کانون دانش

نقشه آبدرمانی (است ) – کانسپت: مولکول آب

نام محصول:  نقشه آبدرمانی (است ) – کانسپت: از روی مولکول آب
دستهفنی ی / معماری، عمران و نقشه برداری

فرمت: اتوکد + پوستر به صورت ع
شامل: ۹ نقشه اتوکدی + ۳ پوستر آماده (شیت بندی شده)
قیمت محصول: ۱۵۰۰۰ تومان

توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد


اطلاعات

  • منبع: http://kanon-danesh.samenblog.com/9.html
  • مطالب مشابه: نقشه آبدرمانی (است ) – کانسپت: مولکول آب
  • کلمات کلیدی: نقشه ,مولکول ,کانسپت ,است ,آبدرمانی ,آبدرمانی است ,نقشه آبدرمانی ,کانسپت مولکول , نقشه ,نقشه آبدرمانی است
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

نام محصول:  پاو وینت نقش فرهنگ در مدیریت پرستاری  
دسته: علوم پزشکی
فرمت: پاو وینت (powerpoint.ppt) 
تعداد صفحات: ۲۲
قیمت محصول: ۳۰۰۰تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد


اطلاعات

نام محصول: پایان نامه آب درمانی معماری (نقشه ها + رندر) 
دسته: فنی ی / معماری، عمران و نقشه برداری
فرمت: اتوکد + رندر
شامل: ترسیمات اتوکدی و ۲۰ تری دی رندر شده

قیمت محصول: ۱۶۰۰۰ تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد


با

اطلاعات

نام محصول: پاو وینت مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژهدسته: فنی ی / معماری، عمران و نقشه برداری
فرمت: پاو وینت (powerpoint) 
تعداد صفحات: ۲۷
قیمت محصول: ۱۰۰۰ تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد


اطلاعات

نام محصول:  پروژه مجتمع مس ی (نقشه ها + رندر تری دی)
دسته: فنی ی / معماری، عمران و نقشه برداری
فرمت: اتوکد + تری دی رندر شده
شامل: ۸ نقشه اتوکدی و ۷ تصویر رندر شده تری دی
قیمت محصول: ۱۲۵۰۰۰ تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد


اطلاعات

نام محصول: رساله کامل مجتمع مس ی
دسته: فنی ی / معماری، عمران و نقشه برداری
فرمت: ورد (word.doc)
تعداد صفحات:۹۳
قیمت محصول: ۱۰۰۰۰ تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد


اطلاعات

نام محصول: نقشه های اتوکدی طراحی معماری «۵» مجتمع مس ی
دسته: فنی ی / معماری، عمران و نقشه برداری
فرمت: اتوکد
شامل: ۳۹ عدد نقشه اتوکدی
قیمت محصول: ۷۵۰۰تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد


با

اطلاعات

نام محصول: نقشه موزه
دسته: فنی ی / معماری، عمران و نقشه برداری
فرمت: اتوکد + تری دی رندر شده
شامل: ۱۰ نقشه اتوکدی و ۲ تصویر رندر شده و ۲ پرسپکتیو خارجی به صورت ع
قیمت محصول: ۱۵۰۰۰تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد
برای کلیک کنید


اطلاعات

نام محصول: رساله کامل مجتمع مس ی
دسته: فنی ی / معماری، عمران و نقشه برداری
فرمت: ورد (word.doc)
تعداد صفحات:۱۴۸
قیمت محصول: ۴۰۰۰ تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد


اطلاعات

نام محصول:  نقشه ها و رساله کتابخانه مرکزیدستهفنی ی / معماری، عمران و نقشه برداری
فرمت: اتوکد + رندر + doc
شامل: ۱۲ نقشه اتوکدی + ۶ عدد رندر تری دی خارجی + رساله قیمت محصول: ۲۰۰۰۰ تومان
توضیحات بیشتر: بدون نیاز به ویرایش مجدد


اطلاعات

آخرین ارسال ها