سایت کتاب پیچ بهترین سایت کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:25نوع فایل: wordفهرست مطالب:پیشگفتارفصل اول : طرح تحقیقمقدمه بیان مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقاه ، فرضیات و سئوالات تحقیقهدف کلیاه جزئیفرضیاتسئوالاتمتغیرهای تحقیقتعریف واژه ها و اصطلاحاتمشارکتامنیتعملیاتی نمودن ابعاد امنیتامنیت شغلیامنیت جانیامنیت عاطفیامنیت اخلاقیامنیت مالیاعتماد اجتماعیفصل دوم : ادبیات تحقیقمشارکت شمندان داخلیپرویز پیران شمندان خارجیما وبرآلن بیروسی مور مارتین لیپستامنیت شمندان خارجیباری بوزانآل ویورمولا یشینه تجربی تحقیقمشارکتتحقیقات انجام شده در داخلتحقیقات انجام شده در خارجتحقیقات انجام شده در داخلتحقیقات انجام شده در خارجچارچوب نظریپرویز پیرانمولار منابع و مواخذ به ترتیب الفبای فارسیمنابع انگلیسی سایت های اینترنتی پیشگفتار:دین مقدس همواره به دلیل ضرورت و اهمیت مشارکت آن را مورد توجه قرار داده است و در متون ی توصیه های فراوانی در این زمینه شده است.مشارکت به معنای واقعیتی اجتماعی و جوهره جوامع انسانی به لحاظ تاریخی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد و از فرآیندهایی به شمار می آید که با گذشت زمان دگرگون شده و صورت چندگانه ای به خود گرفته است.مشارکت در شکل سنتی خود ح طبیعی دارد و ناشی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی است.ولی در شکل جدید ح ی قراردادی پیدا کرده است البته مشارکت در صورت قدیمی خود ح اجباری و تحمیلی در قالب بیگاری نیز داشته است.یکی از موضوع هایی که از آغاز تشکیل جوامع همواره مورد توجه بشر بوده است برقراری امنیت و ابزار مناسب برای آن است.امنیت هم یکی از مفاهیمی است که علیرغم تصریح در خاستگاه اجتماعی و ابتنای آن به بستر اجتماع مورد تفسیر و تع ر مختلف قرار گرفته است.مراد ما از امنیت اجتماعی soeitall securitg است که در زبان فارسی از آن به امنیت اجتماعی تعبیر شده است.پدیده های اجتماعی به لحاظ ماهیت سیال خود همواره در معرض تاثیر و تاثر متغیرهای گوناگون در عرصه اجتماع هستند و بدون شک در رفتار افراد گروه ها و ساخت جهت دهی به یکدیگر، نقش غیر قابل انکار دارند، مفاهیم امنیت و اجتماع نیز در این فضا قابل ارزی هستند. ها یکی از نهادهای مهمی است که دارای کارکردهای متنوعی در شئون مختلف اجتماعی از جمله مشارکت و امنیت اند. مقدمه:در تربیت اخلاقی، تربیت دینی از جایگاه رفیعی برخوردار است. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تربیت دینی توسط خانواده ها نقش اساسی در سلامت روان و سازگاری اجتماعی دارد. همچنین پژوهش ها موید این مطلب است که مذهب می تواند خویشتن داری را که عنصر اساسی در تربیت است افزایش دهد و در این میان خانواده می تواند بعنوان اصلی ترین و اساسی ترین عنصر تربیت دینی تلقی شود.برای این که بتوان تعریفی از تربیت دینی بدست آورد نخست باید به تبیین معنای تربیت و دین پرداخت:تربیت عبارت است از : «فراهم آوردن زمینه ها و عوامل به فعالیت رساندن یا شکوفا ساختن استعدادهای شخص در جهت رشد و تکامل اختیاری او به سوی هدف های مطلوب «دین در لغت به معنای جزا، اطاعت و قهر و غلبه،عادت،خضوع و پیروی است و در اصطلاح عبارت است از «مجموعه عقاید، اخلاق،قوانین و مقرراتی که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش آن ها به کار گرفته می شود.»بنابراین می توان گفت: تربیت دینی فرآیندی است دوسویه میان مربی و متربی که ضمن آن مربی با بهره گیری از مجموعه عقاید، قوانین و مقررات دینی تلاش می کند تا شرایطی فراهم آورد که متربی آزادانه در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای خود گام برداشته، به سوی  هدف های مطلوب رهنمون گردد.هدف از تربیت دینی آن است که مربی چه در مقام معلم و چه در مقام والدین شور و شوق فطری کودک را نسبت به جلال و جمال الهی پرورش دهد و از رهگذر آن فضایل اخلاقی را به ملکات اخلاقی مبدل سازد. لینک

