نقش برتر پارس

مطالعات پژوهشکده هواشناسی   تاریخ ایجاد 02/10/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 172 برگ ورد   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 6986 kb  تعدادمشاهده  38  
171 صفحه فایل word به همراه شکل و نمودار
مطالعات پژوهشکده هواشناسی

فصل اول:
تاریخچه
-1 آشنایی با تاریخچه هواشناسی
بیش از 1500 سال پیش لئوناردو داوینچی نقاش و دانشمند بزرگ ایتالیایی یک اسباب مکانیکی رطوبت‌سنج و یک بادنمای کامل اختراع کرد. بعدها در سالهای پایانی قرن شانزدهم یعنی در حدود سالهای 1553 تا 1612 گالیله، گرماسنج را اختراع کرد و شاگرد او جان‌ری آن را تکمیل ساخت.
این دستگاه که در واقع نخستین حرکت‌های رسمی دانشمندان در اندازه‌گیرهای آب و هوا به حساب می‌آید با یک مقیاس اختیاری برای مدتی وسیله رایجی برای اندازه‌گیری آب و هوا به حساب می‌آمد.
فعالیت‌های هواشناسی بعنوان یک علم جدید در حقیقت از اوایل قرن نوزدهم شروع شد. اولین نقشه‌های هواشناسی را لامارک در سال 1820 ارائه کرد. این نقشه‌ها بر اساس اطلاعات و آمار هواشناسی که از ایستگاه‌های منطقه منهایم جمع‌آوری شده بود ترسیم شد و سپس در سالهای 1820 و 1821 نقشه طوفان‌های اروپا تهیه گردید.
با اختراع تلگراف توسط مورس در سال 1843 امکان مخابره سریع اطلاعات دیده‌بانی فراهم آمد و بدینوسیله اعلام خطر و پیش‌بینی وقوع توفان امکان‌پذیر گردید و به مرور شبکه‌های ایستگاه‌های هواشناسی گسترش یافت و به دنبال آن اولین کنفرانس بین‌المللی‌ هواشناسی در آگوست 1853در برو ل برگزار گردید.
در دوره‌های جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که در عملیات نظامی و حمل و نقل هوایی نیاز به اطلاعات هواشناسی و مبادلات بین المللی بیشتر آشکار شد، دوران شکوفایی هواشناسی بوده است و می‌توان گفت که جنگ جهانی اول باعث تولد هواشناسی و فاصله جنگ جهانی اول و دوم دوران بلوغ این علم بوده است.
در سال 1873 wmo  تأسیس شد که جانشین سازمان هواشناسی بین‌المللی می‌باشد.wmo  به عنوان یک آژانس متخصص در سیستم سازمان ‌ملل‌متحد برای سرویس‌هایی که شامل هواشناسی و آبشناسی عملیاتی می‌باشد شناخته شده است. این انتخاب با توجه به همکاری‌ها، استانداردها و پیشرفت هواشناختی جهانی و فعالیتهای مرتبط با تلاش افراد بعمل آمده است.
wmo، نقش موثر و بزرگی در کمک به رفاه بشریت داشته است. با ی wmo و در چهارچوب برنامه‌های wmo، سرویس‌های هواشناختی و آبشناسی کمک‌های زیادی به توانایی‌های ملی جهت تهیه غذا، آب، حفاظت از جان و مال مردم و روشن نمودن وضعیت اقتصادی- اجتماعی کلیه بخشهای اجتماع شده است. [1]
 
2-1 سازمان جهانی هواشناسی
سازمان هواشناسی جهانی   یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. این سازمان بازوی اجرایی سازمان ملل در مورد کیفیت و وضعیت جو زمین، تعامل آن با اقیانوس‌ها،‌ آب و هوایی که ایجاد می¬کند و توزیع منابع آب بر اثر این تعامل است.
1-2-1 وب سایت رسمی wmo
188 کشور و قلمرو جهان در wmo عضویت دارند. این سازمان از سازمان بین‌المللی هواشناسی   نشأت گرفت که در سال 1873 تأسیس شد. wmo در سال 1950 تأسیس شد و در سال 1951 به سازمان تخصصی سازمان ملل در زمینه آب و هوا و اقلیم، اقیانوس‌شناسی کاربردی و علوم ژئوفیزیک مربوط بدل شد. مقر این سازمان در ژنو در سوئیس است.
از آنجایی که آب و هوا، اقلیم و چرخه آب مرز ملی شناخته ‌شده‌ای ندارد، همکاری در مقیاس جهانی برای توسعه هواشنایی و اقیانوس‌شناسی کاربردی و نیز نفع بردن از عملکردهای آن ضروری است. wmo چارچوبی برای چنین همکاری بین‌المللی فراهم می‌آورد. فصل اول: تاریخچه
۱-۱ آشنایی با تاریخچه هواشناسی
۲-۱ سازمان جهانی هواشناسی
۱-۲-۱ وب سایت رسمی wmo
۳-۱ هواشناسی در ایران
۴-۱ ریشه لغوی
منابع
فصل دوم: استانداردها و ضوابط طراحی مراکز پژوهشی
۱-۲ تعریف پژوهشکده
۲-۲ بخش¬های مرکز پژوهشی
۱-۲-۲ بخش اداری
۱-۱-۲-۲ فضاهای اصلی اداری
۲-۱-۲-۲ فضاهای وابسته
۳-۱-۲-۲ فضاهای پشتیبانی
۴-۱-۲-۲ فضاهای مورد نیاز برای ارباب رجوع
۵-۱-۲-۲ فضای گردش
۶-۱-۲-۲ فضاهای اختصاصی
۷-۱-۲-۲ زیربنای خالص
۸-۱-۲-۲ تجهیزات اداری
۹-۱-۲-۲ زیربنای خالص
۱۰-۱-۲-۲ معماری داخلی ادارات و دفاتر کار
۱-۱۰-۱-۲-۲ علم ارگونومی و کاربرد آن
۲-۲-۲ بخش آموزشی
۱-۲-۲-۲ محل قرارگیری کلاس ها
۲-۲-۲-۲ انواع چیدمان در کلاس
۳-۲-۲-۲ انواع کلاس ها
۴-۲-۲-۲ فرم کلاس
۵-۲-۲-۲ رنگ
۶-۲-۲-۲ بار
۷-۲-۲-۲ نور
۸-۲-۲-۲ ابعاد
۹-۲-۲-۲ شکل
۱۰-۲-۲-۲ صدا
۱۱-۲-۲-۲ کاربریهای سازگار و ناسازگار
۱-۱۱-۲-۲-۲ کاربری مس ی و کاربری آموزشی
۲-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی
۳-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی
۴-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و فضای سبز
۵-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل
۱۲-۲-۲-۲ شرایط محیطی
۱-۱۲-۲-۲-۲ جهت ی
۲-۱۲-۲-۲-۲ شعاع دسترسی
۳-۱۲-۲-۲-۲ دسترسی
۱۳-۲-۲-۲ شرایط اقلیمی
۱-۱۳-۲-۲-۲ آب و هوا
۲-۱۳-۲-۲-۲ باد
۳-۱۳-۲-۲-۲ تابش آفتاب
۱۴-۲-۲-۲ ایمنی
۱-۱۴-۲-۲-۲ ز له
۲-۱۴-۲-۲-۲ آتش سوزی
۳-۱۴-۲-۲-۲ نکات کلی برای ایمن مراکز آموزشی
۳-۲-۲ آزمایشگاه
۱-۳-۲-۲ هدف از تدوین دستورالعملهای استاندارد
۲-۳-۲-۲ مساحت و فضای آزمایشگاهها
۳-۳-۲-۲ شرایط فیزیکی و تاسیسات ساختمان
۴-۳-۲-۲ ایمنی در فضای آزمایشگاه
۵-۳-۲-۲ طراحی وتخصیص فضا درآزمایشگاه
۶-۳-۲-۲ مبلمان آزمایشگاه
۷-۳-۲-۲ فضای بایگانی اسناد و سوابق
منابع
فصل سوم: فضاهای داخلی و شرح فعالیت
۱-۳ شرح وظایف سازمان هواشناسی
۲-۳ معرفی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱-۲-۳ شرح وظایف
۳-۳ معرفی گروه ارتباطات هواشناسی
۱-۳-۳ شرح وظایف
۲-۳-۳ انواع بسترهای ارتباطی
۳-۳-۳ سرویس های مخابراتی
۴-۳ معرفی گروه نگهداری و امنیت سیستمهای رایانه¬ای
۱-۴-۳ شرح وظایف
۵-۳ سیستم اطلاعات و پردازش مرکزی (cips)
۶-۳ پایگاه داده عملیاتی storage
۱-۶-۳ سیستم ذخیره داده های رادار و مدل
۲-۶-۳ سیستم پردازش فوق سریع (کلاستر)
۷-۳ معرفی گروه خدمات نرم افزاری و تولید محصول
۱-۷-۳ شرح وظایف
۸-۳ معرفی گروه پایگاه داده و آمار هواشناسی
۱-۸-۳ شرح وظایف
۹-۳ معرفی سیستم مدیریت داده های اقلیمی
۱۰-۳ معرفی دفتر حقوقی و امور بین الملل
۱-۱۰-۳ شرح وظایف
۱۱-۳ معرفی آبشناسی
۱۲-۳ کمیسیون علوم جو
۱-۱۲-۳ شرح وظایف
۱۳-۳ هواشناسی هوانوردی
۱-۱۳-۳ شرح وظایف
۱۴-۳ کمیسیون هواشناسی کشاورزی
۱-۱۴-۳ شرح وظایف
۱۵-۳ معرفی کمیسیون اقلیم شناسی
۱-۱۵-۳ شرح وظایف
۱۶-۳ معرفی کمیسیون هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی
۱-۱۶-۳ شرح وظایف
۱۷-۳ کارگروه سیستم اطلاعات سازمان جهانی هواشناسی
۱۸-۳ کارگروه دید بانی زمین
۱۹-۳ کارگروه خدمات وضع هوا برای عامه
۱-۱۹-۳ شرح وظایف
۲۰-۳ کارگروه آموزش
۲۱-۳ کارگروه هیات بین ال تغییر اقلیم
۲۲-۳ مناطق شش گانه
۲۳-۳ برنامه مراقبت جهانی وضعیت آب و هوا
۲۴-۳ برنامه نظارت جهانی جو زمین
۲۵-۳ برنامه های مطالعات جهانی آب وهوا شامل برنامه آزمون قابلیت پژوهش وپیش بینی سیستم دیدبانی
۲۶-۳ برنامه آب شناسی و منابع آب
۲۷-۳ برنامه جهانی اقلیم
۲۸-۳ برنامه تحقیقات جهانی اقلیم world climate research programme
۲۹-۳ برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی
۳۰-۳ برنامه خدمات عمومی هواشناسی
۳۱-۳ برنامه چرخندهای حاره ای
۳۲-۳ برنامه هواشناسی دریایی واقیانوس شناسی
۳۳-۳ چارچوب مدیریت کیفی سازمان جهانی هواشناسی
۳۴-۳ برنامه تحقیقات جهانی اقلیم
۳۵-۳ سیستم دیدبانی جهانی اقلیم global climate observing system
۳۶-۳ سیستم دیدبانی جهانی اقیانوس ها
۳۷-۳ معرفی دفتر حقوقی
۱-۳۷-۳ شرح وظایف
۳۸-۳ معرفی مدیریت توسعه مهارتها
۳۹-۳ معرفی مرکز علوم جوی و اقیانوسی
۱-۳۹-۳ عناوین فعالیت های مرکز علوم جوی و اقیانوسی
۴۰-۳ شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور و کمیسیون های تخصصی دریایی
۴۱-۳ شرح وظایف گروه پایش، به روزآوری و ارتقای مدلهای پیش بینی
۴۲-۳ شرح وظایف گروه راهبری هواشناسی دریایی
۴۳-۳ معرفی مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی
۴۴-۳ معرفی اداره پیش بینی بلند مدت و فصلی
۱-۴۴-۳ شرح وظایف
۴۵-۳ شرح وظایف اداره پیش بینی و خدمات عامه
۴۶-۳ شرح وظایف اداره پیش بینی هواشناسی کشاورزی و محیطی
۴۷-۳ معرفی اداره پیش بینی هواشناسی دریایی
۱-۴۷-۳ شرح وظایف
۴۸-۳ معرفی اداره پیش بینی هواشناسی هوانوردی
۴۹-۳ پیش بینی فرودگاهی تافور
۵۰-۳ گزارش وضع هوا speci/metar
۵۱-۳ اطلاعات جوی قابل توجه و مهم
۵۲-۳ گزارش اطلاعات جوی مهم برای پرواز هواپیما و هلی کوپتر در سطوح پائین
۵۳-۳ نقشه های پیش بینی پدیده های جوی مهم در مسیر پرواز
۵۴-۳ معرفی مدیریت فنی و تجهیزات هواشناسی
۱-۵۴-۳ شرح وظایف مدیریت فنی
۵۵-۳ معرفی اداره سامانه های نوین و سنجش از دور
۱-۵۵-۳ شرح وظایف
۵۶-۳ معرفی پروژه
۱-۵۶-۳ مقدمه
۲-۵۶-۳ معرفی پروژه رادار
۳-۵۶-۳ معرفی سایت رادار
۴-۵۶-۳ پیکره بندی ارتباطی شبکه رادار
۵-۵۶-۳ عوامل موثر در سایت ی عبارتند از:
۶-۵۶-۳ معرفی فاز۲ پروژه
۵۷-۳ کاربردهای رادار
۵۸-۳ معرفی اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی
۱-۵۸-۳ شرح وظایف
۵۹-۳ معرفی اداره ی هواشناسی حمل و نقل
۱-۵۹-۳ شرح وظایف
۶۰-۳ معرفی پروژه هواشناسی جاده ای
۱-۶۰-۳ هدف از اجرای پروژه
۲-۶۰-۳ تبیین مسأله و اطلاع رسانی
۳-۶۰-۳ نقش پروژه در کاهش خسارات حمل و نقل جاده ای
۶۱-۳ شرح وظایف مدیریت شبکه پایش هواشناسی
۶۲-۳ شرح وظایف اداره امور شبکه ایستگاه های همدیدی
۶۳-۳ تعاریف مدیریت بحران
۶۴-۳ تعاریف پایه
۶۵-۳ تحلیل آماری
۶۶-۳ مدیریت جامع بحران
۶۷-۳ شرح وظایف اداره پایش خش الی و گرد و غبار
۶۸-۳ پدیده گردوغبار
۶۹-۳ شاخص‌های خش الی
۷۰-۳ شرح وظایف کاهش خطر پذیری
۷۱-۳ معرفی پ ند غیر عامل
۱-۷۱-۳ شرح وظایف
منابع
فصل چهارم: مطالعات اقلیمی
۱-۴ تاریخچه شهر گرمسار
۲-۴مشخصات جغرافیایی
۳-۴ جاذبه های گردشگری شهرستان گرمسار
۴-۴ کویر
۵-۴جاذبه های فرهنگی
۶-۴ زمین شناسی منطقه
۷-۴ خاک
۸-۴ ژئومورفولوژی دشت گرمسار
۹-۴ اقلیم
۱۰-۴ بارندگی
۱۱-۴ دما
۱۲-۴ رطوبت
۱۳-۴ منابع آب
۱۴-۴ پوشش گیاهی
۱۵-۴ نقش عوامل طبیعی بر شهر گرمسار
۱۶-۴ مراحل رشد فیزیکی شهر گرمسار
۱۷-۴ ساختمان در اقلیم گرم و خشک
۱-۱۷-۴ شناخت عوامل اقلیمی
۲-۱۷-۴ اقلیم گرم و خشک (ساختمان در این اقلیم)
منابع
فصل پنجم: بررسی نمونه
منابع
فصل ششم: روند طراحی
۱-۶ مطالعات
۱-۱-۶ روش¬های مختلف طراحی معماری
۲-۱-۶ روند طراحی معماری
۳-۱-۶ ایده ها
۴-۱-۶ آفرینش فرم در معماری
۵-۱-۶ نقش فرم در آفرینش معماری
۶-۱-۶ تشخیص فرم
۷-۱-۶ فرم و فضای معماری
۸-۱-۶ تعریف کانسپت
۹-۱-۶ عوامل مؤثر بر کانسپت در طراحی
۱۰-۱-۶ کانسپت ها
۱۱-۱-۶ کانسپت ها و طراحی معماری
۱۲-۱-۶ تصورات
۱۳-۱-۶ کانسپت ها و ایده ها
۱۴-۱-۶ سناریوهای کانسپتچوال (مفهومی)
۱۵-۱-۶ سلسله مراتب کانسپت
۱۶-۱-۶ انواع پنج گانه کانسپت ها
۱۷-۱-۶ کانسپت قیاسی
۱۸-۱-۶ استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری)
۱۹-۱-۶ کانسپت های جوهری
۲۰-۱-۶ پاسخ مستقیم و حل مسأله (کانسپت های برنامه ای)
۲۱-۱-۶ ایده آل ها (کانسپت های ایده آل گرا)
۲-۶ برنامه فیزیکی
۳-۶ مراحل روند طراحی
منابع
فصل هفتم: نقشه ها    
کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات پژوهشکده هواشناسی ,vshgi پژوهشکده هواشناسی ,رساله پژوهشکده هواشناسی ,استاندارد ,برنامه فیزیکی ,نمونه موردی , پژوهشکده هواشناسی ,معماری ,اصول طراحی ,مبانی نظری ,پروژه نهایی ,طرح نهایی ,طراحی پژوهشکده هواشناسی , ,معماری پژوهشکده هواشناسی , مقالات مرتبط در این دسته رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی با رویکرد ارتباط مطلوب میان طبیعت و معماری مطالعات پژوهشکده علوم گیاهی با تاکید بر معماری هوشمند مطالعات کانون فرهنگی و پژوهشی و همایش جوانان با رویکرد معماری سنتی ایران مطالعات مجموعه پژوهشی یادمانی ملاصدرا با رویکرد معماری سنتی ایران رساله پژوهشکده معماری و شهرسازی با رویکرد طراحی شهری پایدار پروژه کامل طراحی مدرسه فوتبال پروژه کامل مرکز تکنولوژی اطلاعات تهران پروژه کامل مرکز پژوهشی ادیان الهی پروژه کامل مرکز همایش ها و تحقیقات نانو تکنولوژی مطالعات طراحی کتابخانه دیجیتال با رویکرد فناوری اطلاعات مطالعات طراحی کافه کتاب با رویکرد ایجاد تعاملات اجتماعی در محیط مطالعات پژوهش سرای دانش آموزی،رساله طراحی مرکز علمی پژوهشی ک ن مطالعات طراحی کتابخانه ک ن، رساله معماری کتابخانه ک ن رساله طراحی نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب ، مطالعات معماری مطالعات طراحی موزه صنایع دستی ، رساله موزه صنایع دستی مطالعه معماری و طراحی کتابخانه عمومی، بهمراه یک پروژه اتوکد طراحی کتابخانه طرح معماری کتابخانه , مطالعات- معماری

