الفت زارعی

و هنگامی که من فریاد مى ‌زنم


و گریه مى ‌کنم ،


خانه خالى‌ ست


هیچ صداى مرا نمى ‌شنود


و دنیا همین خانه‌ ی خالى ‌ست


که در آن وقتى صدا مى ‌زنیم هیچ پاسخ نمى ‌دهد.اس ام اس جدید


sms jadidبهار هم آمد


هر جا هستی


خوب باش


فقط برای یکبار


از خودت بپرس


او که برای تو


روزی چند بار می مُرد


حالا کجاست؟اس ام اس جدید


sms jadidو شب اندوه بزرگی‌ ست


زمانی که تو را کم دارم


مگذار شعر مرا دود کند


مست و نابود کند


تو که باشی


شعرهایم همه جور دِگرند


تو که باشی دگر


از هیچ مرا ترسی نیست


آنکه شب را ز تنم دور کند


جز تو ای خوب‌ ترینم چه ی‌ ست؟اس ام اس جدید


sms jadid مردم می گویند که درد کشیدن


آدم را شریف و پاک می کند.


این دروغ است!


درد فقط آدمی را بی رحم می کند…اس ام اس جدید


sms jadidآدم یکبار که بیشتر عمر نمی کند.


یکبار هم بیشتر نمی میرد.


خوب پس مرگ یکبار شیون هم یکبار!


جای آنکه بی حرف و بی صدا


مثل زیر بار بترکیم،


بگذار در حالی که داریم برای


حق زندگیمان می جنگیم بمیریم !اس ام اس جدید


sms jadidسیم هاى زیر تار، نه است و


سیم هاى بم، مردانه.


از تلفیق این دو است که موسیقى


دلنواز زندگى نواخته مى شود.اس ام اس جدید


sms jadidبه یک جایی از زندگی که رسیدی ،


میفهمی رنـج را نباید امتداد داد;


باید مثل یک چاقو که چیزها را میبرد


و از میانشان میگذرد, از بعضی آدمها بگذری


و برای همیشـه تمامشان کنی !اس ام اس جدید


sms jadidاز منزل کفر تا به دین یک نفس است


وز عالم شک تا به یقین یک نفس است


ایـن یـک نفس عـزیز را خـوش مـیدار


کز حاصل عمر ما همین یک نفس استاس ام اس جدید


sms jadidمن یقین دارم که برگ


کاین چنین خود را رها کردست در آغوش باد،


فارغ است از یاد مرگ


ل چندان که در تشویش از این بیداد نیست


پای تا سر زندگیست.


آدمی هم مثل برگ


می تواند زیست بی تشویش مرگ


گر ندارد مثل او ،باد را


می تواند یافت لطف


“هرچه باداباد ” راتعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه


 


 


اس ام اس جدید


sms jadidشهر من گم شده است


من با تاب ، من با تب


خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام


من در این خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم…


اطلاعات

 • منبع: http://oueyhuiryui.ParsiBlog.com/Posts/26/آغوش مهر/
 • مطالب مشابه: آغوش مهر
 • کلمات کلیدی: خواب ,پرتگاهتعبیر ,جدیدsms ,یکبار ,پرتگاهتعبیر خواب ,خواب پرتگاهتعبیر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

و هنگامی که من فریاد مى ‌زنم


و گریه مى ‌کنم ،


خانه خالى‌ ست


هیچ صداى مرا نمى ‌شنود


و دنیا همین خانه‌ ی خالى ‌ست


که در آن وقتى صدا مى ‌زنیم هیچ پاسخ نمى ‌دهد.اس ام اس جدید


sms jadidبهار هم آمد


هر جا هستی


خوب باش


فقط برای یکبار


از خودت بپرس


او که برای تو


روزی چند بار می مُرد


حالا کجاست؟اس ام اس جدید


sms jadidو شب اندوه بزرگی‌ ست


زمانی که تو را کم دارم


مگذار شعر مرا دود کند


مست و نابود کند


تو که باشی


شعرهایم همه جور دِگرند


تو که باشی دگر


از هیچ مرا ترسی نیست


آنکه شب را ز تنم دور کند


جز تو ای خوب‌ ترینم چه ی‌ ست؟اس ام اس جدید


sms jadid مردم می گویند که درد کشیدن


آدم را شریف و پاک می کند.


این دروغ است!


درد فقط آدمی را بی رحم می کند…اس ام اس جدید


sms jadidآدم یکبار که بیشتر عمر نمی کند.


یکبار هم بیشتر نمی میرد.


خوب پس مرگ یکبار شیون هم یکبار!


جای آنکه بی حرف و بی صدا


مثل زیر بار بترکیم،


بگذار در حالی که داریم برای


حق زندگیمان می جنگیم بمیریم !اس ام اس جدید


sms jadidسیم هاى زیر تار، نه است و


سیم هاى بم، مردانه.


از تلفیق این دو است که موسیقى


دلنواز زندگى نواخته مى شود.اس ام اس جدید


sms jadidبه یک جایی از زندگی که رسیدی ،


میفهمی رنـج را نباید امتداد داد;


باید مثل یک چاقو که چیزها را میبرد


و از میانشان میگذرد, از بعضی آدمها بگذری


و برای همیشـه تمامشان کنی !اس ام اس جدید


sms jadidاز منزل کفر تا به دین یک نفس است


وز عالم شک تا به یقین یک نفس است


ایـن یـک نفس عـزیز را خـوش مـیدار


کز حاصل عمر ما همین یک نفس استاس ام اس جدید


sms jadidمن یقین دارم که برگ


کاین چنین خود را رها کردست در آغوش باد،


فارغ است از یاد مرگ


ل چندان که در تشویش از این بیداد نیست


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


تعبیر خواب پیشانی


 


 


پای تا سر زندگیست.


 


می تواند زیست بی تشویش مرگ


گر ندارد مثل او ،آغوش مهر باد را


می تواند یافت لطف


“هرچه باداباد ” رااس ام اس جدید


sms jadidشهر من گم شده است


من با تاب ، من با تب


خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام


من در این خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم…


اطلاعات

 • منبع: http://oueyhuiryui.ParsiBlog.com/Posts/27/آدمي هم مثل برگ/
 • مطالب مشابه: آدمی هم مثل برگ
 • کلمات کلیدی: خواب ,پیشانیتعبیر ,جدیدsms ,یکبار ,پیشانیتعبیر خواب ,خواب پیشانیتعبیر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

تعبیر خواب تاج | تعبیرخواب تاج | tabire khab


تعبیر خواب تاج,تعبیر خواب تاج طلا,تعبیر خواب تاج عروس,تعبیر خواب تاج بر سر,تعبیر خواب تاج گل,تعبیر خواب تاج عروسی,تعبیر خواب تاج وس,تعبیر خواب تاج سر,تعبیر خواب تاج پادشاهی,تعبیر خواب تاج طلا,تعبیر خواب تاج طلایی,تعبیر خواب دیدن تاج طلا,تعبیر تاج طلا در خواب,تعبیر دیدن تاج طلا در خواب,تعبیر خواب تاج عروسی,تعبیر خواب دیدن تاج عروس,تعبیر خواب یدن تاج عروس,تعبیر خواب تاج و تور عروس,تعبیر خواب لباس عروس و تاج,تعبیر خواب تاج بر سر گذاشتن,تعبیر خواب تاج بر سر,تعبیر خواب تاج روی سر,تعبیر خواب تاج گل,تعبیر خواب گل تاج وس,تعبیر تاج گل در خواب,تعبیر خواب تاج سر,تعبیر خواب تاج پادشاه,تعبیر خواب تاج و پادشاهی


 تعبیر خواب تاج , تعبیر خواب تاج طلا , تعبیر خواب تاج عروس


خواب تاج یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تاج در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تاج می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب تاج را مطالعه نمایید و متوجه شوید تاج چه تعبیری دارد


