رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی


عنوان فارسی مقاله: چگونه کارمندان با تغییر سازمانی ناشی از m&a بین مرزی سازگاری حاصل می کنند؟ یک مورد در چین
عنوان انگلیسی مقاله: how do employees adapt to organizational change driven by cross-border m&as? a case in china

برای رایگان مقاله انگلیسی چگونه کارمندان با تغییر سازمانی ناشی از m&a بین مرزی سازگاری حاصل می کنند؟ یک مورد در چین و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
       

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: m18. پیشرفتهای صورت گرفته در طراحی س وش یا کلا برای سانتریفیوژهای ناپیوسته معلق بزرگ

عنوان انگلیسی مقاله: m 18. a nces in head design for large suspended batch centrifugals
برای رایگان مقاله انگلیسی m18. پیشرفتهای صورت گرفته در طراحی س وش یا کلا برای سانتریفیوژهای ناپیوسته معلق بزرگ و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
       

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

عنوان فارسی مقاله: تاثیرات تحت حاد دیازینون بر شاخص های بیوشیمیایی و بیومارکرهای خاص در موش های صحرایی: اثرات حفاظتی کروسین و سافرانال
عنوان انگلیسی مقاله: sub-acute effects of diazinon on biochemical indices and specific biomarkers in rats: protective effects of crocin and safranal
برای رایگان مقاله انگلیسی تاثیرات تحت حاد دیازینون بر شاخص های بیوشیمیایی و بیومارکرهای خاص در موش های صحرایی: اثرات حفاظتی کروسین و سافرانال و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
       

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: رابطه مالی بین واقعیت حسابداری، حسابداری خلاق و مدیریت نتیجه
عنوان انگلیسی مقاله: the financial relationship between accounting reality, creative accounting, and outcome mana ent
برای رایگان مقاله انگلیسی رابطه مالی بین واقعیت حسابداری، حسابداری خلاق و مدیریت نتیجه و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
    

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: حل گذرای یک صف تعطیلات m/m/1 با سرور منتظر و مشتریان بی تاب
عنوان انگلیسی مقاله: transient solution of an m/m/1 vacation queue with a waiting server and impatient customers
برای رایگان مقاله انگلیسی حل گذرای یک صف تعطیلات m/m/1 با سرور منتظر و مشتریان بی تاب و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
    

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله:
یادگیری ماشین با داده های بزرگ یک سیستم پیش بینی کارآمد برای تولید برق

عنوان انگلیسی مقاله: machine learning with big data an efficient electricity generation forecasting system

برای رایگان مقاله انگلیسی یادگیری ماشین با داده های بزرگ یک سیستم پیش بینی کارآمد برای تولید برق و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
       

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: کیفیت رابطه شویی برای مادران نوزادان پره ترم

عنوان انگلیسی مقاله: relationship quality for mothers of very preterm infants
برای رایگان مقاله انگلیسی کیفیت رابطه شویی برای مادران نوزادان پره ترم و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
       

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: زمانی که ساختمان ها کار نمی کنند: نقش معماری در سلامت انسان
عنوان انگلیسی مقاله: when buildings don’t work: the role of architecture in human health
برای رایگان مقاله انگلیسی زمانی که ساختمان ها کار نمی کنند: نقش معماری در سلامت انسان و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
    

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: تعیین محدوده آسایش حرارتی در اقلیم شهر اهواز با استفاده از مدلolegy
عنوان انگلیسی مقاله: determining the thermal comfort range in the climate of the city of ahwaz using the olegy model

برای رایگان مقاله انگلیسی تعیین محدوده آسایش حرارتی در اقلیم شهر اهواز با استفاده از مدلolegy و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
       

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


نوان فارسی مقاله: کنترل توپولوژی manet براساس درجه گره و آستانه تشخیص انرژی

عنوان انگلیسی مقاله: manet topology control based on thenode degree and energy detection threshold
برای رایگان مقاله انگلیسی کنترل توپولوژی manet براساس درجه گره و آستانه تشخیص انرژی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
    

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: سهم حسابداری خلاق در توسعه اقتصادی

عنوان انگلیسی مقاله: the contribution of creative accounting on economic development

برای رایگان مقاله انگلیسی سهم حسابداری خلاق در توسعه اقتصادی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: روانشناسی رشد تکاملی
عنوان انگلیسی مقاله: evolutionary developmental psychology
برای رایگان مقاله انگلیسی روانشناسی رشد تکاملی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
       

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: ترسیم چشم انداز رشد شناختی در ک ن مبتلا به صرع

عنوان انگلیسی مقاله: mapping the landscape of cognitive development in children with epilepsy
برای رایگان مقاله انگلیسی ترسیم چشم انداز رشد شناختی در ک ن مبتلا به صرع و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
    

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: شناخت حمله ddos و اثر آن در محیط ابری

عنوان انگلیسی مقاله: understanding ddos attack & its effect in cloud environment
برای رایگان مقاله انگلیسی شناخت حمله ddos و اثر آن در محیط ابری و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
    

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات


عنوان فارسی مقاله: تغییر و تحول سازمانی از طریق بهبود تعلق و مشارکت کارکنان – چگونگی استفاده از روشهای موثر برای بهبود بهره وری ب و کار و توسعه و افزایش سهم بازار

عنوان انگلیسی مقاله: organizational transformation through improved employee enga ent – “how to use effective methodologies to improve business productivity and expand market share
برای رایگان مقاله انگلیسی تغییر و تحول سازمانی از طریق بهبود تعلق و مشارکت کارکنان – چگونگی استفاده از روشهای موثر برای بهبود بهره وری ب و کار و توسعه و افزایش سهم بازار و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید 

جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
       

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

آخرین ارسال ها