دروغ نوشت

آرمان این شهر چیست؟ دختری گمشده در فرنگ و یا رقاصی هوشمند در فاحشگی؟ جلیله ی فکر اگر با خدا باشد، تقدیر می شود و اگر با ، تهدیر؛ می گویند، مشت نمونه ی وار است رئیسی، ، قالیباف، جهانگیری، میر سلیم، هاشمی طباء، خدا به همراهتان! خدا به دادِ ما برسد، ما وارِ بی خوشه یم سال ها گذشت، من متولدِ وفاتِ ام، آن مردِ راستین درود بر و درود بر میدان جنگ کجاست؟ آقایانِ مناظره های آبکی، میدان جنگ کجاست؟

اطلاعات

آرمان این شهر چیست؟ دختری گمشده در فرنگ و یا رقاصی هوشمند در فاحشگی؟ جلیله ی فکر اگر با خدا باشد، تقدیر می شود و اگر با ، تهدیر؛ می گویند، مشت نمونه ی وار است رئیسی، ، قالیباف، جهانگیری، میر سیلم، هاشمی طباء، خدا به همراهتان! خدا به دادِ ما برسد، ما وارِ بی خوشه یم سال ها گذشت، من متولدِ وفاتِ ام، آن مردِ راستین درود بر و درود بر میدان جنگ کجاست؟ آقایانِ مناظره های آبکی، میدان جنگ کجاست؟

اطلاعات

"""هوش از سرم می پَرد""" برقِ سه فاز وصل می کنند؛ خُب، باید گرفت هویچ کیلویی پنج هزار ترانه خوان نیستم؛ پاشایی چند سال پیش مُرد - من با چاوشی حال می کنم - سلاخی هم می کنند من هنوز، دوست دارم با خدا جمله بسازم من خدا را دوست دارم.  

اطلاعات

جنگ چیست؟ مادرم خاطراتِ خوبی از جنگ دارد من جنگی نیستم، وس هایم را چند سال پیش فروختم. - قیل و قالِ روزانه، واژگان بِکر کمند، چه کنم، هم مکتبی من، ِ نُه مَن شیر است گوساله بزرگ کارِ حَضرتِ فیل است - ""اِلتقاطِ معنا نشود،"" جنگ، اصول ایذایی می طلبد، نه جُفتک پرانی های مَن درآوردی آبادی های دور؛ - به هر حال آفتابه را نقد می فروشند نه نسیه این دو زرده نه شرطِ عقل است نه شرطِ دلدادگی - ""مُشارالیه  تنوّعِ مزاج دارد"" ما که نداریم تا که یاسین بخوانیم، هر چه داریم غولی است بدون چراغ؛ ""علاءالدین سال ها وراُفتاده،"" عجب خبر نداشتم؟ بعضی مرده ها به غسّال خانه نمی روند؛ - گوشه چشمی به اَجانب، گوشه چشمی به خدا - غمزه های کاری، قزمه های قاجاری؛ ""اُتور خان بیدار باشِ تاریخ می زند"" موش های انگلیسی به فکرِ خوردنِ طنابند.

اطلاعات

، سگ خوبی داشت؛ توله اش از فرنگ برگشته بود گاز بگیرِ کار کُشته ای بود اَنبری می گرفت، من دَم خورَش بودم این اوا ، هار شده بود.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/09/17/هاری
 • مطالب مشابه: هاری
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
کفشِ طلا را وزارت امورِ خارجه بُرد، آنقدر گل به خودی زد که سازمان ملل تکریم کرد؛ ش ت ش ت ش ت این تیم به جام جهانی نمی رود.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/09/17/جام-جهانی
 • مطالب مشابه: جام جهانی
 • کلمات کلیدی: ش ت ,ش ت ش ت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
داشتم از خودم می گفتم؛ من بچه ی خوبی هستم اهلِ ، روزه، حلال و حرام سرم می شود همیشه نه، ولی مسجدی ام، به وقتش هم عاشورایی ام؛ گفت: """اینا مهم نی""" بگو: خونه داری؟ ماشین داری؟ حساب بانکیت چقده؟ بعد پدرش گفت: ""پسر جون و روزه و مسجد و عاشورا برات نون نمیشه؛"" گفتم: پس چکار کنم؟ گفت: ""اگه دخترمو میخای باید قید اینا رو بزنی"" - من هم مثل آقایان دینم را دادم و دختر را گرفتم، -

اطلاعات

زندگی را می شناسم، البته فکر می کنم که بشناسم؛ دیروز سلام کرد همین که جوابش را دادم مرگ را به دیدنم فرستاد.

اطلاعات

گاهی، بینِ مردّد می شوم و من همیشه خودم را ترجیح می دهم چون، اعتقاد دارم: """عشقِ حقیقی فقط یک قصه است که من آن را، سرِ بالشِ کودکی جا گذاشته ام."""

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/09/21/کودکی
 • مطالب مشابه: کودکی
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
مرد عادت داشت وس خوان بیدار باشد شیپور می زد معروف شده بود به شیپورچی، کار دیگری هم داشت؛ بعد از بیدار مردم، با پای پیاده به شهر می رفت، از شهر با ماشین خودش را به کوه های اَطرافِ مرز می رساند باقی مسیر را با الاغ می رفت عصر که بر می گشت جنس هایش را به مسجد می فروخت؛ من مهمانِ گدای ده بودم داستانِ شیپورچی را از زن گدا شنیدم.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/09/21/زن-گدا
 • مطالب مشابه: زنِ گدا
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
       قبل از آنکه واردِ دفترِ آقای مدیر شود، حرف هایش را مرور کرده بود ولی چنان اضطر به جانش اُفتاده بود که یک آبروریزی تمام عیار در حال وقوع بود؛ هر آنچه تمرین کرده بود، از یادش رفته بود، در همین اَثنا، ، خانوم صولت وارد شد و به دادِ مجید که داشت گَندکاری می کرد، رسید؛ خانوم صولت بدون آنکه آقای مدیر متوجّه شود به مجید رساند که برود، من ترتیبِ رسمی شدنت را خواهم داد، مجید هم یک اجازه گرفت و بیرون رفت.

اطلاعات

نامفهوم می پرید، معنی کلمه ای که در ذهن داشتم آیا مجله ای که می خواند بروز بود؟ فضولی ن ، فقط روزمه ی همکارش خط خطی بود؛ من در تعجبِ اوّلم، مکث می کنم و در زندگی نامه ی خداوند وارد نمی شوم، چون من، با هبوط بیگانه ام هرگز درخواست ملاقات نمی کنم، چون من، به حضور نمی رسم """سال ها گذشت، طوفان آمد، سنگ ها جابجا شدند و من نابهنگام، پیش نویس سخنرانی می نوشتم،""" دلقک فکرم، صحنه ندیده، سخنران می شود از همکارش پرسیدم، چه بنویسم؟ گفت: """پیرمردها را بکُشید و جوانان را زنده به گور کنید!""" من فرمان عزل دادم و به توپخانه ی قیام ایست روزِ میهمانی آمد و من خواندم: """درود بر فاتحانِ بزم بی نام! آن خدایانِ افتخار! برگزیدگان مبارک!""" - محور شه ام خاموش شد و پیکرِ الهه ی فرو ریخت - خادمی دست بوس آمد، فرمود: تقلّا نکن! امشب یا من کافر می شوم یا تو.  

اطلاعات

گاهی خسته می شوم نگاه به آسمان می کنم آسمانِ ابری، زیاد چنگی به دل نمی زند می خواهم غزلخوان بسان... امّا آهِ حسرت آید، گویدم: """با بالِ ش ته نتوان پرید""" وای از این رنج که ما می کشیم حوصله ام تَه کشیده است گاه و بی گاه دلم می گیرد می خواهم مردانه حرف بزنم خسته ام ای آسمانِ! نیست مردی که مرد باشد.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/09/24/بال-شکسته
 • مطالب مشابه: بالِ ش ته
 • کلمات کلیدی: بالِ ش ته
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
حاضری می خورد این اوا ، برای فرار از غُصه هایش، به هر پا می داد کارش از ماس گذشته بود امروز، خا پاریش بود پیرزنی داشت برایش نوحه می خواند: """دخترِ غُصه رفت از بینمون سیلِ اَشک شُد چشمامون خورشیدِ نگاش پَر کشید عمرِ کوتاش چه زود سَر کشید""" مردم هم، الله اکبر لا اله الا الله می گفتند.

اطلاعات

مبعوث که شد، مدّتی گذشت معلوم شد، اَخلاق است پس آزاد کرد حجاز را از زشتی و پلیدی، مردی به نامِ محمّد(ص).

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/09/27/محمد-ص
 • مطالب مشابه: محمّد(ص)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
عاشقانه ام نمی آید؛ لبِ تو،  ب تمام عاشقانه هایم را چید.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/09/28/لب-تو
 • مطالب مشابه: لب تو
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زمین سوراخ می گردد خواستم بنویسم، می شود ولی خواستم دورت بگردم گردشِ من آسمانی است لاله های گوشم وز وز می کند فکر کنم، این روزها سقط می شوم روزگار که گوشش بد ار نیست مرا سر می بُرد، مثل بقیه؛ عادت دارم، با تسبیحم ور بروم بخواهم گناه کنم آن را گوشه ای قایم می کنم که راحت به گناهم برسم.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/09/28/وز-وز
 • مطالب مشابه: وز وز
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
با خط خوانا ننوشته بود اسمش را نتوانستم بخوانم متوجه نشدم مردانه بود یا نه فرقی هم نمی کرد من دنبال سود و زیان نبودم هر چه می دوختند، می پوشیدم صبح شد، خورشید ناشتا آمد پنجره را بستم پنجره ها را بستم امروز پنج شنبه است مرده ها به یقین نزدیکند و من پیشاپیش خیرات داده ام زندگی چیست؟ مرده ای که با خط خوانا نمی نویسد.

اطلاعات

شنا بلد نیستم ولی فکر کنم اندکی به دردم بخورد ای کاش، وقت اجازه بدهد گازت بگیرم! لوله ها اب شد؛ طرف رفته بود نه - تصدّقِ سرت بشوم انگار هنوز خاک بر سری می کنی بین دعوای این و آن داوری می کنی - تشتّت آراء آفتِ یک انقلاب است خاورها اجتماع دور هستند من که سراغ هواپیما را نگرفتم در به دری تمام است یک قوم هر چقدر هم بمیرد باز زنده می شود علف باید به دهن بُزی شیرین بیاید این سردابه های نرم و لطیف خواهی نخواهی هم رنگِ جماعت هستند دارم از دیوانگی جدا می شوم مایه ی افتخار اینجانب است که خدا را ب م رهن یا اجاره مسئله این نیست معامله گر از زیان به سود می رسد """همه رفتند فاتحه خوانی من به عروسی دعوت شدم."""

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/09/29/عروسی
 • مطالب مشابه: عروسی
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زیباست عالیست خیلی خوب است؛ چه تدیبری، چه اُمیدی """گفت، به به چقدر زیبایی چه سری چه دُمی عجب پایی""" - عزیزم، پنیرمان را بُرده اند - قار قار می کنم: عزیزم من خاطرخواهِ اون کلیدِتَم.

اطلاعات

در مریخ، در یکی از خیابان ها تابلو زده بودند استخدامِ به چشم خودم دیدم که هزاران در صف بودند تا استخدام شوند از متصدّی استخدام پرسیدم، چرا استخدام می کنید؟ گفت: اینجا فقط به کارمان می آید.

اطلاعات

م که زایید، رفتم و در اداره ی سد سازی مشغول شدم سد می ساختم تا اینکه دیگرم هم زایید، عُذرم را خواستند و بیکارم د بیکار بودم تا اینکه سومم هم زایید، """در امتداد زایمان طی طریق می کنیم""" آ این زایمان چه شد؟ رکود، بیکاری، .

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/10/07/زایمان
 • مطالب مشابه: زایمان
 • کلمات کلیدی: زایمان ,زایید،
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
پولم را خوردند و ا اجم د، """من دوست دارم با تو در خیابان های جهنم قدم بزنم و به ریشِ بهشتی ها بخندم؛""" بله پولم را خوردند و ا اجم د.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/10/07/اخراجی
 • مطالب مشابه: ا اجی
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
وقتی بار خودت را بستی بگو ملت خدا نگهدارتان! من می آیم با توپ پر می آیم : ملّت شما بد ار منید هر وقت خواستم رأی جمع کنم باید بیایید دست بوسِ بنده؛ آقای رأی جمع کن! من به تو رأی نخواهم داد آقای محترم، ملت توپ جمع کن تو هستند، ولی بدان من در هیچ زمینی به تماشای فوتبال تو نخواهم نشست.

