ن محجبه و چادری تاج داران حقیقی اند.


حجاب ی به پوشش‌های گوناگون ن مسلمان گفته می‌شود و مفهومی برآمده از قرآن کریم و فقه ی و ساخت یافته در فرهنگ ی که ناظر به پوشش شرعی در مقابل نامحرم، بویژه برای ن است. حجاب گاه برگرفته از احکام شرع و گاه مربوط به قراردادهای اجتماعی و شرایط موقعیتی فرد است.(1)از دیدگاه فقها حجاب یکی از احکام ی است و اصطلاحاً عبارت است از پوشاندن ضروری مو و سایر اعضای بدن به جز صورت و دو دست (و گاهی دو پا) توسط ن مسلمان (تنها در صورتی که کنیز نباشند(2))، در برابر مردانی که طبق شریعت ی نامحرم شمرده می‌شوند. دربارهٔ پوشش مردان نیز حداقل مقدار پوشش واجب حفظ ین است.(3)

حجاب ماهیتا امری فرهنگی است و به ارتباطات اجتماعی بازمی‌گردد و از آنجا که فقه مذاهب مختلف هرگز از عرف اجتماعی منقطع نبوده است بخش مهمی از مباحث حجاب در قالب تعامل فقه و فرهنگ و همچنین تعامل اخلاق و فرهنگ در جوامع ی قابل فهم است. تعامل‌های یاد شده که در سده‌های متمادی جایگاه حجاب در جوامع ی را تعریف کرده‌اند پس از ورود جریان نوگرایی به جهان با تنشهایی روبرو شده‌اند. رابطه حجاب با مفهوم زن در جوامع مدرن، مسئله حقوق زن و جایگاه اجتماعی ن و اخیراً مسئله جهانی شدن از مواردی است که مسئله حجاب را به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه دین و جامعه مطرح ساخته است.تعریف حجاب

اطلاعات

  • منبع: http://hejab147.blog.ir/1395/10/25/حجاب
  • مطالب مشابه: حجاب
  • کلمات کلیدی: حجاب , ی ,اجتماعی , ن ,جوامع ,مسئله ,جوامع ی , ن مسلمان
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها