اگر واژه ها بمیرند...

آدم هیچوقت نمیدونه چی میشه ...

مثلا وقتی داشتم با اون آقای نقاش حرف میزدم وراجع ب ش 

ورشته موردنظرخودم سوال می ، هرگز وهرگز وهرگز 

فک نمی درنهایت من م نقاشی رو انتخاب کنم 

اونقدر مصمم که کلا فقط دورشته رو در سه انتخاب :|

از صدوپنجاه فرصتی که میتونستم انتخاب کنم ...

میدونی ...شرایط که عوض میشه.  اولویت ها عوض میشه

گاهی نوع دیدن هم عوض میشه ...

وباز هم آدم نمیدونه قراره چی بشه وچی پیش بیاد ...

همینه زندگی رو خیلی دوسدارم ...

همین غیرقابل پیش بینی بودنش ...

خودم رو به دست ناشناخته های زندگی سپردن ، دوسدارم ...

.

.

.

.

.

.

.اگه از تمام این بودن بخوام چکیده کنم برات :

غصه نخور :)  بیشتر بخند :) 

به گذشته ت فکر نکن :) 

همیشه صادق و روراست باش :) 

آدمارو ببخش :)

ازسربی نیازی با آدما ارتباط برقرار کن ...نه ازسر نیاز !! چون منتهی به ش ت

میشه ...

هیچ تو این دنیا پیدانمیشه که بتونه  بیشتراز میزانی که تو خودتو

دوسداری ، دوس ت داشته باشه ...پس محترم بشمر خودت رو ...

وباتمام کاستی هات دوس بدار خودتو :)

و

زندگی خیلی کوتاهه ...سعی کن خوش باشی وازش لذت ببری

باتمام کاستیاش :) 
اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/30/زندگی
 • مطالب مشابه: زندگی
 • کلمات کلیدی: میشه ,زندگی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

حالم...حس میکنم تو یه دوره گذاره...

هیچ هیجانی توم نیس ..نه بد...نه خوب...هیچ حسی شدید نیس درمن

یجورخاصی این دریا آرومه ...انگار ی که دیگه چیزی واسه ازدست

دادن نداره...انگار ی که آماده س هرچه ازش طلب کنن رو بده

انگار ی که دیگه براش فرقی نمیکنه  چی میخواد بشه...

انگار یکه آماده س دستشو بازکنه و هرچی رو تو مُشت ش نگه داشته بود

رو بده ...باورم نمیشه...

چقد تلاش ک یه اتفاقی ، بشه...وحالا که دیگه هیچ فرقی واسم

نمیکنه ، داره میشه .. 

میخوام ادامه بدم ...این حس رو ...این حسی که خالیه ...

که نگاه میکنه ...که آماده س رها ه .. 

خیلی خوبه . .
اطلاعات

چی میگه تو خوابگاه دخترونه ؟؟جیغ حالا باز یچیزی ...


اخه دختر انقد فوتبالی ؟؟ :|| 
اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/24/شیپور
 • مطالب مشابه: شیپور
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

داشتم از جلو آینه رد میشدم ..یهو ایستادم ..باتمام وسایلی که تو دست م بود

به خودم نگاه ..قیافه م بزرگ تر شده...

این دومین باره که تو آینه که نگاه میکنم انگار اولین باره دارم خودمو

می بینم ومتوجه تغییرات چهره م میشم...

اولین بار ، شونزده سالگی بود حدودا...خیره شده بودم به آینه ...

وبعد ب مامانم میگفتم تو حس نمیکنی من بزرگ تر شده م؟؟

دومین بار امشب بود ...اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/24/آینه
 • مطالب مشابه: آینه
 • کلمات کلیدی: آینه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آمادگیِ اینو داشتم که بمیرم :|


#هنوز_زنده م..


اطلاعات

به دوستم میگم ، میدونی از صب که بیدار شدم ، تا الان که بعدازظهره

یبارهم به گوشیم نگا ننداختم ببینم کی زنگ زده ،کی مسیج داده و...

میگه الان خواستی بگی سینگلی ؟ :|

میگم نه...خواستم بگم چقد این بیخبری خوبه...چقد این چک ن گوشی خوبه

یجور بی تفاوتی به تمام اتفاقات وخبرها رو به آدم میده که حس خوبیه...

کلا اگه تلفن همراه نبود ...چقد خوب بود.  ....یا شاید ...شاید که نه.  ..

حتما ....ما داریم زیادی استفاده میکنیم ازش ..اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/23/بی-خبر
 • مطالب مشابه: بی خبر!!
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
آن نفسی که باخودی یار چو خار آیدت

وان نفسی که بیخودی یار چه کار آیدت

آن نفسی که باخودی خود تو شکار پشه‌ای

وان نفسی که بیخودی پیل شکار آیدت

آن نفسی که باخودی بسته ابر غصه‌ای

وان نفسی که بیخودی مه به کنار آیدت

آن نفسی که باخودی یار کناره می‌کند

وان نفسی که بیخودی باده یار آیدت

آن نفسی که باخودی همچو خزان فسرده‌ای

وان نفسی که بیخودی دی چو بهار آیدت

جمله بی‌قراریت از طلب قرار تست

طالب بی‌قرار شو تا که قرار آیدت

جمله ناگوارشت از طلب گوارش است

ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت

جمله بی‌مرادیت از طلب مراد تست

ور نه همه مرادها همچو نثار آیدت

عاشق جور یار شو عاشق مهر یار نی

تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت

خسرو شرق شمس دین از تبریز چون رسد

از مه و از ستاره‌ها والله عار آیدتاطلاعات

osho international:

:

اشو محبوب: گاهی اوقات در من احساس سرخوشی، عشق، وسکوت است و دیگر اوقات به نظر میرسد که یک تیمارستان را در سرم دارم.

لطفا توضیح دهید در چنین شرایطی چه باید کرد:

.

همه آن ﺗﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺩشان ﺩﺍﺭند.

ﺍﻦ ﻣﺮﺍﺙ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﺠﺎﺩ ﻫﺮﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺷﺎﻑ ﻭ ﻫﺮ ﺟﺪﺍ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ، ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻢ.

ﻣ ﻮ:

” ﺎﻫ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺳﺮﺧﻮﺷ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺳﻮﺕ. ﺩﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺭﺳﺪ ﻪ ﺗﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﻡ ﺩﺍﺭﻡ”.

ﻫﻤﻪ ﺲ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺩﺵ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺍﻦ ﻣﺮﺍﺙ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ.

ﻭﺍﻟﺪﻨﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ،

ﺸﺸﺎﻧﺖ و مبلغان مذهبی ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ،

ﺭﻫﺒﺮﺍﻧﺖ، ﺁﻣﻮﺯﺎﺭﻫﺎﺖ، ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﻫﻨﺖ ﻓﻘﻂ ﺰ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺙ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ_ﻭ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺮﺕ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻟ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻥ ﺰ ﺑﺮﺍ ﺁﻧﺎﻥ هم ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ:

ﻫﺮ ﻧﺴﻠ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﻭ ﺑﻤﺎﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺩﻮﺍﻧ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.

ﺁﻧﺎﻥ ﺰ ﺩﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻪ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.

ﻭﻟ ﺗﻮ ﺧﻮﺵ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻫﺴﺘ ﻪ ﺑﺨﺸ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺎﻫ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺷ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺳﻮﺕ ﻣ ﻨﺪ.

ﺍﻦ ﻫﺎ ﻨﺎﻥ ﻧﺮﻭﻫﺎ ﻗﻮ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﻧﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻨ.

ﺑﻪ ﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺮﺩﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻮﺭﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺖ. ﺁﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﺪﻩ ﺑﺮ.

ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻐﺬﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺷ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺳﻮﺗﺖ ﺑﺮﺰ.. ﻫ ﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﻧﻦ ﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺕ ﺯﻧﺪ ﻣ ﻨﻨﺪ ﺑﺎﻗ ﻧﺬﺍﺭ.

ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣ ﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺮﺩﻥ ﺗﻮ،

ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺮ ﺩﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﺸﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﺑﺴﺎﺭ ﺬﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ﺁﻧﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺰﻫﺎ ﺟﻨﻮﻥ ﺁﻣﺰ ﺭﺍ ﻣ ﺬﺮﻧﺪ… ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻦ ﻧﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺮﺳﻨ ﻣﻣﺮﻧﺪ. ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺎﻓﺖ.

ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﺪﻩ ﺑﺮ.

ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻭﻟ ﻃﻮﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻦ ﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺷ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺳﻮﺗﺖ ﺑﺮﺰ _ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻫ ﺰ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺩﺍﺭ. ﺍﻨﻮﻧﻪ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺫﻫﻦ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣ ﻨﺪ ﺑﻪ ﻮ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ.

ﺍﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻦ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳ ﻏﺮﺑ ﻭ ﺍﺘﺸﺎﻑ ﺷﺮﻕ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﻭﻧ ﺍﻧﺴﺎﻥ.

ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳ ﻏﺮﺏ ﺗﻮﺟﻪ ﺯﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ _ﻭ ﻫﻤﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺭﺍ ﻣ ﺩﻫﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺯﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮﻭﺪ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺪ ﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﺧﻮﺷ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺎ ﺳﻮﺕ ﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺩﺑﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳ ﺣﺘ ﺍﻦ ﻭﺍﺎﻥ ﺭﺍ ﺪﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺮﺩ، ﻭﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺁﻧﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨ ﻟﻐﺎﺕ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ:

ﺍﺳﺰﻭﻓﺮﻧ، ﻋﺼﺒﺖ، ﺭﻭﺍﻧﺮﺸ و ...

ﻫﺮﺎﻩ ﺭﻭﺍﻧﺎﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎﻩ ﻨﺪ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﻩ ﻣ ﻨﺪ؛ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫ ﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺗﻮ ﻧﺎﻩ ﻧﻤ ﻨﺪ. ﺍﻭ ﺑﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﺸﺘﺮ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣ ﺎﻭﺩ ﻭ ﺰﻫﺎ ﺑﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣ ﺁﻭﺭﺩ. 

:

ﺍﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣ ﻨﺪ ﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎٌ ﺩﻮﺍﻧﻪ ﻫﺴﺘ.

ﺭﻭﺮﺩ ﺷﺮﻕ ﺗﻤﺎﻣﺎٌ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻨﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺗﻮ ﻋﺼﺒﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺮﺸ ﻭ ﺷﺎﻑ ﺷﺨﺼﺘ ﻭ ﺍﻦ ﻭﺍﺎﻥ ﺑﻤﺎﺭﻮﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺮﻒ ﻫﺎ ﺪﻩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫ ﺎﻓﺖ.

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﺎﺩ ﺑﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﺴﺖ، ﻭﻟ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻦ ﺰﻫﺎ ﻫﺎﻫﻮ ﺯﺎﺩ ﻣ ﻨﻨﺪ.