اطلاعات

آقای محترم، آسایشگاه را درست کردیم مبارک باشد مبارک باشد.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/10/13/آسایشگاه
 • مطالب مشابه: آسایشگاه
 • کلمات کلیدی: مبارک باشد
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
عشق من، دلم می گیرد؛ وقتی می بینم، تِ محترم، خدا را هم بیکار می کند، دلم می گیرد -دلم می گیرد- خدا، من همکار توام.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/10/20/همکار
 • مطالب مشابه: همکار
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
در این دنیای مکاره، من ی ام که لگد می کند؛ جماعتِ دوغ و دوش ، حِمار به ریشِ آسمان گره می زند من مای ختمَش را پیشاپیش فرستاده ام بانک از من، ساخت و ساز از شما! بسم الله.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/10/24/بانک
 • مطالب مشابه: بانک
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
سالِ نو، خبرت که داده اند؟ اینجا همه ِ خطّند؛ دختر به پسر، پسر به دختر بانوی بیوه هم تازه رسیده است این قلم انتقام می گیرد: تَوازُنِ قُوا چه شد؟ هیچ، هیچ، هیچ؛ دستاوردِ اخلاق چه شد؟ هیچ، هیچ، هیچ؛ سال نو مبارک ای بشر! """من بالای کوهِ اُحد نشسته ام و به تاریخِ نفاقِ تو می نگرم."""

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/10/26/سال-نو
 • مطالب مشابه: سال نو
 • کلمات کلیدی: هیچ، ,هیچ، هیچ؛ ,هیچ، هیچ،
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
"""هوش از سرم می پَرد""" برقِ سه فاز وصل می کنند؛ خُب، باید گرفت هویچ کیلویی پنج هزار ترانه خوان نیستم؛ پاشایی چند سال پیش مُرد - من با چاوشی حال می کنم - سلاخی هم می کنند من هنوز، دوست دارم با خدا جمله بسازم من خدا را دوست دارم.  

اطلاعات

وقتی با سگت به جنگ می روی، مرافب خودی ها هم باش؛ بزرگان می گویند: سالی که ن ت از ش پیداست، """سگ و ، برترین واژگان خلق شده توسط بشرند."""

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/11/01/سگ-و-خر
 • مطالب مشابه: سگ و
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
چشم چَرانی در کوی و برزن، به اجازه ی مُحتسِب نیازی ندارد؛ شلاقِ اَمل، بنیادکَن است نهادِ سُست، دیو دوسر است حریفِ باده ی افیون نباید شد؛ خونِ فروخته شده، گرفتنی نیست.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/11/03/خون
 • مطالب مشابه: خون
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
سنگر می ساخت هر جا می رفت سنگرش را می ساخت معروف شده به: ""حاج سنگری"" اِمروز دیدمَش، داشت، سنگرفروشی می کرد گُفتمَش: ""حاجی، چرا سنگرهایت را می فروشی؟"" گفت: توافق کردیم که من، سنگرهایم را بفروشم تا آن ها جغجغه ی کودکی ام را بدهند.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/11/05/حاج
 • مطالب مشابه: حاج سنگری
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
"""از آدما که دلم میگیره خیلی دوس دارم خفشون کنم؛""" همین، ساده می توان آدم کُشت، ولی سخت می توان عشق ورزید و سخت تر از آن: بدانیم اگر دلی را ش تیم ش تیم. بیایید بدون آن که دلی را بشکنیم عاشق شویم و به تمام کائنات ثابت کنیم که انسان می تواند جانشین خوبی برای خدا باشد.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/11/06/عاشق-شویم
 • مطالب مشابه: عاشق شویم
 • کلمات کلیدی: عاشق شویم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
کُدِ پُستیمو رو دسش نوشتم؛ بَد چن روز، برام نامه داد نوشته بود: ه! منتظرم نمون شوهر .

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/11/06/شوهر
 • مطالب مشابه: شوهر
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
دست به دست می کرد اَسب فروش را با قاطرِ همسایه چکار؟ ماشین دودی، تعویض روغنیِ آقای جنابتان را تُف باران می کند لعنت بر سگِ دون پایه شان درهمی را با دلار هرزه گردِ یانکی چکار؟ تا بوده همین بوده شلاق بر ماتحت منِ بدبخت فرود ناغافل می کند این سَبیل من درآوردی، جیحونِ کدام منطقه است؟ آیا خبر از مهاجرت انصار دارید؟ ان را بر چوبه ی دار می کنند نسناسان را خبر کنید که اَربابانِ طرب، بیاتِ تُرک، در تار می کنند غمزه ی زُناری با مُصحَف ابراهیمی چکار؟ زنگی به صدا در آمد که ای یاران اینجا چه خوب شهیدان را وار می کنند در عجبم که پیر ابات چرا راز بر نمی کشد؟ این گول بچگان تا کی با اَحکام خدا کج رفتار می کنند؟ خبر دهید، که طفلِ نو رَس بغدادی در شامات زمین گیر شده است! زنده باد، سلیمانِ زمان که قاسمش می نامند! نه آن سلیمان که بعدِ م ِ عُظما توّاب شد. ای برادران! م عِ زینب را با توبه چکار؟ الفرار الفرار تعجیل در صلوات است؛ منکوب خ را با اَجل کبریایی چکار؟ دم نوشِ عزرائیل می کشم گاهی هم تنبور به ماتحتِ می کشم بوقِ شیپوریم خدادادی است مهوشی، پریوشی، پریدختی، خبر کنید! من قر بدهم، آن ها به تماشا کارتر را با من کاسه لیس چکار؟ بیایید تا مجلس خودمانی است کمی خوش ی کنیم در عجبم دستفروشِ اِنقل را با صُلح ی چکار؟ زنده باد، عرش ملکوتیت ای شهید حرم! منشور تویی! نه آن اَمید دارنِ بی اَصل و نسب گوشه چشمی ای شهید مظلوم کربلا! ای مسلم ای زهیر ای سعید ای وهب! برادران م عم را دری د که اینجا چه خوب با دیدار می کنند.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/11/07/دستفروش
 • مطالب مشابه: دستفروش
 • کلمات کلیدی: چکار؟ ,زنده باد،
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
سگ های اینجا با کیف های دیگران به مدرسه می روند؛ اینجا آموزش و پرورش، کنسروِ مرغ به دانش آموزان می دهد - شنیده ام زنی هر قوطی را پانصد تومان یداری کرده و دو هزار تومان به ملّت فروخته است، - این قوم به جنگِ خدا می رود.

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/11/08/جنگ-خدا
 • مطالب مشابه: جنگ خدا
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
من همسفر آب بودم؛ خدا کمکم کن، دارم کافر می شوم آن روزها که خورشید را در خاک می جُستم چه خوب بود! من، خاکی، خاک بودم این روزها، خورشید را گم کرده ام من با باد می روم من نه آن قاصدِ خبرهای خوبم ونه آن نفرینِ گناهم؛ لحظه ای خودم را با آتش گرم می کنم و به دروغِ زمین گوش می دهم.

اطلاعات

"""فرزندانِ من، مردمانی هستند که دوست دارند با کاغذ، موشک بسازند
و با آبپاش، دیگران  را خیس کنند."""

اطلاعات

و تو چقدر ساده، از همه چیز می گُذری بدون گفتنِ هیچ حرفی محو می شوی؛ بعد برمی گردی، می گویی: خُب، داشتی می گفتی؟

اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/11/16/ساده
 • مطالب مشابه: ساده
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
عاشق شدم به همین سادگی عاشق شدم، کاش خانومم، کاش؛ عاشق شدم ولی ت محترم هنوز، با گُل به خودی می زند. متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.

دریافت
مدت زمان: 34 ثانیه


اطلاعات

 • منبع: http://doroghnevesht.blog.ir/1395/11/16/عاشق،-برجام
 • مطالب مشابه: عاشق،
 • کلمات کلیدی: عاشق
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

جستجوهای اتفاقی