تعبیر خواب تاج از دید حضرت جعفر صادق ع


تعبیر خواب زنی که تاج به سر دارد و شوهر ندارد ، شوهر است


تعبیر خواب زنی که تاج به سر دارد و شوهر دارد ، مهتر شدن بر ن است


تعبیر خواب زنی که تاج را از او بگیرند ، طلاق و ج از همسر است


تعبیر خواب تاج از دید یوسف نبی ع


تعبیر خواب دیدن تاج ، مملکت است


تعبیر خواب تاج از دید محمد بن سیرین


تعبیر خواب تاج برای مردم عام ، حال خوب است


تعبیر خواب تاج برای ن ، شوهر است


تعبیر خواب تاج برای پادشاه ، ملک ولایت است


تعبیر خواب تاج از دید ابراهیم کرمانی


تعبیر خواب گرفتن تاج از او ، جدا شدن زن است


تعبیر خواب تاج از سرش بیفتاد و بش ت ، مردن زن است


تعبیر خواب تاج از دید منوچهر مطیعی تهرانی


تعبیر خواب تاج برای مردان ، شرف و اعتبار و آبرو است


تعبیر خواب تاج برای ن ، شوهر است


تعبیر خواب ی بر سر شما تاج گذاشت ، خدمتی بزرگ بر شما می کند


تعبیر خواب زنی که بر سر زن دیگر تاج بگذارد ، هوو است


تعبیر خواب تاج از دید لوک اویتنهاو


تعبیر خواب تاجگذاری ، یک خوشبختی گذرا است


تعبیر خواب تاج از دید آنلی بیتون


تعبیر خواب دیدن تاج ، تغییر در زندگی است


تعبیر خواب دیدن تاج بر سر ، از دست دادن ثروت است


تعبیر خواب فردی تاجگذاری کند ، ارزشمند بودن تفکر است


تعبیر خواب تاج از دید لیلا برایت


تعبیر خواب دیدن تاج طلایی ، خودخواهی است


تعبیر خواب دیدن تاج نقره ای ، هدیه است


تعبیر خواب گذاشتن تاج روی سر ی ، رسیدن به هدف با تلاش فراوان است


تعبیر خواب تاج | تاج در خواب دیدن | تعبیر خواب


تاج در خواب دیدناطلاعات

 • منبع: http://oueyhuiryui.ParsiBlog.com/Posts/21/تاج در خواب ديدن/
 • مطالب مشابه: تاج در خواب دیدن
 • کلمات کلیدی: خواب ,تعبیر ,استتعبیر ,دیدن ,شوهر ,عروس ,تعبیر خواب ,استتعبیر خواب ,خواب دیدن ,عروس تعبیر ,خواب تعبیر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

تعبیر خواب پرتگاه | تعبیرخواب پرتگاه | tabire khab


تعبیر خواب پرتگاه,تعبیر خواب لبه پرتگاه,تعبیر خواب از پرتگاه افتادن,تعبیر خواب دیدن پرتگاه,تعبیر خواب نجات از پرتگاه,تعبیر خواب افتادن از پرتگاه,تعبیر خواب افتادن در پرتگاه,تعبیر خواب ترس از پرتگاه,تعبیر خواب پرت شدن از پرتگاه,تعبیر خواب نجات یافتن از پرتگاه,تعبیر دیدن پرتگاه در خواب,تعبیر خواب سقوط از پرتگاه,تعبیر خواب افتادن از پرتگاه


تعبیر خواب پرتگاه , تعبیر خواب لبه پرتگاه , تعبیر خواب از پرتگاه افتادن


خواب پرتگاه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پرتگاه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پرتگاه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پرتگاه را مطالعه نمایید و متوجه شوید پرتگاه چه تعبیری دارد


تعبیر خواب پرتگاه از دید آنلی بیتون


تعبیر خواب ایستادن بر لبه پرتگاه ، تهدید شدن توسط مصیبت و بلا است


تعبیر خواب سقوط از پرتگاه ، بدبخت شدن است


تعبیر خواب پرتگاه | پرتگاه در خواب دیدن | تعبیر خواباطلاعات

 • منبع: http://oueyhuiryui.ParsiBlog.com/Posts/22/تعبير خواب پرتگاه/
 • مطالب مشابه: تعبیر خواب پرتگاه
 • کلمات کلیدی: پرتگاه ,خواب ,تعبیر ,افتادن ,دیدن ,تعبیر خواب ,پرتگاه تعبیر ,خواب پرتگاه ,خواب افتادن ,خواب تعبیر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

میز ماهرانه ای چیده ای


در ترکیبی از رنگهایی که به خود میزنی


اینهمه زحمت چرا؟!


یک لقمه از تو کافیست تا گلو گیر کند!اس ام اس عاشقانه


sms asheghanehهمیشه


نداشته هایمان را بیشتر دوست داریم


مثلا


همین دوستت دارم هایی


که تو


هیچ وقت


نمی گویی به من


نمی دانی چقدر دوست شان دارماس ام اس عاشقانه


sms asheghanehاینجا مسافران دل زده محبتند


گریزان عادتند


و غریب شکایتند


تو نیز مسافری شایداس ام اس عاشقانه


sms asheghaneh آدمی به خاطر قلبی که ش ته است


قهر را برای خودش دست و پا کرده


وقتی می بیند


نمی تواند که ببخشد


سکوت را اختیار می کنداس ام اس عاشقانه


sms asheghanehباور نمی کنم


مردی که از راه دور


بوسه می نوشت


درجنگی میان کشورهای مان


تفنگش را سمتم نشانه بگیرد


باور نمی کنم


خوشبختی ام


به مرز نرسیده


گلوله خورده استاس ام اس عاشقانه


sms asheghanehبهترین نقاش دنیا هم که باشی


زیباترین انتظار را


چشم ها می کشند …اس ام اس عاشقانه


sms asheghanehتعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


تعبیر خواب پیانو


 


من را


به بی‌خبری از خودت


عادت بدهی ؟


من


به بی‌خبری از تو


عادت نمی‌کنم به نبودنت عادت نمی‌کنم به بودنت عادت نمی‌کنم


من


فقط می‌توانم


عاشق بشوم


که شده‌ام


اطلاعات

 • منبع: http://oueyhuiryui.ParsiBlog.com/Posts/23/ميخواهي/
 • مطالب مشابه: میخواهی
 • کلمات کلیدی: خواب ,پیانوتعبیر ,عاشقانهsms ,پیانوتعبیر خواب ,خواب پیانوتعبیر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

سایت و مطالب عاشقانه دوستیها


سایت و مطالب عاشقانه دوستیها


بی اس ام اس —> ع —>مطالب جالب و عالی برای تحکیم دوستیها


 


خانه ی دوست کجاست؟
در فلق بود که پرسید سوار
اسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید
وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت
نرسیده به درخت
کوچه باغی است که از خواب خدا سبز از تر است
ودر آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت است
می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ،سربه در می ارد
پس به سمت گل تنهایی می پیچی
دو قدم مانده به گل
پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی
وترا ترسی شفاف فرا می گیرد
در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوی
کودکی می بینی
رفته از کاج بلندی بالا،جوجه بردارد از لانه ی نور
واز او می پرسی
خانه ی دوست کجاست؟
سهراب سپهری


سایت و مطالب عاشقانه دوستیها


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


تعبیر خواب تبر


 


ما جام رفاقت با هر که نوش کنیم
نامرد روزگاریم اگر او را فراموش کنیم


داستان زندگی هر به سان شعله چراغیست که روشنی اش از دوستان با وفاست !اون رفیق منه …
وقتی باختم گفت: من رفیقتم !


ما دوستان واقعی را در قلب خود جا کرده ایم، هر چند قلب ما برای بزرگان کوچک است !


اطلاعات

و هنگامی که من فریاد مى ‌زنم


و گریه مى ‌کنم ،


خانه خالى‌ ست


هیچ صداى مرا نمى ‌شنود


و دنیا همین خانه‌ ی خالى ‌ست


که در آن وقتى صدا مى ‌زنیم هیچ پاسخ نمى ‌دهد.اس ام اس جدید


sms jadidبهار هم آمد


هر جا هستی


خوب باش


فقط برای یکبار


از خودت بپرس


او که برای تو


روزی چند بار می مُرد


حالا کجاست؟اس ام اس جدید


sms jadidو شب اندوه بزرگی‌ ست


زمانی که تو را کم دارم


مگذار شعر مرا دود کند


مست و نابود کند


تو که باشی


شعرهایم همه جور دِگرند


تو که باشی دگر


از هیچ مرا ترسی نیست


آنکه شب را ز تنم دور کند


جز تو ای خوب‌ ترینم چه ی‌ ست؟اس ام اس جدید


sms jadid مردم می گویند که درد کشیدن


آدم را شریف و پاک می کند.


این دروغ است!


درد فقط آدمی را بی رحم می کند…اس ام اس جدید


sms jadidآدم یکبار که بیشتر عمر نمی کند.


یکبار هم بیشتر نمی میرد.


خوب پس مرگ یکبار شیون هم یکبار!


جای آنکه بی حرف و بی صدا


مثل زیر بار بترکیم،


بگذار در حالی که داریم برای


حق زندگیمان می جنگیم بمیریم !اس ام اس جدید


sms jadidسیم هاى زیر تار، نه است و


سیم هاى بم، مردانه.


از تلفیق این دو است که موسیقى


دلنواز زندگى نواخته مى شود.اس ام اس جدید


sms jadidبه یک جایی از زندگی که رسیدی ،


میفهمی رنـج را نباید امتداد داد;


باید مثل یک چاقو که چیزها را میبرد


و از میانشان میگذرد, از بعضی آدمها بگذری


و برای همیشـه تمامشان کنی !اس ام اس جدید


sms jadidاز منزل کفر تا به دین یک نفس است


وز عالم شک تا به یقین یک نفس است


ایـن یـک نفس عـزیز را خـوش مـیدار


کز حاصل عمر ما همین یک نفس استاس ام اس جدید


sms jadidمن یقین دارم که برگ


کاین چنین خود را رها کردست در آغوش باد،


فارغ است از یاد مرگ


ل چندان که در تشویش از این بیداد نیست


پای تا سر زندگیست.


آدمی هم مثل برگ


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


تعبیر خواب تابه


 


گر ندارد مثل او ،آغوش مهر باد را


می تواند یافت لطف


“هرچه باداباد ” رااس ام اس جدید


sms jadidشهر من گم شده است


من با تاب ، من با تب


خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام


من در این خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم…


اطلاعات

آخرین ارسال ها