ﺷﻨﺪﻩ ﺍﻡ:

ﺴ ﺍﺯ ﺭﻭﺍنشناﺱ ﺑﺰﺭ ﺮﺳﺪ:

“ﻓﺮﻕ ﺑﻦ ﻋﺼﺒﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺮﺸ ﺴﺖ؟” ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺑﺰﺭ ﻔﺖ:

“ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺴﺎﺭ ﻇﺮﻒ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟ ﺑﺴﺎﺭ ﺑﺰﺭ. ﺷﺨﺺ ﻋﺼﺒ ﻓﺮ ﻣ ﻨﺪ ﻪ ﺩﻭ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺩﻭ

ﻣ ﺷﻮﺩ ﻨﺞ؛ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺭﻭﺍﻧﺮﺶ ﻓﺮ ﻣ ﻨﺪ ﻪ

ﺩﻭ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺩﻭ ﻣ ﺷﻮﺩ ﻬﺎﺭ، ﻭﻟ ﺩﺭ ﺍﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ”! ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺴﺎﺭ ﻇﺮﻒ ﺍﺳﺖ ﻭﻟ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﻮﺑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

ﺷﺮﻕ ﺭﻭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺪ ﻣ ﻨﺪ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﺧﻮﺵ ﻭﺟﻮﺩ، ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺣﺎﻧ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻦ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻪ ﺑﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫ، ﺷﺮﻭﻉ ﻣ ﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺮﺩﻥ. ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻐﺬﻪ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﻫﺮﻪ ﺭﺍ ﻪ ﻧﺎﺩﺪﻩ ﺑﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨ ﺷﺮﻭﻉ ﻣ ﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻥ.

ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﺶ ﻮ، ﺭﻭﺍﻧﺎﻭ ﺳﻌ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺒﻨﺪ ﻪ ﺁﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺮﺩﻥ ﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺴ ﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﺠﺎﺩ ﻣ ﻨﺪ.

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷﺮﻕ ﺍﻦ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺍﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗ ﻋﻈﻢ

ﺍﺠﺎﺩ ﻣ ﻨﺪ. ﺲ ﺍﻭ ﺩﻭ ﻣﻤﻮﻥ ﻮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ:

ﻫﺮﺩﻭ ﺑﻘﺪﺭ ﺎﻓ ﺧﻮﺭ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﺮﻪ ﻧﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻣ ﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻭﻟ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﺘ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻧﻤ ﺮﺩ ﻭ ﻫﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻟﻤﺲ ﻧﻤ ﺮﺩ.

ﺍﻦ ﺟﺰﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﺶ ﺑﻮﺩ.

ﻣﻤﻮﻥ ﺩﺮ ﺑﺴﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩ:

ﻫﺮﺲ ﺍﺯ ﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﻣ ﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﻼﻡ ﻣ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻟﻤﺲ ﻣ ﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻓﺸﺮﺩ .

ﺑﺎ ﺷﻔﺘ ﺑﺴﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ، ﺁﻥ ﻣﻤﻮﻥ ﻪ ﻫ ﺗﻮﺟﻬ ﺩﺭﺎﻓﺖ ﻧﻤ ﺮﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﺮﺩ ﺑﻪ

ﻮ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺁﻥ ﻣﻤﻮﻥ ﺩﺮ ﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﺑﺴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺭﺷﺪ ﻣ ﺮﺩ. ﺁﻥ ﻣﻤﻮﻥ ﺍﻭﻟ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺩﺮ ﺑﺨﻮﺑ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪ. ﺍﻦ ﺁﺯﻣﺎﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﺸﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺸﻪ ﻧﺘﺠﻪ ﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻐﺬﻪ ﻧﺎﻣﺮ ﺍﺳﺖ، ﻭﻗﺘ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺴ ﻧﺎﻩ ﻣ ﻨ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﺰ ﻣ ﺑﺨﺸ ﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﺪﺍﺭ ﻧﺴﺖ، ﺰ ﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻣ ﺩﻫﺪ ﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻭﻗﺘ ﺷﺨﺼ ﻧﺎﺩﺪﻩ ﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﺩ،

ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣ ﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺮﺩﻥ ﻪ

“ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺎﺯ ﻧﺴﺘﻢ؛

ﻫﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺲ ﺮﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ؟”

ﺍﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣ ﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ. ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍ ﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫ، ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧ ﺑﺮﺍ ﻣﺪﺕ ﺯﺎﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧ، ﺣﺘ ﺍﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺎﺯﻫﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺗﻮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭﻟ ﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﺯﻫﺎ ﺭﻭﺣﺎﻧ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. 

:

ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺎﺯﺑﻮﺩﻥ ﻣﺧﻮﺍﻧﻢ.

ﺴ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺎﻬﺎﻥ ﺗﻮ ﻓﻮﺭﺍﻧ ﺍﺯ ﺍﻧﺮ ﺩﺭﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣ ﻨ.

ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻨﻨﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣ ﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻪ ﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ،

ﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ،

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺯﻧﺪ ﻣﺴﺮﺕ ﺁﻣﺰ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺣﺘ ﺳﺘﺎﺭﺎﻥ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﻧﺎﺯﻣﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻭ ﺍﻨﻪ ﻭﻗﺘ ﻞ ﺳﺮﺧ ﺷﻮﻓﺎ ﻣ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﺴ ﻧﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺴﻦ ﻨﺪ.

ﺍﻨ ﺣﺘ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻦ ﻧﺘﺠﻪ ﺭﺳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻪ ﺎﻫﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣ ﻨﻨﺪ.

ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺷ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣ ﻓﻬﻤﻨﺪ.

ﻭ ﺩﺭ ﻣ ﻨﻨﺪ ﺍﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﺪﻩ ﺑﺮ.

ﺍﺮ ﺍﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺎﻫﺎﻥ ﺻﺪﻕ ﻨﺪ، ﺁﻧﺎﻩ ﺫﻫﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺲ ﻓﻘﻂ ﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ:

ﺁﻥ ﺗﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺕ ﻫﺴﺖ ﻧﺎﺩﺪﻩ ﺑﺮ. ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺰ ﻣﺨﺼﻮﺻ ﻧﺴﺖ.

ﻓﻘﻂ ﺸﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻦ.

ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻮﺷ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺳﻮﺕ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺘ ﺑﺮﺰ.

ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮﺍﻫ ﺮﺩ ﻪ ﻭﻗﺘ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮ ﺗﻮ ﺻﺮﻑ ﺍﻨﻮﻧﻪ ﻔﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮﺩ، ﻔﺎﺕ ﻣﻨﻔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻧﺎﺪﺪﺷﺪﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺮﺩ.

ﻓﺮﺩ ﻫﺮﺰ ﻧﺒﺎﺪ ﺍﺯ ﺍﻦ ﻔﺎﺕ ﻣﻨﻔ ﻣﺸﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﻨﺪ، ﺍﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺳﻔﺮ ﺧﻄﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺮ ﺰ ﺩﺍﺭ ﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣ ﻨ ﻧﺒﺎﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘ ﻫﻤﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻪ

“ ﺍﻦ ﻧﺒﺎﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ” ﻧﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻗﺘ ﻣ ﻮﻢ “ ﻧﺎﺩﺪﻩ ﺑﺮ ”! ﻓﻘﻂ ﻣ ﻮﻢ، “ ﻃﻮﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻦ ﻮ ﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻭ ﺍﻧﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺍﺭﺰ ﻦ


#اشو 

#osho #buddha

#tantra #zen #tao

@osho1990
اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/22/تیمارستان
 • مطالب مشابه: تیمارستان
 • کلمات کلیدی: ﺁﻧﺎﻥ ,ﺗﻮﺟﻪ ,ﺗﻤﺎﻡ ,ﺗﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ,ﻣﻮﺭﺩ ,ﺷﺮﻭﻉ ,ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ,ﻧﺒﺎﺪ ﻭﺟﻮﺩ ,ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ,ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻐﺬﻪ ,ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ،
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

صب ، وقت رسیدن م به خوابگاه ، خبر رسید شوهر م فوت شده

و واکنش م خیلی عجیب بود برای خودم...وباورن ی

فقط نوشتم چه مس ه...چه خبر مس ه ای...چه الکی...چه بیخود...

ودرانتها گفتم هممون یروز می میریم ...وبعد خو دم ، از بیخو های ب م ..تاظهر خو دم...وبعد بیدارشدم...

وهنوزم باورم نمیشه تنها واکنش م همون چندتا جمله بوده...بی ذره ای

حس تاسف ، یا حس غم یا اشک...اطلاعات

کلید انداخت به قفل در..

تو سکوت اون خونه که ماه ها خالی مونده بود  ، صدای جیر جیر در 

نشونی از برگشت زندگی به اون خونه ی سرد وخاموش بود ...

پ و ی زرشکی رنگی که دوسال پیش زمستون ، هدیه گرفته بود رو

در آورد و انداخت گوشه ی اون مبل ِِ خا تری رنگ که درست جلوی شومینه بود..

هوا سرد بود ....

چشم می چرخوند و به در ودیوار خونه نگاه میکرد...

به قاب های ع روی دیوار که کلی خاک روش نشسته بود ...

ساعت دوازده ظهر آ ین پنجشنبه ی سال بود ...

دلش نمیخواست به چیزی فکر کنه ...

خیره به پ وی زرشکی رنگ ...

وبه جای حلقه ای که دیگه ، دستش نبود ...

آ ین پنجشنبه ی سال بود و هوا ...هنوز سرد بود...اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/18/آبی-کبود
 • مطالب مشابه: آبیِ کبود ...
 • کلمات کلیدی: خونه ,آ ین پنجشنبه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

دلم میخواد برای ، انی ،نامه بنویسم...

اما هیچ آدرسی ازشون ندارم که ارسال ش کنم....

شاید نوشتم...به صندوق پست انداختم...بی آدرس!اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/20/نامه
 • مطالب مشابه: نامه
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مقاومت کافیه ...فردا میرم ...یه ترس بیخود ...

ازهرچی میترسی باید بری تو دلش ...باید باهاش روبروبشی ...

واونقدر به ترس ت نگاه کنی که از رو بره ...

.

.

.

ترم جدید ازفردا شروع میشه ومن هنوز خونه م :|

یسریا میرن ،یسریام مث من یکم دیرتر میرن ...

من بخاطر م موندم ک باید برم 

ولیکن ، حوصله ی ااووون همه برف تهران رو هم ندارم 

فک کن ، اینجا ک انقد هوا ، صب برف اومده :|

منتظرم آب شن برفا بعد برم :دی


 


اطلاعات

هر گیاه را کش بود میل علا


 در مزید است و حیات و در نما


چون‌که گردانید سر سوی زمین


 در کمی ‏و خشکی و نقص و غبین


میل روحت چون سوی بالا بود


 در تزاید مرجعت آن‌جا بود


ور نگون‌ساری، سرت سوی زمین،


 آفلی. حق لا یحب الافلین


مثنوی.بخش پایانی موسی وشبانو گرنه هر گیاهى که مایل ببالا رفتن باشد همواره در رشد و نمو و حیات است‏. ولى همین که سر بسوى زمین خم کرد کمى و خشکى نقص و غبن او شروع شده است‏.