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4760
 • مطالب مشابه: مطالعات, پژوهشکده ,هواشناسی
 • کلمات کلیدی: هواشناسی ,وظایف ,معرفی ,طراحی ,جهانی ,معماری ,پژوهشکده هواشناسی ,معرفی اداره ,جهانی هواشناسی ,مطالعات پژوهشکده ,سازمان جهانی ,سازمان جهانی هوا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
رساله کامل پایان نامه کتابخانه   تاریخ ایجاد 28/10/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 163 برگ ورد   قیمت: 14000 تومان   حجم فایل: 7623 kb  تعدادمشاهده  29  
فهرست
مقدمه
عنـوان پروژه
بیان ضرورت های طراحی
بیان اهـ طراحی
فصل اول
۱-۱بخش اول : ارتباط و کتابخانه
۱-۱ -۱ تعریف ارتباط
۱-۱-۲ ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی
۱-۱-۳ کتابخانه و فرایند ارتباط
۱-۱-۴ کتابخانه، نهادی اجتماعی
۱-۱-۵ کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه
 
۱-۲ بخش دوم: فرهنگ
۱-۲-۱ اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه
۱-۳ بخش سوم: کتاب
۱-۳-۱ تعریف کتاب
۱-۳-۲ پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن
۱-۳-۳ تاریخ پیدایش خط
۱-۳-۴ ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش
۱-۳-۵ ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش تا قبل از اختراع چاپ
۱-۳-۶ ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش از اختراع چاپ تا کنون
۱-۴ بخش چهارم : تاریخچه کتابخانه
۱-۴-۱ کتابخانه های سومریان
۱-۴-۲ کتابخانه های بابلیان
۱-۴-۳ کتابخانه‌های آشوریان
۱-۴-۴ کتابخانه های مصریان
۱-۴-۵ کتابخانه های یونان
۱-۴-۶ کتابخانه های روم
۱-۴-۷ کتابخانه های چین باستان
۱-۴-۸ کتابخانه‌های ایرانیان
۱-۴-۹ دوره تحول تعلیم و تربیت و ایجاد ها
۱-۴-۱۰ دوره رنسانس
۱-۴-۱۱ دوره پس از اختراع چاپ
۱-۴-۱۲ کتابخانه های دوران معاصر
۱-۴-۱۳ سیر تحول کتابخانه های ایران
۱-۴-۱۴ کتابخانه های ایران باستان
۱-۴-۱۵ کتابخانه های ی
 
۱-۵ بخش پنجم: کتابخانـه
۱-۵-۱ تعریف کتابخانـه
۱-۵-۲ اه و معیارهای تفکیک انواع کتابخانـه ها
۱-۵-۳ کتابخانه بیمارستانی وآسایشگاهی
۱-۵-۴ کتابخانه زندان
۱-۵-۵ کتابخانه اختصاصی
۱-۵-۶ کتابخانه ملی
۱-۵-۷ کتابخانه آموزشگاهی (مدارس)
۱-۵-۸ کتابخانه های ی
۱-۵-۹ کتابخانه عمومی
۱-۵-۱۰ اه کتابخانه عمومی
فصل دوم ( مبانی نظری معماری )
۲-۱ معماری ایرانی
۲-۱-۱ درونگرایی
۲-۱-۲ پرهیز از بیهودگی
۲-۱-۳ مردم واری( محوری)
۲-۱-۴ خودبسندگی
۲-۱-۵ نیارش
۲-۲ جهت‌گیری بنا یا رون در خانه‌های ایرانی
۲-۳ ابعاد و ویژگی‌های خانه‌های سنتی
۲-۴ انواع اندام ها در خانه‌های ایرانی
۲-۵ اندرونی و بیرونی، از ویژگی‌های خانه‌های سنتی
۲-۶ الهام گرفتن از معماری سنتی – رون – پنام – عدم تقلید
 
فصل سوم( مطالعه بستر طرح )
۳- ساختار کتابخانه
۳-۱ اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه
۳-۲ استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه
۳-۳ راهنمای محل کتابخانه
۳-۴ برنامه‌ریزی و طراحی ساختمان کتابخانه
۳-۵ ویژگیهای ساختمان کتابخانه
۳-۶ محل مناسب برای کتابخانه عمومی
۳-۷ ساختمان کتابخانه‌ها در عصر حاضر
۳-۸ کتابخانه های آینده
 
فصل چهارم ( نمونه های مشابه )
۴-۱ چکیده
۴-۲ مقدمه
۴-۳ نتیجه
۴-۴ نمونه های خارجی
۴-۴-۱ کتابخانه بنینگ
۴-۴-۲ کتابخانه بیبلیوتک مونتراویله
۴-۵ نمونه های داخلی
۴-۵-۱ کتابخانه ملی ایران
 
فصل پنجم ( ضوابط و استانداردهای طراحی،برنامه فیزیکی )
۵- ۱راهنمای طرح و نقشه ساختمان کتابخانه عمومی
۵-۲ طرح فضای کتابخانه عمومی
۵-۳ کتابخانه های عمومی امروز
۵-۴ بخشهای مختلف کتابخانه
۵-۵ فضاهای عمومی کتابخانه
۵-۶ ساختار عمومی گالریها
۵-۷ فضاهای پشتیبانی
۵-۸ فضای اداری
۵-۹ عواملی که نیازهای کتابخانه بر اساس آنها پایه ریزی می شوند
۵-۱۰ وسایل و تجهیزات کتابخانه
۵-۱۱ کتابخانه عمومی
۵-۱۲ جمعیت مخاطب
۵-۱۳ طرح جامع فیزیکی
۵-۱۴ حوزه ها و بخش های کلی کتابخانه
 
فصل ششم ( بررسی و پیشنهاد سیستم سازه، تاسیسات،مصالح )
۶- بررسی سیستمهای گرمایش و سرمایش
۶-۱ سیستم سرمایش
۶-۲ سیستم گرمایش
۶-۳ طراحی ساختمان ایده آل
۶-۴ مصالح ایده آل
۶-۵ نما ایده آل
۶-۶ ایده آل از نظر بادها
۶-۷ سیستم های سرمایش ایده آل
۶-۸ سیستم های گرمایش ایده آل
۶-۹ کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان ها
فصل هفتم ( بررسی روند طراحی )
پیوست
منابع
 
این مقاله دارای ۱۶۳ صفحه میباشد
کلمات کلیدی مرتبط:
رساله کامل , پایان نامه کتابخانه ,مطالعات کتابخانه ,طرح نهایی کتابخانه ,پروژه کتابخانه ,نمونه موردی کتابخانه ,استاندارد کتابخانه ,اصول کتابخانه ,بیان ضرورت های طراحی ,بیان اهـ طراحی ,فصل اول ,بخش اول ,ارتباط و کتابخانه , تعریف ارتباط ,ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی ,کتابخانه و فرایند ارتباط, مقالات مرتبط در این دسته رساله طراحی کتابخانه عمومی در مشهد مطالعات مرکز علمی پژوهشی ک ن – پژوهشسرای دانش آموزی رساله طراحی کتابخانه - مطالعات طراحی کتابخانه مطالعات پایان نامه کتابخانه مطالعات طراحی کتابخانه مطالعات و برنامه فیزیکی و مبانی نظری کتابخانه

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4761
 • مطالب مشابه: , رساله, کامل, پایان نامه, کتابخانه
 • کلمات کلیدی: کتابخانه ,طراحی ,عمومی ,ارتباط ,ایده ,مطالعات ,کتابخانه عمومی , رساله ,نامه کتابخانه ,طراحی کتابخانه ,پایان نامه ,کتابخانه مطالعات ,مطالعات طرا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
رساله معماری پژوهشکده هنر و روانشناسی ۱۳۷ صفحه – طرح نهائی معماری پژوهشکده هنر و روانشناسی   تاریخ ایجاد 17/12/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: ۱۳۷ صفحه ورد   قیمت: 14000 تومان     تعدادمشاهده  21  
بخش اول:
احساس انسانی
 
فهم خاص طبیعت معماری که توسط لویی کان از طریق رمز سکوت و نور بیان شده است به طور عمده بر ح خاص تصور انسان پایه ریزی شده است.
اگر چه انسان طبیعت نیست ولی از طبیعت به وجود آمده است . تایید مطلب فوق که لویی کان بسیار علاقه مند به بیان آن بود، انعکاس این موضوع فکری اوست که بین انسان به عنوان نوع مخلوق و انسان به عنوان فرد، تفاوت قایل شده است . انسان بسان تمام موجودات دیگر طبیعت ، تحت تاثیر قوانین طبیعت است و از آن تبعیت می کند . اما هر انسان در وجدان درونی خود و سکوت ، دارای احساس عمیق انسان بودن است که تحت تاثیر عوامل فرهنگی و تکاملی نمی باشد. علاقمندی به اظهار وجود و بیان حالات خویشتن عمده ترین تجلی انسان بودن است و این خود، اولین دلیل هستی به شمار می آید. بنابراین هر یک از اعمال انسانی ، به هر طریق به اعمال دیگر وابسته و با آن در ارتباط است و در این جاست که هنر ، یگانه زبان بیان حقیقی انسان می شود چرا که او با این زبان در صدد ارتباط با دیگران قرار می گیرد.
مناسبتی ندارد که خواسته ها و آرزوهای انسان را در حکم یک مفهوم و تصور عمومی تعریف کنیم . به دلیل آنکه این تعریف ایجاب می کند که به شناسایی محدودیت محدودیت های آن هم بپردازیم و حال این که جوهر انسانی امری غیر قاتل تعریف بوده و تنها از طریق خلاقیت نسبت به واقعیت است که به وجود می آید.
 
بخشی از مطالب و پروپوزال:
لویی کان آشکارا گفته است که : (( آرزوهای سه گانه ی انسان عبارتند از : شوق به آموختن و ب آگاهی ، شوق به ارتباط با دیگران و شوق بهره مندی از زندگی . این آرزوها ، به لحاظ طبیعت و سیر آنها در جهت به حقیقت پیوستن ، دلیل اصلی زندگی انسان را تشکیل می دهند. )) در تعریف انسان ، این سه تمایل عاطفی از درون سر بر آورده ، از تفکر آغاز و سر انجام متجلی و ظاهر می شوند. تمایل به آموختن نیاز به آن دارد که انسان با هر چیزی که وجود دارد تماس برقرار کند . (( هر موجودی دارای خصوصیات اصلی و اولیه ی خود است )) هر آنچه طبیعت خلق می کند با انسان می سازد ؛ (( شوق به بودن )) دارد . بنابراین طبق نظریه ی لویی کان ، تمایل به ب آگاهی و آموختن ، از میل به آزمودن همان اشتیاق سر چشمه می گیرد . تمام مراکز تربیتی که در خدمت انسان است چه در پزشکی و چه شیمی و مکانیک و معماری ، همگی مست م کشف آن است تا آن جا که این پرسش مطرح است که دلایل وجود این انسان کدامند و وسایل حفظ و تداوم زندگی او را کدام یک فراهم می کنند؟
همبستگی مادی و معنوی با دیگران ، هم زمان با تمایلات دیگر ، دلیل و سبب پدیداری شهر است . در نظر لویی کان ، شهر علامت اشتیاق انسان به تماس ، اظهار وجود و ارتباط با دیگران است. کلیه ی بررسی های اجتماعی ، اقتصادی و فنی به این نتیجه رسیده است که احداث شهر زمانی شروع می شود که خیابان برای انسان مکانی جهت ملاقات با دیگران به شمار آید. او می گوید : (( به احتمال قوی خیابان اولین مرکز آموزش برای انسان یعنی تالاری بدون سقف برای اجتماعات بوده است . ))
زمانی کان به دانش جویان خود پیش نهاد کرد تا مکانی را طراحی کنند که در آنجا بتوان به راحتی به سر برد. این پیشنهاد قبل از هر نوع طراحی شکل فضایی ، مست م آن بود که تعریف دقیقی از آن محل بشود . دیری نپایید که دانش جویان ، همگی به این نتیجه رسیدند که چنین مکانی از ابعاد فیزیکی مستقل است. و اه کاربردی آن زمانی محقق می شود که آرزوها و امیال انسانی در آن محقق و تثبیت گردد. در هر حال در بین کلیه ی فضاهای طراحی شده ، هیچ کدام به دیگری شباهت نداشت . کان با این تمرین ، این مساله را به اثبات رسانید که معماری فقط نتیجه و بازتاب شرایط محیطی اطراف ما نیست . اهرم مصر یا معبد پانتئون در رم و یا اولین خانه ای که انسان آن را بدون وجود نمونه های قبلی ساخت ؛ همگی به این دلیل به وجود آمدند که او دست کمک به طرف طبیعت دراز کرد تا بتواند هیجان و احساس خود نسبت به محیط اطراف را به زبان معماری بیان کند. اما تمایل به بیانی این چنین ، باید به وسیله ی تفکر هدایت می گردید؛ در غیر این صورت به تمایلات غیر مسولانه منجر شده و سر انجام به بی نظمی منتهی می شد. کان ، عملیاتی را که مطابق آن هوش و ذکاوت انسان ، کلیه ی فرضیه ها و اطلاعات نا مطمئن و مبهم را به موضوعی واقعی مبدل کند اصطلاحا (( اعتبار بالقوه)) می نامد.
(( اعتبار )) باعث بوجود آمدن روش های انتخ می گردد . بنابراین آن چه که در یک شرایط خاص می تواند با اعتبار باشد در شرایط دیگران این چنین نخواهد بود.
به نظر او اعتبار فیزیکی ، از طریق قوانین طبیعت شکل می گیرد . مثلا به طور طبیعی ثابت شده که چرخ های ارابه باید مدور باشند . از جانب دیگر اعتبار روان انسان ، به واقعیت منطقی و عقلی معطوف می گردد که این ، با واقعیت طبیعت متفاوت است. این اعتبار روان مثلا به یک نقاش این اجازه را می دهد که برای تصویر تابلویی که بی فایده بودن جنگ را نشان می دهد ؛ چرخ های توپ جنگی را چهار گوشه نقاشی کند و یا یک آهنگ ساز ، تنها با چهار نت یک سمفونی بسازد. کان اظهار می کند که :
(( اعتبار روانی از مجموعه اه ی تشکیل شده که جملگی با یک دیگر موافق و دم ساز می شوند در جهت تحقق آن چه که طبیعت نمی تواند بدون دخ انسان به وجود آورد.))
با این حال اشتیاق – که تا به حال منجر به حقیقت عملی نشده است – همواره به سویی که ی به آن پی نبرده متمایل می باشد و در فکر و شه ی انسان همانند یک امکان وجود داشته است.
انسان برای دست ی به حقیقت ، باید ابزارهایی را به دست آورد که طبیعت از طریق آنها عمل می کند. مثلا عامل تمایل به هواپیما آن بود که آدمی پرواز در آسمان را خواهان بود و یا تمایل به عبور از دره ها ، او را به ساختن پلی هدایت کرد که تنها یک دهانه ی عریض و وسیع داشته باشد . انسان با واژه ی اشتیاق که همان اعتبار روانی می باشد و با ابزار و وسایل که اعتبار فیزیکی است ؛ موفق به خلق شکل ها ( فرم ها ) شد.
از همین طریق است که به عنوان مثال اهرم مصر ساخته شد و یا یونانی ها موفق به درک و خلق اولین ستون ها شدند و همانا اولین مرحله ی هنر ، همین است : (( گذشتن از سکوت و نور .))
هنر معماری
کارهای معماری لوین کان ، از طریق پنج اصل ثابت قابل تشخیص است : ۱- احساس ترکیب در کل بنا. ۲- استفاده از مواد و مصالح ساختمانی متناسب با طبیعت آنها . ۳- احساس فضای معماری به عنوان هدف اصلی . ۴- اهمیت نور به منزله ی بخشی از طرح . ۵- تناسب ها و ارتباط های معمارانه .
 
