پیک رشد

شرایط و ضوابط شرکت در دوره های ضمن خدمت برون سازمانی( غیر آموزش و پرورش )

در اجرای سیاستها، ضوابط و ملاحظات اجرایی اموزش های کوتاه مدت (ضمن خدمت)آموزش و پرورش (موضوع بخشنامه 43263- 22/3/95) به اطلاع کلیه همکاران فرهنگی می رساند:


کارمندان آموزش و پرورش، صرفاً بارعایت شرایط چهارگانه ذیل،می­ توانند دردوره های آموزشی برون سازمانی(اعم از تخصصی و عمومی) شرکت نمایند:
ادامه مطلب

اطلاعات

 طرح رتبه بندی معلمان در سال 96 حتما ادامه خواهد داشت.

فریده اولاد قباد، مردم تهران در مجلس شورای ی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا درباره نبود ردیف اعتبارات طرح رتبه بندی معلمان در لایحه بودجه سال 96 اعلام کرد:

ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین ارسال ها