اطلاعات

تعداد صفحات:37نوع فایل: wordفهرست مطالب:مقدمهتاریخچهسیر تحول داده‏ کاویداده، اطلاعات و دانشجایگاه داده‏ کاوی در سازمانداده‏ کاوی و دیگر رشته هاآمار و داده‏ کاوینام های دیگر داده‏ کاویتعاریف داده‏ کاویدو دیدگاه در مورد داده‏ کاویآماده سازی و پیش پردازش داده‏ هاساختار یک سیستم داده‏ کاویمعیارهای جذ ت الگوارزی و به تصویر کشیدن الگوهای کشف شدهانواع داده‏ کاویوظایف داده‏ کاویoltp و olapتعاریف انبار دادهچهار خصوصیت اصلی انبار داده‏ هاموارد تفاوت پایگاه داده و انبار دادهمزایا و معایب پایگاه دادهفنون داده‏ کاویشبکه های عصبیدرخت تصمیمقواعد پیوندنرم افزارهای داده‏ کاویکاربردهای داده‏ کاویمحدودیت‌های داده‏ کاویمشکلات داده‏ کاوینمونه‌های اجرا شده ی داده‌کاویداده‏ کاوی در ایرانمتن‏ کاویکاربردهای متن‏ کاویفرآیند متن‏ کاویروشهای متن‏ کاویوب‏ کاوینتیجه‏ گیریمنابع مقدمه:دنیای مدرن در واقع دنیایی داده‏ گرا است. ما با داده‏ های عددی و غیرعددی در بخشهای صنعتی، بازرگانی، مدیریتی، مالی و علمی احاطه شده‏ ایم. این داده‏ ها باید تحلیل و پردازش شوند تا تبدیل به اطلاعاتی شوند که آگاهی بخش، آموزش دهنده و پاسخگو باشند یا به شکل دیگری به درک و تصمیم‏ گیری ما کمک کنند.در سال‏ های اخیر رشد انفجار آمیزی از روشها برای اکتشاف دانش جدید از داده‏ های خام به وقوع پیوسته است. در پاسخ به این امر، رشته‏ جدیدی از کاوش داده‏ ها موسوم به داده‏ کاوی بطور ویژه گسترش یافته است تا اطلاعات با ارزشی از مجموعه داده‏ های عظیم است اج نمایند.امروزه فناوری داده‏ کاوی بصورت موضوعی داغ برای تصمیم‏ گیران در آمده است، زیرا این فن، اطلاعات نهفته با ارزش تجاری و علمی را از داده‏ های حجیم ذخیره شده است اج می‏ کند. با این وجود، ماهیت داده‏ کاوی فناوری جدیدی محسوب نمی‏ شود. است اج اطلاعات و دانش از داده‏ های ذخیره شده یک مفهوم کاملا دیرینه در مطالعات علمی و پزشکی می‏ باشد. آن چه که جدید است همگرایی و اشتراک چندین رشته و فناوری‏ های متناظر آن‏ ها است که فرصت منحصر به فردی برای داده‏ کاوی به دنیای علم، تجارت و اقتصاد ایجاد کرده است. اما داده‏ کاوی یا کشف دانش و معرفت از پایگاه داده‏ ها با این تعریف یک شاخه‏ نسبتا جدید علمی است که از انجام تحقیقات در رشته های آمار، یادگیری ماشین، علوم رایانه (به ویژه پایگاه داده‏ ها) شکل گرفته است. در حالی که مرزهای این رشته‏ ها در داده‏ کاوی مبهم است، ولی می‏ توان گفت که مهم ترین این رشته ها آمار می‏ باشد بطوریکه بدون آمار داده‏ کاوی مفهومی نخواهد داشت. با وجود اینکه داده‏ کاوی یک رشته‏ نسبتا جدید علمی می‏ باشد و کاربردهای متنوع و گسترده ای در رشته هایی مانند بازرگانی، پزشکی، ی، علوم رایانه، صنعت، کنترل کیفیت، ارتباطات و کشاورزی پیدا کرده است. امروزه مرز و محدودیتی برای دانش داده‏ کاوی متصور نیست و مرز آن را از اعماق اقیانوس ها تا بیکران فضا می‏ دانند. به عبارت دیگر کاربرد دانش داده‏ کاوی در تمامی حوزه های برخوردار از داده بوده و تنها محدودیت دانش داده‏ کاوی نبود داده است. لینک

اطلاعات

تعداد صفحات:85نوع فایل: wordفهرست مطالب:چکیدهفصل اول - کلیات پژوهشمقدمهبیان مسئلهضرورت و اهمیت پژوهشهدف از انجام پژوهشفرضیه های پژوهشتعاریف مفهومی متغیرهای پژوهشدلبستگیسبک ایمنسبک اجتن سبک دوسوگرا (مضطرب)رضایت مندی شوییرضایت شوییهمبستگی شوییتوافق شوییابراز محبتتعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهشرضایت مندی شوییسبک های دلبستگیفصل دوم - پیشینه پژوهشپیشینه نظری پژوهشدلبستگیدیدگاه مکاتب فکری مختلف در مورد دلبستگینظریه روان کاوینظریه کردارشناختینظریه یادگیری اجتماعینظریه بوم نگرینظریه روانشناسی شناختینظریه اشپیتزنظریه ملانی کلایننظریه روانی اجتماعی اری ونانواع سبک های دلبستگینظریه دلبستگی و دلبستگی در بزرگسالانالگوهای دلبستگی بزرگسالویژگی های سبک های دلبستگی بزرگسالانبزرگسالان خودپیرو  (گروه a)بزرگسالان انکار کننده (گروه d)بزرگسالان مجذوب (گروه f)بزرگسالان غیرمصمم (گروه u)
تحول دلبستگی بزرگسالالگوهای فعال درونیمعیارهای تمایز دلبستگی ک ن از بزرگسالانرابطه شیوه های دلبستگی با رضایت مندی شوییاه ازدواجتامین نیازهای تولید فرزند و بقای نسلتکامل فردی و اجتماعیسلامت و امنیت فردی و اجتماعیدست یافتن به آرامش و آسایشرشد عاطفی و فکریعلایق و طرز تفکرعقاید مذهبیاختلاف طبقاتیامور روابط خانواده هاپیشینه عملی پژوهشبازنگری پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشورفصل سوم - روش پژوهشجامعه آمارینمونه و روش نمونه گیریابزار اندازه گیریروش جمع آوری اطلاعاتروش تحقیقنمره گذاری و تفسیر آزمون هامقیاس دلبستگی ها زن و شیور پرسش نامه رضایت شویی dasروشهای تجزیه و تحلیل داده ها (روش آماری)فصل چهارم - یافته های پژوهشتحلیل توصیفی یافته های پژوهشیافته های مربوط به فرضیه هافرض اولفرض دومفرض سومفرض چهارمفرض پنجمفصل پنجم - بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیریفرضیه اولفرضیه دومفرضیه سومفرضیه چهارمفرضیه پنجممحدودیتهای پژوهشپیشنهادات پژوهشمنابع فارسیمنابع انگلیسی چکیده:در این پژوهش با استفاده از دو پرسش نامه، رابطه سبکهای دلبستگی با رضایتمندی شویی مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت کنندگان در این پژوهش 160 نفر از دانشجویان دختر متاهل مجتمع علوم انسانی شامل (80 زن و 80 مرد) هستند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و همبستگی بوده است و جهت جمع آوری داده ها از دو ابزار:پرسش نامه سبکهای دلبستگی ها زن و شوه رسش نامه رضایت شویی dasاستفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های آماری با استفاده از نرم افزار spss در سطح توصیفی و تحلیل زمینه های پژوهش صورت گرفت. در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر استفاده شد و در سطح یافته های مربوط به زمینه های پژوهشی از روش همبستگی پیرسون و آزمون t و آزمون one-way anowa استفاده شد.یافته ها حاکی از رد سه فرضیه و تایید دو فرضیه میباشد. بدین معنی که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایتمندی شویی رابطه معنی داری دیده نشد. بین سبک دلبستگی اجتن و رضایت مندی شویی رابطه معنی داری دیده شد. بین سبک دلبستگی دوسوگرا و رضایت مندی شویی رابطه معنی داری وجود داشت.بین سطح رضایت مندی شویی در مردان و ن تفاوت معنی داری وجود نداشت و بین میزان تحصیلات و رضایت مندی شویی رابطه معنی داری دیده نشد. مقدمه:خانواده اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی است و نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان یعنی پدران و مادران آینده جامعه دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمیتواند جایگزین خانواده به ویژه مادر شود. جامعه ای سالم تر و پویاتر است که مادران و پدرانی با شخصیت تر و سالم تر و با اعتقاد تر داشته باشد.سلامت فیزیکی و عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه در گرو سلامت روابط شویی و تداوم و بقای ازدواج میباشد. رضایت یک فرد از زندگی شویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب میشود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد. یکی از مهمترین عوامل موثر در زندگی شویی تقویتهایی است که زوجین به یکدیگر نشان میدهند. روزبلت در سال 1980 دریافت که برخی عوامل میتوانند در تفاهم شویی موثر باشند که این موارد به جنبه های روانی و زیستی اشاره دارد. در جنبه های زیستی به محلی برای زندگی و میزان درآمد تاکید میشود ولی در جنبه های روانی با رفتارهای تشویق کننده دیگران زندگی شویی بارور از غیربارور مشخص میشود.یکی از عوامل مهم که در سالهای اخیر به آن توجه شده است و بر روی رضایت شویی تاثیر دارد تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه عاطفی فرد با والدین خود در دوران کودکی است. برخی از مطالعات تلاش کرده اند به این سوال پاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد در دوران کودکی میتواند وی را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار دهد؟ طرفداران نظریه دلبستگی توجه زیادی به این مورد داشته اند. این نظریه معتقد است نوع رابطه مادر- کودک در سال های اولیه زندگی و میزان قابلیت دسترسی به مادر، میزان حمایت مادر هنگام احساس خطر، درجه حساسیت مادرانه و تکیه گاه ، ایمن بودن مادر برای کودک تا بتواند به کاوش در محیط بپردازد سبک دلبستگی فرد را تعیین میکند. لینک