وقتى روحت متمایل ببالا باشد رو به ازدیاد مى‏روى و مرجعت بالا خواهد بود. و اگر نگون سار بوده متمایل به پستى و دنیا هستى غروب کننده و آفل هستى و خداوند آفلین را دوست نمى‏دارد .


منظور مولانا این است که: زندگانى سراسر سفر است از نقصان (مرحله جمادى) به سوى کمال تا سرانجام به بقا، یعنى وصول به حضرت حق پایان یابد که «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ.»[3] آدمى از هر سفر تجربتى به دست مى‏آورد که «سفر آزموده کند مرد را.» مؤمنان در هر مرحله کمالى ب مى‏کنند و چون به حضرت حق رسند، مورد عنایت او واقع شوند، اما کافران با دست خالى او را دیدار نمایند. بدین رو آرزو کنند که کاش در مرحله خاکى مانده بودند و بار گناه خود را در دنیا سنگین نکرده بودند. سپس فرماید حرص و آزى که در کافران است و مى‏کوشند تا از دنیا بیشتر بهره گیرند نشانه تمایل آنان به باز گشت و نقصان است و صدق و نیازى که در مؤمنان است و دشمنى که با دنیا نشان مى‏دهند نشانه تمایل آنان به پیمودن راه کمال.


مولانا می‏گوید: «حرص و آز»، بازگشت به عالم خاک و به سوی پستی و «صدق و نیاز» روی آوردن به راه حق است. انسانِ متعالی مثل گیاهِ سالم سر به سوی بالا و توجه به جانب حق دارد.منبع : اینجا اطلاعات


این فقط تویی که در نهایت مسؤل آن چیزی 

هستی که برایت پیش می آید.

این را بخاطر داشته باش:


این کلید اصلی است،

اگر ناشادی مسؤل تویی،

اگر سردرگمی مسؤل تویی


#اشواطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/14/مسیول
 • مطالب مشابه: مسئول
 • کلمات کلیدی: مسؤل
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.اینه که یه خونه داشته باشم دراین هیبت وشکل :دی

توهمین حال هوا...

بعد مثلا هواش وآسمونش چار روز هفته ابری باشه 

دوروزش بارونی باشه

یه روزش آفت :دی

بعد این آهنگه تو کل خونه پخش بشه ، صداش تو حیاط هم بیاد

بعد تر اینکه بوم وسه پایه نقاشی وردارم بیام تو حیاط

نقاشی بکشم ...

بح بح ...

.

.

.

.

.پ.ن: حس خوب ....نمیدونم چراواقعا ...اگه قرارباشه چشمامو ببندم

و یه حس خوب رو تصورکنم ، سریع یه خونه میاد تو نظرم

که آدماش کلی همو دوسدارن وکلی تر باهم خوبن...

همیشه آرومه...

موسیقی توش پخش میشه ...ازاین دست موسیقی ها ...قدیمی!

بعد همیشه فصل ش بهاره ...همیشه فروردینه ...

ابر داره ...بارون داره ..آفتاب هم داره...

شمدونی داره...

.

.

.

.

 

امسال، اوایل عید بود فک کنم دقیقا همین ع و گذاشته بودم

با صدای بنان ؛ تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ؛ یا یه همچین چیزی...

...منکه ازهمین حالا هوا رو بهاری میبینم

هیچم مهم نیس کلی برف باریده باشه  و...

.

.

.

.
اطلاعات

osho international:

:

اشو عزیز:

آیا ما می توانیم عشق بورزیم؟

آیا ما #عشق را می شناسیم؟


هیچکدام از شما نمی توانید عشق بورزید، زیرا در شما جریان عشقی وجود ندارد.

وقتی به ی می گوییم: "دوستت دارم"، ما در واقع عشق نمی دهیم ، ما عشق می خواهیم.

ما همه عشق می خواهیم، و چگونه ی که خودش عشق می خواهد، می تواند عشق بدهد؟

چگونه گدایان می توانند امپراطور شوند؟

چگونه انی که عشق می خواهند، می توانند عشق دهنده باشند؟ 

ما همه از همدیگر عشق می خواهیم.

دوستان از دوستان عشق می خواهند.

ما همه از ی دیگر عشق می خواهیم بدون این درک که آن دوستی که ما از او عشق خواسته ایم، خودش از شما عشق می خواهد.

شما مانند دو گدا هستید که روبروی هم ایستاده اید و کاسه ی گ همدیگر را می کشید.  

تا زمانی که ی عشق بخواهد ، او قادر به عشق دادن نخواهد بود.

زیرا عشق خواستن نشان دهنده ی این است که درون او چشمه ی عشق وجود ندارد.

وگرنه چرا باید عشق را از بیرون بخواهد؟ 

فقط ی که فراتر از نیاز به عشق خواهی رفته باشد، می تواند عشق دهد.

عشق سهیم است، نه گ .

عشق امپراطور است، گدا نیست.  

عشق فقط دادن را می شناسد، او چیزی از خواستن نمی داند.

آیا ما عشق را می شناسیم؟ 

عشقی که درخواست می شود، نمی تواند عشق باشد. و به یاد بسپار:

ی که عشق را درخواست می کند، هرگز نخواهد توانست در این دنیا عشق را بدست آورد.

یکی از اساسی ترین قوانین، یکی از ابدی ترین قوانین زندگی، این است که ی که درخواست عشق می کند، هرگز آن را بدست نمی آورد. هرگز...

عشق تنها به در خانه ای می آید که در آنجا خواهش عشق ناپدید شده باشد.

عشق شروع به بارش بر خانه ی ی می کند که درخواست عشق را متوقف کرده است.

اما بر خانه ی ی که همچنان درخواست عشق می کند ، بارانی نخواهد بارید.

عشق از قلبی که درخواست عشق می کند، جریان نمی یابد. قلب درخواست کننده آن نوع پذیرش را ندارد که به عشق امکان ورود دهد.

فقط یک قلب سهیم کننده ، یک قلب دهنده نوعی پذیرش را در خود دارد تا عشق به درش بیاید و بگوید: " در را باز کن ! من آمده ام " 

آیا تاکنون عشق بر در ما کوبیده است؟

نه ، زیرا تا به حال قادر به دادن عشق نبوده ایم.

و این را نیز به یاد داشته باش:

هر آنچه که ما می دهیم به ما باز می گردد.

یکی از قوانین ابدی این است که هرچه بدهیم به ما باز می گردد.

کل جهان چیزی بیشتر از یک اکو نیست.

ما تنفر می دهیم ، و تنفر به ما باز می گردد.

ما خشم می دهیم ، و خشم به ما باز می گردد.

ما از دیگران سو استفاده می کنیم ، و سو استفاده به ما باز می گردد.

ما خار پخش می کنیم ، و خار به ما باز می گردد.

هرآنچه که می دهیم ، به ما باز می گردد.

آن در راه های بی پایان به ما باز می گردد.

اگر عشق را سهیم کنیم ، آنگاه عشق در راه های بی پایان به ما می رسد.

اگر عشق در شمار راه های بی حد به ما نرسد ، بدان که ما عشق نداده ایم.

اما چگونه می توانیم عشق بدهیم؟

ما اصلا ً آن را نداریم که بدهیم.

اگر ما عشق را داشتیم دیگر چرا در به در به دنبال درخواست عشق می رفتیم؟

چرا از جایی به جای دیگر آواره می شدیم؟  

چرا درخواست عشق می کردیم؟ 

صوفی ای به نام فرید بود.

مردم شهرش به او گفتند :

" فرید ، اکبر بسیار به تو احترام می گذارد.

از اکبر بخواه در شهر ما مدرسه ای باز کند! " 

فرید گفت:

" من هرگز هیچ چیزی را از هیچ ی درخواست نکرده ام. من صوفی ام ، من فقط بخشیدن را می شناسم! " 

مردم شهر بسیار شگفت زده شدند. گفتند:

" ما همیشه فکر می کردیم که یک صوفی همیشه در خواست می کند ، اما تو می گویی که صوفی تنها می داند که چگونه ببخشد.

ما این چیزهای ظریف و جدی را نمی فهمیم.

لطفاً عنایتی به ما کن و از اکبر بخواه مدرسه ای برای ما باز کند" 

مردم شهر اصرار ورزیدند ، پس فرید صبح زود به دیدن اکبر رفت. اکبر در مسجدش مشغول نیایش بود و فرید رفت و پشت سر او ایستاد.

اکبر بعد از تمام نیایشش ، دستانش را به آسمان گرفت و گریست:

"خدایا! ثروتم را زیاد کن ، جواهراتم را زیاد کن ، پادشاهی ام را وسعت بخش" 

با شنیدن این ، فرید آغاز به رفتن کرد.

اکبر بلند شد و دید که فرید دارد می رود.  

به طرفش دوید و او را متوقف کرد و پرسید:

" چرا آمده ای و چرا می روی؟ " 

فرید گفت:

" من فکر می تو امپراطوری، اما فهمیدم که تو نیز یک گ .  

در این فکر بودم که از تو یک مدرسه برای شهر بخواهم.

نمی دانستم که تو نیز از خدا خواهان افزایش ثروت و جواهراتت هستی.

چنین درخواستی از یک گدا درست به نظر نمیرسد

من فکر می تو امپراطوری و حال فهمیدم که تو نیز یک گ ، بنابراین دارم اینجا را ترک می کنم" 

ما همه گ م و از گدایان دیگر چیزی را درخواست می کنیم که ندارند.

و وقتی آن را به دست نمی آوریم ، غمگین می شویم ؛ ما می گرییم و زار می زنیم و احساس می کنیم که به عشق دست نمی ی م.

عشق چیزی نیست که از بیرون ب شود.

عشق موسیقی وجود درونی توست.

هیچ نمی تواند به تو عشق بدهد.

عشق می تواند از درونت برخیزد، اما نمی تواند از بیرون ب شود.

مغازه ای وجود ندارد، بازاری وجود ندارد،  

هیچ فروشنده ای وجود ندارد، تا که تو بتوانی عشق را ب ی.

عشق به هیچ قیمتی قابل یداری نیست.

عشق شکوفایی درونی است.

آن از انرژیهای ه ی درون بر می خیزد، با این حال ما همگی آن را در بیرون می جوییم.

ما همه عشق را در معشوق می جوییم ، که کاملا کار بیهوده و غلطی است.

عشق را درون خودت بجو.