۱-احساس ترکیب در کل بنا
در زمینه ی فلسفی ، بیشتر روی کرد لوین کان به موضوع وحدت و یکدست بودن شکل نهایی کار معماری است .
فرضیه ی او در مورد ترکیب بخش های مختلف ساختمان با نظریه و تعریف زیبایی ((سان تو ماس دا کویین))منطبق می شود و کان به طور آشکار ، نظریه ی سان توماس را نقل می کند که در آن زیبایی به چهار عامل مشروط می شود : تمامیت ، همگنی ، تقارن و منحصر به فرد بودن . از نظر لویی کان تمامیت در معماری از طریق خودکفایی به دست می آید و همگنی در آن است که نتوان قسمتی از چیزی را بدون درهم ریختن کل آن از آن جدا کرد . به عبارت دیگر ، اگر بخشی از طرحی را جدا کنیم ، تمام طرح به هم خواهد ریخت. تقارن ، در ارتباط بین قسمتهای مختلف است و در پایان ، ح انحصاری وضعیتی است که یک شی ء مانند شی ء دیگری نباشد و آن شی ء دارای ح منحصر به فرد باشد.
ایجاد تفاوت برای مشخص فضاهای خدماتی و فضاهای اصلی یک طرح معماری ، بر آن دل دارد که لویی کان سعی مستمر بر روشن سازی مقصد کلیه ی اجزای طرح –که در ترکیب کلی آن وارد می شوند- دارد. مخصوصا در مورد های بنای مرکز گرد همایی یهودیان ترنتون ( شکل های ۱و۲و۳ ) و علاوه بر همه ، در بنای اصلی پروژه ی آن مرکز ، ( شکل ۴ ) تفاوت بین قسمتهای مختلف بنا مشخص است.
در طرح خانه ی آدلر تشخیص فضاهای متنوع آسانتر است. ( شکل ۵) همچنین ساختمان آزمایشگاه های ریچارد – که فضاهای آن دارای تفاوت های واضحی می باشد – مثال بهتری است.( شکل ۶ ) ترکیب و آمیختگی سازه ها ی باربر بنا با فضاهای متنوع آن در طرح نمایشگاه هنر یال به اجرا در آمده و به واقعیت رسیده است. ( شکل ۷) ولی تنها بعد از پروژه ی ترنتون بود که کان کاملا متقاعد شد که امکان اجرای چنین طرح هایی به خوبی وجود دارد. در ساختمان انستیتو سالک ( شکل ۸) اسکلت بنا به گونه ای متفاوت از یک عضو ساده ی باربر تغییر شکل یافت. در این مثال سازه ها نقاط ثابتی را تشکیل می دهند که از تفکر اصلی قضای معماری قابل تفکیک بوده و در هم آمیخته شده اند.
لویی کان عقیده ی خود در باره ی ارزش های ثابت و شکل دهنده ی ترکیب کلی معماری را در مورد شبکه ی خیابان ها و معابر شهر فیلادلفیا نیز بر حسب درجه بندی حجم عبور و مرور به کار برده است. ( شکل ۹ ) او در این طرح ترافیکی ، خطوط اصلی ارتباطات را احیا کرده و بدین ترتیب جبته های زشت بهره برداری از خیابان ها را به ابعاد جدید حرکت و ارتباط تبدیل کرده است و سادگی و مناسبت های داخلی بین قسمت های مختلف بخش فدیمی شهر را نیز بازی نموده است .
در طرح کلی شهر داکا ( شکل ۱۰) ارزش های ظاهری و سمبولیک سازه ها از طریق ایجاد ترکیب و جانمایی خاص خود، دارای نقش بسیار مهمی شده است. در این طرح ، شهرک مجلس و مجموعه موسسه های فرهنگی در مقابل یکدیگر واقع شده و بدین طریق اولین آداب و رسوم زندگی اجتماعی انسا یاد آوری می شود.
کان در طرح مرکز هنری فورت واین( شکل ۱۱) با انجام پژوهش ها و بررسی های مهم و با ارزش ، در ترکیب کل بنا ، در اطراف حیاط ورودی فضاهایی را قرار می دهد. ( شکل ۱۲) و در کل بنا موفق می شود ح شک و تردید و بلا تکلیفی که در الحاق قسمت های جدا از هم و نامناسب ظاهر شده است را بر طرف سازد. زمانی که ترکیب معماری مورد بحث قرار می گیرد لازم است عقاید لویی کان را در یک زمینه ی تاریخی قرار دهیم.
از ابتدای قرن حاضر ، در مدرسه ی معماری هنرهای زیبای پاریس ( بوزار ) یکی از موضوعات مهم و قابل توجه ، مساله ی ترکیب در سنت های معماری بوده است. لویی کان از نوشته های پرفسور معروف آن مدرسه ی معماری یعنی (( ژولی گادت )) اطلاع کامل را به دست آورد . همانطور که کارهای یکی از شاگردان خوب آن مرکز یعنی (( تونی گارنیه )) را نیز شناسایی کرده بود . ولی علاوه بر همه ی اینها ، لویی کان تحت نفوذ شدید افکار پروقسور (( آگوست چویسی )) قرار داشت . این شخص هم زمان با گارنیه بو ی موضع گیری اش کاملا در نقطه ی مقابل او قرار داشت. البته نفوذ آگوست چویسی در افکار لویی کان به خاطر ایده های مکتوب او نبود ( چرا که کان به زبان فرانسوی آشنا نبود و اساسا علاقه ی زیادی به خواندن متون و مطالب نداشت ) بلکه از طریق نقشه ها و تصویرهای کتاب تاریخ معماری او بود که برای کان آموختگی تعیین کننده ای حاصل شد. ( شکل ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ) کان عملا منابع دیگری را برای او فراهم کرد تا روش های ی سنتی فرانسوی را با عقاید پیشرفته ی قرن بیستم هماهنگ سازد . او برای نیل به این هدف روش خود ر بر فصل مشترک آن دو پایه ریزی کرد که عبارت بود از نظم در طراحی . در این روش ، دو عامل مهم معماری یعنی زیبایی و ایستایی در هم آمیخته می شوند.
 
۲- استفاده از مواد و مصالح ساختمانی ، متناسب با طبیعت آنها
دومین مشخصه ی کارهای لویی کان را می توان در ارتباط بین هنرهای دستی و مصالح ساختمانی تعریف کرد. دیوارهای انستیتو سالک که از طریق قالب بندی با بتون مسلح ساخته شده از نمونه های بارز و زنده ی نماسازی به طریق هنرمندانه است. آزمایشگاه های ریچاردز( شکل ۶) شاید اولین بنایی باشد که در آن بتون پیش فشرده بکار رفته و هر عضو بتونی ، در مجموعه ی ترکیب ساختمان جزء مکمل فلم داد می شود.
کارهایی که لویی کان در هندوستان اجرا کرد موقعیت استفاده از آجر را برای او فراهم کرد. آجر نه تنها از جمله مصالح ساختمانی است که بیش ترین استفاده از آن در ساختمان می شود؛ بلکه از بهترین و مناسب ترین آنها نیز می باشد. آجر در دست های لویی کان زندگی جدیدی پیدا می کند . او با ترکیب آجر و سیمان روش بی سابقه ای را خلق می کند که ضمن ب استحکام بیش تر ، ارزش های آن نیز به خوبی حفظ می گردد . ( شکل ۱۶)
لویی کان بر اساس یافته هایش که از طریق تجربه های مثبت او در هندوستان و انتقال آنها به حاصل شد ساختمانهایی مانند کتابخانه ی ا تر و تاتر فورت وین ( شکل ۱۸) و بعد از مدتی کنیسه ی هوروا در اورشلیم (شکل ۱۹) را طراحی و اجرا کرد. این بناها عمدتا هر کدام ار دو قسمت تشکیل شده که هر قسمت در دیگری ادغام شده است. قسمتی که بیش تر شامل بخش های داخلی و مرکزی ساختمان می شود و باید بار زیاد ی را متحمل شود ، از بتون مسلح ساخته شده و قسمت های دیگر که ابعاد کوچکتر و فضای محدودتری را داراست برای حفاظت از شرایط خارجی ، با آجر ساخته شده است.
تمام کوشش و همت لویی کان دارای این خصلت ویژه است که او در اجرای ساختمان ، تفکر سنتی و کاربرد عاقلانه ی مصالح را به طور کامل و بدون عیب درهم می آمیزد.
 
۳-احساس فضای معماری به عنوان هدف اصلی
احساس فضا که لویی کان بر آن تاکید داشت بدین شکل مطرح می شود که یک پلان از مجموع فضاهای تشکیل شده است ( شکل ۲۰ ) واحد فضا ، یک اتاق است که اغلب ، وجود آن نسبت به شکل پلان دارای ح مستقل می باشد. ولی برای کان این واحد فضایی خصلت انتزاعی ندارد بلکه امری واقعی در رابطه با ابعاد وجودی انسان است که در آن فعالیت هایی که انجام می شود کاملا احساس می شود . در این اتاق ، صدا ، نور و یا حتا ارتباط بسیار ظریفی که در فعالیت های انسانها وجود دارد نیز به طور دقیق قابل دریافت می باشد. به طور کلی برای لویی کان اتاقی که در آن دو انسان دارای تفاهم و هم زیستی باشند با اتاق دیگری که چندین نفر در آن ، فقط اجتماع می کنند متفاوت است. تفاوت موجود در این قضیه را می توان به سادگی همچون تفاوت یک عمل اتفاقی با یک کار متداوم طولانی دانست.
 
۴- اهمیت نور به منزله ی بخشی از طرح
نور طبیعی ، هویت یک اتاق را تعیین می کند و طرح و نقشه ی ساختمانی ، نور را در قسمتهای مخصوص به خود پراکنده می کند. کان در اسکیس معبد یونانی پارتنون ( شکل ۲۱) اجزای ضخیم و توپر ، مانند دیوارها و ستون ها را با رنگ سیاه مشخص کرده است. در بنای معبد، اینها از جمله اجزای لازم و کافی به حساب می آیند. این صرفه جویی طبیعی در اجزای مهم بنا ، یکی از نگرانی ها و اشتغالات فکری کان ، از ابتدای کارش بوده است ؛ گرچه او هیچ گاه آن را به این روشنی بیان نکرده است. وی در کارهای اولیه اش شعی کرده تا یک توزیع منطقی در قسمت های پر و خالی نماها به وجود آورد. به طوری که باز یک سوراخ در دیوار برای برای ایجاد یک پنجره را کاری خودسرانه قلمداد می کند . بدین ترتیب نمای خانه ی ویس ( شکل ۲۲) از ترکیب پانل های متحرک عمودی درست شده که هر زمان می توان طبق شرایط مورد نظر جهت آنها را تغییر داد. در حالی که در خانه ی فلیشر ( شکل ۲۳) شکل ظاهری گشودگی در دیوار، از نحوه ی تابش نور حکایت می کند ؛ اما در ساختمان کنسول گری لوآندا ( شکل ۲۴) یک انتخاب جدید برای مساله ی نور به کار رفته است ؛ یک دیوار شیک در جلوی سطح پنجره قرار می گیرد و بدین ترتیب شدت نور و انعکاس تابش آن را ملایم می سازد.
در بنای کنیسه ی یهودیان فیلادلفیا ( شکل ۲۵) یک راه حل بسیار جالب و بی سابقه به کار رفته است ؛ در جلوی پنجره ها اتاقکی ساخته شده که نقوذ نور را به اندازه ی مورد نیاز به داخل فضا کنترل می کند. ولی بهترین و موفقیت آمیز ترین روش به اجرا در آمده ، ترکیب بین قسمتهای پر و خالی در ساختمان آزمایشگاه های پژوهش های پزشکی ریچارد است . در این ساختمان ، طرح کلی بنا از یک سری فضاهای مربع شکل که در اطراف آنها ستون هایی قرار دارد تشکیل شده تا نور را به داخل برج های بخش های خدماتی و یا بخش های مربوط به آن هدایت کند.
کان ، در طرح جدید بازسازی یک ساختمان – که خیابان های شهری در چهار طرف آن قرار دارد – شیوه ی جدیدی را ابداع می کند که در آن یک ردیف مکان هایی که هر کدام دارای کاربری مخصوص به خود می باشند، پیش بینی می شود . عبارت (( مکان ی )) در این طرح ، شاید تعبیر صحیحی نباشد ؛ ولی بیش تر فضاهایی منظور است که کاربرهای متفاوت به آنها اختصاص داده می شود و ایجاد تمایز بین آنها ، تقسیم نور و پیش بینی مقدار آن با دقت و مطالعه ی کافی انجام می شود به هر صورت معماری ، همچون عضوی که فعالیت های انسانی را سامان دهی می کند تعریف شده است. این عضو عبارت است از مکانی که انسان ها در آن ، به خوبی آموزش می بینند ؛ با یکدیگر دیدار کرده و روش های زندگی را متظاهر و آشکار می سازند . لویی کان موفق می شود با پرهیز از مستقل اسکلت باربر دیوارهای جدا کننده در ساختمان ، فن آوری در معماری را متحول سازد.
 
– ۵تناسب ها و ارتباط های معمارانه
عامل دیگری که موجب تداوم منطقی ترکیب معماری می شود رابطه و تناسب بین اجزا و فرمهای ساختمان است ؛ چه از لحاظ مواد و مصالح ساختمانی و چه از جنبه ی اشکال و ابعاد آن ، این عامل همواره برای معماران و طراحان ساختمان ایجاد نگرانی کرده است. آنان برای کشف راه حل های این مساله ، گاهی موضوع را در محورهای گسترش خطی و زمانی در نماهای فضایی و ح های هندسی آن مطرح کرده اند. چنان که در طرح ویلای آدریانا ، امپراتور روم در شمال شهر رم ( شکل ۲۶) یا در ساختمان صومعه ی لاتورت که لوکور بوزیه آن را طراحی کرده است ( شکل ۲۷) کان در این مقوله ، رابطه ها و تناسب های معماری را در کاربرد سازه های باربر آن عنوان می کند . او واحد تناسب یا مِ را فاصله ی موجود بین دو ستون و یا دو عضو باربر می داند.
در خانه های آدلر ( شکل ۵) و دِوُره ، اتاق ها نسبت به محورها جابه جا شده در برج ریچارد و یا ساختمان جمعیت میل گریک ( شکل ۲۸ ) ، اتاق ها ح دورانی و گریز از مرکز را دارا می باشند ولی در ساختمان بر این ماور ( شکل ۲۹ ) مساله ی ارتباط بین قسمت های مختلف با مهارت و روشی مبتکرانه ، حل شده است. شه قسمت مربع شکل ، از ناحیه ی گوشه ها با یگدیگر متصل شده و بدین ترتیب امکان آن به وجود آمده که کان با نهایت توانایی معمارانه اش ، مشکل پیوند کلی بنا را حل نماید. عوامل مشترک در کارهای لویی کان ، این باور را در ذهن انسان بوجود می آورند که این کارها ، شواهد انکار ناپذیری از کیفیت های خوب معماری بوده و ارزش های آنها با گذشت زمان بیش تر مشخص می شوند. به هر حال کار او تاریخی نیست. بدان معنا که او گسترش را با مفاهیم معماری مدرن انجام نمی دهد و البته این بدین معناست که او به راه حل های ساده معماری منطقی که از طریق آموزش تاریخی به دست آمده متمایل شده است. شاید بتوانیم کارهای او را کارهای بدون زمانی بنامیم که در تضاد و تقابل با نیازهای امروزین قرار ندارند. زیرا اگرچه با گذشت زمان ابزارها و نشانه ها تغییر می کنند ، ولی در معماری کمیت هایی وجود دارد که عمدتا به تاریخ و گذشت زمان وابسته نیستند . همچنان که خ ن گفته است : (( تا زمانی که پولی (poullee) ( شکل ۳۰) وجود دارد، معماری نیز وجود خواهد داشت .)
بخش دوم:
 
مطالعات روانشناسی
مقدمه:
روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است. به دیگر سخن، به یک معنا می توان روان شناسی را رفتار شناسی نامید، چرا که موضوع اصلی روان شناسی به عنوان یک علم رفتاری ، مطالعه فعالیت ها و واکنش های حیوان وانسان در شرایط و موقیعت های مختلف است.
و اما منظور از ” رفتار” آن دسته از ح ها، عادت ها، فعالیت ها، کنش ها و واکنش های نسبتاً پایداری است که از انسان سر می زند و همواره قابل مشاهده، اندازه گیری ، ارزی و پیش بینی است.
با توجه به تعریفی که در بالا آمد پیداست که روانشناسی از جمله علومی است که برای افرادی که با اشخاص گوناگونی در تعامل هستند می تواند مفید واقع شود در این راستا بر آن شدیم مطالبی را تا حد امکان مورد استفاده جمع آوری کرده و در اختیار همراهان قرار دهیم امید است مجموعه گردآوری شده مورد پسند و مفید واقع شود. ابتدا به سراغ نظریه های روانشناسی می رویم که روی هم رفته تاریخچه ای هم از روانشناسی به حساب می آید و بعد به مقوله ی یادگیری پرداخته پس از آن به روانشناسی شخصیت می پردازیم.
نظریه های روانشناسی:
نظریه‌ها این امکان را برای ما مهیا می‌سازند تا چارچوبی برای درک، تبیین و پیش‌بینی پدیده‌هایی که اطراف ما می‌گذرند، در اختیار داشته باشیم. آن‌ها حاصل یافته‌های نظام‌مند وعلمی دانشمندانی هستند که حاصل یک عمر تجربیات و آزمایشات خود را برای ما مهیا ساخته‌اند. بدون نظریه‌ها، جهان اجزای تکه تکه و ج است که انسجامی در ذهن ما ندارد.
در روانشناسی نظریه‌ها در طول تاریخ تغییرات زیادی د. آن‌ها ابتدا بسیار وسیع و بالطبع پیچیده بودند. آن‌ها حوزه‌های زیادی را می‌پوشانند. از این نظریه‌ها به عنوان کلان‌نظریه‌ها یاد می‌شود. نظام روانکاوی فروید و یونگ، مکاتب گشت و پیاژه و … از این دست نظریه‌ها هستند. اما امروزه نظریه‌ها بسیار دتر شده‌اند. آن‌ها تخصصی‌ و حیطه معین و محدودی را در برمی‌گیرند. همچنین امروزه نظریه‌ها علمی‌تر هستند. یعنی بر پایه‌ی استنادهای آماری و پژوهش‌های منظم به دست آمده‌اند. انتقادی که به نظریه‌های اوایل و یا برخی نظریه‌های اواسط قرن بیستم گرفته می‌شود، این است که بر اساس استناد‌های علمی و تکرا ذیر ارائه نشده‌اند.
نظریه‌ها بر اساس برخی ویژگی‌ها مثلا ایجاز، اعتبار، ارزش اکتشافی، کاربرد گسترده و مانند آن با یکدیگر تفاوت دارند.
 
 
 
و…..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
فصل اول:مطالعات اولیه
چکیده…………………………………………………………………………………………………..
مقدمه…………………………………………………………………………………………………..
مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………
بخش اول : لویی کان…………………………………………………………………………………۱
احساس انسانی……………………………………………………………………………….۱
هنر معماری…………………………………………………………………………………۲
۱ – احساس ترکیب در کل بنا……………………………………………………………….۲
۲ – استفاده از مواد و مصالح ساختمانی……………………………………………………..۶
۳ – احساس فضای معماری به عنوان هدف اصلی…………………………………………..۷
۴ – اهمیت نور به منزله ی بخشی از طرح………………………………………………..۸
۵ – تناسب ها و ارتباط های معمارانه………………………………………………………۹
 
فصل دوم:مطالعات روانشناسی و هنر
 
بخش دوم : مطالعات روانشناسی……………………………………………………………………۱۱
نظریه های روانشناسی……………………………………………………………………………..۱۲
و سلامت روان……………………………………………………………………………….۱۸
آشنایی بامشکلات بهداشت روانی……………………………………………………………………….۲۰
اختلالات خلقی…………………………………………………………………………………….۲۰
اختلالات افسردگی…………………………………………………………………………………۲۱
بیماری دو قطبی……………………………………………………………………………………۲۲
افسردگی…………………………………………………………………………………………..۲۴
شی یا مانیا……………………………………………………………………………………..۳۱
روان درمانی / مشاوره ……………………………………………………………………………..۳۴
ضد افسردگی ها…………………………………………………………………………………….۳۷
روان درمانی یا قرص ……………………………………………………………………………….۳۹
روش های درمانی افسردگی………………………………………………………………………..۴۱
استرس……………………………………………………………………………………………..۴۶
چهار حرکت برای غلبه بر استرس………………………………………………………………….۵۱
درمان اولیه استرس ……………………………………………………………………………….۵۲
مشکل خواب………………………………………………………………………………………..۵۸
بیماری وسواس جبری………………………………………………………………………………..۶۴
بخش سوم: هنر مفهومی……………………………………………………………………………۶۸
های هنری …………………………………………………………………………………۷۱
هدف هنر مفهومی………………………………………………………………………………….۷۹
 
فصل سوم:مطالعات اقلیمی
 
مطالعات اقلیمی شهر اراک…………………………………………………………………………۸۳
ویژگی های طبیعی منطقه………………………………………………………………………….۹۰
ویژگی اقلیمی………………………………………………………………………………………..۹۱
رطوبت و نم سنجی……………………………………………………………………………………….۹۲
باد غالب……………………………………………………………………………………………۹۳ بارندگی…………………………………………………………………………………………….۹۴
ویژگی اجتماعی و اقتصادی………………………………………………………………………..۹۴
 
موانع توسعه فیزیکی شهر………………………………………………………………………………۹۵
 
دلایل انتخاب سایت گردو……………………………………………………………………………….۹۶
 
فصل چهارم:مطالعات طزح
 
گزینش موضوع…………………………………………………………………………………………….۱۰۰
تعریف موزه……………………………………………………………………………………….۱۰۰
نقش موزه…………………………………………………………………………………………۱۰۱
انواع موزه…………………………………………………………………………………………۱۰۲
ضوابط و استاندارد های طرح……………………………………………………………………..۱۰۶
سیرکولاسیون پژوهشکده………………………………………………………………………..۱۰۸
نورگیری…………………………………………………………………………………………..۱۰۹
اجزاء معماری……………………………………………………………………………………..۱۱۲
رطوبت و دما………………………………………………………………………………………۱۱۸
استاندارد سالن نمایش……………………………………………………………………………۱۲۰
استاندارد کافی شاپ……………………………………………………………………………..۱۲۱
معلولین…………………………………………………………………………………………..۱۲۳
ورودی…………………………………………………………………………………………….۱۲۴
اه عماکردی پژوهشکده روانشناسی و هنر………………………………………………….۱۲۷
شرح برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………۱۲۷
سیستم سازه ای کوبیا …………………………………………………………………………۱۳۰
سیستم تاسیسات کنترل هوشمند bc420………………………………………………………….134
 
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………….۱۳۵
 
 
کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی پژوهشکده هنر و روانشناسی, پایان نامه معماری پژوهشکده هنر و روانشناسی, رساله معماری پژوهشکده هنر و روانشناسی, طرح نهائی معماری پژوهشکده هنر و روانشناسی, مطالعات معماری پژوهشکده هنر و روانشناسی, رساله آماده پژوهشکده هنر و روانشناسی, رساله ارشد معماری, رساله پژوهشکده , مقالات مرتبط در این دسته مطالعات پژوهشکده علوم گیاهی با تاکید بر معماری هوشمند رساله طراحی پژوهشکده نجوم - مطالعات طراحی پژوهشکده نجوم

اطلاعات

مطالعات معماری کتابخانه - رساله طراحی کتابخانه   تاریخ ایجاد 21/01/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 157برگ فونت 14 نازنین +فهرست رفرنسی   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل: 18 kb  تعدادمشاهده  56  
دریافت لینک بلافاصله پس از پرداخت موفق فصل اول: کلیات    5
چکیده    6
مقدمه    7
۲تعریف طرح    8
تعاریف    9
تعاریف کتاب    10
کتاب الکترونیکی    10
تعاریف کتابخانه    16
انواع کتابخانه ها    16
کتابخانه ی :    19
کتابخانه اختصاصی :    20
۳دلایل انتخاب طرح    21
۳-۱هدف طرح    22
۳-۲اهمیت و ضرورت موضوع    22
فصل دوم: شناخت    23
۱گردآوری قوانین و نمونه ها    24
۱-۱سیر تحول تاریخی موضوع    26
۱-۲بررسی استانداردها و ضوابط طراحی    27
استانداردهای کتابخانه    28
استاندارد ابعاد قفسه ها    29
بخش های جنبی یک کتابخانه:    29
فضاهای مورد نیاز در سیستم باز:    29
فضاهای مورد نیاز در سیستم بسته :    29
انواع دسترسی داخل فضای کتابخانه:    30
فضاهای حداقل یک کتابخانه    32
قسمت های اساسی یک کتابخانه و احتیاجات آن    32
مخزن    32
بخش امانت مواد :    33
بخش منابع رزور :    34
مرجع    34
) بخش نشریات ادواری :    34
خدمات فتوکپی و تکثیر :    34
خانه    34
حوزه خدمات فنی    35
بخش تهیه و سفارش مواد    35
بخش آماده سازی مواد    35
حوزه خدمات عمومی    36
اطلاعات و راهنمایی    36
حوزه خدمات اداری    37
حوزه خدمات پشتیبانی    37
تاسیسات:    38
حفاظت و ایمنی    38
رطوبت    39
گرد و غبار    39
صدا    39
.نور طبیعی    40
.نور     40
مکان    41
قسمت ورودی، سالن    41
بررسی سناریوی عملکردی و ویژگی های فضاها (است اج لیست فضاهای مورد نیاز )    42
توضیح کلی دربارة کتابخانه های نوین    42
سالن ورودی    43
سالن مطالعه    43
سالن مطالعه با قفسه های در دسترس    44
- دفتر امانت    45
- دفتر برگشت    45
سالن اینترنت    46
سالن اجتماعات    46
-اتاق های دیداری و شنیداری    47
اداری    48
- دفتر انفرادی    48
-دفتر چند نفری    49
بخش مدیریت    49
-  بخش تعمیرات و انبار کتاب    49
-نمایشگاه و فروشگاه    50
-باغ و تراس برای مطالعه در هوای آزاد    50
بررسی استانداردها و ابعاد ریز فضاها ، مبلمان و... و محاسبة سرانه ها    50
ابعاد و اندازه قفسه کتاب    50
مطالعه کنندگان (استانداردهای مبلمان فضای مطالعاتی )    58
کارکنان ( استانداردهای قسمت اداری )    60
استانداردهای سالن اجتماعات    63
استانداردها برای کار با کامپیوتر    65
پارکینگ    68
محاسبة مساحت فضاهای د و کلان با استفاده از سرانه ها و ظرفیت ها    69
نتیجه گیری    71
۱-۳مطالعه و بررسی نمونه های داخلی و خارجی    72
کتابخانه ملی آلمان    72
کتابخانه مرکزی اشتوتگارت    77
کتابخانه اختصاصی نیاوران    86
کتابخانه ملی فرانسه    90
ساختمان:    94
فعالیت‌ها و خدمات:    95
حوزه‌های موضوعی:    97
کتابخانه ملی فرانسه سالن فرهنگ ی در کتابخانه ملی فرانسه    98
۲بستر طرح    99
اقلیم تهران    99
بارندگی    101
یخبندان    101
مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران    101
۲-۲تحلیل سایت(چشم انداز- همسایگی- دسترسی ها- عوارض زمین- و …)    105
معرفی کامل سایت و تحلیل (آنالیز)    106
ج) خاک شناسی    106
زمینشناسی سایت    107
گسلهای اصلی و فرعی در سایت یا نزدیک سایت.    107
گسل های اصلی و فرعی    108
عوارض سایت    109
مسائل زیست محیطی    110
آلودگیهای زیست محیطی    113
آلودگی هوا:    113
عوارض ناشی از آلودگی هوا:    115
باران اسیدی    115
آلوده‌کننده‌ها    116
ضوابط ایمنی طرح:    117
ارتبا طات و دسترسیها    117
-جهت های عمده شیب زمین    117
بررسی محیط کالبدی    118
کاربری زمینهای مجاور    121
منظر و دیدهای مناسب و نامناسب (از بیرون به درون و از درون به بیرون)    122
۲-۳مطالعات آدای اجتماعی- فرهنگی واقتصادی محدوده طرح    126
بررسی وضعیت اجتماعی- فرهنگی نین    127
فصل سوم: فرایند طراحی  مبانی نظری    127
۳-۲- برنامه ریزی کالبدی وتهیه طرح شماتیک    133
۱-تحلیل و نقد گزینه ها و انتخاب گزینه نهایی    135
ملاحظات توسعه پایدار و صرفه جویی در انرژی:    136
۱تحلیل و نقد گزینه ها و انتخاب گزینه نهایی    139
انواع کتابخانه    139
۴پیشنهاد مصالح – سازه وتاسیسات    139
ملاحظات هوشمندی بنا:    140
سازه طرح    140
نمونه سازه کتابخانه    140
تجهیزات مکانیکی    142
5ـ5ـ2ـ1 سیستمهای کنترل خ ر    144
5ـ5ـ2ـ2 سیستم جمع آوری آب باران    144
تاسیسات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی    146
نتیجه گیری    150
منابع و مآخذ    150
 
 
 
کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات معماری کتابخانه ,مطالعات معماری کتابخانه - رساله طراحی کتابخانه , رساله طراحی کتابخانه ,رساله کتابخانه,مطالعات,پروژه کتابخانه,پروپوزال کتابخانه,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه کتابخانه,معماری, رایگان,طراحی کتابخانه, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی کتابخانه, مقالات مرتبط در این دسته رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی با رویکرد ارتباط مطلوب میان طبیعت و معماری مطالعات پژوهشکده علوم گیاهی با تاکید بر معماری هوشمند مطالعات کانون فرهنگی و پژوهشی و همایش جوانان با رویکرد معماری سنتی ایران مطالعات مجموعه پژوهشی یادمانی ملاصدرا با رویکرد معماری سنتی ایران رساله پژوهشکده معماری و شهرسازی با رویکرد طراحی شهری پایدار پروژه کامل طراحی مدرسه فوتبال پروژه کامل مرکز تکنولوژی اطلاعات تهران پروژه کامل مرکز پژوهشی ادیان الهی پروژه کامل مرکز همایش ها و تحقیقات نانو تکنولوژی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4763
 • مطالب مشابه: مطالعات ,معماری ,کتابخانه , رساله ,طراحی کتابخانه
 • کلمات کلیدی: کتابخانه ,معماری ,طراحی ,رساله ,مطالعات ,سالن ,کتابخانه رساله ,طراحی کتابخانه ,رساله طراحی ,پروژه کامل ,مطالعات معماری ,رساله طراحی کتابخانه ,م
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
مطالعات کتابخانه,, ۱۴۰ص   تاریخ ایجاد 05/03/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 140   قیمت: 14000 تومان     تعدادمشاهده  23  
فصل اول پیشینه و زمینه ۱
۱-۱ – تاریخچه بنای کتابخانه۲
 
فصل دوم مبانی نظری طرح ۷
 
بخش اول
۱-۲- نور ۸
۱-۱-۲-نو ردازی۸
۲-۱-۲- نور و اثر آن ۹
۳-۱-۲- نور پردازی طبیعی۱۱
۴-۱-۲شدت نور ۱۳
ب
خش دوم
۲-۲- رنگ۱۴
۱-۲-۲-رنگ راهنماها۱۷
۲-۲-۲- معانی رنگ ها۱۸
۳-۲- حفاظت از اسناد و مدارک کاغذی ۱۹
 
فصل سوم نمونه های داخلی و خارجی ۲۲
۱-۳-کتابخانه آستان قدس رضوی ۲۳
۱-۱-۳- قفسه باز بانوان۲۵
۲-۱-۳- بخش گردش کتاب و مطالعه بانوان ۲۹
۳-۱-۳- کتابخانه تخصصی جغرافیا۳۲
۴-۱-۳- کتابخانه تخصصی تاریخ و انتشارات تی ۳۳
۵-۱-۳- بخش دیداری و شنیداری۳۷
۱-۵-۱-۳- تالار سمعی و بصری آقایان/بانوان۳۷
۲-۵-۱-۳- واحد امانت مواد دیداری و شنیداری ۳۷
۳-۵-۱-۳- آرشیو سمعی و بصری۳۸
۶-۱-۳- تالار محققان مخزن چاپی ۴۰
۷-۱-۳- پایان نامه ها: ۴۱
۸-۱-۳- منابع مرجع:۴۲
۹-۱-۳- تالار محققان منابع خطی ۴۳
۱۰-۱-۳- کتابخانه تخصصی مخطوطات۴۴
۱۱-۱-۳- تالار محققان مطبوعات فارسی۴۴
۱۲-۱-۳- تالار محققان مطبوعات غیر فارسی۴۶
۱۳-۱-۳- مرکز اطلاع رسانی مطبوعات ۴۸
۱۴-۱-۳- تالار جوانان دختر۵۱
۱۵-۱-۳- تالار مطالعه و گردش کتاب نوجوانان دختر۵۴
 
بخش دوم
۲-۳- کتابخانه ملی ایران ۶۵
۱-۲-۳- ساختمان جدید کتابخانه ملّی۶۶
۳-۳- نمونه های خارجی۷۵
۱-۳-۳- کتابخانه بزرگ اسکندریه مصر۷۵
 
فصل چهارم معرفی سایت۸۵
۱-۴- روابط و استانداردها۸۶
۱-۱-۴- نکات مهم درطراحی۸۷
۲-۱-۴- بررسی ضوابت و استانداردها در بخشهای مختلف۸۹
 
بخش دوم
۲-۴- اصول رعایت ضوابط ها و استاندارد ها در کتابخانه های عمومی۱۰۱
۱-۲-۴- قفسه ها۱۰۲
۱-۱-۲-۴- قفسه بندی بسته۱۰۲
۲-۱-۱-۴- قفسه بندی باز ۱۰۳
۳-۲-۴- بخش امانت ۱۰۵
۴-۲-۴- تامپسون پنج طرح درمورد چیدمان ارائه می دهد، برای مثال:۱۰۵
۵-۲-۴- محل های خدمت رسانی به اهل مطالعه۱۰۵
۶-۲-۴- بخش های موضوعی یا رسانه ای۱۰۵
۷-۲-۴- اتاق های دیگر ۱۰۶
۸-۲-۴- کمک به خوانندگان و میز پرسش و جست و جو۱۰۶
۹-۲-۴- فهرستگان۱۰۶
۱۰-۲-۴- سرسرای ورودی۱۰۷
۱۱-۲-۴- نمایش کتاب۱۰۷
۱۲-۲-۴- تسهیلات تفریحی و سرگرمی برای اهل مطالعه۱۰۷
۱۳-۲-۴- تسهیلات سرویس دستشوئی و صندوق های امانت و جا لباسی برای مراجعان۱۰۷
۱۴-۲-۴- محل های کارکنان۱۰۷
۱۵-۲-۴- فهرست نویسی و رده بندی۱۰۸
۱۶-۲-۴- خدمات فنی و مدیریت اداری۱۰۸
۱۷-۲-۴- مخزن کتابخانه۱۰۸
۱۸-۲-۴- کارگاه صحافی۱۰۹
۱۹-۲-۴- بخش فتوکپی۱۰۹
۲۰-۲-۴- بخش حفاظت و نگهداری۱۰۹
۲۱-۲-۴- بخش آموزش کارکنان۱۱۰
۲۲-۲-۴- محل های خواندن و مطالعه۱۱۰
۲۳-۲-۴- فضاهای غیر اختصاصی۱۱۲
۲۴-۲-۴- قطعات یا بخش های عملگرا و مفید ساختمان کتابخانه۱۱۲
 
بخش سوم
۳-۴- راهنمای طرح و نقشه ساختمان کتابخانه عمومی۱۳۲
۱-۳-۴- طرح فضای کتابخانه عمومی ۱۳۳
۴-۴- تحلیل سایت۱۳۵
۱-۴-۴- جغرافیا۱۳۵
۲-۴-۴- آب و هوا ۱۳۶
۱-۲-۴-۴- تابش آفتاب و حرارت دما۱۳۶
۳-۴-۴- آثار باستانی استان لرستان۱۳۷
۴-۴-۴- شهرستان اَلیگودَرز ۱۳۹
۵ -۴-۴- سرانه مطالعه در لرستان۱۴۰
 
فصل پنجم – ارائه طرح
کلمات کلیدی مرتبط:
آنالیز سایت کتابخانه، ابعاد طراحی کتابخانه، استانداردهای طراحی کتابخانه، اصول طراحی کتابخانه، اه طراحی کتابخانه، برنامه فیزیکی کتابخانه، پایان نامه آماده کتابخانه، پایان نامه کتابخانه، پروپوزال کتابخانه، پروژه کامل کتابخانه، تحلیل سایت کتابخانه، ید رساله کتابخانه،

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4764
 • مطالب مشابه: مطالعات ,کتابخانه,, ۱۴۰ص
 • کلمات کلیدی: کتابخانه ,کتابخانه، ,تالار ,طراحی ,محققان ,قفسه ,تالار محققان ,طراحی کتابخانه، ,کتابخانه تخصصی ,پایان نامه ,کتابخانه ۱۴۰ص ,تالار محققان مطبوعا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
مطالعات کتابخانه مرکزی - رساله کتابخانه مرکزی   تاریخ ایجاد 15/07/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 121 برگ ورد   قیمت: 18500 تومان   حجم فایل: 17574 kb  تعدادمشاهده  111    
مطالعات کتابخانه مرکزی
 
 
  مقدمه
طرح مسئله
پیشگفتار
ضرورت مسئله
روش تحقیق
هدف تحقیق :
ایجاد یک بستر سالم و فرهنگ ساز برای خانواده ها در طی زمان.
بالا بردن سطح فرهنگی منطقه.
نقطه عطفی برای شهر منظور گردد.
فضایی برای اوقات فراغت جوانان.
اهمیت و نقش فضای سبز از جهات مختلف بر شهر که در فصل اول بخش اول مفصلاً در مورد آنها بحث شده است .
به وجود آوردن بستری برای کامل امکانات آموزشی و کم نمودن کاستی ها در این موزه.
به وجود آوردن فضایی برای تمامی سنین (از ک ن تا میانسالان) اعم از ن و مردان.
در اجلاس کاملیس۴ (کنفرانس اطلاع‌رسانی در کشورهای ی) به طور خلاصه برخی از فواید بهره‌گیری از اطلاعات را به شرح زیر بیان شده است:
 
–     کاهش تردید
 
–     افزایش دانش موجود
 
–     کمک به پیشرفت تصمیمات
 
–      برانگیختن خلاقیت
 
–      اعتلای ارزش داوری
 
–      افزایش بهره‌وری
 
–      بهسازی فرآیند برنامه ریزی
 
–      فراهم آوری امکان تبادل خدمات و کالاها
 
–      ایجاد اطمینان
 
–     کمک به جریان مذاکره وکمک به برقراری ارتباط.
 فصل اول :  مطالعات اولیه
بخش اول:  مشخصات فضای فرهنگی
1-1-1-توسعه پایدار1
1-1-1-1-تعریف توسعه پایدار1
1-1-1-2-نقش کتابخانه‌ها و اطلاعات  در توسعه پایدار1
1-1-2- تعریف 2
1-1-2-1- تعریف کتابخانه2
1-1-2-2- تعریف کتابخانه از نظر فیزیکی و کارکردی2
1-1-2-3- تعریف کتابخانه از نظر کارکردی و اجتماعی2
1-1-3- فرهنگ 3
1-1-3-1- فرهنگ از نظر صاحب نظران  3
1-1-4-  تاریخچه خط3
1-1-4-1- انواع خط 4
1-1-5- کتاب4
1-1-5-1- تاریخچه کتاب4
1-1-6- کتابخانه 5
1-1-7- معماری کتابخانه و خلاصه سیر تحول آن 5
     بخش دوم :  کتابخانه های شهری
1-2-1- مشخصات انواع کتابخانه های شهری بر حسب مقیاس6
ü    فصل دوم : مطالعات پایه

     بخش اول :   استان اسان رضوی
2-1-1- مطالعات عمومی استان اسان7
2-1-2- مشخصات کلی شهر مشهد7
2-1-3- مطالعات تاریخی شهر مشهد8
     بخش دوم :  اقلیم
2-2-1- بررسی عوامل اقلیمی9
2-2-1-1- دما و رطوبت9
2-2-1-2- وزش باد9
2-2-1-3- تابش آفتاب10
2-2-1-4- جهت گیری ساختمان10
2-2-2- ج بیوتیماتیک شهر مشهد 11
2-2-3- ج ماهانی11
2-2-4- ج زیست اقلیمی11
2-2-5- تعیین نوع اقلیم11
2-2-6- اصول راهبردی اقلیمی12
2-2-7- خلاصه و نتیجه گیری اقلیمی14
ü    فصل سوم : مطالعات تطبیقی

     بخش اول :  کتابخانه های خارجی
3-1-1-15-27

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی
بخش اول :  مقررات
4-1-1- ضوابط  شهرسازی ساختمانهای عمومی28
4-1-2-ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین29
4-1-3-معلولین و موارد خاص29
بخش دوم:  کتابخانه های شهری
4-2-1- طبقه بندی کتابخانه های عمومی31
4-2-1-1- کتابخانه مرکزی32
4-2-1-2- کتابخانه عمومی32
4-2-2- اه کتابخانه های مرکزی32
4-2-3-تجهیزات کتابخانه های مرکزی33
4-2-4-مشخصات انواع کتابخانه های شهری بر حسب مقیاس43
فصل پنجم : مطالعات کالبدی
بخش اول :  کالبد شهر و منطقه
5-1-1- مطالعات کالبدی شهر 45
5-1-2-  مطالعات کالبدی منطقه 10 (قاسم آباد)85
5-1-3- معرفی اجمالی سایت85
5-1-4- بررسی خصوصیات و ویژگیهای سایت86
بخش دوم :  تجزیه و تحلیل سایت
5-2-1- هندسه سایت 88
5-2-1-1- مساحت ، محیط ، ابعاد و اندازه88
5-2-2- دسترسی و ترافیک 88
5-2-2-1- دسترسی درجه 3،2،188
5-2-3- کاربری89
5-2-4- دید و منظر90
5-2-4-1- دید از بیرون به سایت 90
5-2-4-2- دید از سایت به بیرون91
5-2-5- آلودگی صوتی91
5-2-6-توپوگرافی92
فصل ششم : برنامه فیزیکی پروژه
6-1- برنامه فیزیکی توده93
6-2- برنامه فیزیکی فضا95
فصل هفتم : طراحی
بخش  اول :   تاریخچه
7-1-1- تاریخچه معماری منظر96
بخش دوم :   مبادی سواد بصری
7-2-1- نقطه 97
7-2-2- خط97
7-2-3- فرم98
7-2-4- رنگ 99
7-2-5- بافت100
بخش سوم :  توصیه های طراحی برای کتابخانه
7-3-1- انعطاف پذیری108
7-3-2- قابلیت با نیازهای آتی 108
7-3-3- فشردگی طرح و نقشه108
7-3-4- دسترسی و روابط داخلی108
7-3-5- استفاده از نور طبیعی108
7-3-6- افزایش ایمنی108
7-3-7- ایجاد تاسیسات مکانیکی108
7-3-8- ایجاد تاسیسات برقی و الکتریکی108
7-3-9- ملاحظات سازه ای108
7-3-10- اقتصادی بودن108
بخش ششم :  شروع طراحی
7-6-1- شکل گیری طرح و مکان ی کتابخانه108
7-6-2- اسکیس اول109
بخش هفتم :  ملاحظات سازه ای
7-6-1-تعاریف109
7-6-2- پیشنهاد طرح سازه ای 109
7-6-3- سیستم سازه پیشنهادی109
7-6-4- مراحل اجرا110
فصل هشتم : پیوست و منابع
8-1-1- منابع مقدمه
طرح مسئله
پیشگفتار
ضرورت مسئله
روش تحقیق
هدف تحقیق
هدف تحقیق :
 
ایجاد یک بستر سالم و فرهنگ ساز برای خانواده ها در طی زمان.
 
بالا بردن سطح فرهنگی منطقه.
 
نقطه عطفی برای شهر منظور گردد.
 
فضایی برای اوقات فراغت جوانان.
 
اهمیت و نقش فضای سبز از جهات مختلف بر شهر که در فصل اول بخش اول مفصلاً در مورد آنها بحث شده است .
 
به وجود آوردن بستری برای کامل امکانات آموزشی و کم نمودن کاستی ها در این موزه.
 
به وجود آوردن فضایی برای تمامی سنین (از ک ن تا میانسالان) اعم از ن و مردان.
 
در اجلاس کاملیس۴ (کنفرانس اطلاع‌رسانی در کشورهای ی) به طور خلاصه برخی از فواید بهره‌گیری از اطلاعات را به شرح زیر بیان شده است:
 
–     کاهش تردید
 
–     افزایش دانش موجود
 
–     کمک به پیشرفت تصمیمات
 
–      برانگیختن خلاقیت
 
–      اعتلای ارزش داوری
 
–      افزایش بهره‌وری
 
–      بهسازی فرآیند برنامه ریزی
 
–      فراهم آوری امکان تبادل خدمات و کالاها
 
–      ایجاد اطمینان
 
–     کمک به جریان مذاکره وکمک به برقراری ارتباط.
 فصل اول :  مطالعات اولیه

     بخش اول:  مشخصات فضای فرهنگی
1-1-1-توسعه پایدار1
1-1-1-1-تعریف توسعه پایدار1
1-1-1-2-نقش کتابخانه‌ها و اطلاعات  در توسعه پایدار1
1-1-2- تعریف 2
1-1-2-1- تعریف کتابخانه2
1-1-2-2- تعریف کتابخانه از نظر فیزیکی و کارکردی2
1-1-2-3- تعریف کتابخانه از نظر کارکردی و اجتماعی2
1-1-3- فرهنگ 3
1-1-3-1- فرهنگ از نظر صاحب نظران  3
1-1-4-  تاریخچه خط3
1-1-4-1- انواع خط 4
1-1-5- کتاب4
1-1-5-1- تاریخچه کتاب4
1-1-6- کتابخانه 5
1-1-7- معماری کتابخانه و خلاصه سیر تحول آن 5
     بخش دوم :  کتابخانه های شهری
1-2-1- مشخصات انواع کتابخانه های شهری بر حسب مقیاس6
ü    فصل دوم : مطالعات پایه

     بخش اول :   استان اسان رضوی
2-1-1- مطالعات عمومی استان اسان7
2-1-2- مشخصات کلی شهر مشهد7
2-1-3- مطالعات تاریخی شهر مشهد8
     بخش دوم :  اقلیم
2-2-1- بررسی عوامل اقلیمی9
2-2-1-1- دما و رطوبت9
2-2-1-2- وزش باد9
2-2-1-3- تابش آفتاب10
2-2-1-4- جهت گیری ساختمان10
2-2-2- ج بیوتیماتیک شهر مشهد 11
2-2-3- ج ماهانی11
2-2-4- ج زیست اقلیمی11
2-2-5- تعیین نوع اقلیم11
2-2-6- اصول راهبردی اقلیمی12
2-2-7- خلاصه و نتیجه گیری اقلیمی14
ü    فصل سوم : مطالعات تطبیقی

     بخش اول :  کتابخانه های خارجی
3-1-1-15-27

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی
بخش اول :  مقررات
4-1-1- ضوابط  شهرسازی ساختمانهای عمومی28
4-1-2-ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین29
4-1-3-معلولین و موارد خاص29
بخش دوم:  کتابخانه های شهری
4-2-1- طبقه بندی کتابخانه های عمومی31
4-2-1-1- کتابخانه مرکزی32
4-2-1-2- کتابخانه عمومی32
4-2-2- اه کتابخانه های مرکزی32
4-2-3-تجهیزات کتابخانه های مرکزی33
4-2-4-مشخصات انواع کتابخانه های شهری بر حسب مقیاس43
فصل پنجم : مطالعات کالبدی
بخش اول :  کالبد شهر و منطقه
5-1-1- مطالعات کالبدی شهر 45
5-1-2-  مطالعات کالبدی منطقه 10 (قاسم آباد)85
5-1-3- معرفی اجمالی سایت85
5-1-4- بررسی خصوصیات و ویژگیهای سایت86
بخش دوم :  تجزیه و تحلیل سایت
5-2-1- هندسه سایت 88
5-2-1-1- مساحت ، محیط ، ابعاد و اندازه88
5-2-2- دسترسی و ترافیک 88
5-2-2-1- دسترسی درجه 3،2،188
5-2-3- کاربری89
5-2-4- دید و منظر90
5-2-4-1- دید از بیرون به سایت 90
5-2-4-2- دید از سایت به بیرون91
5-2-5- آلودگی صوتی91
5-2-6-توپوگرافی92
فصل ششم : برنامه فیزیکی پروژه
6-1- برنامه فیزیکی توده93
6-2- برنامه فیزیکی فضا95
فصل هفتم : طراحی
بخش  اول :   تاریخچه
7-1-1- تاریخچه معماری منظر96
بخش دوم :   مبادی سواد بصری
7-2-1- نقطه 97
7-2-2- خط97
7-2-3- فرم98
7-2-4- رنگ 99
7-2-5- بافت100
بخش سوم :  توصیه های طراحی برای کتابخانه
7-3-1- انعطاف پذیری108
7-3-2- قابلیت با نیازهای آتی 108
7-3-3- فشردگی طرح و نقشه108
7-3-4- دسترسی و روابط داخلی108
7-3-5- استفاده از نور طبیعی108
7-3-6- افزایش ایمنی108
7-3-7- ایجاد تاسیسات مکانیکی108
7-3-8- ایجاد تاسیسات برقی و الکتریکی108
7-3-9- ملاحظات سازه ای108
7-3-10- اقتصادی بودن108
بخش ششم :  شروع طراحی
7-6-1- شکل گیری طرح و مکان ی کتابخانه108
7-6-2- اسکیس اول109
بخش هفتم :  ملاحظات سازه ای
7-6-1-تعاریف109
7-6-2- پیشنهاد طرح سازه ای 109
7-6-3- سیستم سازه پیشنهادی109
7-6-4- مراحل اجرا110
فصل هشتم : پیوست و منابع
8-1-1- منابع
  کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات کتابخانه مرکزی , اصول طراحی کتابخانه مرکزی, برنامه فیزیکی کتابخانه مرکزی, ید رساله کتابخانه مرکزی, ید مطالعات کتابخانه مرکزی, مطالعات کتابخانه مرکزی, رساله کتابخانه مرکزی, کتابخانه مرکزی, مطالعات کتابخانه مرکزی, پایان نامه کتابخانه مرکزی, پایانامه کتابخانه. , ,مطالعات کتابخانه مر, مقالات مرتبط در این دسته رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی با رویکرد ارتباط مطلوب میان طبیعت و معماری مطالعات پژوهشکده علوم گیاهی با تاکید بر معماری هوشمند مطالعات کانون فرهنگی و پژوهشی و همایش جوانان با رویکرد معماری سنتی ایران مطالعات مجموعه پژوهشی یادمانی ملاصدرا با رویکرد معماری سنتی ایران رساله پژوهشکده معماری و شهرسازی با رویکرد طراحی شهری پایدار پروژه کامل طراحی مدرسه فوتبال پروژه کامل مرکز تکنولوژی اطلاعات تهران پروژه کامل مرکز پژوهشی ادیان الهی پروژه کامل مرکز همایش ها و تحقیقات نانو تکنولوژی مطالعات پژوهش سرای دانش آموزی،رساله طراحی مرکز علمی پژوهشی ک ن مطالعات طراحی کتابخانه ک ن، رساله معماری کتابخانه ک ن مطالعات طراحی موزه صنایع دستی ، رساله موزه صنایع دستی مطالعه معماری و طراحی کتابخانه عمومی، بهمراه یک پروژه اتوکد طراحی کتابخانه مطالعات طراحی موزه و پژوهشکده شناسی با رویکرد معماری ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی مطالعات طراحی مرکز تحقیقات هواشناسی به همراه نقشه های اتوکدی مطالعات طراحی خانه ی کتاب ک ن و نوجوانان 160 ص فایل ورد مطالعه کالبدی طراحی معماری کتابخانه رساله طراحی بنیاد علمی پژوهشی با رویکرد ارتقا نقش معماری در فضاهای پژوهشی رساله طراحی کتابخانه

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4765
 • مطالب مشابه: مطالعات, کتابخانه, مرکزی , رساله ,کتابخانه مرکزی
 • کلمات کلیدی: کتابخانه ,مطالعات ,طراحی ,معماری ,مرکزی ,–      ,کتابخانه مرکزی ,مطالعات کتابخانه ,برنامه فیزیکی ,مطالعات کالبدی ,توسعه پایدار1 ,مطالعات کتاب
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
مطالعات کتابخانه -رساله کتابخانه -معماری کتابخانه   تاریخ ایجاد 15/07/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 132 برگ ورد   قیمت: 13000 تومان   حجم فایل: 3960 kb  تعدادمشاهده  115  
رساله کتابخانه
 
توضیحات مختصر ازپروژه:
 
آنگاه که آدمیان خط را اختراع د و توانستند یافته‌ها و دانش و اسطوره‌های دینی خود را ثبت کنند، ذخیره آنها در جایی به دو دلیل، حفظ و نگهداری از گزند روزگار و امکان بازی مجدد، ضروری می‌نمود و این سرآغاز تاریخ ساختمان برای کتابخانه گردید. با تغییرات اجتماعی و فرهنگی و پیشرفت فناوری ــ بخصوص از اختراع صنعت چاپ به بعد ــ و دگرگونی در اشکال منابع کتابخانه‌ای (از الواح گلین تا پاپیروس ، پارشمن و کاغذ، و به روزگار ما انواع منابع دیداری – شنیداری و لوح‌های فشرده ) ساختمان کتابخانه‌ها نیز تغییرات چشمگیری یافته‌اند. شاید بتوان گفت که نگهداری مجموعه منابع و فعالیت بخش‌های مختلف کتابخانه از جمله مجموعه‌سازی، مرجع، و اطلاع‌رسانی؛ و نیز استقرار کارکنان کتابخانه و تأمین تسهیلاتی قابل قبول برای استفاده از مجموعه آن در گرو ساختمانی است که از نظر حرفه‌ای در درجه نخست پاسخگوی نیازهای مراجعه‌کنندگان و در مرحله بعدی جوابگوی نیازهای عملیاتی کتابخانه باشد. پس ساختمان هر کتابخانه با درنظر گرفتن نیازها و اه کلی کتابخانه باید برای آن نوع کتابخانه ساخته شده باشد.
 
نخستین ساختمان کتابخانه‌ها در معابد و کاخ پادشاهان ساخته شد که در آنها منابع دینی، اسطوره‌ها، و گزارش‌های حکومتی نگهداری می‌شد. قدیم‌ترین آنها مجموعه‌ای از الواح گلین بود که در قرن ۲۱ق.م. در بابل نگهداری می‌شد. بنابر مآخذ یونانی در معابد مصر قدیم، در تل‌العمارنه۱، کتابخانه‌هایی وجود داشته است. همچنین کتابخانه اشوربانیپال، در نینوا تا زمان تأسیس کتابخانه اسکندریه مهم‌ترین کتابخانه بود. معبد بیت‌المقدس نیز کتابخانه‌ای مذهبی داشت. آرشیو سلطنتی تخت‌جمشید نیز از جمله کتابخانه‌های سلطنتی به‌شمار می‌آید. این کتابخانه‌ها به‌گونه‌ای ساخته و پرداخته می‌شدند که از دسترس عموم به دور بودند و فقط کاهنان و تمردان از آنها استفاده می‌ د. ساختمان کتابخانه‌های باستان معمولا چندین اتاق بود که در آنها الواح و طومارها را در گنجه‌ها یا بر روی زمین نگهداری می‌ د
فصل اول :  انواع کتابخانه ، معرفی و عملکرد فضاها و استانداردها         ۱
مقدمه         ۲
کتابخانه         ۳
انواع کتابخانه‌ها         ۴
معرفی فضاهای کتابخانه و استانداردها         ۶
قفسه بندی کتاب         ۷
سیستم‌های جابجایی کتب         ۹
سالن‌های مطالعه         ۹
اتاق‌های مطالعه‌ی شخصی         ۱۱
بخش آرشیو و بایگانی         ۱۲
کنترل در کتابخانه ها         ۱۳
امنیت در کتابخانه ها         ۱۳
تهویه هوا در کتابخانه         ۱۳
کنترل گرد و غبار         ۱۵
طراحی نور در کتابخانه ها         ۱۶
کنترل صدا در کتابخانه         ۱۷
کنترل آتش‌سوزی در کتابخانه‌ها         ۱۸
استانداردهای مبلمان و حداقل فواصل         ۲۰
جنس وسایل کتابخانه         ۲۸
فصل دوم : بررسی شرایط فیزیکی در ساختمان کتابخانه‌های ایران         ۲۹
مقدمه         ۳۰
بررسی وضعیت روشنایی         ۳۱
وسایل و امکانات خنک کننده         ۳۳
وسایل و امکانات گرم کننده         ۳۴
امکانات و وسایل کنترل کننده رطوبت         ۳۵
وضعیت دستگاهای تهویه مطبوع         ۳۶
کنترل گرد و غبار         ۳۶
وضعیت پیشگیری آلودگی‌های صوتی         ۳۷
وسایل و تجهیزات کنترل کننده حریق         ۳۸
نتیجه گیری         ۳۹
فصل سوم : استانداردهای ایفلا و مقایسه وضعیت کتابخانه های ایران با کتابخانه‌های کانادا و استرالیا         ۴۰
مقدمه         ۴۱
ایفلا چیست؟         ۴۱
مقایسه کتابخانه ملی کانادا و کتابخانه ملی ایران         ۴۴
تاریخچه کتابخانه ملی ایران         ۴۴
آرشیو و کتابخانه ملی کانادا         ۴۶
وظایف اصلی آرشیو و کتابخانه ملی کانادا         ۴۷
اشتراک منابع اطلاعاتی در کتابخانه ملی کانادا         ۴۷
وب سایت کتابخانه ملی جمهوری ی ایران         ۴۷
سیستم جامع کتابخانه ملّی ایران (رسا)         ۴۸
امکانات سیستم جامع کتابخانه ملّی ایران         ۴۸
ویژگیهای خاص پروژه         ۴۹
وب سایت کتابخانه ملی کانادا         ۴۹
وضعیت کتابخانه ملی استرالیا         ۵۰
تشکیلات سازمانی و نیروی انسانی         ۵۰
ساختمان و فضا         ۵۱
مجموعه         ۵۲
خدمات         ۵۴
فصل چهارم : معرفی شهر رشت ، بررسی معماری و آثار رشت ، اقلیم رشت و اثرات آن         ۵۶
معرفی شهر رشت         ۵۷
کتابخانه های موجود در رشت         ۵۷
کتابخانه ملی رشت         ۵۸
کتابخانه المومنین         ۵۹
کتابخانه رضا         ۶۰
کتابخانه مجتمع فرهنگی جنگل         ۶۰
اقلیم رشت         ۶۱
درجه حرارت         ۶۲
بارندگی         ۶۲
رطوبت هوا         ۶۳
پوشش ابری و ساعات آفت         ۶۳
تعداد روزهای با دید افقی کم         ۶۴
تعداد روزهای یخبندان         ۶۴
سمت و سرعت باد         ۶۴
تأثیر عوامل اقلیمی         ۶۵
تابش آفتاب و دما         ۶۵
تأثیر سایه‌بان‌ها         ۶۶
باد         ۶۷
عملکرد تهویه و نیاز به آن در بنا         ۶۸
موقعیت پنجره و تأثیر آن در وضعیت تهویه         ۶۹
تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل و مرطوب         ۶۹
بارندگی و رطوبت         ۶۹
زمین شناسی استان گیلان         ۷۰
لرزه خیزی ناحیه گیلان         ۷۱
تأثیرات احتمالی ز له به شهر رشت         ۷۲
نتیجه گیری کلی         ۷۳
فصل پنجم : مبانی نظری معماری         ۷۴
برنامه ریزی و طراحی ساختمان کتابخانه         ۷۵
تهیه برنامه مدون ساختمان         ۷۵
تمهیدات امنیتی         ۷۶
صرفه جویی و جلوگیری از هدررفتن انرژی         ۷۶
حفاظت و نگهداری         ۷۶
ویژگی های ساختمان کتابخانه         ۷۷
فصل ششم : تحلیل و معرفی سایت پلان ، تحلیل روند طراحی ، نقشه ها و نمونه های داخلی و خارجی و تحلیل آنها         ۸۰
تحلیل سایت         ۸۱
معرفی سایت         ۸۲
نمونه های داخلی و خارجی و تحلیل آنها         ۸۶
تحلیل و بررسی ساختمان کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان         ۹۲
کتابخانه ملی جمهوری ی ایران         ۱۰۲
کتابخانه مرکزی دنور امریکا         ۱۱۰
کتابخانه مرکز رسانه ای رنسی فرانسه         ۱۱۷
کتابخانه جدید اسکندریه         ۱۲۳
نتیجه گیری         ۱۳۱
مآخذ    
کلمات کلیدی مرتبط:
رساله طراحی کتابخانه ,اصول طراحی کتابخانه, ید ارزان رساله کتابخانه, ید رساله کتابخانه, رساله کتابخانه, رساله کتابخانه, ریزفضای کتابخانه, مطالعات کتابخانه, پایان نامه کتاب خانه. ,پایان نامه مطالعات کتابخانه -رساله کتابخانه -معماری کتابخانه ,مطالعات مطالعات کتابخانه -رساله کتا, مقالات مرتبط در این دسته رساله طراحی کتابخانه رساله طراحی کتابخانه مطالعات کتابخانه,, ۱۴۰ص مطالعات معماری کتابخانه - رساله طراحی کتابخانه رساله طراحی کتابخانه - مطالعات معماری کتابخانه رساله طراحی کتابخانه - مطالعات طراحی کتابخانه رساله طراحی کافه کتاب - مطالعات طراحی کافه کتاب فایل کامل مطالعات کتابخانه تخصصی هنر فایل کامل مطالعات کتابخانه تخصصی هنر فرمت فایل:word مطالعات کتابخانه تخصصی معماری مطالعات طراحی معماری کتابخانه- طراحی کتابخانه عمومی مطالعات طراحی کتابخانه مطالعات طراحی کتابخانه تخصصی هنر و معماری ۱۰۰ صفحه – رساله کتابخانه هنر و معماری مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی شهر مطالعات کتابخانه عمومی شهر مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی شهر مطالعات طراحی کتابخانه مطالعات طراحی کتابخانه تخصصی معماری مطالعات کتابخانه عمومی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4766
 • مطالب مشابه: , مطالعات ,کتابخانه -رساله ,کتابخانه -معماری کتابخانه
 • کلمات کلیدی: کتابخانه ,مطالعات ,طراحی ,رساله ,معماری ,ساختمان ,طراحی کتابخانه ,مطالعات کتابخانه ,مطالعات طراحی ,رساله کتابخانه ,کتابخانه رساله ,مطالعات طر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
مطالعات کتابخانه معلولین - رساله کتابخانه معلولین -معماری کتابخانه معلولین   تاریخ ایجاد 15/07/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 118 برگ ورد   قیمت: 18500 تومان   حجم فایل: 14238 kb  تعدادمشاهده  76  
 
کتابخانه معلولین
 
چکیده:
 
. در این پایان نامه سعی شده ضمن ارائه تعریف کلی از معلولیت و انواع آن، به ارائه مشکلات این افراد در ابعاد مختلف زندگی و فعالیت شهری پرداخته و را ارهای عملی برای نیل به آسایش و آرامش این قشر از جامعه بررسی گردد. به همین منظور سعی شده با ارائه مثالی عملی مشکلات معلولین جسمی- حرکتی در قالب وج از محل زندگی تا رسیدن به کتابخانه و نیز مشکلات معماری کتابخانه به عنوان یک بنای عمومی به تصویر کشیده شود.طبق آمارهای بدست آمده بیش از نیم میلیارد از جمعیت دنیا به دلیل نارساییهای ذهنی، جسمی وحسی معلول به شمار می آیند که ٨٠ درصد آنها در کشورهای در حال رشد زندگی می کنند در اینجا این سوال به ذهن می رسد که به راستی معلولیت چه فرایندی است و به چه ی معلول گفته می شود و چه طیفی از افراد جامعه را شامل می شود. دراین پایان نامه ضمن معرفی واژه معلولیت و انواع آن، مشکلات معماری کتابخانه ها برای این گروه معرفی و را ارهایی عملی و ساده جهت رفع این مشکلات ارائه داده شده است
 
  فهرست مطالب                                               
 
مقدمه                                                                                             ۱
 
فصل اول: معرفی
 
۱-۱- ( شرح مسئله                                                                             ۴
 
۱-۲- اه و انتظارات                                                                         ۴
 
۱-۳- ضرورت انجام پروژه                                                                       ۵
 
۱-۴- روش انجام پایان­نامه                                                                     ۵
 
۱-۵- تاریخچه (پیشینه موضوع)                                                             ۶
 
فصل دوم:مبانی نظری موضوع طرح
 
۲-۱-۱٫ پیدایش کتاب در جهان و ایران                                                      ۹
 
۲-۱-۲٫پیدایش صنعت چاپ در جهان و ایران                                              ۱۰
 
۲–۱-۳.ورود صنعت چاپ به ایران                                                            ۱۱
 
۲-۲-۱٫-تاریخچه کتابخانه در جهان                                                          ۱۳
 
۲-۲-۲٫ تاریخچه کتابخانه در ایران –                                                         ۱۳
 
۲-۲-۲-۱٫کتابخانه های مساجد و اماکن مقدس                                         ۱۴
 
۲-۲-۲-۲٫بقاع                                                                                    ۱۵
 
۲-۲-۲-۳٫ خانقاه                                                                               ۱۵
 
۲-۲-۲-۴٫کتابخانه های مدارس دینی                                                      ۱۵
 
۲-۲-۲-۵٫کتابخانه های شخصی                                                            ۱۶
 
۲-۲-۲-۶٫ کتابخانه های پادشاهان                                                         ۱۶
 
۲ -۲-۲-۷٫کتابخانه های عالمان ، ادبیان و دانشمندان                                 ۱۷
 
۲-۳-۲٫تاریخچه کتابخانه در ایران از ۱۳۰۰ ش تا امروز                                ۱۷
 
۲-۳-۲-۱٫کتابخانه ملی                                                                        ۱۷
 
۲-۳-۲- ۲٫ کتابخانه ی                                                             ۱۸
 
۲-۳-۲-۳ .کتابخانه مدارس دینی                                                           ۱۹
 
۲-۳-۲-۴ . کتابخانه های اختصاصی                                                       ۱۹
 
۲-۳-۲-۵ . کتابخانه های عمومی                                                          ۱۹
 
۲-۳-۲-۶ . کتابخانه های مساجد و اماکن                                               ۲۰
 
۲-۳-۲-۷ . کتابخانه ن نایان                                                                 ۲۰
 
۲-۳-۲-۸ .کتابخانه های آموزشگاهی                                                     ۲۱
 
۲-۳-۲-۹ . کتابخانه های ک ن و نوجوانان                                             ۲۱
 
۲-۳-۲-۱۰ . کتابخانه های سیار                                                            ۲۱
 
۲-۴-۲٫نقش کتاب و کتابخانه در رشد فرهنگی                                         ۲۲
 
۲-۴-۲-۱٫مفهوم فرهنگ                                                                      ۲۲
 
۲-۴-۲-۲٫ضرورت بازیافتن فرهنگ                                                           ۲۲
 
۲-۴-۲-۳٫ پیوند میان فرهنگ ، کتاب و کتابخانه                                         ۲۲
 
۲-۵-۲٫انواع کتابخانه                                                                          ۲۴
 
۲-۵-۲-۱٫انواع استاندارد کتابخانه در جهان و ایران                                     ۲۴
 
۲-۵-۲-۲٫کتابخانه ملی                                                                      ۲۴
 
۲-۵-۲-۳٫کتابخانه عمومی                                                                  ۲۴
 
۲-۵-۲-۴٫کتابخانه تخصصی                                                                ۲۴
 
۲-۵-۲-۵٫انواع کتابخانه از نظر فنی و مقایسه آنها                                   ۲۵
 
فصل سوم: شناخت محیط طرح
 
۳-۱٫جغرافیای تهران                                                                       ۲۹
 
۳-۲٫تاریخچه تهران                                                                        ۳۱
 
۳-۲-۱٫تهران کهن                                                                         ۳۱
 
۳-۲-۲٫دوره پهلوی                                                                       ۳۲
 
۳-۲-۳٫تهران پس از انقلاب                                                            ۳۳
 
۳-۳٫بررسی وضعیت اقتصادی تهران                                                ۳۳
 
۳-۳-۱٫جمعیت                                                                           ۳۴
 
۳-۳-۱-۱عوامل طبیعی                                                                ۳۴
 
۳-۳-۱-۲٫عوامل انسانی                                                                 ۳۴
 
۳-۳-۱-۳٫عوامل اداری ـ                                                       ۳۴
 
۳-۳-۱-۴٫عوامل صنعتی                                                                  ۳۶
 
۳-۳-۱-۵٫ ساختمان سنی جمعیت استان تهران                                   ۳۶
 
۳-۴٫ اقلیم                                                                                   ۳۷
 
۳-۴-۱٫ آ ب و هـوا                                                                         ۳۷
 
۳-۴-۲ . دما                                                                                 ۳۸
 
 ۳-۴-۳ .بارندگی                                                                          ۳۹
 
۳-۴-۴٫ رطوبت                                                                            ۴۰
 
۳-۴-۵٫ باد                                                                                 ۴۱
 
۳-۴-۶٫تابش آفتاب                                                                       ۴۳
 
۳-۴-۷٫ جهت مناسب ساختمان در رابطه با باد                                    ۴۵
 
۳-۴-۷-۱٫حجم کلی ساختمان در رابطه با باد                                      ۴۶
 
۳-۴-۸٫جهت مناسب در رابطه با تابش                                               ۴۶
 
۳-۴-۸-۱٫حجم کلی ساختمان در رابطه با تابش                                   ۴۷
 
فصل چهارم :بررسی نمونه های مشابه
 
۴-۱٫ کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شهرداری اصفهان                 ۵۰
 
۴-۲٫کتابخانه جدید اسکندریه                                                          ۵۴
 
۴-۲-۱٫ واحدهای موزه ی کتابخانه جدید اسکندریه                               ۵۸
 
۴-۲-۱-۱٫ بخش اطلاع رسانی ویژه                                                   ۵۸
 
۴-۲-۱-۲٫ بخش میکرو                                                              ۵۸
 
۴-۲-۱-۳٫ بخش نمایشگاهی موزه                                                  ۵۸
 
۴-۲-۱-۴٫ موزه تاریخ علوم                                                             ۵۸
 
۴-۲-۱-۵٫ رصد خانه (گنبد رصد خانه ای)                                          ۵۸
 
۴-۲-۱-۶٫ سالن کشفیات و نمایشگاه های علمی ک ن                    ۵۹
 
۴-۲-۱- ۷٫ دو نمایشگاه دائمی                                                      ۵۹
 
۴-۲-۱-۸٫ مرکز کنفرانس ها                                                          ۵۹
 
۴-۲-۱-۹٫هفت مرکز تحقیقی و تخصصی                                          ۵۹
 
فصل پنجم:برنامه فیزیکی(کالبدی)
 
۵-۱٫اه ، وظایف و خدمات                                                        ۶۲
 
۵-۱-۱٫اه کتابخانه عمومی                                                     ۶۳
 
۵-۱-۲٫ خدمات کتابخانه عمومی                                                   ۶۳
 
۵-۱-۲-۱٫خدمات جنبی                                                              ۶۴
 
۵-۲٫  فضاهای مورد نیاز طرح                                                       ۶۴
 
۵-۲-۱٫کتابخانه عمومی و ک ن                                                ۴ ۶
 
۵-۲-۱-۲٫ اه کتابخانه ک ن                                                 ۶۴
 
۵-۲-۱-. خدمات کتابخانه ک ن                                                 ۶۶
 
۵-۲-۲٫کتابخانه عمومی و نوجوانان                                               ۶۶
 
۵-۲-.اه کتابخانه نوجوانان                                                     ۶۶
 
۵-۲-۲-۲٫خدمات کتابخانه نوجوانان                                                ۶۷
 
۵-۳٫ عناصر اصلی کتابخانه                                                          ۶۷
 
۵-۳-۱٫استفاده کنندگان                                                              ۶۸
 
۵-۳-۲٫  مواد و منابع                                                                   ۶۸
 
۵-۴٫  فضاهای مورد نیاز                                                               ۶۹
 
۵-۴-۱٫فضاهای اداری                                                                 ۶۹
 
۵-۴-۲٫فضاهای فنی و کارگاهی                                                    ۶۹
 
۵-۴-۳٫فضاهای عمومی                                                              ۷۰
 
۵-۴-۴٫فضای مطالعه                                                                 ۷۲
 
۵-۴-۴-۱٫فضای امانت                                                                ۷۲
 
۵-۴-۴-۲٫بخش مرجع                                                                ۷۳
 
۵-۴-۴-۳٫ بخش نشریات ادواری و رو مه هـا                                 ۷۳
 
۵-۴-۴-۴٫بخش تکثیر                                                                ۷۳
 
۵-۴-۴-۵٫ بخش استراحت                                                         ۷۳
 
۵-۴-۴-۶٫بخش سمعی بصری                                                    ۷۳
 
۵-۴-۵٫فضاهای خدماتی                                                           ۷۴
 
۵-۵٫ استاندارد ها و سرانه ها                                                    ۷۵
 
۵-۵-۱٫ نظام کتابخانه عمومی                                                    ۷۵
 
۵-۵-۲٫ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی                           ۷۵
 
۵-۵-۲-۱٫ ورودیها                                                                    ۷۵
 
۵-۵-۲-۲٫ راهرو                                                                      ۷۶
 
۵-۵-۲-۳٫ بازشوها (در و پنجره)                                                 ۷۶
 
۵-۵-۲-۴٫ پله                                                                        ۷۶
 
۵-۵-۲-۵٫ سطح شیبدار                                                          ۷۷
 
۵-۵-۲- ۶٫ آسانسور                                                              ۷۸
 
۵-۵-۲-۷٫ فضاهای بهداشتی                                                  ۷۸
 
۵-۵-۲-۸٫ علائم                                                                  ۷۹
 
۵-۵-۳٫  مواد و منابع                                                            ۸۰
 
۵-۵-۳-۱٫کتاب                                                                   ۸۰
 
۵-۵-۳-۲٫تسهیلات اطلاعات الکترونیکی                                   ۸۱
 
۵-۵-۳-۳٫کارمندان                                                               ۸۱
 
۵-۵-۴٫ تجهیزات ویژه فضاهای نگهداری منابع                             ۸۲
 
۵-۵-۴-۱٫قفسه­های کتاب                                                      ۸۳
 
۵-۵-۴-۲٫فرهنگ­های جامع                                                      ۸۵
 
۵-۵-۴-۳٫نقشه ها                                                               ۸۵
 
۵-۵-۴-۴٫میکرو ­ها                                                            ۸۵
 
۵-۵-۴-۵٫میکروفیش­ها                                                            ۸۵
 
۵-۵-۴-۶٫ منابع خطی                                                            ۸۶
 
۵-۵-۴-۷٫ اسلایدها                                                               ۸۶
 
۵-۵-۵٫تجهیزات ویژه فضاهای مطالعه                                        ۸۶
 
۵-۵-۵-۱٫ برگه دان­ها                                                              ۸۷
 
۵-۵-۵-۲٫ وسایل نمایش کتابهای تازه                                        ۸۸
 
۵-۶٫ ج برنامه فیزیکی                                                       ۹۰
 
۵-۷٫ دیاگرام                                                                        ۹۳
 
فصل ششم: آستانه طراحی
 
۶-۱٫ اه ، وظایف و خدمات (جمع بندی)                                 ۹۶
 
۶-۱-۱٫اه                                                                        ۹۶
 
۶-۱-۲٫اه خاص                                                               ۹۶
 
۶-۱-۲-۱٫ پررونق بودن کتابخانه                                                 ۹۶
 
۶-۱-۲-۲٫ قابلیت همراهی با تحولات زمان                                   ۹۷
 
۶-۱-۲-۳٫ اقتصادی بودن طرح                                                    ۹۷
 
۶-۱-۳٫احکام و را ارها                                                          ۹۷
 
۶-۱-۳-۱٫هدف خاص                                                               ۹۷
 
۶-۱-۳-۲         .حکم                                                              ۹۷
 
۶-۱-۳-۳٫را ارها                                                                  ۹۷
 
۶-۱-۳-۴٫حکم                                                                       ۹۸
 
۶-۱-۳-۵٫را ارها                                                                  ۹۸
 
۶-۱-۳-۶٫حکم                                                                       ۹۸
 
۶-۱-۳-۷٫را ارها                                                                  ۹۸
 
۶-۱-۳-۸کوچه ها                                                                   ۹۹
 
۶-۱-۳-۹٫پیاده رو                                                                  ۱۰۰
 
۶-۱-۳-۱۰٫ شیب مسیر                                                         ۱۰۰
 
۶-۱-۳-۱۱٫توقفگاه اتومبیل                                                      ۱۰۱
 
۶-۱-۳-۱۲٫سطح شیبدار                                                        ۱۰۲
 
۶-۱-۳-۱٫آسانسورها و بالابرهای مکانیکی                                 ۱۰۲
 
۶-۱-۳-۱۴٫درب ورودی                                                           ۱۰۳
 
۶-۱-۳-۱۵٫پنجره ها                                                              ۱۰۴
 
۶-۲٫ انتخاب نوع نظام (سیستم) سازه و تأسیسات مناسب طرح    ۱۰۵
 
۶-۲-۱٫حریق                                                                       ۱۰۵
 
۶-۲-۲٫ز له                                                                        ۱۰۷
 
۶-۳٫ معرفی کامل سایت و تحلیل (آنالیز)                                   ۱۰۹
 
 
 
۶-۳-۱٫ ریخت­شناسی سایت                                                    ۱۰۹
 
۶-۳-۱-۱٫شکل پلان زمین                                                        ۱۰۹
 
۶-۳-۲٫ زمین­شناسی سایت                                                    ۱۱۱
 
۶-۳-۲-. گسل­های اصلی و فرعی در سایت یا نزدیک سایت            ۱۱۱
 
۶-۳-۳٫ عوارض سایت                                                            ۱۱۲
 
۶-۳-۴٫ مسائل اقلیمی                                                          ۱۱۲
 
۶-۳-. مسائل زیست­محیطی                                                    ۱۱۳
 
۶-۳-۶٫آلودگی هوا                                                                 ۱۱۳
 
۶-۳-۶-۱٫عوارض ناشی از آلودگی هوا                                        ۱۱۳
 
۶-۳-۷٫ضوابط ایمنی طرح                                                         ۱۱۴
 
۶-۳-۷-۱٫نــور                                                                        ۱۱۴
 
۶-۳-۷-۲٫صــوت                                                                     ۱۱۴
 
۶-۴٫بررسی محیط کالبدی                                                       ۱۱۵
 
 
 
۶-۴-۱٫کاربری زمینهای مجاور                                                     ۱۱۵
 
۶-۴-۲٫ ترافیک و شبکه معابر اطراف سایت                                    ۱۱۶
 
۶-۴-۳٫ منظر و دیدهای مناسب و نامناسب                                   ۱۱۷
 
۶-۴-۵٫بررسی محیط اجتماعی- فرهنگی                                      ۱۱۷
 
۶-۴-۵٫ بررسی وضعیت اجتماعی- فرهنگی نین                        ۱۱۷
 
۶-۴-۵-۲٫ بررسی وضعیت اجتماعی- فرهنگی کاربران                       ۱۱۷
 
۶-۵٫کانسپتها و ایده های اولیه شکل دهنده به طرح                         ۱۱۸
 
کلمات کلیدی مرتبط:
اصول طراحی کتابخانه معلولین, برنامه فیزیکی کتابخانه معلولین, ید رساله کتابخانه معلولین, ید مطالعات کتابخانه معلولین, مطالعات کتابخانه معلولین, رساله کتابخانه معلولین, ریزفضاهای کتابخانه معلولین, کتابخانه معلولین, مطالعات کتابخانه معلولین, پایان نامه کتابخانه معلولین. ,کتابخانه معلولین , , مقالات مرتبط در این دسته رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی با رویکرد ارتباط مطلوب میان طبیعت و معماری مطالعات پژوهشکده علوم گیاهی با تاکید بر معماری هوشمند مطالعات کانون فرهنگی و پژوهشی و همایش جوانان با رویکرد معماری سنتی ایران مطالعات مجموعه پژوهشی یادمانی ملاصدرا با رویکرد معماری سنتی ایران رساله پژوهشکده معماری و شهرسازی با رویکرد طراحی شهری پایدار پروژه کامل طراحی مدرسه فوتبال پروژه کامل مرکز تکنولوژی اطلاعات تهران پروژه کامل مرکز پژوهشی ادیان الهی پروژه کامل مرکز همایش ها و تحقیقات نانو تکنولوژی مطالعات طراحی کتابخانه دیجیتال با رویکرد فناوری اطلاعات مطالعات طراحی کافه کتاب با رویکرد ایجاد تعاملات اجتماعی در محیط مطالعات پژوهش سرای دانش آموزی،رساله طراحی مرکز علمی پژوهشی ک ن مطالعات طراحی کتابخانه ک ن، رساله معماری کتابخانه ک ن رساله طراحی نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب ، مطالعات معماری مطالعات طراحی موزه صنایع دستی ، رساله موزه صنایع دستی مطالعه معماری و طراحی کتابخانه عمومی، بهمراه یک پروژه اتوکد طراحی کتابخانه طرح معماری کتابخانه , مطالعات- معماری مطالعات طراحی موزه و پژوهشکده شناسی با رویکرد معماری ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی مطالعات طراحی مرکز تحقیقات هواشناسی به همراه نقشه های اتوکدی

اطلاعات

مطالعات طراحی پژوهشکده هنرهای سنتی   تاریخ ایجاد 12/07/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 210 برگ ورد   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل: 13737 kb  تعدادمشاهده  76  
فهرست مطالب
 
 
contents
تقدیم به :    2
سپاسگزاری :    2
هیئت داوران    3
فهرست مطالب    4
چکیده    5
قرآن و مطالعه و تحقیق    6
سابقه پژوهش در     6
قرآن کریم، بهترین منبع تحقیق    6
مراحل تحقیق    7
انواع تحقیق و پژوهش    8
ضرورت های پژوهش    9
اه و مقاصد پژوهش    12
ضرورت امر پژوهش در توسعه هنرهای سنتی    17
هدف و فایده پژوهش    17
پژوهش در کشورهای جهان    18
پژوهش در ایران    19
نگاهی به هنر از آغاز تا امروز    21
پیدایش هنر    23
تاریخ پیدایش هنر    24
حقیقت انسان    24
هنرمند    25
اثر هنری    25
جستاری در باب هنر    26
فلسفه مطلق، فلسفه مضاف    26
فلسفه هنر    27
مخاطب    28
پیام هنر    28
هنر و زبان    28
1. نماد؛ 2. پیام    29
زبان    29
پپیدایش هنر در زندگی انسان و دلایل آن    30
تاریخچه هنرهای سنتی    31
تاریخچه پیدایش هنر ی    31
چگونگی پیدایش هنر ی و تفاوت آن با هنر در تمدن ی    33
هنر های زیبا    36
ویژگی و خصلت هنر    37
تلقی ما از مرکز پژوهشی هنرهای سنتی    37
مفاهیم اولیه    45
تاریخچه صنایع دستی :    45
آفرینش در مرکز پژوهشی هنرهای سنتی    47
مرکز پژوهشی هنرهای سنتی  و فعالیتهای آن    51
اهمیت مرکز پژوهشی هنرهای سنتی    53
فصل دوم: استانداردها و ضوابط طراحی مراکز پژوهشی    53
ضوابط طراحی مرکز پژوهش‌های موسیقی    53
وظایف و یت پژوهشکده هنرهای سنتی    68
بخش های مرکز پژوهشی هنرهای سنتی    69
تحقیق و پژوهش    81
روش تحقیق چیست؟    82
استنباط‌های علوم مختلف از روش تحقیق    82
تقسیم‌بندی روش‌های تحقیق:    82
تحقیقات نتیجه‌گرا و تصمیم‌گرا    84
طبقه‌بندی تحقیق    84
جمع بندی    86
خدمات    95
بخش وابسته آموزشی    95
کتابخانه و آرشیو    96
انتشارات    98
4-     بخش رفاهی23    98
خوابگاه    98
معماری خوابگاه دانشجویی    98
آ تیک    100
اندازه م فاصله سازه ای    101
حریق    101
نور طبیعی    101
فصل سوم: نمونه های مشابه    102
معرفی پژوهشکده علوم شناختی    102
پژوهشکده تحقیقات فضایی    113
ارکان مرکز پژوهشی    115
بیانیه یت پژوهشکده تحقیقات فضایی :    115
پژوهشکده علوم کلینیکی    116
پژوهشکده خانواده    117
معرفی پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی    120
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن    124
پژوهشکده کالج میشیگان    126
مرکز توسعه و پژوهش پاراگون    127
فصل 4 :    128
بررسی وضعیت کلی شهر تهران    128
جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد تهران قدیم و تهران جدید    129
ویژگیهای محیطی منطقه تهران    132
ویژگیهای اقلیمی و جوی :    133
دما و تغییرات آن :    133
بارش و میزان بارندگی    134
رطوبت نسبی هوا    135
باد :    136
تبخیر :    136
تعداد روزهای یخبندان :    136
تابش آفتاب :    137
- موقعیت تابش خورشید    138
بادهای غالب    138
- سرعت و جهت باد    139
درجه حرارت ورطوبت نسبی    140
برنامه های فیزیکی و شرح کاربریهای طرح    140
بخش فرهنگی:    140
بخش آموزشی:    140
بخش اداری:    141
بخش خدماتی:    141
فصل 5 :    142
شناخت و بررسی عرصه  طرح    142
سایت شناسی    142
شناخت و بررسی عرصه  طرح    143
سایت شناسی    143
-موقعیت فضایی-مکانی پروژه همراه با نقشه های سایت:    143
موقعیت سایت در تصاویر ایی    143
نقشه سایت منبع شهرداری    144
نقشه توپوگرافی و عوارض زمین    145
درجه بندی مسیرهای حرکتی    146
تصاویر مسیر های مجاور سایت    147
ساختمانهای شاخص مجاور سایت    147
پلان کاربریهای محدوده سایت    148
جهت وزش باد مطلوب در سایت    153
جهت مطلوب و موثر نور خورشید در زمستان    154
تصویر سه بعدی توپوگرافی سایت    155
فصل 6 :    156
بررسی استانداردهای    156
محیطی و فضایی    156
ظرفیت راه وج:    157
الف- واحد تصرف در بناهای مختلف    157
نیازها و استانداردهای محیطی ساختمانهای فرهنگی آموزشی:    158
دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی وفرهنگی    159
موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای فرهنگی آموزشی:    159
جلوگیری از اتلاف حرارت:    160
سایه بان :    161
مصالح ساختمانی:    161
استانداردهای فضایی سالن آمفی‌تئاتر    162
آ تیک:    162
بنابراین خواسته یک معمار در طراحی آ تیک:    163
روشنایی و نو ردازی:    163
ضوابط ایمنی و حفاظتی:    164
ب) استانداردهای فضایی قرائت‌خانه‌ آقایان و خانمها    165
انواع چیدمان مختلف میز و صندلی    167
مطالعه و مبلمان کتابخانه با م   و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد    167
موجود بین آنها    167
- انواع چیدمان مختلف میز و صندلی مطالعه با م و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بین آنها    169
ج) پارکینگ:    170
آمفی تئاتر ( جزء فضاها ) :    170
جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید:    171
چگونگی تعیین شیب کف سالن‌های نمایش    172
ج معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها    172
پشت صحنه :    173
جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید :    173
ج معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها    178
عرصه اداری ( استانداردها - جزء فضاها ) :    178
استانداردها :    178
جزء فضاها:    178
نیازهای فضایی در انواع چیدمان اتاق جلسات غیر رسمی و رسمی    180
عرصه خدماتی ( استانداردها - جزءفضاها ) :    180
هواساز :    180
پارکینگ :    180
برنامه فیزیکی وایده های طراحی    180
استانداردهای فضایی پروژه    181
معرفی حوزه های عملکردی پروژه    181
حوزه مدیریت و بخش های اداری مجموعه    182
حوزه فعالیت های نمایشی و نمایشگاهی    182
الف- فضاهای نمایشگاهی:    182
ب- فضاهای نمایشی    182
3)حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی    182
حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی    183
آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه     184
بخش اداری :    190
فضاهای آموزش نظری :    190
سالن اجتماعات :    190
محل تماشاچیان    190
محل نشستن    191
راهروها :    192
نمایان     192
دکوراتیو :    192
سرسرا یا ل :    192
اتاق رختکن (تنفس بازیگران)    193
اتاق سخنرانی :    193
ایمنی از حریق    193
اتاق پروژکتور و ملحقات آن :    193
کتابخانه :    193
رستوران :    195
فصل 7 :    197
برنامه فیزیکی و ایده های طراحی    197
ماهیت و مقیاس پروژه:    197
بررسی سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فیزیکی    199
شناخت معیارهای موردنظر براساس مبانی نظری طراحی    199
ایده های اولیه و خطوط اصلی طرح    199
گام چهارم)    200
گام پنجم )    200
گام ششم )    200
گام هفتم )    201
گام هشتم )    201
شناخت و بررسی مصالح طرح    201
شناخت سازه و تاسیسات طرح    201
سالن اجتماعات :    202
کتابخانه:    202
رستوران:    202
اداری، آموزشی:    203
موتورخانه‌:    203
تأسیسات برقی:    203
تأسیسات اطفاء حریق    203
منابع و مأخذ :    204
فهرست منابع فارسی    204
منابع اینترنتی :    207
 
 
 
کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات طراحی پژوهشکده هنرهای سنتی ,رساله پژوهشکده هنرهای سنتی,مطالعات,پروژه پژوهشکده هنرهای سنتی,پروپوزال پژوهشکده هنرهای سنتی,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه پژوهشکده هنرهای سنتی,معماری, رایگان,طراحی پژوهشکده هنرهای سنتی, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی پژوهشکده ه, مقالات مرتبط در این دسته رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی با رویکرد ارتباط مطلوب میان طبیعت و معماری مطالعات پژوهشکده علوم گیاهی با تاکید بر معماری هوشمند مطالعات کانون فرهنگی و پژوهشی و همایش جوانان با رویکرد معماری سنتی ایران مطالعات مجموعه پژوهشی یادمانی ملاصدرا با رویکرد معماری سنتی ایران رساله پژوهشکده معماری و شهرسازی با رویکرد طراحی شهری پایدار پروژه کامل طراحی مدرسه فوتبال پروژه کامل مرکز تکنولوژی اطلاعات تهران پروژه کامل مرکز پژوهشی ادیان الهی پروژه کامل مرکز همایش ها و تحقیقات نانو تکنولوژی مطالعات طراحی کتابخانه دیجیتال با رویکرد فناوری اطلاعات مطالعات طراحی کافه کتاب با رویکرد ایجاد تعاملات اجتماعی در محیط مطالعات پژوهش سرای دانش آموزی،رساله طراحی مرکز علمی پژوهشی ک ن مطالعات طراحی کتابخانه ک ن، رساله معماری کتابخانه ک ن رساله طراحی نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب ، مطالعات معماری مطالعات طراحی موزه صنایع دستی ، رساله موزه صنایع دستی مطالعه معماری و طراحی کتابخانه عمومی، بهمراه یک پروژه اتوکد طراحی کتابخانه

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4768
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی, پژوهشکده ,هنرهای ,سنتی
 • کلمات کلیدی: طراحی ,پژوهشکده ,هنرهای ,مطالعات ,مرکز ,معماری ,پژوهشکده هنرهای ,هنرهای سنتی ,مطالعات طراحی ,هنرهای سنتی    ,مرکز پژوهشی ,مرکز پژوهشی هنرهای ,پ
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
مطالعات طراحی باغ کتاب 118صفحه همراه با نقشه های اتوکدی کامل   تاریخ ایجاد 08/04/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 118صفحه همراه با نقشه های اتوکدی کامل   قیمت: 25000 تومان   حجم فایل: 12836 kb  تعدادمشاهده  104  
  مطالعات طراحی باغ کتاب 118صفحه همراه با نقشه های اتوکدی کامل 
چکیده 
کتاب بهترین راه پیوند بین نسلهای انیشمند در لایه های مختلف تاریخ است. از این رو باغ کتاب پلی دیده می‌شود برای عبور از آنچه که در گذشته داشته‌ایم به آنچه که لایق داشتن آن هستیم. پلی که پایداری آن را پایه های فرهنگ و هنری می‌سازد که از نیاکان پاکمان به یادگار مانده است و نیز پلی بین امروز ایران ما و آنچه که در گستره فرهنگ و علم و هنر بر جهان امروز می‌گذرد. به مثابه دروازه ای به جهانی بالاتر و یافتن مکانی در هزار توی علم و فرهنگ امروز جهان. 
از انجا که بزرگان، باغ را در فرهنگ ایران باستان، به مثابه دروازه ای به بهشت و آینه ای از جهان بالا می‌دانند و آرامش باغ ایرانی همواره کانونی سبز و آغوشی دعوت کننده برای گریز از هیاهوی بیرون بوده، در باغ کتاب به بنا نهادن کانونی می‌ شیم که ما را از معرکه پر صدا و قیل و قال زندگی ماشینی امروزمان به آرامش آسمانی انیشیدن و بهره بردن از هنر و جوهر شمندان و هنروران ، به کتاب خواندن و حضور در گستره اطلاعات و فرهنگ ببرد. مکانی برای درنگ و نیک نگریستن در انچه که فرهنگ ایران می‌نامیم و دریافتی آنچنان روشن از فرهنگ جهانی که آینده ای به روشنی آفتاب را برای این ملک بتوان متصور شد. 
در باغ کتاب، دست آورد انسانها در دستی به اعتلای معرفت و حرکت انسانی و تمرین و تکامل شه‌ زیبایی شناختی و زمینه ساز غنی تر ساختن فرهنگ ایرانی است. 
حضور در این بوستان، فرصتی برای شیدن و گفتگو، دریافت متواضعانه از دانش و مهر انسانها با چشم اندازی جهانی و بخشیدن سخاوتمندانه هر آنچه آموخته و اندوخته‌ایم به یکدیگر است. 
نخستین شکل کتاب ریشه در دوران فراعنه مصر دارد. استفاده از پاپیروس پس از نابودی کتابخانه های بطلمیوس تا زمانی که چینی ها کارگاه کاغذ سازی را بنا د ادامه یافت و در پایان قرن نهم، کاغذ تقاضای بسیار داشت. 
ویکتور هوگو در کتاب "گوژپشت نتردام" بیان می کند: «این آن را خواهد کشت، کتاب عمارت را خواهد کشت.چاپ معماری را ویران می‌کند.» 
کلیید واژه ها: باغ کتاب، کتابخانه، تهران، معماری 
فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                                          صفحه                                                                                                                            
چکیده 
فصل اول: شناخت موضوع: باغ 1 
مقدمه . 2 
1-تاریخچه و سبک های پردیس سازی در ایران . 6 
2-تحول تاریخی باغ در ایران . 6 
2-1- باغ‌های تیموری  7 
2-2-باغ های صفوی یا شاه عباسی .. 8 
2-3-باغ‌های قاجاری .. 9 
2-4- باغ‌های شیراز . 10 
باغ تخت . 10 
2-5- باغ‌های تبریز  11 
باغ فتح آباد . 12 
2-6-باغ گلشن  12 
3- باغ‌های پادشاهان بزرگ . 14 
4-بررسی چند نمونه از باغ های ایرانی .. 19 
4-1 باغ ارم-شیراز . 19 
4-2- باغ‌شاه ـ کاشان . 23 
4-3-باغ نظر ـ شیراز  29 
4-4-باغ چهلستون ـ اصفهان .. 32 
فصل دوم: اراضی عباس آباد تحلیل سایت و بررسی اقلیمی .. 36 
7-2-نظام کالبدی .. 37 
7-3- حمل و نقل  38 
1-بررسی در مقیاس شهر تهران . 39 
1-1-تاریخچه کالبدی-مختصات عمومی شهر تهران  39 
2-اقلیم و جغرافیای تهران  41 
2-1-مشخصات جغرافیایی تهران . 41 
2-2 اقلیم تهران  41 
2-2-1-دما  42 
2-2-2- آفتاب .. 42 
2-2-3- رطوبت  43 
2-2-4- بارش  43 
2-2-5- باد .. 44 
3- مشخصات اقلیمی و طیعی سایت .. 44 
3-1- آفتاب  44 
3-2- مخاطرات طبیعی (ز له) . 45 
3-3- زمین شناسی سایت . 46 
3-4- نفوذپذیری آب .. 46 
3-5- خاک . 47 
3-5-1-  دانه بندی .. 47 
3-5-2- نوع خاک .. 47 
3-6- پوشش گیاهی  48 
4- شبکه دسترسی محدوده  48 
5- دلایل انتخاب سایت .. 49 
5-1- شکل زمین و کاربری و موقعیت . 50 
5-2- چشم انداز و مناظر دورنما .. 51 
5-3- دسترسی سایت  51 
6- سایت . 51 
فصل سوم: برنامه فیزیکی  53 
1.    نمایشگاه های کتاب  54 
2.    آمفی تاتر ها ، سالن های چند منظوره  55 
3.    حیاط مرکزی  55 
4.    مرکز رسانه ها .. 56 
5.    مرکز رایانه .. 56 
6.    مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی  57 
7.    ریز فضاها . 57 
فصل چهارم: ضوابط و استانداردها  76 
1.    مقیاس انسانی .. 77 
2.    تالارهای سخنرانی و تئاترها . 78 
2-1- تئاترها  78 
2-2- وضعیت .. 79 
2-3- سالن های انتظار و ورودی  80 
2-4- انواع صحنه . 80 
2-4-1- سن با زاویه 360 .. 80 
2-4-2- سن با زاویه 220-210 درجه . 81 
2-4-3- سن با زاویه 180 درجه  81 
2-4-4- سن با زاویه 135 . 81 
2-4-5- سن با زاویه 90 درجه  81 
2-4-6- سن یا زاویه 0  درجه (صحنه در انتها ) . 81 
2-4-7- صحنه فضایی  82 
2-4-8- صحنه متقاطع . 82 
2-4-9- صحنه فرو برده شده .. 82 
2-5- جایگاههای نشستن . 82 
2-5-1- ابعاد محل نشستن .. 83 
2-5-2- اتاق استراحت خوانندگان یا بازیگران  83 
2-5-3- انبارهای پشت صحنه . 84 
2-5-4- فضای خدماتی و سرویس های بهداشتی . 84 
2-5-5- پله های وج اضطراری  84 
3- فضاهای خدمات نگهداری  85 
4-نمایشگاه ها . 86 
5- کتابخانه ها  86 
5-1- قفسه های کتاب .. 87 
2-5- سیستم تهویه و حرارتی کتابخانه ها  88 
6- روشنایی (نوررسانی )  89 
7-استفاده از روشهای هوشمند .. 90 
8-کیو ک ها و تابلوهای اطلاع رسانی .. 91 
فصل پنجم: نمونه های داخلی و خارجی  92 
نمونه داخلی . 93 
باغ کتاب از کجا آمد؟ . 93 
چرا «باغ» کتاب؟ . 95 
باغ کتاب در کجا قرار گرفته است؟  95 
در باغ کتاب چه خبر است؟  96 
فضاهای جنبی  96 
استودیو .. 96 
کلاس‌های آموزشی .. 96 
فضاهای رفاهی . 97 
رستوران  97 
کافه کتاب  97 
کودک و نوجوان . 97 
باغ کتاب تهران چه کار می‌کند؟ . 98 
ب ایی نمایشگاه‌ها  98 
شبکه اطلاعات کتاب . 99  
عرضه کتاب الکترونیک  99 
نمایشگاه فناوری‌های نوین نشر  99 
موزه کتاب . 99 
درمانگاه کتاب  100 
باغ کتاب را شما بسازید . 100 
بررسی چند کتابخانه(نمونه مشابه)  101 
کتابخانه ملی فرانسه، دومینیک پرو . 101 
کتابخانه آویرو، پرتغال و آلوارسیزا .. 104 
کتابخانه عمومی یوسرا، مادرید، ادوارد و آریو public library-usera-arroyo . 104 
 کتابخانه «کوهومو» .. 105 
کتابخانه عمومی «مسا» .. 106 
فصل ششم: روند طراحی .. 107 
1-عوامل تاثیر گذار .. 108 
2-ایده های اولیه . 109 
3- طرح نهایی .. 113 
4-بررسی ارتفاعات و شیب احجام .. 114 
کتابنامه .. 116 
منابع و مآخذ  116 
سایتهای مرجع .. 118 
  
فهرست جداول 
ج 7ـ1: پلان تراز منفی یک  58 
ج 7ـ2: پلان تراز همکف  59 
ج 7ـ3: پلان تراز اول  61 
ج 7ـ4: پلان تراز دوم .. 65 
ج 7ـ5: پلان تراز سوم . 69 
ج 7ـ6: پلان تراز چهارم . 72 
ج 7ـ7: پلان تراز پنجم 
 
 
کلمات کلیدی مرتبط:
رساله باغ کتاب,مطالعات,پروژه باغ کتاب,پروپوزال باغ کتاب,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه باغ کتاب,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی باغ کتاب, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی باغ کتاب,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری, رسال, مقالات مرتبط در این دسته رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی با رویکرد ارتباط مطلوب میان طبیعت و معماری مطالعات پژوهشکده علوم گیاهی با تاکید بر معماری هوشمند مطالعات کانون فرهنگی و پژوهشی و همایش جوانان با رویکرد معماری سنتی ایران مطالعات مجموعه پژوهشی یادمانی ملاصدرا با رویکرد معماری سنتی ایران رساله پژوهشکده معماری و شهرسازی با رویکرد طراحی شهری پایدار پروژه کامل طراحی مدرسه فوتبال پروژه کامل مرکز تکنولوژی اطلاعات تهران پروژه کامل مرکز پژوهشی ادیان الهی پروژه کامل مرکز همایش ها و تحقیقات نانو تکنولوژی مطالعات طراحی کتابخانه دیجیتال با رویکرد فناوری اطلاعات مطالعات طراحی کافه کتاب با رویکرد ایجاد تعاملات اجتماعی در محیط مطالعات پژوهش سرای دانش آموزی،رساله طراحی مرکز علمی پژوهشی ک ن مطالعات طراحی کتابخانه ک ن، رساله معماری کتابخانه ک ن رساله طراحی نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب ، مطالعات معماری مطالعات طراحی موزه صنایع دستی ، رساله موزه صنایع دستی مطالعه معماری و طراحی کتابخانه عمومی، بهمراه یک پروژه اتوکد طراحی کتابخانه طرح معماری کتابخانه , مطالعات- معماری مطالعات طراحی موزه و پژوهشکده شناسی با رویکرد معماری ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی مطالعات طراحی مرکز تحقیقات هواشناسی به همراه نقشه های اتوکدی

اطلاعات

آخرین ارسال ها