اطلاعات

تعداد صفحات:102نوع فایل:wordفهرست مطالب:چکید لید واژهفصل اول - کلیات تحقیقمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت پژوهشاه تحقیقهدف کلیاه جزئیسوالات پژوهشتعاریف نظریهوش معنویتاب آوریکیفیت زندگی کاریتعاریف عملیاتیهوش معنویتاب آوریکیفیت زندگی کاریفصل دوم - ادبیات و پیشینه پژوهشهوش معنویمولفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلفدیدگاه ایمونزدیدگاه ف ن و مک دونالد دیدگاه نوبل و واگ دگاه مک مولننظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال
تاب آوریمدل های گارمزی و همکاران در خصوص تاب آوریمدل تاب آوری فلچکیفیت زندگی کارینظریه و وننظریه دوبریننظریه کانینگهام و ابرلپیشینه پژوهش (خارجی و داخلی)هوش معنویکیفیت زندگاری کاریتاب آوریفرضیه تحقیقجمع بندیفصل سوم - روش شناسی پژوهشطرح کلی پژوهشجامعه آورینمونه و روش نمونه گیریابزار گردآوری اطلاعاتپرسش نامه هوش معنویروایی و پایایی پرسش نامه هوش معنوی پرسش نامه تاب آوری بزرگسالان(ars)روایی و پایایی پرسش نامه تاب آوری بزرگسالانپرسش نامه سنجش کیفیت زندگی کاریروایی و پایایی پرسش نامه کیفیت زندگی کارینحوه اجرای آزمونروش تجزیه و تحلیل اطلاعاتملاحظات اخلاقیفصل چهارم - یافته های پژوهشیداده های توصیفییافته های استنباطیفرضیه اولفرضیه دومفرضیه سومفرضیه چهارمفصل پنجم - بحث و نتیجه گیریخلاصه پژوهشبحث و نتیجه گیریدستاوردهای اصلی پژوهشمحدودیتهای پژوهشدراختیار محققخارج از کنترل محققپیشنهادهای پژوهشپیشنهادهای کاربردیپیشنهادات پژوهشیمنابع و ماخذپیوست هاپرسش نامه هوش معنویپرسش نامه کیفیت زندگی کاریپرسش نامه تاب آوری فهرست اشکال:هرم هوش چندگانهمدل ت یب و انسجام مجدد فلچ فهرست جداول:اطلاعات دموگرافیکی گروه نمونهمیانگین و انحراف معیار متغیرهای هوش معنوی، تاب آوری و کیفیت زندگی کاریهمبستگی بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد تاب آوریهمبستگی بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد کیفیت زندگی کاریرگرسیون ابعاد هوش معنوی بر شایستگی فردیرگرسیون ابعاد هوش معنوی بر شایستگی اجتماعیرگرسیون ابعاد هوش معنوی بر انسجام خانوادهرگرسیون ابعاد هوش معنوی بر حمایت اجتماعیرگرسیون ابعاد هوش معنوی بر ساختار فردیرگرسیون ابعاد هوش معنوی بر روابط انسانیرگرسیون ابعاد هوش معنوی بر امنیت شغلیرگرسیون ابعاد هوش معنوی بر پیشرفت شغلیرگرسیون ابعاد هوش معنوی بر مشارکترگرسون ابعاد هوش معنوی بر منزلت انسانیرگرسیون ابعاد هوش معنوی بر توازن کار و زندگیرگرسیون تعهد کاری بر ابعاد هوش معنویرگرسیون مسائل مالی بر ابعاد هوش معنوی چکیده:هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری میان کارکنان آزاد ی واحد یزد بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان آزاد ی شهر یزد بود که 100 نفر از آن ها بصورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه های هوش معنوی، کیفیت زندگی کاری و تاب آوری بزرگسالان پاسخ دادند.جهت تحلیل داده ها علاوه بر روشهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی (ارتباط با سرچشمه هستی، اتکا به هسته درونی) با ابعاد تاب آوری (شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، انسجام خانواده، حمایت اجتماعی، ساختار فردی) و سه بعد از ابعاد کیفیت زندگی کاری (روابط انسانی، توازن کار و زندگی و تعهد کاری) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین اتکا به هسته درونی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری را برای ابعاد تاب آوری شامل شایستگی فردی، انسجام خانواده، ساختار فردی و ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل : روابط انسانی و پیشرفت شغلی دارد و سرچشمه هستی تنها از قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای توازن کار و زندگی که از ابعاد کیفیت زندگی کاری است برخوردار میباشد از طرف دیگر هر دو بعد هوش معنوی نیز قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای ابعاد دیگر تاب آوری از جمله: شایستگی اجتماعی و حمایت اجتماعی و ابعاد دیگر کیفیت زندگی کاری مانند مشارکت را دارا میباشند. اما دو بعد هوش معنوی توانایی پیش بینی را برای ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل: امنیت شغلی، منزلت انسانی، تعهد کاری و مسائل مالی ندارند. مقدمه:مساله هوش بعنوان یک ویژگی اساسی است که تفاوت فردی را در بین انسانها موجب میشود از ابتدای تاریخ مکتوب زندگی انسان مورد توجه بوده است. اما از آغاز مطالعه هوش غالبا بر جنبه های شناختی آن نظیر حافظه، حل مسئله و تفکر تاکید شده، در حالی که امروزه نه تنها جنبه های غیرشناختی هوش یعنی توانایی عاطفی، هیجانی، شخصی و اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد بلکه در پیش بینی توانایی فرد برای موفقیت و سازگاری در زندگی نیز مورد اهمیت واقع شده است. هوش معنوی بعنوان یکی از مفاهیم جدیدی هوش در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مساله است که بالاترین سطح رشد در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و ... شامل میشود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دستی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری مینماید. این هوش به فرد دید کلی در مورد تجارب و رویدادهای زندگی میدهد و او را قادر میسازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق ببخشد.ولمن هوش معنوی را بعنوان ظرفیت انسان برای پرسیدن سوالات غایی درباره زندگی و تجارب همزمان و ارتباط هریک از ما با دنیایی که در آن زندگی میکنیم تعریف میکند.کیفیت زندگی کاری فلسلفه و اصولی است که نشان میدهد افراد مهمترین منابع سازمانی قابل اطمینان و مسئول هستند، قادر به ایجاد سهم ارزش مندی در سازمان میباشند و باید با آنها رفتاری مبنی بر احترام و درخور شان داشت. کیفیت زندگی کاری شامل فرصتها برای حل مشکلاتی است که منافعی را بطور دو طرفه برای کارمند و کارفرما به همراه دارد و مبتنی بر همکاری در مدیریت کار است. برخی آن را روشهایی میدانند که منجر به تقویت رضایت و بهره وری کارکنان میگردد.سطوح بالای کیفیت زندگی کاری برای سازمان ضروری است. از آن جهت که سازمان را برای کارکنان جذاب میکند و منجر به حفظ و نگهداری آنان در سازمان میشود. کیفیت زندگی کاری انعکاسی از روابط موجود بین کارکنان و محیط کاری آنان است این رابطه نشانه ای از میزان سازگاری فرد با شغلش میباشد. کیفیت زندگی کاری را بعنوان یک محیط کاری، مطلوب میدانند که با اختصاص پاداش، امنیت شغلی و ایجاد فرصتهای رشد شغلی، موجب حمایت و ارتقای رضایت شغلی کارکنان را فراهم میسازد.رویکرد روانشناسی مثبت گرا با توجه به استعدادها و توانمندی های در سالهای اخیر مورد توجه روانشناسان قرارگرفته است. این رویکرد هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی میداند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی گردند، بنیادترین سازه های مورد پژوهش این رویکرد می باشد.در این میان تاب آوری جایگاه ویژه در حوزه روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته ست، به طوری که هرروز بررسی و پژوهشهای مرتبط بر این سازه افزوده میشود . گارمزی و ماستن تاب آوری را یک فرآیند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده تعریف نموده اند. به بیان دیگر تاب آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.البته تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیبها با شرایط تهدید کننده نیست و ح ی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامون خود است. میتوان گفت تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است. لینک

اطلاعات

تعداد صفحات:33نوع فایل:wordفهرست مطالب:چکیدهمقدمهفصل اول - مقدماتتاریخچه مغالطهمعنای مغالطهلغویاصطلاحیسبب تحقق مغالطه چیست؟اه مغالطهگاهی هدف مغالط صحیح استگاهی هدف مغالط فاسد استفواید مغالطهمواد و موضوع مغالطهاجزای مغالطهفصل دوم - اجزاء ذاتیه صنعت مغالطه(عمود)مغالطات لفظیمغالطه به اشتراک اسممغالطه در هیئت ذاتیه‌ لفظمغالطه در اعراب و اعجاممغالطه مماراتمغالطه ترکیب مفصلمغالطه تفصیل مرکبمغالطات معنویایهام انعکاساخذ ما بالعرض مکان ما بالذاتسوء اعتبار حملجمع مسائل در یک مسأله واحدسوء تألیف حملمصادره بر مطلوبوضع ما لیس بعله علهفصل سوم - اجزاء عرضی صنعت مغالطه(اعوان)فصل چهارم - بررسی مناظرات رضا (ع) با سران ادیانروش شناسی مناظرات رضا(ع)فصل پنجم - مباحث تطبیقیمتن مناظرهتطبیق انواع مغالطات بر متن مناظرهمنابع و مآخذ چکیده:پژوهش ما به چهار بخش تقسیم میشود:- مقدمات- بررسی ساختاری مغالطه- بررسی مناظرات رضا (ع)- مباحث تطبیقیدر بخش اول پژوهش ابتدا توضیحی درباره معنای مغالطه، اغراض آن، فایده این صناعت، موضوع صناعت مغالطه و اجزاى این صناعت بیان خواهیم کرد تا خوانندگان ابتدا با کلیت این بحث آشنا شوند.قسمت بعدی اختصاص به بررسی انواع مغالطه و توضیحات و تعاریف هر یک از آن ها دارد. ما در این قسمت برای هر یک از مغالطات (لفظی و معنوی) مثالهایی را مورد بررسی قرار میدهیم. فایده‌ یادگیری انواع مغالطات این است که ما در دام مغالطه گرها نمی افتیم و همچنین خود و دیگران را از به کار بردن مغالطه حفظ میکنیم.در این قسمت از پژوهش به بررسی مناظرات رضا (ع) میپردازیم. در واقع حضرت رضا (ع) در مناظرات خود با سران ادیان به دنبال برتری جویی نبودند و با استفاده از عنصر عقل و منطق به اثبات حقانیت اعتقادات ی میپردازند.در بخش چهارم این پژوهش نیز به بررسی تطبیقی مغالطه بر قسمتی از مناظرات رضا(ع) با سران ادیان میپردازیم. لینک

اطلاعات

تعداد صفحات:17نوع فایل:wordفهرست مطالب:مقدمهبرنامه ریزی بلند مدت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط وظایف کلیدی مدیریت منابع انسانی درشرکت های کوچک و متوسطجذب و استخدام نظام حقوق و دستمزد آموزش و بهسازی نیروی انسانی درجستجوی ابعاد مناسب چرخه همیشگی حیات شرکت ها جهانی شدن و قانون بقای اصلح تاریخ معاصر شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل ایرانی پیش شرط های ادغامورش تگی، تسخیر و ادغام در بنگاه های کشتیرانی و لجستیک شنای ایرانیان درخلاف جهت رودخانه عامل ناسازگاری فرهنگی در پیوندشرکت هایک را ار بومی پس درآمد لازمه تلاش برای کار و کارآفرینی بعنوان جوهره اصلی اقتصادمنابع و ماخذ مقدمه:مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز دانش است. بی شک عصر حاضر؛ عصر سازمان هاست و متولیان این سازمانها, انسان ها هستند؛ انسان هایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع یعنی تفکر میتوانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمانها را پدید آورند. در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آن چه که منجر به ب مزیت رقابتی سازمان های میشود نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست.از این رو در عصر حاضر، منابع انسانی عمده ترین دارایی نا مشهود قلمداد میشوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست. سازمان های پیشرو با تلاش برای جذب، پرورش، نگهداشت و به کارگیری نیروهای زبده مزیتی رقابتی امروز و فردای خود را تضممین میکنند. در این مقاله در مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط میپردازیم. توجه به این مقوله در مدیریت این شرکت ها که در آینده اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای دارند، میتواند در این میان مهم به نظر می آید، منابع انسانی بعنوان برجسته ترین عامل مزیت رقابتی در رشد و توسعه کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمان ها از یکدیگر نقش کلیدی ایفا کرده است. در همین راستا الگوی تعالی سازمانی، توسعه و مشارکت کارکنان و همچنین یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر را جزء مفاهیم بنیادین خود قلمداد میکند و اشاره دارد که سازمانهای پیشرو ، اهمیت روزافزون سرمایه های فکری کارکنان خود را دریافته اند و از دانش آنان در جهت تحقق اه اه کمی و کیفی خود بهره میبرند.گری پکر برنده جایزه نوبل در اقتصاد میگوید همانطور که کارخانه ها، ماشین آلات و دیگر سرمایه های مادی بخشی از ثروت ملل شمرده میشوند سرمایه های انسانی نیز بخش دیگری از این ثروت هستند. بدون شک اموری چون فناوری، ائتلاف های جهانی و نوآوری در آینده بر مزیت رقابتی سازمان ها اثر میگذارند اما فراموش نکنیم گردش هر یک از این امور در گرو استعداد و توانایی نیروی انسانی است و بنابراین به نظر میرسد در آینده مزیت راهبردی و اقتصادی نصیب سازمان هایی خواهد شد که بتوانند در بازار بهتر از سایرین، گروهی متنوع از بهترین و درخشان ترین استعدادهای انسانی را جذب کنند، پرورش دهند و ضمن به کارگیری اثر بخش، نگهداری کنند. امروز شرکت های بزرگ با مشکلات بزرگی رو به رو هستند اما شرکت های کوچک با قابلیت انعطاف بالا و واکنش سریع به متغیرهای محیطی و توانایی بالا در همسویی با نیاز بازار، روز به روز سهم بیشتری از بازار به دست می آورند، این حقیقت بازار ب و کار در قرن پیش روی ماست. بازار رقابتی تنها به انی اجازه بقا میدهد که بهتر و نه ا اما بیشتر کار میکنند. با وجود اهمیت منابع انسانی و وما برنامه ریزی برای جذب، نگهداشت و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی به دلیل محدودیت ها و نیز عدم نگرش مبتنی بر مدیریت منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط به این حوزه توجه کافی نمیشود. لینک

اطلاعات

تعداد صفحات:87نوع فایل:wordفهرست مطالب:چکیدهنتایج چکیدهفصل اول - طرح تحقیقمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقاه پژوهشهدف کلیاه جزئیفرضیه‌ها و پرسش های تحقیقتعریف اصطلاحاتاولیاهمکاریعدم همکاریخانواده
آموزشآموزش خانوادهانجمن اولیاء و مربیاناولیاءدبستانفصل دوم - ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقمقدمهتاریخچه ارتباط و همکاری اولیاء و مربیاناهمیت و ضرورت ارتباط اولیا و مربیان مدرسهاهمیت تعلیم و تربیتشورا و مشارکت در محیط های آموزشیانجمن اولیاء و مربیان واقعیت ها و ضرورت هااه انجمن اولیاء و مربیانوظایف انجمن اولیا و مربیاننظریه روان شناسان جامعه شناسان در مورد تعلیم و تربیتجایگاه خانواده در تربیت ک نجایگاه انجمن اولیاء و مربیان در نظام تعلیم و تربیتجذب همکاری اولیاء و مربیان و ایجاد رابطه حسنه با اولیاءمدرسه باید دارای فعالیت های تربیتی فوق برنامه باشدمدرسه باید با خانه پیوند تربیتی و آموزشی داشته باشدجو مطلوب سازمانی در مدرسهتحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع در داخل ک حقیقات انجام شده در خارج از کشورفصل سوم - روش تحقیقمقدمهجامعه آمارینمونه آماریابزارهای اندازه گیریروش آماریفصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعاتبخش اول : بررسی توصیفی پرسشنامه تحقیقفراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک شغلفراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک تفراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلیفراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک سنفراوانی و درصد توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک تعداد فرزندفراوانی و درصد توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک وضعیت درسی فرزندانپرسش (1) پرسش نامه تحقیقپرسش (2) پرسش نامه تحقیقپرسش (3) پرسش نامه تحقیقپرسش (4) پرسش نامه تحقیقپرسش (5) پرسش نامه تحقیقپرسش (6) پرسش نامه تحقیقپرسش (7) پرسش نامه تحقیقپرسش (8) پرسش نامه تحقیقپرسش (9) پرسش نامه تحقیقپرسش (10) پرسش نامه تحقیقپرسش (11) پرسش نامه تحقیقپرسش (12) پرسش نامه تحقیقپرسش (13) پرسش نامه تحقیقپرسش (14) پرسش نامه تحقیقپرسش (15) پرسش نامه تحقیقپرسش (16) پرسش نامه تحقیقپرسش (17) پرسش نامه تحقیقپرسش (18) پرسش نامه تحقیقپرسش (19) پرسش نامه تحقیقپرسش (20) پرسش نامه تحقیقپرسش (21) پرسش نامه تحقیقپرسش (22) پرسش نامه تحقیقپرسش (23) پرسش نامه تحقیقپرسش (24) پرسش نامه تحقیقبخش دوم : پاسخ به پرسشهای پژوهشپرسش اول تحقیقپرسش دوم تحقیقپرسش سوم تحقیقپرسش چهارم تحقیقپرسش پنجم تحقیقپرسش ششم تحقیقفصل پنجم : بحث و نتیجه گیریمقدمهبحث و نتیجه گیرییافته های جانبی تحقیقپیشنهاداتمحدودیت های تحقیقمنابع تحقیقپیوست ها (پرسش نامه تحقیق) چکیده:بطور کلی هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به سؤالات ذیل است.1) بررسی مهم ترین علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه چیست؟2) یافتن روشهای مطلوب برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه3) بررسی موثرترین روش برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه4) بررسی راههای گسترش دیدگاه مساعد نیست به همکاری آنها با مدرسه5) بررسی اهم وظایف اولاد در مقابل مدرسه6) بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده و موثر در عدم همکاری اولیاء با مدرسهدر این بررسی منظور از میزان همکاری اولیاء با مدرسه، همکاری با عدم همکاری آنها در کلیه موارد درسی، خدماتی، فرهنگی و مادی و... هستند.گروه نمونه تحقیق عبارت است از 150 نفر از اولیاء دانش آموزان که بطور کاملا تصادفی انتخاب شده‌‌اند.روش آماری، روش توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات عبارت از یک پرسش نامه 5 درجه‌ای که این مقیاس حاوی 24 سوال می‌باشد.جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تجزیه و تحلیل به دست آمده از روش آماری خی2 و درصد و رسم نمودار استفاده شده است. مقدمه:با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش، صنعت و تکنولوژی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون شد. بینش‌ها و نگرش‌های فرهنگی و فلسفی تغییر یافت و تقسیم کار و تحصیل موجب پیچیدگی و تنوع بیشتر زندگی گردید و به دنبال این تحولات نظام آموزش و پرورش دستخوش دگرگونی شد.آموزش مهارت های فنی، علمی و تخصصی به بیرون از محیط خانواده انتقال یافت و این فکر را به وجود آورد که آموزشگاه ها و مراکز آموزشی میتوانند جایگزین خانواده در امر آموزش و پرورش دانش آموزان گردند.بررسی و مطالعاتی که توسط مربیان علوم تربیتی و روان شناسان و جامعه شناسان در این موارد انجام شده بازگشت دوباره به اهمیت جایگاه خانواده در جامعه و نقش حساس آن در تربیت ک ن و نوجوانان را با بهره مندی از شیوه های تازه بر رشد روانشناسی تربیتی مورد تایید قرار میدهد.خانواده ها باید بیاموزند که فرزندان محصول تربیتی والدین هستند و شخصیت آنان که نسل آینده را تشکیل میدهند در محیط خانواده قالب پذیر میشود.هدف آموزش خانواده باید این باشد که خانواده با استفاده از شیوه های درست آموزش و پرورش در برخورد رفتاری با فرزندان خود به گونه ای عمل کنند که آنان را برای یک زندگی سالم در آینده تربیت نمایند.مشغله والدین در بیرون از خانه، دشواریهای زندگی و پیچیدگی های شیوه های آموزش و پرورش که حاصل تحولات سریع اجتماعی است، کارکردهای خانواده را محدود ساخته و موجب گردیده خانواده توانایی برنامه ریزی علمی و سنجیده در آموزش و پرورش نداشته باشد. اما اهمیت خانواده از لحاظ تربیتی در دنیای امروز ضرورت همکاری و هماهنگی موثر آن با آموزشگاه را ایجاب می کند همکاری و هماهنگی مدرسه و تبادل آگاهی ها و تجارب والدین و مربیان و هماهنگی میان والدین و مسئولین آموزشگاه آنان را در شناخت نیازهای معقول و مختلف ک ن و نوجوانان یاری بخشیده و به توانمندی و قابلیت این دو نهاد موثر در چارچوب رفع کمبودها و نیازهای آنان خواهد افزود.هر چه خانواده به رمز و رموز تربیت و پرورش آگاه تر باشد هماهنگی و همکاری موثر بین مدرسه و خانواده امکان پذیر است و زمینه اجرایی برنامه های مشترک و هدفهای تربیتی این دو نهاد در رابطه با تقسیم کار و تربیت ک ن و نوجوانان آسان تر فراهم میشود.برنامه آموزش خانواده از موثر ترین اقداماتی است که به خانواده کمک میکند تا در تربیت کودک و نوجوان از لحاظ روحی، عاطفی، اخلاقی و برخورد رفتاری به گونه ای عمل کنند که در همکاری با آن چه درمدرسه از نظر تربیتی سازمان یافته تر انجام میگیرد موفقیت آمیز و تضمین کننده اجتماعی آنان در آینده باشد.تحقیقات انجام شده ثابت کرده اند که فضای فرهنگی و تربیتی خانه و معیارها و ارزش هایی که پدران و مادران در خانه برقرار میکنند و برداشتهای آنان از مدرسه و در نتیجه همکاری مستقیم با معلمان از جمله مهم ترین و قطعی ترین عوامل موثر در پیشرفت درسی پرورشی و عاطفی دانش آموزان است و همچنین میزان حضور والدین در کلاس های آموزش خانواده گام بسیار مهمی است که میتواند رمز موفقیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده باشد.اخلاقی و فرهنگی خانواده در توانایی تربیت ک ن و نوجوانان و پروردن آن ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و در صورت انجام وظیفه خانواده میتواند از کانون کار و عبادت مرکز تربیت و کانون ایجاد تعالی و رشد باشد.کودک و نوجوان درس زندگی و انسانیت را در خانواده می آموزد و والدین از این بابت میتوانند همچون کارگزاران الهی در خدمت او باشند.همکاری و پیوند خانه و مدرسه مدت ها مورد بی توجهی قرار گرفته بود، اما در سه دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزی ثابت شده است که اولیای دانش آموزان میتوانند در آموزش فرزندان خویش نقش موثر و به سزایی را ایفا کنند. در تحقیقات و بررسی های این موضوع به اثبات رسیده است که باید بین اولیاء دانش آموزان و مربیان مدرسه همکاری و هماهنگی تنگاتنگی وجود داشته باشد در غیر این صورت این خلا میتواند در ابعاد تحصیلی و شخصیتی ، اخلاقی، روانی و ... دانش آموزان اثرات نامطلوب و گاها جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. متاسفانه در بعضی از مدارس مناطق محروم به خصوص مدارس حاشیه، اولیاء همکاری و مساعدت لازم و کافی را با مربیان ندارند و این مشکل بستگی به عوامل متعددی دارد که از آن جمله میتوان فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و علمی را نام برد. چنانچه اولیا فرزندان خود را به کلی به مدرسه واگذار کنند و از نیاز های تربیتی فرزندان خویش که در چارچوب تربیت عمومی و رسمی نمی گنجد غافل شوند بدون شک نمی توانند امیدوار باشند که فرزندانشان در آینده با هیچگونه مشکل درسی، شخصیتی روبه رو نخواهند شد. اگر معلین و مربیان فکر میکنند بدون یاری جستن و هماهنگی با خانواده ها در آموزش و تربیت دانش آموزان و شکوفا سازی درست استعدادهای آنان موفق میشوند سخت در اشتباه هستند.رشد شخصیتی و تحصیلی دانش آموزان قبل از هر چیز مست م برخورداری آنان از یک فضای متعادل و هماهنگ در خانه و مدرسه است. محیط خانواده میتواند الگوهای رفتاری احساس و تفکر را به ک ن بیاموزد و در آنان انگیزه و رغبت برای تحصیل و ب علم را فراهم سازد. همکاری مستمر اولیاء با مدرسه باعث رشد شخصیتی و تحصیلی نونهالان خواهد شد و برای این کار باید از فعالیت خوب انجمن و اولیا و مربیان و هم چنین جلسات آموزش خانواده درجهت نیل به این هدف، کمال استفاده را برد. اعضای انجمن در جذب مشارکت و همکاری اولیا باید جلساتی با آن ها داشته باشد آموزش خانواده نیز در جذب و مشارکت آنان بسیار موثر خواهد بود. لینک

اطلاعات

تعداد صفحات:20نوع فایل:wordفهرست مطالب:چکیدهمقدمهتعریف حقوق مالکیت های معنویمراجع رسیدگی به حقوق مالکیت معنویحقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژیاقسام حقوق مالکیت معنویاجزای مالکیت صنعتیاختراعتعریف اختراعحق اختراعشرایط ثبت اختراعتازگیگام ابتکاری کاربرد صنعتی (قابلیت استفاده در صنعت) ورقه اختراعواگذاری حق اختراع در قرارداهای انتقال تکنولوژیدانش فنیاقسام دانش فنیدانش فنی محصولدانش فنی ساختدانش فنی فرآینددانش فنی به شکل مجموعه ای از اطلاعاتانتقال مدارکحفظ اسرارنتیجه گیریمنابع و ماخذ چکیده:بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیت های هدفمند جهت به کار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار میرود.
نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریبا ی نمیتواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاش های فکری جهت خلق تکنولوژی نوین به اشتغال و ب درآمد از مشاغل معمول نیز بی شد. پس برخلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و بعنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته میشوند. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا میکنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر ت ها و ملت های صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعمل هایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیت های معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین وا داشته اند.
در این مقاله پس از تعریف حقوق مالکیت معنوی به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت های معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته میشود. لینک

اطلاعات

تعداد صفحات:114نوع فایل:wordفهرست مطالب:چکیدهابزار دقیق هوشمندسنسورها و عملگرهاکنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزیسیستم های نمایش، و ایزری و مدیریتطرح سیستم  plcواحد پردازنده مرکزیپردازشگرحافظهمنبع تغذیهبرنامه مونیتور (program memory) pmم های ورودی و وجی (i/o)م وجیبدنه و قفسهاجزاءکنترلی plcمدارات modemمدارات driver/regulatorمدارات receiverکارت های کنترلی i/owatchdog timerتقویت کننده های عملیاتی (op-amp)تقویت کننده های ایزولاسیونواحدهای اختیاریچاپگرساختمان و طرز کار توربینسیستم کنترل هوای ورودی air flow controlمحفظه احتراقشیر تخلیه هوا componentsتوربین کمپرسور gas turbineتوربین نیرو power turbineمراحل عملکرد توربینمراحل استارتسیستم های کنترل توربینوسایل جانبی سیستم کنترل توربینواحد واحد اندازه گیری سرعتاندازه گیری دمااندازه گیری ارتعاشتنظیم سوختکنترل سرعت و حرارت توربینسیستم مونیتورینگ hmiشرح سیستم کنترل توربو ژنراتورهاسخت افزار و نرم افزارمشخصات سیستممشخصات ک نت هاکابل هاجعبه های اتصالمشخصات و مزایای سیستم های کنترل داخلیکنترلگرها (plc)شبکه های ارتباطیایستگاه های اپراتوری و نرم افزار hmiبرنامه ریزی کنترلگرها و برنامه hmiگرداننده جدید شیر کنترل (control valve drive)ساختار برنامه کنترلی plcplc زمان سنجی چرخهح run/stopحافظه برنامه program memoryشناخت plc های زیمنسساختار نرم افزاری برنامه هاساختار فیزیکی plc500فهرست منابع چکیده:بشر همواره به فکر استفاده از ابزارها و روش هایی است که نقایص فیزیکی و ذهنی خود را مرتفع ساخته و به یک تکامل نسبی در این خصوص نایل گردد و حداکثر بهره جویی را در مقاطع زمانی مشخص با هزیه کمتر و کیفیت بالاتر ب کند.استفاده از وسایل اندازه گیری و کنترل به منظور صرفه جویی در بکارگیری نیروی انسانی، افزایش دقت و در جهت تامین ایمنی کارکنان و تاسیسات هر روز روند روبه رشدی دارد. هرچند که سیستم های کنترلی نیوماتیکی و الکترونیکی، در جهت عدم وابستگی، مناسب است اما به دلیل تکامل صنعت، دستگاه های قدیمی از رده خارج شده و استفاده از دستگاه های جدید کنترلی و هوشمند اجتناب ناپذیر میگردد. امروزه با مطالعات و بررسی های فراوان و پیشرفت در تکنولوژی دیجیتال و بهره گیری از پروتکلهای مخابراتی، سیستم های کنترل جدیدتری ارائه میگردد که امتیازات بیشتری نسبت به گذشته داشته و به سرعت جایگزین سیستم های آن ها میگردند.در مجموع، به کارگیری کلیه عناصر ابزارها و جریان هایی که در فرآیند یک صنعت منجر به افزایش بهره وری و یا بهینه سازی تولید محصول به هر لحاظ میگردد، پدیده ای است به نام اتوماسیون صنعتی؛ که اه زیر را دنبال می کند:1- بهینه سازی تولید محصول و یا جریان فرآیند2-رعایت کلیه شاخصهای استاندارد با استفاده از منابع آماری تجربی3-بالا بردن حفاظت و امنیت سیستم، با استفاده از ابزارهای مناسب و برنامه ریزی شده4-استفاده از ماشین آلات و تجهیزات به جای نیروی انسانی متخصصنقش نیروی انسانی در اجرای خ ر فرآیند که در تمام مراحل فقط کاربرد ماشین آلات و ابزار کنترلی و اپراتوری اجرای عملیات توسط دستگاه هاست.5-کاهش زمان در تصمیم گیری و کنترل فرآیند6-کاهش هزینه در پژوهش، تولید و عملیات لینک

اطلاعات

اگر دنبال سایتی می‌گردید تا مطالبتان رو تبلیغ و منتشر کند و یا اگر به دنبال پرامتیازترین مطالب به‌روز و مفید می گردید این متن را تا انتها بخوانید. افراد زیادی هستند که در شبکه‌های اجتماعی به دنبال جذب بازدیدکننده بیشتر برای محصول یا مطالب خود هستند. بسیاری از مردم هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال خبرهای جدید و به‌روز می گردند. اما مشکل اصلی اینجاست که برای جذب مخاطب در شبکه‌های اجتماعی باید زمان و انرژی زیادی صرف کرد. از طرفی با توجه به سیل مطالب در شبکه های اجتماعی، پیدا بهترین‌ها و به‌روزترین ها هم، برای وبگردها کار وقت‌گیری است.
به همین دلیل جای خالی یک شبکه محتوا محور به شدت احساس می‌شود. تیکفا یک شبکه بهینه سازی محتوا است و افراد مختلف می‌توانند بدون نیاز به تأیید مدیر سایت، مطالب خودشان را ارسال کنند تا افراد زیادی در همان لحظه ارسال آن را مشاهده کنند. سایر کاربران هم در صورت پسندیدن مطلب شما آن را تیک خواهند زد و برترین مطالب به دست کاربران انتخاب خواهد شد. مطالبی که تیک(امتیاز) بالاتری ب می‌کنند در صفحات اصلی تیکفا نمایش داده می‌شوند و به این ترتیب بازدید بیشتری از آن‌ها می‌شود. نه تنها پست‌ها بلکه کامنت‌ها هم اعتبارسنجی می‌شوند و برترین کامنت ها در صفحه اصلی سایت نمایش داده می شود.
تیکفا شبکه اجتماعی انی که دنبال به‌روزترین مطالب مفید که با رأی کاربران انتخاب شده باشد می‌گردند بهترین گزینه این است که وارد صفحات موضوع بندی شده تیکفا بشوند و پرامتیاز ترین و جدیدترین مطالب را دریافت کنند. موضوعات تیکفا عبارتند از: فرهنگی ورزشی هنری فناوری اجتماعی مذهبی علمی سرگرمی کودک screen s ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ at ۹.۱۲.۴۷ قبل‌ازظهر برای ارسال مطلب در تیکفا لازم نیست حتماً تمام مطلب را منتشر کنید بلکه با درج لینک مطلب خود در سایت، وبلاگ و … می‌توانید آن را به سایر کاربران معرفی کنید. به این ترتیب بازدید از مطالب شما در سایت وبلاگ و یا صفحه شما در شبکه‌های اجتماعی بالاتر خواهد رفت. اشتراک گذاری لینک یکی از قابلیت هایی است که کاربران زیادی از آن برای معرفی سایت، وبلاگ و یا مطالب شبکه های اجتماعی استفاده خواهند کرد.
در تیکفا آسان‌ترین روش اشتراک گذاری را تجربه می‌کنید. کافیست لینک صفحه‌ای که مورد نظر شما در آن قرار دارد را وارد سایت کنید تا به صورت خ ر و عنوان آن به اشتراک گذاشته شود. تیکفا ارسال مطلب محیط شکیل، بومی، مدرن، ساده و سبک تیکفا باعث جذب کاربران زیادی شده است و افراد زیادی برای ایجاد یک رزومه از خود و جمع آوری و معرفی آدرس شبکه‌های اجتماعی خود در سایت تیکفا ثبت نام کرده اند. صفحه پروفایل تیکفا صفحات پرطرفدار و جذاب هر لحظه در سایت نمایش داده می‌شوند و علاوه بر آن برترین کامنت‌های کاربران هم در صفحه اصلی قرار می‌گیرد. صفحات راه‌اندازی شده به شدت مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است و مطالب این صفحات معمولا بحث برانگیز و به‌روز هستند به گونه ای که بسیاری از کاربران برای دریافت مطالب جدید و بیان نظراتشان به این صفحات مراجعه می کنند. برخی از پرطرفدارترین صفحات تیکفا جدیدترین ها و کلیپ و نظرسنجی انتخابات و … می باشد. نباید فراموش کرد که تیکفا هم به کاربرانی که از کامپیوتر برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند خدمات ارائه می‌کند و هم به کاربران موبایل و تبلت که با ورود به بخش نرم‌افزار اندروید تیکفا می‌توانند نرم‌افزار اندروید شبکه اجتماعی تیکفا را و روی گوشی های هوشمند از آن استفاده کنند.
نرم افزار اندروید تیکفا

اطلاعات

جستجوهای اتفاقی