ما حتی نمی توانیم تصور کنیم که عشق چگونه می تواند در درون خودمان باشد، زیرا عشق همیشه به تصور معشوق ربط داده شده است. چون ما به یاد نمی آوریم که عشق چگونه می تواند از درونمان برخیزد، انرژی عشق در درونمان ه می ماند.

عشق گنجی اساسی است که تمام افراد با آن متولد می شوند. انسان با پول متولد نمی شود.

پول انباشتی اجتماعی است.

اما انسان با عشق متولد می شود.

آن حق اولیه ی انسان است، آن ثروت فردی اوست، آن درون اوست.

آن همراهی است که با تولد به او داده شده است و می تواند در کل زندگی او همراهش باشد.

اما تعداد اندکی شانس کافی برای دیدن درون و دیدن عشق پیدا می کنند، چگونه پیدا آن و چگونه توسعه دادن آن.

بنابراین ما متولد شده ایم ، اما ثروت ما نامکشوف مانده است ؛ هرگز کشف نشده است.

ما به گ از در دیگران ادامه می دهیم.

دستمان را دراز می کنیم، زیرا ما عشق می خواهیم در تمام جهان تنها یک اشتیاق وجود دارد:

" ما عشق می خواهیم "

در تمام جهان تنها یک شکایت وجود دارد:

" ما عشق را نگرفته ایم "

وقتی عشق را نمی گیریم، دیگران را متهم به در اشتباه بودن می کنیم ، زیرا که عشق را نگرفته ایم . همسر به شوهرش می گوید:

"چیزی در تو اشتباه است، به همین دلیل است که عشق را نمی گیرم"

شوهر به همسرش می گوید:

" چیز اشتباهی درون تو هست، از این رو عشق را نمی گیریم."

هیچ نمی داند آیا اصلا دریافت عشق از بیرون ممکن است؟


#اشو

#کتاب_سفر_درونی

#osho

@osho1990اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/14/عشق
 • مطالب مشابه: #عشق
 • کلمات کلیدی: درخواست ,تواند ,فرید ,گردد ,وجود ,کنیم ,وجود ندارد، ,جهان تنها ,وجود دارد ,تمام جهان ,وجود ندارد
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

از مراسم خا پاری یه دوستی برمیگرده ، بعد داره میگه چقد حزن انگیز

بوده و دختر نوزده ساله ...وچقدگریه وزاری وشیون و...... ازین جور صوبتا

رو میکنم بهش میگم من هروقت مُردم ، ازاین کارا نکنید واسم..

شیون و داد وبیداد نکنید ...منو درآرامش وسکوت به خاک بسپارید ..

اخم میکنه ..خیره میشه بهم ...چارتا فوش ازته دل بهم تحویل میده :|

بعد م میگه تو اگه مردی ، من پیش ازتو میرم تو قبر :|

حق نداری بمیری :o من بهت وابسته م :| :o :|

وبعد دوباره فوش میده بهم که ازاین حرفا نزنم :|

لبخند میزنم ..

وته دلم بخودم یادآوری میکنم یه حقیقته که باید پذیرفت ش...

.

.

.

.

.

.

آدمیزاد یک جور نمیمونه ...قبلا وختی راجع به مردن خودم هم حرف میزدم

گریه م میگرف ...ازاینکه خیلی چیزارو باید بذارم وبرم...

مامان ...بابا ...هوووووف...

الان فقط قلبم تندتر میزنه  :) 

دوسندارم الان بمیرم..چون آماده ش نیستم ...ومیدونم مردن برام سخته

کاردارم هنوز ...باید بِبُره این روح ...باید رها کنه...

نمیخوام اینجوری بمیرم ...چون با این همه تعلق ، مردن سخته...

واگه برسه روزی که تاحد زیادی رها شده باشم ازهمه چیز

قطعا مرگ ، شیرین تراز عسل خواهد شد :)

 با هر خبرمرگی که میشنوم ، سعی میکنم سرعت م رو بیشتر کنم

بیشتر حواسمو بدم که رها کنم از لحاظ درونی ...

در دنیا باشم واز دنیا نباشم ...

امیدوارم زندگی ، این فرصت روبهم بده ...

زندگی واقعا یه فرصته ...لحظه به لحظه ش ...تمام اتفاقات ش ...

فرصت اینکه هی رهاتر بشی ...

وقتی پیش از مرگ واقعی ، بمیری بر تعلقاتت و رهاباشی ..دیگه مرگ دومی

معنی نداره و سخت هم نخواهد بود ...

 
اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/16/خاله-جانم
 • مطالب مشابه: # جانم
 • کلمات کلیدی: مردن ,میکنم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

به اطرافیانم که نگاه میکنم ، زندگیاشون ، اخلاقشون ،رفتارها

باورها ...وسیر رشد شون ....

خیلی جالبه ...ایستگاهی که مثلا درحال حاضر فرد الف توش ایستاده

جایی بوده که مثلا فرد ب  یه زمانی توش بوده و ازش گذر کرده....

وبعد مثلا گاهی یکیو میبینی با چه سرعتی ایستگاه هارو پشت سر گذاشته

ورفته و یکیو می بینی که دودستی چسبیده به ایستگاهی که توشه

مسیر یکی هس ،برای همه!!

دقت کن...برای همه...

فقط یکی میخواد بره این مسیر رو ...یکی نه!!

یکی میفهمه چخبره تو این دنیا...

یکی نه...

وگرنه ایستگاه ها یکی هس...

درسته ظاهرش فرق داره ،اما به هرحال ایستگاهه...

گول نزنیم خودمونو توروخدا

مشکل الف از مشکل ب ، مشکل تر ، بزرگتر نبوده ونیست

واگر بوده ، حتما نیاز داشته به همچنین سختی!!

زندگی عادل ه !!

کم آوردن خودمون رو روی حساب سختی ونامردی روزگار وچه وچه نذاریم...

خب؟؟

به عین ه دارم میبینم ، آدمی رو که یروز جایی بوده که...

خواستن...

ره رو بودن...

طالب بودن...

ایناس که راه رو باز میکنه وتورو عبور میده از جایی که الان توش ایستادی...

با چشمات سعی کن دورِ دورِ این زندگی رو ببینی ...

طالب باش..

ازخدا بخواه بهت توان دیدن ته این دنیا رو بده ...قطعا با دیده ی باطن..

وبعد اگه دلت خواست بازهم دودستی این ایستگاهی رو که الان توشی

بچسبی ، دیگه حرفی نیس...

.

.

.
اطلاعات

وقتی یکی زورش بگیره ازاینکه یکی ، خوشحال وخوشبخت/  نباشه /

اسمش میشه چی؟اطلاعات

من کلا دوسندارم شبارو بخوابم :|

دوسدارم راه برم ...

سکوت رو بشنوم...

گاهی موزیک گوش کنم...

من دوسدارم شب رو....زیاد....خیلی زیاد...

بلد نیستم سوت بزنم :| وگرنه میگفتم دوسدارم تنها تو یه خیابون 

قدم بزنم وسوت بزنم ...به قدم هام نگاه کنم...

گاهی سربالا کنم و باماه حرف بزنم ...

من دوسدارم شب رو...ماه رو....

من دوسدارم چشمک زدن ستاره هارو...

من شب رو دوسدارم

تنهایی رو دوسدارم

قدم زدن رو دوسدارم

کاش جسمم نیاز نداشت به خو دن ...

من دوسدارم تمام شب رو بیدار باشم...

حسِ اینو بهم میده که تمام عالم خو دن و فقط من با دنیا تنهام...

من دوسدارم این خلوتِ آروم رو...


 


اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/14/شب.
 • مطالب مشابه: شب
 • کلمات کلیدی: دوسدارم ,بزنم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

میترسم ازش و ته دلم استرس دارم 


اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/12/فردا
 • مطالب مشابه: فردا
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.


روانشناس سوئیسی تعبیرِ جالبی از انسانِ خوشحال دارد که بسیار از تعریفِ عادی و معمولِ خوشحالی فاصله دارد:

بر اساسِ این تعریف، خوشحال بودن یعنی توانمندیِ بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها. خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ جزء لاینفک زندگی ست اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا از پا بیاندازد. خوشحالی یعنی میل به زندگی علی رغم علمِ به فانی بودنِ همه چیز، خوشحالی یعنی در سختی ها لبخند زدن، خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای به دوش کشیدنِ مشکلات، خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم،بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لبِ دیگر همنوعان بیاوریم، خوشحالی یعنی حضورِ کاملِ ما در هستی، خوشحالی یعنی همچون رودجاری بودن و در حرکت بودن،عبور و به عظمتی بی پایان چشم دوختن خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتنِ یک آریِ بزرگ به زندگی.


کارل گوستاو یونگاطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/11/خوشحالی
 • مطالب مشابه: #خوشحالی
 • کلمات کلیدی: خوشحالی ,یعنی ,زندگی ,سختی ,خوشحالی یعنی ,همچنان بتوانیم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

برگذری درنگری جز دل خوبان نبری

سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری

تا نشوی خاک درش در نگشاید به رضا

تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری

تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد

تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری

سر ننهد چرخ تو را تا که تو بی‌سر نشوی

ن د نقد تو را تا سوی میزان نبری

تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا

تا صفت گرگ دری یوسف کنعان نبری

تا تو ایازی نکنی کی همه محمود شوی

تا تو ز دیوی نرهی ملک سلیمان نبری

نعمت تن خام کند محنت تن رام کند

محنت دین تا نکشی ت ایمان نبری

خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان

ز آنک در این بیع و شری این ندهی آن نبری

خاک که خاکی نهلد و نسرین نشود

تا نکنی دلق کهن خلعت سلطان نبری

آه گدارو شده‌ای خاطر تو خوش نشود

تا نکنی کافریی مال مسلمان نبری

هیچ نبرده‌ست ی مهره ز انبان جهان

رنجه مشو ز آنک تو هم مهره ز انبان نبری

مهره ز انبان نبرم گوهر ایمان ببرم

گو تو به جان بخل کنی جان بر جانان نبری

ای کشش عشق خدا می‌ننشیند کرمت

دست نداری ز کهان تا دل از ایشان نبری

هین بکشان هین بکشان دامن ما را به خوشان

ز آنک دلی که تو بری راه پریشان نبری

راست کنی وعده خود دست نداری ز کشش

تا همه را کنان جانب میدان نبری

هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود

ز آنک تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری

گر چه که صد شرط کنی بی‌همه شرطی بدهی

ز آنک تو بس بی‌طمعی زر به حرمدان نبری


*چقد دوسدارم این غزل رو

#مولانا


اطلاعات

این همه آدمی که میاین اینجارو میخونین ، چرا یه کامنت نمیدین

من بشناسمتون :|  اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/10/ها
 • مطالب مشابه: ها؟؟
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

!!!

یه پسر دارم ، چار سالشه ، کلا صب تا شب خونه ی ماس :-d

بعضی وقتا بیشتر ، بعضی وقتا کمتر...

وقتی جو خونشون متشنج میشه ، بیشتر میاد ، بیشتر میمونه 

میاد ، بعد هی واسه ما درد ودل میکنه ، میگه مامانم اینو گفته

بابام اونو گف ، ماهم هی گوش میگیریم ،آرومش میکنیم و...:)

بعد یبار اومده بود ، میگف من هروقت مامانم عصبانی میشه

بغل ش میکنم ، آروم میشه 

به مامانم میگف زنگ بزن به مامانم بگو انقد عصبانی نشه :|

چرا مامانم انقد عصبی میشه؟؟

به بابام بگو مامانمو بیاره تا بغل ش کنم ،آروم بشه...

بعد میگه مامانمو شیطون گول زده :| 

.

.

.

.

.

.این بچه  انقددددررر مهربونه ...انقدر مهربونه 

کاش قدربدونن اونایی که دارن ، کاش اونقدر بهش فشار نیارن

از نظر روحی که دیگه هیچی ازاون وجود پاک ومهربون باقی نمونهاطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/10/
 • مطالب مشابه: !!!
 • کلمات کلیدی: مامانم ,بعضی وقتا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.


ﺑﻪ ﻫﺮ ﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﻱ,  

ﻫﻤﺎﻥ  ﻣﻲ ﺷﻮﻱ. 

ﻋﺸﻖ ﻛﻴﻤﻴﺎﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮﺰ ﺑﻪ ﺁﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂﺎﺳﺖ 

ﻋﺸﻖ ﻣﻮﺭﺯ,

ﺯﻳﺮا ﺗﻮ ﺭا اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻫﻴ ﻴﺰ ﻣﺴﺦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮ اﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻋﺸﻖ ﻴﺰﻱ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 

ﺗﻮ ﺭا ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺎﻩ ﺭﻓﻴﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ 

ﺑﻪ اﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ 

ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ اﺯ ﺧﻮﺩ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ


#اﺷﻮ

#الماسهای_آگاهیاطلاعات

خیلی پیش اومده ، گفتم ، فلان اتفاق بد نباید برای من می افتاد ، فلان آدم نباید سر راهم قرار میگرفت ،  و...اما وقتی برمیگردم به خودم نگاه میکنم ، به خودم قبل ازاون اتفاق ، وبه خودم بعد از اون اتفاق ، میبینم چقدر نیاز داشتم به اون اتفاق ، هرچند به کام من تلخ ،هرچند دردناک ، هرچند سخت...

انگار زندگی میدونه درون تو برای بهترشدن ، نیازمندِ چه اتفاقیه..

انگار زندگی ،آینه ای باشه که مدام سعی داره بهت نشون بده ، کجای روحت ، کجِ ...کجا نیاز به ترمیم داره ، کجا نیاز به رشد داره...

انگار زندگی من دقیقا انعکاس چیزی باشه که من هستم...


اتفاقات و واکنش من به اتفاقات ، منو بیشتر وبیشتر به شناخت خودم 


میرسونه...اینجوری اگه بهش نگاه کنیم هیچ اتفاقی بد نیس ، همه چیز در راستای 


کمک به ماست ...پس همه ی اتفاقات نیکِ ..
.

.

پ.ن خصوصی :هرجای زندگیت تلاش کردی و نتیجه ای که میخواستی نگرفتی

ازخودت بپرس چرا؟؟ ازخودت بپرس ..

اصن شدن یا نشدن ، پیش اومدن یا نیومدن ، دلخواه بودن یا نبودن یک

اتفاق اونقدر مهم نیس که درسی که هراتفاق میخواد بما بده و

حرفی که برای گفتن داره مهمه...

درنهایت هرچی که بشه ، بنفع ماست ، در راستای کمک به ماست ...

برگردیم به درون خودمون..
اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/10/تلاش
 • مطالب مشابه: تلاش(!)
 • کلمات کلیدی: اتفاق ,ماست ,اتفاقات ,زندگی ,انگار ,انگار زندگی ,ازخودت بپرس
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

تکرار کن 

تکرارکن

تکرار کن

مقاومت کن ، بایست محکم ، توراهی که میدونی درسته

ومیدونی آرامش تو اون مسیره...

برای اینکه تغییر رخ بده ،تو نیاز به تکرار داری ،مطالعه کنی ومطالعه کنی

ومراقبه کنی و مشاهده کنی و مشاهده کنی وتو هرلحظه نگاهت

کاملا متمرکز باشه روی درونیاتت ، وقضاوت نکنی خودت رو

فقط ببینی ،  وآگاه بشی بخودت ...


لحظه ای غفلت ، رها خودت بحال خودت ، باعث تغییر نمیشه

تکرار کن...اگه میبینی کت برات خوبه ،بارها وبارها بخونش...

اگه برنامه ای برات خوبه ،بارها وبارها ببینش...

دست برندار از سرخودت...

.

.

.

.

پ.ن:شما خود ، کامل هستید ،هیچ نیازی نیست تا دیگری شمارا تکمیل

کند ، بنابراین سعی کنید ژرف ترین و درونی ترین مرکز خود ر د #اشواطلاعات

یکی ازچیزایی که بهم یاد داد این بود که فهمیدم

همیشه نیاز نیس وقتی یکی گریه میکنه برم جلو ، باهاش حرف بزنم

وبغل ش کنم و ازش بخوام اگه کاری ازدستم برمیاد بهم بگه یا 

اگه دوسداره بایکی حرف بزنه ، رومن حساب کنه

گاهی فقط باید سکوت کنم ، و فقط با سکوتم بهش توجه کنم

وبه حال بدش ، احترام بذارم ..وحتی نرم جلو ...وبهش نگم 

چیزی شده؟؟یا میتونم کاری واست انجام بدم؟ 

فقط سکوت کنم و باشم کنارش !!

فقط باشم ...

گاهی حتی به اینکه باشی هم نیاز نیست..وطرف دوسداره تنها باشه

دوسداره قیافه هیچ و نبینه تو اون حال و ی هم اشکای اونو نمیبینه

که دراین مواقع سکوت بایدکنم و وانمود کنم مشغول کارای خودم هستم

:|

درحالیکه زیرچشمی دارم می پام حالشو ...

وضعیت سختیه واقعا ، شیش نفر تو یه اتاق ...با بالا پایین همدیگه

باید یادبگیرن چجوری برخورد کنن ...وکناربیان ..

.

.

.

.

نهایتش وقتایی ه که ت شدم ،و سرمو تا ته :| فروبردم تو کتاب 

الکی مثلا تورو نمیبینم ...بعدش که اشکاش بند شده ، فقط ازش پرسیدم

خوبی؟!

واونم یه لبخند تحویلم داده وگفته مرسی ..

تشخیص اینکه کی باید برم جلو و نرم جلو سخته واقعا :|

یجوری شده که دیگه دوستم یبار تو شوخی بهمون میگف

من هروقت ازتخت م که بالاس ،اومدم پایین .  :-d .ینی نیاز دارم

یکیتون باهام حرف بزنه تو اون وضعیت ، یابهم توجه کنه

ولی وقتی نمیام ینی بذارین توحال خودم باشم....

:|

.

.

پ.ن:خوابگاه اگه تمام فنون ارتباطی رو به آدم نیاموزه

هیچ کتاب روانشناسی نمیتونه بیاموزه :|

والا بخخدا...

شیش فرهنگ متفاوت

شیش آدم باروحیات متفاوت

شیش آدم که کاملا اتفاقی قرار داده شدن تو یه اتاق ...

گاه حتی با سن های متفاوت !!

کلا شرایط ساده ای نیس !!

اطلاعات


اگر بتوانی درست گوش دهی، 

گوش دادن محض، 

بدون هیچ پندار و میل و هوسی،

بدون هیچ تلاشی برای فهمیدن، 

در خواهی یافت؛ 

صدای بارانی که بر بام می‌خورد، 

باران نیست، 

بلکه خودِ خداست.

@oshoi


اطلاعات


اشو عزیز: عشق ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﺎ ﺑﺮﻭﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻧﻪ ﺭﺍ ﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣ ﻮﺪ ﻣ ﻓﻬﻤﻢ.

ﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗ ﺑﺮﺍ ﻋﺸﻖ ﻣ ﺍﻓﺘﺪ ﺍﺮ ﺰ ﻭ ﺴ ﺑﺮﺍ ﺗﺸﺨﺺ ﻭ ﺸﺪﻧﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺴﺘﺪ؟


ﻧﺘﻪ ﺍﻭﻝ: 

ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻋﺸﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺳ ﺍﺱ ﻟﻮﺲ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻘﺴﻢ ﺮﺩﻩ

ﺍﺳﺖ: 

« ﻋﺸﻖ - ﻧﺎﺯ ‏» ﻭ ‏« ﻋﺸﻖ - ﻫﺪﻪ ‏».

ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﻣﺎﺯﻟﻮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻘﺴﻢ ﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: ﺍﻭﻟ ﺭﺍ ‏« ﻋﺸﻖ - ﻤﺒﻮﺩ ‏» ﻭ ﺩﻭﻣ ﺭﺍ 

« ﻋﺸﻖ - ﺑﻮﺩﻥ ‏» ﻣ ﻧﺎﻣﺪ.

ﺍﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺪ ﺩﺭ ﺷﻮﺩ.

‏« ﻋﺸﻖ - ﻧﺎﺯ ‏» ﺎ ‏« ﻋﺸﻖ - ﻤﺒﻮﺩ ‏»

ﺑﻪ ﺩﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛

ﻋﺸﻘ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌ ﻧﺴﺖ_ﻧﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻮ ﺍﺯ ﺩﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ ﻨ

ﺍﺯ ﺩﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺳﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ ﻨ.

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻣ ﻨ ، ﺳﻠﻄﻪ ﺮ ﻣ ﻨ.

ﺍﻣﺎ ﺩﺮ ﺗﻨﺰﻝ ﻣ ﺎﺑﺪ ، ﺩﺮ ﺗﻘﺮﺒﺎً ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﺩﻗﻘﺎً ﻫﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺮ ﻧﺰ ﺻﻮﺭﺕ

ﻣ ﺮﺩ. ﺍﻭ ﺳﻌ ﻣ ﻨﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻨﺪ،

ﺳﻠﻄﻪ ﺮ ﻨﺪ، ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻨﺪ،

ﺍﺯ ﺗﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻨﺪ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﺩﺮ ﺑﺴﺎﺭ ﻏﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺁﺷﺎﺭ ﻣ ﺷﻮﺩ؛ ﺍﻦ ﺳﻪ ﺗﻘﻠﺒ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻣﺎ ﺍﻦ ﺑﺮﺍ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣ ﺍﻓﺘﺪ، ﺯﺮﺍ ﺍﻭﻟﻦ ﺩﺭﺳ ﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻣ ﺮ ﺩﺭ ﻮﺩ ﺍﺕ ﺍﺳﺖ.

ﻮﺩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣ ﺷﻮﺩ، ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ‏« ﻋﺸﻖ_ﻤﺒﻮﺩ ‏» ﺍﺳﺖ:

ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺯﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻧﺪ ﺍﺵ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﺸﻘ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺯﻧ ﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻤﺎﺖ ﻨﺪ ﻭ ﻤ ﻨﺪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﺣﺘﺎﺟﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻨﺪ، ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭﺭﺯﺪ. ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻮﻋ ﻏﺬﺍ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺍﻭ ﻣ ﺧﻮﺭﺩ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮ ﻧﺴﺖ ﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻣ ﺮﺩ ،

ﻋﺸﻖ ﻧﺰ ﻫﺴﺖ - ﺍﻦ ﻧﺰ ﻧﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻠﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﻞ ﺯﻧﺪ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛

ﻫﺮﺰ ﺭﺷﺪ ﻧﻤ ﻨﻨﺪ. ﺳﻨﺸﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﻣ ﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﻧﻤ ﻨﺪ؛ ﺭﻭﺍﻧﺸﺎﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﺸﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻋﺸﻖ ﺍﻧﺪ. ﻫﻤﻮﻥ ﻏﺬﺍ ﺗﺸﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﻧﺪ.

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍ ﺑﺎﻟﻎ ﻣ ﺷﻮﺩ ﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺎﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﺪﻥ ﻨﺪ. ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺷﺪﻥ ﻨﺪ؛ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﺍﺩﻥ ﻨﺪ.

ﺗﺄﺪ ﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺍﻭﻟ، ﺗﺄﺪ ﺑﺮ ﺑﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺩﻭﻣ ﺗﺄﺪ ﺑﺮ ﻮﻧﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺖ،

ﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻦ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺳﻮ ﺗﻮ ﻣ ﺁﺪ.

ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺸﻖ ﻣ ﺩﻫﺪ.

ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﺪﻫﺪ ﺯﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻧﺎﻩ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺖ. ﺁﻧﺎﻩ ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺮ ، ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ. ﺁﻧﺎﻩ ﻋﺸﻖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺴﺖ، ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺪﺍﻥ ﻧﺎﺪﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟

ﻓﺮ ﻣ ﻨ ﺗﻐﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺩ؟ ﻠ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﺟﻨﻞ ﺷﻮﻓﺎ ﻣ ﺷﻮﺩ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻪ ﺴ ﻗﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺎ ﺭﺍﺤﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻪ ﺴ ﺬﺭ ﻨﺪ ﻭ ﺑﻮﺪ: ‏«ﺯﺒﺎ ﺍﺳﺖ ‏»،

ﺍﺮ ﺴ ﺯﺒﺎ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﺸﺪ، ﺷﺎﺩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﺸﺪ، ﺴ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﻬﻢ ﻧﺸﻮﺩ،

ﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗ ﺑﺮﺍ ﻞ ﻣ ﺍﻓﺘﺪ؟

ﻣ ﻣﺮﺩ؟

ﻭﺣﺸﺖ ﺯﺩﻩ ﻣ ﺷﻮﺩ؟

ﺧﻮﺩﺸ ﻣ ﻨﺪ؟

ﻧﻪ! ﺑﻪ ﺷﻔﺘﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣ ﺩﻫﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻔﺘﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣ ﺩﻫﺪ. ﻓﺮﻗ ﻧﻤ ﻨﺪ ﻪ ﺴ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻨﺪ ﺎ ﻧﻪ؛ ﺑ ﺭﺑﻂ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭ ﺑﻪ ﺨﺶ ﺮﺩﻥ ﺭﺍﺤﻪ ﺍﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣ ﺩﻫﺪ. ﺷﺎﺩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺸﺶ ﻣ ﻨﺪ، ﺑﻪ ﻞ.

ﺍﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ ، ﺁﻧﺎﻩ ﻧﺰ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻪ ﻭﻗﺘ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.

ﺍﻦ ﺗﻮ ﻧﺴﺘ ﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣ ﺁﻭﺭ. ﺍﺮ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭ، ﺁﻧﺎﻩ ﻃﺒﻌﺘﺎً ﻭﻗﺘ ﺑﺮﻭ، ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻧﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ.

ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﻭﻥ ﻧﻤ ﺸ

ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺭﺍﻧﻢ:

ﺍﻦ ‏« ﻋﺸﻖ - ﻫﺪﻪ ‏» ﺍﺳﺖ،

ﺍﻦ ‏« ﻋﺸﻖ - ﺑﻮﺩﻥ ‏» ﺍﺳﺖ.

ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺳ ﺍﺱ ﻟﻮﺲ ﻭ ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﻣﺎﺯﻟﻮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﺴﺘﻢ. ﺍﻭﻟﻦ ﻋﺸﻘ ﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ ، ﻋﺸﻖ ﻧﺴﺖ؛ ﻧﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

ﻮﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﻣ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻋﺸﻖ ﺗﺠﻤﻞ ﺍﺳﺖ ، ﻭﻓﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺯﻧﺪِ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ.

ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻪ ﻧﻤ ﺩﺍﻧ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻪ ﻨ ، ﺲ ﺳﻬﻢ ﻣ ﻨ. ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺯﺎﺩ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﺖ ﺩﺍﺭ ﻪ ﺑﺎﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧ- ﺴ ﻮﺵ ﺑﺪﻫﺪ ﺎ ﻧﻪ ﺭﺑﻄ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺍﺮ ﺴ ﻮﺵ ﻧﺪﻫﺪ، ﺁﻧﺎﻩ ﻧﺰ ﺑﺎﺪ ﺑﺨﻮﺍﻧ،

ﺑﺎﺪ ﺭﻗﺼﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺼ.

ﺩﺮ ﻣ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺎ ﻣ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺪﻫﺪ - ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎ ﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣ ﺷﻮﺩ ، ﺟﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ، ﻟﺒﺮﺰ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍ ﺗﻮ ﺟﺎﺭ ﻧﺴﺘﻨﺪ ؛ ﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷ ﺎ ﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﺭ ﺍﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍ ﺗﺸﻨ ﺗﻮ ﺟﺎﺭ ﻧﺴﺘﻨﺪ ، ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺗﺸﻨﻪ ﺗﻮ ﺟﺎﺭ ﻧﺴﺘﻨﺪ؛ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺩ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺟﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﺗﺸﻨ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻨ ، ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺪﻫ - ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﺘ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﻭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺮﺍ ﺗﻮ ﺟﺎﺭ ﻧﺴﺖ ، ﺭﻭﺩ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﺭﺴﺖ.

ﺍﻦ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍ ﺁﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻫﺎﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻨ، ﺍﻦ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﺍﺳﺖ ﻪ ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍ ﻧﺎﺯﻫﺎﺖ ﺁﺏ ﺗﻬﻪ ﻨ.

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭﺩ ﺍﺳﺖ ، ﻣﺮﺪ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﺎﺭ ﺍﺳﺖ‌

ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﺷﺮ ﺷﻮ 

ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮ

ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺳﻬﻢ ﺷﻮ

ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﺩﺭ ﺍﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﻮ

ﺍﻣﺎ ﺍﻦ ﺑﻪ 

ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻧﺴﺖ.

ﺍﻭ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﻮ ﺟﺎﺭ ﻧﺴﺖ

ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺩ ﺟﺎﺭﺴﺖ.

ﺍﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ.

ﻣﻦ ﺍﻦ ﺭﺍ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻟﻎ ﻣ ﻧﺎﻣﻢ،

ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌ ،

#ﻋﺸﻖ ﺍﺻﻞ ،

ﻋﺸﻖ ﺩﺭﺳﺖ....

#اشواطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/09/21/رود-فقط-جاریست
 • مطالب مشابه: رود فقط جاریست..
 • کلمات کلیدی: ﺗﻮﺍﻧ ,ﺑﺪﻭﻥ ,ﻣﺎﺩﺭ ,ﻭﺟﻮﺩ ,ﺁﻧﻬﺎ ,ﺁﻧﺎﻩ ,ﺷﻔﺘﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ,ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ ,ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﻣﺎﺯﻟﻮ
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

باورتون میشه هیچ حس قشنگ ودخترونه ای راجع به عشق ودوسداشتن

دیگه توم نیس؟؟ نه اینکه نباشه ...ولی دیگه حوصله شونو ندارم

حوصله ی اینکه بهش بال وپر بدم ، حوصله ی اینکه بهش فک کنم...

براش قصه ببافم ، براش بنویسم ...

که چی اخه؟ دیگه نمیخوام به دوسداشتن ، به عشق درمفهوم خاص ش

فکر کنم ....حتی دلم نمیخواد هیچ بنی بشری دور وبرم پیدابشه که

دوسم داشته باشه...حوصله ی دوسداشته شدن روهم ندارم

حوصله ای اینکه آدمارو بالا وپایین کنم 

حوصله ی اینکه ریز بشم رو رفتار آدما

حوصله ی اینکه ی برام خیلی مهم باشه ...خودش...فکرش...حالش...

دوسدارم همه معمولی کنارم باشن ومعمولی باشم کنارهمه....

اینجوری فک کنم حالم خوب تره ...وباهمه خوبم...وهمه باهام خوبن...

ودلتنگیم کمتره ...وبهترمیتونم کمک کنم به بقیه

وبقیه بهترکمک میکنن بهم ...از خاص شدن برای ی بدم میاد

ازخاص بودن ی براخودمم بدم میاد

که چی خب اصن؟؟؟


پ.ن:بقول دوستم که میگه من دیگه ریشه انتظارم خشکیده که اونی 

که تاحدقابل قبولی بهم میخوره ، پیدابشه ...

بدنباشه یوخت ...دختربیست ساله هیچ رویا وخیال دخترونه وقشنگی

راجع ب اینجورقضایا  حتی تو فکرش نداشته باشه ؟!!

افق دید من برا زندگی عاطفی واینام ...تنهایی ه!!

حالا ممکنه وسط راه ..تو پیچ وخم زندگی ، یهو همه چی جوری بچرخه

که مثلا من جز جمله ی عاشقونه به معشوق محترم :دی هیچی ازدهنم

درنیاد ..ولی افق دید الان من ...تکی ه ...دونفره نیس...

مگر یکی بزور جابده خودشو تو افق دید من. ...

.

.

.


خاک تو سرت با این جمله بندیات وحرف زدن ومثال زدنت ....

:|

.

.

.

منو ساده بخونین ...هیچی پشت نوشته های  من نیس..

هیچ معنی پنهانی د س واژگان من نیس...


.

.

.

.

.بُعد عام عشق برام هضمش وکناراومدن باهاش راحت تره...

هرچند بعدخاص ش میتونه جذاب ترباشه 

البته فقط میتونه!!!

که پشت این میتونه ، کلیی شرایط وعوامل باید باشه که نهایت 

عاری بشه از دردورنج زیادی و...
اطلاعات


:

اشو عزیز: وقتی دیروز در مورد عشق صحبت می‌کردید، گفتید که عشق چنان نیاز اساسی است 

که ما باید بکوشیم تا آن را ء کنیم. همچنین گفتید که عشق سبب تولید رنج‌های مکرر می‌گردد. 

پس فرد چگونه زندگی بامعنایی داشته باشد اگر تلاش های ما برای ی عشق همیشه به رنج ختم می‌شود؟ 

:

تمام تلاش های شما همیشه به رنج ختم می شود.

نه تنها تلاش برای عشق بلکه تمام تلاش هایتان،

بی قید و شرط به رنج ختم می شود.

زیرا تمام تلاش ها از نفس می اید.

هیچ تلاشی موفق نخواهد بود زیرا کننده سبب تمام رنج هاست. اگر بتوانی بدون وجود عاشق در عشق باشی، آنوقت رنجی وجود نخواهد داشت. 

این به نظر بسیار بسیار دشوار می آید:

چگونه عشق بورزی بدون اینکه عاشق وجود داشته باشد؟

این نکته را بخاطر بسپار:

#عاشق سبب رنج است، نه #عشق

عاشق کارهایی را شروع می کند که به جهنم منتهی می شوند.

تمام عاشقان ش ت می خورند.

و من هیچ استثنایی قائل نیستم.

ولی عشق هرگز ش ت نمی خورد.

پس باید درک کنی:

تو نباید در عشق خودت وجود داشته باشی.

عشق باید باشد، ولی بدون هیچ نفسی در آن.

باید راه بروی ولی راه رونده نباید وجود داشته باشد. باید خوراک بخوری ولی خورنده نباید وجود داشته باشد. تو هرکاری را که لازم است باید انجام بدهی، ولی کننده نباید وجود داشته باشد. 

تمام انضباط در همین است.

این تنها انضباط دینی است.

در واقع انسان بادیانت هرگز به هیچ مذهبی تعلق ندارد.

انسان بادیانت ی است که آن کننده را رها کرده باشد و طبیعی زندگی می کند، و فقط وجود دارد. 

آنگاه عشق کیفیتی دیگر دارد تصاحب گر نیست. حسود نیست. فقط می بخشد.

عشق یک معامله نیست.

در آن تجارت نمی کنی.

عشق یک کالا نیست.

سرشار بودن وجود خودت است.

تو آن را سهیم می شوی.  

درواقع، در آن وضعیت از بودش که عشق هست و عاشق وجود ندارد؛ چنین نیست که عاشق ی باشد و عاشق دیگری نباشی، تو فقط در عشق هستی. موضوع طرف دیگر نیست. 

درست مانند نفس کشیدن است.

موضوع این نیست که با چه ی نفس میکشی. هرکه با تو باشد مهم نیست.

اینکه عاشق چه ی باشی بیربط است.

تو فقط در عشق هستی هرکه با تو باشد! یا، شاید  

هیچ هم نباشد. شاید در اتاقی خالی نشسته باشی، ولی عشق به جاریشدن ادامه میدهد.

حالا عشق یک فعالیت نیست، وجود خودت است. نمی توانی آن را روشن و خاموش کنی خودت است! معما این است. 

وقتی که ناپدید شوی، آنوقت عشق وجود تو است. وقتی که نباشی؛ عشق فقط آنوقت هست.

درنهایت تو عشق را کاملا از یاد میبری، زیرا کیست که وجود دارد و آن را به یاد آورد؟

آنگاه عشق فقط مانند گلی است که شکوفا میشود، خورشیدی است که طلوع میکند،

ستارگانی است که آسمان شب را پر می کند.

فقط اتفاق میافتد.

حتی اگر سنگ را لمس کنی، با عشق آن را لمس می کنی. عشق وجود تو گشته است.

وقتی که میگوید:

“دشمن خودت را دوست بدار، ”

منظورش همین است.

موضوع دوست داشتن دشمنان نیست، موضوع عشق شدن است. آنوقت نمیتوانی کاری دیگر ی. حتی اگر دشمن بیاید، باید که دوشتش بداری. کار دیگری برای نیست.

نفرت چنان احمقانه است که فقط میتواند با نفس وجود داشته باشد. نفرت احمقانه است زیرا که تو به دیگری آسیب میزنی و به خودت بیشتر از دیگری آسیب میزنی. نفرت احمقانه است زیرا تمام آسیب هایی که میزنی به خودت باز می گردد. چندین برابر به خودت باز میگردد.

تو در زیر آن بار لهیده می شوی.

نفرت فقط ابلهانه و احمقانه است.

تمام گناهان احمقانه و ابلهانه هستند. 

برای همین است که در شرق ما تنها یک گناه میشناسیم و آن جهل است.

بقیه محصولات جانبی هستند.

وقتی در مورد عشق صحبت میکنم، در مورد آن عشق سخن میگویم که در آن عاشق وجود ندارد. و اگر عشق برایت رنج آور است، خوب بدان که عشق نیست که رنج می آورد. این نفس تو است که رنج می آورد. نفس همه چیز را زهرآگین میکند:

هر آنچه را که لمس کنی.

پس تو چه میکنی؟

هرآنچه را که لمس میکنی زهرآگین می شود.

برای تو چگونه است؟

تو لمس میکنی و زهرآگین میشود.

تو در رنج به سر میبری ولی باید دلیل آن را پیدا کنی. دلیل آن در درون تو است:

آن کننده، آن نفس، آن “من”.

ولی تو باید از آن عبور کنی.

نمی توانی از تجربه ی من بیاموزی. 

در ذن میگویند که فقط وقتی آب را نوشیدی خواهی دانست که سرد است و یا گرم.

گفتن من که نفس همه چیز را به زهر تبدیل میکند کمک زیادی نخواهد کرد. باید خودت تماشا کنی. باید مراقب باشی.  

باید نفس خودت را احساس و آن را درک کنی که با تو چه کرده است. 

ولی نفس بسیار حیله گر است:

هرگاه که در رنج هستی، همیشه میگوید که دیگری مسبب آن رنج است.

این حیله ای است که نفس با آن از خودش محافظت می کند. هرگاه در رنج هستی؛ هرگز فکر نمیکنی که خودت سبب آن هستی.

همیشه دیگری سبب آن است!

شوهر بدبخت است زیرا که همسرش آن را درست کرده؛ زن در رنج است زیرا که شوهرش مسبب بدبختی اوست.

نفس همیشه مسئولیت را روی دیگر پرتاب می کند پدر در رنج است به خاطر پسرش!


من مردمانی را دیده ام که فرزندانشان سبب رنج آنان بوده اند و مردمانی را هم دیده ام که چون فرزندانی ندارند در رنج هستند!

مردمانی را می بینم که عاشق هستند و بدبخت. این رابطه ی عاشقانه سبب تشویش و دردسر و آشوب بسیار است! و مردمی را میبینم که بدبخت هستند زیرا که رابطه ای عاشقانه ندارند.

چون عشقی ندارند، بدبخت هستند!

ولی تو هرگز به درون نگاه نمی کنی.

چیزی باید در درون باشد که سبب رنج می شود آن نفس که می پنداری تو همان هستی! مفهوم خود. هرچه این مفهوم بزرگتر باشد، بدبختی نیز بزرگتر خواهد بود. 

کودکان کمتر در رنج هستند زیرا که نفس آنان هنوز پرورش پیدا نکرده است. و آنوقت مردم در تمام زندگی فکر می کنند که دوران کودکی یک بهشت بود! دلیل آن بسیار ساده است:

که نفس برای پرورده شدن نیاز به زمان دارد. کودکان نفس زیادی ندارد.

اگر سعی کنی گذشته ات را به یاد بیاوری در  

جایی یک مانع خواهی یافت. در سن سه یا چهار سالگی ناگهان حافظه در آنجا متوقف می شود.

پس بخاطر داشته باش:

تو با تجربه ی خودت پیش میروی، نه با آنچه که من میگویم.

به آن رنج نگاه کن و همیشه سعی کن که سبب را بی ، و تو آن سبب را در درون خودت خواهی یافت. زمانی که سبب را در درونت یافتی، آن  

نقطه ی دگرگونی به بلوغ و پختگی خودش رسیده است. اینک می توانی بچرخی، اینک می توانی متحول شوی آماده هستی.

تا زمانی که مسئولیت را به دیگران پرتاب کنی، هیچ تغییری ممکن نیست. زمانی که درک کنی که مسئول تمام رنج هایی که تولید کرده ای خودت هستی خودت جهنم خودت هستی در همان لحظه یک چرخش عظیم رخ می دهد.

بی درنگ بهشت خودت می شوی. 

برای همین است که به شما می گویم که وارد رابطه شوید، وارد دنیا شوید.

تا تجربه کنید.

تا پخته شوید.

تا بالغ شوید.

تا معتدل شوید.

فقط آنوقت است که هرآنچه می گویم برای شما بامعنا خواهد بود. وگرنه، بصورت روشنفکرانه درک خواهید کرد، ولی بصورت وجودین نکته را ازکف خواهید داد.


#اشو

#کتاب_یوگا_ابتدا_و_انتها

#ترجمه_محسن_خاتمی

#osho

@osho1990


اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/08/ضمیمه
 • مطالب مشابه: ضمیمه
 • کلمات کلیدی: خودت ,وجود ,تمام ,عاشق ,داشته ,هستی ,وجود داشته ,داشته باشد ,عاشق وجود ,نباید وجود ,تمام تلاش
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

یکی هم نیس به این برادرما بگه اگه قراربود بیداربشی باهمون آلارم اول

بیدارمیشدی!!کل آهن تو گوشیش رو گذاشته برای آلارم ، هر دو دقه

یکیش پخش میشه ...وهمچنان خوابه !!

چراخب؟

مردم آزار...  :|

کل شهر فهمیدن صب شده وتوهنوز خو !!اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/06/بیداری
 • مطالب مشابه: بیداری
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.اینجا آسمونش آبیه آبیه ...

و هوا سرشار از ا یژن...

اینجا بوی زندگی جریان داره ...

درختا ، سبز و پراز برگ ...ورز های صورتی وقرمز کنار اون رنگ سبز

روح آدمو تازه میکنه.....

اینجا پُرِه از صدای گنجشک...

پره از صدای مرغ عشق همسایه ^.^

ازصدای پسربچه ها که فوتبال بازی میکنن

از صدای مادرم...

خونه ینی هر جایی که برات امنیت و آرامش بهشت رو داره...

خونه ینی اینجا ...


اطلاعات

ازنظرمن یجای زندگی ما مشکل داره اگه همشو به غم بگذرونیم

ینی یجای ما مشکل داره :|  درد برای بیداریه ...

من باور نمیکنم انسان ش ته بشه دربرابر زندگی ، خمیده بشه دربرابر غم...

خیلی قدرتمندتر از این حرفاس ...

از نظرمن آدمای آروم وبانشاط ، مومن ترین آدمان...

آدمایی که غم دیروزی که گذشت رو نمیخورن ، غم آینده ای که نیومده رو نمیخورن ، آدمایی که اساسا تو غصه نمیمونن مدت زیاد.

آدمایی که راضی ن ...که باورشون اینه هرچه پیش آید ، خوش آید :|

که ته قلبشون امید هیچوقت خاموش نمیشه...که ته قلبشون

خشنودن از کلیت زندگیشون ..ازخداشون...خودشون...

.

.

.

.

.بنظر من هرچه آگاهی یک فرد افزوده بشه ، آرامش واطمینان قلبیش

ونشاطش بیشتر میشه...خدا ازجنس شادیه...ازجنس لبخند ...

از جنس امید...نور ...درخشش...گرمی...پس تو هرچه یکی تر بشی باهاش

بیشتر باید آروم...بانشاط...ب و پرازانرژی بشی....

نمیفهمم آدمی رو که فک میکنه نشانه ی سالک بودنش ، غم ش هس

واااا :|  که تازه افتخار میکنه به اینکه چیزی غمشو ازبین نمیبره

:| وباز :| وبازهم :|

درخت هیچوقت غمگین نمیشه ...گلها هم همینطور ...

هیچ گلی نیس که بگه امروز غصَّمِه ، نمیتونم گل بدم ...

طبیعت یکی شده باخداس ...اما ناآگاه به این یکی بودنش...

فقط انسان میتونه آگاهانه اتصال پیداکنه ..

.

.

.

.

.

پ.ن:درونت باید بخنده ...ب ه ...لبخند تصنعی چه فایده؟؟؟اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/06/رقص-وپایکوبی
 • مطالب مشابه: وپایکوبی
 • کلمات کلیدی: هرچه ,آدمایی ,مشکل داره
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مرگ


یک بلیط رفت بی برگشت!

بارها شده ، وقتی کاری رو انجام دادم که فرصت جبرانی واسش نبوده

یا هر رفتی رو تجربه که قرار نبوده برگردم ، گاه ازیک شهر ، گاه از یک خونه ،گاه حتی یک آدم ...

اندوهگین شدم ...

رفتن اندوهگینم میکنه ..

با خودم فک میکنم به ریشه ی این اندوه ...ریشه ش عادته؟انس گرفتنه؟

شاید...شایدهم نه...من نمیتونم کامل

رها کنم..همیشه ذره ای هست که درمن باقی مونده...درمن ته نشین شده ...وحس میکنم اینه که باعث اندوهم میشه ...روحم کامل جدا نمیشه ...کامل دست نمیکشه ...

درست عین مُرده ای که دستش از گور بیرون مونده ...چرا؟؟

ازخودم میپرسم چرا این مرده ،دستش ازگور بیرونه؟؟ چی میخواد؟

مث تشنه ای که یه قلوپ آب بهش دادن ، وهنوز تشنه س؟؟میشه اینجوری گفت؟ باخودم فک میکنم

شاید لحظه های زندگیه من سیراب نیست از زندگی ..پر نیس!

توهر لحظه ، یه بخشی باقی میمونه که از زندگی سیرآب نشده وبعد انبوه این لحظه هاروی هم ، میشه همون چیزی که درمن باقی میمونه ...

وباعث میشه روحم نتونه کامل بِبُره...روحم از زندگی ،پر نیس...

واون بخش خالی روحم دستش همیشه سمت زندگی درازباقی میمونه

توباید بری ، اما چیزی درتو هست که نمیخواد رها کنه ...این تضاد ...

این ...دردناکه...


#شاید..


پ.ن:مُردنِ جانانه ، پیش نیازش زیستنِ جانانه س...

رفتنِ جانانه ، پیش نیازش بودنِ جانانه س...

.

.

.

.

بازدمِ عمیق ، پیش نیازش دمِ عمیقِ 

مگه نه؟

:)#مرگ روهم چنان زندگی باید زیست.


اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/06/مرگ
 • مطالب مشابه: #مرگ
 • کلمات کلیدی: زندگی ,روحم ,جانانه ,کامل ,نیازش ,میمونه ,باقی میمونه ,میشه روحم ,درمن باقی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

در مرز #امید و ناامیدی/ #ایمان و بی ایمانی
در میانه‌ی دوگانه‌ی ایمان و بی‌ایمانی، موقعیت دیگری وجود دارد که از آن می‌توان تعبیر کرد به «طلب ایمان». بر همین اساس، علاوه بر مؤمنان و غیر مؤمنان، انی وجود دارند که واقعیت دارند، اما اسم و رسم ندارند؛ از همین رو به رسمیت شناخته نمی‌شوند. به آن‌ها می‌توان گفت «آدمیان در طلب ایمان» یا ِ ایمان. آدمیان در طلب ایمان، نه مؤمن‌اند و نه غیر مؤمن، در نتیجه هم مؤمن‌اند و هم غیر مؤمن. یکی از مهم‌ترین کارکردهای آدمیان در طلب ایمان، آن است که نمی‌گذارند ایمان و بی‌ایمانی تیز شود و لبه‌های درّنده بیابد و دیالوگ میان ایمان و بی‌ایمانی مبدّل به تلنباری از سو‌ء‌تفاهم‌های زهرآگین شود. آدمیان در طلب ایمان پل می‌سازند، در حالی که مؤمنان و بی‌ایمانیان گرایش به دیوارسازی دارند و یا این قدر هست که پل‌سازی هویت اصلی‌شان نیست. آدمیان در طلب ایمان اما، چنان‌که گذشت، به رسمیت شناخته نمی‌شوند. بلکه متهم می‌شوند به «تذبذب»، «باری به هر جهتی»، «هرهری مسلکی‌»، «تکلیف نامعلومی»، «دل‌ یکدله ن »، «بی‌ثباتی» و مانند این‌ها. آدمیان در طلب ایمانِ‌ موجود در هر عصر اما چه بسا در عصرهای بعدی به عنوان مؤمنان یا غیر مؤمنانی حتی برجسته شناخته شوند و به یکی از این دو رسم به خاطر آورده شوند، زیرا طلب ایمان خود مقوله‌ای مستقل به حساب نمی‌آید.#محمد_مجتهد_شبستری ، اما یکی از رساترین تعبیرها را از مقوله‌ی طلب ایمان کرده است، که سخنی نسبتا مشهور، و احتمالا ماندگار، از او است: «ایمان من چیزی بود که در کف دستم بود و من محکم به آن چسبیده بودم تا از کفم نرود، اما در لحظه‌ای دستانم از هم باز شد ... و اکنون چیزی در آن نیست، اما دستانم همچنان به نشانه طلب گشوده است و ایمان برای من در طلب دائمی معنا می‌شود.» یاسر میردامادی
----------------------


پ.ن: همه نمیتونن درک کنن این تز ل رو ...مگر ی که خودش
یروزی یه جایی چشیده باشه این جنس تز ل رو ...
من اما خوب میفهمم !! وهیچوقت تعبیر بدی ازش ن
چون لغزش ایمان بهتر از تیزشدن بی ایمانی هس
موقعیتیه که انسان میخواد پایبند بمونه به یک اصلی که از نظرش درسته
اما اونقدر توان ایستادن نداره که بمونه !!
میره وبرمیگرده ، یک دل نیس ...رومی روم ...زنگی زنگ نیس...
این خوبه ..اگه دست همچنان به نشانه طلب بازبمونه !!
ینی نشه یهو بی ایمانی کامل..اگه اون ح حفظ بشه فک میکنم بمرور
ایمان آدم محکم میشه وکمتر دچار تردید ،دودلی وتز ل میشه

.
.
.
.
.
یه دوستی هم گف ایمان در درجه ای عالی اختیاری نیست
برانسان وارد میشه...
وفک میکنم  همین مراقبت های اختیاری وکوچولو کوچولو هس
که انسان رو شایسته ی پذیرش اون درجه از ایمان میکنه
که ب قلب نازل میشه ...که دیگه اگه بخوای بلغزی هم نمیتونی !
یچیزی مدام تورو سمت خودش میکشه ونگه ت میداره...
شاید مرتبه ای ازآگاهی..
.
.
.
.
تو بحث امید ونا امیدی هم همینه ، که ازنظر من ریشه درهمون ایمان
داره ، گاهی میرسی به نقطه ای که هیچ راه نجاتی نمیبینی
اما هنوز ، هنوز یچیزای تو قلبت هس که تورو س ا نگه داشته...

.
.
.
فک میکنم روحِ رشد یافته ...ینی روحی که تاحدی ..رشد یافته
این حالات دیگه براش پیش نمیاد ...همواره دریک عالم امن ، آرام
بسر میبره که شاید بشه اسمشو گذاشت ،مرحله ای که روح به یقین رسیده
مرحله ای که من تاحدی ازبین رفته و اون فرد روزنه ای برای تجلی وظهور خدا
درخودش شده ...مرحله ای که یکی شدن با زندگی رخ داده اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/04/مومن-بودن-ونبودن
 • مطالب مشابه: مومن بودن ونبودن
 • کلمات کلیدی: ایمان ,آدمیان ,میشه ,میکنم ,شناخته ,مؤمنان ,شناخته نمی‌شوند ,رسمیت شناخته ,رسمیت شناخته نمی‌شوند
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

از مزیات توخونه بودن وخوابگاه نبودن اینه که...

وقتی سرما میخوری یه فرشته هس که صب تاشب هی واست آب سیب و هویج و.. میگیره وهی میگه لیموشیرین بخور ، شلغم بخور ...

و وقتی میگی نمیخوام ، میگه مگه دل بخواهیه؟؟ :| 

میگی میل ندارم...میگه مگه به میل داشتن ونداشتنه؟؟؟ :|

.

.

.

.

.وقتی توخوابگاه مریض میشم حس بی ی رو بمعنای واقعی کلمه

تجربه میکنم....بمعنای واقعیه کلمه!! حتی درحد یه شلوغ ن

وحفظ آرامشِ اون بدبختی که مریض شده هم نمیشه توقع کرد از ی...

خودم پاشم برم ..خودم شلغم بذارم ...خودم دمنوش دم کنم...

خودم...خودم...خودم...

.

.

.

 

امیدوارم فقط نخوام گیرنده باشم وازترم های بعد باهم اتاقیام مهربونتر

باشموحسی که توقع دارم دیگران بهم بدن رو اول خودم بدم به بقیه... 
اطلاعات

 • منبع: http://parvaz-ghasedak.blog.ir/1395/11/04/مامان....
 • مطالب مشابه: #مامان...
 • کلمات کلیدی: میگه ,خودم خودم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها