ید فروش فیش حج عمره تمتع واجب ، فیش حج

ید و فروش فیش حج 09199197145 - 09199197146

ید و فروش فیش حج تمتع

ید و فروش فیش حج عمره
 قیمت فیش حج تمتع96، قیمت حج تمتع 95 ، ید فیش حج ، ید و فروش فیش حج عمره در اصفهان ، ید فیش حج عمره ، قیمت فیش حج عمره 95 ، حج تمتع95 ، ید و فروش حج تمتع 95 ، ید و فروش فیش حج در مشهد ، فروش حج عمره ، هزینه حج تمتع 95 ، ید و فروش فیش حج ، فروش فیش حج تمتع 95 ، فروش فیش حج در زنجان ، قیمت حج عمره 95 ، سامانه فا ، فیش حج عمره ، fishehaj.blog.ir ، استعلام فیش حج ، ید و فروش فیش حج تمتع 95 ید و فروش فیش حج عمره مشهد ، یدار فیش حج عمره در مشهد ، فروشندگان فیش عج عمره ،  یدار فیش حج عمره در مشهد ، قیمت فیش حج تمتع سال 95 ، فروش فیش حج تمتع در زاهدان ، فروش فیش حج تمتع در زاهدان ، قیمت ید فیش حج تمتع 95 ، قیمت فیش حج تمتع ، ید فروش فیش حج در کرج ، فروش حج واجب گلستان ، ثبت نام حج عمره1395 ، ثبت نام حج عمره1395 ، ثبت نام عتبات ویژه ماه مبارک رمضان 1396، حج تمدن فروشی ارومیه ، ید حج واجب در مشهد ، ید فیش حج تمتع مشهد ، ید فیش عمره ، ید و فروش فیش حج عمره در رشت ، ید و فروش فیش حج عمره در سال 95 ، ید و فروش فیش حج عمره در مشهد ، ید و فروش فیشحج ، یدوفروش فیش حج عمره ، فیش حج 95 ، فیش حج عمره اصفان ، فیش حج کرمان ، چه فیش هایی برای حج تمتع سال 95اعلام شدن ،عمره ، هزینه حج تمتع95 ، هزینه حج عمره 95 ، هزینه یدحج تمتع درمشهد ، هزینه کامل حج تمتع سال1395 ، وبلاگهای بروز شده ، قیمت فیش حج۹۵ ، قیمت فیش عمره در سال 95 ، قیمت فیش عمره سال 95 ، قیمت فیش مکه حج عمره درمشهد ، محل ید فیش حج در اهواز ، مبلغ حج تمتح 95 ، محل فروش فیشهای حج در اصفهان ، مراکز ید و فروش فیش حج عمره در گرگان ، مرکز ید فروش حواله حج تعمع ، مرکز ید فیش عمره در اصفهان 95 ، مشاوره فیش تمتع ، قیمت فیش حج اذر ماه 95 ، قیمت فیش حج اصفهان ،قیمت فیش حج تهران، قیمت فیش حج بانک ملت اصفهان ، قیمت فیش حج تمتع 94 مشهد ، قیمت فیش حج تمتع 95 ، قیمت فیش حج تمتع 95 از تبریز ، قیمت فیش حج عمره بانک ملی ، قیمت فیش حج عمره در زاهدان ، قیمت فیش حج عمره در سال 95 ، قیمت فیش حج عمره در یزد چند است ، قیمت فیش حج عمره درزاهدان ، قیمت حج عمره مفرده ، قیمت حج واجب 95 ، قیمت ید و فروش فیش حج تمتع خوزستان ، قیمت ید وفروش برگه حج تمتع در مشهد ، قیمت فروش فیش حج تمتع ، قیمت فیش حاج در اهواز ،قیمت فیش حاج در تهران،فیش حاج،فیش حاج تهران،فیش حاج تمتع،فیش حاج عمره،حاج،حاجی،حجاج،حجاج مکه،زیارت، فیش حج تمتع از زاهدان ، فیش حج تمتع در اصفهان ، فیش حج اسان ، فیش حج در گلستان ، فیش حج قیمت پایین ، فیش حجفروشی ، قیمت فیش عج عمره در بازار ،قیمت فیش حج عمره در بازار، قیمت حج 95 ، قیمت حج عمره 95 درمشهد ، قیمت حج عمره مشهد ، فروش فیش حج عمره اراک ، فروش فیش حج عمره بانک ملی در مشهد ، قیمت حج عمره 95 درمشهد ، قیمت حج عمره مشهد ، فروش فیش حج عمره اراک ، فروش فیش حج عمره بانک ملی در مشهد ، فروش فیش حج عمره تبریز ، فروش فیش حج عمره مشهد ، فروشندگان عج عمره ،فروشندگان حج عمره، فروش فیشهای حج واجب مشهد ، فروش فیشهای حج واجب تهران ،فروش فیش مکه، یدارن حج عمره، فیش حج تاریخ اعلام ، فروش فیش حج با قیمت مناسب اصفهان ، فروش فیش حج تمتع اسان رضوی ، فروش فیش حج تمتع اصفهان ، فروش فیش حج در اصفهان ، فروش فیش حج در گرگان ، فروش حج عمره باقیمت مناسب دراذربایجان غربی ، فروش حج عمره بانک ملت یزد ، فروش حج واجب ۹۵ ، فروش سهم زیارت حج تمتع در زنجان ،سهم زیارت،فروش سهم زیارت،فیش حج، ید و فروش حج، ید و فروش سهم زیارت، ید و فروش فیش حج، فروش فیش آزاد حج تمتع 95 ، فروش عمره مفرده  فروش فیش تمتع بیرجند ،شماره تلفن های حج و زیارت،،شماره تلفن های سازمان حج، شماره تلفنهای ید و فروش فیش حج در سال 2016 درمشهد ،شماره تلفن های مراکز ید و فروش فیش حج، شماره تلفنهای حج و زیارت ید فروش در مشهد ،،، شماره فیش حج تمتع مشهد ، ید و فروش فیش حج2017، شماره های اعلام شده ی حج تمتع 95 ، عج عمره ، ید و فروش فیش حج1396، فایدهی حج ، فروش امتیاز حج ۹۵ ، فروش حج تاریخ ، فروش تمتع 95 ، دیوار اصفهانفروش فیش حج تمتع ،شماره تلفن فیش حج،دفتر یدوفروش فیش حج واجب،دیوار فیش حج،دیوار،دیوار ید و فروش فیش حج، دیوار قم فیش حج ، سازمان حج وزیارت ثبت ، روایات ناب رضا ، سایت اصلی ید فیس حج عمره درمشهد ،سایت اصلی ید و فروش فیش حج، سایت رسمی ید فروش فیش مکه در مشهد ، شماره تلفن یداران فیش حج واجب در مشهد به روز شده ، شماره تلفن دفتر فروش حج واجب در اصفهان ، شماره تلفن فروش فیش حج عمره مازندران ی ، دفاتر فعال زیارتی ، دفتر فروش حج اصفهان ، یداران حج عمره درمشهد ، ید فیش ارزان حج تمتع، ید وفروش فیش حج قبل از سال1385 ، یدفیش حج تمتع درتهران ، یدوفروش حج تمتع ،فیش عج، ید وفروش فیش حج تمتع و عمره در مشهد، ید وفروش فیش حج قبل از سال1385 ، ید وفروش فیش حج قم، یدار فیش حج تمتع استان سمنان، یدار فیش حج تمتع در البرز، یدار فیش حج واجب 95 ، یدار فیش عج عمره در آذربایجان غربی 

فیش عج، یدار واقعی فیش عج عمره ، ید و فروش فیش مکه در شیراز، ید و فروش فیش مکه، ید وفروش حج تمتع ، ید و فروش حج عمره شبانه روزی ، ید و فروش فیش تمتع در سراسر کشور ، یدفروش فیش حج تمتع اعزامی 95 ، ید و فروش فیش حج تمتع اعزامی 96، ید فیش حج عمره اسان رضوی ، ید فیش عمره در شهر ، ید فیش عمره بندرعباس ، ید و فروش حج تمتع در گلستان ، ی،فروش فیش حج عمره قسطی مشهد ، ید فیش حج عمره ، فروش فیش حج عمره در سراسر کشور، ید فیش حج عمره تهران ،خبرهای جدید سازمان حج ،خبرهاى واجب ، ىداران فیش حج تمتع 95، ید آنلاین فیش حج عمره بانک ملی در کرمان، ید و فروش فیش حج آنلای، ید فیش حج آنلاین،فروش،فیش حج آنلاین،دیوار تهران،دیوار فروش فیش حج،دیوار فیش مکه،دیوار یداران فیش حج،دیوار،فروشندگان فیش حج، ید فروش حج زیارت جانبازان ،حج تمتع در سال 1395 ،حج واجب95 ،حج تمتع96،حج تمتع سال96،حج واجب سال 96،حج واجب96،حج عمره96،حج95،حج96،حج97، اژانس های،فروش فیش حج تمتع دراهواز ،آژانس های ید و فروش فیش حج، بالاترین قیمت فیش حج تمتع ،بزرگترین مرکز ید در کرج ،بزرگترین مرکز ید حج،بزرگترین مرکز ید فیش حج،بزرگترین مرکز فروش فیش،حج،بیش عمره کرمانشاه ،بیش عمره،بزگترین مرکز ید و فروش فیش حج تمتع ،ثبت نام حج 1395 ،اعلام اولویت فیش عمره ،اعلام فیش های حج تمتع سال 95 ،اعلام فیش های حج واجب 95،اعلام فیش حج تمتع96،اعلام فیش حج واجب 96،اعلام فیش حج عمره96،اولویت تمتع 95بر اساس فیش بانک ،اولویت فیش حج عمره براساس فیش بانک،اولویت ثبت نام حج 1395 ،اولویت ثبت نام حج1396، اولویت حج تمتع 95 بانک ملی ،اولویت حج عمره بانک ملی،اولویت حج عمره بانک ملت،اولویت عمره تمتع در سال 95 ،اولویت عمره تمتع در سال96، اولویت فیش حج تمتع در سال 1395 ،اولویت های جدید حج تمتع سال95 ،اولویت های جدید حج تمتع سال96، اولویت های حج عمره سال ۹۵ خوزستان اولویت های حج عمره ،استعلام احزام حجاج سال ۹۵ ،ارزانترین فیش حج ،استعلام عمرهه اعلام ،اولویت فیش حج تمتع ،اعلام اولویت فیش حج تمتع سال 95 ،فیش حج واجب96،فیش حج تمتع96،فیش حج عمره96، قیمت فیش عمره بانک ملی در داد ۹۴ ،مالیات دفاترزیارتی ،مرکز ید وفروش حج در کرمان ،نحوه فروش فیش عمره ،نحوه فروش فیش حج تمتع،نحوه انتقال فیش حج تمتع،نحوه انتقال فیش حج عمره،نمایندگی فیش حج و زیارت خوزستان ،نمانیدگی ید و فروش فیش حج در،دفترهای زیارتی شهرستان ارومیه ،دیوا اصفهان فروشندگان فیش حج تمتع ،زیباترین جملات برای حج،شماره تلفن یداران فیش حج واجب در مشهد به تاریخ بهمن 94 ،فروش فیش عمره قیمت 94،فروشندگان فیش عج تمتع ،فروشنگان فیش عمره مازندران ،فیش حج در مشهد ،فیش حج عمره چنده سال 95 ، یدار عج عمره ، یداران عج عمره آذربایجانغربی ،دفاتر رسمی سازمان حج وزیارت برای ید و فروش فیش حج ،دفاتر یدوفروش فیش حج عمره 86 در مشهد ، ید فیش حج تمتع بندرعباس ، ید فیش حج همدان ، ید و فروش فیش کربلا ، ید وفروش فیش حج تمتع سال نود و پنج ، داد فیش ساال 1395،حج تمتع برای سال1395 ،حج تمتع 95 فیش ،اولویت فیش تمتع ،مراکز ید فیش حج عمره در اصفهان،ویدیو فیش ،95 تمتع،تمتع،آ ین قیمت عج عمره،آ ین قیمت حج تمتع،آ ین قیمت حج عمره،واجب حج،تمتع سال85 فروش،واجب سال86فروش،تمتع سال84فروشی،عمره اولویت فروشی،عمره اولویت دار،قیمت فیش حج ،300فروشی،قیمت عمره اولویت،قیمت فیش حج عمره اولویت،قیمت اولویت فیش حج عمره،قیمت فیش حج عمره با اولویت،قیمت فیش حج عمره با اولویت600،قیمت امتیاز فیش حج،قیمت فروش امتیاز فیش حج،تمتع،عج،فیشحج،فیشف ید،فروش،فیش،حج،زیارتی،تمتع،عمره،واجب، یدفیش حج،فروش یش حج، یدوفروش فیش حج،fishehaj

fishehaj.blog.ir،fishehajvajeb،fishehajomre،kharid fishehaj،foroshfishehaj،fishe-haj،hajj،hajji،haje،hajekalhor،olaveyat fishehaj،fishehaj tamato،emtyaz fishehaj،markazefishehaj

ovdn , tv,a tda p[،ovdn , tv,a tda p[

فیش حج تمتع عمره واجب ید فروش تعویض انتقال
www.fishehaj.blog.ir دفتر ید و فروش فیش حج، کلهر


اطلاعات

س رست سازمان حج و زیارت
تعیین تکلیف حج ۹۶ در مذاکرات پنجشنبه

س رست سازمان حج و زیارت: در صورت اطمینان از تامین امنیت، عزت و کرامت حجاج ایرانی، اعزام حجاج به حج ۹۶ انجام خواهد شد
حمید محمدی
س رست سازمان حج و زیارت ، با اشاره به دعوتنامه سعودی‌ها از ایران برای مذاکره در مورد حج سال آینده: طبق روال گذشته عربستان در این فصل از کشورهای ی برای مذاکره در خصوص حج دعوت کرده و از ایران نیز برای مذاکره دعوت شده است، ولی از آنجا که رابطه بین دو کشور بیش از یک سال است قطع شده، ایران شرایط ویژه‌ای در ارتباط با عربستان دارد

حمید محمدی اطمینان از امنیت، عزت و کرامت حجاج ایرانی را رمز اعزام حجاج اعلام و نیز تصریح کرد: در پاسخ به دعوت عربستان یک سری شرایط برای اطمینان از امنیت، عزت و کرامت حجاج ایرانی با مصادیق مشخص عنوان کرده‌ایم مثل اینکه بی‌ احترامی به آن ها نشود، بازداشت نشوند، در بقیع رفتار مناسبی با حجاج ایرانی صورت بگیرد و در کل خواستار تامین شرایط ایران و برخورد محترمانه با حجاج شده‌ایم

در مذاکرات آتی که پنج اسفند برگزار خواهد شد، یک هیئت از ایران به عربستان اعزام می‌شود و در صورت فراهم شدن شرایط و بستر به نحوی که حجاج بتوانند عزتمندانه به حج اعزام شده و همانند سایر مسلمانان از حق خود در کنگره عظیم حج استفاده کنند، حجاج امسال اعزام می‌شوند

تعیین تکلیف حج ۹۶ در مذاکرات پنجشنبه،تکلیف حج96،تکلیف حج،تکلیف اعزام حجاج به حج،تکلیف سفر حج،آیا سفر حج آغاز می شود،تعیین تکلیف حج سال آینده،عربستان،مذاکره،اخبار حج،جدیدترین اخبار در خصوص حج سال96،جدیدترین اخبار حج،5اسفند مذاکره در مورد حج،خبر قطعی شدن حج،خبر تازه در مورد مذاکرات حج،مذاکره در مورد توافق سفر حج،حجاج ایرانی،حج،فیش حج، ید و فروش فیش حج،fishehaj.blog.ir

س رست سازمان حج و زیارت همچنین ادامه داد: اگر احساس کنیم که شرایط لازم برای حضور عزتمندانه حجاج ایرانی تامین نخواهد شد و طرف سعودی با توجه به تعطیلی سفارت ایران در ریاض و همچنین تعطیلی کنسولگری ایران در جده که شرایط ما را در میان دیگر کشورها ی منحصر به فرد کرده است، به دنبال ایجاد مشکلاتی برای حجاج ایرانی خواهد بود، موضوع اعزام حجاج منتفی خواهد شد

س رست سازمان حج و زیارت در خصوص پرداخت غرامت به حجاج ایرانی بابت حوادث حج سال نودوچهار: در خصوص حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام از همان ابتدای امر مسئولین عربستان اعلام د غرامت به و مصدومان پرداخت خواهند کرد و ما نیز پیگیر دریافت این غرامت هستیم و در آ ین اقدام یک هیئت مرکب از مسئولین حقوقی وزارت امور خارجه، سازمان حج و زیارت و قوه قضائیه با چند بین‌ المللی قرار دادی را در راستای دریافت غرامت از شرکت مجرم در این حادثه منعقد کرده‌اند که پس از حصول نتیجه غرامت‌ ها به خانواده و مجروحین حادثه پرداخت خواهد شد

حمید محمدی: در خصوص ی حادثه منا نیز یکی از مباحث مذاکرات ۵ اسفند با سعودی‌ها دریافت خسارت یا دیه جانباختگان و مجروحین است ، تلاش می‌کنیم عربستان را به پرداخت خسارت و دیه مجاب کنیم

تعیین تکلیف حج ۹۶ در مذاکرات پنجشنبه،تکلیف حج96،تکلیف حج،تکلیف اعزام حجاج به حج،تکلیف سفر حج،آیا سفر حج آغاز می شود،تعیین تکلیف حج سال آینده،عربستان،مذاکره،اخبار حج،جدیدترین اخبار در خصوص حج سال96،جدیدترین اخبار حج،5اسفند مذاکره در مورد حج،خبر قطعی شدن حج،خبر تازه در مورد مذاکرات حج،مذاکره در مورد توافق سفر حج،حجاج ایرانی،حج،فیش حج، ید و فروش فیش حج،fishehaj.blog.ir

معاون ارشاد در امور حج با اشاره به عدم پرداخت غرامت از طرف عربستان به حادثه‌ دیدگان دیگر کشورها در حادثه منا: عربستان در آ ین مذاکرات اظهار داشته کمیته‌ای برای بررسی علت وقوع حادثه منا تشکیل داده ولی تاکنون نتیجه آن را اعلام نکرده

حمید محمدی درباره وضعیت اعزام عمره‌ گذاران به عربستان: موضوع عمره به نوعی به حج واجب گره خورده است و اگر مسیر حج باز شود عمره هم انجام خواهد شد

س رست سازمان حج و زیارت حمید محمدی در خاتمه درباره ودیعه‌ گذاران عمره خاطرنشان کرد: حساب‌ های بانکی ودیعه‌ گذاران عمره در اختیار خودشان است و هر زمان که تمایل داشته باشند می‌توانند برداشت کنند و سازمان حج و زیارت با مذاکره با بانک های ملی و ملت یک را ار دیگر هم ارائه داده و مردم می‌توانند معادل هزینه سفر به عتبات، صرفا برای سفر به عتبات عالیات از طریق سازمان حج و زیارت تسهیلات دریافت کرده و به عتبات مشرف شوند.

منبع: خبرگزاری حج

مرتبط:حج جلوه‌ ای از رحمانیت است - زمینه حضور حجاج ایرانی در مناسک حج باید فراهم شود - آ ین هماهنگی ها درخصوص اعزام هیئت ایرانی به عربستان هموار شدن مسیر حج - اخبار حج - اقدام به ید یا فروش فیش حج

کلمات کلیدی:تعیین تکلیف حج ۹۶ در مذاکرات پنجشنبه،تکلیف حج96،تکلیف حج،تکلیف اعزام حجاج به حج،تکلیف سفر حج،آیا سفر حج آغاز می شود،تعیین تکلیف حج سال آینده،عربستان،مذاکره،اخبار حج،جدیدترین اخبار در خصوص حج سال96،جدیدترین اخبار حج،5اسفند مذاکره در مورد حج،خبر قطعی شدن حج،خبر تازه در مورد مذاکرات حج،مذاکره در مورد توافق سفر حج،حجاج ایرانی،حج،فیش حج، ید و فروش فیش حج،fishehaj.blog.ir


اطلاعات

فیش حج تمتع با اولویت اعزام برای سال بعد96 یدارم

09199197145 - 09197180239

فیش حج تمتع یدارم

فیش حج تمتع با قیمت بالا و بسیار مناسب بصورت فوری یدارم

فیش حج واجب،فیش حج تمتع، یدار فیش حج، یدار فیش حج تمتع، یدار فیش حج واجب،فروش فیش حج تمتع،فروش 1فقره فیش حج تمتع،فروش فیش حج تمتع با اولویت اعزام برای سال بعد96، یدار فیش حج تمتع با اولویت اعزام، یدار فیش حج تمتع96، یدار فیش حج تمتع97، یدار فیش حج تمتع،فروش فیش حج تمتع ثبت نامی سال84،فروش فیش حج تمتع ثبت نامی سال85،فروشنده حج تمتع ثبت نام شده در سال1386،حج تمتع،فیش حج تمتع، ید فیش حج تمتع، ید و فروش فیش حج،فیش حج


اطلاعات

ید و فروش فیش حج در تهران و سایر شهرستانها09197180239

ید و فروش فیش حج تمتع و عمره

ید و فروش فیش حج در شهرستان

یدار فیش حج تمتع، یدار فیش حج عمره، ید قبض حج، ید سهم زیارت حج،فروش سهم زیارت،فروش بلیط مکه،فروش بلیط حج،فروشنده حج،فروش فیش حج در تهران، ید فیش حج در تهرانفقیمت فیش حج،قیمت فیش حج عمره،قیمت فیش حج واجب،قیمت فیش حج تمتع، ید فوری فیش حج، ید 1عدد فیش حج تمتع اعزام سال بعد،بزرگترین مرکز فیش حج،بزرگترین مرکز ید و فروش فیش حج،مرکز ید فیش حج تمتع،مرکز ید فیش حج عمره،مرکز فروش فیش حج،www.fishehaj.blog.ir،09199197145


اطلاعات

س رست سازمان حج و زیارت:
احتمال افزایش زائران حج تمتع به 80 هزار نفر،پیگیری حذف ویزا برای سفر به عراق

س رست سازمان حج و زیارت حمید محمدی از اعزام تیم مذاکره کننده ایران به عربستان و همچنین احتمال افزایش زائران حج تمتع آینده به 80 هزار نفر خبرداد: خواسته ایران از عربستان برای اعزام زائران به حج 96، امنیت و احترام زائران است که موضوع جدیدی نیست
حمید محمدی روز چهارشنبه درآستانه عزیمت تیم مذاکره کننده ایران به عربستان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه حج ایرنا اظهار داشت: تیم مذاکره کننده و تخصصی ایران با حضور مسئولان سازمان حج و زیارت و بعثه ی شب گذشته به عربستان اعزام شد، و تاکید کرد: این سفر به دعوت رسمی حج عربستان انجام شد

حمید محمدی: در صورت انجام توافق اولیه با مسئولان حج عربستان برای اعزام زائران ایرانی به حج 96 تیم دیگری متشکل از مسئولان هواپیمایی، رئیس مرکز پزشکی حج هلال احمر،‌ مسئول حوزه آی تی سازمان حج و زیارت، مسئولان اجرایی حوزه مسکن و تغذیه برای مذاکرات اجرایی به عربستان اعزام خواهند شد

س رست سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه مواضع ایران، مواردی منطقی است و در مذاکرات امسال نیز همان موارد بحث و گفت و گو خواهد شد: تمام موارد و خواسته‌های ایران طی نامه‌ای در بیست و شش دی امسال برای حج عربستان ارسال شده است

(افزایش سهمیه اعزام به حج)

س رست سازمان حج و زیارت با بیان اینکه طرح توسعه مسجد الحرام پایان یافته و این امر منجر به افزایش سهمیه اعزام زائران کشورها خواهد شد: در آغاز عملیات این طرح در حدود چهار سال پیش در این مکان مقدس و به دلیل کاهش فضا برای زائران 20 درصد از سهمیه اعزام زائران کشورهای مسلمان به حج کاهش یافت که مجددا امسال به جای اولیه خود باز خواهد گشت

حمید محمدی با تاکید بر مصوبه کنفرانس همکاری کشورهای ی در طائف مبنی بر اینکه اعزام ها به حج بر اساس یک هزارم جمعیت هر کشور به انجام خواهد رسید:‌ در صورت موافقت عربستان با خواسته‌های بحق کشورمان و بر اساس جمعیت فعلی ایران حدود 80 هزار نفر از زائران هموطن به حج 96 اعزام خواهند شد

(خواسته ایران ، احترام به زائران)

س رست سازمان حج و زیارت با بیان اینکه احترام به زائران ایرانی از زمان ورود به عربستان و وج از این کشور از خواسته های به حق کشورمان است:‌ وزارت حج عربستان بارها در گذشته (تا پیش از قطع روابط) عنوان کرده بود که زائران ایرانی و عوامل اجرایی آن به دلیل برنامه ریزی صحیح ، ‌نظم و انضباط و احترام به قوانین جزو بهترین زائران جهان هستند

احتمال افزایش زائران حج تمتع به 80 هزار نفر،احتمال افزایش زائران،افزایش زائران حج96،افزایش زائرین حج،زائر،مکه،جده،عربستان،سعودی،مذاکره،مذاکرات حج،تعیین تکلیف حج،توافق،توافق حج96،تکلیف حجاج ایرانی،حج تمتع96،حج96،حج واجب،حج،فیش حج،fishehaj.blog.ir

(حمید محمدی، پیگیری وضعیت ی فاجعه منا و پرداخت دیه بر اساس احکام شرعی به خانواده های بازمانده این را از دیگر موارد مذاکره با مقام های سعودی عنوان کرد و: مطالبه حقوق خانواده ی منا بحق بوده و ما با جد به دنبال احقاق آن هستیم)

(انتظار 20 ساله برای حج/ ثبت نام جدید نداریم)

وی در مورد متقاضیان پشت نوبت برای اعزام به حج: یک میلیون و ششصد هزار نفر برای اعزام به عربستان از سال 84 تا 86 ثبت نام کرده اند و منتظر اعزام هستند.

وی افزود: در ح خوشبینانه و به طور میانگین با سهمیه 80 هزار نفری، 20 سال طول می‌کشد تا این جمعیت به حج اعزام شوند بنابراین هیچ برنامه ای برای ثبت نام جدید حج نداریم زیرا نخست باید پاسخگوی تعهدات قبلی باشیم ، سیاست سازمان، ایجاد تعهد جدید نیست زیرا به دنبال ایجاد توقع و انتظار در مردم نیستیم

س رست سازمان حج و زیارت درباره تیم حقوقی توضیحی داد: تیمی متشکل از نمایندگان حقوقی قوه قضاییه،‌ وزارت امور خارجه، سازمان حج و بنیاد شهید موارد حقوقی را پیگیری خواهند کرد

و همچنین وی ادامه داد:‌ در خصوص حادثه مسجد الحرام که پرونده آن در دادگاه مطرح است تیم مذکور امور مربوطه را از طریق قانونی در حال پیگیری است.

( ی منا)

محمدی در پاسخ به این پرسش که‌ یکی از مسائل در مذاکرات با عربستان بحث حقوق است و عربستان قبل از برگزاری حج امسال عنوان کرده بود که پس از برگزاری حج در خصوص فاجعه منا بررسی، رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد ، آیا این اقدام انجام گرفت؟:‌ تاکنون عربستان در خصوص فاجعه منا هیچ موضوعی را مطرح نکرده است و در مذاکرات قبلی که داشتیم موکدا این مهم را از عربستان پیگیری کردیم

همچنین ادامه داد: تنها پاسخ روشنی که عربستان در این رابطه به ما داد این بود که کمیته‌ای را تشکیل داده‌اند تا موضوع را بررسی و اعلام نظر کنند اما تاکنون خبری نشده

حمید محمدی: یکی از سوالات اساسی ما در خصوص همین مسئله فاجعه منا است

( ی سقوط جرثقیل در مسجد الحرام)

حمید محمدی درباره ی حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام: این موضوع دارای دو جنبه است، یکی تعهد عربستان به عنوان (هدیه ملک) که به خانواده و مصدومان آن حادثه خسارت پرداخت کنند و یکی شرکت بن لادن است که دادگاه برای بررسی مقصران و مسببان آن حادثه تشکیل شد و مسائل مربوط به آن شرکت پیمانکاری است که پرونده ای طولانی شده اما پرونده بسته نشده است

احتمال افزایش زائران حج تمتع به 80 هزار نفر،احتمال افزایش زائران،افزایش زائران حج96،افزایش زائرین حج،زائر،مکه،جده،عربستان،سعودی،مذاکره،مذاکرات حج،تعیین تکلیف حج،توافق،توافق حج96،تکلیف حجاج ایرانی،حج تمتع96،حج96،حج واجب،حج،فیش حج،fishehaj.blog.ir

وی اضافه کرد: تیم حقوقی به دنبال مطالبه دیه از شرکت پیمانکار است. پیگیری هدیه ملک نیز از مواردی است که در مذاکرات دنبال خواهیم کرد

س رست سازمان حج و زیارت: مسئولان عربستان بارها اعلام د که برای دو پلیس خاطی فرودگاه جده حکم صادر کرده و محکوم شده‌اند اما انتظار داشتیم این موضوع به ما ابلاغ شود، پیگیری موضوع نتیجه محاکمه دو پلیس خاطی جده نیز از دیگر مواردی است که در گفت و گو با عربستان دنبال خواهیم کرد

و همچنین ادامه داد: مذاکرات به طور معمول در جده برگزار خواهد شد اما اگر به طول انجامد در مکه انجام خواهد گرفت

حمید محمدی گفت: مدت زمان برگزاری جلسات به طور معمول برای تمام کشورها یک روز است اما به احتمال زیاد با توجه به موارد دو کشور این مذاکرات از یک روز فراتر رود

(زائران عتبات عالیات)

س رست سازمان حج و زیارت در مورد عتبات گفت: تعداد زائران ایرانی به جز اربعین حدود 800 هزار نفر هستند که در قالب شاخص های این سازمان به عتبات اعزام خواهند شد

و همچنین افزود: برنامه ریزی کرده ایم این تعداد در سال جدید افزایش یابد، حدود دو هزار و 410 دفتر زیارتی درسراسر کشور داریم که همه ی آن ها مراحل قانونی را طی کرده و دارای ضوابط، ساختارها و شاخص های مورد نظر سازمان حج و زیارت و دارای مجوز برای فعالیت در این زمینه هستند

محمدی ادامه داد:‌ متاسفانه برخی مجموعه های غیرمجاز بدون داشتن مجوز در عرصه اعزام زائر فعالیت می‌کنند در حالی که باید از این دو هزار و 410 دفتر زیارتی حمایت کنیم

حمید محمدی س رست سازمان حج و زیارت همچنین از طرح های اعزامی استانی خبر داد: این روند چند ویژگی دارد ، در اجرای طرح اعزام های استانی برنامه ریزی ها بر اساس سلیقه مردم استان انجام خواهد گرفت و به این منظور است که مثلا شاید برخی بخواهند در کربلا یا دیگر مکان‌ها بیشتر بمانند یا نوع غذای خاصی سفارش دهند ، البته هزینه ها نیز متفاوت خواهد بود که در نهایت باعث ایجاد جاذبه برای مردم خواهد شد

حمید محمدی گفت: طرح اعزام‌ های استانی به طور آزمایشی از حدود پنج ماه پیش شروع شده اما به صورت عملیاتی از حدود یک ماه پیش آغاز شده است

(پیگیری حذف ویزا برای سفر به عتبات در عراق)

در مورد حذف ویزا برای سفر به عتبات در عراق، س رست سازمان حج و زیارت: ایران به شدت به دنبال حذف ویزا است به دلیل اینکه تعداد زیادی از مردم ایران مشرف می‌شوند و موضوع روادید فرایند اعزام به عتبات را کند و طولانی می کند

و ادامه داد:‌ برای حذف ویزا در واقع ت عراق باید متقاعد شود که این موضوع انجام گیرد که در نهایت مردم دو کشور از این اقدام سود خواهند کرد

حمید محمدی گفت: درحالی که سالانه بیش از 800 هزار زائر ایرانی از طریق سازمان حج برای زیارت عتبات وارد عراق می‌شود و در مقابل بیش از 5/1 میلیون نفر وارد ایران می شود، حذف ویزا به سود زائران و دو کشور ایران و عراق است

منبع: خبرگزاری حج

مرتبط: اخبار تازه مربوط به حج 96 - تعیین تکلیف حج ۹۶ در مذاکرات پنجشنبه - زمینه حضور حجاج ایرانی در مناسک حج باید فراهم شود

کلمات کلیدی:احتمال افزایش زائران حج تمتع به 80 هزار نفر،احتمال افزایش زائران،افزایش زائران حج96،افزایش زائرین حج،زائر،مکه،جده،عربستان،سعودی،مذاکره،مذاکرات حج،تعیین تکلیف حج،توافق،توافق حج96،تکلیف حجاج ایرانی،حج تمتع96،حج96،حج واجب،حج،فیش حج،fishehaj.blog.ir


اطلاعات

فروش تعدادی فیش حج تمتع ثبت نامی سال ۸۴

۰۹۱۹۹۱۹۷۱۴۶

فروش فیش حج تمتع،فروش فیش حج تمتع ارزان،فروش فیش حج تمتع اعزامی سال۹۷،فروش فیش حج تمتع ثبت نامی سال ۸۵،فروش فیش حج تمتع ثبت نامی سال۸۶،فروشنده حج تمتعفروشنده فیش حج تمتع با قیمت


اطلاعات

در نشست شورای برنامه ریزی بعثه و سازمان حج
آ ین هماهنگی ها درخصوص اعزام هیئت ایرانی به عربستان

درنشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه ی و سازمان حج و زیارت که سه روز مانده به آغاز مذاکرات هیئت ایرانی درعربستان تشکیل شد آ ین هماهنگی ها درباره دستور کار این مذاکرات صورت گرفت.

دراین جلسه که به ریاست حجت ال و المسلمین سید علی قاضی عسکر ولی فقیه درامور حج وزیارت و س رست حجاج ایرانی تشکیل شد، آقای حمید محمدی س رست سازمان حج وزیارت گفت : این هیئت بامداد چهارشنبه (چهار اسفندماه) ازتهران به مقصد جده عزیمت خواهد کرد و بر اساس سازوکار تعریف شده مذاکرات حج را با طرف سعودی و با هدف باز مسیر حج زائران ایرانی انجام خواهد داد.

باز شدن مسیر حج،آ ین هماهنگی ها درخصوص اعزام هیئت ایرانی به عربستان،هماهنگی،هماهنگی در خصوص اعزام هیئت ایرانی به عربستان،حج تمتع،هموار شدن مسیر حج،توافق سفر حج،توافق حج،توافق سفر حج بین ایران و عربستان،اخبار تازه حج از مذاکرات5اسفند،5اسفند مذاکره در رابطه با حج،اخبار موثق در رابطه با مذاکره حج،حج96،توافق،فیش حج، ید و فروش فیش حج


دراین جلسه ولی فقیه با تاکید براینکه مردم را درجریان نتایج حاصله قرارخواهیم داد ، اظهار داشت: بعثه ی و سازمان حج وزیارت طبق روال برنامه های خود را دنبال می کنند و امیدواریم با تامین خواسته های ایران این سفردستاوردهای مثبتی برای برگزاری حج مطلوب و عزتمندانه زائران ایرانی داشته باشد.

نشست هیئت ایرانی با طرف سعودی 5 اسفند ماه درجده برگزارخواهد شد

دراین جلسه همچنین آقای غلامرضا رضایی مسئول کارگروه تخصصی مشاعر از برنامه های این کارگروه گزارشی ارائه کرد و با اشاره به اینکه با حضورکارشناسان با تجربه مشکلات حج گذشته در این بخش بررسی شده است:برای ارتقاء سطح خدمات و رفاه حال بیشتر زائران آسیب شناسی صورت گرفته و استفاده از را ارهای مناسب برای رفع مشکلات و نواقص پیش بینی شده است

خدرنژاد مدیرعامل شرکت شمسا بررسی عملکرد مالی این شرکت ادامه یافت و حاضران دیدگاه خود را در خصوص فعالیت این شرکت درحوزه عتبات عالیات و نحوه تعامل با سازمان حج وزیارت بیان داشته و تصریح د:شمسا در ارائه خدمات به زائران باید کاهش هزینه ها را مدنظر قراردهد و با اجرای برنامه های مناسب زمینه جذب حداکثری زائران عتبات را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت شمسا دراین جلسه:امسال رشد 30 درصدی اعزام زائر به عتبات در قالب کاروان های تحت نظارت سازمان حج وزیارت تحقق خواهد یافت

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت

مرتبط: اخبار تازه حج - هموار شدن مسیر حج

کلمات کلیدی: باز شدن مسیر حج،آ ین هماهنگی ها درخصوص اعزام هیئت ایرانی به عربستان،هماهنگی،هماهنگی در خصوص اعزام هیئت ایرانی به عربستان،حج تمتع،هموار شدن مسیر حج،توافق سفر حج،توافق حج،توافق سفر حج بین ایران و عربستان،اخبار تازه حج از مذاکرات5اسفند،5اسفند مذاکره در رابطه با حج،اخبار موثق در رابطه با مذاکره حج،حج96،توافق،فیش حج، ید و فروش فیش حج


اطلاعات

آیت الله قزوینی
زمینه حضور حجاج ایرانی در مناسک حج باید فراهم شود

جماعت حرم حضرت سیدال علیه السلام با بیان این‌ که حق مردم ایران است که برای انجام مناسک حج عازم بیت الله الحرام شوند:زمینه حضور حجاج ایرانی در مناسک حج باید فراهم شود

آیت الله سیدمرتضی قزوینی، جماعت حرم حضرت سیدال در دیدار بعثه ی در عراق مکتب اهل بیت را عزت‌آفرین خواند و: در شه اهل بیت محبت و رحمت موج می زند و نجات‌بخش کل بشریت است

همچنین با اشاره به جایگاه و اهمیت حج از دیدگاه مبانی ی: کنگره عظیم حج اگر به خوبی و هدفمند برگزار شود و در واقع همان حج ابراهیمی باشد، مشکلات جهان را حل می کند، ضمن این‌‎که وحدت و انسجام امت ی را به ارمغان می آورد.

زمینه حضور حجاج ایرانی در مناسک حج باید فراهم شود،فراهم نمودن زمینه برای حضور حجاج ایرانی در مناسک حج،مناسک حج،سفر حج،سفر حج تمتع،سفر حج عمره،توافق بین ایران و عربستان برای سفر حج،اخبار تازه حج،خبرگزاری حج،سازمان حج و زیارت،پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت،فیش حج

آیت الله قزوینی ایران را کشور اهل بیت دانست و: امیدواریم زمینه حضور حجاج ایرانی برای انجام مناسک آماده شود، زیرا خانه خدا به همه مسلمانان تعلق دارد و همه مذاهب بایستی در انجام این مناسک با یکدیگر حضور داشته باشند.

وی با بیان این‌که حق مردم ایران است که برای انجام مناسک حج عازم بیت الله الحرام شوند: ملت ایران عاشق اهل بیت بوده و با تمسک به قرآن و مکتب اهل بیت در هر کجا که باشند؛ جلوه زیبایی از حقیقی را جلوه می دهند

جماعت حرم حضرت سید ال در بخش دیگری از سخنان خود حضور زائران ایرانی در عتبات عالیات را امری مطلوب دانست و افزود: زیارت حسین علیه السلام آنقدر فضیلت و پاداش دارد که انسان از توصیف آن عاجز است. امیدواریم امنیت کامل در عراق حاکم شود تا مردم شریف عراق بتوانند به خوبی از زائران حضرت پذیرایی کنند

منبع: خبرگزاری حج

مرتبط:اخبار تازه حج - آ ین هماهنگی ها در خصوص اعزام هیئت ایرانی به عربستان

کلمات کلیدی:زمینه حضور حجاج ایرانی در مناسک حج باید فراهم شود،فراهم نمودن زمینه برای حضور حجاج ایرانی در مناسک حج،مناسک حج،سفر حج،سفر حج تمتع،سفر حج عمره،توافق بین ایران و عربستان برای سفر حج،اخبار تازه حج،خبرگزاری حج،سازمان حج و زیارت،پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت،فیش حج


اطلاعات

حجت‌ السلام طباطبایی
حج جلوه‌ ای از رحمانیت است

حجت‌ال والمسلمین سیدمهدی طباطبایی: مناسک حج هر کدام فلسفه و منطقی دارند ، چه زیباست که فلسفه این مناسک را یاد بگیریم و اگر توفیق سفر حج پیدا کردیم با معرفت گام در این وادی معنویت بگذاریم.

حجت ال و المسلمین سید مهدی طباطبایی، اخلاق: در اهمیت فریضه الهی حج همین بس که خداوند در قرآن کریم می فرماید(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ)(و براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است، [البته بر] ى که بتواند به سوى آن راه یابد و هر که کفر ورزد یقینا خداوند از جهانیان بى ‏نیاز است) خداوند حج را برای هر مسلمان مستطیعی واجب کرده است

همچنین با ذکر اینکه جنبه اجتماعی حج از جمله ویژگی‌های این عبادت الهی است: در همه مناسک حج این ویژگی وجود دارد و این عبادت جمعی، به امت ی روح می بخشد و فرهنگ دینی مسلمانان را به جهانیان نشان می دهد.

این اسبق مجلس شورای ی با اشاره به نقش حج در انس و الفت مسلمانان به یکدیگر: موسم حج مسلمانان مختلف دنیا با یکدیگر پیوند می خورند و رحمانیت و معنویت را به نمایش می گذارند.

حج جلوه ای از رحمانیت ،مناسک حج،حج،حج تمتع،واجب،عمره،فیش حج،حضور حجاج ایرانی در حج سال آینده96،حضور حجاج ایرانی در مناسک حج،اخبار تازه حج،جدیدترین اخبار حج،اخبار حج

اخلاق حوزه علمیه افزود: این برادری ها و محبت ها که در کنگره حج خود را نشان می دهد، سرمایه ارزشمندی برای امت ی است

و همچنین عنوان کرد: مناسک حج هر کدام فلسفه و منطقی دارند ، چه زیباست که فلسفه این مناسک را یاد بگیریم و اگر توفیق سفر حج پیدا کردیم با معرفت گام در این وادی معنویت بگذاریم

حجت ال طباطبایی: عنوان زائر بیت الله عنوان بزرگی است و انسان باید همه تلاش خود را برای استفاده حداکثری از فریضه حج داشته باشد و با دیگر مسلمانانی که برای مناسک حج آمده اند، رفتار برادرانه و رحمانی داشته باشد

منبع: خبرگزاری حج

مرتبط: اخبار حج - آ ین هماهنگی ها در خصوص اعزام هیئت ایرانی به عربستان - زمینه حضور حجاج ایرانی در مناسک حج باید فراهم شود

کلمات کلیدی:حج جلوه ای از رحمانیت ،مناسک حج،حج،حج تمتع،واجب،عمره،فیش حج،حضور حجاج ایرانی در حج سال آینده96،حضور حجاج ایرانی در مناسک حج،اخبار تازه حج،جدیدترین اخبار حج،اخبار حج


اطلاعات

ید و فروش فیش حج 09199197145 - 09199197146

ید و فروش فیش حج تمتع

ید و فروش فیش حج عمره
 قیمت فیش حج تمتع96، قیمت حج تمتع 95 ، ید فیش حج ، ید و فروش فیش حج عمره در اصفهان ، ید فیش حج عمره ، قیمت فیش حج عمره 95 ، حج تمتع95 ، ید و فروش حج تمتع 95 ، ید و فروش فیش حج در مشهد ، فروش حج عمره ، هزینه حج تمتع 95 ، ید و فروش فیش حج ، فروش فیش حج تمتع 95 ، فروش فیش حج در زنجان ، قیمت حج عمره 95 ، سامانه فا ، فیش حج عمره ، fishehaj.blog.ir ، استعلام فیش حج ، ید و فروش فیش حج تمتع 95 ، ید و فروش فیش حج عمره مشهد ، یدار فیش حج عمره در مشهد ، فروشندگان فیش عج عمره ، یدار فیش حج عمره در مشهد ، قیمت فیش حج تمتع سال 95 ، فروش فیش حج تمتع در زاهدان ، فروش فیش حج تمتع در زاهدان ، قیمت ید فیش حج تمتع 95 ، قیمت فیش حج تمتع ، ید فروش فیش حج در کرج ، فروش حج واجب گلستان ، ثبت نام حج عمره1395 ، ثبت نام حج عمره1395 ، ثبت نام عتبات ویژه ماه مبارک رمضان 1396، حج تمدن فروشی ارومیه ، ید حج واجب در مشهد ، ید فیش حج تمتع مشهد ، ید فیش عمره ، ید و فروش فیش حج عمره در رشت ، ید و فروش فیش حج عمره در سال 95 ، ید و فروش فیش حج عمره در مشهد ، ید و فروش فیشحج ، یدوفروش فیش حج عمره ، فیش حج 95 ، فیش حج عمره اصفان ، فیش حج کرمان ، چه فیش هایی برای حج تمتع سال 95اعلام شدن ،عمره ، هزینه حج تمتع95 ، هزینه حج عمره 95 ، هزینه یدحج تمتع درمشهد ، هزینه کامل حج تمتع سال1395 ، وبلاگهای بروز شده ، قیمت فیش حج۹۵ ، قیمت فیش عمره در سال 95 ، قیمت فیش عمره سال 95 ، قیمت فیش مکه حج عمره درمشهد ، محل ید فیش حج در اهواز ، مبلغ حج تمتح 95 ، محل فروش فیشهای حج در اصفهان ، مراکز ید و فروش فیش حج عمره در گرگان ، مرکز ید فروش حواله حج تعمع ، مرکز ید فیش عمره در اصفهان 95 ، مشاوره فیش تمتع ، قیمت فیش حج اذر ماه 95 ، قیمت فیش حج اصفهان ،قیمت فیش حج تهران، قیمت فیش حج بانک ملت اصفهان ، قیمت فیش حج تمتع 94 مشهد ، قیمت فیش حج تمتع 95 ، قیمت فیش حج تمتع 95 از تبریز ، قیمت فیش حج عمره بانک ملی ، قیمت فیش حج عمره در زاهدان ، قیمت فیش حج عمره در سال 95 ، قیمت فیش حج عمره در یزد چند است ، قیمت فیش حج عمره درزاهدان ، قیمت حج عمره مفرده ، قیمت حج واجب 95 ، قیمت ید و فروش فیش حج تمتع خوزستان ، قیمت ید وفروش برگه حج تمتع در مشهد ، قیمت فروش فیش حج تمتع ، قیمت فیش حاج در اهواز ،قیمت فیش حاج در تهران،فیش حاج،فیش حاج تهران،فیش حاج تمتع،فیش حاج عمره،حاج،حاجی،حجاج،حجاج مکه،زیارت، فیش حج تمتع از زاهدان ، فیش حج تمتع در اصفهان ، فیش حج اسان ، فیش حج در گلستان ، فیش حج قیمت پایین ، فیش حجفروشی ، قیمت فیش عج عمره در بازار ،قیمت فیش حج عمره در بازار، قیمت حج 95 ، قیمت حج عمره 95 درمشهد ، قیمت حج عمره مشهد ، فروش فیش حج عمره اراک ، فروش فیش حج عمره بانک ملی در مشهد ، قیمت حج عمره 95 درمشهد ، قیمت حج عمره مشهد ، فروش فیش حج عمره اراک ، فروش فیش حج عمره بانک ملی در مشهد ، فروش فیش حج عمره تبریز ، فروش فیش حج عمره مشهد ، فروشندگان عج عمره ،فروشندگان حج عمره، فروش فیشهای حج واجب مشهد ، فروش فیشهای حج واجب تهران ،فروش فیش مکه، یدارن حج عمره، فیش حج تاریخ اعلام ، فروش فیش حج با قیمت مناسب اصفهان ، فروش فیش حج تمتع اسان رضوی ، فروش فیش حج تمتع اصفهان ، فروش فیش حج در اصفهان ، فروش فیش حج در گرگان ، فروش حج عمره باقیمت مناسب دراذربایجان غربی ، فروش حج عمره بانک ملت یزد ، فروش حج واجب ۹۵ ، فروش سهم زیارت حج تمتع در زنجان ،سهم زیارت،فروش سهم زیارت،فیش حج، ید و فروش حج، ید و فروش سهم زیارت، ید و فروش فیش حج، فروش فیش آزاد حج تمتع 95 ، فروش عمره مفرده  فروش فیش تمتع بیرجند ،شماره تلفن های حج و زیارت،،شماره تلفن های سازمان حج، شماره تلفنهای ید و فروش فیش حج در سال 2016 درمشهد ،شماره تلفن های مراکز ید و فروش فیش حج، شماره تلفنهای حج و زیارت ید فروش در مشهد ،،، شماره فیش حج تمتع مشهد ، ید و فروش فیش حج2017، شماره های اعلام شده ی حج تمتع 95 ، عج عمره ، ید و فروش فیش حج1396، فایدهی حج ، فروش امتیاز حج ۹۵ ، فروش حج تاریخ ، فروش تمتع 95 ، دیوار اصفهانفروش فیش حج تمتع ،شماره تلفن فیش حج،دفتر یدوفروش فیش حج واجب،دیوار فیش حج،دیوار،دیوار ید و فروش فیش حج، دیوار قم فیش حج ، سازمان حج وزیارت ثبت ، روایات ناب رضا ، سایت اصلی ید فیس حج عمره درمشهد ،سایت اصلی ید و فروش فیش حج، سایت رسمی ید فروش فیش مکه در مشهد ، شماره تلفن یداران فیش حج واجب در مشهد به روز شده ، شماره تلفن دفتر فروش حج واجب در اصفهان ، شماره تلفن فروش فیش حج عمره مازندران ی ، دفاتر فعال زیارتی ، دفتر فروش حج اصفهان ، یداران حج عمره درمشهد ، ید فیش ارزان حج تمتع، ید وفروش فیش حج قبل از سال1385 ، یدفیش حج تمتع درتهران ، یدوفروش حج تمتع ،فیش عج، ید وفروش فیش حج تمتع و عمره در مشهد، ید وفروش فیش حج قبل از سال1385 ، ید وفروش فیش حج قم، یدار فیش حج تمتع استان سمنان، یدار فیش حج تمتع در البرز، یدار فیش حج واجب 95 ، یدار فیش عج عمره در آذربایجان غربی
فیش عج، یدار واقعی فیش عج عمره ، ید و فروش فیش مکه در شیراز، ید و فروش فیش مکه، ید وفروش حج تمتع ، ید و فروش حج عمره شبانه روزی ، ید و فروش فیش تمتع در سراسر کشور ، یدفروش فیش حج تمتع اعزامی 95 ، ید و فروش فیش حج تمتع اعزامی 96، ید فیش حج عمره اسان رضوی ، ید فیش عمره در شهر ، ید فیش عمره بندرعباس ، ید و فروش حج تمتع در گلستان ، ی،فروش فیش حج عمره قسطی مشهد ، ید فیش حج عمره ، فروش فیش حج عمره در سراسر کشور، ید فیش حج عمره تهران ،خبرهای جدید سازمان حج ،خبرهاى واجب ، ىداران فیش حج تمتع 95، ید آنلاین فیش حج عمره بانک ملی در کرمان، ید و فروش فیش حج آنلای، ید فیش حج آنلاین،فروش،فیش حج آنلاین،دیوار تهران،دیوار فروش فیش حج،دیوار فیش مکه،دیوار یداران فیش حج،دیوار،فروشندگان فیش حج، ید فروش حج زیارت جانبازان ،حج تمتع در سال 1395 ،حج واجب95 ،حج تمتع96،حج تمتع سال96،حج واجب سال 96،حج واجب96،حج عمره96،حج95،حج96،حج97، اژانس های،فروش فیش حج تمتع دراهواز ،آژانس های ید و فروش فیش حج، بالاترین قیمت فیش حج تمتع ،بزرگترین مرکز ید در کرج ،بزرگترین مرکز ید حج،بزرگترین مرکز ید فیش حج،بزرگترین مرکز فروش فیش،حج،بیش عمره کرمانشاه ،بیش عمره،بزگترین مرکز ید و فروش فیش حج تمتع ،ثبت نام حج 1395 ،اعلام اولویت فیش عمره ،اعلام فیش های حج تمتع سال 95 ،اعلام فیش های حج واجب 95،اعلام فیش حج تمتع96،اعلام فیش حج واجب 96،اعلام فیش حج عمره96،اولویت تمتع 95بر اساس فیش بانک ،اولویت فیش حج عمره براساس فیش بانک،اولویت ثبت نام حج 1395 ،اولویت ثبت نام حج1396، اولویت حج تمتع 95 بانک ملی ،اولویت حج عمره بانک ملی،اولویت حج عمره بانک ملت،اولویت عمره تمتع در سال 95 ،اولویت عمره تمتع در سال96، اولویت فیش حج تمتع در سال 1395 ،اولویت های جدید حج تمتع سال95 ،اولویت های جدید حج تمتع سال96، اولویت های حج عمره سال ۹۵ خوزستان اولویت های حج عمره ،استعلام احزام حجاج سال ۹۵ ،ارزانترین فیش حج ،استعلام عمرهه اعلام ،اولویت فیش حج تمتع ،اعلام اولویت فیش حج تمتع سال 95 ،فیش حج واجب96،فیش حج تمتع96،فیش حج عمره96، قیمت فیش عمره بانک ملی در داد ۹۴ ،مالیات دفاترزیارتی ،مرکز ید وفروش حج در کرمان ،نحوه فروش فیش عمره ،نحوه فروش فیش حج تمتع،نحوه انتقال فیش حج تمتع،نحوه انتقال فیش حج عمره،نمایندگی فیش حج و زیارت خوزستان ،نمانیدگی ید و فروش فیش حج در،دفترهای زیارتی شهرستان ارومیه ،دیوا اصفهان فروشندگان فیش حج تمتع ،زیباترین جملات برای حج،شماره تلفن یداران فیش حج واجب در مشهد به تاریخ بهمن 94 ،فروش فیش عمره قیمت 94،فروشندگان فیش عج تمتع ،فروشنگان فیش عمره مازندران ،فیش حج در مشهد ،فیش حج عمره چنده سال 95 ، یدار عج عمره ، یداران عج عمره آذربایجانغربی ،دفاتر رسمی سازمان حج وزیارت برای ید و فروش فیش حج ،دفاتر یدوفروش فیش حج عمره 86 در مشهد ، ید فیش حج تمتع بندرعباس ، ید فیش حج همدان ، ید و فروش فیش کربلا ، ید وفروش فیش حج تمتع سال نود و پنج ، داد فیش ساال 1395،حج تمتع برای سال1395 ،حج تمتع 95 فیش ،اولویت فیش تمتع ،مراکز ید فیش حج عمره در اصفهان،ویدیو فیش ،95 تمتع،تمتع،آ ین قیمت عج عمره،آ ین قیمت حج تمتع،آ ین قیمت حج عمره،واجب حج،تمتع سال85 فروش،واجب سال86فروش،تمتع سال84فروشی،عمره اولویت فروشی،عمره اولویت دار،قیمت فیش حج ،300فروشی،قیمت عمره اولویت،قیمت فیش حج عمره اولویت،قیمت اولویت فیش حج عمره،قیمت فیش حج عمره با اولویت،قیمت فیش حج عمره با اولویت600،قیمت امتیاز فیش حج،قیمت فروش امتیاز فیش حج،تمتع،عج،فیشحج،فیشف ید،فروش،فیش،حج،زیارتی،تمتع،عمره،واجب، یدفیش حج،فروش یش حج، یدوفروش فیش حج،fishehaj

fishehaj.blog.ir،fishehajvajeb،fishehajomre،kharid fishehaj،foroshfishehaj،fishe-haj،hajj،hajji،haje،hajekalhor،olaveyat fishehaj،fishehaj tamato،emtyaz fishehaj،markazefishehaj

ovdn , tv,a tda p[،ovdn , tv,a tda p[

فیش حج تمتع عمره واجب ید فروش تعویض انتقال
www.fishehaj.blog.ir دفتر ید و فروش فیش حج، کلهر


اطلاعات

ثبت‌ نام قطعی در کاروان‌ های نوروزی عتبات عالیات آغاز شد
مشتاقان زیارت عتبات که در دوره پیش ثبت نام ها شرکت کرده اند، از ساعت 9 صبح امروز (دوشنبه) می توانند بر اساس اولویت های قرعه کشی نسبت به قطعی ثبت نام خود در کاروان ها اقدام کنند.
به اطلاع تمام مشتاقان زیارت عتبات عالیات که در این دوره از پیش ثبت نام ها شرکت کرده اند، می رساند: ثبت نام اولویت های 1 تا 10 قرعه کشی از طریق سامانه www.atabat.haj.ir از ساعت 9 صبح امروز (دوشنبه 2 اسفندماه) آغاز خواهد شد.

ثبت‌ نام قطعی در کاروان‌ های نوروزی عتبات،آغاز ثبت نام کاروان های نوروزی عتبات،ثبت نام عتبات،آغاز ثبت نام سفر های نوروزی عتبات

پذیرفته شدگان اولویت 11 ( ذخیره) نیز می توانند ساعت 10:30 روز شنبه 7 اسفندماه جاری با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به قطعی ثبت نام خود در کاروان ها اقدام نمایند.

زمان ثبت نام قطعی در کاروان ها برای هر یک از اولویت ها به شرح زیر می باشد:

اولویتهای (1 و 2) از ساعت 9 صبح امروز دوشنبه دوم اسفندماه 95

اولویتهای (3 و 4) از ساعت 10 صبح امروز دوشنبه دوم اسفندماه 95

اولویت (5 و 6) از ساعت 11 صبح امروز دوشنبه دوم اسفندماه 95

اولویت (7) از ساعت 13 ظهر امروز دوشنبه دوم اسفندماه 95

اولویت (8) از ساعت 14 امروز دوشنبه دوم اسفندماه 95

اولویت (9) از ساعت 15 امروز دوشنبه دوم اسفندماه 95

اولویت (10) از ساعت 16 امروز دوشنبه دوم اسفندماه 95

اولویت 11 ( ذخیره) از ساعت 10:30 روز شنبه هفتم اسفندماه 95

منبع: خبرگزاری حج

مرتبط:اخبار عتبات - زمان قطعی ثبت نام عتبات عالیات تغییر کرد - سفر ارزان قیمت عتبات برای اقشار کم‌ درآمد

کلمات کلیدی:ثبت‌ نام قطعی در کاروان‌ های نوروزی عتبات،آغاز ثبت نام کاروان های نوروزی عتبات،ثبت نام عتبات،آغاز ثبت نام سفر های نوروزی عتبات


اطلاعات

فروش حج عمره با اولویت زیر 400 بانک ملی

09199197146

فروش حج عمره،فروش فیش عمره،فروش فیش حج عمره با اولویت زیر 400،فروش عمره با اولویت،فروش فیش حج عمره اولویتدار،فروشنده حج عمره بانک ملی،فروشنده فیش عمره ملی،فروشنده فیش حج عمره ثبت نام سال90،فروش فیش حج عمره ثبت نام سال87،فروش امتیاز حج عمره،فروش امتیاز فیش حج عمره،فروش امتیاز فیش حج عمره بانک ملی


اطلاعات

2فقره فیش حج تمتع با قیمت مناسب به فروش میرسد09197180239
فروش 2 فقره فیش حج تمتع
فیش حج تمتع 2فقره
فروش فوری فیش حج تمتع
فروش فیش حج تمتع،فروش 2عدد فیش حج تمتع،2عدد فیش حج تمتع فروشی، یدار 2فقره فیش حج تمتع، ید و فروش فیش حج،حج تمتع،فیش حج،فروش 2 فقره فیش حج تمتع ثبت نامی سال 85،فروش فیش حج تمتع ثبت نامی سال 86،فروش فیش حج تمتع ثبت نام برج 8 سال86


اطلاعات

فروش 2عدد فیش حج عمره بانک ملت09199197146
فروش فیش حج عمره بانک ملت
فروش 2 عدد فیش حج عمره ملت
فروش فیش حج،فروش حج عمره،فروش فیش عمره ملت،فروش فیش حج عمره بانک ملت،فروش فوری فیش حج عمره،فروش فیش عمره ملت،فروش حج عمره ملت، یدار فیش حج عمره ملت


اطلاعات

فروش فیش حج عمره بانک ملی09199197145
فروش فیش حج عمره ملی
فروشنده فیش حج عمره
فروش فیش عمره،فروشنده فیش حج عمره،فروش فیش حج عمره ملی،فروش 1 فقره فیش حج عمره ملی،فروش حج عمره ملی،فروش فیش عمره ملی


اطلاعات

فروش فیش حج واجب ثبت نام اوایل سال85

09199197145 - 09199197146

فروش فیش حج واجب ثبت نام سال85
فروشنده فیش حج واجب
فروش فیش واجب،فروش حج واجب،فروش فیش حج واجب اوایل 85،فروشی فیش حج واجب،فروش فیش حج واجب ثبت نام سال1385، یدار فیش حج واجب


اطلاعات

فروش 2فقره فیش حج واجب ثبت نام مهر سال1386

09199197146

فروشنده 2عدد فیش حج واجب ثبت نام سال 86
فروش فیش حج واجب
فروش فیش حج واجب،فروش 2فقره فیش حج،فروش 2عدد فیش حج واجب،فروش 1فقره فیش حج واجب، یدار فیش حج واجب اعزام سال96


اطلاعات

یدار فیش حج تمتع اعزامی برای سال 96 باشه09199197146
یدار فیش حج تمتع96
قیمت فیش حج تمتع96
ید فیش حج تمتع، یدار فیش حج تمتع، یدار حج تمتع اعزامی سال96، ید و فروش فیش حج،فیش حج


اطلاعات

یدار تعدادی فیش حج عمره ملت09199197146
نیازمند تعدادی فیش حج عمره با قیمت بسیار مناسب
نیاز فوری به فیش حج عمره
نیاز به 2عدد فیش حج عمره،نیاز به 1 عدد فیش حج عمره،نیاز به 4 عدد فیش حج عمره،نیاز به 5 عدد فیش حج عمره


اطلاعات

در خواست 3 عدد فیش حج عمره با قیمت عالی09199197146
درخواست ید فیش حج عمره
درخواست فروش فیش حج عمره
درخواست ید 2 الی 3 عدد فیش حج عمره، ید حج عمره، ید فیش عمره،فروش فیش عمره،فروش حج عمره،قیمت واقعی فیش حج عمره،درخواست فوری ید فیش حج،درخواست ید بلیط مکه


اطلاعات

دو فقره فیش حج تمتع به تاریخ 5 آبان 85 بفروش میرسد09199197145
فروش فیش حج تمتع سال 1386
2 فقره فیش حج تمتع بفروش میرسد،فروشنده 2فقره فیش حج تمتع،فیش حج تمتع،فروش فوری 2 فقره فیش حج تمتع


اطلاعات

چند فقره فیش حج بفروش میرسد،هم عمره و هم تمتع09199197145
فروش فوری فیش حج عمره،فروش حج عمره،فروش فیش حج،فروشنده فیش حج،فروش فیش حج عمره،دنبال یدار فیش حج،درخواست فروش فیش حج،دنبال یدار فیش حج عمره،دنبال یدار فیش حج تمتع،فروش فیش حج با قیمت ارزان،فروش چند فقره بلیط مکه،فروش فیش مکه،فروش بلیط مکه، یدار فیش حج،فروش کارت حج.فروش کارت ثبت نامی حج،فروش برگه ی حج،فروش امتیاز حج،فروش امتیاز سفر حج، ید امتیاز حج، ید امتیاز سفر حج09199197146

اطلاعات

رئیس سابق فرا یون قرآن:
حج طولانی‌ ترین همایش دینی مسلمانان است، عرصه حج را نباید خالی کنیم

لاله افتخاری رئیس سابق فرا یون قرآن ، و
عترت مجلس با بیان اینکه نباید عرصه حج را خالی کنیم: حضور مردم ایران در حج موجب وحدت هر چه بیشتر مذاهب ی و آشنایی بیشتر مسلمانان با انقلاب ی خواهد بود

ادامه مطلب

اطلاعات

عضو مجلس خبرگان ی:
برای نهادینه حج در جامعه شمندان فرهنگ سازی کنند
حجت ال والمسلمین پورمحمدی عضو مجلس خبرگان ی با اشاره به اقدام سال گذشته عربستان در محروم زائران ایرانی: مسئولان ما از جمله وزارت امور خارجه ، سازمان حج و زیارت و بعثه ی تلاش های فراوانی برای احقاق حق ملت ایران داشته اند ، امیدواریم با تلاش آن ها امسال مردم به حقوقشان دست پیدا کنند

ادامه مطلب

اطلاعات

حجت ال والمسلمین خواه:
برگزاری حج عزتمندانه در سال جاری راهبرد مجلس است

حجت ال والمسلمین خواه
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه برای سال جاری همه دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت باید با برنامه ریزی تلاش کنند ، حج برگزار شود ، گفت: همه باید برای برگزاری حجی عزتمندانه تلاش کنند

ادامه مطلب

اطلاعات

آیت الله مقت :
حج عبادتی معنوی و با عظمت برای مسلمانان است

آیت الله مقت قائم مقام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: حج عبادتی معنوی و با عظمت برای مسلمانان است و امت ی برای تعالی و پیشرفت خود باید از این فریضه الهی استفاده فراوانی را ببرد

ادامه مطلب

اطلاعات

برگزاری نشست یک روزه مدیران ستادی و استانی سازمان حج و زیارت

نشست یک روزه مدیران ستادی و استانی سازمان حج و زیارت با حضورس رست سازمان حج و زیارت چهارشنبه بیست و هفت بهمن ماه نود و پنج در سازمان حج و زیارت برگزار شد

س رست سازمان حج و زیارت حمید محمدی در این نشست با اشاره به اجرای طرح نوین عتبات از ابتدای امسال: طرح اعزام های استانی عتبات ابلاغ شده و در چند استان نیز به اجرا در آمده ، در قالب این طرح به نیازهای زائران بیشتر پاسخ داده می شود که لازم است استان ها نیز در اجرای بهتر آن مشارکت کرده تا ایرادات و مشکلات آن شناسایی و برطرف شود.

ادامه مطلب

اطلاعات

استعلام اولویت فیش حج عمره بانک ملت و ملی،دریافت اولویت حج عمره

استعلام اولویت حج عمره بانک ملی

استعلام اولویت حج عمره بانک ملت

استعلام اولویت فیش حج

دریافت اولویت حج عمره

دریافت اولویت فیش حج عمره ملی

دریافت اولویت فیش حج عمره ملت

درخواست دریافت اولویت عمره مفرده

اعلام اولویت حج عمره

حج عمره اولویتدار

شماره اولویت فیش حج عمره

اولویت فیش حج عمره

اولویت فیش حج عمره بانک ملت

اولویت فیش حج عمره بانک ملی


اطلاعات

اخبار حج،خبرگزاری حج،سازمان حج و زیارت،اخبار حج تمتع95،اخبار حج تمتع96،hajnews.ir،hajj.ir

اخبار حج

تازه ترین اخبار حج

خبرگزاری حج

سازمان حج و زیارت

اخبار جدید سازمان حج و زیارت،اخبار جدید خبرگزاری حج،خبرهای تازه حج،اخبار حج تمتع،اخبار مربوط به حج تمتع،اخبار حج تمتع95،اخبار حج تمتع96،حج تمتع95،حج تمتع96،hajj.ir،hajnews.ir،fishehaj،fishehaj.blog.ir


اطلاعات

یدار واقعی فیش حج-09199197145

یدار فیش حج تمتع

یدار فیش حج عمره

یدار فیش حج

یدار فیش حج عمره بانک ملت

یدار فیش حج عمره بانک ملی

ید و فروش فیش حج

یدار فیش حج واجب


اطلاعات

ما یایی ها از راه زمینی ایران به حج می روند

شانزده نفر از انجمن سفر آما (پکا) ما ی از مسیر زمینی ایران و پس از عبور از ده کشور برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی می روند.

ادامه مطلب

اطلاعات

یدار فیش حج تمتع با قیمت مناسب اعزام سال آینده 96

فیش حج تمتع ید09199197146

ید فیش حج تمتع، ید فیش حج واجب، یدار فیش حج، یدار فیش حج واجب، ید 1فقره فیش حج واجب، ید 1فقره فیش حج تمتع،فیش حج تمتع ثبت نام سال85، ید بلیط حج تمتع، ید فیش حج،فروش فیش حج،فیش حج یداری، یدار فیش حج با قیمت ارزان،قیمت نهایی فیش حج تمتع،قیمت دقیق فیش حج واجب 96


اطلاعات

در محضر خدا

تکیه و تأکید ادیان بر وجود خداوند چندان جدّی است که بی چند و چون می توان توحید را اصل مشترک و اصل الاصول همه ادیان شمرد ، در قرآن نیز همواره از وجود خداوند سخن رفته و از
عظمت و آثار و  علم او  یاد شده است و این موضوع بیش و پیش از هر موضوعی در این کتاب پسامد دارد ،  تا آنجا که می توان قرآن را خدانامه خواند.

ادامه مطلب

اطلاعات

  • منبع: http://fishehaj.blog.ir/1395/11/27/در-محضر-خدا
  • مطالب مشابه: در محضر خدا
  • کلمات کلیدی: وجود خداوند
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

خدمات کتابخانه مسجد الحرام به حجاج

کتابخانه مسجد الحرام تمام نیرو ها و
امکانات خود را برای خدمات رسانی به زائران و دانشجویان در مرکز آموزشی و دانشکده حرم مکی به کار گرفته

ادامه مطلب

اطلاعات

ید فیش حج،فروش فیش حج،تمتع،عمره09199197146
ید فیش حج،فروش فیش حج،تمتع،عمره،واجب
ید فیش حج،فروش فیش حج
ید فیش حج عمره
ید فیش حج تمتع
ید فیش حج واجب
فروش فیش حج تمتع،فروش فیش حج عمره،فروش فیش حج واجب
ید و فروش فیش حج،فیش حج، ید 1فقره فیش حج عمره بانک ملی، ید 2فقره فیش حج عمره بانک ملی،فروش 1فقره فیش حج عمره بانک ملی،فروش 2فقره فیش حج عمره بانک ملی، ید 1فقره فیش حج تمتع،فروش 1فقره فیش حج تمتع، ید 2فقره فیش حج تمتع،فروش 2فقره فیش حج تمتع، یدار فیش حج تمتع، ید1فقره فیش حج واجب،فروش 2فقره فیش حج واجب،فیش حج تمتع،فیش حج عمره،فیش حج واجب09199197145،قصد فروش 2 فقره فیش حج تمتع،قصد فروش 1 فقره فیش حج واجب،قصد فروش 1فقره فیش حج عمره،قصد ید 1فقره فیش حج عمره،قصد ید 2فقره فیش حج عمره،قصد ید 2فقره فیش حج واجب،قصد ید 1عدد فیش حج تمتع، یدارفوری فیش حج09197180239،نیازمند 1 فقره فیش حج،نیازمند 1فقره فیش حج تمتع،نیازمند 2فقره فیش حج تمتع،نیازمند 1فقره فیش حج عمره،نیازمند 1فقره فیش حج واجب،به علت نیازمالی،فروش،نیاز به یدار فیش حج،نیاز به فروشنده فیش حج،fishehaj.blog.ir


اطلاعات

قصد فروش 2 فقره فیش حج عمره09199197146

قصد فروش فیش حج عمره ملی

قصد فروش فیش حج عمره ملت

قصد فروش فیش حج

فروش فیش حج

فروش فیش حج عمره بانک ملت

فروش فیش حج عمره بانک ملی

قصد فروش حج


اطلاعات

ید 2 فقره فیش حج تمتع09199197145

ید 2 فقره فیش حج واجب

یدار فیش حج تمتع

ید 1 یا 2فقره فیش حج تمتع

ید 2 فقره فیش حج تمتع اعزام برای سال بعد

ید 2فقره فیش حج تمتع اعزام برای سال 96


اطلاعات

2عدد فیش حج عمره بانک ملت بفروش میرسد09197180239

2عدد فیش حج عمره بانک ملت

فروش 2 عدد فیش حج عمره بانک ملت

فروش 2 فقره فیش حج عمره ملت

فروش 2فقره فیش عمره بانک ملت با قیمت مناسب


اطلاعات

نیازمند 1فقره فیش حج واجب 09199197146

نیازمند 1فقره فیش حج تمتع

نیاز به دو فقره فیش حج واجب

ید فیش حج واجب

نیاز فوری به 2تا فیش حج واجب

یدار واقعی فیش حج واجب


اطلاعات

یدار 1 فقره فیش حج عمره بانک ملی09199197146

یدار واقعی 1فقره فیش حج عمره ملی

ید فیش حج عمره بانک ملی

یدار 1عدد فیش حج عمره بانک ملی

ید فوری فیش حج عمره ملی

فیش حج عمره بانک ملی


اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها