نقش برتر پارس

مطالعات طراحی مجموعه پارک آبی ،معماری پارک آبی

 

تاریخ ایجاد 06/02/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 160 برگ ورد   قیمت: 11000 تومان   حجم فایل: 5434 kb  تعدادمشاهده  7  


مطالعات طراحی مجموعه پارک آبی ،معماری پارک آبی 
بخشی از مطلب
با مطالعه بافت و نحوه توسعه مناطق گرمسیری، این واقعیت آشکار می گردد که اقلیم یاد شده به طور قابل ملاحظه ای در شکل و ترکیب بافت آن موثر می باشد. بنابراین توجه به مشخصات اقلیمی در ارائه طرح های مناسب و هماهنگ موافق با اقلیم آن، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد. با توجه بیشتر به نقشه تقسیمات اقلیمی ایران مشخص می گردد که جزیره قشم در تقسیمات اقلیمی تابستانی در منطقه گرم و مرطوب و در تقسیمات اقلیمی زمستانی در منطقه گرم معتدل قرار گرفته است که تد ر معماری و شهرسازی می بایست در جهت مقابله با عوامل منفی طبیعی در دو تقسیم بندی مراعات گردد، خصوصیات این نوع اقلیم به طور عمده عبارت است از شدت میزان حرارت هوا و طولانی شدن فصل گرما و شدت رطوبت در واقع شرجی هوا، وزش بادهای گرم و گردو غبار که در طرح های معماری و شهرسازی می بایست با رعایت موارد زیر مورد توجه بکار گیرد:
- دوری جستن از تابش خورشید
- حفاظت مجموعه در مقابل بادهای گرم و نامناسب
- کاهش درجه حرارت محیط با اتخاذ تمهیدات شهرسازی و معماری.
 
4-15-1- دوری جستن از تابش خورشید
آفتاب اشعه الکترومغناطیسی است که از خورشید ساطع می شود. این اشعه دارای طول موج های مختلفی بین 28/0 تا 3 میکرون بوده و حداکثر شدت تابش آفتاب در قسمت ماوراء البنفش، لیکن بیش از نیمی از انرژی حرارتی خورشید مربوط به اشعه مادون قرمز می باشد. بعد از ورود اشعه به اتمسفر زمین قسمت قابل ملاحظه ای از اشعه ماوارء البنفش و تمام اشعه هایی که دارای طول موج کمتری از 28/0 میکرون هستند بوسیله اوزون و قسمت قابل ملاحظه ای از اشعه مادون قرمز بوسیله بخار آب و ا ید کربن جذب می گردد.
معهذا در مناطق گرم به علت زاویه تابش، اشعه ساطع بر روی مجموعه های شهری قابل ملاحظه می بایست اتخاذ تد ری به شرح ذیل با آن به مقابله برخاست :
 
4-16- جهت گیری بافت معماری
شکل کلی ساختمان و اصولا معماری می تواند تاثیر مهمی در هماهنگ ساختن ساختمان و اقلیم و همچنین در تعدیل انتقال شرایط بحرانی به داخل ساختمان داشته باشد.
در تعیین مناسبترین فرم باید به این نکته توجه نمود که بهترین شکل ساختمان، شکلی است که کمترین مقدار حرارت را در زمستان از دست بدهد و در تابستان نیز کمترین مقدار حرارت را از آفتاب و محیط اطرافش ب نماید. در مناطق گرم و مرطوب، شدت زیاد تابش آفتاب در سمت شرق و غرب، ایجاد می نماید ساختمان فرمی کشیده داشته و به شکل مکعب مستطیل در امتداد محور شرقی و غربی قرار گیرد. این فرم از نظر ایجاد کوران در داخل ساختمان و کاهش رطوبت هوای داخلی نیز بسیار مناسب است.
در شرایطی که عمل وجود داشته باشد می توان مناسبترین فرم یک ساختمان مس ی یا یک ساختمان کوچک را با در نظر گرفتن تاثیر عوامل اقلیمی بر آن تعیین نمود. اما در مورد ساختمان های بزرگ اینچنین نیست. چون در اینگونه ساختمان ها عوامل دیگری از قبیل روابط داخلی، فضای کلی و همچنین مساله اقتصاد در سازماندهی اهمیت بیشتری دارند. در نتیجه فرم این ساختمان ها، چون پوششی بر عملکردهای داخلی، بیشتر تحت تاثیر نیروهای داخلی آن قرار گرفته و ع العمل کمتری در برابر شرایط اقلیمی از خود نشان می دهد.
عامل دیگری که در اینگونه ساختمان ها باعث تقلیل تاثیر عوامل اقلیمی بر آنها می گردد. بزرگی ساختمان است. چنانچه فرمی را چهار برابر بزرگ نماییم نسبت حجم آن در برابر سطحش از 6/1 به 15/1 کاهش یافته و در نتیجه کاهش سطح خارجی نسبت به حجم مورد پوشش، تاثیر عوامل اقلیمی مخصوصا در مناطق گرم و مرطوب بر آن کاهش می یابد.
و.......
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : مطالعات عمومی. ۱۲
 
۱-۱ سنجش وضع موجود ۱۲
 
۱-۲- شناخت کلی سازمان فضایی جزیره ۱۲
 
۱-۲-۱ پهنه های مهم کالبدی- عملکردی جزیره قشم. ۱۳
 
۱-۲-۲- معرفی پهنه های اقامتی در جزیره: ۱۳
 
۱-۲-۳- معرفی پهنه های گردشگری در جزیره: ۱۳
 
۱-۲-۴- معرفی پهنه های تجاری در جزیره: ۱۴
 
۱-۲-۵-  معرفی پهنه های صنعتی در جزیره: ۱۵
 
۱-۳- شبکه های ارتباطی: ۱۵
 
۱-۴-  لبه ها و نشانه ها (در مقیاس کل جزیره): ۱۶
 
۱-۵-  معرفی پهنه های موجود در حوزه فراگیر سایت: ۱۷
 
۱-۵-۱ معرفی پهنه های س تی: ۱۷
 
۱-۵-۲-  معرفی پهنه های تجاری: ۱۷
 
۱-۵-۳- معرفی پهنه ها و عناصر شاخص گردشگری: ۱۸
 
۱-۵-۴  معرفی پهنه های صنعتی: ۱۸
 
۱-۶ جمع بندی: ۱۸
 
۱-۷-  بررسی گزارش طرح راهبردی گردشگری در جزیره قشم. ۱۹
 
۱-۷-۱ کلیات.. ۱۹
 
۱-۸-تحلیل: ۲۱
 
۱-۹ -جمع بندی. ۲۱
 
۱-۹-۱ -تدوین چشم انداز، اه کلان و د طرح: ۲۱
 
۱-۹-۱-۱ -تدوین چشم انداز طرح: ۲۱
 
۱-۹-۱-۲-  تدوین اه کلان و د طرح. ۲۲
 
۱-۱۰-  اه کلان طرح: ۲۲
 
۱-۱۰-۱- اه د طرح. ۲۳
 
۱-۱۱- اقلیم. ۲۶
 
۱-۱۱-۱- شناخت منطقه. ۲۶
 
۱-۱۱-۲- هواشناسی. ۲۷
 
۱-۱۱-۲-۱- تاریخچه مختصر هواشناسی.. ۲۷
 
۱-۱۱-۲-۲- دمای منطقه. ۲۸
 
۱-۱۱-۲-۳- رطوبت نسبی.. ۲۹
 
۱-۱۱-۲-۴- ساعات آفت .. ۲۹
 
۱-۱۱-۲-۵- باد: ۲۹
 
الف- بادهای منطقه ای: ۳۰
 
ب- بادهای محلی: ۳۰
 
۱-۱۱-۲-۶- ریزش های جوی.. ۳۱
 
۱-۱۱-۲-۷- جزر و مد. ۳۲
 
۱-۱۱-۳- شرایط اقلیمی. ۳۳
 
۱-۱۱-۳-۱- اقلیم نمای دومارتن.. ۳۳
 
۱-۱۱-۳-۲- اقلیم نمای آمبرژه ۳۴
 
۱-۱۲- آثار و بناهای تاریخی قشم. ۳۴
 
۱-۱۳-  زبان. ۳۸
 
۱-۱۴- مذهب.. ۳۹
 
۱-۱۵- مسکن. ۳۹
 
۱-۱۶- پوشاک.. ۴۰
 
۱-۱۷- ساختار خانواده ۴۱
 
فصل دوم : گردشگری و جهانگردی. ۴۳
 
۲-۱- مقدمه. ۴۳
 
۲-۲- تاریخچه جهانگردی در ایران. ۴۳
 
۳-۲- خلیج فارس از نظر جهانگردی. ۴۴
 
۴-۲- شیوه های مختلف جهانگردی با تاکید بر جزیره قشم. ۴۵
 
۴-۲-۱- جهانگردی روستایی. ۴۵
 
۴-۲-۲- جهانگردی با دوچرخه. ۴۶
 
۴-۲-۳- اکوتوریسم. ۴۶
 
۵-۲- تحلیل بازار اکوتوریسم (طبیعت گردی) ۴۶
 
۵-۲-۱- اکوتوریسم چیست؟ ۴۷
 
۵-۲-۲- اکوتوریسم در جزیره قشم. ۴۸
 
۶-۲- فناوری های جدید و چالشهای آن برای تفریح و فراغت.. ۴۹
 
۷-۲- تفریحات رایانهای در برابر تفریحات فعال. ۵۰
 
۸-۲- نتیجه بحث.. ۵۰
 
۹-۲- تاثیرات مثبت تکنولوژی سرگرمی و تفریحات بر رفتارهای انسانی. ۵۱
 
۹-۲-۱- مقدمه. ۵۱
 
۹-۲-۲- روش تحقیق. ۵۱
 
۹-۲-۳- لغات کلیدی. ۵۱
 
۹-۲-۴- تأثیرات در عرصه آموزش و پرورش.. ۵۲
 
۹-۲-۴-۱- بازی.. ۵۲
 
۹-۲-۴-۲- توسعه عمومی.. ۵۲
 
۹-۲-۴-۳- آموزش.. ۵۲
 
۹-۲-۴-۴- عملکرد ی.. ۵۲
 
۹-۲-۴-۵- مشارکت.. ۵۲
 
۹-۲-۴-۶- رسانه. ۵۳
 
۹-۲-۴-۷- تأثیرات درمانی.. ۵۳
 
۱۰-۲- نتیجه گیری. ۵۳
 
۱۱-۲- آب در طراحی پارک.. ۵۴
 
۱۲-۲- آب در باغ ایرانی. ۵۴
 
۱۳-۲- طراحی فضاهای آبی. ۵۴
 
۱۴-۲- پوشش گیاهی در محیط و معماری. ۵۶
 
۱۵-۲- اثر درختان در کاهش آلودگی ها ۵۶
 
۱۶-۲- زیباسازی محیط به وسیله گیاهان. ۵۷
 
۱۷-۲- گیاهان باغهای ایرانی. ۵۷
 
۱۸-۲- پوشش گیاه در پارک ها ۵۸
 
۱۹-۲- موارد بکارگیری آب و المان های آبی در ایران و سایر کشورها: ۵۹
 
۲۰-۲- موقعیت و اهمیت پارک ورزشها و بازیهای آبی: ۶۰
 
۲۱-۲- مزایای اقتصادی. ۶۰
 
فصل سوم : بررسی چند نمونه داخلی و خارجی. ۶۱
 
۳-۱- مقدمه. ۶۱
 
۳-۲- بررسی نمونه های داخلی. ۶۱
 
۳-۲-۱- پارک آبی جانبازان. ۶۱
 
۳-۲-۲- طرح مجموعه گردشگری جزیره سد درون زن: ۶۲
 
۳-۳- تاسیسات تفریحی- رفاهی: ۶۳
 
۳-۴- نتیجه گیری: ۶۴
 
۳-۵- بررسی نمونه های خارجی. ۶۴
 
۳-۵-۱- پارک طبیعی بلادل ریزوbloedel reserve. 64
 
۳-۵-۲- مجموعه ورزشی و کلوپ قایق رانی واکاگی: ۶۵
 
۳-۵-۳- متل فلامینگو: ۶۵
 
۳-۶- چند نمونه از فضاهای خدماتی چند منظوره: ۶۵
 
۳-۶-۱- پارک آبی و مرکز بازیهای آبی یهودیان در ایندیانا پولیس) ۶۵
 
۳-۶-۲- نمونه ای در خاورمیانه (دوبی dubay) (wild wadi) 66
 
۳-۶-۳- بررسی کلی پارکهای آبی واقع در ایالات متحده: ۶۷
 
۳-۶-۳-۱- بازیهای آبی آن عبارتنداز: ۶۷
 
۳-۶-۳-۲- دنیای آبی جاستین: ۷۰
 
۳-۶-۳-۳- پارک آبی جزیره ای و د ده تفریحی خانوادگی.. ۷۱
 
۳-۶-۳-۴- دنیای آب یا water world در مرکز شهر در ایالات کلوزادو denver. 71
 
۳-۶-۳-۵- دنیای و دیزنی: ۷۱
 
۳-۶-۳-۵-۱- blizzard beache : 72
 
۳-۶-۳-۵-۲- thyphoon langoon : 72
 
۳-۶-۳-۶- جورجیا  ( white water park) georgia. 73
 
۳-۶-۳-۷- پلاند پارک.. ۷۴
 
۳-۶-۳-۸- پارک آبی ساحلی  new mexico (beach water park) 74
 
۳-۶-۴- پارک آبی و قلمرو آبی وحشی: ۷۶
 
۳-۶-۶- یا کلوپ سلطنتی قایق های هنک کنگ(rhkyc) 77
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل سایت.. ۷۹
 
۴-۱- ارتباط متقابل محدوده مورد مطالعه و کل جزیره: ۷۹
 
۴-۲- ارتباط متقابل محدوده مورد مطالعه و حوزه فراگیر: ۷۹
 
۴-۲-۱- برهم کنش سایت با پهنه های اقامتی و تجاری موجود در حوزه فراگیر: ۸۰
 
۴-۲-۲- برهم کنش با پهنه های صنعتی موجود در حوزه فراگیر: ۸۰
 
۴-۲-۳- عناصر و نشانه های خاص موجود در حوزه فراگیر در ارتباط با سایت
موردمطالعه. ۸۰
 
۴-۳- محیط طبیعی. ۸۱
 
۴-۳-۱- بررسی وضعیت توپوگرافی و ساختار زمین شناسی سایت: ۸۱
 
۴-۳-۲- بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه (باد، درجه حرارت، بارندگی، تابش،
رطوبت) ۸۳
 
۴-۳-۳- باد ۸۴
 
۴-۳-۴- درجه حرارت: ۸۶
 
۴-۳-۵- بارندگی. ۸۷
 
۴-۳-۶- تابش خورشید. ۸۸
 
۴-۳-۷- رطوبت.. ۸۸
 
۴-۴- بررسی خصوصیات خاک و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه (ژئوفورمولوژی،
رسوب شناسی و…) ۸۹
 
۴-۵- زمین شناسی عمومی محدوده پروژه ۹۰
 
۴-۶- واحدهای کواترنری: ۹۱
 
۴-۷- واحد  q^t4 ( پادگانه های دریایی) ۹۲
 
۴-۸- واحد q^d (ماسه های ساحلی) ۹۳
 
۴-۹- احداث فضای سبز در جاده ها ۹۴
 
۴-۱۰- بررسی خصوصیات هیدرولوژی منطقه (منابع آبهای سطحی و زیرزمینی) ۹۵
 
۴-۱۰-۱- منابع آبهای سطحی: ۹۵
 
۴-۱۱- بررسی ساختار و خصوصیات شبکه های زیربنایی، تاسیسات و تجهیزات شهری. ۹۶
 
۴-۱۱-۱- شناخت منابع تامین آب مصرفی. ۹۶
 
۴-۱۱-۲- نحوه جمع آوری و دفع آبهای سطحی. ۹۸
 
۴-۱۱-۳- شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب.. ۹۸
 
۴-۱۱-۴- برق رسانی. ۹۸
 
۴-۱۱-۵- دفع زباله. ۹۸
 
۴-۱۱-۶- مخابرات.. ۹۸
 
۴-۱۲- بررسی کیفیت محیط.. ۹۹
 
۴-۱۲-۱- بررسی دید و کیفیت بصری منظر: ۹۹
 
۴-۱۲-۲- عناصر طبیعی: ۹۹
 
۴-۱۲-۳- عناصر انسان ساخت: ۱۰۰
 
۴-۱۳- تجزیه و تحلیل خصوصیات سایت از طریق تحلیل نقشه. ۱۰۱
 
۴-۱۳-۱- نقشه طبقات شیب: ۱۰۱
 
۴-۱۳-۲- نقشه طبقات ارتفاعی: ۱۰۲
 
۴-۱۳-۳- نقشه جهات جغرافیایی: ۱۰۳
 
۴-۱۳-۴- نقشه هیدرولوژی: ۱۰۴
 
۴-۱۳-۵- نقشه زمین شناسی. ۱۰۴
 
۴-۱۳-۶- نقشه کاربری اراضی و حرایم. ۱۰۴
 
۴-۱۳-۷- نقشه مالکیت.. ۱۰۵
 
۴-۱۳-۸- نقشه نظام حرکتی: ۱۰۵
 
۴-۱۳-۱۰- نقشه دید و منظر: ۱۰۶
 
۴-۱۴- مبانی و ضوابط طراحی در اقلیم گرم و مرطوب.. ۱۱۱
 
۴-۱۴-۱- مقدمه. ۱۱۱
 
۴-۱۵- ویژگی های معماری و شهرسازی. ۱۱۱
 
۴-۱۵-۱- دوری جستن از تابش خورشید. ۱۱۲
 
۴-۱۶- جهت گیری بافت معماری. ۱۱۲
 
۴-۱۷- نحوه قرارگیری ساختمان در زمین. ۱۱۳
 
۴-۱۸- استفاده از سایه بان و س ناه ۱۱۴
 
۴-۱۸-۱- سایه بان های طبیعی. ۱۱۴
 
۴-۱۸-۲- سایه بان های . ۱۱۴
 
۴-۱۹- نتیجه گیری جهت بافت مجموعه های معماری و شهرسازی: ۱۱۵
 
۴-۱۹-۱- حفاظت مجموعه در مقابل گرمای نامناسب: ۱۱۵
 
۴-۲۰- ضوابط کلی ساختمان در منطقه گرم و مرطوب.. ۱۱۶
 
۴-۲۱- جمع بندی و پیشنهاد ۱۱۹
 
فصل پنجم : لیست فضاها و استانداردها ۱۲۰
 
۵-۱- سالن های ورزشی س وشیده ۱۲۰
 
۵-۲- سالن ورزشی. ۱۲۱
 
۵-۳- سالن های بدن سازی. ۱۲۲
 
۵-۴- سونا ۱۲۳
 
۵-۴-۱- دماهای اتاق : ۱۲۳
 
۵-۵- است شنای س وشیده(۱) ۱۲۵
 
۵-۶- است شنای س وشیده(۲) ۱۲۶
 
۵-۷- قایق. ۱۲۷
 
۵-۸- ورزش های آبی. ۱۲۸
 
۵-۸-۱- قایق موتوری. ۱۲۸
 
۵-۸-۲- پاروزنی. ۱۳۰
 
۵-۹- باغ وحش و آکواریم. ۱۳۱
 
۵-۱۰- اه در طراحی رستوران: ۱۳۳
 
۵-۱۱- اه در طراحی کافی‌شاپ: ۱۳۳
 
۵-۱۲- اه در طراحی سالن و پیشخوان عرضه نوشیدنی‌ها: ۱۳۳
 
۵-۱۳- سالن صرف نوشیدنی: ۱۳۴
 
۵-۱۴- فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت‌ها (function space) 134
 
۵-۱۵- اه در طرح‌ریزی فضای برگزاری مراسم و ضیافات: ۱۳۵
 
۵-۱۶- طراحی فضای انبارهای آذوقه و نوشیدنی. ۱۳۵
 
۵-۱۷- فضای بارانداز، زباله و انبار عمومی. ۱۳۶
 
۵-۱۸- رستوران‌ها ۱۳۷
 
۵-۱۹- رستوران‌ها ۱۳۹
 
۵-۲۰- رستوران ها ۱۴۰
 
۵-۲۰-۱- اسنیک بار ۱۴۰
 
۵-۲۱-۲- فضای لازم. ۱۴۰
 
۵-۲۲- ورزشهایی که داخل آب انجام می گیرند: ۱۴۴
 
۵-۲۳- ورزشهایی که در زیر آب انجام می گیرند: ۱۴۵
 
۵-۲۴- ورزشهایی که روی سطح آب انجام می گیرند: ۱۴۵
 
۵-۲۵- ورزشهای تیمی. ۱۴۶
 
۵-۲۶- ورزشهای نشانه ای هدف گیری. ۱۴۶
 
۵-۲۷- ورزشهای میزی. ۱۴۶
 
۵-۲۸- دوچرخه سواری. ۱۴۷
 
۵-۲۹- ورزشهای ژیمناستیک.. ۱۴۷
 
۵-۳۰- لیست بازیهای موجود در پارک های آبی و مراکز تفریحی دنیا: ۱۴۸
 
۵-۳۰-۱- بازیهای آبی متداول در پارک های آبی سراسر دنیا: ۱۴۸
 
۵-۳۰-۲- بازیهای غیر آبی متداول در پارک های آبی و مرکز تفریحی سراسر دنیا ۱۴۹
 
فصل ششم : ایده و کانسبت.. ۱۵۰
 
فصل هفتم : توصیف طرح. ۱۵۱
 
۷-۱- مقدمه. ۱۵۱
 
۷-۲- سالن چند منظوره ۱۵۲
 
۷-۳- مجموعه است و آب درمانی. ۱۵۳
 
۷-۴- مجموعه آکواریوم و فروشگاه ۱۵۴
 
۷-۵- اسکله. ۱۵۴
 
۷-۶- است روباز پارک دلفین. ۱۵۵
 
منابع و مأخذ. ۱۵۶
 
سازمان ها ۱۵۶
 
کتاب ها ۱۵۶
 
مجلات و مقالات.. ۱۵۶
 
سایت های اینترنتی. ۱۵۷
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات طراحی ,مجموعه , پارک آبی ،معماری , پارک آبی ,رساله پارک و مجتمع , تفریحی آبی, ,مطالعات پارک و , مجتمع تفریحی آبی, , پروژه پارک و ,مجتمع تفریحی آبی, ,پروپوزال رساله ,پارک و مجتمع ,تفریحی آبی, , پایان نامه , پارک و مجتمع , تفریحی آبی, ,پلان پارک و ,مجتمع تفریحی آبی, , پاو وینت , پارک و م,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی و معماری پارک تفریحی
مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش،پردیس آرامش
مطالعات طراحی پردیس گفتگو با خویشتن،رساله معماری
مطالعات معماری طراحی کانون فرهنگی تفریحی فراغتی کودکان
پلان پارک
تحقیق تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک
رساله تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی
رساله پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با رویکرد معماری بیونیک
رساله باغ موزه ی هنرهای بومی با رویکرد باز آفرینی باغ ایرانی
رساله طراحی پارک و مجموعه ورزشهای آبی با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی پارک
رساله طراحی پارک
بررسی فنی و تاریخی و معماری باغهای ایرانی دارای فایل word و powerpoint
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی و پارک آبی
مطالعات پارک و مجتمع تفریحی آبی,, ۱۶۰,,ص
پاو وینت تحلیل و بررسی میدان فلسطین تهران(پروژه تحلیل فضای شهری)
رساله طراحی باغ وحش
مطالعات پایان نامه بهینه سازی الگوهای مکانی در طراحی فضای سبز شهری -کارشناسی ارشد
طراحی باغ وحش - مطالعات طراحی باغ وحش
مطالعات طراحی باغ گیاه شناسی با رویکرد معماری پایدار
 

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4469
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی, مجموعه, پارک آبی ،معماری پارک آبی
 • کلمات کلیدی: پارک ,طراحی ,معماری ,تفریحی ,بررسی ,ساختمان ,معرفی پهنه ,مجتمع تفریحی ,مطالعات طراحی ,طراحی پارک ,حوزه فراگیر ,مطالعات طراحی مجموعه ,تاثیر عوام
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی و معماری پارک تفریحی

 

تاریخ ایجاد 14/02/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 189 برگ ورد   قیمت: 18900 تومان     تعدادمشاهده  8  


مطالعات طراحی و معماری پارک تفریحی
فهرست مطالب :
 
فصل اول
ضرورت واهمیت انتخاب موضوع
اهمیت و نیاز به تفریح وسیاحت در عصر حاضر
سیاحت ورابطه آن با فرهنگ
سیاحت و رابطه آن با جامعه شناسی
اهمیت معنوی طبیعت
 
فصل دوم
فرهنگ
فرهنگ مردم
روابط فرهنگی
روابط اجتماعی
فرهنگ و روابط اجتماعی
فرهنگ و آموزش
فرهنگ پویا ، فرهنگ ایستا
تمدن
فرهنگ و تمدن
هنر و فرهنگ و تاثیر آن بر زندگی
هنر تجلی بخش فرهنگ
برایند فرهنگ و هنر
دانش و هنر هر دو سرچشمه فرهنگ
نقش معماری در ایجاد فرهنگ و چگونگی تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر
 
فصل سوم
تفرجگاه و هنر باغسازی
درباره چشم انداز
چشم انداز ، هنر طراحی
استعاره و طراحی چشم انداز
مفهوم واژه پارک
تفریح
فعالیت های تفریحی
تفرج
اوقات فراغت
تاریخچه و سبکهای هنر باغسازی در جهان
توسعه باغ سازی کهن
بابل
یونان
امپراطور روم
باغ های رنسانس
مفهوم پارک در قرن ۱۸
مفهوم پارک در قرن ۱۹
دوران انقلاب صنعتی ( نیمه اول قرن ۱۹)
دوره مدرن (۰ اوا قرن ۱۹ )
مفهوم پارک در قرن بیستم
رد پای فلاسفه
تاریخچه و سبک پردیس سازی در ایران
تحول تاریخی باغ در ایران
-باغ هایی تیموری
باغ های صفوی یا شاه عباسی
طرح باغ چهل ستنون
باغ های قاجاریه
هندسه باغ ایرانی
اجزا تشکیل دهنده باغ های ایران
آب در باغ
گیاهان در باغ
خصوصیت باغ ایرانی
قرار گیری در زمین شیب دار
محصور بودن باغ ها
تقسیم چهار بخشی باغ با خطوط مستقیم
 
فصل چهارم
استان فارس
ویژگی های تاریخی استان فارس
ویژگیهای جغرافیا یی استان
طوایف و تیره های ن در استان فارس
ویژگی های جمعیتی استان فارس
ویژگی های اقلیمی استان فارس
شهرستان شیراز
ویژگیهای جغرافیایی طبیعی
حدود و وسعت
موقعیت پستی هاو بلندیها
رودخانه ها ، دریاچه ها و حوزه های آبریز
جهت قبله
تقسیمات کشوری
ویژگی های اقتصادی
کشاورزی و منابع طبیعی
منابع آب
منابع آب سطحی
رودخانه خشک
رودخانه راهدار
رودخانه قره آغاج
منابع آب زیر زمینی
ویژگی های تاریخی
کلیات ( تاریخچه شهر شیراز )
شیراز در آثار نوشتاری پیش از
شیراز در آثار نوشتاری پس از
شیراز از سده پنجم به بعد
زبان و نژاد مردم شیراز
مشاهیر علم و ادب و فلسفه
تاریخ و سیر تحول شهر
پیدایش و شکل گیری شهر از نظر تاریخی
دورانهای تاریخی شهر تا دوران معاصر
شیراز در دوران معاصر
ویژگی های اجتماعی و فرهنگی
حجم و رشد جمعیت
فرهنگ و هنر و جهان گردی
ویژگی های اقلیمی شیراز
کلیات
دمای هوا
رطوبت نسبی
میزان بارندگی
باد
چرخش بافت شهر و نتایج آن در رابطه با باد
تاثیر باد در جهت گیری بناها
نقش باد در تعدیل شرایط زیستی در خیابان ها
تابش خورشید
جهت گیری بافت شیراز با توجه به تابش و سایه
تحلیل شرایط اقلیمی
منطقه آسایش
تقویم نیاز به سایه و آفتاب
تاثیر تابش آفتاب بر محیط
تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارج
سایه بانهای طبیعی
تامین آسایش فضای خارجی
سایه و آفتاب در معبر
نتیجه گیری
کنترل افزایش دما بر اثر تابش
نتیجه گیری
سایه بان
استفاده از تبخیر و تعریق در کاهش دمای معابر
تعیین سطوح آب لازم در معابر
تعیین سطوح چمن لازم در معابر
مقایسه میزان تبخیر از سطوح آب ، گیاه  و خاک
نقش گیاهان در احساس شرجی
نتیجه گیری
باد درفضای آزاد
نقش باد در تعدیل شرایط حرارتی
نتیجه گیری
فضاهای باز ویخبندان
نتایج نهایی
آسایش در فضای باز
سایه بان
نتیجه گیری
 
فصل پنجم
مطالعه و تعیین عناصر و بناهای اصلی مجموعه
عوامل مؤثر بر برنامه ریزی فیزیکی
مراجعه کنندگان
معرفی فضاها با استانداردهای مبنا جهت رسیدن به سطوح مورد نظر
اداری
کتابخانه
فضاهای مورد نیاز
سالن تئاتر
رستوران
نمایشگاه
تقسیم بندی فعالیت های مجموعه فرهنگی تفریحی
خدماتی
تفریحی


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات طراحی ,پارک تفریحی ,اقلیم شیراز, پارک تفریحی, پایان نامه, رساله, رساله معماری پارک تفریحی, ضوابط و استانداردهای معماری پارک, طرح نهایی, مطالعات, مطالعات پارک, معماری, نمونه موردی. ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجموعه پارک آبی ،معماری پارک آبی
مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش،پردیس آرامش
مطالعات معماری طراحی کانون فرهنگی تفریحی فراغتی کودکان
رساله مرکز شهر(city center)
رساله طراحی پارک و مجموعه ورزشهای آبی با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی پارک
رساله طراحی پارک
بررسی فنی و تاریخی و معماری باغهای ایرانی دارای فایل word و powerpoint
مطالعات پارک و مجتمع تفریحی آبی,, ۱۶۰,,ص
رساله طراحی باغ وحش
رساله پردیس فرهنگی تفریحی با تاکید بر مفهوم باغ ایرانی
طراحی باغ وحش - مطالعات طراحی باغ وحش
مطالعات طراحی نمایشگاه گل و گیاه - رساله طراحی نمایشگاه گل و گیاه
فایل کامل مطالعات پارک شهر - رساله طراحی پارک شهر
رساله پارک علمی فرهنگی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4470
 • مطالب مشابه: مطالعات ,طراحی ,و ,معماری, پارک تفریحی
 • کلمات کلیدی: پارک ,طراحی ,فرهنگ ,مطالعات ,تفریحی ,رساله ,مطالعات طراحی ,رساله طراحی ,پارک تفریحی ,نتیجه گیری ,طراحی پارک ,روابط اجتماعی فرهنگ
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مجموعه توریستی - تفریحی دریاچه گلهر

 

تاریخ ایجاد 20/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 222   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 1903 kb  تعدادمشاهده  66  


(در این پایان نامه به غیر از نمودارهای فصل دوم هیچگونه ع و نقشه ای موجود نیست)

 

فهرست مطالب


    چکیده
    مقدمه
    تعریف پروژه
    اه پروژه
    فصل اول - فلسفه وجودی طرح
    مقدمه
    1-1 مفهوم گردشگری
    2-1 جایگاه گردشگری در زندگی امروز
    1-2-1 ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت
    2-2-1 فراغت فعال و غیر فعال
    3-2-1 نقش گردشگری در گذران فراغت
    4-2-1 نقش گردشگری در کیفیت زندگی
    3-1 راهبردهایی در توسعه گردشگری
    4-1 منابع گردشگری
    ج شماره 1-1 منابع و جاذبه‌های عمده گردشگری (مأخذ سازمان ایرانگردی و جهانگردی، 1377، 33)
    5-1 طیف گردشگران
    ج شماره 2-1 گروههای عمده گردشگری (مأخذهمان، 34)
    6-1 فعالیتهای گردشگری
    ج شماره 3-1- انواع فعالیتهای گردشگری (مأخذ همان، 35)
    7-1 ضرورت طرحهای گردشگری و نتایج آن
    8-1 نتیجه گیری
    فصل دوم - مطالعات محیطی طرح
    2-1-1-2 ویژگیهای تاریخی
    مقدمه
    1-2 مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی
    1-1-2 استان لرستان
    1-1-1-2 موقعیت جغرافیایی
    3-1-1-2 ویژگیهای اجتماعی
    جمعیت
    ج شماره 1-2- جمعیت استان لرستان در سالهای 1345 تا 1375 (مأخذگروه آموزشی جغرافیای استان لرستان، 1376، 22)
    ساختار و سنی استان
    در نمودر زیر ساختار جمعیت استان به تفکیک سن و جنس مشخص شده است
    4-1-1-2 ویژگیهای اقتصادی
    5-1-1-2 ویژگیهای طبیعی
    ویژگیهای اقلیمی
    7-1-1-2 جاذبه‌های گردشگری
    2-1-2 شهرستان بروجرد
    3-1-2- روستاهای منطقه
    روستاهای شمال غربی
    روستاهای شمالی
    روستاهای شمال شرقی
    روستاهای شرقی و جنوب شرقی
    روستاهای جنوبی
    روستاهای جنوب غربی
    روستاهای غربی
    4-1-2 کشاورزی و باغداری در منطقه
    5-1-2 دامپروری و دامداری منطقه
    6-1-2 ایلات و عشایر و مردم منطقه
    2-2 مطالعات پایه
    1-2-2 منطقه حفاظت شده آب سرد
    1-1-2-2موقعیت جغرافیایی
    2-1-2-2- موقعیت طبیعی
    3-1-2-2 پوشش گیاهی
    4-1-2-2 حیات وحش
    2-2-2- اقلیم منطقه
    تقسیمات اقلیمی
    1-2-2-2- عوامل اقلیمی مهم در منطقه آبسرد
    2-2-2-2- بارندگی
    3-2-2-2- باد
    4-2-2-2- تابش
    5-2-2-2 یخبندان
    6-2-2-2- رطوبت
    7-2-2-2- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی
    ج شماره 4-2 نتایج حاصل از بررسی نمودار بیوکلیماتیک انسانی شهر بروجرد
    8-2-2-2- نیازهای آبی در محدوده سایت
    3-2-2 – شناخت زمین و خاک منطقه
    1-3-2-2- زمین شناسی منطقه
    تشکیلات زون سنندج – سیرجان
    تشکیلات زاگرس
    2-3-2-2- خاک شناسی منطقه
    بافت خاک و قابلیت نفوذ خاک
    ویژگیهای خاک منطقه و محدودیتها
    3-3-2-2 – مصالح شناسی
    4-3-2-2- ژئومورفولوژی (لرزه خیزی)
    4-2-2 راههای دسترسی به منطقه
    5-2-2- قابلیتهای منطقه
    3-2- نتیجه
    (کلیه نمودارها در فصل دوم موجود است)
    فصل سوم - معماری بومی منطقه
    مقدمه
    1-3- مبانی معماری بومی
    2-3- روند شکل گیری معماری بومی
    3-3- دلایل کم رنگ شدن معماری بومی در جهان امروز
    4-3- معماری بومی منطقه
    5-3- معماری خانه های روستایی
    1-5-3-نظام فضایی کالبدی روستاها
    2-5-3- معماری مسکن روستایی
    3-5-3 – مصالح و شیوه ساخت
    1-3-5-3- شیوه ساخت
    2-3-5-3- مصالح
    6-3- الگوهای طراحی منطقه
    1-6-3- مسیرهای دسترسی
    2-6-3- کانونهای
    3-6-3- ساختمان و طبیعت
    4-6-3- معابر عمومی
    5-6-3- ساخت و ساز و مصالح
    6-6-3- حصارها
    7-6-3- آلاچیق و سایبان
    7-3- نقش اقلیم در معماری بومی
    1-7-3- ویژگیهای طراحی اقلیمی در منطقه
    سیستم جذب و دفع مستقیم
    سیستم جذب و دفع غیرمستقیم
    دیوار ترومپ
    دیوار آبی
    سیستم جذب و دفع مجزا
    بام آبی
    گلخانه
    ترموسیفون
    3-7-3- تد ر اقلیمی در محدوده طرح
    8-3- نتیجه گیری
    فصل چهارم - نمونه طرحهای مشابه
    مقدمه
    1-4- باغها
    1-1-4- تعاریف مربوط به باغ
    2-1-4- تاریخچه و سبک های گوناگون هنر باغ سازی
    1-2-4- باغهای ایرانی
    1-1-2-4- باغهای صفوی یا شاه عباسی
    2-1-2-4- باغ های قاجاری
    2-2-4– باغ های ایرانی و ویژگی های آنها
    1-2-2-4- هندسه باغ های ایرانی
    2-2-2-4- آب در باغ ایرانی
    3-2-2-4- گیاهان باغ
    3-2-4- اشکال باغ ها
    1-3-2-4- باغ های منظم
    2-3-2-4- باغ نامنظم
    4-2-4- اصول بنیادی طراحی باغ
    1-4-2-4 – خط یا محور
    2-4-2-4- فرم
    3-4-2-4- بافت
    4-4-2-4- رنگ
    5-4-2-4- مقیاس
    6-4-2-4- تنوع
    7-4-2-4- توالی
    8-4-2-4- تعادل
    3-4- آب در طراحی پارک
    4-4- آب در باغ های ایرانی
    1-4-4- آب و روانشناسی
    2-4-4- آب و انعکاس
    طراحی آب در سبک های مختلف
    3-4-4- است
    4-4-4- آب نما
    5-4-4- چشمه
    6-4-4- برکه ها یا باغچه های آبی
    7-4-4- آبشار و جویبار
    8-4-4- فواره ها
    9-4-4- آب و مجسمه
    10-4-4- آب و حیات وحش
    5-4- موزه ملی آب ایران
    6-4- مجموعه ورزشی رفسنجان
    7-4- باغ فردوسی(گسترش باغ جمشیدیه تهران)
    8-4- باغ شازده ماهان
    9-4- موزه دریایی اوزاکا
    10-4- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو
    فصل پنجم - بررسی موضوع طرح و اثرات آن در منطقه
    مقدمه
    1-5- جاذبه‌های منطقه و موضوع طرح
    2-1-5- محدودیتهای منطقه برای طراحی
    3-5- نقش منطقه در محدوده غرب کشور
    4-5- نقش منطقه در طرحهای ملی
    5-5- بررسی حجم قابل انتظار بازدید کنندگان
    ج شماره 2-5- آمار بازدیدکنندگان به تفکیک تحصیلات
    6-5- بررسی تاثیرات متقابل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بازدیدکنندگان و فضا
    1-6-5- چگونگی تاثیرات
    1- فرهنگی
    2- سنتی
    7-5- تأثیرات اقتصادی طرح در منطقه
    1-7-5- بررسی زمینه‌های اقتصادی جمعیت استفاده کننده
    2-7-5 بررسی امکان توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی منطقه
    شناخت بنیه اقتصادی
    تعیین جایگاه و نقش منطقه
    پیش بینی اشتغال
    3-7-5- بررسی امکان سرمایه گذاری در فضا
    8-5 نتیجه
    فصل ششم - برنامه ریزی فیزیکی و معیارها و ضوابط طراحی
    مقدمه
    1-6- برنامه ریزی فیزیکی
    1-1-6- نتیجه گیری جمعیتی
    ج شماره 1-6 خلاصه نتیجه گیری جمعیتی
    2-6- معرفی حوزه‌ها
    1-2-6- پارکینگ
    ج شماره 2-6- برنامه ریزی فضاهای موزه
    2-2-6- اقامتگاه (هتل)
    آیین نامه و ضوابط هتل در ایران
    ج شماره 3-6- آیین نامه و ضوابط هتل در ایران (مأخذدفتر ایرانگردی و جهانگردی، 1376، صص15-10)
    3-2-6- موزه
    پیدایش موزه‌های تاریخی طبیعی
    بخشهای موزه‌های تاریخ طبیعی
    ایمنی و حفاظت
    نور در موزه
    نور طبیعی
    ج شماره 4-6- برنامه ریزی فضاهای موزه
    4-2-6 رستوران
    ج شماره 6-6 برنامه ریزی فضاهای غذاخوری کارکنان
    5-2-6 آزمایشگاههای پژوهشی
    روکار سطوح
    6-2-6 اداری
    ج شماره 7-6 برنامه ریزی فضاهای اداری
    ج شماره 8-6 برنامه ریزی حوزه روابط بین الملل
    3-6-نتیجه گیری
    فصل هفتم - معرفی پروژه و اه آن
    مقدمه
    1-7- اه و عملکردهای پروژه
    1-1-7 حوزه فرهنگی
    2-1-7 حوزه اقامتی و استراحت
    3-1-7 حوزه ورزشی
    4-1-7 حوزه پژوهشی
    5-1-7 حوزه تفریحی
    6-1-7 حوزه اداری
    2-7 توجیه اقتصادی طرح
    1-2-7 فازبندی پروژه
    فاز یک پروژه
    فاز دو پروژه
    فاز سه پروژه
    3-7- نتیجه گیری
    فصل هشتم - بررسی سایت و ایده‌های طراحی
    مقدمه
    1-8- ایده‌های کلی
    1-1-8- منابع و جاذبه‌های طبیعی
    2-1-8 منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی
    2-8 طراحی فضای سبز
    1-2-8 امکان ایجاد منظر با توجه به کاربریهای پیشنهادی
    2-2-8 وم حفظ دید به سمت سایت
    3-2-8 ایجاد کریدور سبز دور سایت
    4-2-8 وم حفظ گیاهان بومی
    3-8 پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ ا یستم منطقه
    4-8 شناخت سایت
    1-4-8 وسعت فضا
    2-4-8 موقعیت فضا
    3-4-8 فرم فضا
    در صفحات قائم، افقی و نیمرخ
    -4-8 نظام شکلی استقرار
    5-8 مطالعات کالبدی
    7-8 دیدهای مطلوب به سایت
    8-8 جهت گیری ساختمانها در مجموعه
    9-8 نتیجه گیری از بررسی سایتها و عملکردهای مناسب برای آنها
    10-8 ورودی به مجموعه
    11-8 عملکردهای پیش بینی شده
    1-11-8 پارک حاشیه سایت
    2-11-8 مجموعه پذیرایی و اقامتی
    3-11-8 موزه شناخت
    12-8 روند طراحی
    1-12-8 باغ ایرانی
    13-8 سازه
    14-8 تاسیسات
    سیستم تهویه یکپارچه با کانال
    سیستم تهویه یکپارچه فن کوئلی
    سیستم چیلر مرکزی با فن کوئل آبی
    سیستم چیلر مرکزی با هواساز و کانال
    ( )

 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله و مطالعات معماری مجموعه توریستی - تفریحی ، پروژه دانشجویی معماری، طرح ، نقشه ،فروش پایان نامه معماری ، انجام پروژه ، معماری ، رایگان معماری ، مبانی نظری، استاندارد فضاها ،ابعاد و اندازه ها ، نمونه های مشابه داخلی خارجی ، برنامه فیزیکی ، ریزفضاها ، اقلیم و ساختمان، سایت ، نمونه های موردی,

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4471
 • مطالب مشابه: مجموعه ,توریستی - تفریحی, دریاچه,گلهر
 • کلمات کلیدی: منطقه ,ج ,شماره ,معماری ,گردشگری ,طراحی ,ج شماره ,برنامه ریزی ,نتیجه گیری ,معماری بومی ,ریزی فضاهای ,مجموعه توریستی تفریحی ,سیستم تهویه یکپارچه ,
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات ایجاد مجموعه توریستی تفریحی مغان (جداول و تصاویر در متن موجود نمی باشد)

 

تاریخ ایجاد 21/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 200   قیمت: 7500 تومان   حجم فایل: 1152 kb  تعدادمشاهده  47      مقدمه
    1ـ طرح تحقیق
    2ـ ضرورت تحقیق
    3ـ روش تحقیق
    1ـ انواع تحقیق :
    2ـ روشهای اساسی تفکیک تحقیق
    3ـ گونه تحقیق :
    4ـ مکانیسم تحقیق :
    4ـ هدف تحقیق
    1ـ اه کلی
    2ـ اه اختصاصی
    1- تفرجگاهها (تعاریف و مفاهیم)
    الف ـ تفریح
    ب : تفرج
    ج : فعالیتهای تفریحی
    د: منابع تفرجگاهی
    هـ : جمعیت
    2ـ معنای مفهومی واژه پارک
    3ـ تقسیم بندی پارک ها
    ( جمع بندی و نتیجه‌‌گیری از تعاریف بدست آمده)
    4ـ مفاهیم دیگری مربوط به فضای سبز و تفرجگاهها
    پارک های طبیعی
    الف : طبقه‌‌بندی پارکها بر حسب اندازه :
    1ـ پارکهای کوچک:
    2ـ پارکهای متوسط :
    3ـ پارکهای بزرگ :
    4ـ پارکهای شهری و منطقه‌‌ایی:
    5ـ پارکهای ملی :
    ب : طبقه‌‌بندی پارکها بر حسب ویژگی اصلی :
    ج : طبقه‌‌بندی پارکها بر اساس هدف :
    (پارکهای حاشیه ‌‌ای یا پارکهای خارج شهر)
    (ارزشها و کارکردهای تفرج)
    جایگاه فراغت و تفرج در حیات شهری
    اوقات فراغت
    تعریف :
    مبانی برنامه‌‌ریزی تفرج
    تفریح به عنوان فعالیت دوران فراغت
    (ضرورت فضای سبز و پارکهای جنگی در ا)
    استانداردهای فضای سبز
    1) جهانگردی و صنعت توریسم
    پیش درآمدی در مقوله جهانگردی
    جهانگردی چیست؟
    اکوتوریسم
    د ده توریستی
    جاذبه های توریستی
    1) جاذبه های طبیعی
    2) جاذبه های فرهنگی
    1ـ بررسی توریسم در ایران
    سیر تاریخی توریسم در ایران :
    سفر در ادبیات فارسی
    توریسم و گفتگوی تمدنها
    نگاهی به وضعیت توریسم در ایران :
    وضعیت توریسم داخلی (ایرانگردی) در ایران:
    2ـ بررسی توریسم در اسان
    1-2- جاذبه های صنعت جهانگردی استان اسان
    الف ـ جاذبه‌‌های طبیعی
    ب ـ جاذبه های تاریخی و باستانی
    اهم این جاذبه ها عبارتند از :
    ج ـ تأسیسات و تجهیزات توریستی
    3ـبررسی توریسم در مشهد
    1-3- توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن :
    ج شماره تولید ناخالص داخلی شهر مشهد در سال 1365 ( به قیمت ثابت سال 1353)
    ج شماره تولید ناخالص داخلی شهر مشهد در سال 1365 ( به قیمت ثابت سال 1353)
    ج شمارهشاغلان 6 ساله و بیشتر بر حسب بخشهای فعالیت
    2-3- روند توریسم از گذشته تا حال در شهر مشهد
    ج ترکیب زائران و مسافران خارج شده از مشهد در سال 1365
    ج شماره مبدأ جغرافیایی زائرین و مسافران شهر مشهد در سال 1365
    ج توزیع سنی شاغلان بر حسب گروههای عمده شغلی
    3-3- پیش بینی توریسم شهر مشهد تا سال 1395 :
    ج شماره نسبت شاغلین فروش و هتلداری به اضافه حمل و نقل و ارتباطات جمعیت در شهر مشهد در سالهای 45، 55، 65
    ج شماره پیش بینی توریست شهر مشهد در سال 1395
    4-3- کانونهای توریستی تفریحی اطراف مشهد
    الف ـ کانونهای مربوط به جاذبه های طبیعی مشتمل بر :
    ب ـ کانونهای مهم مربوط به جاذبه های مذهبی و
    فرهنگی :
    ج ـ کانونهای مهم مربوط به جاذبه های تاریخی و باستانی :
    5-3- بررسی و تجزیه و تحلیل کانونهای توریستی تفریحی اطراف مشهد
    1) ش ز
    2) طرقبه
    3) زشک
    4) کنگ
    5) نقندر
    6) ابرده
    7) جاغرق
    8) پارک آباد
    9) کوهستان پارک شادی
    10) بندگلستان
    11) بند فریمان
    12) سد طرق
    13) سد کارده
    14) بزنگان کل بی بی (دریاچه بزنگان)
    15) اخلمد
    16) چشمه گیلاس (گُلسْب)
    17) چشمه سبز
    18) شاهان گرماب
    19) غار مغان
    20) آرامگاه فردوسی
    21) بقعه هارونیه
    22) خواجه اباصلت
    23) خواجه مراد
    24) خواجه ربیع
    25 ) کلات نادر
    4ـ بررسی توریسم در منطقه مغان
    نقش مناطق روستایی در چگونگی گذران اوقات فراغت نین ا
    الف ـ محیط های شهری :
    ب ـ محیطهای روستایی:
    ویژگیهای اماکن ییلاقی و توریستی :
    1-4- مناسبات شهر و روستا از دیدگاه توریسم
    1-1-4- روابط فضایی ـ مکانی کلان شهر مشهد و مغان:
    الف ـ روابط اقتصادی :
    ب ـ روابط فرهنگی :
    ج ـ تبادلات جمعیتی :
    2-4- نقش مشهد در موقعیت‌‌ی توریستی دره مغان :
    3-4- بررسی خصوصیات کلی بازدیدکنندگان دره مغان :
    الف ـ شغل :
    ب ـ نسبت بازدیدکنندگان :
    ج ـ نوع وسایل نقلیه بازدیدکنندگان:
    د ـ منشأ جغرافیایی بازدیدکنندگان :
    هـ مدت توقف و دفعات سفر به دره مغان :
    و ـ انگیزه سفر :
    1-کشاورزی
    2ـ صنایع:
    3ـ خدمات:
    8ـ4ـ اثرات توریسم بر محیط زیست درة مغان:
    ج « میزان کلی آلوده کننده‌‌های هوا در منطقة»
    4ـ4 اثرات اجتماعی توریسم:
    5 ـ4ـ نگاهی به وضعیت اجتماعی بازدیدکنندگان درة مغان:
    میزان وکیفیت تماسهای(مردم دره و بازدیدکنندگان)
    6ـ4ـ وضعیت فعلی روستای مغان زمینة توریسم
    خلاصة مطلب
    نتیجه:
    موقعیت جغرافیایی استان اسان
    1ـ استان اسان از نقطه نظر منطقه‌‌ایی و فرا منطقه‌‌ایی
    تحولات جمعیت استان اسان در سرشماریها
    وسعت و موقعیت جغرافیایی شهرستان مشهد :
    ج شماره تحولات جمعیتی شمال استان اسان
    2ـ برررسیهای جغرافیایی استان
    1-2- موقعیت جغرافیایی
    2-2- ارتفاعات اسان به دو منطقه کوهستانی ، شمالی و جنوبی تقسیم می‌‌شود.(نقشه شماره 1)
    3 ـ نقش شهر مشهد در استان اسان :
    3-3- دشتهای استان اسان
    1-دشتهای واقع بین کوهها
    2- دشتهای کویری
    3- دشت منطقه سرخس
    4-3- منابع آب طبیعی و حوضه آبریز
     منابع آب طبیعی (رودخانه‌‌ها)
    5-3- اقالیم حیاتی استان اسان
     آب و هوای استان اسان
    بادها
    الف ـ بادهای شمالی و شمال شرقی :
    ب ـ بادهای غربی :
    ج ـ بادهای جنوبی و کویری:
    د ـ بادهای صدو بیست روزه سیستان :
    4ـ اوضاع و احوال فرهنگی ـ اجتماعی استان اسان
    1- لهجه و زبان
    2- ایلات و عشایر
    3- ادیان و مذهب شیعه
    5 ـ بررسی‌‌های جمعیتی شهر مشهد
    1- تعدد جمعیت و میزان رشد آن :
    ج تحولات جمعیتی شهر مشهد (1375-1335)
    ج تغییرات جمعیت شهر مشهد نسبت به ای دیگر از سال 1319 تا 1365
    2-توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن
    3- مهاجرت و نقش آن در افزایش جمعیت شهر مشهد
    2- تعداد زائران
    3- نوسان تعداد مسافران و زائران
    ج ترکیب زائران و مسافران در فصول بهار و تابستان 1375 (ارقام به هزار نفر)
    ج نوسانات تعداد زوار در بهار سال 1375
    ج متوسط مدت اقامت زائران و مسافران مشهد در بهار و تابستان 1375
    تاریخچه و وجه تسمیه دهستان طرقبه
    - موقعیت حدود جغرافیایی
    1- 2- منطقه مورد مطالعه :
    2-2- عوامل سازنده آب و هوای منطقه :
    3-2- میزان بارش :
    ج میانگین بارندگی ماهیانه در منطقه طرقبه (میلی متر)
    4-2- درجه حرارت:
    ج رژیم حرارتی دهستان طرقبه
    5-2- رژیم تبخیر :
    ج رژیم تبخیر در دهستان طرقبه
    7-2- جهت وزش باد
    8-2- ژئومورفولوژی :
    9-2- منابع آب :
    الف : منابع آب سطحی :
    ج حجم آب سالیانه طرقبه متوسط 10 ساله (میلیون مترمکعب)
    1ـ رودخانه کنگ :
    ج آبدهی متوسط سالانه و ماهانه رودخانه کنگ (2) متوسط 10 ساله مترمکعب بر ثانیه
    ج آبدهی متوسط سالانه و ماهانه رودخانه جاغرق متوسط 10 ساله مترمکعب به ثانیه
    ب ـ منابع آب زیرزمینی :
    انواع منابع زیرمینی عبارتند از :
    11-2- خاک و پوشش گیاهی :
    12-2- رابطه عوامل طبیعی و توریسم :
    الف ـ اقلیم (اعتدال آب و هوا)
    ب ـ توپوگرافی کوهستانی:
    ج ـ پوشش گیاهی :
    دـ شبکه آب‌‌های روان :
    3ـ ویژگیهای انسانی
    1-3- تعداد و توزیع جمعیت :
    3-3- تراکم جمعیت :
    تراکم نسبی جمعیت:
    4-3- آموزش و سواد :
    ج میزان سواد دهستان طرقبه در مقایسه نقاط روستایی شهرستان مشهد
    5-3- تغییرات و رشد جمعیت :
    6-3- نقش توریسم در تغییرات جمعیتی دره مغان :
     تغییرات فصلی جمعیت
    ج متوسط تعداد افراد بازدیدکننده منطقه طرقبه بر حسب فصول و ایام هفته
    4ـ بررسی اوضاع اقتصادی منطقه
    1-4- کشاورزی :
    الف ) زراعت
    ج وسعت اراضی تحت کشت کشاورزی در دهستان طرقبه ( تار)
    ب ـ باغداری
    ج ـ دامداری
    2-4- صنایع :
    الف ـ صنایع روستایی
    ب ـ صنایع دستی
    رابطه توریسم و صنایع دستی
    3-4- خدمات
    ج توزیع جمعیت فعال 10 سال به بالای دهستان طرقبه در مقایسه با شهرستان مشهد بر حسب بخشهای اقتصادی
    الف ـ خدمات روستایی
    ب ـ خدمات تولیدی و مصرفی
    جمع بندی و نتیجه :
    مطالعات تطبیقی
     مرکز تفریحی دیزین
    محاسن و معایب مجموعه وررشی دیزین
    - اقامتگاه اسکی فلین
     مجموعه اوتاکا
    «غار چیست»
    1ـ غارهای طبیعی
    الف ـ غارهای تشکیل شده در اثر نفوذ آب در طبقات آ ی
    ذخایر دیگر غارـ استالاگتیتها، هلیکتیتها و استالاگمیتها
    تاریخ گذاری گذشته
    آزمونهای رادیو کربن
    عمره کره زمین
    راهروها، چاهها، تالارها
    1ـ راهروها:
    ج ـ دره‌‌های عمیق (کاتیونها
    د ـ راهروهای شکل گرفته از مجراهای متعدد:
    2ـ چاهها:
    3ـ تالارها:
    کارست
    نظام زه‌‌کشی در کارست:
    آب و هوای غارها:
    محاسبات آب وهوایی:
    رطوبت:
    جریانهای هوا:
    وزش باد در غار:
    ب: تشکیل غارها در اثر ز له یا چین خوردگی زمین
    غار اسپهبد خورشید
    ج ـ غارهای تشکیل شده از آبشارها وامواج
    غارهای زیر آبی
    دـ غارهای آتشفشانی یا گدازه‌‌ای
    غارهای آتشفشانی معروف جهان
    غارهای آتشفشانی ایران
     غار ایوب
    چاه ارازه
    هـ ـ غارهای بادی و یخی
    غارهای یخی
    1ـ رکوردهای غارهای ایران
    الف ـ طویلترین غارهای ایران
    1ـ غار قوری قلعه
    2ـ غار چاه و زمه (کلهرود)
    ب ـ عمیق‏ترین غارهای ایران
    1ـ غار پرو(751)متر
    3ـ غار کوروش:
    4ـ غار مورگان:
    5ـ غار ماریز:
    ج ـ سایر رکودهای غارهای ایران
    2ـ رکوردهای غارهای جهان
    غارشناسی در ایران
    الف: رکورد تعدادیاز طویلترین غارهای جهان تا 1998.
    ب ـ رکورد تعدادی از عمیق‏ترین غارهای جهان تا سال 1989
    ج ـ رکورد تعدادی از چاههای عمودی
    د ـ رکورد عمق از نظر تاریخ اکتشاف
    هـ ـ رکوردهای غواصی در غار
    و ـ بزرگترین تالارهای زیرزمینی
    الف ـ از نظر سطح فضا
    ب ـ از نظر حجم
    زـ رکوردهای غارهای غیر سنگ آ ی
    1ـ کنگلومرا
    2ـ گچ وتوف
    3ـ گرانیت، کنایس
    4ـ ماسه سنگ، کوارتزیت-
    5ـ جیپس (gypsum) ـ
    6ـ لاوا(گدازه آتشفشانی)، باز ـ
    7ـ نمک (salt) ـ
    3ـ معرفی دو نمونه از طویلترین و عمیقترین غارهای جهان
    الف ـ غار ماموت
    ب ـ غار ژان برنارد
    راهنماهای طراحی
    ـ انتخاب سایت
     طراحی و طبقاتی سایت
     سازه‌‌ها و بهبود سایت
     راهنمایی‌‌هایی برای برف و اتومبیل
    جاده‌‌ها:
    پارکینگ‌‌های روباز
    راهنمایی‌‌هایی برای برف و عابرین پیاده
    الف- حفاظت عابرین
    اه طرح
    الف- اه کلی
    ب- اه اختصاصی
    راهبردهای کلی طراحی
    امتیازات ویژه در منطقه طرح
    الف- شرایط آب و هوایی خاص
    ب- شرایط جغرافیایی خاص
    ج- امکان اجرای ورزشهای زمستانی
    د- تأسیسات موجود در فضای مناسب
    5- راه و امکان دسترسی به شهر
    و- جمعیت
    ر- ایجاد اشتغال
    مشخصات فیزیکی دره مغان
    الف- قابلیت اراضی طرح
    ب- محدودیت اراضی طرح
    تجزیه و تحلیل سایت:
    مسیرهای دسترسی به سایت
    برنامه فیزیکی طرح
    تدوین برنامه فیزیکی طرح
    الف ـ هویت موجود و سابقه دره مغان
    ب ـ علاقه و نظر مردم
    ج ـ نیازهای شهر مشهد و زائران
    دـ بازدهی اقتصادی
    ه ـ امکانات موجود در محدوده و پیرامون
    4-9- هویتهای طرح
    1- هویت فرهنگی
    نکات مثبت:
    نکات منفی:
    نتیجه گیری:
    2- هویت اداری و خدماتی
    نکات مثبت:
    نکات منفی:
    نتیجه گیری:
    3- هویت اقتصادی
    نکات مثبت:
    نکات منفی:
    نتیجه گیری
    4- هویت زیست محیطی
    نکات مثبت:
    نکات منفی:
    نتیجه گیری:
    5- هویت علمی و آموزشی
    نکات مثبت:
    نکات منفی:
    نتیجه گیری:
    6- هویت تفریحی ـ پذیرائی
    نکات مثبت:
    نکات منفی:
    نتیجه گیری
    7- هویت ورزشی
    نکات مثبت:
    نکات منفی:
    نتیجه گیری
    معرفی عناصر تشکیل دهنده سایت
    معرفی عناصر مورد نیاز در سایت انتخ
    ـ شاله ها
    ـ پیست اسکی
    ـ انواع پیست های اسکی
    ـ تقسیمات پیست اسکی
    ـ مشخصات فیزیکی پیست اسکی
    ـ رستوران پیست اسکی
    ـ ایستگاه تله ک ن
    ـ نکات فنی و ایمنی سیستم های بالابر
    ـ انواع سیستم های بالابر
    1- تله فریک
    2- تله ک ن
    3- تله اسکی
    4- تله سیژ
    5- ترانسپورت هوایی
    ـ مرکز درمانی
    ـ مدرسه اسکی
    ـ فروشگاههای مجموعه
    ـ فروشگاه لوازم ورزشی
    ـ فروشگاه مواد غذایی
    ـ فروشگاه نان و شیرینی
    ـ پارکینگ ها
    ـ کلبه کوهنوردی
    منبع

 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله و مطالعات معماری توریستی تفریحی مغان، پروژه دانشجویی معماری، طرح ، نقشه ،فروش پایان نامه معماری ، انجام پروژه ، معماری ، رایگان معماری ، مبانی نظری، استاندارد فضاها ،ابعاد و اندازه ها ، نمونه های مشابه داخلی خارجی ، برنامه فیزیکی ، ریزفضاها ، اقلیم و ساختمان، سایت ، نمونه های موردی

اطلاعات

مطالعات د ده توریستی تفریحی گردشگری

 

تاریخ ایجاد 21/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 150   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 4453 kb  تعدادمشاهده  86      مقدمه1
    فصل اول شناخت موضوع طرح3
    مبانی طراحی پروژه4
    فراغت4
    کارکردهای فراغت5
    تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت7
    ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت9
    نقش تفرج در گذران اوقات فراغت9
    تعریف تفرج10
    تفرج11
    توریسم و جهانگردی12
    توریسم و جهانگردی15
    قطع نامه سازمان ملل متحد17
    انواع جهانگردی20
    تعداد جهانگردان داخلی و خارجی24
    جهانگردی در ایران قدیم27
    تاریخچه هتل در ایران معاصر29
    پایداری31
    پایداری در معماری33
    فصل دوم بررسی نمونه ها37
    بررسی نمونه ها38
    هتل های امروزی39
    فصل سوم43
    استانداردها44
    فصل چهارم46
    شرایط اقلیمی و آب و هوایی67
    نوع مصالح74
    تحلیل عوامل جوی در شهرستان مراغه80
    بادهای مراغه81
    تغییرات فصلی دمای هوا در مراغه87
    پوشش ابری و ساعات آفت 94
    میانگین ماهیانه دما100
    فصل پنجم مطالعات منطقه ای106
    موقعیت جغرافیایی و تقسیمات استان107
    پیشینه و آثار باستانی111
    بخش دوم شهر مراغه114
    خصوصیات اخلاقی و ویژگی های فرهنگی118
    میراث فرهنگی
 

ipt>


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله د ده توریستی تفریحی گردشگری– مطالعات د ده توریستی تفریحی گردشگری- پروژه د ده توریستی تفریحی گردشگری-پروپوزال رساله د ده توریستی تفریحی گردشگری- پایان نامه د ده توریستی تفریحی گردشگری–پلان د ده توریستی تفریحی گردشگری– پاو وینت د ده توریستی تفریحی گردشگری- رایگان د ده توریستی,

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4473
 • مطالب مشابه: مطالعات, د ده توریستی, تفریحی, گردشگری
 • کلمات کلیدی: د ده ,توریستی ,تفریحی ,گردشگری ,مطالعات ,اوقات ,د ده توریستی ,توریستی تفریحی ,تفریحی گردشگری ,مطالعات د ده ,تفریحی گردشگری– ,د ده توریستی تفریح
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی مجموعه توریستی تفریحی گردشگری سوران مشهد

 

تاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 250 برگ ورد منابع دارد   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 20617 kb  تعدادمشاهده  85      فصل اول   طرح مسئله
    1-1-‌ ضرورت طرح پروژه
    1-2- روش مطالعه و تحقیق
    1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه
    1-4- تعریف پروژه
    فصل دوم شناخت
     -1-2مقدمه
    -1-1-2 نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر
     -2-1-2نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر
     -2-2اقامت
     -1-2-2بررسی تاریخ اقامت
     -2-2-2تعریف اماکن اقامتی (موقت)
     -3-2-2بررسی در سطح ایران
    -3-2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی
    -1-3-2 ساباط
    -2-3-2کاربات
     -3-3-2کاروانسرا
    2-3-4- دسکره یا مهمانخانه
    -5-3-2 نتیجه گیری
     -4-2فضای باز
     -1-4-2تعریف فضای باز
     -2-4-2تقسیم بندی فضاهای باز شهری
     -5-2فضای سبز
     -1-5-2تعاریف فضای سبز شهری
     -2-5-2تقسیم بندی فضای سبز شهری
    -3-5-2نتیجه گیری
     -6-2انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری
     -7-2طبقه بندی منابع تفرجگاهی
     -1-7-2طبقه بندی کلاوسون.
    -1-1-7-2مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند
     -2-1-7-2مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند
    -3-1-7-2خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون
     -8-2تعریف پارک
     -1-8-2انواع پارکها
     -2-8-2طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها
    -3-8-2طبقه بندی پارکهای شهری
     -1-3-8-2پارکهای شهر در مقیاس همسایگی
     -2-3-8-2پارک شهری در مقیاس محله
    -3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه
     -4-3-8-2پارک شهری در مقیاس منطقه
     -4-8-2طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور
     -1-4-8-2پارک محله ای
     -2-4-8-2پارک های منطقه ای شهری.
     -3-4-8-2پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر)
    -4-4-8-2باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل
     -5-4-8-2کمربندهای سبز
    -9-2سیر تحول معماری منظر
     -1-9-2باغ‌های دوران باستان
     -2-9-2باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15)
    -3-9-2 باغ‌های رنسانسی (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17)
     -4-9-2باغ و پارک در قرن 18
    -5-9-2پارک در قرن 19
    -6-9-2پارک در قرن 20
     -7-9-2نتیجه‌گیری
     -10-2باغسازی
     -1-10-2تعریف باغ
     -2-10-2انواع باغ و ویژگیهای آن
    -3-10-2 باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها
     -4-10-2معرفی باغهایی با ارزش معماری
    -11-2خاور دور
     -12-2معرفی باغسازی در ایران
    -1-12-2 باغسازی دوره صفویه
     -2-12-2نمونه های باغهای ایران
     -13-2خصوصیات باغ ایرانی
     -1-13-2هندسه باغ ایرانی
     -2-13-2ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی
     -3-13-2سایر خصوصیات باغ ایرانی
     -4-13-2آب در باغ
     -5-13-2گیاهان در باغ ایرانی
    -6-13-2پوشش گیاهی باغهای ایرانی
     -14-2مباحث نظری
     -1-14-2اوقات فراغت
     -2-14-2تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت
    -3-14-2 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر
    -4-14-2نقش و کارکرد اوقات فراغت
     -5-14-2آثار و نتایج اوقات فراغت
    -15-2تفریح وتفرج
     -1-15-2تعریف واژه تفریح
     -2-15-2تعریف تفرج
     -3-15-2منابع تفرجگاهی
     -4-15-2پیش بینی تقاضای تفرجگاهی
     -5-15-2رابطه جمعیت و تفرج
     -6-15-2الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی
     -16-2توریسم و جهانگرد
     -1-16-2تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری)
     -2-16-2توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت
    -1-2-16-2تئوریهای جهانگردی
     -4-16-2اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان
     -5-16-2ارزشهای فرهنگی و جهانگردی
    -6-16-2ارزشهای اقتصادی و جهانگردی
     -7-16-2بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف
     -8-16-2اه توسعه جهانگردی
     -9-16-2موانع توسعه جهانگردی
     -10-16-2جهانگردی پایداری و توسعه آن
     -11-16-2نتایج
    فصل سوم   مطالعات پایه
    بررسی استان اسان -1-3
     -1-1-3پیشینه تاریخی.
    -2-3 جغرافیای طبیعی اسان.
    -1-2-3 موقعیت
    -2-2-3 پستی وبلندیها
    -3-3 آب و هوای استان اسان.
    بادها.-1-3-3
    -2-3-3 تنوع آب و هوایی استان اسان
    -4-3تقسیمات کشوری
     -5-3جمعیت استان
     -1-5-3جمعیت و اهمیت آن
     -2-5-3رشد جمعیت
     -3-5-3تراکم جمعیت.
     -4-5-3سواد.
     -5-5-3زمینه های اشتغال
     -6-5-3مسکن.
    3-5-7- صنایع دستی
    جاذبه های تاریخی و معماری استان اسان رضوی -6-3
    بناهای یادبود تاریخی -7-3
    بناهای یادبود مذهبی -8-3
    فرهنگ و هنر -9-3
    معرفی چند بنای تاریخی مشهد -10-3
    بررسی کلان شهر مشهد -11-3
    . تاریخچه شکل گیری شهر -1-11-3
    موقعیت جغرافیایی .  -12-3
    جهت و نوع توسعه شهر. -1-12-3
      عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -2-12-3
     مطالعات زمین‌شناسی و ز له‌شناسی -13-3
     اقلیم.   -14-3
       دمای هوا . -1-14-3
     تابش آفتاب -2-14-3
     میزان بارندگی.-3-14-3
     رطوبت نسبی.-4-14-3
     وزش باد.-5-14-3
     توصیه های اقلیمی -6-14-3
     نقش شهر مشهد در استان اسان -15-3
     وضعیت فرهنگی .-16-3
     پوشش گیاهی.-17-3
    بررسی‌های جمعیت شهر مشهد. -3
     تعداد جمعیت و میزات رشدآن -1 -3
    ترکیب و سنی جمعیت. -2 -3
    توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن. -19-3
     تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن-1-19-3
    عوامل افزایش زائر و مسافر. -2-19-3
     بررسی روند توریسم در مشهد.-20-3
    توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن -1-20-3
     بررسی خصوصیات توریسم در مشهد -2-20-3
     نوسان تعداد مسافران و زائران. -3-20-3
     پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال1395.-4-20-3
     پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری-5-20-3
    بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد -21-3
     کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد.-22-3
     معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد -23-3
    جاذبه های توریستی شهر مشهد-24-3
     نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد. -25-3
    نگاهی به تاریخ ش ز.-26-3
     ساختار شهری شهر ش ز-1-26-3
     -2-26-3منظر و ارتباط فضایی
     -3-26-3ارگان‌ها و نهادهای تی تاثیرگذار.
     سایر ارگان‌ها و نهادهای تی تاثیرگذار. -4-26-3
     تنگناها و محدودیت‌ها.-5-26-3
     فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی-6-26-3
     فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری.-7-26-3
     فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج.-8-26-3
     امکانات و قابلیت‌ها.-9-26-3
     تهیه طرح‌های ویژه گردشگری.-10-26-3
    مشکلات و محدودیت‌ها -11-26-3 
     توان‌ها و قابلیت‌‌ها.-12-26-3
    الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران منابع و جاذبه‌های گردشگری  -27-3
     ترکیب گردشگران.-28-3
     الگوها و رفتارهای گردشگری.-29-3
     طرح‌های توسعه-30-3
    فصل چهارم   مطالعات تکمیلی
     گردشگری به عنوان یک سیستم-1-4
     عناصر اصلی سیستم گردشگری-2-4
    اصول بین المللی گردشگری -3-4
    بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران -4-4
     طرح توسعه ملی گردشگری ایران-5-4
     انواع گردشگری-6-4
     گردشگری روستایی-7-4
     گردشگری شهری-8-4
     گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) . -9-4
     گردشگری پایدار-10-4
    اصول گردشگری پایدار.-11-4
     گردشگری فرهنگی.-11-4
     اکوتوریسم-12-4
     گردشگری و تکنولوژی-13-4
     انواع جاذبه ها گردشگری-14-4
     شاخصهای کیفی طراحی منظر.-15-4
    طراحی محیط و منظر -1-15-4
     -2-15-4برنامه‌ریزی تفرجی.
     -3-15-4بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها
    -4-15-4پوشش گیاهی.
     -5-15-4پوشش گیاهی منطقه.
     -6-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)
     -7-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب).
     -8-15-4بافت.
     -9-15-4معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت
    -10-15-4ترکیب عملکردی درختان
     -16-4گذرها در طراحی سایت
    -17-4 آب در طراحی سایت.
     -4«آب» در طراحی فضای سبز
     -19-4اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی
     -20-4نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب
     ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی.-21-4
     تکنیک‌‌های استفاده از آب-22-4
     مبلمان و المان‌های سایت. -23-4
    نتیجه‌گیری. -24-4
    فصل پنجم   ضوابط طراحی منظر
     -1-5ضوابط طراحی پارک و فضای سبز
     -1-1-5ضوابط شهرسازی
     -2-1-5ضوابط اجرایی
    -3-1-5 ضوابط مربوط به شهرسازی
    -2-5تعیین ابعاد و اندازه فضاها
     -3-5ضوابط گذرها
     -4-5ضوابط کف سازی .
     -5-5ضوابط تجهیزات .
     -6-5بخش خدماتی .
     -1-6-5رستوران مجموعه.
    -2-6-5 اغذیه .
     -3-6-5تریا .
     -4-6-5چایخانه
     -5-6-5فضاهای لازم چایخانه‌ سنتی.
    -6-6-5 رستوران سنتی .
    -7-6-5 کیوسکهای فروش تنقلات
    -8-6-5نگهبانی و اطلاعات
     -9-6-5سرویسها .
    -10-6-5 پارکینگ .
     -11-6-5اداری.
    -7-5 بخش فرهنگی
    -1-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی .
    -2-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای تجاری
    -3-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای اداری
    -8-5 درک ارزشهای بصری مناظر.
     -1-8-5پوشش گیاهی مجموعه.
     -2-8-5ارزی پوشش گیاهی .
     -3-8-5طراحی مبلمان در فضای سبز
     -4-8-5سکوهای نشیمن در فضای سبز.
    -5-8-5 تدوین برنامه فیزیکی 200
    فصل ششم مطالعات تطببقی
    نمونه‌ پارک‌های داخلی -6
    -1-6 باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) .
    -2-6 طراحی فضاهای عمومی و بناها
    -3-6 حرکت آب
    -4-6 مصالح
    -5-6 پارک گلدن گیت
    -6-6 باغ‌ها
    -7-6 یادبودها.
    مجسمه ها و المانها  -8-6
    فصل هفتم   مطالعات کالبدی
    7-1- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن .
    7-1-1مشخصات سایت
    7-1-2- محل قرار گیری سایت
    7-1-3- آنالیز سایت انتخ .
    7-1-4- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) .
    فصل هشتم   فرآیند طراحی پروژه
     -1-8چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی طرح ).
     اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح-2-8
     تعریف فضا و درک فضایی1  -1-2-8
     زبان الگوهای رفتاری (دستی به الگوهای رفتاری برای طراحی) -2-2-8
     شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران. -3-8
     شکل گیری ساختار و ایده . -4-8
    -1-4-8 نقش ایده در طراحی .
     نقش ایده در طراحی تفرجگاه -2-4-8
     در جستجوی ایده.
     شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران
     نتیجه گیری
     اصول و مبانی نظری پروژه
     آنالیز ایده اصلی

    منابع و ماخذ
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مجتمع گردشگری سوران ,مجموعه توریستی - تفریحی رساله , مطالعات معماری، پروژه دانشجویی معماری، طرح ، نقشه ،فروش پایان نامه معماری ، انجام پروژه ، معماری ، رایگان معماری ، مبانی نظری، استاندارد فضاها ،ابعاد و اندازه ها ، نمونه های مشابه داخلی خارجی ، برنامه فیزیکی ، ریزفضاها ، اقلیم و ساختمان، س,

اطلاعات

رساله مرکز هیدروتراپی( آب درمانی ) ، اسپا و موزیک درمانی

 

تاریخ ایجاد 29/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 250   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل: 16967 kb  تعدادمشاهده  37  


فهرست مطالب
تقدیم به :    3
سپاسگزاری :    3
هیئت داوران    4
فهرست مطالب    6
چکیده:    11
مقدمه:    13
فصل اول    16
مبانی نظری طراحی معماری    16
1-1- تعریف آب درمانی    16
1-2-توضیح طرح (توجیه طرح)    17
1-3-دیدگاه پزشکی    17
1-4-آب و آبدرمانی    19
1-5-آب چگونه درمان می کند    22
1-6-روشهای "آب درمانی    24
1-7-قرآن و "هیدروتراپی"    25
1-8-اثرات آب درمانی در درمان بیماری‌ها    26
1-9-آب درمانی برای پوست    26
1-10-آب درمانی برای کم خو     27
1-11-آب درمانی برای گرفتگی عضلانی    27
1-12-آب درمانی برای کمر درد و زانو درد    28
1-13-آب درمانی در ورزش    28
1-14-رفع خستگی ورزشکاران    29
1-15-هشدارهای آب درمانی    31
1-2-1-تئوری و اصول اساسی آب درمانی    32
استفاده علمی از آب به منظور درمان برخی از بیماریها    33
1-2-2- چار چوب نظری آب درمانی:    34
1-2-3-خواص فیزیولوژی آب در آب درمانی:    35
1-2-4-- اثرات چرخش آب (وی ول):    35
1-2-5-انواع مختلف درمان در آب:    36
1-2-6- درمان طبیعی :    36
1-2-7-درمان فراگیر    36
1-2-8- درمان ریشه ای    36
1-2-9-درمان یک نوبتی    37
1-3-1-نظافت وپا ازی عمیق جسم    37
1-3-2-باز سازی جسم:    37
1-3-3-انواع آب درمانی    38
1-4-1-انواع تکنیکهای آب درمانی    39
1-4-2-آبپاشی با فشار:    39
1-4-3-نمک مالی    39
1-4-4- دو جفتی    39
1-4-5- نمک اپسوم:    39
1-4-6- آب های معدنی:    41
1-4-7- ترکیبات آب معدنی:    41
1-4-8- آبدرمانی با آب گرم:    41
-مزیتهای طب آب درمانی:    42
-درمان طبیعی:    42
درمان فراگیر :    42
درمان ریشه ای :    43
- درمان یک نوبتی :    43
1-4-9--نظافت وپا ازی عمیق جسم :    43
1-4-10-آب درمانی، مضرات و فوائد آن :    43
1-5-1-نقش آب در معماری ایرانی:    44
1-5-2-نقش آب در معماری ایران باستان:    47
1-5-3-آناهیتا، الهه نگهبان آب ایرانیان :    48
1-5-4-معبد آناهیتا:    50
وضعیت کالبدی بنا:    51
تاریخچه طب و آبدرمانی    56
1-6-1-تاریخچه ی " آب درمانی"    56
1-6-2-سابقهٔ آب درمانی    57
1-6-3--طب سنتی در ایران قدیم    60
-1-6-4- اصول اولیه طب در ایران باستان    60
1-6-5-تغذیه در ایران باستان    61
1-6-6- تعریف مزاج از دیدگاه طب سنتی    62
1-7-1- توریسم درمانی    63
) 1-7-2- گردشگری تندرستی (wellness tourism    64
1-7-3- ایران درتوریسم درمانی    65
1-7-4- قواعد کلی برای آبدرمانی    69
1-8-1-  مبانی طرح معماری    72
1-8-2- عوامل موثر در طراحی    74
ویژگی بومی و منطقه ای محیط    75
ویژگی اکولوژیکال یا طبیعی محیط    75
1-8-3- ویژگی بومی و منطقه ای محیط    75
1-8-4-ویژگی های طبیعی محیط    83
1-8-5-  معماری و اکولوژی :    86
طراحی در جهت معنا دادن به مکان    88
1-8-6- ارزی اثرات طراحی بر محیط    88
1-8-7-فرهنگ و اکولوژی :    89
1-8-8-معماری در محیط    91
1-8-9-محیط های شهری    93
1-8-10-محیطهای عمومی واقع در محیط شهری    94
1-8-11-ارزش اجتماعی    97
1-9-1-  معماری به عنوان بستر فرهنگ :    99
1-9-2-  معماری یعنی خلاقیت :    101
1-9-3--زمینه های خلاقیت :    101
1-9-4-  تخیل :    102
1-9-5-  نمایش ارزش – نظم و بی نظمی ( تضاد ) :    103
1-9-6-حرکت از جزء به کل و کل به جزء    104
1-9-7-زمینه های معنی بخش به یک فرم و خلق یک اثر معماری    105
1-9-8-معماری ارگانیک    106
1-10-1 -دریافتن اوضاع و نیازها و بدست آوردن اطلاعات    108
1-10-2 -ترکیب فضائی و طبیعت ( سیاست برخورد با سایت )    108
فصل دوم:    110
-2-1-1 - بررسی نمونه های مشابه    110
2-2-1 - نمونه های موردی خارجی    111
2-2-3 - مجتمع تفریحی اقامتی توریستی الشرق کویت:    113
2-2-4 -هتل لیال، ملبورن؛ استرالیا:    115
2-2-5 -گراند ویلی، مائویی؛ هاوایی:    115
2-2-6-پارک مزارع ماری لولوج، مجو؛ فرانسه:    116
2-2-7 -تفرجگاه‌های هیات در هوا هین؛ تایلند:    117
2-2-8 -تفرجگاه ساحلی دبی، امارات:    117
2-2-9 -هتل لو سیرانوس،‌پوستیانو؛ ایتالیا:    118
2-2-10 -تفرجگاه میلبوروک، آروتون،‌ نیوزلند:    119
2-2-11-تفرجگاه کاخ آبی، کرت؛ یونان:    119
2-2-12 -رزوود مایاکودا، پلایا دل کارمن؛ مکزیک:    120
2-2-13 -ریتز کارلتون، برلین؛ آلمان:    120
2-3-1 -نمونه های موارد داخلی (ایرانی)    121
2-3-2 -مرکز آب درمانی اقامتی دنیز ارومیه    121
2-3-3 -مجموعه  تفریحی ورزشی دیپلمات:    127
موقعیت دسترسی ها:    127
2-3-4-چشمه اعلا دماوند :    132
2-3-5-چشمه های آب گرم لاریجان :    133
2-3-6- مجتمع آب درمانی سبلان:    134
2-3-7-شهرک سلامت زاگرس مهاباد:    135
2-3-8-مجموعه سلامت زاگرس :    138
2-3-9-مجتمع آب درمانی ش ل :    138
2-3-10-است آب درمانی مجموعه ورزشی     140
2-3-11-است مجموعه ورزشی انقلاب    140
فصل سوم    144
-3-1- ضوابط و استانداردهای طراحی وبرنامه فیزیکی    144
3-1-1-فضاهای هیدروتراپی:    144
3-1-2-استانداردهای کمی حرارت، تعویض هوا و تهویه مطبوع:    146
3-1-3-سرانه های است های شنای س وشیده    148
3-1-4-پارکینگ    149
3-1-5-واحدهای طراحی برای است های شنای س وشیده    150
3-1-6-سرویس های بهداشتی    151
3-2-1-برنامه فیزیکی مجموعه هیدروتراپی    154
3-3-1-ویژگی ها و مشخصات است     157
3-3-2- آموزش دسالان    157
3-3-3- شنای تفریحی    158
3-3-4- - شنای حرفه ای و مسابقات    159
3-3-5-است های چند منظوره    160
3-4-1-روشنایی سالن های شنا    161
3-5-- سونا و جکوزی    166
3-5-1-سونای دوددار :    166
3-5-2-سونای بخور :    167
3-5-3-سونای بخاری (منقل فرنگی) :    167
3-5-4-سونای شهری :    167
ملاحظات فنی ویژه :    167
فصل چهارم    175
4-1-1- اقلیم    175
4-1-2-تقسیمات اقلیمی ایران    176
4-1-3-آب و هوا استان تهران:    180
رشته کوه های البرز:    180
4-1- 4اقلیم ارتفاعات شمالی:    181
4-1-5 - اقلیم کوهپایه:    181
4-2-1 - امور تاریخی و گردشگری:    182
4-3-1 - موقعیت جغرافیایی:    183
4-3-2 - تقسیمات جغرافیایی:    185
4-4-1 - منطقه دماوند ، منطقه ای سرد و کوهستانی :    185
4-4-2 - بازشوها    186
4-4-3- نوع مصالح :    187
4-4-4 - کالبد شهری و روستایی :    188
معابر باریک به موازات خط تراز زمین    188
4-4-5 - جهت گیری محورهای حرکتی    189
جهت گیری مناسب محورهای حرکتی در روزهای سرد سال    190
4-5-1 - سایر موارد موثر    191
فصل پنجم    192
5-1-1 - تحلیل سایت و روند طراحی    192
5-1-2 - اختلاف سطوح (شیب سایت)    193
5-2-1 - ارتباطات در سایت    194
5-2-2 - پوشش گیاهی سایت    196
استفاده از گیاهان :    196
5-2-3 - بافت سایت    198
5-3-1 - ایدئوگرام    198
5-4-1 - الگوی طراحی    200
تصاویر ایی از سایت مورد نظر    201
5-4-2 تصاویر سایت و منطقه    202
فصل ششم    214
-6-1-1- نتیجه گیری،گزینه های طراحی،مدارک نهایی ونقشه های پروژه6    214
-6-2-1-خصوصیات طرح    214
6-3-1- نگرشی بر اصول معماری ایران-    216
-6-3-3- دیاگرامهای طرح    225
-6-4-1- گزینه های طراحی:    228
-6-5-1- مدارک نهایی:    234
نقشه های پروژه    234
-6-6-1-تصاویر سه بعدی طرح    240
منابع و ماخذ:    246
چکیده به زبان انگلیسی    250

 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مرکز هیدروتراپی( آب درمانی ) ، اسپا و موزیک درمانی, ,مطالعات مرکز هیدروتراپی( آب درمانی ) ، اسپا و موزیک درمانی, , پروژه مرکز هیدروتراپی( آب درمانی ) ، اسپا و موزیک درمانی, ,پروپوزال رساله مرکز هیدروتراپی( آب درمانی ) ، اسپا و موزیک درمانی, , پایان نامه مرکز هیدروتراپی( آب درمانی ) ، اسپا و م,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
تحقیق کامل مطالعات گردشگری , word
طرح توجیهی د ده کویرنوردی یزد - د ده توریستی کوریرنوردی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله مطالعات مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک
پروژه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی - word
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری
مطالعات طراحی مجتمع تفریحی توریستی واقامتی با رویکرد معماری پایدار

اطلاعات

مطالعات مجموعه تفریحی و اقامتی

 

تاریخ ایجاد 06/09/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 190   قیمت: 13500 تومان   حجم فایل: 23653 kb  تعدادمشاهده  50  


چکید۲
اه اساسی طرح۲
فرضیه تحقیق۳
دلایل انتخاب موضوع۳
طرح مسله ۴
مقدمه۵

فصل اول
مطالعات فرهنگی وتاریخی
۱-مطالعات فرهنگی و تاریخی
۱-۱: استان کردستان ۸۲-۱: تاریخ اقوام کرد۱۰
۳-۱ جاذبه های گردشگری استان ۱۴
۴-۱ جاذبه های طبیعی استان۱۶
۵-۱ پتانسیل های بازرگانی و تجاری استان۱۷
۶-۱ پیشینه تاریخی شهرستان سقز ۱۷
منابع فصل اول۲۳

فصل دوم
مطالعات اکولوژیکی
۱-۲-مشخصات عمومی استان۲۵
۲-۲: موقعیت جغرافیایی شهرستان سقز۲۹
۳-۲-آب وهوا۳۳۴-۲: منطقه سرد کوهستانهای غربی۴۱
منابع فصل دوم۴۴

فصل سوم
شهروشهرسازی
مقدمه۴۶
۳-۱-شهرچیست۴۶
۳-۲-اقدامات شهرسازی۴۸
۳-۳-معماری نو۴۹
۳-۴-شهرسازی نو۴۹
۳-۵-روش های طراحی وبرنامه ریزی۵۰
۳-۶-”شهردرخت نیست “؛چشم اندازاست۵۰
۳-۷-جمع بندی۵۱
۳-۸-تولدشهرسازی۵۲
۳-۹-مرگ شهرسازی۵۲
۳-۱۰-برنامه ریزی برای مقدسات طبیعت
۳-۱۰-۱-جلوگیری ازسیل ۵۴
۳-۱۰-۲-برنامه ریزی محیط زیست ۵۴
۳-۱۰-۳-برنامه ریزی اوقات فراغت ۵۴
۳-۱۰-۴-برنامه ریزی تصویری ۵۵
۳-۱۰-۵-ویژگی های محلی۵۵
۳-۱۱-تشریح یک پروژه
۳-۱۱-۱-پنج اصل برای تشریح یک پروژه۵۶
۳-۱۱-۲-اصل اول۵۶
۳-۱۱-۳-اصل دوم۵۶
۳-۱۱-۴-اصل سوم۵۷
۳-۱۱-۵-اصل چهارم۵۸
۳-۱۱-۶-اصل پنچم۵۸
۳-۱۲-خلاصه های کوتاه
۳-۱۲-۱-هفت اصل کاری ۵۹
۳-۱۳-دوازده مطلب درباره به بن بست رسیدن درطراحی۶۰
۳-۱۴-سیزده راه برای نابود یک پروژه ۶۳
منابع فصل سوم۶۵

فصل چهارم
شناخت عملکردهای پروژه ونمونه مشابه
مقدمه۶۷
۴-۱- شناخت عملکردهای پروژه
۴-۱-۱- رستوران۶۷
۴-۱-۲-کافه تریاصلف سرویس۶۸
۴-۱-۳-بخش اداری۶۹
۴-۱-۴-استانداردهای فضا۶۹
۴-۱-۵-مبلمان فضای اداری۷۰
۴-۱-۶-هتل۷۱
۴-۱-۷-پانسیون۷۱
۴-۱-۸-مهمانسرا۷۱
۴-۱-۹-تاسیسات تکمیلی۷۱
۴-۲- بررسی نمونه های موردی
۴-۲-۱- مجموعة اقامتی تفریحی خلیج در مصر۷۳
۴-۲-۲- مجتمع توریستی تفریحی عباس آباد۷۵
۵-۲-۳- مجتمع تفریحی توریستی باری۷۷
منابع فصل چهارم۸۰

فصل پنچم
شناخت بسترطراحی
۵-۱-معرفی شهرستان۸۳
۵-۲نگاهی جغرافیایی به شهرستان سقز
۵-۲-۱-سقز و واژه و تاریخ۸۴
۵-۳-موقعیت جغرافیایی۸۶
۵-۴-جمعیت۸۸
۵-۵-جمعیت۸۹
۵-۶-شرایط اقلیمی۹۰
۵-۷-دما۹۲
۵-۸-فشار هوا و رطوبت۹۳
۵-۹-باد۹۴
۵-۱۰-تکامل زمین ساختی۹۵
۵-۱۱-تشکیلات زمین شناسی۹۶
۵-۱۲-ساختمان شناسی۹۶
۵-۱۳-نگاهی به گردشگری سقز۹۶
۵-۱۴مهمترین جاذبه گردشگری شهرستان سقز
۵-۱۴-۱-قلعه باستانی زیویه۹۷
‏ ۵-۱۴-۲-مجموعه کاروانسرا و بازار قدیمی سقز۹۸
‏ ۵-۱۴-۳-مسجددومناره سقز۹۸
۵-۱۴-۴-دریاچه سد شهید کاظمی (دریاچه زرینه رود)۹۸
منابع فصل پنچم۹۹

فصل ششم
تجزیه وتحلیل سایت
چکیده۱۰۱
۶-۱-تجزیه وتحلیل وضع موجود (انالیز سایت) در طراحی فضاهای شهری۱۰۱
۶-۲-کلیات۱۰۲
۶-۳عمده عواملی که خصوصیات یک سایت را تعیین می کنند۱۰۲
۶-۴عوامل سرویس دهنده سه هدف را دنبال میکنند۱۰۳
۶-۵-تعیین کیفیت سایت۱۰۳
۶-۵-۱-دیدگاه طراحی شهری۱۰۳
۶-۵-۲-مشکلات سایت۱۰۳
۶-۵-۳-مطبوعیت سایت۱۰۳
۶-۵-۴-محدودیت سایت۱۰۴
۶-۶-تجزیه و تحلیل سایت
۶-۶-۱عمده مسائلی که سایت در تجزیه و تحلیل میتواند انها را در خود جای دهد۱۰۴
۶-۶-۲-جستجوی منابع۱۰۴
۶-۶-۳-پرسش وملاقات با مردم مطلع۱۰۴
۶-۷-کیفیت های فرخ بخش سایت
۶-۷-۱خصوصیات بصری مهم که کیفیتهای فرحبخشی سایت را تعیین می کنند۱۰۵
۶-۷-۲دیگر عوامل بصری که می بایستی مورد توجه قرار بگیرند۱۰۵
۶-۸-محدودیتهای سایت۱۰۶
۶-۹-وضعیت عملکردی درون سایتی و برون سایتی
۶-۹-۱-وضعیت عملکردی درون سایتی۱۰۶
۶-۹-۲-کیفیتهای فرحبخشی درون سایتی۱۰۷
۶-۹-۳-وضعیت عملکردی برون سایتی۱۰۸
۶-۹-۴-سئوالات عملکردی بیرون سایتی۱۰۸
۶-۹-۵- عوامل فرحبخش برون سایتی۱۰۹
۶-۱۱-خلاصه تجزیه وتحلیل سایت۱۰۹
۶-۱۲شناخت و تحلیل سایت مورد نظر۱۱۰
۶-۱۳-دسترسی به سایت۱۱۲
۶-۱۴-همجواریهای سایت
۵-۱۴-۱-ازمهمترین استعدادهای سایت می توان به عوامل طبیعی وغیر طبیعی ۱۱۵
۶-۱۴-۲-همجواری با پارک شهر(مولوی )۱۱۷
۶-۱۴-۳- همجواری با ورزشگاه شهید کاظمی۱۱۸
۶-۱۴-۴- همجواری با پارک کوثر۱۱۸
۶-۱۴-۵-دید و منظر از سایت به اطراف۱۱۹
۶-۱۴-۶-ترافیک سواره وپیاده۱۲۰
۶-۱۵- رناتیوهای طراحی۱۲۱

فصل هفتم
مطالعات طراحی پروژه وبرنامه فیزیکی طرح
۷-۱-برنامه فیزیکی طرح واحدهای اقامتی
۷-۱-۱ سیر تحول هتل در جهان۱۲۴
۷-۱-۲انواع هتل ها۱۲۴
۷-۱-۳ تجزیه و تحلیل امکان سنجی پروژه۱۲۴
۷-۲-تعریف پروژه۱۲۵
۷-۲-۱-اتاقهای خواب ۱۲۵
۷-۲-۲-ل وفضاهای عمومی۱۲۵
۷-۲-۳-فضای غذاخوری ونوشیدنی۱۲۵
۷-۲-۴-فضای مخصوص مراسم۱۲۵
۷-۲-۵-فضاهای نمایشگاه۱۲۵
۷-۳-ضوابط ساختمانی هتل های کشور
۷-۳-۱- پارکینگ۱۳۴
۷-۳-۲-ورودی هتل۱۳۵
۷-۳-۳-سالن رستوران۱۳۵
۷-۳-۴-سرویس های بهداشتی۱۳۶
۷-۳-۵-چایخانه۱۳۶
۷-۳-۶-مغازه ها۱۳۶
۷-۳-۷-سوئیت۱۳۷
۷-۳-۸-سالن اجتماعات و جشنهای مجزای نه و مردانه۱۳۸
۷-۳-۹-پیش بینی امکانات سرگرمی فکری و تفریحی سالم برای کودکان و نوجوانان۱۳۸
۷-۳-۱۰-انبار وسایل فنی و تاسیساتی متناسب با ظرفیت هتل۱۳۹
۷-۴-ضوابط معماری و درجه بندی هتلهای کشور۱۳۹
۷-۵-برنامه تخصیص فضا۱۴۰
۷-۶-طبقات اتاق خوابها و سوئیتها(بخش خصوصی)۱۴۰
۷-۷-طرح ریزی طبقات اتاق خوابها۱۴۰
۷-۸- تجزیه وتحلیل طبقات اتاق خوابها۱۴۱
۷-۹-پلان طبقات۱۴۱
۷-۱۰- طرح اتاق خوابها۱۴۲
۷-۱۱- ابعاد و اندازه اتاق خوابها۱۴۵
۷-۱۲-دکوراسیون و تجهیزات داخلی۱۴۶
۷-۱۳-طراحی فضاهای عمومی۱۴۶
۷-۱۴-مراکزتجاری
۷-۱۵چکیده۱۴۶
۷-۱۶مقدمه۱۴۷
۷-۱۷-کلیات
۷-۱۷-۱-مفهوم مراکزتجاری۱۴۸
۷-۱۷-۲-تاریخچه مراکزتجاری۱۴۸
۷-۱۷-۳-تاریخچه مراکزتجاری درایران۱۴۹
۷-۱۸-ملاحظات اولیه درموردایجادمراکزتجاری
۷-۱۸-۱-استقراردرمحل مناسب۱۵۰
۷-۱۸-۲-مطالعات اقتصادی موردنیازوتحلیل اقتصادی بازار۱۵۰
۷-۱۸-۳-تحلیل جمعیت منطقه۱۵۱
۷-۱۹-جذ ت مرکزتجاری برای مراجعین
۷-۱۹-۱-عوامل بصری۱۵۱
۷-۱۹-۲-عوامل جذاب درطراحی مرکزتجاری ۱۵۱
۷-۲۰-انواع ورودی های فروشگاه۱۵۲
۷-۲۱-سایرملاحظات برطراحی ورودی۱۵۲
۷-۲۲-فعالیتهای تجاری۱۵۳
۷-۲۳-همجواری فعالیتهای سازگار۱۵۴
۷-۲۴- ضوابط ومعیارهای فضای ورودی۱۵۴
۷-۲۵راهروهاو ضوابط ومعیارهاآن۱۵۴
۷-۲۶-بازشوهاو ضوابط ومعیارها آن۱۵۵
۷-۲۷-پله و ضوابط ومعیارها آن۱۵۶
۷-۲۸-آسانسوروضوابط آن۱۵۷
۷-۲۹-مسیردسترسی (گذرگاهها)۱۵۸
۷-۳۰-تخصیص فضا۱۵۸
۷-۳۱-ارتفاع طبقات۱۵۸
۷-۳۲-گذرگاه ها۱۵۸
۷-۳۲-اتاق های فرعی۱۵۹
۷-۳۳-دماوتهویه ۱۶۰
۷-۳۴-طرح کلی مغازه۱۶۰
۷-۳۵-پلکان ها۱۶۱
۷-۳۶-پنجره ها۱۶۱
۷-۳۷برنامه فیزیکی مدنظرجهت طراحی۱۶۱
منابع فصل هفتم۱۶۳

فصل هشتم
مبانی نظری وادراک طرح
۸-۱-محیط و معماری۱۶۶
۸-۱-انسان، طبیعت و معماری۱۶۶
۸-۱-محیط و منظر۱۶۸
۸-۳-۱-محیط و منظر به عنوان طبیعت۱۶۸
۸-۳-۲-محیط و منظر به عنوان زیستگاه۱۶۹
۸-۳-۳-محیط و منظر به عنوان محصول ۱۷۷
۸-۳-۴-محیط و منظر به عنوان ثروت۱۷۲
۸-۳-۵-محیط و منظر به عنوان مکان۱۷۳
۸-۳-۶-محیط و منظر به عنوان سیستم۱۷۴
۸-۳-۷-محیط و منظر به عنوان تاریخ۱۷۵
۸-۳-۸-محیط و منظر به عنوان ایدئولوژی۱۷۵
۸-۳-۹-محیط و منظر به عنوان یک مسئله۱۷۵
۸-۳-۱۰-محیط و منظر به عنوان زیبا شناسی۱۷۵
۸-۴-ابعاد و مسائل اوقات فراغت
۸-۴-۱-فرهنگ۱۷۶
۸-۴-۲-حفظظ و پیشبرد ارزش‌های فرهنگی۱۷۶
۸-۴-۳-معماری و فرهنگ۱۷۷
۸-۴-۴-اوقات فراغت۱۷۸
۸-۴-۵-تفریحات سالم در جهان امروز۱۷۹
۸-۴-۶-معماری و فراغت۱۷۹
۸-۵-توریسم و جهانگردی
۸-۵-۱گردشکری۱۸۰
۸-۵-۲-تعریف مسافرت و جهانگرد۱۸۱
۸-۵-۳-تاریخچة مسافرت و جهانگردی۱۸۱
قرون وسطی۱۸۲
رنسانس۱۸۲
انقلاب صنعتی۱۸۳
جهانگردی نوین۱۸۳
۸-۵-۴-اثرات فرهنگی ـ اجتماعی جهانگردی۱۸۳
۸-۵-۵-تغییرات فرهنگی۱۸۴
۸-۵-۶-سیاحت و فرهنگ۱۸۵
۸-۵-۷-سیاحت و فراغت۱۸۵
۸-۵-۸-سیاحت و سیاست: صلح جهانی۱۸۶
۸-۵-۹-سیاحت و جامعه‌شناسی۱۸۶
۸-۵-۱۰ارزشهای اقتصادی سیاحت۱۸۷
۸-۵-۱۱-گردشگری طبیعت یا اکوتوریسم۱۸۷
۸-۵-۱۲-عرضه و تقاضا۱۸۸
۸-۶-مبانی ادراک طرح
۸-۶-۱-اصول انتقال پیام ها۱۸۹
۸-۶-۲ فرهنگ وسبک ۱۹۰
۸-۶-۳-فرم وفرهنگ۱۹۰
۸-۶-۴- انتخاب فرم۱۹۱
۸-۶-۵- مقیاس وتناسب۱۹۴
۸-۶-۶-راه۱۹۵
منابع فصل هشتم۱۹۷

فصل نهم
بررسی هتل ها ومراکز اقامتی شهرستان سقز
۹-۱-اسامی هتل ها ومهمانپذیرهای موجود با تخت واتاقها۱۷۸
۹-۲-آمار روزانه مراکز اقامتی شهرستان سقز۱۷۸
۹-۳-اسکان فرهنگیان۱۷۹
۹-۴-اسکان مسافرین در مهمان پذیر ادارات، خوابگاه‌های دانشجویی، ساختمانهای ورزشی و چادرها وغیره۱۸۰
۹-۵-چادرهای مسافرتی در حاشیه خیابانها، پارکها، بلوار خیابانها و بوستانها۱۸۰
۹-۶-نمودارمقایسه ی آمار مسافرین به استان کردستان ۱۸۴
منابع فصل نهم۱۸۷

فصل دهم
اصول طراحی منظر وطراحی اقلیمی
۱۰-۱- طراحی بوم شناختی ۱۸۹
۱۰-۲- طراحی ومناسبات انسانی ۱۸۹
۱۰-۳-مفاهیم طراحی درمعماری ۱۹۰
۱۰-۳-۱- پدیدار شدن فرم‌ها۱۹۰
۱۰-۳-۲-ریتم وتکرار۱۹۱
۱۰-۳-۳-عامل نظام دهنده۱۹۱
۱۰-۳-۴-نظام هندسی۱۹۲
۱۰-۳-۵-نظام خطی۱۹۲
۱۰-۳-۴-نظامشعاعی،نقطه ای۱۹۲
۱۰-۴-طراحی سایت
۱۰-۴-۱-اصول طراحی سایت۱۹۳
۱۰-۴-۲-روند طراحی سایت۱۹۴
۱۰-۵- طراحی مبلمان واثاثیه
۱۰-۵-۱-کفسازی۱۹۶
۱۰-۵-۲-پله۱۹۷
۱۰-۵-۳-نیمکت۱۹۷
۱۰-۵-۴-گلدان۴۸
۱۰-۵-۵-چراغ۱۹۸
۱۰-۵-۶-آبنما۱۹۸
۱۰-۶-پوشش گیاهی۱۹۸
۱۰-۷- حصارها و نرده‌ها۲۰۱
۱۰-۸- عوامل مؤثر در طراحی روی شیب
۱۰-۸-۱-آب باران۲۰۲
۱۰-۸-۲- موادومصالح۲۰۲
۱۰-۸-۳-وسایل نقلیه۲۰۲
۱۰-۸-۴- مسیرهای پیاده۲۰۲
۱۰-۸-۵- تراسها۲۰۲
۱۰-۸-۶- واحدهاپلکانی۲۰۳
۱۰-۸-۷-نظام صحنه ای۲۰۳
۱۰-۸-۸- معابراریب۲۰۳
۱۰-۸-۹- راههای پیاده خوشه ای۲۰۳
۱۰-۸-۱۰- طول جاده ها۲۰۴
۱۰-۸-۱۱-جزئیات۲۰۴
۱۰-۹- اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی
۱۰-۹-۱- جهت استقرار ساختمان۲۰۴
۱۰-۹-۲- ساختمان۲۰۵
۱۰-۹-۳- شکلساختمان۲۰۶
۱۰-۹-۴-حجمساختمان۲۰۶
۱۰-۹-۵- منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی۲۰۷
۱۰-۹-۶- تهویه طبیعی۲۰۸
منابع فصل دهم۲۱۰

چکیده

در این رساله بهمبانی نظری در باره طبیعت و گردشگری و همچنین طراحی یک مجموعه تفریحی اقامتیپرداخته شده است. میحط و منظر طبیعی میراثی است که خداوند برای بشر آفریده است وبشر باید در حفظ و نگهداری از آن بکوشد، که کمترین آسیب به آن برساند. این محیططبیعی می‌تواند بستری باشد که انسان در ان به گشت و گذار بپردازد و به آرامش روحی وفکری دست یابد. تفریح و گردشگری یک روش مناسب برای گذران اوقات فراغت است که در طرحاین مجموعه مدنظر است. بنابرایناستفاده از اصول طراحی اقلیمی در طرح آن مفید و مطلوب به نظر می‌رسد. استفاده ازنور و حرارت خورشید، جهت‌گیری مناسب و رو به خورشید، تهویه طبیعی و استفاده ازفرمهای متنوع و هماهنگ با محیط زیست از اصول مورد استفاده در شرح این مجموعهاست.
با توجه به وجود جاذبه های طبیعی و اماکن دیدنی و زیارتی در شهر سقز و اطراف آن و نبودن مکانی برای اقامت آنها، در این طرح تلاش شده است که مکانی طراحی شود که علاوه بر امکان اقامت گردشگران، زمینه ای برای آشنایی گردشگران با ویژگیهای فرهنگی مردم منطقه از نزدیک فراهم کند و همچنین مردم شهر نیز برای اوقات فراغت خود بتوانند از آن استفاده کنند.

این مطالعات دارای نقشه نیز می باشد.


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله آماده مجموعه تفریحی, رایگان رساله و مطالعات مجموعه تجاری, رایگان طرح نهایی مجموعه تفریحی, رایگان مطالعات مجموعه تفریحی و اقامتی, رایگان پایان نامه مجموعه تفریحی, رایگان پایان نامه مطالعات مجموعه تجاری, رایگان پروژه مجموعه تفریحی و اقامتی, رساله ,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری
رساله طراحی د ده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک
رساله مرکز توریست درمانی خلیج فارس
رساله طراحی پناهگاههای مربوط به مسیرهای کوهنوردی
رساله طراحی مجتمع اقامتی ـ تفریحی ساحلی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات مرکز آبدرمانی
رساله مجتمع جهانگردی ۱۹۰صفحه – مطالعات مجموعه جهانگردی ۱۹۰ صفحه,نقشه مجتمع جهانگردی
مطالعات مجتمع جهانگردی ۱۹۰صفحه – رساله مجتمع جهانگردی ۱۹۰ صفحه,پایان نامه مجتمع جهانگردی
مطالعات طراحی بندر تفریحی - رساله طراحی بندر تفریحی
مطالعات طراحی مجتمع اقامتی توریستی سلطانیه
رساله مجموعه توریستی تفریحی ۱۱۰ صفحه – مطالعات مجموعه توریستی تفریحی ۱۱۰ صفحه
مطالعات مجتمع ابدرمانی و هتل اقامتی
مطالعات د ده توریستی تفریحی
مطالعات مجموعه جهانگردی، توریستی و اقامتی
مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دریاچه شور ل
مجتمع تفریحی توریستی با رویکرد گردشگری 160ص (نمونه موردی د ده تفریحی گردشگری ازنگ)
مطالعات طراحی مجتمع آب درمانی بیله درق سرعین ۱۰۵ صفحه + فایل های اتوکد و م + رندر و پوسترها
مطالعات مجتمع جهانگردی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4459
 • مطالب مشابه: مطالعات, مجموعه ,تفریحی, و ,اقامتی
 • کلمات کلیدی: طراحی ,مطالعات ,تفریحی ,محیط ,رساله ,مجتمع ,مجموعه تفریحی ,مطالعات مجموعه , رایگان ,مجتمع جهانگردی ,توریستی تفریحی ,مجتمع جهانگردی مطالعات ,مطا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مجتمع تفریحی توریستی با رویکرد گردشگری 160ص (نمونه موردی د ده تفریحی گردشگری ازنگ)

 

تاریخ ایجاد 06/09/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 160   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل: 6657 kb  تعدادمشاهده  112  چکیده    3
فصل اول:    4
کلیات(پروپزال)    4
مقدمه:    4
بیان مسئله    5
اهمیت مساله    6
ضرورت انجام تحقیق    7
اه پژوهش    7
نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر:    8
سوالات و فرضیه ها    8
واژه های کلیدی    9
طراحی شهری:    9
فضای شهری:    9
گردشگری:    10
فصل دوم:    11
مبانی نظری    11
تعاریف و مفاهیم اولیه:    11
نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر :    11
نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر:    12
جهانگردی:    15
بازدید کننده (visitor) :    15
ب) تعریف جهانگردی داخلی:    17
تعریف گردشگری:    17
گردشگری داخلی (یا بومی):    18
معنای لغوی گردشگری :    19
انواع گردشگری :    19
اکوتوریسم (eco tourism )    20
توریسم صنعتی ( کارخانه ای ) industrial tourism /factory tourism    34
توریسم روستایی ( مزرعه ای ) rural tourism  / farm tourism    34
توریسم ورودی / داخلی  inbound tourism / internal tourism    34
گردشگری بین المللی international tourism    35
توریسم تشویقی incentive tourism    35
گردشگری انبوه m tourism    35
گردشگری ملی / وجی national tourism / outbound tourism    35
گردشگری فضایی space tourism    35
-گردشگری جوانان youth tourism    35
گردشگری پایدار       sustainable tourism    35
گردشگری با هدف مشترک common interest tourism    35
عناصر چهارگانه گردشگری:    35
ارکان صنعت گردشگری    36
استراحتگاه :    36
بناهای تاریخی    38
مهمانخانه های بین المللی :    42
تسهیلات فرهنگی و تفریحی :    43
خدمات حمل و نقل    45
الگو های گردشگری :    48
عوامل موثر در توسعه گردشگری:    54
الگو های گردشگری    60
توریسم    65
تعریف صنعت توریسم    66
مزایای توریسم:    66
اهمیت صنعت توریسم    69
شناسائی فرصت های پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه    69
نظریه های گردشگری:    70
تاریخ توریسم در ایران    74
سهم نا چیز ایران از توریست    75
ضرورت تغییر نگرش شهر سازان و برنامه ریزان    77
ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در   گردشگری    77
گردشگری و وم توسعه فضای شهری cds    78
نقش مدیریت در سیستم اطلاعات توریسم و گردشگری    78
ضرورت مدیریت درسیستم اطلاعات گردشگری    79
صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد    81
درآمد جاری    82
اثرات اقتصادی گردشگری    84
اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری    87
اثرات توسعه گردشگری    89
گردشگری در عصر فناوری    90
عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری    91
شناسائی فرصت های پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه    93
مشکلات جهانگردان    94
برخی از منشورها و قطعنامه های گردشگری:    109
منشور توریسم مصوب نوامبر ۱۹۷۶-ایکوموس : ۳۱    110
روند تجدیدنظر در منشور    110
اه منشور حاضر:    111
اصول منشور    112
پیشینه و تاریخچه گردشگری:    113
ماهیت و فلسفه گردشگری :    113
: پیشینه تاریخی گردشگری در ایران    118
توریسم و جهانگردی در ایران    121
ایران به عنوان یک کشور توریستی    121
سابقة جهانگردی در ایران    122
قبل از     123
ایجاد تشکیلات توریستی در ایران    123
بازارهای جهانگردی ایران    125
جاذبه‌های توریستی ایران    125
جاذبه‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی    126
جاذبه‌های فرهنگی، هنری و یادمانهای تاریخی    126
جاذبه‌های مذهبی و مراکز زیارتی    127
ایران به عنوان یک کشور ی    128
آغاز تا دوره صفویه :    129
دوران صفویه    131
دوران قاجاریه    131
دوران پهلوی تاکنون و شکل گیری صنعت گردشگری    131
آثار صنعت گردشگری:    132
اثرات اقتصادی گردشگری    132
اثرات اجتماعی گردشگری:    134
اثرات فرهنگی گردشگری:    135
اثرات زیست محیطی گردشگری    136
موانع اصلی توسعه صنعت گردشگری در ایران    137
تبلیغات منفی علیه ایران:    137
۲٫فقدان برنامه ریزی و استراتژی:    138
۳٫وضیعت نامناسب بازاری و تبلیغات گردشگری :    138
۴٫فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص:    140
۵٫عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری:    141
۶٫ضرورت شناخت ظرفیتها و مناطق گردشگری:    142
۷٫تدوین استاندارد ها و ظوابط فنی:    143
۸٫حظور دستگاهها ی موازی در تشکیلات گردشگری :    147
۹٫جاذبه های دست ساز و :    148
۱۰٫فقدان پرواز مستقیم به مقصد:    148
: نبود پرواز مستقیم میان تهران و برخی ای بزرگ حتی در اروپا، به عنوان یکی از موانع موجود برای سفر گردشگران خارجی به ایران است.    148
۱۱٫مکانیزاسیون و فناوری :    148
۱۲٫عدم پیوستگی و یکپارچگی خدمات:    148
۱۳٫سایر موانع از جمله:    148
عوامل نقش آفرین در درجه تاثیرگذاری گردشگری بر اقتصاد ملی:    151
نقش خانواده به عنوان بخش اصلی گردشگری:    151
نقش طراحان شهری در توسعه گردشگری :    152
نقش طراحان شهری در تامین امکانات س تی برای گردشگران :    152
نقش طراحان شهری در تامین امکانات غذایی برای گردشگران :    153
نقش طراحان شهری در تامین امکانات و وسایل حمل و نقل برای گردشگران :    154
نقش طراحان شهری در ایجاد امکانات ارتباطی و اطلاع رسانی برای گردشگران :    155
چشم انداز آینده صنعت گردشگری در ایران:    156
بررسی تجارب خارجی:    157
شهرک گردشگری سان سیتی    158
مجتمع اقامتی و فراغتی لیک تاهو    162
۳٫آفاموسا    162
تجارب داخلی:    162
جاذبه های گردشگری روستا:    162
فصل سوم:    162
بررسی وضع موجود    162
سنجش وضعیت محدوده گردشگری ازنگ    162
سنجش حوزه راهبردی    162
سنجش وضعیت حوزه مورد مداخله مستقیم    162
بررسی ویژگی های تاریخی و محیط اجتماعی    162
ب – بررسی محیط اجتماعی    162
-بارندگی سالانه    162
باد    162
بررسی ساختار عملکرد فعالیت    162
الف- کاربری اراضی:    162
ب- مالکیت اراضی    162
ج- تاسیسات و تجهیزات شهری    162
د- نظام فعالیت و تجربه فضاهای همگانی    162
بررسی ویژگی های زیبا شناختی    162
الف) نظام فرم کالبدی    162
فصل چهارم  مشکلات محدوده    162
راهبردهای د    162
طراحی مفهومی    162
الف) سناریو حداقل    162
ب)سناریو میانی:    162
ج)سناریو حداکثر    162
ارزی و انتخاب بهترین گزینه    162
نتیجه گیری    162
فصل پنجم  پیوست ها:    162
منابع فارسی    162


کلمات کلیدی مرتبط:
مجتمع تفریحی توریستی ، مطالعات، رساله ، مجتمع تفریحی توریستی ، رساله مجتمع تفریحی توریستی ، پایان نامه مجتمع تفریحی توریستی ، برنامه فیزیکی ، سرانه ،اصول و ضوابط ، مبانی نظری ، ضوابط ، دیاگرام،

اطلاعات

مطالعات مجموعه جهانگردی، توریستی و اقامتی

 

تاریخ ایجاد 06/09/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 100   قیمت: 12000 تومان   حجم فایل: 2818 kb  تعدادمشاهده  51  


مقدمه
فصل اول :کلیات
توریسم وسیروسیاحت
توریسم وامکانات ونیازها
سیروسیاحت وایرانگردی
قابلیت وامکانات توریستی کشور
مراکز اقامتی ایران
تسهیلات واقدامات ت وبرنامه دوم
سیاست کلی ایران درمورد صنعت توریسم
خلاصه گزارش ورود جهانگردان به کشور
مفاهیم موجود در زمینه جهانگردی
تعریف جهانگرد
عامل جهانگردی
تاریخ جهانگردی
جهانگردی وسیر وسیاحت در
سیروسیاحت از دیدگاه قرآن
گردشگری وسیر وسیاحت از دید احادیث
ظهورجهانگردی در دوران معاصر
دسته بندی مسافرین
انواع مسافرت
اثرات صنعت جهانگردی
جنبه های اجتماعی وفرهنگی جهانگردی
ناگواریهای سیاحت
نظرات مختلف در مورد تاثیرات جهانگردی
توسعه جهانگردی ولطمه های وارده به کشور
جهانگردی داخلی
جهانگردی داخلی واثرات آن
عوامل موثر در توسعه سیاحت داخلی
پیشینه جهانگردی در ایران
موقعیت جغرافیای ایران از لحاظ جهانگردی
عوامل موثر در جاذبه های جهانگردی ایران
جاذبه دوره های قبل از

فصل دوم : مبانی نظری
فرهنگ ، بستر شکوفایی پندار و شه
فرهنگ ، بنیان تئوری حاکم بر پروژه
سیری در فضای معماری و موسیقی
نتیجه گیری

فصل سوم : نمونه های مشابه
نمونه های مجموعه های توریستی وجهانگردی
نمونه های متشابه مجموعه های گردشگری وتوریستی
مجموعه توریستی وجهانگردی میگون
مجموعه توریستی وجهانگردی چاف
بوستانگفتگو پارک کوه سنگی مشهد
شناخت مراکز فرهنگی ــ هنری وگردشگری
هدف از شناخت مراکز فرهنگی ــ هنری وگردشگری
روشمطالعات
مشکلات ومحدودیت های گزارش
جمع بندی
پیشنهادات
تحلیل بر معماری فرهنگسرای خاوران
معرفی مجموع فضاهای فرهنگسرا
سایت مجموعه
ساختمان اداری
بازارچه فرهنگ وهنر
آمفی تئاتر روباز
ساختمان مرکزی
ریز برنامه مراکز فرهنگی وگردشگری
تحلیل وبررسی اماکن اقامتی (هتل)
تحلیل وبررسی اماکن های اقامتی در مراکز تفریحی
هتل از چه نوع وچه میزان تراکم باشد
نوع تسهیلات مورد نیاز هتل
سایت هتل
امکانات مورد نیاز هتل
ل
فضاهای مربوط به غذا ونوشیدنی
فضاهای تفریحی هتل
فضاهای اداری
نیازهای تخصصی هتل
تجهیزات وطبقات اتاق میهمان

فصل چهارم : اقلیم
خصوصیات جغرافیائی محل پروژه
خصوصیات جغرافیائی استان تهران
موقعیت جغرافیائی استان تهران
آب وهوای استان تهران
منبع آب استان تهران
جمعیت استان تهران
وضعیت اقتصادی استان تهران
فرهنگ وزبان مردم
بررسی ومعرفی شهر تهران
وجه تسمیه تهران
املای صحیح کلمه تهران
پیشینه تاریخی
شیب زمین
حرکت فعال زمین وچین خوردگی ها
جلوه های شهر
منطقه شمال تهران ــ شمیرانات
منطقه غرب تهران
منطقه مرکز وجنوبی تهران
شرایط اقلیمی تهران
عوامل اقلیمی
پارامترهای اقلیمی

فصل پنجم : معرفی سایت (فصل در این پروژه موجود نمی باشد)

فصل ششم : معرفی طرح
روندطراحی مجموعه گردشگری وتوریستی

فصل هفتم : برنامه فیزیکی
برنامه فیزیکی

فصل هشتم : سازه و تاسیسات
سازه وتاسیسات پروژه:

فصل نهم :
استانداردها در تهران
فصل دهم : منابع و ماخذ
۱۰۰ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله آماده توریستی اقامتی, رایگان رساله و مطالعات توریستی تفریحی, رایگان طرح نهایی توریستی اقامتی, رایگان مطالعات توریستی اقامتی, رایگان پایان نامه توریستی اقامتی, رایگان پایان نامه مطالعات توریستی تفریحی, رایگان

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4461
 • مطالب مشابه: مطالعات, مجموعه, جهانگردی، توریستی و اقامتی
 • کلمات کلیدی: تهران ,جهانگردی ,توریستی ,اقامتی ,استان ,مطالعات , رایگان ,استان تهران ,اقامتی ,توریستی اقامتی ,توریستی وجهانگردی ,اقامتی رایگان ,توریستی اقام
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

رساله تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی

 

تاریخ ایجاد 31/08/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 227   قیمت: 14000 تومان     تعدادمشاهده  12  


فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                 صفحه
 
چکیده…………………………………………………………………….1
 
فصل اول : کلیات تحقیق………………………………………………………2
 
1-1-     مقدمه………………………………………………………………3
 
1-2-     بیان مسئله………………………………………………….4
 
1-3-     اه تحقیق…………………………………………………..5
 
1-3-1-   هدف اصلی از انجام پژوهش……………………………….5
 
1-3-2-  اه فرعی از انجام پژوهش……………………………….5
 
1-4-   اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………5
 
1-5-    سوال پژوهش…………………………………………………6
 
1-5-1-  سوال / سوال های اصلی پژوهش…………………………………….6
 
1-5-2-   سوال فرعی پژوهش………………………………………………6
 
1-6-    فرضیه های پژوهش………………………………………………….6
 
1-6-1- فرضیه / فرضیه های اصلی پژوهش……………………….6
 
1-6-2- فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………..6
 
1-7-   متغیرهای پژوهش ………………………………………………6
 
1-8-  روش تحقیق………………………………………………………………7
 
1-8-1-  روش گردآوری اطلاعات……………………………………………..7
 
1-8-2- تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات………………………………………….8
 
1-9- قلمرو تحقیق(زمان، مکان، موضوع)………………………….8
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                صفحه
 
1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………….8
 
1-11- نوآوری پژوهش……………………………………………………………………9
 
1-12 دستاوردهای پژوهش………………………………………………………….9
 
1-13-  خلاصه تحقیق………………………………………………………………….11
 
فصل دوم :  ادبیات و مبانی نظری……………………………………………..12
 
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………13
 
2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………..14
 
2-2-1-   شهر……………………………………………………………………………..14
 
2-2-2-   برنامه……………………………………………………………………………14
 
2-2-3-   برنامه ریزی……………………………………………………………….15
 
2-2-4-   برنامه ریزی شهری……………………………………………………………..15
 
2-2-5- کالبد شهر……………………………………………………………………..15
 
2-2-6-   تقسیمات کالبدی شهر……………………………………………….16
 
2-2-7- کاربری اراضی شهری…………………………………………………..18
 
2-2-8-  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری………………………………….18
 
2-2-9- فضا………………………………………………………………………..19
 
2-2-10- فضای سبز شهری……………………………………………….19
 
2-2-11-   انواع فضای سبز…………………………………………………………20
 
2-2-12-   نقش و اهمیت فضای سبز در ا……………………………………..22
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                صفحه
 
2-2-13-   اصول مدیریت فضای سبز شهری………………………………………….26
 
2-2-14-  پارک……………………………………………………………………………..29
 
2-2-15- اهمیت پارک های شهری………………………………………………….29
 
2-2-16-   سلسله مراتب پارکهای شهری……………………….30
 
2-2-17-   همجواری های سازگار و ناسازگار با کاربری فضای سبز شهری و پارک ها……………….31
 
2-2 -  تجهیزات و تاسیسات فضای سبز و پارکها……………….33
 
2-2-19-  تعریف و هدف توسعه………………………………………………34
 
2-2-20-   توسعه پایدار و اه آن……………………………………..34
 
2-2-21-  سیاستهای اصولی توسعه پایدار……………………………………35
 
2-2-22-  توسعه پایدار شهری……………………………………………….36
 
2-2-23- شاخص های توسعه پایدار شهری……………………………………..39
 
2-2-24-   ارتباط کاربری فضای سبز در توسعه پایدار شهری…………………………………40
 
2-2-25 – استراتژی توسعه شهر (cds )…………………………………………….45
 
2-2-26- اه اصلی استراتژی توسعه شهر…………………………………..46
 
2-2-27- ارتباط کاربری فضای سبز با استراتژی توسعه شهر………………….47
 
2-2-28- آشنایی با تاریخچه فضای سبز شهری……………………..48
 
2-2-28-1- تاریخچه فضای سبز در جهان…………………………………….48
 
2-2-28-2-  تاریخچه فضای سبز در ایران………………………………………….49
 
2-2-29- شهر و باغ از دیدگاه ………………………………………….53
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                صفحه
 
2-2-30-  نظریه ها……………………………………………………………………54
 
2-2-31-  سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی………………………….58
 
2-2-32- خلاصه فصل………………………………………………………..61
 
فصل سوم :  بررسی  ویژگی های جغرافیا یی محدوده  تحقیق………………………………….62
 
3-1- مقدمه…………………………………………………………………..63
 
3-2- بخش اول: ویژگی های جغرافیای طبیعی محدوده تحقیق……………………..64
 
3-2-1- موقعیت جغرافیایی استان مازندران…………………………………..64
 
3-2-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان عباس آباد……………………68
 
3-2-3- موقعیت جغرافیایی سلمانشهر………………………………………………66
 
3-2-4-  ژئومورفولوژی…………………………………………………………..70
 
3-2-5-  توپوگرافی………………………………………………………………73
 
3-2-6- بررسی مسائل اقلیمی……………………….73
 
3-2-6-1-  دما………………………………………………………..74
 
3-2-6-2-  بارندگی………………………………………….74
 
3-2-6-3-  رطوبت نسبی……………………………..74
 
3-2-6-4- باد……………………………………………………………….75
 
3-2-7-  منابع آب………………………………………………………..76
 
3-2-8- پوشش گیاهی……………………………………………....77
 
3-3- بخش دوم: ویژگی های جغرافیای انسانی محدوده تحقیق……………78
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                صفحه
 
3-3-1- استان مازندران……………………………………………..78
 
3-3-2-  شهرستان عباس آباد…………………………………………….81
 
3-3-3- وجه تسمیه سلمانشهر…………………………………………………………………82
 
3-3-4-  تاریخچه و ایجاد  شهرسلمانشهر……………………………………………84
 
3-3-5-  جمعیت و تحولات آن……………………………………………………….85
 
3-3-6-  زمان دو برابر شدن جمعیت…………………………………………………88
 
3-3-7-  پیش بینی جمعیت و آینده نگری…………………………………………………….89
 
3-3-8- ویژگی های کالبدی سلمانشهر……………………………………………………90
 
3-3-9-  فضای سبز سلمانشهر…………………………………………………………95
 
3-3-9-1- فضاهای سبز عمومی سلمانشهر……………………………………………95
 
3-3-9-2- فضاهای سبز نیمه عمومی سلمانشهر……………………………………….98
 
3-3-9-3- فضاهای سبز خیابانی سلمانشهر…………………………………….98
 
3-3-10- ارزی پارک های سلمانشهر………………………………………………….99
 
3-3-10-1- پارک طلارود……………………………………………………………….99
 
3-3-10-1-1- موقعیت………………………………………………………………99
 
3-3-10-1-2-پوشش گیاهی………………………………….100
 
3-3-10-1-3- تجهیزات……………………………………………………..100
 
3-3-10-1-4- تاسیسات……………………………………………………….101
 
3-3-10-1-5- عناصر تزئینی…………………………………………………….101
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                صفحه
 
3-3-10-1-6- دسترسی به پارک………………………………………………………….101
 
3-3-10-1-7- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک………………………………..101
 
3-3-10-2- پارک فجر…………………………………………………………103
 
3-3-10-2-1- موقعیت ………………………………………………..103
 
3-3-10-2-2- پوشش گیاهی………………………………………………103
 
3-3-10-2-3- تجهیزات………………………………………………….103
 
3-3-10-2-4- تاسیسات……………………………………………..104
 
3-3-10-2-5- عناصر تزئینی……………………………………………………….104
 
3-3-10-2-6- دسترسی به پارک……………………………………….104
 
3-3-10-2-7- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک………………………….105
 
3-3-10-3- پارک گلستان………………………………………………….107
 
3-3-10-3-1- موقعیت…………………………………………………………107
 
3-3-10-3-2- پوشش گیاهی…………………………………………….107
 
3-3-10-3-3- تجهیزات………………………………………107
 
3-3-10-3-4- تاسیسات……………………………………………….108
 
3-3-10-3-5- عناصر تزئینی…………………………………………………108
 
3-3-10-3-6- دسترسی به پارک………………………………………….108
 
3-3-10-3-7- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک…………………………..108
 
3-3-10-4-  پارک شمشادی………………………………………………109
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                صفحه
 
3-3-10-4-1- موقعیت……………………………………………………..109
 
3-3-10-4-2- پوشش گیاهی………………………………………..110
 
3-3-10-4-3-تجهیزات…………………………………………..110
 
3-3-10-4-4- تاسیسات……………………………………………………111
 
3-3-10-4-5- دسترسی به پارک………………………………..111
 
3-3-10-4-6- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک…………………………….111
 
3-3-10-5- پارک ساحلی جمشیدآباد……………………..113
 
3-3-10-5-1- موقعیت……………………………………………..113
 
3-3-10-5-2- پوشش گیاهی………………………………………113
 
3-3-10-5-3- تجهیزات…………………………………………………………….114
 
3-3-10-5-4- تاسیسات………………………………………………………115
 
3-3-10-5-5- دسترسی به پارک…………………………………………………………115
 
3-3-10-5-6- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک……………………………….115
 
3-3-10-6- پارک یاسمن………………………………………………………………………..116
 
3-3-10-6-1- موقعیت………………………………………………….116
 
3-3-10-6-2- پوشش گیاهی……………………………………………116
 
3-3-10-6-3- تجهیزات……………………………………………………..117
 
3-3-10-6-4- تاسیسات و عناصر تزئینی………………………………………….117
 
3-3-10-6-5- دسترسی به پارک………………………………………………..118
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                صفحه
 
3-3-10-6-6- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک………………………………….118
 
3-3-10-7- پارک کوثر…………………………………………………………………….119
 
3-3-10-7-1- موقعیت و دلایل انتخاب پارک کوثر به عنوان نمونه بررسی……………………119
 
3-3-10-7-2- پرسشنامه ……………………………………120
 
3-3-10-7-3- پوشش گیاهی…………………………………121
 
3-3-10-7-4-تجهیزات………………………………………………………………121
 
3-3-10-7-5- تاسیسات…………………………………..123
 
3-3-10-7-6- عناصر تزئینی…………………………………………………………….123
 
3-3-10-7-7- دسترسی به پارک…………………………………….124
 
3-3-10-7-8- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک……………………….124
 
3-3-11- خلاصه فصل…………………………………………………………………….127
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق……………………………130
 
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………….131
 
4-2- وضعیت فضای سبز در ای کشور……………………….132
 
 4-3- سرانه فضای سبز سلمان شهر …………………………………………………..132
 
4-3-1- پیش بینی سرانه ، سطح پیشنهادی موردنیاز فضاهای سبز سلمان شهر…………………………134
 
4-4- روند توسعه کاربری فضای سبز سلمان شهر………………………………………….136
 
4-5- بررسی سابقه قوانین مرتبط با کاربری فضای سبز شهری……………………………..138
 
4-5-1- تحلیل مسائل قانونی و حقوقی فضای سبز شهری………………….140
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                               صفحه
 
4-6- معیار های مکانی فضای سبز شهری……………………………………141
 
4-6-1- مرکزیت…………………………………………………141
 
4-6-2- سلسله مراتب…………………………………………141
 
4-6-3- دسترسی……………………………………………………..142
 
4-6-4- سازگاری با کاربری های مجاور……………………….142
 
4-6-5- مطلوبیت………………………………………………………………..142
 
4-7- ملاحظات پ ند غیرعامل در طراحی فضاهای سبز شهری………………143
 
4-8- ویژگی های محدوده مورد مطالعه……………………………..145
 
4-8-1- محدوده سلمان شهر و توسعه آتی آن…………………………..145
 
4-8-2- محلات سلمان شهر…………………………………………149
 
4-8-3- سلسله مراتب شبکه دسترسی سلمان شهر……………………………………..152
 
4-8-4- نتایج بررسی پرسشنامه پارک کوثر…………………………………………155
 
4-9- بررسی و تحلیل محلات سلمان شهر ، جمعیت و مساحت فضای سبز پیشنهادی………..163
 
4-10- بررسی وضعیت کاربری فضای سبز سلمان شهر با توسعه پایدار شهری……………..168
 
4-11- تنگناها و مشکلات برنامه ریزی کاربری فضای سبز سلمان شهر…………………………173
 
4-12- فرصتها و تهدیدهای آتی برنامه ریزی کاربری فضای سبز سلمان شهر…………….174
 
4-13- خلاصه فصل…………………………………………….177
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………….180
 
5-1- مقدمه……………………………………………………..181
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                صفحه
 
5-2- اثبات فرضیه ها…………………………………………………….182
 
5-2-1- فرضیه اول…………………………………………………………..182
 
5-2-2- فرضیه دوم………………………………………….182
 
5-3-  نتیجه گیری…………………………………………………184
 
5-4- پیشنهادات…………………………………………………..187
 
منابع و ماخذ………………………………….193
 
پیوستها……………………………………………………………………………..199
 
چکیده به زبان انگلیسی……………………………………..201
 
چکیده
 
شهر یک سیستم اکولوژی پیچیده است که دارای سه بخش طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و حتی در بعضی مواقع است به خصوص در ایام انتخابات. فضای سبز شهری، زیربنای بخش طبیعی شهر و همچنین بخش اصلی تولید طبیعی در ساختار شهر است. قرار گرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، ا را به کانون های زیستی و فعالیت های مختلف و متنوع تبدیل کرده و ضرورت ایجاد کاربری‌های جدید شهری، برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان به تدریج باعث کاهش سهم پارک ها و فضای سبز شهری گردیده است که ماحصل آن آلودگیهای زیست محیطی موجود می‌باشد. پارکها و فضاهای سبز شهری از اهمیت استراتژیکی زیادی برای بهبود شرایط زیستی جوامع شهری امروزی برخوردارند و می توانند در توسعه رشد فرهنگی شهروندان تاثیرگذار باشند چرا که مبنای توسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی بوده و به مثابه ریشه ای است که درخت را تغذیه می کند.
 
 روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی است .داده ها و آمارهای موجود با استفاده از           نرم افزارهای excel , auto cad, arc gis ترسیم شده است و به بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز(پارک محله ای) با تاکید بر توسعه پایدار شهری پرداخته شده است. شهر سلمانشهر به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. به منظور دستی به توسعه پایدار شهری سلمانشهر، نیاز به شناسایی و تقویت شاخص های پایداری در شهر می باشیم،از آن جمله کمیت و کیفیت پارک ها و فضاهای سبز شهری،دسترسی عادلانه به کاربری های شهری و استفاده بهینه از آن. نتایج حاصله از آن حاکی است که سرانه اختصاص یافته به کاربری فضای سبز سلمان شهر برابر با 27/11 مترمربع است که با استانداردهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که 12- 7 مترمربع تعیین شده است،مطابقت دارد اما هیچ همخوانی بین جمعیت و پارکها وفضای سبز سلمان شهر وجود ندارد و این کاربری بدون سلسله مراتب شهری و به صورت غیرعلمی مکان ی و بدون برنامه ریزی دقیق مدیران جانمایی شده است و پیشنهاداتی نظیر علمی و مکانیزه نمودن مدیریت از ح سنتی به علم روز، ضرورت استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)، استفاده از ابزار قانونی و تامین اعتبارات لازم، مشارکت شهروندان و تشکیل انجمن های محلی(ngo)، طرح راهبردی فضای سبز، مکان ی و احداث پارکهای جدید براساس سلسله مراتب که در آن اصول برنامه ریزی و استانداردهای مکان ی آن و غیره در نظر گرفته شده است.
 
کلیدواژه ها: فضای سبز ، استراتژی توسعه شهری(cds)، توسعه پایدار شهری ، سلمانشهر
 
1-1-  مقدمه
 
امروزه از شهر به عنوان موتور محرکه توسعه کشورها یاد می کنند، به طوری که شهر مرکز تبدیل فن آوری است و هر روز فنون جدید خلق و ابداع و در ا به کار گرفته می شود. اثرات شهرنشینی، توسعه شهری سبب دور شدن شهروندان از طبیعت می شود.  فضای سبز شهری بخش جاندار ساخت کالبدی شهر است و امروزه به عنوان یکی از عناصر بافت شهر در جهت کاهش آسیب پذیری شهر و افزایش کارایی بافت شهری در برابر مخاطرات طبیعی نظیر سیل ، ز له مورد توجه است. پارکها و فضای سبز شهری، محیط زیست انسان را قابل س ت کرده، با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی مقابله می کند یعنی تعادل بخشی به متابولیسم شهر از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر، سبب افزایش کیفیت زیستی در ا می شود چرا که به نحو موثری می تواند در کاهش گردوغبار ، آلودگی های شیمیایی ، آلودگی هوا ، تعدیل درجه حرارت ، افزایش نسبی رطوبت و تلطیف هوا ایفای وظیفه کند. بحثی که می بایست در این پژوهش به آن پرداخته شود با عنوان بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز( پارک محله ای) با تاکید بر توسعه پایدار شهری و نمونه موردی آن شهر سلمان شهر می باشد. در این فصل که به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است ابتدا به طرح بیان مسئله و اه موضوع تحقیق می پردازیم، سپس اهمیت موضوع، سوالات، فرضیات، اه ، متغیرها بیان می شوند و در ادامه روش تحقیق ، روش گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها، قلمرو تحقیق و همچنین مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است، پرداخته می شود.
 
1-2-  بیان مسئله
 
امروزه کاربری های عمومی به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه شهری می باشد که به دلایلی               چون تراکم بالای جمعیت و عدم توجه به شعاع دسترسی و آستانه های جمعیتی در ارتباط با مکان ی نامناسب کاربری ها قادر به ارائه کارکردهای مطلوب به شهروندان نمی باشد. شهر نشینی ، توسعه شهری و بدنبال آن مشکلات اجتماعی- اقتصادی و کالبدی در ا باعث تعارض میان ا و محیط زیست طبیعی،کاهش فضای سبز و بیگانگی شهروندان از یکدیگر می شود . فضای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری است که با پوشش گیاهی انسان ساخت و واجد بازدهی اجتماعی- اکولوژی می باشد و اهمیت آن امروزه به عنوان یکی از عناصر اصلی سیمای شهری در جهت نیل به شاخص های                 توسعه یافتگی جوامع شهری محسوب شده و بازسازی و دست ی به فضاهای زیستی در قالب رویکرد توسعه پایدار، شه توسعه پایدار شهری را شکل می دهد که در سالهای اخیر فضای سبز شهری بخصوص پارکهای محله ای به عنوان بازگشت به طبیعت و یکی از مهمترین را ارهای دست ی به توسعه پایدار شهری در جهت تامین فضاهای موردنیاز شهروندان بدون کاستن از توان های محیطی برای نسل آینده شامل کمیت و کیفیت فضاهای سبز شهری است که با افزایش سرانه فضای سبز بر اساس سلسله مراتب عملکردی ا ، نمادهای معماری و با ضوابط و مقررات زیست محیطی به شهر شکل می گیرد. سلمانشهر یک شهر ساحلی- توریستی است که توسعه و گسترش فضای سبز و پارکهای محله ای آن           با توجه به ساخت و سازهای شهری در سالهای اخیر و نیازهای ضروری شهروندان به این کاربری                 برای ایجاد تعادل اجتماعی- جسمانی و روحی در آنان یک ضرورت است . توسعه فیزیکی این شهر از سال 1377 – 1340 اکثراً به صورت افقی بوده است و امروزه از جهات شمال بدلیل وجود دریای خزر و از شرق و غرب با ای کلارآباد و عباس آباد همجوار است و فاقد اراضی مناسب جهت توسعه شهر           می باشد و از جنوب نیز درحال ادغام با بافت روستای دانیال می باشد . وجود شهرک صنعتی به وسعت  85 تار و دارای 120 قطعه ، افزایش تردد وسایل نقلیه ، نبود امکانات تفریحی مناسب ، عدم نظارت          بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آفات و بیماری های گیاهی ، تصرف و ت یب باغ ها بدون درنظر گرفتن نیازهای شهروندان به فضای سبز با توجه به شرایط اقلیمی منطقه باید به گونه ای طراحی شود که سازگار با فصول سال و مورد استفاده شهروندان در زمان حال و آینده شهری قرار گیرند چرا که برای داشتن شهری پایدار با بررسی و ارائه پیشنهاداتی مناسب در جهت تعادل بخشی به ساخت کالبدی-اجتماعی و نظام مدیریتی و اداری حاکم بر چگونگی نظارت و ارزشی در ایجاد ، حفاظت و توسعه فضای سبز شهری، استفاده از نیروی متخصص و کارآمد ، تدوین طرح هادی فضای سبز سلمانشهر توجه بیشتر داشته باشند و به این کاربری با رویکرد توسعه پایدار شهری بنگرند.
 
1-3-  اه تحقیق
 
1-3-1-  هدف اصلی از انجام پژوهش
 
بررسی وضعیت موجود فضای سبز سلمانشهر برای ارائه را ارهایی در جهت نیل به توسعه پایدار شهری با توجه به اینکه یکی از وظایف واحد فضای سبز شهرداری ، بررسی و شناسایی وضعیت موجود                فضای سبز شهری است ، این پژوهش می تواند مسئولین شهر را در شناخت و برنامه ریزی برای ارتقاء           آن در آینده یاری نماید. 
 
1-3-2-  اه فرعی از انجام پژوهش
 
–   تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی سلمانشهر
 
–   پیش بینی سطح موردنیاز و برآورد کمبود زمین موردنیاز فضای سبز سلمانشهر
 
1-4-  اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
 
فضای سبز و پارکهای شهری نه تنها بدلیل اهمیت تفریحی مورد توجه می باشد بلکه در حفظ و تعادل محیط زیست شهری، تعدیل آب و هوا و پرورش روحی و جسمی نان شهر نقش بسزایی را ایفا           می کند. رشد شهر سلمانشهر به دو گونه شکل می گیرد : یکی رشد جمعیت و دیگری رشد کالبدی شهر که هر کدام دارای شاخص ها ، محاسن و معایب خاص خود در جامعه شهری می باشند و شهروندان به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در توسعه پایدار شهری باید با مشارکت همه جانبه در برنامه های توسعه شهری بویژه در ابعاد بهینه سازی فضاهای سبز آن، به عنوان یکی از مصالح مهم معماری استفاده کنند تا بتواند با حفظ و نگهداری صحیح از فضاهای سبز سلمانشهر برای نسل حاضر و آینده به توسعه پایدار شهری دست یابند ، گستردگی ابعاد این موارد پژوهش دقیق و همه جانبه را موجب گردیده است.
 
1-5- سوال پژوهش
 
1-5-1- سوال/ سوال های اصلی پژوهش
 
    سرانه فضای سبز موجود در سلمانشهر با استاندارد تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی(12-7 مترمربع) انطباق دارد؟
    وضعیت کاربری فضای سبز سلمانشهر در رابطه با رویکرد توسعه پایدار شهری چگونه است؟


کلمات کلیدی مرتبط:
تبیین و تحلیل نحوه , توزیع و پراکنش , پارکهای محله ای , از نظر نوع، اندازه و عملکرد ,در تقسیمات کالبدی ,

اطلاعات

تحقیق پروژه کامل مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

 

تاریخ ایجاد 06/10/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 125   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل: 619 kb  تعدادمشاهده  3  


رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

رساله پایان نامه معماری طراحی مجموعه ورزشی تفریحی بانوان 125 صفحه با فرمت word

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول : 1
مقدمه. 1
تاریخ ورزش در ایران. 1
ورزش در ایران باستان. 1
ورزش در ایران قدیم. 4
ورزش در ایران معاصر. 6
توریسم. 9
جهانگردی چیست؟. 10
تاریخ جهانگردی.. 11
جهانگردی داخلی: 12
جهانگردی بین المللی: 15
فصل جهانگردی خارجی.. 16
جهانگردی داخلی در ایران: 16
فصل دوم : 21
تجربه ها 21
نمونه ها و مصادیق راه گشا: 21
بررسی نمونه ها 22
2-1 مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره 22
2-2 مجموعه ورزشی رفسنجان. 23
2-3 مجموعه ورزشی در شهر نانت فرانسه. 25
2-4 یوم المپیک گواندنگ... 27
2-5 مرکز تفریحی ورزشی ایست هامپتون. 29
2-6 است شنای س وشیده بیوتی.. 31
فصل سوّم : 32
بررسی اقلیم مورد نظر. 32
3-1 میزان بارندگی.. 32
3-2 مطالعات زمین لرزه در یزد. 36
3-3 تاریخچه و وضع موجود. 36
3-4 نتیجه و پیشنهاد: 38
3-5 تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری.. 39
3-6 مشکلات اقلیمی در شهر یزد: 40
3-7 مقابله با مشکلات اقلیمی در شهر یزد. 41
3-8 اصول طرح ریزی در رابطه با مشکلات اقلیمی گرم و خشک.... 42
3-9 اشاره: 46
3-10 نتیجه. 51
فصل چهارم. 53
ضوابط و استانداردهای طراحی.. 53
4-1 مجموعه های ورزشی.. 53
4-2 فضاهای ورزشی.. 55
4-2-1 خصوصیات اصلی کف های ورزشی.. 55
4-3 ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی.. 57
4-3-1- فضاهای ورزشی.. 57
ورزش.... 57
ملاحظات اولیه. 59
4-3-2 بازی تنیس.... 61
4-3-3 بازی بسکتبال. 62
4-3-4 بازی والیبال. 63
4-3-5 تنیس روی میز. 64
4-3-6 بازی هندبال. 66
4-3-7 بازی بدمینتون. 66
4-3-8 بدنسازی.. 68
4-3-9 بازی اسکواش.... 68
4-3-10 پیست اسکیت... 69
4-3-11 دوچرخه سواری.. 71
4-3-12 است شنا 71
4-3-13 است آموزشی (کودکان) 74
4-3-14 است های مسابقه. 74
4-3-15 است تفریحی.. 75
4-3-16 سونا 76
4-5 فضاهای تفریحی.. 76
4-5-1 بیلیارد. 78
4-5-2 بازیهای کامپیوتری.. 78
4-5-3 سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر) 79
4-6 برنامه ریزی فضایی.. 83
4-6-1 بخش ورزشی.. 83
4-6-2 فضاهای فرهنگی.. 84
4-7 شرح خصوصیات اجزاء برنامه - خصوصیات کیفی و کمی.. 89
4-7-1 سالن س وشیده ورزشی.. 89
4-7-2 سالن ورزشهای آبی.. 95
4-7-3 زمینهای روباز ورزشی.. 97
4-7-4 پیست اسکیت... 98
4-7-5 جاده تندرستی.. 98
4-7-6 مسیر دوچرخه سواری.. 100
4-7-7 پارک بازی کودکان. 100
4-7-8 سالن بیلیارد. 103
4-7-9 بازیهای کامپیوتری و کافی نت... 103
4-7-10 آمفی تئاتر س وشیده 105
4-7-11 گالری.. 106
4-7-12 رستوران. 108
4-7-13 بخش مدیریتی واداری.. 112
4-7-14 بخش تجاری.. 116
4-7-15 پارکینگ... 116
4-7-16تأسیسات... 117
4-7-17 رفاهی – خدماتی.. 118
4-8 خلاصه برنامه. 121
منابع لاتین.. 125

مقدمه
تاریخ ورزش در ایران
ورزش در ایران باستان.
ورزش در ایران قدیم.
ورزش در ایران معاصر.
ورزش در ایران باستان
با انکه از تاریخ باستان و بخصوص ورزش و تربیت بدنی در آن زمان کمتر اطلاعاتی در دست ا ست ولی شواهدی موجود است که نشاندهندۀ آن است که ایرانیان باستان به تربیت  بدنی همراه با پرورش فکری و روحی توجه فراوانی داشته اند. ایرانیان که آریائیهای کوچ کرده و مهاجر به سرزمین ایران در حد فاصل دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب بودند وبرای بدست آوردن سرزمین خود و حفظ گسترش و کشور گشائیهای آینده احتیاج به پرورش نیروهای جوان نیرومند و کار آزموده داشتند. سیستمی بوجود آورده بودند که در آن بطور اساسی به تربیت بدنی توجه می شد.......


کلمات کلیدی مرتبط:
=پایان+نامه+مجموعه+ورزشی+تفریحی+پایان+نامه+مجموعه+ورزشی+بانوان+رساله+مجموعه+ورزشی+بانوان+ +پایان+نامه+معماری+رساله+معماری+

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4463
 • مطالب مشابه: , تحقیق, پروژه کامل ,مجموعه ورزشی ,تفریحی, بانوان
 • کلمات کلیدی: ورزشی ,ورزش ,تفریحی ,بازی ,جهانگردی ,بانوان ,مجموعه ورزشی ,ورزشی تفریحی ,تفریحی بانوان ,پایان نامه ,مشکلات اقلیمی ,مجموعه ورزشی تفریحی ,ورزشی ت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

تحقیق پروژه کامل پارک

 

تاریخ ایجاد 06/10/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 247   قیمت: 11000 تومان   حجم فایل: 6048 kb  تعدادمشاهده  14  


فهرست مطالب

چکیده  1
مقدمه 3
فصل اول: معرفی استان و شهرستان
1-1 استان فارس 5
1-1-1 نام 5
1-1-2 تاریخ 5
1-1-3 جغرافیا 6
1-1-4 آب و هوا 6
1-1-5 جمعیت 7
1-1-6 صنایع و محصولات 7
1-1-7 صنایع دستی 8
1-1-8 سوغات 8
1-1-9 زبان ها 8
1-1-10 جاذبه ها و آثار تاریخی 8
1-1-11 گردشگاهها 11
1-1-12 تقسیمات کشوری 12
1-2 شیراز 13
1-2-1 شیراز نامی خیال انگیز 13
1-2-2 مشاهیر شیراز 16
1-2-3 غذاهای سنتی شیراز 17
1-2-4 سوغات شیراز 18
1-2-5 آثار تاریخی 18
1-2-6 گردشگاهها 20
 
فصل دوم: ضرورت طرح
2-1 شناخت بیشتر بر جامعه ایران 25
2-1-1 افسردگی و برخی علل آن در ایران 25
2-1-2 افسردگی در ایران و جهان 28
2-1-3 مشکلات پیچیده ذهنی 30
2-1-4 راههای ب موفقیت در زندگی 32
2-2 ضرورت وجود فضای سبز 34
2-2-1 تعریف فضای سبز شهری 35
2-2-2 مفهوم واژه پارک 36
2-3 نقش و اهمیت پارک و فضای سبز شهری 36
2-3-1 دلایل رفتن به پارک 37
2-3-2 اصول طراحی پارک و فضای سبز با کیفیت 38
2-3-3 اهمیت پارک و فضای سبز شهری 40
2-4 تاریخچه پارک 40
2-5 انواع پارکها 41
2-5-1 پارکهای ملی 42
2-5-2 پارکهای گیاه شناسی 42
2-5-3 پارکهای وحش 42
2-5-4 پارکهای نمایشگاهی 43
2-5-5 پارکهای ورزشی 44
2-5-6 پارکهای عمومی 44
2-5-7 پارکهای منظم 47
2-5-8 پارکهای نامنظم 48
2-5-9 پارکهای مختلط 48
2-5-10 پارک فانتزی 49
2-5-11 پارکهای مدرن 49
2-5-12 پارکهای جنگلی 49
2-6 نکاتی دربارۀ فرهنگ پارک و پارکداری 51
 
فصل سوم: ضوابط طراحی پارک شهری
3-1 موارد استفاده از زمین 56
3-1-1 ضوابط مربوط به تفکیک زمین 56
3-1-2 ضوابط مربوط به احداث ساختمان 57
3-1-3 استفاده از سایه ها 57
3-2 ایجاد تعادل در معماری پارک 59
3-2-1 تعادل 59
3-2-2 انواع تعادل 59
3-2-3 کاربرد تعادل در پار ازی 59
3-3 آب در معماری پارک 60
3-3-1 آب و روان شناسی 61
3-3-2 آب و انعکاس 62
3-3-3 آب و تأثیر آن در کاهش درجه حرارت 62
3-3-4 طراحی آب در سبکهای مختلف 62
3-3-4-1 است 63
3-3-4-2 آب نما 64
3-3-4-3 چشمه 64
3-3-4-4 برگه ها یا باغچه های آبی 64
3-3-4-5 آبشار و جویبار 65
3-3-4-6 فواره ها 65
3-4 گیاهان در معماری پارک 66
3-4-1 حجم گیاهی 66
3-4-2 فرم های مجموعه ای گیاهی 66
3-4-3 نقش دوایر و چهارگوش ها در هندسه معماری گیاهی 66
3-4-4 سطح گیاهی 67
3-4-4-1 سطح سقف گیاهی 67
3-4-4-2 سطح دیوار گیاهی 67
3-4-4-3 سطح گف گیاهی 67
3-4-5 خط گیاهی 67
3-5 نو ردازی در معماری پارک 68
3-5-1 تاریخچه نو ردازی 69
-5-2 اصطلاحات 69
3-5-3 انواع نو ردازی 72
3-5-3-1 نو ردازی تزئینی 73
3-5-3-2 نو ردازی یکنواخت 74
3-5-3-3 نو ردازی کاربردی 75
-5-3-4 نو ردازی مسیر دسترسی 75
3-5-3-5 نو ردازی امنیتی 76
3-5-4 نتیجه گیری 77
1-6 طراحی محیط هایی برای کودکان 77
3-6-1 ادراک کودک 78
3-6-1-1 دریافت حسی کودک از فضا 78
2-6-1-2 دریافت اشکال 79
3-6-1-3 دریافت رنگها 79
3-6-1-4 سر و صدا 79
3-6-2 نیاز به تملک فضا 80
3-6-3 تأثیر بزرگترها بر روی درک کودک از فضا 80
3-6-4 فضا و مشکلات رفتاری کودک 80
3-6-5 خصوصیات معماری برای کودک 81
3-6-5-1 معیارهای کیفیت فضا 82
3-6-5-1-1 سازماندهی 82
3-6-5-1-2 زمان و مسیر 82
3-6-5-1-3 جزء کل 83
3-6-5-1-4 فرم 83
3-6-5-1-5 هماهنگی 83
3-6-5-1-6 نور 83
3-6-5-1-7 رنگ 83
3-6-5-1-8 نشانه ها 83
3-6-6 ما به ازاء مکانی ـ فیزیکی نیازهای کودک 84
4-6-7 نتیجه گیری 88
 
فصل چهارم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت
4-1 مکان سایت 90
4-2 دلیل انتخاب سایت 90
4-3 ع هوایی از سایت 91

فصل پنجم: مطالعات تطبیقی
5-1 پارک کارخانه سیتروئن 93
5-2 پارک هزاره 95
5-3 پارک معماری jinhua در چین 100
5-4 پارکها و باغهای سوجو 109
5-5 پارک ملی تندوره 110
5-6 پارک چیتگر 112
 
فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی طرح
6-1 حصارکشی باغ ها 117
6-2 آلاچیق ها، مسیرها، پلکان ها، دیوارهای حفاظ 124
6-3 استحکامات خاکی 128
6-4 حفاظ سطح شیب دار 129
6-5 روش های کاشت 135
6-5-1 پیچکها و گیاهان بالارونده 136
6-6 بسترهای پشته ای و برجسته 140
6-7 گل خانه ها 142
6-8 درختان و حاشیه ها 144
6-9 حوضچه های باغ 148
6-10 تجهیزات باغ بانی 151
6-11 زمینهای بازی 154
6-12 پارکینگهای اتومبیل 157
6-12-1 دور زدن و پارک 160
6-13 رستورانها 170
6-13-1 مقدار فضای موردنیاز 170
6-13-2 نحوه چیدن وسایل 172
6-14 باغ وحشها 175
 
فصل هفتم: پیدایش ایده و تبدیل آن به فرم
7-1 نقش ایمان و اعتقاد در آرامش 187
7-2 تأثیر ورزش بر آرامش 188
7-3 تأثیر طبیعت بر آرامش 189
7-4 تأثیر گل و گیاه بر آرامش 190
7-5 تأثیر معماری بر آرامش 192
7-5-1 رنگ 192
7-5-2 نور 194
7-6 نتیجه گیری 196
 
فصل هشتم: نقشه ها
8-1 موقعیت های سایت 199
8-1-1 شمای سایت 199
8-1-2 دیاگرام ارتباطی بین فضاها 199
8-1-3 جانمایی فضاها 200
8-1-4 موقعیت سایت 200
8-2 ورودی های پارک 201
8-2-1 ورودی شماره 1 201
8-2-2 ورودی شماره 2 204
8-2-3 ورودی شماره 3 205
8-3 زون های پارک206
8-3-1 زون کودکان 206
8-3-2 زون خانواده 209
8-3-3 زون افراد مسن و کهنسال 213
8-3-4 زون نوجوانان و جوانان 218
8-4 عملکردها 219
8-4-1 کافی شاپ 219
8-4-2 عرضه محصولات فرهنگی 222
8-4-3 گل فروشی 225
8-4-4 عرضه خوراکی 228
8-4-5 غرفه های نمایشگاهی 230
8-4-6 باغ وحش 232
8-4-7 سرویس بهداشتی 235
8-4-8 پارکینگ 236
8-5 نمادها 238
8-5-1 نماد حافظ 238
8-5-2 نماد تخت جمشید 239
8-5-3 نماد دروازه قرآن 240
8-5-4 آبخوری 241
8-6 نماهای کلی پارک (full view) 242
8-6-1 پلان 242
8-6-2 پرسپکتیو 244
منابع 247
 


کلمات کلیدی مرتبط:
=رساله+پارک+رساله+فضای+سبز+پایان+نامه+مطالعات+برنامه+فیزیکی+طراحی+پروژه+بوستان,

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4464
 • مطالب مشابه: , تحقیق, پروژه کامل ,پارک
 • کلمات کلیدی: پارک ,پارکهای ,گیاهی ,معماری ,نو ردازی ,فضای ,معماری پارک ,نتیجه گیری ,ورودی شماره ,ضوابط مربوط ,طراحی پارک , تحقیق پروژه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

تحقیق تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک

 

تاریخ ایجاد 17/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 163   قیمت: 10900 تومان     تعدادمشاهده  14  
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: بررسی تاریخچه باغسازی....................................................................... 1

1-1- باغهای جهان.................................................................................................. 2

1-1-1-            بین النهرین............................................................................................ 2

1-1-2-            مصر...................................................................................................... 3

1-1-3-            یونان..................................................................................................... 5

1-1-4-            روم....................................................................................................... 7

1-2- باغسازی در قرون وسطی ............................................................................... 8

1-2-1- باغهای اروپا............................................................................................... 8

1-2-2- باغهای ی در اسپانیا.............................................................................. 9

1-2-3- ایران از قرن پنجم تا پانزدهم........................................................................ 9

1-2-4- قرون میانی از قرن پنجم تا پانزدهم............................................................... 11

1-2-5- از قرن پنجم تا یازدهم................................................................................. 11

1-2-6- از قرن یازدهم به بعد................................................................................... 12

1-2-7- باغهای خلفای بنی امیه در اندلس از قرن هشتم تا پانزدهم میلادی................... 13

1-3- باغسازی بعد از قرون وسطی........................................................................... 14

1-3-1- دوره انسانگرایی از قرن پانزدهم تا اوا قرن شانزدهم................................... 14

1-3-2- نمونه های ویلا- باغ- منظر.......................................................................... 16

1-3-3- دوره باروک................................................................................................ 18

1-3-4- نمونه های «ویلا- پارک».............................................................................. 20

1-3-5- نقش فرانسه در تکامل طراحی منظر قرن هفدهم............................................. 21

1-3-6- مجموعه «و- لو- وی ت»........................................................................... 23

1-3-7- مجموعه ورسای.......................................................................................... 24

1-3-8- عصر روشنگری قرن هجدهم........................................................................ 25

1-3-9- باغ های منظره ای در انگلستان قرن هجدهم ................................................. 28

1-3-10- فرهنگ باغ سازی چین.............................................................................. 31

1-3-11- جایگاه نقاشی منظر فرانسه در باغسازی انگلستان......................................... 32

1-3-12- روشام...................................................................................................... 34

1-3-13- استوهاوس................................................................................................ 34

1-3-14- استارهد.................................................................................................... 35

1-3- تاریخچه و سبکهای پردیس سازی در ایران....................................................... 36

1-4- تحول تاریخی باغ در ایران............................................................................... 41

1-4-1- باغ های تیموری.......................................................................................... 41

1-4-2- باغ های صفوی یا شاه عباسی....................................................................... 43

1-4-3- باغ های قاجاری......................................................................................... 45

1-4-4- باغهای شیراز.............................................................................................. 46

1-4-5- باغهای تبریز............................................................................................... 47

1-4-6- باغ فین کاشان............................................................................................. 49

1-4-7- باغ شاهزاده ماهان کرمان.............................................................................. 49

1-4-8- باغ گلشن طبس ......................................................................................... 50

فصل دوم: مبانی نظری............................................................................................. 52

2-1- بررسی و تحلیل باغهای ایرانی.......................................................................... 53

2-1-1- بررسی عناصر باغهای ایرانی......................................................................... 53

2-1-1-1- آب نما و است ...................................................................................... 53

2-1-1-2- کوشک................................................................................................... 55

2-1-1-3- درخت و گیاه......................................................................................... 55

2-1-1-4- حصار.................................................................................................... 57

2-1-1-5- زمین...................................................................................................... 57

2-1-2- بررسی مفاهیم در معماری باغ....................................................................... 58

2-1-2-1- حس مکان یا مکانیت............................................................................... 58

2-1-2-2- همزمان زمان- صورت............................................................................. 60

2-1-2-3- نواخت و ریتم......................................................................................... 60

2-1-2-4- هندسه.................................................................................................... 61

2-1-2-5- ابعاد نمادین............................................................................................ 62

2-1-2-6- رنگ...................................................................................................... 64

2-1-3- خصوصیات کالبدی باغ ایرانی...................................................................... 66

2-1-3-1- باغ واقع در محیط های هموار.................................................................. 66

2-1-3-2- باغ واقع در روی تپه............................................................................... 67

2-1-3-3- باغ آبی................................................................................................... 68

2-1-3-4- باغ- خانه............................................................................................... 68

2-1-3-5- باغ واقع در کنار رودخانه......................................................................... 69

2-2- آب و طبیعت در معماری................................................................................. 71

2-2-1- آب و معماری............................................................................................. 71

2-2-2- طبیعت و معماری........................................................................................ 91

2-2-1-1- طبیعت بستری برای معماری..................................................................... 92

2-2-1-2- طبیعت عنصری از معماری....................................................................... 94

2-2-1-3- طبیعت آرایه ای بر معماری...................................................................... 95

2-2-1-4- طبیعت رهنمودی در معماری.................................................................... 96

2-3- رمانیسم، بنیان های معرفت شناختی و نمود آن در هنر و معماری......................... 103

2-3-1- بنیان های معرفت شناسانه رمانتیسم و اهمیت ذهنی هنرمند.............................. 104

2-3-2- نقش تخیل درمعرفت شناسی رماتیسم و تأثیر آن در زیبایی‌شناسی................... 107

2-3-3- عاطفه و احساسات هنر رمانتیک................................................................... 112

2-3-4- گرایش به گوتیک در معماری و برانگیختگی احساسات.................................. 114

2-3-5- طبیعت و نگرش تازه رمانتیک‌ها به آن ونمود آن در هنرومعماری..................... 115

2-3-6- طبیعت گرایی رمانتیک های انگلیس و تحول باغ سازی................................... 117

2-3-7- نئوگوتیک در هنر و معماری فرانسه.................................................... 119

2-3-8- بررسی اجمالی فرم و محتوا در هنر رمانتیک.................................................. 121

2-3-9- نتیجه.......................................................................................................... 124

2-4- توریسم و گردشگری در ایران..........................................................................
 


کلمات کلیدی مرتبط:
,تحقیق , تاریخچه , و ,مبانی نظری , طراحی , پارک ,پاو وینت معماری , معماری ,پاو وینت , تحقیق , پاو وینت ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی و معماری پارک تفریحی
مطالعات طراحی مجموعه پارک آبی ،معماری پارک آبی
مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش،پردیس آرامش
مطالعات طراحی پردیس گفتگو با خویشتن،رساله معماری
مطالعات معماری طراحی کانون فرهنگی تفریحی فراغتی کودکان
پلان پارک
رساله تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی
رساله پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با رویکرد معماری بیونیک
رساله باغ موزه ی هنرهای بومی با رویکرد باز آفرینی باغ ایرانی
رساله طراحی پارک و مجموعه ورزشهای آبی با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی پارک
رساله طراحی پارک
بررسی فنی و تاریخی و معماری باغهای ایرانی دارای فایل word و powerpoint
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی و پارک آبی
مطالعات پارک و مجتمع تفریحی آبی,, ۱۶۰,,ص
پاو وینت تحلیل و بررسی میدان فلسطین تهران(پروژه تحلیل فضای شهری)
رساله طراحی باغ وحش
مطالعات پایان نامه بهینه سازی الگوهای مکانی در طراحی فضای سبز شهری -کارشناسی ارشد
طراحی باغ وحش - مطالعات طراحی باغ وحش
مطالعات طراحی باغ گیاه شناسی با رویکرد معماری پایدار

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4465
 • مطالب مشابه: ,تحقیق, تاریخچه ,و ,مبانی نظری, طراحی پارک
 • کلمات کلیدی: معماری ,طراحی ,پارک , ,باغهای ,مطالعات ,طراحی پارک ,مطالعات طراحی ,رساله طراحی ,مبانی نظری , تحقیق ,رویکرد معماری پایدار , تحقیق تاریخچه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

پلان پارک

 

تاریخ ایجاد 20/12/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 1   قیمت: 3400 تومان     تعدادمشاهده  6  
پلان پارک
 


کلمات کلیدی مرتبط:
, ,پلان ,پارک ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی و معماری پارک تفریحی
مطالعات طراحی مجموعه پارک آبی ،معماری پارک آبی
مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش،پردیس آرامش
مطالعات طراحی پردیس گفتگو با خویشتن،رساله معماری
مطالعات معماری طراحی کانون فرهنگی تفریحی فراغتی کودکان
تحقیق تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک
رساله تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی
رساله پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با رویکرد معماری بیونیک
رساله باغ موزه ی هنرهای بومی با رویکرد باز آفرینی باغ ایرانی
رساله طراحی پارک و مجموعه ورزشهای آبی با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی پارک
رساله طراحی پارک
بررسی فنی و تاریخی و معماری باغهای ایرانی دارای فایل word و powerpoint
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی و پارک آبی
مطالعات پارک و مجتمع تفریحی آبی,, ۱۶۰,,ص
پاو وینت تحلیل و بررسی میدان فلسطین تهران(پروژه تحلیل فضای شهری)
رساله طراحی باغ وحش
مطالعات پایان نامه بهینه سازی الگوهای مکانی در طراحی فضای سبز شهری -کارشناسی ارشد
طراحی باغ وحش - مطالعات طراحی باغ وحش
مطالعات طراحی باغ گیاه شناسی با رویکرد معماری پایدار

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4466
 • مطالب مشابه: , پلان, پارک
 • کلمات کلیدی: طراحی ,پارک ,مطالعات ,رساله ,معماری , ,رساله طراحی ,مطالعات طراحی ,طراحی پارک ,پلان پارک ,رویکرد معماری ,رویکرد معماری پایدار
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی پردیس گفتگو با خویشتن،رساله معماری

 

تاریخ ایجاد 04/02/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:  185 صفحه با فرمت word   قیمت: 17000 تومان     تعدادمشاهده  3  


مطالعات طراحی پردیس گفتگو با خویشتن،رساله معماری

 
فهرست مطالب
 
1-بخش اول: پیش گفتار 
1-1.    فصل اول: آغاز کلام: 
1-1-1: مقدمه و خلاصه رساله.2 
2-1-1: معرفی و توضیح پیرامون موضوع.3 
 
2-1. فصل دوم : ضرورت و علل توجیه طرح: 
1-2-1 : ضرورت ایجاد د ده سبز آرامش.3 
2-2-1    : ضرورت ایجاد پردیس گفتگوباخویشتن در ایران، تهران3 
 
2- بخش دوم: محیط آرامبخش 
1-2- فصل اول: آدمی در تقابل با زندگی شهری.8 
2-1-2. سلامت روان.8 
3-1-2. اهمیت سلامت روانی.10 
4-1-2. همه گیر شناسی بیماری های روانی در جهان11 
5-1-2. همه گیرشناسی بیماری های روانی در جهان سوم11 
6-1-2. آمار و ارقام بیمای های روانی در ایران11 
2-2- فصل دوم: رابطه بین سلامت روان با سلامت جسم.12 
3-2- فصل سوم: عناصر مهم در محیط آرامبخش13 
 1-3-2. نور17 
 2-3-2. رنگ.18 
 3-3-2. کیفیت صوتی19 
 4-3-2. بو20 
 5-3-2. فضا21 
 6-3-2. طبیعت آرام بخش.21 
 7-3-2. دیوار ها.22 
 8-3-2. گذر زمان22 
 9-3-2. خلوتگاه.23 
 10-3-2. غیرقابل پیش بینی بودن.23 
 11-3-2.سبکی ـ تهی بودگی23 
 12-3-2.آب23 
 
4-2- فصل چهارم: فعالیت های درمانی 
1-4-2. مدیتیشن31 
1-1-4-2. مقدمه31 
2-1-4-2. تأثیرات مفید مدیتیشن.33 
1-2-1-4-2. تأثیرات جسمى.33 
2-2-1-4-2. تأثیرات روحى 33 
3-1-4-2. انواع متداول مدیتیشن35 
4-1-4-2. طبقه بندى مدیتیشن.36 
1-4-1-4-2. مدیتیشن تمرکزى36 
2-4-1-4-2.مدیتیشن تفکرى.36 
5-1-4-2. نکاتى در انتخاب روش مدیتیشن.36 
6-1-4-2.تکنیک هاى مدیتیشن.37 
7-1-4-2.یک مدیتیشن ساده.39 
8-1-4-2.مدیتیشن در هنگام پیاده روى39 
9-1-4-2.تکنیک هاى تفکرى مدیتیشن40 
10-1-4-2. مدیتیشن غیر رسمى40 
11-1-4-2. مدیتیشن رسمى – یوگا41 
1-11-1-4-2.تاریخ پیدایش مکتب یوگا42 
2-11-1-4-2.یوگى .44 
3-11-1-4-2. مبانى آئین یوگا45 
4-11-1-4-2.مراحل و روش هاى مختلف یوگا46 
5-11-1-4-2.اصول یوگا48 
6-11-1-4-2.تمرین عدد هشت50 
7-11-1-4-2.تمرین ساعت50 
8-11-1-4-2.تمرین سر شانه ها.50 
9-11-1-4-2.یوگا، سفر به درون52 
10-11-1-4-2. یوگا و سلامت.52 
11-11-1-4-2.پرواز یوگی ها.53 
12-11-1-4-2. تکنیک پرواز جسم56 
13-11-1-4-2.روان‌شناسی یوگا.57 
14-11-1-4-2.فلسفه یوگا.58 
15-11-1-4-2.کرامات یوگیان.60 
16-11-1-4-2. یوگا درمانى.61 
2-4-2. پرانا یا کی‌61 
 1-2-4-2.پرانای‌ خورشید62 
2-2-4-2.پرانای‌ هوا.62 
3-2-4-2.پرانای‌ زمین.62 
3-4-2. انرژی درمانی.62 
1-3-4-2. دو قانون‌ بنیادی‌ در انرژی درمانی.64 
1-1-3-4-2. قانون‌ خود ـ بهبودی.‌64 
2-1-3-4-2. قانون‌ انرژی‌ حیاتی‌64 
2-3-4-2. انرژی‌ روانی‌ آسیب‌زا و ماهیت های‌ فکری65‌ 
3-3-4-2.انرژی درمانی قادر به‌ انجام‌ چه‌ کارهایی‌ است‌؟.65 
4-3-4-2.تفسیری‌ بر نتایج‌ حاصل‌ از اسکن‌ هاله‌ درونی‌ در انرژی درمانی65 
5-3-4-2.تقویت انرژی های معنوی.67 
6-3-4-2.تکنیک های فعال سازی آدمک های ذهنی.70 
7-3-4-2.تمرین‌های‌ بدنی‌.73 
8-3-4-2.جارو ‌ در انرژی درمانی.74 
9-3-4-2.درمان ناراحتی‌های‌ قلبی‌ با انرژی درمانی75 
10-3-4-2.فشار خون‌ و انرژی درمانی76 
11-3-4-2. روش‌ اسکن‌ ‌ هاله‌ بیرونی‌ در انرژی درمانی77 
12-3-4-2. روش‌ اسکن‌ هاله‌ تندرستی‌ در انرژی درمانی.78 
13-3-4-2. کالبد بیوپلاسمیک‌ یا کالبد انرژی‌ در انرژی درمانی78 
14-3-4-2. لباس‌های‌ عایق‌کننده‌ در انرژی درمانی.79 
15-3-4-2. ماهیت‌ انرژی درمانی.79 
16-3-4-2. چاکرا.79 
1-16-3-4-2. تعداد چاکراهای موجود80 
2-16-3-4-2. چاکراها و شفابخشی.85 
3-16-3-4-2. چاکراها یا مراکز انرژی در انرژی درمانی‌85 
4-16-3-4-2. آزمایش چاکراها.86 
5-16-3-4-2. تطهیر و گشودن چاکراها.87 
6-16-3-4-2. جریان های انرژی چاکراها.87 
7-16-3-4-2. چاکراها و روابط.88 
8-16-3-4-2. چاکراهای هفت بدن.89 
9-16-3-4-2. روابط انرژی و چاکراها.91 
10-16-3-4-2. مسدود چاکرا91 
11-16-3-4-2. انفجار چاکرا92 
12-16-3-4-2. جریان های چاکرایی.93 
13-16-3-4-2. چاکرا و گلبرگ‌های آن94 
14-16-3-4-2. کار با چاکراها.95 
17-3-4-2. هاله.95 
1 -17-3-4-2. تقویت هاله.96 
2-17-3-4-2.تمرین اول دیدن هاله تمرکز.96 
3-17-3-4-2.تمرین دوم دیدن هاله تمرکز97 
4-17-3-4-2.لازمه دیدن هاله ها.97 
5-17-3-4-2.هاله و رنگ ها.99 
6-17-3-4-2.هماهنگی هاله102 
 
2-4-2. آب درمانی103 
1-2-4-2. آب و رفع خستگی103 
2-2-4-2.موارد کاربرد آب درمانی در ورزش104 
3-2-4-2 .ممنوعیت استفاده از آب درمانی105 
3-4-2. ایروبیک 105 
1-3-4-2. بدنسازی (کار با دستگاه).106 
2-3-4-2. فاکتورهای سن106 
3-3-4-2. ایروبیک در ن106 
 
3- بخش سوم: سبز.108 
1-3.تاریخچه بام سبز108 
1-1-3.سود های محیطی108 
2-1-3مزایای ایجاد بام سبز109 
3-1-3.نگهداری بام سبز 111 
4-1-3.آیا می توان هر نوع باغی را بر روی هر بامی اجرا کرد؟.111 
5-1-3.آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز .112 
6-1-3. مراحل اجرای بام سبز114 
7-1-3.انواع عایق سبز115 
8-1-3.جزئیات بام سبز116 
 
4- بخش چهارم: نمونه های موردی 
1-4. نمونه داخلی – کانون یوگا (ظفر) .120 
1-1-4. کلاس های آموزشی.121 
2-1-4. دوره تغذیه صحیح123 
3-1-4. فروشگاه این مجموعه124 
2-4. نمونه خارجی- درهند.130 
3-4. هتل کوجیماچی کایکان.138 
 
5- بخش پنجم: طراحی مجموعه 
1-5.تحلیل بستر طرح143 
1-1-5. محل سایت و اهمیت انتخاب آن143 
2-1-5. استان تهران143 
3-1-5. زمین شناسی143 
4-1-5. ناهمواری های استان تهران144 
5-1-5. اقلیم استان تهران145 
6-1-5. عوارض طبیعی زمین.146 
7-1-5. عوارض طبیعی زمین – اقلیم147 
8-1-5.تقسیمات استان تهران148 
9-1-5.زندگی شهری.148 
10-1-5. موقعیت منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته نسبت به شهر تهران.148 
11-1-5. موقعیت زمین نسبت به منطقه یک.149 
12-1-5. موقعیت زمین نسبت به محله149 
1-12-1-5. آجودانیه.149 
13-1-5. بافت منطقه151 
14-1-5. مختصات جغرافیایی.151 
15-1-5. دید و منظر 151 
1-15-1-5. جهت دید از خارج به داخل زمین153 
16-1-5. خط آسمان155 
16-1-5. عوارض طبیعی زمین.156 
17-1-5.پوشش گیاهی.156 
18-1-5.کاربری های همجوار زمین157 
1 -1-5.کاربری های موجود در محله تا شعاع 100 متری.158 
19-1-5.شیب و مقطع زمین159 
20-1-5. مسیر های حمل و نقل شهری160 
21-1-5.دسترسی و شریان ها161 
2-5. شناخت مراجعین به طرح.162 
3-5. شکل گیری راه آرامش162 
4-5. برنامه و اصول حاکم بر طراحی.163 
1-4-5. چند عنصر بکار رفته در طرح.163 
2-4-5.درخت انجیر معابد.167 
3-4-5.عدد 8.168 
4-4-5. باغ ژاپنی169 
5-5. مقدمات طراحی.170 
1-5-5. تصویری کلی از برنامه عملکرد د ده170 
2-5-5. انواع فعالیت ها و خدمات پردیس گفتگوباخویشتن170 
3-5-5.ج برنامه ریزی فیزیکی171 
1-3-5-5. فضاها عمومی171 
2-3-5-5. فضاهای درمانی. 172 
6-5. جایگیری فضاها در سایت.173 
7-5. نما.176 
 
6- بخش ششم:ضمیمه 
1-6- دیاگرام دستی178 
2-6- اسکیس از مجموعه178 
3-6-دیتیل بام سبز180 
 
منابع..183 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات طراحی , پردیس گفتگو ,با خویشتن،رساله معماری ,رساله پردیس گفتگو ,رساله طراحی پردیس , فرهنگی هنری ,رساله معماری ,مجموعه اقامتی ,بررسی موردی , مجموعه ای برای ارامش ,برنامه فیزیکی ,رساله طرح نهایی ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجموعه پارک آبی ،معماری پارک آبی
مطالعات طراحی باغ گیاه شناسی با رویکرد معماری پایدار

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4467
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی, پردیس, گفتگو ,با خویشتن،رساله معماری
 • کلمات کلیدی: انرژی ,مدیتیشن ,طراحی ,درمانی ,زمین ,پردیس ,انرژی درمانی ,مطالعات طراحی ,طراحی پردیس ,پردیس گفتگو ,خویشتن،رساله معماری ,طراحی پردیس گفتگو ,مطال
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش،پردیس آرامش

 

تاریخ ایجاد 05/02/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 185 صفحه با فرمت word   قیمت: 17000 تومان   حجم فایل: 6160 kb  تعدادمشاهده  5  


مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش
بخشی از مطلب
واقعیت مهمی که در حین مطالعه تاریخ زندگانی انسان ها – از همان ابتدای خلقت تا به امروز – شاهد آن بوده ایم آن است که تمام تلاش، حرکت و تکاپوی انسان ها را می توان تحت عنوان حرکت برای دستی به یک اصل و ارزش غایی خلاصه کرد: «آسودگی و رستگاری» به سراسر تاریخ ادیان بزرگ جهان نیز بنگریم می بینیم که علی رغم اختلافات دید و برداشت آن ها از هستی می توان از یک جوهر مشترک سخن به میان آوردتعیین کننده این جوهر مشترک غایت ممتازی است که همه این ادیان به نحوی متوجه آن بوده اند و به آن وعده داده اند، این غایت «آرامش و رستگاری» است
انسان ها با هدف تحقق بخشیدن به این هدف غایی – آگاهانه یا نا آگاهانه- همه امور را در پرتو همین اصول می دیده اند و تمامی تکاپوی انسان تا به امروز در جهت رسیدن به این آرامش و آسودگی بوده استاین حرکت تا به آنجا پیش رفت که چراغ جدیدی در ذهن انسان روشن شد، او فکر می کرد می تواند با تکنولوژی به این هدف دست پیدا کند این روند را می توان تا به پیشبرد رویدادهای علمی و رسیدن به عصر حاضر با عنوان عصر اطلاعات دنبال کرد، به گونه ای که نفوذ عمیق این پیشرفت و گسترش علمی را می توان در همه سطوح زندگی و همه مناسبات و زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به میزان قابل توجهی مشاهده نمود اما آنچه که امروزه مطرح است این است که این روند تا چه حد توانسته آن هدف نهایی را که همانا آسودگی دو بعد جسم و جان انسان است برآورده سازد و اینکه انسان امروز تا چه حد آگاه است از این که تسلط روز افزون زندگی شهری بر وی غوطه ور شدنش در امور از آن آرامش و رهایی دور می کند روز به روز بر فشارهای روحی و عدم آسودگی وی می افزاید
مصداق عینی این نا آرامی های روحی و روانی را می تون در بالا رفتن آمار جرم و جنایت در جوامع امروزی و ازدیاد انواع پنهان و آشکار بیماری های روانی و به خطر افتادن معنویات و انسانیت در زندگی انسان امروز جستجو کرد هر یک از گروه های اجتماعی در بازگرداندن انسان ها به این آرامش نقشی می توانند ایفا کنند و سوال ما این است که به عنوان معمار چه می توان کرد؟ شاید بتوان زمینه ای هر چند کوچک ولی ممکن را فراهم ساخت
طرح «پردیس گفتگوباخویشتن» چالشی خواهد بود برای دست ی به فضاهایی که زمینه از چنین بازگشتی باشد
 
2-1.    فصل دوم : ضرورت و علل توجیه طرح:
1-    2- 1 : ضرورت ایجاد پردیس گفتگوباخویشتن
هدف پروژه: معماری همان قدر که با جسم انسان در ارتباط است بر روح و روان انسان نیز تأثیر گذار است و این تأثیر غیر قابل انکار است حتی می توان گفت مهمترین تکلیف معماران تامین بهداشت روانی محیط است به گونه ای که در تمام فضاهایی که خلق می شود سعی بر این است که روح انسان تغذیه شود اما اگر با جوامعی روبرو هستیم که در آنها بهداشت روانی محیط حاکم نیست به ناچار به سراغ درمان می رویمبه بیان دیگر ناچاراً از یک روش غیر طبیعی (درمان) برای بازگشت به یک صورت طبیعی (پیشگیری و رعایت بهداشت) استفاده می کنیم اگر این اقدام غیر متعارف جلوه می کند دلیلش همین است
همان گونه که عملکردهایی چون مکان های ورزشی و داروخانه ها خدمت به جسم است انسان ها در سطح شهر بسیارند،‌ ضرورت وجود مکانی که صرفاً برای تغذیه روح انسان ها ایجاد شده باشد و به روان شهروندان آرامش بدهد احساس می شود چرا که همان طور که قبلاً ذکر شد آرامش جسمانی تأمین نخواهد شد مگر زمانی که آرامش روح تضمین شده باشد
با خلق مجموعه ای با عنوان «دپردیس گفتگوباخویشتن» سعی بر این شده  که با تمام این سوء ظن ها و برچسب ها مبارزه شود و با به وجود آوردن امکاناتی که تمامی آن ها به صورت هدف دار ارائه می شوند محیطی امن و آرام برای تمامی افرادی که بر هر دلیلی، چه برای دور شدن از محیط پرتنش زندگی خود، چه برای گردهم آیی های دوستانه و چه برای دست ی به تجربه های جدیدتر و با آرامش بخش تر و همین طور برای دست ی به آموزش های بهینه رو به چنین مجموعه ای می آورند، طراحی شده است
هر چند که این مجموعه مفهوم یک مجتمع آموزشی - تفریحی دارد اما فرد در این مجموعه با فعالیت هایی آشنا می شود که می تواند همواره آن را حفظ کند، و تجربه ب آرامش را در تمام دوران زندگی خود به کار ببندد زیرا که:
پدیده ای که به بهانه زنده بودن، دائماً تجربه می کنیم و در فرهنگ لغات مشترکمان «زندگی» می نامیم، چیزی نیست جز مجموعه ارتباط آدمیان با یکدیگر و همه هستی این جهان
آن چه بیش از رشد و تکامل آدمی این مراوده ذهنی را ایجاد می کند، برخورداری از سلامت فکر و شه و روح و روان است رس ما زندگی است، نه  زنده بودن
بنابراین معماری «پردیس گفتگوباخویشتن» معماری برای کالبد روحی انسان است و مهمتراز پاسخ گویی به نیازهای فیزیکی از نظر حسی و روانی تأپیر گذار می باشد معمارییست که یک زندگی متفاوت با جریان روزمره زندگی در آن جاری است
معماری ظرفی است برای زندگی انسان و «پردیس گفتگوباخویشتن» ظرفی است برای تجربه زندگی سبز و آرام
فضایی که فشارها و خستگی ها را تعدیل کرده و ذهن و روح انسان را معطوف آن بُعد فراموش شده زندگی نموده و تصویری نو پیش روی وی نهاده و او را از سطح پر هیاهوی شهر به عمق معنا و واقعیت هستی می برد
فضاهایی که در آن پنجره هایی جلوی چشم انسان قرار می دهد تا به یاد آوردن آن حقیقت بزرگ فراموش شده دغدغه های کوچک و بی دلیل زندگی را از یاد ببرد، پنجره هایی که اشاراتی هستند به درونمایه ی  وجود انسان اشاراتی به جاودانگی، رهایی و آسودگی
و......
 
 
فهرست مطالب شماره صفحه
-بخش اول: پیش گفتار
 
1-1.    فصل اول: آغاز کلام:
1-1-1: مقدمه و خلاصه رساله.2
2-1-1: معرفی و توضیح پیرامون موضوع.3
 
2-1. فصل دوم : ضرورت و علل توجیه طرح:
1-2-1 : ضرورت ایجاد د ده سبز آرامش.3
2-2-1    : ضرورت ایجاد پردیس گفتگوباخویشتن در ایران، تهران3
 
2- بخش دوم: محیط آرامبخش
1-2- فصل اول: آدمی در تقابل با زندگی شهری.8                         
2-1-2. سلامت روان.8
3-1-2. اهمیت سلامت روانی.10
4-1-2. همه گیر شناسی بیماری های روانی در جهان11
5-1-2. همه گیرشناسی بیماری های روانی در جهان سوم11
6-1-2. آمار و ارقام بیمای های روانی در ایران11
2-2- فصل دوم: رابطه بین سلامت روان با سلامت جسم.12
3-2- فصل سوم: عناصر مهم در محیط آرامبخش13
1-3-2. نور17
2-3-2. رنگ.18
3-3-2. کیفیت صوتی19
4-3-2. بو20
5-3-2. فضا21
6-3-2. طبیعت آرام بخش.21
7-3-2. دیوار ها.22
8-3-2. گذر زمان22
9-3-2. خلوتگاه.23
10-3-2. غیرقابل پیش بینی بودن.23
11-3-2.سبکی ـ تهی بودگی23
12-3-2.آب23
4-2- فصل چهارم: فعالیت های درمانی
1-4-2. مدیتیشن31
1-1-4-2. مقدمه31
2-1-4-2. تأثیرات مفید مدیتیشن.33
1-2-1-4-2. تأثیرات جسمى.33
2-2-1-4-2. تأثیرات روحى 33
3-1-4-2. انواع متداول مدیتیشن35
4-1-4-2. طبقه بندى مدیتیشن.36
1-4-1-4-2. مدیتیشن تمرکزى36
2-4-1-4-2.مدیتیشن تفکرى.36
5-1-4-2. نکاتى در انتخاب روش مدیتیشن.36
6-1-4-2.تکنیک هاى مدیتیشن.37
7-1-4-2.یک مدیتیشن ساده.39
8-1-4-2.مدیتیشن در هنگام پیاده روى39
9-1-4-2.تکنیک هاى تفکرى مدیتیشن40
10-1-4-2. مدیتیشن غیر رسمى40
11-1-4-2. مدیتیشن رسمى – یوگا41
1-11-1-4-2.تاریخ پیدایش مکتب یوگا42
2-11-1-4-2.یوگى .44
3-11-1-4-2. مبانى آئین یوگا45
4-11-1-4-2.مراحل و روش هاى مختلف یوگا46
5-11-1-4-2.اصول یوگا48
6-11-1-4-2.تمرین عدد هشت50
7-11-1-4-2.تمرین ساعت50
8-11-1-4-2.تمرین سر شانه ها.50
9-11-1-4-2.یوگا، سفر به درون52
10-11-1-4-2. یوگا و سلامت.52
11-11-1-4-2.پرواز یوگی ها.53
12-11-1-4-2. تکنیک پرواز جسم56
13-11-1-42.روان‌شناسی یوگا.57
14-11-1-4-2.فلسفه یوگا.58
15-11-1-4-2.کرامات یوگیان.60
16-11-1-4-2. یوگا درمانى.61
2-4-2. پرانا یا کی‌61
‌ 1-2-4-2.پرانای‌ خورشید62
2-2-4-2.پرانای‌ هوا.62
3-2-4-2.پرانای‌ زمین.62
3-4-2. انرژی درمانی.62
1-3-4-2. دو قانون‌ بنیادی‌ در انرژی درمانی.64
1-1-3-4-2. قانون‌ خود ـ بهبودی.‌64
2-1-3-4-2. قانون‌ انرژی‌ حیاتی‌64
2-3-4-2. انرژی‌ روانی‌ آسیب‌زا و ماهیت های‌ فکری65‌
3-3-4-2.انرژی درمانی قادر به‌ انجام‌ چه‌ کارهایی‌ است‌؟.65
4-3-4-2.تفسیری‌ بر نتایج‌ حاصل‌ از اسکن‌ هاله‌ درونی‌ در انرژی درمانی65
5-3-4-2.تقویت انرژی های معنوی.67
6-3-4-2.تکنیک های فعال سازی آدمک های ذهنی.70
7-3-4-2.تمرین‌های‌ بدنی‌.73
8-3-4-2.جارو ‌ در انرژی درمانی.74
9-3-4-2.درمان ناراحتی‌های‌ قلبی‌ با انرژی درمانی75
10-3-4-2.فشار خون‌ و انرژی درمانی76
11-3-4-2. روش‌ اسکن‌ ‌ هاله‌ بیرونی‌ در انرژی درمانی77
12-3-4-2. روش‌ اسکن‌ هاله‌ تندرستی‌ در انرژی درمانی.78
13-3-4-2. کالبد بیوپلاسمیک‌ یا کالبد انرژی‌ در انرژی درمانی78
14-3-4-2. لباس‌های‌ عایق‌کننده‌ در انرژی درمانی.79
15-3-4-2. ماهیت‌ انرژی درمانی.79
16-3-4-2. چاکرا.79
1-16-3-4-2. تعداد چاکراهای موجود80
2-16-3-4-2. چاکراها و شفابخشی.85
3-16-3-4-2. چاکراها یا مراکز انرژی در انرژی درمانی‌85
4-16-3-4-2. آزمایش چاکراها.86
5-16-3-4-2. تطهیر و گشودن چاکراها.87
6-16-3-4-2. جریان های انرژی چاکراها.87
7-16-3-4-2. چاکراها و روابط.88
8-16-3-4-2. چاکراهای هفت بدن.89
9-16-3-4-2. روابط انرژی و چاکراها.91
10-16-3-4-2. مسدود چاکرا91
11-16-3-4-2. انفجار چاکرا92
12-16-3-4-2. جریان های چاکرایی.93
13-16-3-4-2. چاکرا و گلبرگ‌های آن94
14-16-3-4-2. کار با چاکراها.95
17-3-4-2. هاله.95
1 -17-3-4-2. تقویت هاله.96
2-17-3-4-2.تمرین اول دیدن هاله تمرکز.96
3-17-3-4-2.تمرین دوم دیدن هاله تمرکز97
4-17-3-4-2.لازمه دیدن هاله ها.97
5-17-3-4-2.هاله و رنگ ها.99
6-17-3-4-2.هماهنگی هاله102
2-4-2. آب درمانی103
1-2-4-2. آب و رفع خستگی103
2-2-4-2.موارد کاربرد آب درمانی در ورزش104
3-2-4-2 .ممنوعیت استفاده از آب درمانی105
3-4-2. ایروبیک 105
1-3-4-2. بدنسازی (کار با دستگاه).106
2-3-4-2. فاکتورهای سن106
3-3-4-2. ایروبیک در ن106
 
3- بخش سوم: سبز.108
1-3.تاریخچه بام سبز108
1-1-3.سود های محیطی108
2-1-3مزایای ایجاد بام سبز109
3-1-3.نگهداری بام سبز 111
4-1-3.آیا می توان هر نوع باغی را بر روی هر بامی اجرا کرد؟.111
5-1-3.آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز .112
6-1-3. مراحل اجرای بام سبز114
7-1-3.انواع عایق سبز115
8-1-3.جزئیات بام سبز116
 
4- بخش چهارم: نمونه های موردی
1-4. نمونه داخلی – کانون یوگا (ظفر) .120
1-1-4. کلاس های آموزشی.121
2-1-4. دوره تغذیه صحیح123
3-1-4. فروشگاه این مجموعه124
2-4. نمونه خارجی- درهند.130
3-4. هتل کوجیماچی کایکان.138
 
5- بخش پنجم: طراحی مجموعه
1-5.تحلیل بستر طرح143
1-1-5. محل سایت و اهمیت انتخاب آن143
2-1-5. استان تهران143
3-1-5. زمین شناسی143
4-1-5. ناهمواری های استان تهران144
5-1-5. اقلیم استان تهران145
6-1-5. عوارض طبیعی زمین.146
7-1-5. عوارض طبیعی زمین - اقلیم147
8-1-5.تقسیمات استان تهران148
9-1-5.زندگی شهری.148
10-1-5. موقعیت منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته نسبت به شهر تهران.148
11-1-5. موقعیت زمین نسبت به منطقه یک.149
12-1-5. موقعیت زمین نسبت به محله149
1-12-1-5. آجودانیه.149
13-1-5. بافت منطقه151
14-1-5. مختصات جغرافیایی.151
15-1-5. دید و منظر
1-15-1-5. جهت دید از خارج به داخل زمین153
16-1-5. خط آسمان155
16-1-5. عوارض طبیعی زمین.156
17-1-5.پوشش گیاهی.156
18-1-5.کاربری های همجوار زمین157
1 -1-5.کاربری های موجود در محله تا شعاع 100 متری.158
19-1-5.شیب و مقطع زمین159
20-1-5. مسیر های حمل و نقل شهری160
21-1-5.دسترسی و شریان ها161
 2-5. شناخت مراجعین به طرح.162
 3-5. شکل گیری راه آرامش162
 4-5. برنامه و اصول حاکم بر طراحی.163
     1-4-5. چند عنصر بکار رفته در طرح.163
      2-4-5.درخت انجیر معابد.167
      3-4-5.عدد 8.168
      4-4-5. باغ ژاپنی169
 5-5. مقدمات طراحی.170    
1-5-5. تصویری کلی از برنامه عملکرد د ده170
2-5-5. انواع فعالیت ها و خدمات پردیس گفتگوباخویشتن170
3-5-5.ج برنامه ریزی فیزیکی171
1-3-5-5. فضاها عمومی171
2-3-5-5. فضاهای درمانی. 172
6-5. جایگیری فضاها در سایت.173
7-5. نما.176
6- بخش ششم:ضمیمه
1-6- دیاگرام دستی178
2-6- اسکیس از مجموعه178
3-6-دیتیل بام سبز180
 
منابع..183
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو ,با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش ,د ده آرامش ,پردیس آرامش ,معماری رساله

اطلاعات

رساله مجموعه آب درمانی

 

تاریخ ایجاد 22/07/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 120   قیمت: 24000 تومان   حجم فایل: 3652 kb  تعدادمشاهده  48  تعریف آب درمانی    1
هیدروتراپی(hydrothe y):    1
هیدروتراپی = استفاده علمی از آب به منظور درمان برخی از بیماریها    1
هدف هیدروتراپی:    2
تاریخچه طب و آبدرمانی:    2
تاریخچه"آب درمانی":    2
مبانی نظری طرح معماری:    3
عوامل موثر در طراحی:    4
ویژگی بومی و منطقه ای محیط:    5
چار چوب نظری آب درمانی:    9
تئوری و اصول اساسی آب درمانی    9
دیدگاه پزشکی    11
آب چگونه درمان می کند:    12
قرآن و "هیدروتراپی"    12
اثرات آب درمانی در درمان بیماری‌ها:    14
آب درمانی برای پوست:    14
آب درمانی برای کم خو :    15
آب درمانی برای گرفتگی عضلانی:    15
آب درمانی برای کمر درد و زانو درد:    15
آب درمانی در ورزش:    16
رفع خستگی:    17
خواص فیزیولوژی آب در آب درمانی:    17
- اثرات چرخش آب (وی ول):    18
انواع مختلف درمان در آب:    18
درمان طبیعی:    18
درمان فراگیر:    18
درمان ریشه ای:    19
درمان یک نوبتی:    19
انواع تکنیکهای آب درمانی:    19
آبپاشی با فشار:    19
نمک مالی:    19
دو جفتی:    20
نمک اپسوم:    20
نظافت وپا ازی عمیق جسم:    21
باز سازی جسم:    21
آب های معدنی:    22
ترکیبات آب معدنی:    22
انواع آب معدنی    22
چشمه های آبگرم:    23
چشمه های آب سرد:    23
آبهای معدنی حاوی مواد شیمیایی:    24
منشاء آبهای معدنی:    24
توریسم درمانی:    25
گردشگری تندرستی(wellness tourism):    26
توریسم درمانی در ایران:    27
معماری ارگانیک:    28
دریافتن اوضاع و نیازها و بدست آوردن اطلاعات:    29
نقش آب در معماری ایرانی:    30
نقش آب در معماری ایران باستان:    32
آناهیتا، الهه نگهبان آب ایرانیان:    32
معبد آناهیتا:    33
ویژگی های طبیعی محیط:    34
معماری و اکولوژی :    36
- طراحی در جهت معنا دادن به مکان    37
- بدست اوردن راه حل مشکلات و مسا یل طراحی از محیط    37
-طراحی در جهت پاسخگویی به شرایط محیطی و مردم    37
-استفاده از نظرات مردم درز طراحی    37
-طراحی همراه با طبیعت    37
ارزی اثرات طراحی بر محیط:    37
فرهنگ و اکولوژی :    38
معماری در محیط:    39
محیط های شهری:    41
محیطهای عمومی واقع در محیط شهری:    41
ارزش اجتماعی:    43
معماری به عنوان بستر فرهنگ :    45
معماری یعنی خلاقیت :    46
زمینه های خلاقیت :    47
تخیل :    47
نمایش ارزش – نظم و بی نظمی ( تضاد ) :    48
حرکت از جزء به کل و کل به جزء:    48
زمینه های معنی بخش به یک فرم و خلق یک اثر معماری:    49
ضوابط و استانداردهای طراحی:    50
فضاهای هیدروتراپی:    50
انواع است ها:    51
است های درون زمین:    51
ویژگی ها و مشخصات است :    51
آموزش دسالان:    52
شنای تفریحی:    52
شنای حرفه ای و مسابقات:    52
است های چند منظوره:    53
سرانه های است های شنای س وشیده:    56
ضوابط در طراحی است :    57
- مواد شیمیایی در فضای حفاظت شده و ایمن نگهداری شوند.    58
واحدهای طراحی برای است های شنای س وشیده:    58
سونا و جکوزی:    59
سونای عربی:    60
سونای نمکین:    60
سونای فنل :    60
سونای خشک:    60
سونای مرطوب (تر):    61
سونای دوددار:    61
سونای بخور:    61
سونای بخاری (منقل فرنگی):    61
سونای شهری :    62
ملاحظات فنی ویژه :    62
جکوزی :    63
سرویس های بهداشتی:    64
تاسیسات سرمایش و گرمایش طرح پیشنهادی:    64
سیستم های مختلف تاسیساتی مکانیکی:    65
دستگاه هوارسان :    65
ایرواشر:    66
فن کویل:    66
رادیاتور:    66
استانداردهایکمیحرارت،تعویضهواوتهویهمطبوع:    67
سیستم تاسیسات مکانیکی پشتیبانی پروژه :    68
تمهیدات مقابله در برابر حریق طرح پیشنهادی:    69
سیستم های اعلام حریق:    70
خاموش کننده اتوماتیک    73
سیستم افشانک:    73
روشنایی سالن های شنا:    74
استانداردهایکمیروشنایی:    79
پارکینگ:    79
سازه :    80
مصالح:    81
بررسی کلی نمونه های خارجی آبدرمانی:    83
مجموعه آبدرمانی کالدا:galdeaتصویر(3-2)    83
کلوپ کالدا:    86
تجزیه و تحلیل آبگرمکالدا:    86
ج (3-1) خواص آبگرم    86
ج (3-2) خواص فیزیکی    86
ج (3-3) خواص شیمیایی    87
فضای است :    87
مجموعه آب گرم کالدا دارای فضاهای زیر می باشد:    87
سرویس های آب گرم:    87
انواع ماساژ:    88
مراقبتها:    88
سایر فعالیتها و خدمات:    88
شکل   (3-2)  پلان تراز  دوم کالدا    91
مجموعهآب درمانی بادن بادن در آلمان:    94
اتاقها و سوییتها    98
سوییت های معمولی (استاندارد)    98
شرح خدمات:    98
سرویس های آب گرم    98
3-8-2- ماساژ    98
آب گرم بش باجیلار    99
ب- تجهیزات فنی و ابزاری    99
تصویر (3-10)مجموعه مجتمع آب درمانی سبلان    100
3-11-9- مجتمع آبدرمانی ش ل    104
3-11-10- مجتمع آبدرمانی سردابه    108
برنامه فیزیکی    111
ج فضای اداری (6-1)    111
ج فضاهای خدماتی (6-2)    112
ج فضای اقامتی (6-3)    114
ج تاسیسات (6-4)    114
است نه(6-5    116
است مردانه (6-6)    117
دیاگرام ارتباطی    119


 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مجموعه آب درمانی ,تعریف آب درمانی ,هیدروتراپی ,هدف هیدروتراپی: 2 ,تاریخچه طب و آبدرمانی: 2 ,تاریخچه"آب درمانی": 2 ,مبانی نظری طرح معماری: 3 ,عوامل موثر در طراحی: 4 ,ویژگی بومی و منطقه ای محیط: 5 ,چار چوب نظری آب درمانی: 9 ,تئوری و اصول اساسی آب درمانی 9 ,دیدگاه پزشکی 11 ,آب چگونه درمان می کند,

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4447
 • مطالب مشابه: رساله, مجموعه ,آب درمانی
 • کلمات کلیدی: درمانی ,معماری ,طراحی ,سونای ,درمان ,ج ,درمانی برای ,رساله مجموعه ,توریسم درمانی ,است های شنای ,شنای س وشیده
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی ویلا شهر

 

تاریخ ایجاد 24/07/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 100   قیمت: 25000 تومان   حجم فایل: 320 kb  تعدادمشاهده  10  


فهرست: 
مقدمه
طرح مسأله
ضرورت مسأله
چکیده پروژه
روش تحقیق
فصل اول: مطالعات اولیه
1-1-1 فراغت
2-1-1 کارکردهای فراغت     
3-1-1 جایگاه و نقش فراغت در شهر نشینی معاصر       
4-1-1 تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت
5-1-1 خصایص عمده فراغت در شهر نشینی
6-1-1 ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت           
1-2-1 نقش تفرج در گذران اوقات فراغت                4
2-2-1 تعریف تفرج
1-3-1 تعریف تفریح
2-3-1 فعالیت های تفریحی
1-4-1 توریسم و جهانگردی                            8
2-4-1 جهانگردی و تأثیرات آن بر اقتصاد جهان
3-4-1 تأثیرات صنعت جهانگردی بر بخش های مختلف اقتصاد کشورها
4-4-1 جهانگردی و جایگاه آن در ایران  10
5-4-1 مشکلات توریسم درایران              11
1-5-1 مفهوم فرهنگ                     12
2-5-1 مجتمع های فرهنگی                             
1-6-1 طبقه بندی صنایع دستی در ایران 14
2-6-1 رشته های صنایع دستی موجود در اسان
فصل دوم: مطالعات پایه
1-1-2  استان اسان
2-1-2  تحولات جمعیتی 
3-1-2 بررسی جغرافیایی استان
 ( موقعیت جغرافیایی ، ارتفاعات ، آب و هوا ، بادها
1-2-2  مشهد
2-2-2 بررسی جمعیتی مشهد
1-3- 2 مشخصات کلی ناحیه طرقبه
2-3-2 طرقبه از نظر گردشگری                  
1-4-2 خصوصیات جغرافیایی ویلاشهر 
2-4-2 بررسی جمعیتی ویلاشهر
1-5-2 بند گلستان                                   
2-5-2 موقعیت و وسعت
3-5-2 جمعیت   
4-5-2 مشخصات بند
5-5-2 بازسازی و مرمت بند
6-5-2 تاریخچه ساختمان بند
7-5-2 بررسی اقلیمی منطقه بند گلستان
فصل سوم : مطالعات کالبدی
نقشه طرح پیشنهادی ویلاشهر
1-3 ضوابط و مشخصات طرح پیشنهادی ویلاشهر
1-1-3 ضوابط منطقه تفریحی و توریستی
2-1-3 ضوابط تأمین پارکینگ های عمومی 
3-1-3 ضوابط منطقه فضای سبز عمومی در حاشیه بند گلستان
4-1-3 ضوابط پلاک های واقع در حریم دریاچه بند 
ج مساحت مناطق کاربری های مختلف پیشنهادی در طرح ساماندهی
ج خلاصه ضوابط و مقررات مشترک طرح راهبردی – گردشگری ش ز و طرقبه
ج برنامه کاربری اراضی و منطقه بندی پیشنهادی محدوده طرح ویلاشهر
ج خلاصه ضوابط و مقررات اختصاصی
نقشه منطقه بندی
2-3 مطالعه ویژگی های محدوده از حیث عملکردهای شاخص و غالب
1-3-3 تجزیه و تحلیل معابر اصلی
2-3-3 بررسی نور و جهات وزش باد در سایت
3-3-3توپوگرافی
4-3-3نقشه مالکیت عمده اراضی
5-3-3 کاربری های شاخص اطراف سایت  
6-3-3مطالعات ترافیک 
ع ها
جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات
فصل چهارم : مطالعات تطبیقی
نمونه خارجی ( مرکز ژان ماری تجیبائو
نمونه داخلی
فصل پنجم : برنامه ریزی فیزیکی
1-5 بخش فرهنگی:
1-1-5مجتمع های فرهنگی ، 2-1-5گالری (نمایشگاه) ، 3-1-5  سالن چند منظوره ،
4-1-5 آمفی تئاتر روباز
2-5بخش خدماتی:  92-89
1-2-5رستوران ، 2-2-5 بازار صنایع دستی و بازار هفتگی ، 3-2-5 تریا ، 4-2-5 چایخانه ،
5-2-5کیوسک های فروش تنقلات ،6-2-5 نگهبانی و اطلاعات ، 7-2-5 پارکینگ ،
8-2-5 خانه ،9-2-5 سرویس ها
3-5 بخش اقامتی
4-5 بخش تفریحی
5-5 بخش فضای سبز و باز مجموعه
6-5 اثاثه فضاهای شهری
جداول برنامه ریزی فیزیکی فضا ها 
فصل ششم : طراحی


 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی ویلا, ,مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی ویلا, , پروژه مجموعه تفریحی توریستی اقامتی ویلا, ,پروپوزال رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی ویلا, , پایان نامه مجموعه تفریحی توریستی اقامتی ویلا, ,پلان مجموعه تفریحی توریستی اقامتی ویلا, , پاو وینت مجموعه تفریحی توریست,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
تحقیق کامل مطالعات گردشگری , word
طرح توجیهی د ده کویرنوردی یزد - د ده توریستی کوریرنوردی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله مطالعات مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک
پروژه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی - word
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری
مطالعات طراحی مجتمع تفریحی توریستی واقامتی با رویکرد معماری پایدار
پروژه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گل گهر (دریاچه گهر)
پروژه مجموعه گردشگری تفریحی شمس تبریزی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4448
 • مطالب مشابه: رساله ,مجموعه ,تفریحی, توریستی ,اقامتی, ویلا شهر
 • کلمات کلیدی: توریستی ,تفریحی ,مطالعات ,طراحی ,اقامتی ,رساله ,تفریحی توریستی ,مجموعه تفریحی ,مطالعات طراحی ,اقامتی ویلا ,توریستی اقامتی ,مجموعه تفریحی توریس
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی نوشهر

 

تاریخ ایجاد 25/07/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 145   قیمت: 28000 تومان   حجم فایل: 11960 kb  تعدادمشاهده  54  


فهرست مطالب
فصل اول : مطالعات شناخت پروژه
1-1)  : توریسم و گردشگری  
1-1-1) تعریف توریسم ........................................................................................................................ 3
1-1-2) صنعت توریسم و گردشگری ...................................................................................................... 4
1-1-3) تاریخچه گردشگری .................................................................................................................. 5
1-1-4) جاذبه گردشگری ...................................................................................................................... 5
1-1-5) انواع جاذبه های گردشگری ........................................................................................................ 6
1-5-1-1) جاذبه های طبیعی ........................................................................................................... 6
 (2-5-1-1جاذبه های تجاری  ......................................................................................................... 6
 (3-5-1-1جاذبه های تاریخی ......................................................................................................... 7
 (4-5-1-1جاذبه های قومی و فرهنگی ............................................................................................. 7
 (5-5-1-1جاذبه های درمانی .......................................................................................................... 7
 (6-5-1-1رویداد های خاص ......................................................................................................... 8
 (7-5-1-1پارک ها ........................................................................................................................ 8
(8-5-1-1گردشگری مذهبی ........................................................................................................... 9
 (9-5-1-1سایر جاذبه های گردشگری .............................................................................................. 9
1-1-6) گردشگری در ایران ................................................................................................................... 9
1-1-7) نتیجه .................................................................................................................................... 11
1-2) : مطالعات اقلیمی
1-2-1( اقلیم و معماری سنتی ............................................................................................................. 12
1-1-2-1) ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب ............................................................ 13
2-1-2-1) فرم ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب ........................................................................... 16
3-1-2-1) انتخاب جهت استقرار ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب .................................................. 16
4-1-2-1) تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل و مرطوب ........................................................................ 17
1-2-2( تقسیمات اقلیمی ایران.............................................................................................................. 18
1-2-3( اقلیم استان مازندران................................................................................................................ 18
1-2-4(  وضعیت آب وهوایی نوشهر..................................................................................................... 19
1-2-5( درجه حرارت و گرما.............................................................................................................. 20
1-2-6( رطوبت ................................................................................................................................ 22
1-2-7( تابش آفتاب........................................................................................................................... 23
1-2-8(  جهت باد.............................................................................................................................. 24
1-2-9( بارندگی ............................................................................................................................... 26
1-2-10( ز له  ................................................................................................................................ 28
1-2-11( ج بیو کلیماتیک.............................................................................................................. 29
1-2-12) نیاز کوران در ساختمان در اقلیم معتدل ومرطوب ...................................................................... 30
 (13-2-1نتیجه ................................................................................................................................. 31

فصل دوم : مبانی نظری طرح
  (1-2مبانی نظری آب
2-1-1)مروری از گذشته تا به امروز ...................................................................................................... 35
 (2-1-2ارتباط انسان و آب .................................................................................................................. 36
 (3-1-2آب و روانشناسی .................................................................................................................... 39
  (4-1-2جمع بندی  ...........................................................................................................................41
  (2-2ترکیب با آب
  (1-2-2شفافیت و نفوذ پذ یری .......................................................................................................... 42
  (2-2-2شکل و ساختار ......................................................................................................................42
  (3-2چگونگی تاثیر گذاری طبیعت بر انسان و معماری
  (1-3-2انسان و طبیعت ..................................................................................................................... 43
  (2-3-2ارتباط با طبیعت .................................................................................................................... 44
  (3-3-2معماری و طبیعت .................................................................................................................. 45
  (4-3-2مردم داری بنا های عمومی ..................................................................................................... 48
  (4-2گونه های متفاوت برقراری ارتباط با آب د روژه ها
  (1-4-2گردشگاه .............................................................................................................................. 49
  (2-4-2ساختار های کناره آب ............................................................................................................ 50
  (5-2محیط اطراف سایت و تاریخچه ی آن
  (1-5-2راه . مسیر . جریان ................................................................................................................. 50
  (2-5-2فرسایش و بهم آمیختگی ......................................................................................................... 51
 (3-5-2اثر گذشته در سایت ها ............................................................................................................ 51
  (4-5-2رنسانس ............................................................................................................................... 52
(6-2 منظر
  (1-6-2تعریف منظر ......................................................................................................................... 52
  (2-6-2معماری منظر ........................................................................................................................ 53
  (3-6-2فضای سبز عامل تعادل محیط زیست ........................................................................................ 54
  (4-6-2طراحی فضای سبز ................................................................................................................. 54
  (5-6-2کاربرد آب در طراحی فضای سبز ............................................................................................. 55
  (6-6-2کاربرد گیاهان در طراحی فضای سبز ......................................................................................... 56
(7-2 نتیجه
نتیجه ................................................................................................................................................ 57

فصل سوم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی
پیشگفتار ........................................................................................................................................... 60
مقدمه ................................................................................................................................................61
گردشگری ساحلی در ایران ....................................................................................................................62
پارک خطی ساحلی چیست ؟ ............................................................................................................... 64
3-1) مجتمع توریستی نمک آبرود ........................................................................................................ 65
3-2) ساحل کیش .............................................................................................................................. 68
3-3) پارک اویلت ......................................................................................................................... 71
3-4) پایانه دریایی یوکوهاما ................................................................................................................. 76
3-5) پارک ساحلی ونیس .................................................................................................................... 84
3-6) هتل خزر  ........................................................................................................................ 87
3-7) هتل نارنجسستان ........................................................................................................................ 91
3-8) نتیجه ....................................................................................................................................... 97
فصل چهارم : برنامه فیزیکی طرح
4-1 ) عناصر فضایی
4-1-1) رستوران  ........................................................................................................................... 100
4-1-1-1) سالن غذا خوری ...................................................................................................... 101
4-1-1-2) آشپز خانه ............................................................................................................... 102
4-1-2) تریا ................................................................................................................................... 103
4-1-3) فروشگاه ............................................................................................................................ 103
4-1-4) زمین بازی کودکان ............................................................................................................... 104
4-1-5) پارکینگ ها ......................................................................................................................... 105
4-1-6) بخش اداری ........................................................................................................................ 106
4-1-7) سرویس های بهداشتی ......................................................................................................... 107
4-1-8) محل بازیهای رایانه ای  ........................................................................................................ 108
4-1-9) سایر بخشهای خدماتی ......................................................................................................... 108
4-1-10) استاندارد تجهیزات ............................................................................................................ 108
4-1-11) ورودی ............................................................................................................................ 109
4-1-12) فضای ورودی .................................................................................................................. 110
4-1-13) ل و سالن پذیرش .......................................................................................................... 111
4-1-13) است س وشیده شنا  ........................................................................................................ 111
4 -2) فضاهای سبز و گیاهان
4-2-1) کاربرد گیاهان در معماری ..................................................................................................... 113
4-2-2) عناصری معماری ................................................................................................................. 113
4-2-3) هدایت دید و ایجاد حفاظ ..................................................................................................... 113
4-2-4) ایجاد و کنترل محوطه های خصوصی .......................................................................................114
4-2-5) درختان .............................................................................................................................. 114
4-2-6) فضای پیرامون درختان  ........................................................................................................ 115
4-3 ) استاندارد مسیر
4-3-1) شیبها و پله ها ..................................................................................................................... 115
4-3-2) دیوارها،حصارها و پرچینها .................................................................................................... 116
4-3-3) روشنایی ............................................................................................................................ 116
4-3-4) علائم و نشانه ها ................................................................................................................. 117
4-3-5) دسترسی پیاده ..................................................................................................................... 118
4-3-6) دسترسی معلولان ................................................................................................................. 118


4-4 ) مبلمان محوطه و تجهیزات ثابت
4-4-1) نیمکت ها ........................................................................................................................... 120
4-4-2) سطل زباله ........................................................................................................................... 120
4-4-3) گلدان های ثابت .................................................................................................................. 120
4-4-4) آبخوری ها .......................................................................................................................... 121
4-4-5) کیوسک های تلفن ................................................................................................................ 121
4-4-6) چراغها ............................................................................................................................... 122
4-4-7) درها .................................................................................................................................. 122
4-4-8) دکوراسیون فضاهای باز  ........................................................................................................ 123
4-4-9) معماری غشایی .................................................................................................................... 123
4-4-1-9) مزایای معماری غشایی ............................................................................................... 123
4-4-1-9) موارد استفاده.............................................................................................................. 124
4-5 ) نتیجه
نتیجه .............................................................................................................................................. 125

فصل پنجم: مطالعات سازه ای و تأسیساتی
 (1-5سازه در معماری )توسعه ی تاریخی(.............................................................................................128
(2-5 معرفی سیستم سازه .................................................................................................................. 129
(3-5 مطالعه سیستم سازه ای و تأسیساتی  ............................................................................................ 131          
 (4-5شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه ..............................................................................................  132
(1-4-5 اسکلت بندی ................................................................................................................ 132
 (2-4-5دیوارهای باربر .............................................................................................................. 133
(3-4-5 ساختار م ه ............................................................................................................... 133
(5-5  خصوصیات محیط و مبانی طرح ................................................................................................ 134
 (6-5 نیاز های حرارتی و برودتی تهویه مطبوع ..................................................................................... 135
(7-5 نحوه تعیین حرارت و برودت .................................................................................................... 135
 (8-5 تشریح سیستم های تهویه مطبوع مناسب برای مجموعه ................................................................. 136
 (1-8-5کولر گازی و پنکه سقفی ................................................................................................ 136
 (2-8-5تهویه برای آپارتمان ها و فضاهای عمومی ......................... ............................................... 137
 (3-8-5 سیستم تهویه یکپارچه با فن کویل و هواساز ..................................................................... 138
(9-5 انتخاب سیستم های تهویه مطبوع مناسب ..................................................................................... 139
(10-5نتیجه .................................................................................................................................... 140فصل ششم : طرح پیشنهادی
6-1) تحلیل سایت
6-1-1) موقعیت .............................................................................................................................. 144
6-1- 3) دید ................................................................................................................................... 145
6-1- 2) دسترسی ............................................................................................................................ 145
6-1- 4) همسایگی .......................................................................................................................... 145
6-2)  طرح پیشنهادی
فهرست تصاویر
فصل اول : مطالعات شناخت پروژه
تصویر 1--24-1) رودخانه های در جریان ( اقلیم معتدل و مرطوب) .......................................................... 20
تصویر 1--25-2) نقشه تقسیمات اقلیمی زمستانی ................................................................................... 21
تصویر 1--25-3) نقشه تقسیمات اقلیمی تابستانی ................................................................................... 22
تصویر 1--27-1) تابش آفتاب در ساحل نوشهر ...................................................................................... 23
تصویر 1--27-2) جهت قرارگیری ساختمان در اقلیم مورد نظر ................................................................. 24
تصویر 1--28-1)نمودار باد غالب و حداکثر سرعت وزش باد ، طبق آمار ایستگاههای سینوپتیک از تاریخ تأسیس در نوشهر ............................................................................................................................................... 25
تصویر 1--28-2) نمودار جهت و سرعت باد در نوشهر ............................................................................ 25
تصویر 1--29-2) نمودار معدل میزان بارندگی درجه حرارت بیست و دوساله ای ایران درسال 40 .......... 27
تصویر 1--29-3) نمودار معدل میزان بارندگی درجه حرارت بیست و دوساله ای ایران  درسال 61 ......... 27
تصویر 1--210-1) نقشه مناطق ز له خیز در ایران ................................................................................. 28
فصل سوم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی
تصویر 3-1-1) امکانات تفریحی در ایستگاههای بالای تله ک ن................................................................. 65
تصویر 3-1-2) امکانات تفریحی در ایستگاههای بالای تله ک ن................................................................. 65
تصویر 3-1-3) چشم انداز منطقه توریستس نمک آبرود............................................................................. 66
تصویر 3-1-4) شهرک توریستی نمک آبرود............................................................................................ 67
تصویر 3-2-1) ساحل کیش.................................................................................................................. 68
تصویر 3-2-2) امکانات تفریحی در ساحل کیش...................................................................................... 69
تصویر3-3-1)پارک اویلت............................................................................................................... 71
تصویر3-3-2) محور شمالی – جنوبی در پارک اویلت.......................................................................... 72
تصویر3-3-3) محور شرقی – غربی در پارک اویلت............................................................................ 72
تصویر3-3-4) تصویر هوائی پارک اویلت........................................................................................... 73
تصویر3-3-5) کره آسمان نما در  پارک اویلت.................................................................................... 74
 تصویر3-3-6) المانهای موجود در  پارک اویلت................................................................................. 75
تصویر3-4-1) پایانه دریائی یوکوهاما...................................................................................................... 77
تصویر3-4-2) ورودی پایانه دریائی یوکوهاما........................................................................................... 78
تصویر3-4-3) سطوح شیبدار در محوطه خارجی پایانه دریائی یوکوهاما....................................................... 80
تصویر3-4-4) تعبیه باغ بر روی بام........................................................................................................ 81
تصویر3-4-5) سطوح شیبدار در داخل فضاها.......................................................................................... 82
تصویر3-4-6) مقاطع........................................................................................................................... 83                   
تصویر3-4-7) موقعیت پایانه در شهر...................................................................................................... 83
تصویر3-4-8) پلان مجموعه................................................................................................................. 83
تصویر3-4-9) سایت پلان.................................................................................................................... 83
تصویر3-5-1) ساحل ونیس ................................................................................................. 85
تصویر3-6-1) هتل هایت خزر.............................................................................................................. 87
تصویر3-6-2) هتل هایت خزر در شب................................................................................................... 88
تصویر3-6-3)  ورودی اصلی هتل......................................................................................................... 90
تصویر3-6-4)  ل اصلی هتل............................................................................................................. 90
تصویر3-7-1)  نمای اصلی هتل نارنجستان............................................................................................. 91
تصویر3-7-2)  آبشار سنگی درون ل ................................................................................................... 92
تصویر3-7-3)  تفرجگاه ساحلی ........................................................................................................... 93
تصویر3-7-4)  ویلاهای استیجاری هتل ................................................................................................. 94
تصویر3-7-5)  فضای نشیمن بین ویلا ها................................................................................................ 95
فصل ششم : طرح پیشنهادی
تصویر 6-1-11-) ع هوایی از سایت مورد نظر................................................................................. 144
تصویر 6-1-12-) ع هوایی از سایت مورد نظر................................................................................. 145
فهرست جداول
فصل اول : مطالعات شناخت پروژه
تصویر 1--25-1) ج معدل درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا ............................................................. 21
تصویر 1--26-1) ج میانگین رطوبت .............................................................................................. 23
تصویر 1--29-1) ج معدل 10 سال بارندگی در ماههای مختلف نوشهر..................................................26
تصویر 1--211-1) ج بیو کلیماتیک ساختمانی در نوشهر......................................................................29
فصل پنجم : مطالعات سازه ای و تأسیساتی
تصویر 5-1) ج ارائه روشهای کنترل حرارت.................................................................................... 140 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات کامل مجموعه تفریحی توریستی پایان نامه کامل مجموعه تفریحی توریستی طرح نهایی کامل مجموعه تفریحی توریستی رساله کامل تفریحی تریستی ,مجتمع گردشگری ,پایان نامه مجتمع ... گردشگری , ید رساله مجتمع ... گردشگری , ید طرح ... نهایی ... ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع گردشگری با رویکرد ا یستم کوهستانی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4449
 • مطالب مشابه: رساله ,مجموعه ,تفریحی, توریستی, اقامتی نوشهر
 • کلمات کلیدی: تصویر3 ,تصویر ,گردشگری ,تفریحی ,پارک ,معماری ,پارک اویلت ,اقلیم معتدل ,تفریحی توریستی ,مجموعه تفریحی ,درجه حرارت ,مجموعه تفریحی توریستی ,مطالعا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

طرح مجتمع تفریحی –گردشگری و آب درمانی مهارلو

 

تاریخ ایجاد 25/07/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 80   قیمت: 28000 تومان   حجم فایل: 1956 kb  تعدادمشاهده  56  


فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
محل ساخت و اجرای طرح 3
بررسی وضع موجود و موقعیت جغرافیایی استان 4
موقعیت شهرستان سروستان 4
پیشینه تاریخی : 5
جاذبه تاریخی و گردشگری سروستان 5
جاذبه های طبیعی شهرستان 6
جاذبه تاریخی شهرستان 6
جاذبه های مذهبی شهرستان 7
جاذبه مهم گردشگری 7
روستای مهارلو : 7
موقعیت جغرافیایی و تاریخچه آن 7
محل و ساخت اجرای طرح 8
ویژگی های اقلیمی منطقه
درجه حرارت 9
بارندگی : 9
زمین شناسی و ژئوموفولوژی 9
ارتفاع
شیب 10
ز له و زمین لغزشی 10
سیل خیز بودن منطقه 10
وضعیت پوشش گیاهی و جانوری منطقه 11
پوشش گیاهی منطقه مهارلو 11
پوشش جانوری 12
پرندگان 12
آب درمانی(هیدرو تراپی ) 13
ورزش در آب و نقش شنا در ارتقای بهروری (آب درمانی ) 14
خاصیتهای درمانی 16
منافع بالقوه گردشگری 17
ضرورت و اه طرح (امتیازات این طرح ) 18
آرمان هاو اه کلی طرح 19
انواع گردشگری در روستای مهارلو و منطقه مهارلو 20
صنایع دستی 21
موقعیت اجتماعی و فرهنگی 22
جاذبه های گردشگری روستا 22
زاده خدیجه بانو 24
بقعه متبرکه بی بی شریفه خاتون 24
تل شاهرخی 24
تپه (تل )شرقی 25
کاروانسرای شاه عباسی 25
دریاچه مهارلو 25
مساحت تالاب (دریاچه مهارلو) 26
تاریخچه حفاظت 26
اقلیم منطقه 27
پوشش گیاهی منطقه مهارلو(گونه های گیاهی ) 27
گیاهان زراعی 27
پوشش جانوری 28
پرندگان 28
منابع تاًمین آب دریاچه مهارلو 31
زمین شناسی و ژئومورفرولوژی دریاچه 31
حوزه دریاچه 32
خواص فیزیکی و شیمیایی آب 32
منشاً نمک تالاب 32
بررسی وضعیت زیست محیطی 33
میزان تولید زباله 34
جمع آوری زباله و دفع زباله 34
میزان تولید فاضلاب 35
مدیریت زیست محیطی 36
آموزش زیست محیطی 38
مدیریت پسماند و پایش زیست محیطی 38
مدیریت پسماند و جلوگیری از رها سازی آنها در محیط توسط گردشگران از طریق
آب
برق 41
سیستم مخابراتی (تلفن ،اینترنت و..) 41
راه های ارتباطی و نحوه دسترسی به منطقه گردشگری مهارلو 41
فازبندی کلی و زمانبندی اجرای طرح 43
مرحله دوم (فاز دوم طرح ) 44
فاز سوم طرح 44
توجیه اقتصادی 47
پیش بینی طرح ها و پروژه های عملیاتی توسعه گردشگری 48
مبانی و اطلاعات اولیه 48
جریان نقدی وجی (هزینه های سرمایه گذاری ) 49
جریان نقدی ورودی (درآمد حاصل از اجرای طرح ) 50
جریان نقدی 50
ظرفیت واقعی و ظرفیت پیش بینی شده 50
ید زمین 51
ارزش فعلی سرمایه گذاری (nvp) 51
نقطه سر به سر 52
منابع انسانی 52
دوره بازگشت سرمایه 54
تأثیر صنعت گردشگری در اشتغال منطقه 54
وضعیت و روندهای گردشگری در منطقه مهارلو 58
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله طرح مجتمع تفریحی –گردشگری و آب درمانی, ,مطالعات طرح مجتمع تفریحی –گردشگری و آب درمانی, , پروژه طرح مجتمع تفریحی –گردشگری و آب درمانی, ,پروپوزال رساله طرح مجتمع تفریحی –گردشگری و آب درمانی, , پایان نامه طرح مجتمع تفریحی –گردشگری و آب درمانی, ,پلان طرح مجتمع تفریحی –گردشگری و آب درمانی, , پاو و,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
تحقیق کامل مطالعات گردشگری , word
طرح توجیهی د ده کویرنوردی یزد - د ده توریستی کوریرنوردی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4450
 • مطالب مشابه: طرح ,مجتمع, تفریحی –گردشگری ,و, آب درمانی,مهارلو
 • کلمات کلیدی: گردشگری ,درمانی ,مهارلو ,تفریحی ,منطقه ,مجتمع ,مجتمع تفریحی ,تفریحی –گردشگری ,مطالعات طراحی ,طراحی مرکز ,منطقه مهارلو ,مجتمع تفریحی –گردشگری ,
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی در قالب فضای تفریحی , فراغتی , فرهنگی

 

تاریخ ایجاد 25/07/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 108   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 11 kb  تعدادمشاهده  44  


فهرست مطالب

1- فصل اول :
1-1 عنوان تحقیق :
1-2 چکیده تحقیق :
1-3 فهرست مطالب :
1-4 مقدمه :
1-5  طرح مسئله :
1-6 ابعاد مسئله :
1-7 ضرورت مساله :
1-8 روش تحقیق :
1-9 قلمرو و محدوده مکانی تحقیق :

2-فصل دوم :
2-1 مبانی نظری عام
2-1-1 تعاریف و مفاهیم مربوط به فضای شهری و تاریخچه شکل گیری
2-1-1-1-فضای شهری
2-1-1-2-ادراک فضای شهری
2-1-1-3 تحلیل فضای شهری
2-1-1-4احیای فضای شهری
2-1-2- مفهوم فضای باز شهری و تاریخچه شکل گیری ان
2-1-3 مفهوم خیابان و محور های ارتباطی و تاریخچه ان
2-1-3-1- خیابان و فضای شهری
2-1-3-2- تاریخ خیابان
2-1-3-3 مفهوم خیابان در ایران
2-1-4 فضای شهری در عصر جدید
2-1-5- تعاریف و مفاهیم فرهنگ و اوقات فراغت
2-1-5-1 تعریف فرهنگ
2-1-5-2 فرهنگ عمومی
2-1-5-3 فرهنگ و نقش ان
2-1-5-4 نظریات تفریح
2-1-5-5 طبقه بندی تفرج گاه ها
2-1-5-6 عملکرد فضای سبز در ساخت کالبدی شهر ها
2-1-5-7 تعریف اوقات فراغت و انواع ان
2-1-5-8 ویزگی ها و کارکرد های اوقات فراغت
2-1-5-9 مشخصات فراغت در دوران جدید
2-1-5-10 عوامل تاثیر گذار بر مفهوم فراغت
2-1-5-11 فراغت در ایران
2-1-5-12 بررسی یک تحقیق در شهر داریها و اوقات فراغت شهر وندان
2-1-5-12-1 محل گذران اوقات فراغتت شهر وندان
2-1-5-12-2- نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان
2-1-5-12-3 مشکلات گذران اوقات فراغت شهر وندان
2-1-5-12-4 نتیجه گیری
2-1-5-13 بررسی نمونه هاو تجارب موفق استفاده از فضاهای شهری در جهان
         
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله تفریحی , فراغتی , فرهنگی , ,مطالعات تفریحی , فراغتی , فرهنگی , , پروژه تفریحی , فراغتی , فرهنگی , ,پروپوزال رساله تفریحی , فراغتی , فرهنگی , , پایان نامه تفریحی , فراغتی , فرهنگی , ,پلان تفریحی , فراغتی , فرهنگی , , پاو وینت تفریحی , فراغتی , فرهنگی , , رایگان تفریحی , فراغتی , فرهنگی ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
تحقیق کامل مطالعات گردشگری , word
طرح توجیهی د ده کویرنوردی یزد - د ده توریستی کوریرنوردی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله مطالعات مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک
پروژه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی - word
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری
مطالعات طراحی مجتمع تفریحی توریستی واقامتی با رویکرد معماری پایدار
پروژه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گل گهر (دریاچه گهر)
پروژه مجموعه گردشگری تفریحی شمس تبریزی

اطلاعات

رساله هتل آب معدنی سرعین

 

تاریخ ایجاد 06/08/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 132   قیمت: 16000 تومان   حجم فایل: 3174 kb  تعدادمشاهده  49  


مقدمه. ۱
اه طرح: ۴
پیشینه تحقیق: ۴
روش کار و تحقیق: ۶
۲-۱-مطالعات تاریخی استان: ۸
۲-۲- آثار تاریخی اردبیل: ۹
۲-۳- جمعیت: ۹
۲-۴- مطالعات فرهنگی: ۹
۲-۵- مطالعات اقتصادی: ۱۰
۲-۶- مطالعات کالبدی: ۱۱
۲-۷- مواد و مصالح: ۱۳
۳-۱- آب و هوا: ۱۵
۳-۲- موقعیت جغرافیایی: ۱۵
۳-۳- پستی و بلندی: ۱۶
۳-۴- زمین شناسی: ۱۷
۳-۵- باد: ۱۷
بادهای شرقی : ۱۷
بادهای غربی : ۱۷
باد مغان یلی : ۱۸
تابش خورشید: ۱۸
۴-۱- تاریخچه آبهای معدنی: ۲۲
۴-۲- آبهای گرم معدنی ایران: ۲۲
۴-۳- چشمه های آبگرم معدنی سرعین: ۲۴
۴-۳-۱- نحوه به وجود آمدن چشمه های آب معدنی سرعین: ۲۶
۴-۳-۲- مشخصات چشمه های آبگرم معدنی سرعین: ۲۶
۴-۳-۳- چشمه های ویلادره: ۲۸
۵-۱- فوائد ایجاد مراکز آبدرمانی: ۳۰
۵-۲- روشهای متداول در مراکز آبدرمانی: ۳۱
۵-۲-۱- روش نوشیدن ( خوراکی ): ۳۱
۵-۲-۲-روش برون درمانی انفرادی: ۳۲
۵-۲-۲-۱- ها: ۳۲
۵-۲-۲-۲- دوشها: ۳۳
۵-۲-۲-۳- ماساژها: ۳۳
۵-۲-۳- برون درمانی دسته جمعی: ۳۴
۵-۳- برنامه زمانبندی درمانی در فضاهای آبدرمانی: ۳۵
۵-۴- لوازم و دستگاههای آبدرمانی: ۳۶
۵-۴-۱- دوشهای آب پاش ( با دوش افقی ): column – shower. 36
5-4-2- دوشهای پرت ( با دوش پرت ): jet shower. 37
5-4-3- وان جوشان ( وان جوشان ): gaseous bath. 38
5-4-4- وان با دوش زیر آبی: under water m age bath. 38
5ـ ۴ ـ ۵٫ شستشوی داخلی: purging bath. 39
5-4-6- است های تمرینی و جریان سریع: jet stream pool 40
5-4-7- ائروسل یا بخار: affusion unit aerosol 41
5-4-8- آبفشان یا بخور: spraying inhalation unit 42
5-4-9- سونا: sauna bath. 42
5-4-10- ماساژ: m age. 43
5-4-11- ژیمناستیک ( بدنسازی) gyamnasiun room… 44
5-4-12- مکانوتراپی: mechanothe y room… 44
5-4-13- اتاق استراحت: rest room… 45
6-1- هتل: ۴۷
۶-۲- هتل در یک تقسیم بندی کلی: ۴۸
۶-۲-۱- هتل مرکز شهر: ۴۸
۶-۲-۲- هتل بین راهی: ۴۸
۶-۲-۳- هتل فرودگاه: ۴۸
۶-۲-۴- هتل تفریحی: ۴۸
۶-۳- هتل و آب معدنی: ۴۹
۷-۱- دلایل انتخاب پروژه: ۶۲
۷-۱-۱- جایگاه جهانگردی در دنیای امروز: ۶۲
۷-۱-۲- ایران، سرزمین جاذبههای جهانگردی: ۶۲
۷-۱-۳- سرعین: ۶۳
۷-۲- دلایل شکل گیری مفهوم پروژه: ۶۴
۷-۳- دلایل انتخاب سایت و تحلیل آن: ۶۶
۷-۳-۱- کاربری توریستی زمین: ۶۶
۷-۳-۲- نزدیک بودن به دو هتل موجود در شهر: ۶۶
۷-۳-۳- نزدیک بودن به چشمه آبگرم معدنی ( میش گلی): ۶۷
۷-۳-۴- دسترسی سریع به جاده اصلی: ۶۷
۷-۳-۵- امکان اشراف یه کوه سبلان: ۶۸
۷-۳-۶- عدم سستی زمین بجهت مسیر دفع آبهای معدنی: ۶۸
۷-۴- مشخصات سایت و نحوه استقرار مجموعه: ۶۸
۷-۴-۱- وضعیت تابش خورشید: ۶۸
۷ـ۴ـ۲ . دید و منظر: ۶۸
۸-۱- هسته اصلی: ۷۵
۸-۱-۱- اتاق خوابها: ۷۵
۸-۱-۱-۱- اتاقهای خواب: ۷۵
۸-۱-۱-۲- کریدور اصلی: ۷۵
۸-۱-۱-۳- هال ورودی آسانسورها: ۷۶
۸-۱-۱-۴- نشیمن: ۷۶
۸-۱-۱-۵- بخش خانه داری و خدمات: ۷۶
۸-۱-۱-۶- پلههای فرار: ۷۷
۸-۱-۱-۷- آسانسور ورزشی: ۷۷
۸-۱-۲-ل : ۷۷
۸-۱-۳- پیشخوان :(front office) 78
8-1-4- تریا: ۷۸
۸-۱-۵- خانه و سرویسهای بهداشتی: ۷۹
۸-۱-۶- فروشگاهها: ۷۹
۸-۱-۷- بالابرها: (ارتباطات عمودی) ۷۹
۸-۱-۷-۱- بالابر مسافرین : ۷۹
۸-۱-۷-۲- بالابر تشریفاتی: ۸۰
۸-۱-۷-۳- بالابر خدماتی : ۸۰
۸-۱-۷-۴- بالابر اشپزخانه: ۸۰
اداری: ۸۰
رستورانها: ۸۱
بخش بازی و بازیهای کامپیوتری: ۸۱
بخش فرهنگی: ۸۲
۸-۲-۱- ورودی.. ۸۲
۸-۲-۲-گالری.. ۸۲
۸-۲-۲-۱٫سالن اصلی.. ۸۲
۸-۲-۲-۲٫قسمت پشتیبانی.. ۸۲
۸-۲-۳- سینما(سالن کنفرانس و گردهمایی) ۸۳
۸-۲-۳-۱٫سالن اصلی.. ۸۳
۸-۲-۳-۲- انبار. ۸۳
۸-۲-۳-۳- فضاهای پشت صحنه. ۸۳
۸-۲-۳-۴- پشتیبانی.. ۸۳
۸-۲-۳-۵- اتاق پرو‍‍‍‍‍ژ یون. ۸۳
اتاق آرشیو. ۸۳
اتاق برق.. ۸۳
۸-۲-۳- ۸- اتاق استراحت پرسنل.. ۸۳
کتابخانه، سمعی بصری و سایت کامپیوتری.. ۸۳
۸-۲-۴-۱٫سالن اصلی.. ۸۴
۸-۲-۴-۳–کتابخانه. ۸۴
۸-۲-۴-۴- سمعی بصری.. ۸۴
۸-۲-۴-۵- سایت کامپیوتری.. ۸۴
فضای پشتیبانی.. ۸۴
بالابرها (ارتباط عمودی) ۸۴
بخش ورزشی.. ۸۵
۸-۳-۱- هال اصلی.. ۸۵
۸-۳-۱-۱- ورودی اصلی.. ۸۵
۸-۳-۱-۲- محل سایت کامپیوتری.. ۸۵
۸-۳-۱-۳- در بخش طبقات اتاق خوابها در مورد آن توضیح داده شد . ۸۵
۸-۳-۱-۴- اطلاعات… ۸۵
۸-۳-۲- آبدرمانی.. ۸۵
۸-۳-۲-۱- فضای ورودی.. ۸۶
۸-۳-۲-۲-محل تحویل کفش و حوله و فروش مایو. ۸۶
۸-۳-۲-۳- انبار مخصوص کفش و حوله تمیز. ۸۶
۸-۳-۲-۴- رختکن و کمد. ۸۶
۸-۳-۲-۵- سرویسهای بهداشتی.. ۸۶
۸-۳-۲-۶- هال تقسیم. ۸۶
بالابرها ۸۶
بخشهای آبدرمانی.. ۸۶
۸-۳-۴-۱-دوشها ۸۶
۸-۳-۴-۲- اتاق آب افشان (بخور) ۸۷
۸-۳-۴-۳- اتاق بخار (ائروسل) ۸۷
۸-۳-۴-۴- سونا ۸۷
۸-۳-۴-۵- ک ن دوش افقی.. ۸۷
ک ن دوش پرت .. ۸۷
وان جوشان. ۸۷
وان دوش زیر آبی.. ۸۷
دوش درون زدا ۸۷
جکوزی خو ده ۸۷
جکوزی خو ده ۸۷
حوضچه ارتباطی با است . ۸۷
۸-۳-۴-۱۳٫است ها ۸۸
۵٫پرسنل.. ۸۸
۸-۳-۵-۱٫ کریدور خدماتی.. ۸۸
۸-۳-۵-۲٫هال تقسیم بخش خدماتی.. ۸۸
۸-۳-۵-۳٫ اتاق استراحت پرسنل.. ۸۸
۸-۳-۵ -۴٫ سرویسهای بهداشتی پرسنل.. ۸۸
۸-۳-۵-۵٫ اتاق کمکهای اولیه. ۸۸
۸-۳-۵-۶٫ انبار. ۸۸
فضاهای ذیل در طبقه دوم آبدرمانی قرار دارند: ۸۸
۸-۳-۶- فضاهای جانبی.. ۸۸
۸-۳-۶-۱٫اتاق ماساژ. ۸۸
۸-۳-۶-۲٫اتاق مکانوتراپی.. ۸۸
۸-۳-۶-۳٫فضای استراحت… ۸۸
۸-۳-۶-۴٫اتاق بدنسازی.. ۸۸
خدماتی- پشتیبانی.. ۸۸
۸-۴-۱٫ ورودی خدماتی.. ۸۸
۸-۴-۱-۱- قسمت نگهبانی و کارت زنی.. ۸۹
۸-۴-۱-۲- محوطه بارنداز. ۸۹
۸-۴-۲- تاسیسات مکانیکی و برق.. ۸۹
۸-۴-۳-کارگاههای خدماتی.. ۸۹
۸-۴-۴- فضای پرسنل.. ۸۹
۸-۴-۴-۱- رختکن – دوش و سرویسهای بهداشتی.. ۸۹
۸-۴-۴-۲٫ غذا خوری.. ۹۰
۸-۴-۵-آشپزخانه اصلی.. ۹۰
۸-۴-۵-۱٫سالن طبخ.. ۹۰
۸- ۴- ۵-۲- فضای ظرفشویی.. ۹۰
۸ -۴- ۵- ۳ – بالا بر آشپزخانه. ۹۰
۸-۴-۶- انبار و سردخانه. ۹۰
۸-۴-۶-۱- انبار. ۹۰
۸-۴-۶-۲- سردخانه. ۹۰
۸-۴-۷- رختشویخانه. ۹۰
۸-۴-۷-۱٫ شوت و اتاقک محلفه کثیف… ۹۰
۸ـ۴ـ۷ـ۲٫ اتاق مسئول. ۹۱
۸ـ۴ـ۷ـ۳٫خشکشویی.. ۹۱
۸ـ۴ـ۸٫ خانه داری.. ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۱٫ انبار ملحفه تمیز. ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۲٫اتاق خانه دار. ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۳٫ اتقا وسایل گمشده ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۴٫ اتاق تحویل روپوش… ۹۱
۸-۴-۹- بالاتر خدماتی.. ۹۱
۸-۴-۱۰- پارکینگها ۹۱
۸-۴-۱۰-۱- پارکینگ داخلی.. ۹۱
۸-۴-۱۰-۲٫پارکینگهای محوطه. ۹۲
سازه ۱۰۸
تأسیسات… ۱۰۹
۱۰-۲-۱- سیستم تهویه مطبوع. ۱۰۹
۱۰-۲-۲- تنظیم هوا ۱۱۰
۱۰-۲-۳- موتور خانه بخش آبدرمانی.. ۱۱۰
میزان مصرف آب معدنی فضاهای آب درمانی.. ۱۱۰
توضیح آب سرد و گرم معدنی.. ۱۱۱
جنس و مشخصات لوله ها ۱۱۲
محافظت چشمه. ۱۱۲
سیستمهای دیگر. ۱۱۴
مواد و مصالح.. ۱۱۵
۱۱-۱- فضای اولیه. ۱۱۸
۱۱-۲- عوامل تاًثیر گذار بر روند شکل گیری.. ۱۲۰</p>
<p>منابع و مآحذ. ۱۲۴


کلمات کلیدی مرتبط:
هتل ,رساله ,آبدرمانی ,رساله مجموعه اقامتی ,هتل آبدرماتی ,رساله هتل , آب معدنی سرعین ,آب و هوا: ۱۵ ,موقعیت جغرافیایی: ۱۵ ,پستی و بلندی: ۱۶ ,زمین شناسی: ۱۷ ,باد: ۱۷ ,بادهای شرقی : ۱۷ ,بادهای غربی : ۱۷ ,باد مغان یلی : ۱۸ ,تابش خورشید: ۱۸ ,۴-۱- تاریخچه آبهای معدنی: ۲۲ ,۴-۲- آبهای گرم معدنی ایران: ۲۲ ,۴-,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله طراحی مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی
رساله طراحی مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی مجموعه توریستی تفریحی آبدرمانی
مطالعات طراحی مجموعه توریستی تفریحی گردشگری با رویکرد ا یستم
مطالعات و رساله طراحی مجتمع آب درمانی
پایان نامه پدیده سیاحت
مطالعات طرح نهایی مجتمع تفریحی و گردشگری
پاو وینت مطالعات پایه گردشگری
مطالعات طرح نهایی طراحی د ده توریستی پایدار
مطالعات طراحی اقامتگاه تفریحی توریستی کوهستانی
مطالعات مجموعه گردشگری توریستی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4452
 • مطالب مشابه: رساله هتل آب معدنی سرعین
 • کلمات کلیدی: معدنی ,مطالعات ,اتاق ,آبدرمانی , ,طراحی ,معدنی سرعین ,مطالعات طراحی ,سرویسهای بهداشتی ,رساله طراحی ,آبگرم معدنی ,مطالعات طراحی مجموعه ,طراحی مج
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی مجتمع آب درمانی بیله درق سرعین ۱۰۵ صفحه + فایل های اتوکد و م + رندر و پوسترها

 

تاریخ ایجاد 24/08/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: ۱۰۵ صفحه + فایل های اتوکد و م + رندر و پوسترها   قیمت: 28000 تومان   حجم فایل: 24929 kb  تعدادمشاهده  73  تماشای آب زلال، جلای چشم است . شنیدن نغمه و موسیقی آب ، الهام بخش حیات است سپردن تن بیمار و خسته به آب حافظ سلامت جسم است و نشاط روح . صدای آب ، نوشیدن آب و نسیم آب فرح انگیز است و روح افزا .
آب از شگفتی های خلقت و هستی است و از عنــاصر اصــلی چهار گانه . که خداوند می فرماید : ما زندگانی هر چیز را از آب قرار داده ایم و بدون آب هیچ چیزی وجود نخواهد داشت هیچ جنبنده ای نتواند جنبید.
مقدمه:
امروزه مساله جهانگردی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. جهانگرد و صنعت جهانگردی جایگاه ویژه ای برای خود پیدا نموده است، تا جایی که در اکثر کشورها با مسائل مهم تی در رقابت می باشد.
در جهان امروز، مساله تبادل فرهنگی برداشته شدن مرزها و برطرف و برگردان اقتصادی بیشتر این صنعت به نسبت دیگر امور با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر طبیعی کشورها از طرف دیگر، جایگاه مهم توریست و صنعت توریسم را بهتر معرفی می نماید.

مطالعات مجموعه آب درمانی,رساله مجموعه آب درمانی,پایان نامه مجموعه آب درمانی,طرح نهائی مجموعه آب درمانی,برنامه فیزیکی مجموعه آب درمانی

امروزه برخی از آبهای زیر زمینی که وشان و جوشان از عمق و ژرفای زمین می جوشد و بیرون می آید که آنها را آبهای معدنی می گویند .
جلوه های آب متنوع و پر جاذبه است و چشمه های آب و آبهای معدنی علاوه بر شفای درد از دیدنی های طبیعت و نشان رمز و راز و شگفتی خلقت است . به همین دلیل است که آبهای معدنی در هر نقطه از دنیا وکشورها یقینا محل مراجعه مسافران است . آبهای معدنی کالایی است که مشتریان خود را از راه دور و نزدیک بسوی خود می کشاند .آب ، بخصوص آب معدنی نه تنها روح و روان را جلا می بخشد . در یام دردهای جسمی نیز موثر هست و علاج را سرعت می بخشد .
پروژ ه پیشنهادی حاضر به گوشه ای از روش آب درمانی با آبهای معدنی بر مبنای علم و تجربه بشری پرداخته است . قامی کوچک در راهی که در مقصدی معین دارد هرچند طولانی است و صبر و مداومت طلب می کند . در واقع به تعبیر دیگر تبدیل فضای نا پایدار وغیر بهداشتی سنتی به فضایی پایدار و بهداشتی مدرن در قالب یک مجموعه آبدرمانی که صرفا به مقوله درمان با آبهای معدنی می پردازد .

برای مشاهده توضیحات بیشتر و ید آنلاین به ادامه مطلب مراجعه نمائید….


اشاره ای مختصر به سابقه تحقیقات انجام شده درباره مو ضوع نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمی موجود اظهار داشت با توجه به نمونه هایی در داخل کشور نیاز به تحقیق در تاریخچه علم آبدرمانی در داخل و خارج کشور و همچنین استانداردهای معماری در این زمینه بوده ،همچنین استفاده از نظر کارشناسان مربوطه نیز مورد توجه قرار گرفته است .
استفاده توریستی از چشمه های طبیعی و مراکز آب درمانی بعنوان یکی از عناصر ویژه اکوتوریسم و سازماندهی فرآیند مدیریتی این عرصه طبیعی، مورد رجوع وسیع گردشگران ودست اندر کاران امر توسعه گردشگری قرار می گیرد.
تجارب کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن در زمینه بهره برداری از آبهای معدنی، نشان داده است که اگر این منابع طبیعی با برنامه ریزی درست و بطور بهینه مورد بهره برداری قرار گیرند، علاوه بر ارزشهای اقتصادی، می توانند بخشی از هزینه درمان بیماران را نیز کاهش دهند.
شهرستان سرعین وروستای بیله درق به دلیل ویژگیهای زمین ساختی، یکی از کانونهای مهم آب معدنی و آب گرم کشور است و در گوشه و کنار این منطقه، آبهای گرم معدنی متعددی با خواصی ویژه وجود دارد که سالیان سال مورد استفاده مردم محلی، توریستها و گردشگران مختلف قرار گرفته است.
موضوع مطالعه حاضر آب معدنی روستای بیله درق واقع در۳ کیلو متری شهرستان سرعین است در این مطالعات، مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

فصل اول: کلیات
۱-۱: مقدمه
امروزه مساله جهانگردی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. جهانگرد و صنعت جهانگردی جایگاه ویژه ای برای خود پیدا نموده است، تا جایی که در اکثر کشورها با مسائل مهم تی در رقابت می باشد.
در جهان امروز، مساله تبادل فرهنگی برداشته شدن مرزها و برطرف و برگردان اقتصادی بیشتر این صنعت به نسبت دیگر امور با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر طبیعی کشورها از طرف دیگر، جایگاه مهم توریست و صنعت توریسم را بهتر معرفی می نماید.
از این رو مطالعات و برنامه ریزی گسترده ای بر روی این مهم در حال انجام است تا کشورها در هر لحظه موفقترین مسیرها را پیش روی این صنعت ترسیم نمایند.
ایران از نظر دارا بودن پتانسیل جذب توریست دارای امتیازات بالایی می باشد.
این سرزمین پهناور با مساحتی در حدود ۱۶۴۸ هزار کیلومتر مربع به علت پیشینه طولانی تاریخی و خصوصیات ویژه اقلیمی از مهمترین کشورهای توریستی به شمار می رود.(خسروی،۱۳۸۸،۵۸) قدمت طولانی تاریخی، فرهنگ و تمدن غنی، کشور ما را دارای دستاوردها و آثار کرده است و از طرفی، به علت وجود چهار فصل در یک زمان از ویژگیهای خاص اقلیمی برخوردار است.
این نوع آب و هوایی تبعات زیادی را در یک زمان از ویژگی های خاص اقلیمی برخوردار است. این تنوع آب و هوایی تبعات زیادی را در بر دارد و باعث به وجود آمدن پتانسیلهای متفاوت و جذ هم از نظر طبیعی و هم بقرای جهانگردان می شود، اما بنا به مشکلات موجود جهت جذب توریست که در مباحث بعدی به آنها می پردازیم، نتوانسته ایم جایگاه واقعی خود را پیدا کنیم.
علم پزشکی در حال پیشرفتهای چشمگیری است و زمان در آن تاثیر بسزایی دارد. با توجه به حل بسیاری از دردها و امراض لاعلاج، به این نتیجه رسیده اند که داروها واین روشهای پیشگیری خود مسبب عوارض جانبی بعدی میشود. و علت آن استفاده از داروهای شیمیایی و در کل ساخته شده بشر است.(کرد بچه،۱۳۸۸،۱۳۲) اما در تحقیقات و مطالعات، امزوزه به این نکته پی برده اند که درمان از راه طبیعی بهتر بوده و این روش عوارض جانبی بعدی را به دنبال نخواهد داشت.(صفائی،۱۳۷۳،۱۲۵)
برای همین منظور است که استفاده از داروهای گیاهی (طب گیاهی) و آبهای معدنی (آبدرمانی) و دیگر روشهای طبیعی، بالخص در کشورهای توسعه یافته ای که خود صاحب بزرگترین پیشرفتهای پزشکی هستند نیز توصیه میشود. از این رو در حال حاضر کشورهایی که به نحوی دارای چشمه های طبیعی می نمایند.( ال ین سنوری.۱۳۵٫۱۳۸۵)
منطقه سرعین واقع در استان اردبیل در دامنه زیبایی رشته کوه سبلان قرار گرفته است. این شهر با چشم اندازی طبیعی و زیبا از مناطق نسبتا بکر کشورمان است که ۱۱ چشمه آبگرم معدنی را که هر کدام دارای خواص متفاوت و متنوع درمانی خاص خود می باشند در خود جای داده است. (محمدرضا غفوری ۱۳۵٫۱۳۷۸)
تاریـخ میگویـد: تمدنهای بـزرگ جـهان در کنـار آبــها و رود خـانه ها بوجـود آمدنـد.(حسین زارعی. ۶۵٫۱۳۸۱)
جغرافیا می گوید: بیشترین سطح زمین را آب تشکیل داده که فعل و انفعالات آن چرخه حیات را می سازد، از این فعل و انفعالات دریاها و دریاچه ها شکل می گیرند، چشمه ها منشا می گیرند، و در همه جای این کره خاکی، آب های گوناگون شکل می گیرد و بشر نیز استفاده های مختلف از آن می کند.(خداداد لطفی.۱۴۵٫۱۳۷۸)
امروزه برخی از آبهای زیر زمینی که وشان و جوشان از عمق و ژرفای زمین می جوشد، و بیرون می آید که آنها را آبهای معدنی می گویند.
جلوه های آب متنوع و پر جاذبه است و چشمه هایی آب و آبهای معدنی، علاوه بر شفای درد از دیدنیهای طبیعت، و نشان رمز و راز و شگفتی خلقت است، به همین دلیل است که آبهای معدنی در هر نقطه از دنیا وکشورها یقینا محل مراجعه مسافران است.
آبهای معدنی کالایی است که مشتریان خود را از راه دور و نزدیک بسوی خود می کشاند.
آب، بخصوص آب معدنی، نه تنها روح و روان را جلا می بخشد، در یام دردهای جسمی نیز موثر هست و علاج را سرعت می بخشد.
پروژه پیشنهادی حاضر به گوشه ای از روش آب درمانی با آبهای معدنی، بر مبنای علم و تجربه بشری پرداخته است. گامی کوچک در راهی که مقصدی معین دارد، هرچند طولانی است، و صبر و مداومت طلب می کند. در واقع به تعبیر دیگر، تبدیل فضای ناپایدار وغیربهداشتی سنتی، به فضایی پایدار و بهداشتی مدرن، در قالب یک مجموعه آبدرمانی که، صرفا به مقوله درمان با آبهای معدنی است می پردازد. با توجه به اشاره ای مختصر به سابقه تحقیقات انجام شده درباره مو ضوع، و نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمی موجود و با توجه به نمونه هایی در داخل کشور، نیاز به تحقیق، در تاریخچه علم آبدرمانی و استانداردهای معماری در این زمینه می باشد، البه استفاده از نظر کارشناسان مربوطه خالی از لطف نمی باشد.

موضوع مطالعه حاضر آبگرم بیله درق در شهرستان سرعین است در این مطالعات، زمینه های زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
الف: ویژگیهای جغرافیایی طبیعی و انسانی شامل: حدود و موقعیت منطقه، ویژگیهای زمین ساختی، منابع آب، مخاطرات طبیعی، کاربری اراضی، ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، خصوصیات عام زیست محیطی، وضعیت راهها و دسترسی ها، برق، گاز، آب و…
ب: پتانسیل ها و منابع گردشگری شامل: جاذبه های گردشگری مناطق، وضعیت بهره برداری، تسهیلات و خدمات، محدودیتها و قابلیتها، امکانات اقامتی، حمل و نقل، پذیرایی ها، نیروی انسانی شاغل گردشگری و…
ج: اقتصاد گردشگری شامل: کم و کیف تقاضای موجود، متنوع ساختن مشتریان کنونی، گردشگران آتی و…
د: تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی گردشگری مناطق شامل: جمع بندی نتایج حاصل از مطالعات فوق، بررسی و ارزی منابع انسانی و مالی مرتبط با توسعه گردشگری و تحلیل نقاط ضعف، قوت، محدودیتها و فرصتهای توسعه گردشگری هر یک از مناطق، پیشنهاد سیاستها و راهبردهای بازاری ، توسعه جاذبه ها، ساماندهی زیر ساختمانها، توسعه نیروی انسانی، کنترل اثرات، مدیریت و تشکیلات، منابع سرمایه گذاری، نظام بهره برداری، نظام مدیریت و حفظ و نگهداری و…

 

 

فهرست مطالب:

فهرست صفحه
فصل اول : کلیات
۱-۱: مقدمه ۱
۱-۲: تعریف طرح ۳
۱-۳:دلایل انتخاب طرح ۴
۱-۳-۱: هدف طرح ۴
۱-۳-۲: اهمیت و ضرورت ابدرمانی ۴
فصل دوم : مطالعات (توریسم و اکوتوریسم وآبدر مانی واصول ومبانی نظری ) ۵
قسمت اول : الف – مطالعات توریسم و اکوتوریسم ۵
۲-۱-۱: توریسم در ایران: ۵
۲-۱- ۲:اکوتوریسم (eco tourism) 6
2-1- 2:الف- عرصه طبیعت گردی (اکوتوریسم) در استان اردبیل ۶
۲-۱-۲:ب- توریسم آبهای معدنی و آبهای گرم: ۷
۲-۱- ۲:ب- ۱-توریسم آب معدنی در استان اردبیل ۷
قسمت دوم : مطالعات در مورد آبدرمانی ۸
۲-۲-۱:تاریخچه آبدرمانی ۸
۲-۲- ۱-الف:تاریخچه درمان با اب در جهان: ۸
۲-۲-۱-ب: تاریخچه درمان با اب در ایران: ۱۰
۲-۲-۲:خصوصیات آب و خواص درمانی آن ۱۰
۲-۲-۲-۱: خصوصیات فیزیکی آب و خواص درمانی آن ۱۰
۲-۲-۲-۲:روشهای هیدروتر فیزیکی بشرح زیر می باشد ۱۱
۲-۲-۲-۳:آب سرد ۱۲
۲-۲-۲-۴:آبگرم ۱۳
۲-۲-۲-۵:رادیواکتیو ۱۴
۲-۲-۲-۶:شنا ۱۴
۲-۲-۲-۷:هیدروتر ۱۵
۲-۲-۳-خصوصیات شیمیایی و خواص درمانی آن ۱۵
۲-۲-۳-۱:نمک طعام ۱۵
۲-۲-۳-۲:بتاسیم ۱۵
۲-۲-۳-۳:گاز کربنیک ۱۶
۲-۲-۳-۴:سولفات ۱۶
۲-۲-۳-۵:کادمیوم ۱۷
۲-۲-۳-۶:سرب ۱۷
۲-۲-۳-۷:بیکربنات ۱۸
۲-۲-۳-۸:آهن ۱۸
۲-۲-۳-۹:کلسیم ۱۸
۲-۲-۳-۱۰:ترکیبات کلر ۱۸
۲-۲-۳-۱۱:سایرموا دمعد نی ۱۹
۲-۲-۴-انواع آب معدنی ۱۹
۲-۲-۵ -منشا آبهای معدنی : ۲۰
قسمت سوم: اصول ومبانی نظری و فاکتور های تئوری در طراحی ۲۱
۲-۳- الف : اصول و مبانی نظری ۲۱
۲-۳-ب: فاکتورهای تئوری در طراحی ۲۲
۲-۳- ب-۱: حجم کلی ۲۲
۲-۳- ب۲ :فضای داخلی ۲۶
۲-۳- ب۳:فضای خارجی ۲۷
فصل سوم: استانداردها– شرایط و ابعادو برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی ۲۹
قسمت اول: استانداردها و شرایط وابعاد ۲۹
۳-۱-۱:مشخصات فضایی و معماری ۲۹
۳-۱-۲:انواع است ها ۲۹
۳-۱-:۳طراحی معماری است ۳۰
۳-۱-۴:اندازه و ظرفیت است ها ۳۱
۳-۱-۵:تعیین دبی آب سیر کولاسیون است : ۳۲
۳-۱-۶:گردش آب جکوزی وحوض آبسرد ۳۳
۳-۱-۷:انواع سونا ۳۴
۳-۱-۸:گرمایش فضاهای جانبی ۳۵
۳-۱-۹:تهویه فضاهای است آبدرمانی ۳۵
۳-۱-۱۰:ورودیهای است ۳۷
۳-۱-۱۱:ضد عفونی ۳۸
۳-۱-۱۲:کلرزنی ۳۸
۳-۱-۱۳:کنترل کاهش آب ۳۹
۳-۱-۱۴:جلوگیری از باشیدگی آب ۳۹
۳-۱-۱۵:معیارها، آیین نامه ها و ضوابط و پیشنهادات آب گرم بیله درق ۴۰
۳-۱-۱۶: ضوابط در طراحی است ۴۰
۳-۱-۱۷:روشهای درمان ۴۱
۳-۱-۱۸: تاسیسات است ۴۳
۳-۱-۱۹: سیستمهای گرمایش با آب و تقسیم بندی آنها ۴۴
۳-۱-۲۰:شرایط محیطی طرح ۴۵
۳-۱-۲۱:شرایط اجتماعی ۴۵
۳-۱-۲۲:عناصر مختلف آبدرمانی ۴۹
قسمت دوم : برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی ۵۳
۳-۲-۱:برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی آبدرمانی بیله درق ۵۳
۳-۲-۲:امکانات مورد نیاز مجموعه: ۵۴
۳-۲-۳: بررسی روابط و استانداردها (برنامه ریزی فیزیکی) ۵۴
۳- ۲-۴: ساختمان آبدرمانی: ۵۵
۳-۲ -۵:قسمتهای وابسته است در طراحی آبدرمانی ۵۵
۳-۲-۶:فضاهای مجتمع آب درمانی ۵۸
۳-۲ -۷:امکانات و محدودیتهای زمین طرح: ۶۰
۳-۲ -۸:ویژگیهای فنی سازه طرح پیشنهادی ۶۱
۳-۲ – ۹:مصالح ۶۲
فصل چهارم: مصادیق- نمونه های داخلی وخارجی ۶۲
قسمت اول : بررسی اجمالی مراکز آب درمانی در کشورهای مختلف ۶۲
۴-۱- ۱ -آبهای معدنی جهان ۶۳
۴-۱- ۲- فرانسه ۶۳
۴-۱- ۳ :ژاپن ۶۳
۴-۱- ۴: ۶۵
۴-۱- ۵ :ایسلند ۶۵
۴-۱- ۶:خلاصه بررسی مراکز آبدرمانی ۶۵
۴-۱-۷ :نظریه ایجاد مراکز آب درمانی ۶۵
قسمت دوم : بررسی کلی نمونه های خارجی آبدرمانی ۶۶
۴-۲-۱ مجموعه آبدرمانی کالدا galdea 66
4-2-2: مجموعه آب درمانی بادبادن در آلمان ۷۳
قسمت سوم : آبهای معدنی استان اردبیل ۷۷
۴-۳-۱:آبهای معدنی استان اردبیل ۷۷
۴-۳-۲:عناوین چشمه های آب معدنی شناسایی شده در استان اردبیل ۷۸
قسمت چهارم : آبهای معدنی شهر توریستی سرعین ۸۲
۴-۴-۱- آبگرم قره سو ۸۲
۴-۴-۲: آب گرم ساری سو ۸۲
۴-۴-۳ :آب گرم گامیش گولی ۸۲
۴-۴-۴:آب گرم ژنرال ۸۳
۴-۴-۵: آبهای گرم پهن لی ۸۳
۴-۴-۶:آب گرم یئل سویی ۸۳
۴-۴-۷: آب گرم بش باجیلار ۸۳
۴-۴-۸: مجتمع آب درمانی سبلان ۸۴
۴-۴-۹: مجتمع آبدرمانی ش ل ۸۷
۴-۴-۱۰:مجتمع آبدرمانی سردابه ۹۲
فصل پنجم: تحلیل سایت ۹۴
۵-۱: تحلیل سایت ۹۴
۵-۲:دلایل انتخاب سایت پروژه بیله درق ۹۴
۵-۳: چشمه های معدنی ویلا درق (ویله دره) ۹۵
۵-۴: بررسی سایت پلان مجتمع پیشنهادی ۹۸
۵-۵: بررسی سایت ازدیدگاه اقــــلیم: ۹۹
۵-۶: سایت پیشنهادی در طرح تفصیلی روستای بیله درق ۱۰۰
۵-۷: دلایل انتخاب سایت پیشنهادی ۱۰۰
۵-۸: شیب و توپوگرافی زمین سایت ۱۰۳
۵-۹:امکان ورود ، توزیع و نفوذ به سایت پیشنهادی ۱۰۳
۵-۱۰: دید و منظر ۱۰۳

 

فهرست جداول صفحه
ج شماره(۲-۱) اکوتوریسم دراستان اردبیل ۶
ج شماره (۳-۱)سرانه به ازای هرشناگر به مترمربع ۳۲
ج شماره (۳-۲) روشنایی ۴۶
ج شماره (۳-۳) برنامه ریزی فیزیکی مجموعه ابدرمانی ۵۶
ج شماره (۳-۴) فضای اداری و خدماتی ۵۷
ج شماره (۳-۵) فضای اقامتی ۵۸
ج شماره (۴-۱)آبهای معدنی اردبیل وسرعین ۷۸
ج شماره (۴-۲) آبهای معدنی مشکین شهر ۷۹
ج شماره (۴-۳)آبهای معدنی نیر ۸۰
ج شماره (۴-۴) آبهای معدنی کوثر- خلخال-هشتچین ۸۰
ج شماره (۴-۵) آبهای معدنی نمین ۸۱
ج شماره (۴-۶)ج مشخصات آبهای معدنی استان اردبیل ۸۱
ج شماره (۴-۷)برنامه ریزی فیزیکی مجموعه آّبدرمانی ش ل (طبقه همکف) ۹۰
ج شماره (۴-۸)برنامه ریزی فیزیکی مجموعه آّبدرمانی ش ل (طبقه اول) ۹۱
ج شماره (۴-۸)برنامه ریزی فیزیکی مجموعه آّبدرمانی ش ل (زیرزمین) ۹۲
ج شماره (۴-۱۰) ج چکیده اطلاعات ارقامی وآماری چشمه آبگرم سردابه ۹۲

 

فهرست تصاویر صفحه
تصویر (۲-۱) تصویر موج آب ۲۳
تصویر (۲-۲) تصویر موج آب ۲۳
تصویر (۲-۳) تصویر سایت مورد نظر ۲۳
تصویر (۲-۴) تصویر طرح پیشنهادی ۲۳
تصویر (۲-۵) تصویر طرح پیشنهادی ۲۴
تصویر (۲-۶)طرح پیشنهادی ورودی مجتمع اب درمانی ۲۵
تصویر (۲-۷) تصویر طرح پیشنهادی برای نور گیر منحنی سقف مجتمع آبدرمانی ۲۵
تصویر (۲-۸) تصویر لایه های زمین را نشان میدهد که بصورت لایه ای روی هم افتاده اند ۲۶
تصویر (۲-۹) تصاویرزیر مراحل مختلف در طراحی ومعماری( الهام گرفته از موج آب) ۲۷
تصویر(۳-۱) نمایی از است (ش ل ) ۳۱
تصویر(۳-۲)نمایی از است (سبلان) ۳۱
تصویر (۳-۳)محل دریچه های ورود و وج ۳۲
تصویر (۴-۱)تصاویر مختلف از فضای داخلی آب درمانی ۶۴
مجموعه آبدرمانی کالدا ۶۶galdeaتصویر(۴-۲)
تصویر (۴-۳)مجموعه آبدرمانی کالدا نمای خارجی کالدا ۷۰
تصویر (۴-۴)مجموعه آبدرمانی کالدا نمای دیگر ۷۰
تصویر (۴-۵)پلان طبقه ترازاول کالدا ۷۱
تصویر (۴-۲) پلان تراز دوم کالدا ۷۲
تصویر (۴-۶) پلان ترازسوم کالدا ۷۲
تصویر (۴-۷)مجموعه آبدرمانی کالدا فضای جانبی آن ۷۳
تصویر (۴-۸)مجموعه آبدرمانی بادن بادن تصویر ایزومتریک ۷۳
تصویر( ۴-۹)مجموعه آبدرمانی بادن بادن تصاویر مختلف از فضای مختلف آب درمانی ۷۴
تصویر (۴-۱۰)مجموعه آبدرمانی بادن بادن تصاویر مختلف از فضای خارجی وداخلی آب درمانی ۷۵
تصویر (۴-۱۱)تصاویر مختلف از فضای داخلی آب درمانی ۷۶
تصویر (۴-۱۲)مجموعه مجتمع آب درمانی سبلان ۸۴
تصویر (۴-۱۳)مجموعه آب درمانی سبلان (رختکن و سونا) ۸۵
تصویر (۴-۱۴)مجموعه آب درمانی سبلان( سالن اصلی است واست اب سرد) ۸۶
تصویر (۴-۱۵)سالن فیزیو تراپی ۸۶
تصویر (۴-۱۶) سایت پلان مجتمع آبدرمانی ش ل ۸۸
تصویر (۴-۱۷)مجتمع آبدرمانی ش ل طبقه اول ۸۸
تصویر (۴-۱۸) (( پرسپکتیو ) ۸۹
تصویر (۴-۱۹) (( رستوران )) ۸۹
تصویر (۴-۲۰) مجتمع آبدرمانی ش ل (( جکوزی )) ۸۹
تصویر (۴-۲۱) (( دوشهای عمومی )) ۸۹
تصویر (۴-۲۲)مجتمع آبدرمانی ش ل (( است )) ۹۰
تصویر (۴-۲۳) (( است )) ۹۰
تصویر (۴-۲۴) پلان آبدر مانی سردابه ۹۳
تصویر (۴-۲۵) پلان بام ۹۳
تصویر (۴-۲۶) مقطع پروفیل عرضی از گرافیک سایت ۹۴
تصویر (۵-۱)سالن است بعدازآبگیری(تابستان) ۹۶
تصویر (۵-۲) سالن است قبل از آبگیری (زمستان) ۹۶
تصویر (۵-۳)نمایی از روستای بیله درق ۹۷
تصویر (۵-۴) سایت پلان مجموعه ۹۷
تصویر (۵-۶):تاثیرباد غالب بر سایت پیشنهادی ۹۹
تصویر (۵-۷) دسترسیهای سایت پیاده وسواره ۱۰۱
تصویر (۵-۸) نماهای مختلف از سایت پلان مجتمع نقشه آبدرمانی(پیشنهادی) ۱۰۱
تصویر (۵-۹) مجتمع نقشه آبدرمانی دسترسیهای سایت پلان ۱۰۲
تصویر (۵-۱۰)تصویر کلی از دید ومنظر رو به جنوب و محل سایت پیشنهادی ۱۰۳

 

 

تماشای آب زلال، جلای چشم است . شنیدن نغمه و موسیقی آب ، الهام بخش حیات است سپردن تن بیمار و خسته به آب حافظ سلامت جسم است و نشاط روح . صدای آب ، نوشیدن آب و نسیم آب فرح انگیز است و روح افزا .
آب از شگفتی های خلقت و هستی است و از عنــاصر اصــلی چهار گانه . که خداوند می فرماید : ما زندگانی هر چیز را از آب قرار داده ایم و بدون آب هیچ چیزی وجود نخواهد داشت هیچ جنبنده ای نتواند جنبید.
مقدمه:
امروزه مساله جهانگردی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. جهانگرد و صنعت جهانگردی جایگاه ویژه ای برای خود پیدا نموده است، تا جایی که در اکثر کشورها با مسائل مهم تی در رقابت می باشد.
در جهان امروز، مساله تبادل فرهنگی برداشته شدن مرزها و برطرف و برگردان اقتصادی بیشتر این صنعت به نسبت دیگر امور با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر طبیعی کشورها از طرف دیگر، جایگاه مهم توریست و صنعت توریسم را بهتر معرفی می نماید.

مطالعات مجموعه آب درمانی,رساله مجموعه آب درمانی,پایان نامه مجموعه آب درمانی,طرح نهائی مجموعه آب درمانی,برنامه فیزیکی مجموعه آب درمانی

امروزه برخی از آبهای زیر زمینی که وشان و جوشان از عمق و ژرفای زمین می جوشد و بیرون می آید که آنها را آبهای معدنی می گویند .
جلوه های آب متنوع و پر جاذبه است و چشمه های آب و آبهای معدنی علاوه بر شفای درد از دیدنی های طبیعت و نشان رمز و راز و شگفتی خلقت است . به همین دلیل است که آبهای معدنی در هر نقطه از دنیا وکشورها یقینا محل مراجعه مسافران است . آبهای معدنی کالایی است که مشتریان خود را از راه دور و نزدیک بسوی خود می کشاند .آب ، بخصوص آب معدنی نه تنها روح و روان را جلا می بخشد . در یام دردهای جسمی نیز موثر هست و علاج را سرعت می بخشد .
پروژ ه پیشنهادی حاضر به گوشه ای از روش آب درمانی با آبهای معدنی بر مبنای علم و تجربه بشری پرداخته است . قامی کوچک در راهی که در مقصدی معین دارد هرچند طولانی است و صبر و مداومت طلب می کند . در واقع به تعبیر دیگر تبدیل فضای نا پایدار وغیر بهداشتی سنتی به فضایی پایدار و بهداشتی مدرن در قالب یک مجموعه آبدرمانی که صرفا به مقوله درمان با آبهای معدنی می پردازد .


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی مجموعه آب درمانی, رساله مجتمع آب درمانی سرعین, طرح نهائی مجتمع آب درمانی, مطالعات مجتمع آب درمانی بیله درق سرعین, پایان نامه مجتمع آب درمانی, رساله مجتمع آب درمانی بیله درق, رساله مجتمع آب درمانی سرعین, رساله مجموعه آب درمانی, طرح نهائی مجتمع آب درمانی بیله ,

اطلاعات

مطالعات مجتمع جهانگردی

 

تاریخ ایجاد 24/08/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 210   قیمت: 7500 تومان   حجم فایل: 549 kb  تعدادمشاهده  69  


فهرست مطالب:
پیشگفتار
مفاهیم و مطالعات اولیه
1- مفاهیم و اشکال جهانگردی
1-1) اشکال جهانگردی
2-1) انواع جهانگردی و انگیزه جهانگردان
2- جهانگردی و صنعت توریسم
1-2) علل و انگیزه های جهانگردی و اه آن
2-2) جهانگردی واوقات فراغت
3-2) جهانگردی روستایی
4-2) جهانگردی و آب وهوا
5-2) تاریخچه و بررسی ، صنعت توریسم در ایران
6-2) اه توسعه صنعت توریسم در ایران
3) اوقات فراغت و تفریح
1-3) مفهوم اوقات فراغت وارزی آن
2-3) تفریح و اوقات فراغت بعنوان یک مسئله اجتماعی کنونی
3-3) پژوهش درمورد سیر تاریخی تفریح درایران
4-3) فعالیتهای تفریحی در قرون جدید
5-3) انواع تفریح
بررسی کالبدی آذربایجان
1) ساختار طبیعی
1-1) جغرافیای آذربایجان
2-1) تاریخ آذربایجان
2) ساختار مصنوع
1-2) جاذبه های توریستی استان آذربایجان شرقی
3) ساختمان اجتماعی
1-3) مردم شناسی آذربایجان
4) ساختار اقتصادی
1-4) سود حاصل ازجهانگردی وتاثیر آن بر اقتصاد بومی منطقه
2-4) نقش توریسم در توسعه اقتصادی اجتماعی آذربایجان
5) ساختار فرهنگی وهنری
1-5) زبان مردم آذربایجان و مختصری ازتاریخچه ترکی آذری
2-5) خط ترکها
3-5) ادبیات باستانی آذربایجان
4-5) موسیقی آذربایجان
5-5)
6-5) هنر نقاشی در آذربایجان
7-5) مروری بر تاریخچه هنرهای نمایشی آذربایجان درایران
طراحی یک مرکز تفریحی و توریستی
1-1) ساختار فضایی
2-1)اه در طراحی و ایجاد فضاهای بسته و باز
2) عناصر والگوهای معماری موثر در طراحی
1-2) آب
2-2) رابطه انسان و گیاه
الف) نحوه باغسازی در طی تاریخ
ب) باغهای ایرانی
ج ) بررسی باغهای ایرانی در دوره های مختلف
د) انواع باغ و هندسه ایرانی
3) تعیین ارزشها و قابلیت های دریاچه بعنوان کانون توریستی و تفرجگاهی
4) شکل گیری اکوتوریسم در محیط آبی
1-4) منابع طبیعی
2-4) منابع فرهنگی
3-4) مقیاس توسعه
4-4) فعالیتها
5) عوامل لازم برای شکل گیری توریسم متمرکز در حاشیه دریاچه
1-5) منابع
2-5) فعالیتها
6) تعیین ظرفیت برد منطقه
1-6) عوامل زیست محیطی
2-6) عوامل اجتماعی
3-6) عوامل مدیریت
7) ارزی پیامدهای توریسم
8) مطالعه رفتار آراء و خصوصیات بازدید کنندگان
1-8) مشخصات اقتصادی - اجتماعی افرادی که بالقوه می توانند از مناطق تفرجگاهی استفاده کنند
2-8) مشخصات مربوط به تفرجگاهها
3-8) عوامل موثر در رابطه با استفاده کنندگان و منطقه تفرجگاهی
9) تعیین راههای دسترسی و پیاده روها ( تریلها) جهت مقاصد حفاظت و بهره وری
10) احداث سازه های دائمی و موقت و مشخصات آنها در زون توسعه فیزیکی
11) طرح ریزی توریسم یا راهنمایی مدیریت ، حفاظت ، بهره وری پژوهش و نظارت پیوسته
12) ارتقاء سطح حفاظت و بهره وری پایدار
شناخت و بررسی منطقه
1) شناخت استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز
1-1) استان آذربایجان شرقی
2-1) ویژگی های طبیعی تبریز
3-1) ویژگیهای تاریخی شهر تبریز
4-1) شناخت ویژگیهای شهر بستان آباد
2) بررسی و شناخت منطقه قوریگل
1-2) مشخصات عمومی دریاچه قوریگل وحوزه آبخیز آن
2-2) وضعیت و شمای اکولوژیک دریاچه قوریگل
3) ارزی قابلیت و توان دریاچه قوریگل
1-3) ارزی قابلیت و توان دریاچه قوریگل بعنوان منبع آب
2-3) بررسی کیفیت آب قوریگل از نظر شرب و کشاورزی
4)ارزی قابلیت و توان دریاچه قوریگل برای آبزی پروری
5) قابلیتها و توان های دریاچه قوریگل از نظر توریسم و اکوتوریسم
6) مشخصات مورفولوژیک منطقه قوریگل
1-6) توپوگرافی
2-6) زمین شناسی
3-6) طرز تشکیل دریاچه
4-6) شکل آبراهه
5-6) خاکشناسی
7) منابع آبی موجود حوزه آبخیر قوریگل
8) منابع زیستی موجود حوضه آبخیز قوریگل
1-8) رستنی ها
2-8) جانوران
9) ژئومورفولوژی منطقه
1-9) ارتفاع
2-9) شیب
3-9) جهت
10) حفاظت و مدیریت دریاچه قوریگل
1-10) عوامل تهدید کننده دریاچه قوریگل
2-10) تعیین حدود حفاظتی دریاچه
3-10) مدیریت و تحقیق
11) مطالعه اجتماعی -اقتصادی منطقه
1-11) اراضی اطراف دریاچه
2-11) حوزه زیر پوشش طرح
3-11) شبکه ارتباطی
12) مطالعه دریاچه قوریگل برای بهره وری پایدار
1-12) قابلیتها و ارزشهای بالقوه دریاچه
13) خصوصیات اقلیمی
1-13) موقعیت جغرافیایی و شرایط آب هوایی
2-13) شراط اقلیمی در اراضی مورد نظر
14) اه عمدة طراحی اقلیمی فضاها
15) سایت
1-15) ویژگیهای زمین مورد نظر
برنامه فیزیکی طرح
1) عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی
2) روش تعیین ظرفیت و نوع فضاها
3) بررسی وضع موجود و آمار و ارقام جهت برنامه ریزی فیزیکی
4) برنامه ریزی کالبدی
برنامه ریزی نهایی طرح
1) فضاهای مورد نظر
1-1) مرکز هنرهای نمایشی
2-1) مرکز موسیقی و های سنتی
3-1) مرکز ساخت و فروش صنایع دستی
4-1) مرکز گردهم آیی*ها و نمایشگاهها
5-1) مراکز تفریحی و ورزشی
6-1) بخش خدماتی مجموعه
7-1) بخش اقامتی مجموعه
8-1) بخش اداری مجموعه
2) جداول برنامه ریزی فیزیکی
طراحی معماری
1) ایده کلی طرح
2) روند شکل گیری concept طرح
3) هندسه و حس زیبایی شناسی طرح
4) آنالیز زمین – امکانات و محدودیتها
6) عناصر و ابزار موردتوجه در سایت مورد نظر
7) روند طراحی از شروع تا رسید به اتود نهایی
8) اصول طراحی در مقیاس منطقه
9) اصول طراحی درمقیاس زمین طرح
منابع و مأخذ
(فاقد ع ، ج و نقشه می باشد)
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مجتمع جهانگردی ,مطالعات مجتمع جهانگردی, رایگان طرح نهایی مجتمع جهانگردی, رایگان مطالعات مجتمع جهانگردی, رایگان پایان نامه مجتمع جهانگردی, رایگان پایان نامه مطالعات مجتمع مس ی, رایگان پروژه مجتمع جهانگردی, رساله آماده مجتمع جهانگردی, رساله مجتم,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله مجتمع جهانگردی ۱۹۰صفحه – مطالعات مجموعه جهانگردی ۱۹۰ صفحه,نقشه مجتمع جهانگردی
مطالعات مجتمع جهانگردی ۱۹۰صفحه – رساله مجتمع جهانگردی ۱۹۰ صفحه,پایان نامه مجتمع جهانگردی
مطالعات طراحی مجتمع اقامتی توریستی سلطانیه
مطالعات طراحی مجتمع آب درمانی بیله درق سرعین ۱۰۵ صفحه + فایل های اتوکد و م + رندر و پوسترها

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4454
 • مطالب مشابه: مطالعات, مجتمع,جهانگردی
 • کلمات کلیدی: جهانگردی ,مجتمع ,دریاچه ,قوریگل ,آذربایجان ,طراحی ,مجتمع جهانگردی ,دریاچه قوریگل ,جهانگردی ,مطالعات مجتمع ,برنامه ریزی ,مجتمع جهانگردی ,مطالعا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مجموعه تفریحی توریستی ارومیه

 

تاریخ ایجاد 26/08/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 170   قیمت: 14000 تومان   حجم فایل: 5806 kb  تعدادمشاهده  45  


تاریخچه شهر ارومیه     .........................................................................    1
ویژگی های جغرافیای استان و شهرستان ارومیه     ................................................    5
1-1-موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی     .........................................................    6
1-1-1- ویژگی های جغرافیایی تاریخی و ، اداری شهرستان ارومیه     ......................    9
1-1-1-1- ویژگیهای جغرافیایی تاریخی شهرستان ارومیه     .....................................    9
1-1-1-2- ویژگیهای اداری شهرستان ارومیه    ..........................................    9
1-1-1-3-ویژگیهای جغرافیایی طبیعی شهرستان ارومیه     ......................................    12
1-1-1-3-1-موقعیت ، حدود و وسعت شهرستان ارومیه    ........................................    12
1-1-1-3-2- کوههای شهرستان ارومیه    ......................................................    12
1-1-1-3-3- دشتهای شهرستان ارومیه    ......................................................    13
1-1-1-3-4- دره های شهرستان ارومیه     ......................................................    15
1-1-1-3-5- غارهای شهرستان ارومیه    ......................................................    17
1-1-1-3-6- جزایر شهرستان ارومیه    .......................................................    17
1-1-1-3-7- منابع آب شهرستان ارومیه    .....................................................    24
فهرست مطالب    
    
عنوان    صفحه
    
1-1-1-3-7-1- آبهای سطحی شهرستان ارومیه   ........................................    24
1-1-1-3-7-2- آبشارهای شهرستان ارومیه     .........................................    26
1-1-1-3-7-3- چشمه های شهرستان ارومیه     ........................................    27
1-1-1-3-7-4- چاههای شهرستان ارومیه     ............................................    28
1-1-1-3-7-5- آبهای راکد شهرستان ارومیه     ........................................    29
توپوگرافی استان و شهرستان     ............................................................    32
1-2- وضعیت توپوگرافی استان    .........................................................    33
1-2-1-وضعیت توپوگرافی شهرستان ارومیه    ............................................    36
1-2-1-1- زمین شناسی شهرستان ارومیه    ...............................................    37
1-2-1-1-1 زمین شناسی تا دوره چهارم    .................................................    37
1-2-1-1-2- زمین شناسی دوران چهارم    ................................................    38
1-2-1-2- لرزه خیزی    ................................................................    39
1-2-1-3- خاکشناسی شهرستان ارومیه    ................................................    40
1-2-1-3-1- خاکهای منطقه ارومیه     ...................................................    40
فهرست مطالب    
    
عنوان    صفحه
    
اقلیم شهرستان    ...........................................................................    44
1-3- وضع اقلیمی   ......................................................................    45
1-3-1- اقلیم شناسی   ...................................................................    45
1-3-2- باد    ............................................................................    52
1-3-3- تابش انرژی خورشیدی   ........................................................    53
1-3-4- نتیجه گیری آب و هوا   .........................................................    58
1-3-5- اصول راهبردی طراحی اقلیمی   .................................................    58
1-3-5-1- کاهش میزان اتلاف حرارتی در ساختمان   .....................................    59
1-3-5-2- کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارتی ساختمان    ..................................    60
1-3-5-3- بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان    ......................    61
1-3-5-4- محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج    ................................    61
1-3-5-5- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب    .....................................    62
1-3-5-6- بهره گیری از نوسانات روزانه ی دمای هوا    .................................    63
1-3-5-7- افزایش میزان رطوبت هوا   .................................................    64

فهرست مطالب    
    
عنوان    صفحه
    
1-3-5-8- محافظت نمودن از ساختمان در برابر بارش    .................................    64
1-3-5-9- کاهش تاثیر بادهای غبارآلود بر ساختمان   ....................................    64
1-3-6- را ارهای طراحی اقلیمی     ....................................................    65
1-3-7- نتیجه گیری کلی     .............................................................    67
جمعیت شهرستان    .........................................................................    68
1-4- توزیع فضایی جمعیت شهرستان ارومیه    ..............................................    69
جمعیت شاغلین شهرستان    .................................................................    73
1-5- نیروی انسانی شهرستان ارومیه    ....................................................    74
بانکداری شهرستان    .......................................................................    79
1-6-خدمات بانکی شهرستان ارومیه    ......................................................    80
امور تولیدی شهرستان    ....................................................................    84
1-7- امور تولیدی شهرستان ارومیه    .....................................................    85
1-7-1- منابع آب شهرستان ارومیه    ......................................................    85
1-7-2-کشاورزی    .....................................................................    88

فهرست مطالب    
    
عنوان    صفحه
    
1-7-2-1- زراعت   .....................................................................    88
1-7-2-2- باغداری   ....................................................................    91
1-7-2-3- دامداری ، طیور و زنبور عسل   ..............................................    92
1-7-2-4- شیلات ، جنگلداری و مرتع   ..................................................    96
1-7-3- صنعت شهرستان ارومیه   ........................................................    100
1-7-3-1- جواز تأسیس و پروانه بهره برداری   .........................................    100
1-7-3-2- وضع مالکیت ، ابعاد و اشتغال واحدهای صنعتی   .................................    103
1-7-3-3- مراکز پشتیبانی صنعتی   .....................................................    104
1-7-4- معدن شهرستان ارومیه   ..........................................................    106
1-7-5- خدمات بازرگانی شهرستان ارومیه   ..............................................    109
1-7-5-1- بازرگانی داخلی   .............................................................    109
1-7-5-2- بازرگانی خارجی   ...........................................................    110
1-7-5-3- ترانزیت خارجی و داخلی   ...................................................    113
1-7-5-4 - درآمد گمرک   ..............................................................    114

فهرست مطالب    
    
عنوان    صفحه
    
1-7-6- خدمات گردشگری شهرستان ارومیه   ...........................................    115
1-7-7- صنایع دستی استان و شهرستان ارومیه    ........................................    124
امور زیربنائی شهرستان   .................................................................    125
1-8- امور زیربنایی شهرستان ارومیه   ..................................................    125
1-8-1- حمل و نقل و ارتباطات شهرستان ارومیه   ........................................    125
1-8-2- انرژی شهرستان ارومیه   ......................................................    129
1-8-2-1- برق   ......................................................................    129
1-8-2-1-1- منابع تامین انرژی برق   ..................................................    129
1-8-2-1-2- توزیع انرژی برق   ......................................................    130
1-8-2-2- گاز طبیعی   ...............................................................    133
1-8-2-3- نفت و فرآورده های آن   ...................................................    134
1-8-3- پست و مخابرات شهرستان ارومیه   .............................................    136
1-8-3-1- پست   ......................................................................    136
1-8-3-2- مخابرات   .................................................................    138

فهرست مطالب    
    
عنوان    صفحه
    
امور اجتماعی شهرستان  ...................................................................    140
1-9- امور اجتماعی شهرستان ارومیه  .....................................................    141
1-9-1- آموزش عالی شهرستان ارومیه  ...................................................    141
1-9-2- بهداشت و درمان شهرستان ارومیه  ................................................    148
معرفی سایت  ..............................................................................    150
نقشه ها  ...................................................................................    161
منابع و مآخذ  ..............................................................................    167


مقدمه
زندگی صنعتی و پر مشغله ی امروزه همواره با هر چه بیشتر زمین توسط فضاهای صنعتی و تولیدی سهم کمتری را برای استراحت و تفریح افراد جامعه قائل شده است . این مشکل برنامه ریزی را به سمت استفاده از فضاهای تفریحی و بدون آلودگی در ا و بستر طبیعی سوق داده است . این مکانها که اکثراً به عنوان فضاهای تنفس ا در نظر گرفته شده اند ، از قابلیت های زیادی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی برخوردارند . همزمان با توجه به امر گردشگری و پذیرش گردشگران داخلی و خارجی مسایل فرهنگی برای این افراد نیز مهم جلوه می کند .
در این بین نیاز به احداث یک فضای فرهنگی تفریحی در شهر ارومیه بسیار نمایان می باشد لذا این سایت و طرح آن بنا به ا امات مورد نیاز شهر جهت ارائه خدمات به نان این شهر طراحی شده است .


کلمات کلیدی مرتبط:
مجموعه تفریحی توریستی ارومیه ,رساله تفریحی توریستی ,پایان نامه تفریحی توریستی ,مطالعات تفریحی توریستی ,تفریحی توریستی ,نمونه موردی تفریحی توریستی ,نقشه تفریحی توریستی ,پلان تفریحی توریستی ,برنامه فیزیکی تفریحی توریستی ,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله مجتمع تفریحی توریستی با رویکرد معماری پایدار
رساله مجموعه توریستی تفریحی کوهستان

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4455
 • مطالب مشابه: مجموعه, تفریحی, توریستی, ارومیه
 • کلمات کلیدی: شهرستان ,ارومیه    ,تفریحی ,توریستی ,ارومیه     ,ارومیه   ,شهرستان ارومیه    ,تفریحی توریستی ,شهرستان ارومیه     ,شهرستان ارومیه   ,عنوان  
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

رساله مجموعه جهانگردی وتوریستی اقامتی تهران

 

تاریخ ایجاد 26/08/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 220 صحه ورد + نقشه اتوکد   قیمت: 16000 تومان   حجم فایل: 4081 kb  تعدادمشاهده  61  


فهرست مطالب
مقدمه..............................................................................................1
 
 
فصل اول :کلیات
توریسم وسیروسیاحت
توریسم وامکانات ونیازها..................................................................5
سیروسیاحت وایرانگردی...................................................................13
قابلیت وامکانات توریستی کشور..........................................................13
مراکز اقامتی ایران...........................................................................14
تسهیلات واقدامات ت وبرنامه دوم....................................................15
سیاست کلی ایران درمورد صنعت توریسم..............................................16
خلاصه گزارش ورود جهانگردان به کشور.............................................24
مفاهیم موجود در زمینه جهانگردی ......................................................27
تعریف جهانگرد...............................................................................28
عامل جهانگردی.............................................................................28
تاریخ جهانگردی ............................................................................29
جهانگردی وسیر وسیاحت در ......................................................31
سیروسیاحت از دیدگاه قرآن................................................................32
گردشگری وسیر وسیاحت از دید احادیث................................................34
ظهورجهانگردی در دوران معاصر......................................................37
دسته بندی مسافرین...........................................................................38
انواع مسافرت.................................................................................39
اثرات صنعت جهانگردی...................................................................40
جنبه های اجتماعی وفرهنگی جهانگردی................................................41
ناگواریهای سیاحت...........................................................................43
نظرات مختلف در مورد تاثیرات جهانگردی............................................44
توسعه جهانگردی ولطمه های وارده به کشور.........................................46
جهانگردی داخلی.............................................................................47
جهانگردی داخلی واثرات آن ..............................................................48
عوامل موثر در توسعه سیاحت داخلی....................................................49
پیشینه جهانگردی در ایران.................................................................50
موقعیت جغرافیای ایران از لحاظ جهانگردی...........................................51
عوامل موثر در جاذبه های جهانگردی ایران ..........................................51
جاذبه دوره های قبل از .............................................................52
 
 
فصل دوم : مبانی نظری
  فرهنگ ، بستر شکوفایی پندار و شه...............................................56
  فرهنگ ، بنیان تئوری حاکم بر پروژه.................................................58
  سیری در فضای معماری و موسیقی...................................................60
    نتیجه گیری................................................................................74
 
فصل سوم : نمونه های مشابه
 نمونه های مجموعه های توریستی وجهانگردی
نمونه های متشابه مجموعه های گردشگری وتوریستی...............................76
مجموعه توریستی وجهانگردی میگون...................................................76
مجموعه توریستی وجهانگردی  چاف....................................................80
بوستان.گفتگو.................................................................................82 پارک کوه سنگی مشهد.......................................................................87
 شناخت مراکز فرهنگی ــ هنری وگردشگری
هدف از شناخت مراکز فرهنگی ــ هنری وگردشگری................................90
روش.مطالعات................................................................................91
مشکلات ومحدودیت های گزارش.........................................................92 
جمع بندی.......................................................................................93
پیشنهادات.......................................................................................95
تحلیل بر معماری فرهنگسرای خاوران..............................................108  
معرفی مجموع فضاهای فرهنگسرا.....................................................113
سایت مجموعه...............................................................................115
ساختمان اداری..............................................................................120
بازارچه فرهنگ وهنر.....................................................................121
آمفی تئاتر روباز............................................................................123
ساختمان مرکزی............................................................................124
ریز برنامه مراکز فرهنگی  وگردشگری..............................................131
 
 
 تحلیل وبررسی اماکن اقامتی (هتل)
تحلیل وبررسی اماکن های اقامتی در مراکز تفریحی ..............................134
هتل از چه نوع وچه میزان تراکم باشد.................................................135
نوع تسهیلات مورد نیاز هتل.............................................................137
سایت هتل....................................................................................138
امکانات مورد نیاز هتل....................................................................139
ل ..........................................................................................139
فضاهای مربوط به غذا ونوشیدنی.......................................................139
فضاهای تفریحی هتل......................................................................140
فضاهای اداری..............................................................................140
نیازهای تخصصی هتل....................................................................141
تجهیزات وطبقات اتاق میهمان...........................................................143
 
فصل چهارم : اقلیم 
خصوصیات جغرافیائی محل پروژه
خصوصیات جغرافیائی استان تهران....................................................149
موقعیت جغرافیائی استان تهران ........................................................151
آب وهوای استان تهران...................................................................153
منبع آب استان تهران......................................................................154
جمعیت استان تهران........................................................................154
وضعیت اقتصادی استان تهران .........................................................155
فرهنگ وزبان مردم .......................................................................156
بررسی ومعرفی شهر تهران.............................................................156
وجه تسمیه تهران...........................................................................160
املای صحیح کلمه تهران.................................................................164
پیشینه تاریخی...............................................................................171
شیب زمین....................................................................................174
حرکت فعال زمین وچین خوردگی ها ..................................................175
جلوه های شهر..............................................................................175
منطقه شمال تهران ــ شمیرانات..........................................................179
منطقه غرب تهران.........................................................................180
منطقه مرکز وجنوبی تهران..............................................................181
شرایط اقلیمی تهران .......................................................................182
عوامل اقلیمی................................................................................185
پارامترهای اقلیمی....................................................................... 186

فصل پنجم : معرفی سایت
فصل ششم : معرفی طرح
روندطراحی مجموعه گردشگری وتوریستی.........................................199
فصل هفتم : برنامه فیزیکی
 برنامه فیزیکی........................................................200
فصل هشتم : سازه و تاسیسات
سازه وتاسیسات پروژه:.................................................203  
فصل نهم : پیوست 
استانداردها..................................................................................206
در تهران..............................................................................207
فصل دهم : منابع و ماخذ
منابع و ماخذ.........................................................................210
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مجموعه تفریحی توریستی تهران ,مجموعه تفریحی توریستی ,مطالعات تفریحی توریستی ,پایان نامه ,رساله مجموعه جهانگردی ، مجموعه توریستی ،مجتمع اقامتی تهران,مطالعات,پروژه,پروپوزال رساله , ppt ,pptx ,doc,dociran,پایان نامه مجموعه جهانگردی ، مجموعه توریستی ،مجتمع اقامتی تهران,پلان,پاو وینت, رایگان,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
مطالعات کامل مجموعه تفریحی توریستی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
مطالعات طراحی مجموعه تفریحی توریستی
رساله مطالعات مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی د ده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک
مطالعات طراحی طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار
مطالعات طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی
مطالعات طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی 165 ص فایل ورد
مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری
مطالعات طراحی مجتمع تفریحی توریستی واقامتی با رویکرد معماری پایدا

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4456
 • مطالب مشابه: رساله, مجموعه ,جهانگردی ,وتوریستی, اقامتی, تهران
 • کلمات کلیدی: توریستی ,مطالعات ,تهران ,طراحی ,جهانگردی ,تفریحی ,مطالعات طراحی ,تفریحی توریستی ,مجموعه تفریحی ,استان تهران ,رساله مجموعه ,مجموعه تفریحی توریس
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات استراحتگاه تفریحی توریستی ساحلی

 

تاریخ ایجاد 09/10/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 196   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل: 2796 kb  تعدادمشاهده  23  


 
فهرست
عنوان                                                                                                                              
فصل اول: مفاهیم
 1-1مفهوم واژه توریسم                                                                                                       
1-3 صنعت توریسم                                                                                                         
1-4 اکو توریسم چیست                                                                                                  
1-5گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟                                                                              
1-6 ارکان صنعت جهانگردی                                                                                    
1-7 تغییر نگرش  تئوریسین ها و شهرسازان                                                                       
1-8 پارک                                                                                                                     
1-8-1 اه طراحی پارکها                                                                                           
1-8-2 مکان د ده                                                                                                       
1-8-3 شناخت پارکها                                                                                                     
1-8-4 الگوهای فضای سبز حاشیه شهری                                                                          
1-8- 5تعریف پارک                                                                                                      
1-8-6 تاریخچه                                                                                                              
1-8-7 نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان                                                        
1-8-8 واکنشهای اعصاب گیاهی انسان به نسبت آلودگی                                                   
1-8-9 رابطه بین سروصدا و سرطان                                                                                  
1-8-10 نقش گیاهان در کاهش آلودگی صدا                                                                  
1-8-11 استفاده از مصالح                                                                                                 
1-8-12 استفاده از سایه ها                                                                                    
1-8-13ساحل، فرصت ناشناخته برای ارتقای کیفیت فضا                                                    
فصل دوم : شناخت بستر طرح
فصل سوم: اقلیم
فصل چهارم : مبانی نظری معماری
4-1 مبانی نظری معماری                                                                                                        
4-2 بررسی حرکت در معماری                                                                                                    
4-3 نور در معماری                                                                                 
4-4 نقش و رابطه رنگ و فرم در معماری                                                              
فصل پنجم: ضوابط و استانداردها
5-1 انواع مجموعه اقامتی- د ده                                                                                   
5-2 تأسیسات اقامتی                                                                                                              
نمونه داخلی
 
 
 
5-3 مجتمع گردشگری ساحلی باری                                                                          
5-4 مجموعه فرهنگی ،د ده کارگران بندرانزلی                                                      
5-5 پلاژ د ده سیمین قشم                                                                                
5-6 پلاژ بانوان کیش                                                                                                      
5-7 پلاژ آقایان کیش                                                                                          
نمونه خارجی
5-8 فضاهای جدید عمومی پارک لندن                                                                
 
5-9
 
pierscape / james corner field operations team                   
5-10 پارک پاتایا                                                                                                
فصل ششم : مطالعات معماری و برنامه فیزیکی
6-1 برنامه فیزیکی مجموعه د ده - ساحلی                                                           
6-3  فضاهای سبز غیر فعال                                                                                     
6-4- ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال                
6-5- بررسی نقش تاسیسات در بهبود کیفی فضای سبز                                              
6- 6 – زمینه و سطوح مختلف مشارکت درانواع فضاهای سبز شهری                         
6-7 هتل 3 ستاره                                                                                                    
6-8 نکات مهم در طراحی هتل                                                                               
6-9 طراحی با نور در هتل مجموعه‌های آن                                                       
فصل هفتم: شناخت سایت 
فصل هشتم : اصول تأثیر گذار در طرح
8-1 اصول تأثیرگذار در طرح                                                                              
8-2 کانسپت سایت                                                                                             
8-3 گروه هدف و فضاهای مورد نیاز                                                                   
8-4 اجرای اسکله در بخشی از سایت و بازیافت بخشی از سایت تا خط جزر             
8-5 بازیافت ساحل                                                                                             
8-6 بازیافت زمین در کشورهای همجوار                                                              
8-7 مکانی پلاژ                                                                                                           
8-8 نمونه فضاهای مورد نیاز در سایت                                                                  
8-9 الهام از صدف در پلاژ بانوان                                                                         
8-10 فضاهای موجود در سایت                                                                           
فصل نهم : معرفی طرح
 
منابع و مراجع
 
·        رازجویان،محمود،آسایش بوسیله معماری همساز با اقلیم،مرکز جاپ و انتشارات شهید بهشتی،چاپ اول ، ۱۳۶۹
 
·        مایی،مرتضی،اقلیم و معماری ، شرکت خانه سازی ایران ،گروه معماری ، بخش تحقیق و بررسی و برنامه ریزی در امور
 
·        بناهای درمانی،چاپ اول ،شهریور ۱۳۶۳
 
·        قبا دیان،بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران ،وحید،موسسه انتشارات و چاپ تهران،
 
·        رهنمایی، محمد تقی، طرح جامع گردشگری استان اردبیل، جلد یک، ص 5
 
·        رضوانی ، ص 15
 
·        فیض بخش، هوشنگ، صنعت جهانگردی در ایران و جهان ، مرکز عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات، ص 4
 
·        سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، نرم افزار sis ، سالنامه آماری مرکز آمار ایران،مقدمه بخش جهانگردی
 
·        مقاله مرضیه جمالی در چهارم داد 1389
 
·        مقاله  امید یوسفی- دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای
 
·        خبرنامه روی خط  / پایگاه اطلاع رسانی و اینترنت شهرداری شیراز                                                          سید منصوری / ی مطالعات شهری با تخصص معماری منظر
مجله تخصصی معماری منظر ، شماره نهم ، مرداد 1389.
 
·        تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات،مباحث فنی ساختمان
 
·        1 مایی،1386
 
·        قبادیان،بررسی اقلبمی ابنبه سنتی ایران
 
·        آرناسن، یوروارد ورهاروارد، تاریخ هنرنوین، ترجمه محمد تقی فرامرزی، انتشارات زرین.
 
·        گاردنر، هلن، هنر در گذر زمان، ترجمه محمد تقی فرامرزی، انتشارات نگاه 1370.
 
·        مزینی، منوچهر، از زمان معماری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول 1376.
 
·        چینگ، فرانسیس، دی. کی،  معماری فرم، فضا، نظم، زهره قراگزلو.
 
·        راگر، رودلف، هندسه نسبت و بعد چهارم. ترجمه یوسف ارجمند، انتشارات انجمن فیزیک ایران.
 
·        هاوکینگ، استفن ویلیام، تاریخچه زمان.
 
·        استیونس راف و دبری.ژ.ر، هنرسینما، ترجمه پرویز دوایی، انتشارات کبیر.
 
·        نوروزی، داریوش، پایداری، سید احمد، کوتاه، سینمای مستقل(مجموعه مقالات) انتشارات بنیاد سینمایی فار ، چاپ اول، فروردین 1377.
 
·        فصلنامه معماری و فرهنگ ، شماره پنجم، تابستان 1379.
 
·        ایتن (عناصر رنگ(ترجمه :بهروز ژاله دوست
 
·        استاندارد های فضای سبز شهری - لاند اسکیپ - متخصص فیزیولوژی جانوری و کنترل آفات شهری و صنعتی از تسینگ هوآی چین(مترجم: مهرداد حلوایی)
 
·        http://ahoopa.
 
·        google eart
 
·        international union of official travel organization
 
·        www.iranmosadegh.persianblog.ir
 
·        www.alborztour.com
 
·        www.arbabi.parsfa.com
 
·        www.gardenvisit.com
 
·        office of energy efficiency and renewable energy ,2000
 
·        california energy commission,2003
 
·        andere & leslie,2000
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله استراحتگاه تفریحی توریستی ساحلی ,مطالعات,پروژه استراحتگاه تفریحی توریستی ساحلی ,پروپوزال استراحتگاه تفریحی توریستی ساحلی ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه استراحتگاه تفریحی توریستی ساحلی ,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی استراحتگاه تفریحی توریستی ساحلی , مقاله ,ویژگیه,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
مطالعات کامل مجموعه تفریحی توریستی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
مطالعات طراحی مجموعه تفریحی توریستی
رساله مطالعات مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی د ده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک
مطالعات طراحی طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار
مطالعات طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی
مطالعات طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی 165 ص فایل ورد
مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4443
 • مطالب مشابه: مطالعات, استراحتگاه ,تفریحی, توریستی, ساحلی
 • کلمات کلیدی: ·        ,طراحی ,مطالعات ,توریستی ,معماری ,تفریحی ,مطالعات طراحی ,تفریحی توریستی ,توریستی ساحلی ,استراحتگاه تفریحی ,طراحی مرکز ,استراحتگاه تف
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات مجموعه تفرجگاه توریستی بین راهی

 

تاریخ ایجاد 21/12/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 100   قیمت: 12500 تومان   حجم فایل: 3782 kb  تعدادمشاهده  67  
چکیده
سفر وگردشگری یکی از راههای تجدید نیرو وکاهش خستگی هایی است که هریک از انسان های امروزی به نحوی درگیر آن شده اند. ایجاد مکان هایی با شرایط رفاهی مناسب، خود فراخوان مناسبی برای جذب افراد به سوی چنین مکان هایی به ویژه در زمانی که در داخل شهر و یا درآستانه ی ورودی شهر قرارگرفته باشند در بردارند، استفاده از پتانسیل های اقتصادی موجود درجامعه و رشد آن از ابعاد گوناگون می باشد. حتی سبب ایجاد رقابت بین ایی با شرایط ی ان  اب و هوایی و اقلیمی نظیر شمال کشور می گردد. همان گونه که مشاهدات نشان می دهد شمال کشور ایران (استانهای گیلان ومازندران) دارای مکان های تفریحی –  ساحلی بسیاری می باشند. برای ایجاد چنینی مکان ها


عنواii………………………………………………………………………………
چکیدهiii…………………………………………………………………………….
پیش گفتارv……………………….………………………………………………
تقدیروتشکرvi…………………………….………………………………………
فهرست مطالبvii………………………………………………………………….
فصل اول – دلیل انتخاب موضوع............................1
1-1-    مقدمه.............................................2
1-2-    معرفی موضوع.......................................2
1-3-    تأثر اقتصاد برانتخاب موضوع........................3
1-4-    ایجاد فضای سالم تفریحی ...........................5
1-5-    بهره گیری از پتانسیل های موجود در طبیعت ..........7
1-6-    قرارگرفتن در دایره ی رابت با ای مشابه اطراف...8
1-7-    ایجاد محور تفریحی درشمال کشور ....................9
فصل دوم – سفر وگردشگری ...............................11
2-1- مقدمه ...........................................12
2-2- اکوتوریسم .......................................12
2-3- اهمیت صنعت گردشگری ..............................13
2-4- ایران وصنعت گردشگری .............................15
2-5- نقاط قوت وضعف گردشگری درایران ...................16
2-6- فناوری اطلاعات وصنعت گردشگری .....................18
فصل سوم – بررسی نمونه های مشابه ......................21
3-1- مقدمه............................................22
3-2- تفرجگاه ساهلی نمک آبرود .........................22
3-2-1- امکانات تفرجگاه.................................24
3-3- پارک "park dolny(warsaw)"............................29
3-3-1-امکانات پارک.....................................30
فصل چهارم- مطالعات اقلیمی وفرهنگی.....................36
4-1- مقدمه............................................37
4-2- جغرافیای ایران...................................37
4-3- گیلان در تقسمات کشوری.............................38
4-4- جغرافیای طبیعی گیلان .............................38
4-5- رودها ومنابع آبی مهم.............................41
4-6- شهرستان استانه اشرفیه............................41
4-7- مشخصات اقلیمی....................................42
4-7-1- نیروی خورشید وافتاب............................42
4-7-2- فشار هوا وباد..................................42
4-7-3- گرما...........................................44
4-7-4- رطوبت وباران...................................44
4-8- وضعیت توپوگرافیک منطقه...........................49
4-9- تأثیر اقلیم برمعماری ............................51
4-9-1- معماری بومی....................................51
4-9-2- معماری شهری ...................................53
4-9-3- معماری مذهبی ..................................53
4-9-4- معماری امروز...................................53
4-10- برداشت اول......................................54
4-11- آداب ورسوم......................................55
4-11-1- بندبازی ولافندبازی ............................55
4-11-2- کشتی گیله مردی ...............................55
4-12-برداشت دوم.......................................56
فصل پنجم-برنامه ریزی فیزیکی..........................58
5-1-برنامه ریزی ترافیکی...........................59
5-2- برنامه ریزی فیزیکی...........................61
   5-2-1- مسیرها.....................................62
5-2-2- هتل........................................63
هتل پانسیون.......................................63
نقشه هتل وسطوح موردنیاز...........................65
اشپزخانه هتلها....................................66
5-2-3- رستوران وکافی شاپ...........................67
انواع رستورانها...................................67
مقدای فضای موردنیاز رستورانها.....................68
نحوه چیدن وسایل در رستورانها......................68
5-2-4- پارکینگ عمومی...............................70
دورزدن وپارک .................................70
5-2-5- غرفه های صنایع دستی ........................71
5-3- تجهیزات شهری..................................71
5-3-1- صندلی ونیمکتها..............................72
5-3-2- وسایل بازی کودکان...........................73
5-3-3- زمین های بازی...............................74
5-3-4- تجهیزات روشنایی ............................78
5-3-5- کفسازیها....................................78
5-3-6- فضای سبز وگیاهان............................79
5-4- باغ ایرانی....................................79
5-4-1- تاریخچه باغ ایرانی..........................80
5-4-2- مفاهیم اصلی ................................81
5-4-3- اندامهای باغ................................82
5-4-4- لذت گرایی در باغ............................83
5-4-5- گونه شناسی باغ..............................83
5-4-6- رابطه بیرون ودرون...........................84
5-4-7- مظهر آب.....................................84
5-4-8- رنگ.........................................84
5-4-9- وسایل باغ...................................84
5-5- برنامه ریزی حجمی .............................85
فصل ششم –روند طراحی...................................86
   6-1- فرآیند طراحی مجموعه............................86
   6-2- طراحی سایت مجموعه...............................93
   6-3- نقشه نمونه پیشنهادی فضاهای اقامتی.............95
   6-4- ساختار پیشنهادی فضای اقامتی...................102
   6-5- نقشه فضاهای رستوران و قهوه خانه سنتی…...........107
   6-6- نمونه نقشه غرفه های بازار.....................110
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مجموعه تفرجگاه توریستی بین راهی , ,مطالعات مجموعه تفرجگاه توریستی بین راهی , , پروژه مجموعه تفرجگاه توریستی بین راهی , ,پروپوزال رساله مجموعه تفرجگاه توریستی بین راهی , , پایان نامه مجموعه تفرجگاه توریستی بین راهی , ,پلان مجموعه تفرجگاه توریستی بین راهی , , پاو وینت مجموعه تفرجگاه توریستی بین,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
تحقیق کامل مطالعات گردشگری , word
طرح توجیهی د ده کویرنوردی یزد - د ده توریستی کوریرنوردی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله مطالعات مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک
پروژه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی - word
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری
مطالعات طراحی مجتمع تفریحی توریستی واقامتی با رویکرد معماری پایدار
پروژه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گل گهر (دریاچه گهر)
پروژه مجموعه گردشگری تفریحی شمس تبریزی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4444
 • مطالب مشابه: مطالعات مجموعه تفرجگاه توریستی بین راهی
 • کلمات کلیدی: توریستی ,طراحی ,مطالعات ,گردشگری ,تفرجگاه ,تفریحی ,تفرجگاه توریستی ,مجموعه تفرجگاه ,مطالعات طراحی ,طراحی مرکز ,برنامه ریزی ,مجموعه تفرجگاه تور
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات د ده توریستی تفریحی

 

تاریخ ایجاد 14/01/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 150   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل: 4421 kb  تعدادمشاهده  62  
    مقدمه1
    فصل اول شناخت موضوع طرح3
    مبانی طراحی پروژه4
    فراغت4
    کارکردهای فراغت5
    تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت7
    ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت9
    نقش تفرج در گذران اوقات فراغت9
    تعریف تفرج10
    تفرج11
    توریسم و جهانگردی12
    توریسم و جهانگردی15
    قطع نامه سازمان ملل متحد17
    انواع جهانگردی20
    تعداد جهانگردان داخلی و خارجی24
    جهانگردی در ایران قدیم27
    تاریخچه هتل در ایران معاصر29
    پایداری31
    پایداری در معماری33
    فصل دوم بررسی نمونه ها37
    بررسی نمونه ها38
    هتل های امروزی39
    فصل سوم43
    استانداردها44
    فصل چهارم46
    شرایط اقلیمی و آب و هوایی67
    نوع مصالح74
    تحلیل عوامل جوی در شهرستان مراغه80
    بادهای مراغه81
    تغییرات فصلی دمای هوا در مراغه87
    پوشش ابری و ساعات آفت 94
    میانگین ماهیانه دما100
    فصل پنجم مطالعات منطقه ای106
    موقعیت جغرافیایی و تقسیمات استان107
    پیشینه و آثار باستانی111
    بخش دوم شهر مراغه114
    خصوصیات اخلاقی و ویژگی های فرهنگی118
    میراث فرهنگی

 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله د ده توریستی , ,مطالعات د ده توریستی , ,پروژه د ده توریستی , ,پروپوزال رساله د ده توریستی , ,پایان نامه د ده توریستی , ,پلان د ده توریستی , ,پاو وینت د ده توریستی , , رایگان د ده توریستی , ,طراحی د ده توریستی , , رساله پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری, د,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
تحقیق کامل مطالعات گردشگری ,

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4445
 • مطالب مشابه: مطالعات, د ده, توریستی تفریحی
 • کلمات کلیدی: توریستی ,طراحی ,د ده ,مطالعات ,رساله ,گردشگری ,د ده توریستی ,مطالعات طراحی ,طراحی مرکز ,مطالعات د ده ,پایان نامه ,مطالعات د ده توریستی ,طراحی مجت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

رساله مرکز آب درمانی

 

تاریخ ایجاد 20/07/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 129   قیمت: 22500 تومان   حجم فایل: 2790 kb  تعدادمشاهده  94  


فصل اول    3
شناخت موضوع    3
تدوین شکل گیری ایده های طراحی و پیشبرد طرح    3
مقدمه    7
1-1-آب درمانی:    7
1-2-خواص آب درمانی در ورزش های آب درمانی    13
1-2-2-محدودیت در ورزش های آبی    16
1-2-3-آب درمانی، روشی برای تسکین و مداوا    16
1-2-4-هیدروتراپی و سلامتی    16
2-1-تاریخچه ی  آب درمانی    18
2-2-روشهای آب درمانی    18
2-3-قرآن و هیدروتراپی    19
2-4-چارچوب نظری آب درمانی    20
2-5-آشنایی با چشمه آبگرم    22
2-6-موارد احتیاط:    31
3-1-بررسی چند نمونه:    33
3-1-1-مرکز آب درمانی ناداهاما اثر تادائو آندو:    33
مرکز آب درمانی ناداهاما اثر تادائو آندو:    36
3-1-2-مرکز آب درمانی بادایبیلینگ (bad aibling) اثر گونتربهنیش    36
3-1-3-مرکز آب درمانی و اقامتی هتل بزرگ دلدر اثر نورمن فاستر :    41
3-1-4-مرکز آب درمانی گنو (چشمه جوشان بیابان سوزان هرمزگان)    45
مرکز آب درمانی گنو (چشمه جوشان بیابان سوزان هرمزگان)    49
4-1-استانداردهای آب درمانی    50
4-1-1-فضاهای اداری :    50
4-1-2-فضاهای خدماتی :    50
4-1-3-فضاهای رفاهی :    51
4-1-4-فضاهای درمانی:    51
آب داغ    52
جکوزی    52
است آب داغ:    52
4-1-5-سونا:    53
4-1-6-اتاق ماساژ:    55
4-1-7-توضیحات نهایی:    55
متراژ ریز فضاها    55
5-1-اقلیم :    58
5-2-شهرستان محلات:    59
5-2-1-موقعیت بر روی نقشه    60
5-2-2-اقلیم و نواحی ییلاقی    60
5-3-تاریخچه:    61
5-3-1-جغرافیای شهر:    62
5-3-2-جاذبه های طبیعی:    63
5-3-3-وجه تسمیه نام محلات:    64
5-4-چشمه آبگرم محلات:    65
چشمه های آب گرم:    68
5-5-تحلیل سایت:    70
ع هایی از سایت :    72
5-5-2-دید مطلوب و ابعاد زمین :    74
5-5-3-جهت تابش و باد غالب    75
6-1-پیش بینی محدوده سنی و گروههای استفاده کننده:    76
6-2-محدوده زمانی و برنامه زمانبندی استفاده از مجموعه:    76
6-2-1-حوزه های فعالیتی در این مرکز:    77
6-3-حوزه فعالیتی قسمت اداری:    78
6-4-حوزه فعالیت های خدماتی:    78
6-5-حوزه فعالیت های درمانی:    80
6-7-ساختار:    82
ضوابط اجرایی:    82
6-9-فرایند طراحی:    84
دیاگرام ارتباطی طبقه همکف    85
دیاگرام ارتباطی طبقه اول    87
برنامه فیزیکی اداری مجموعه    87
برنامه فیزیکی رفاهی مجموعه    88
برنامه فیزیکی خدماتی مجموعه    90
برنامه فیزیکی درمانی مجموعه    92
1-5 پیش بینی محدوده سنی و گروههای استفاده کننده :    95
2-5 محدوده زمانی و بر نامه زمانبندی استفاده از مجموعه :    95
3-5 حوزه معافیتی قسمت اداری آبدرمانی :    96
4-5 حوزه فعالیت های خدماتی:    96
آشپزخانه :    97
سرویس بهداشتی    97
آبخوری    97
تأسیسات :    97
حوزه فعالیت های درمانی :    98
اتاق ماساژ :    98
چند نکته در رابطه با تأسیسات :    101
-1-انتخاب سیستم سازه:    104
7-2-ساختمانهای بتنی:    104
7-3-ساختمانهای ف ی:    105
7-4-مزایای سقف تیرچه بلوک:    106
ستون ها:    107
مصالح    107
چند نکته در رابطه با تاسیسات:    108
7-5-ساختمانهای است :    108
7-6-طراحی است :    109
تعیین حداکثر ظرفیت است ها بر حسب نوع شنا و نوع است     109
حداقل عرض حاشیه است :    110
حداکثر ظرفیت است ها بر حسب عمق است     110
سرانه است به ازاء عمق است :    112
اندازه و ساختمان معمول است :    112
تخلیه اصلی:    113
سیستم گردش آب در است :    113
گردش آب در است     115
ارائه بخشی از طرح های اولیه:    116
ارائه بخشی از طرح های اولیه:    117
سایت پلان    119
نقشه های نهایی :    120
پلان طبقه همکف    120
پلان طبقه اول    122
نقشه های نهایی : نماها    123
پلان تیرریزی طبقه همکف و اول    126
منابع و ماخذ:    129
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مرکز آب درمانی, ,مطالعات مرکز آب درمانی, , پروژه مرکز آب درمانی, ,پروپوزال رساله مرکز آب درمانی, , پایان نامه مرکز آب درمانی, ,پلان مرکز آب درمانی, , پاو وینت مرکز آب درمانی, , رایگان مرکز آب درمانی, , طراحی مرکز آب درمانی, , رساله پایان نامه معماری , رساله پایان نامه مع,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
تحقیق کامل مطالعات گردشگری , word
طرح توجیهی د ده کویرنوردی یزد - د ده توریستی کوریرنوردی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله مطالعات مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک
پروژه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی - word
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری
مطالعات طراحی مجتمع تفریحی توریستی واقامتی با رویکرد معماری پایدار
پروژه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گل گهر (دریاچه گهر)
پروژه مجموعه گردشگری تفریحی شمس تبریزی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4446
 • مطالب مشابه: رساله, مرکز, آب درمانی
 • کلمات کلیدی: درمانی ,مرکز ,طراحی ,رساله ,مطالعات ,توریستی ,مطالعات طراحی ,طراحی مرکز ,حوزه فعالیت ,رساله مرکز ,برنامه فیزیکی ,طراحی مجتمع تفریحی ,مجتمع تفری
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی مرکز اسپا و ماساژ درمانی

 

تاریخ ایجاد 16/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 120 فرمت pdf   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 6513 kb  تعدادمشاهده  51  


 
  چکیده:

در حال حاضر با توجه به  تعیین میزان سرانه  فضاهای ورزشی و راهبردی سازمان تربیت بدنی، توسعه این مراکز مخصوصاً مراکز تخصصی تفریحی- درمان می‌یابد. احداث اماکن ورزشی به نسبت 30% فضای س وشیده و70% فضای ورزشی رو باز افزایش آگاهی‌های اجتماعی درباره اثرات فعالیت‌های ورزشی  در حفظ و ارتقاء سلامتی و توجه اقشار مختلف مردم از جمله جوانان به اندام مناسب و موزون باعث تغییر رفتار ورزشی مردم شده است. در این زمینه رویکرد فردگرایی ایجادشده سبب جذاب تر شدن فعالیت‌های ورزشی موجود شده استوار روال باعث تغییر دیدگاه‌های عرصه کنندگان خدمات ورزشی شده، و به همین دلیل فعالیت‌های ورزشی  اینده  در اماکن وتاسیسات بسیار متنوع‌تری نسبت به اماکن و تأسیسات سنتی انجام خواهد گرفت. زیرا انجام ورزش‌ها و زمان بهره‌مندی  از انها خصوصاً در اوقات فراغت به فضاها باکیفیت لو نیاز دارد. البته همزمان با این تغییرات متنوع نباید از احداث امکان وتاسیسات سنتی نیز غافل شد. ضمن اینکه برای احداث اماکن ورزشی علاوه بر مطالعات لازم برای تعیین نیاز، مکان‌ی و جان مائی ،امکان‌سنجی و…برای برنامه‌ریزی و اجرا باید اقدامات دیگری را انجام داد. من در این پروژه سعی براین داشتم یک فضای لو و مدرن برای درمان بیماران و گذران اوقات فراغت جوانان ایجاد کنم.
فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
چکیده1
فصل اول : کلیات
مقدمه3
1-1- بیان مسئله پژوهش4
2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش4
3-1-روش تحقیق4
4-1-سوابق پژوهش4
فصل دوم : مطالعات
1-2- قسمت اول: مطالعات آبدرمانی6
1-1-2- تاریخچه آبدرمانی(هیدروتر )6
2-1-2- آبدرمانی چیست؟7
2-2- قسمت دوم : مطالعات ماساژ درمانی8
1-2-2- تاریخچه ماساژ درمانی8
2-2-2- مبدا پیدایش ماساژ، تایلند 8
3-2-2- ماساژ درمانی چیست؟ 9
4-2-2- ماساژ درمانی در طب ایرانی 10
5-2-2- فواید ماساژ برای بدن 10
6-2-2- انواع ماساژ 12
 
فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
7-2-2- مشخصات اتاق ماساژ 14
3-2- قسمت سوم : اسپا (spa) 15
1-3-2- انواع مختلف اسپا 15
منابع فصل دوم 16
فصل سوم : استانداردها
1-3- قسمت اول : استانداردها،شرایط و ابعاد 18
1-1-3- مشخصات فضایی و معماری 18
2-1-3- ضوابط و اصول در طراحی است 19
1-2-1-3- است های درمانی 19
1-2-1-3- الف)است های آبگرم 22
1-2-1-3- ب)حوضچه های آب سرد 23
1-2-1-3- ج)است های آبگرم طبیعی 23
1-2-1-3-د)سونای خشک و بخار 23
2-2-1-3- است شنای تفریحی 24
3-2-1-3- است های چند منظوره 24
3-1-3- تعیین حداکثر ظرفیت است ها بر حسب نوع شنا و نوع است 24
4-1-3- حداقل عرض حاشیه است 25
5-1-3- اندازه و ساختمان معمول است 25
6-1-3- پلان ونقشه است ها 26
7-1-3- رختکن است ها 26
 
فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
8-1-3- تو های است 26
9-1-3- دستورالعمل مربوط به است و محوطه است 26
10-1-3- موتورخانه است ها 27
11-1-3- جزئیات سازه است ها 27
12-1-3- تهویه مطبوع است ها 28
13-1-3- وان داغ جکوزی و اسپا 30
14-1-3- سونا 33
1-14-1-3- سونا بخار 33
2-14-1-3- سونا خشک 34
15-1-3- کلرزنی 34
16-1-3- هیپوکلریت زنها 35
2-3- قسمت دوم : برنامه فیزیکی 38
1-2-3- برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی 38
2-2-3- دیاگرام فضا 40
3-3-  قسمت سوم : تاسیسات 41
1-3-3- تاسیسات مورد نیاز 41
1-1-3-3- تاسیسات است 42
2-1-3-3- تاسیسات جکوزی 42
3-1-3-3- تاسیسات سونای بخار 43
4-1-3-3- حوضچه آب سرد است 43
فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                                                        صفحه
2-3-3- ضوابط مربوط به موتورخانه تاسیسات 44
3-3-3- ضوابط مربوط به سیستم اعلام حریق 44
4-3-3- دستورالعمل مربوط به برق و روشنایی اضطراری 44
5-3-3- دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش 45
6-3-3- دستورالعمل مربوط به موتورخانه 45
7-3-3- دستورالعمل مربوط به سیستم اعلام حریق 46
8-3-3- نتیجه گیری و انتخاب تاسیسات 46
4-3- قسمت چهارم : مصالح 48
1-4-3- پانل های سه بعدی عایقدار 48
2-4-3- سازه های فضاکار 52
1-2-4-3- امتیازات سازه فضاکار 53
3-4-3- نماسازی 54
1-3-4-3- نمای خشک 54
2-3-4-3- terracotta60
3-3-4-3- صفحات hpl62
4-4-3- مصالح مورد نیاز در اجرای جزییات ساختمان 64
1-4-4-3- پنجره های دو جداره 64
2-4-4-3- درهای استیل پلاست 66
منابع فصل سوم 68
فصل چهارم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی
1-4- نمونه های خارجی 70
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
1-1-4- مرکز آبدرمانی وا ( آبگرم) 70
2-1-4- سالن اسپا و ماساژ درمانی اتومیک 75
2-4- نمونه های داخلی 78
1-2-4- مرکز اسپا تخصصی ا یژن رویال 78
2-2-4- سالن ماساژ هتل داریوش 81
3-2-4- مارینا پارک هتل 83
منابع فصل چهارم 85
فصل پنجم : شناخت بستر طرح
1-5- شناخت استان تهران 87
1-1-5- موقعیت جغرافیایی تهران 87
2-1-5- ویژگی آب و هوایی تهران 87
3-1-5- مطالعات زمین شناسی تهران 88
2-5- منطقه 4تهران 90
1-2-5- موقعیت جغرافیایی منطقه 4 90
2-2-5- ویژگی های منطقه 92
3-2-5- مخزن های آب و مسیل های موجود 94
4-2-5- شبکه فاضلاب شهری 94
5-2-5- گسل های موثر برمنطقه 95
6-2-5- موقعیت سیل گیری و شیب 95
3-5- بررسی سایت 97
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
1-3-5- موقعیت زمین 97
2-3-5- مسیر دسترسی 97
3-3-5- ابعاد و اندازه 98
4-3-5-شیب و توپوگرافی 98
5-3-5- وضعیت گسل 99
6-3-5- همسایگی 99
7-3-5- پوشش گیاهی موجود 102
8-3-5- جهت 103
9-3-5- اقلیم 104
منابع فصل پنجم 106
فصل ششم : فرآیند طراحی
1-6- کانسپت 108
2-6- اسکیس های اولیه 109
3-6- نقشه های معماری 114
منابع و مأخذ 118
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
ج 1-3- برنامه فیزیکی 38
ج 2-3- برنامه فیزیکی 39
ج 3-3- برنامه فیزیکی 39
ج 4-3- مقایسه پانل های سه بعدی با سایر محصولات 49
ج 5-3- ویژگی های hpl63
ج 6-3- رفتار     hplدر برابر آتش سوزی 64
ج 1-4- لیست قیمت ماساژ 79
ج 1-5- مقایسه وضعیت عمومی شهرداری منطقه چهار و شهر تهران 91
ج 2-5- مساحت و درصد کاربریهای عمده زمین در منطقه 4شهرداری تهران 93
ج 3-5- نام ، موقعیت و مشخصات فنی مسیلها و کانالها و نهرها تجهیز واقع در ناحیه 8 منطقه94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
تصویر1-2- تاثیر ماساژ بر بدن 12
تصویر2-2- ماساژ کمپرس گیاهی 13
تصویر 3-2-ماساژ حوله داغ 13
تصویر4-2- ماساژ اورینتال 13
تصویر 5-2- اسپای دست 15
تصویر 1-3- وان داغ 30
تصویر2-3- هیدروجت 31
تصویر 3-3- عملکرد جکوزی 32
تصویر4-3- دیاگرام فضاها 40
تصویر 5-3- دسته بندی فضاها بر اساس رطوبت 40
تصویر6-3- تاسیسات است 41
تصویر7-3- تاسیسات جکوزی 42
تصویر 8-3- تاسیسات سونای بخار43
تصویر 9-3- چیلر 47
تصویر 10-3- پانل های سه بعدی 48
تصویر 11-3- نمونه کار ساخته شده با پانل های سه بعدی 50
تصویر 12-3- جزئیات اجرایی پانل سه بعدی 51
تصویر13-3- سازه های فضاکار52
تصویر 14-3- نمونه سازه های فضاکار52
تصویر 15-3- شبکه های تخت کاری از شرکت توموا ژاپن 53
تصویر16-3-terracotta60
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
تصویر 17-3- نمای کار شده از تراکوتا61
تصویر 18-3- نصب تراکوتا 62
تصویر19-3- پنجره های دو جداره 65
تصویر 20-3- ساختمان پنجره دو جداره 65
تصویر21-3- در با گریل هواکش 66
تصویر 22-3- چارچوب گالوانیزه 67
تصویر 1-4- آبگرم وا 70
تصویر 2-4- پلان آبگرم وا 71
تصویر 3-4- پلان آبگرم وا 71
تصویر 4-4- آفتاب وا 72
تصویر 5-4- است آبگرم 72
تصویر 6-4- است آبگرم 73
تصویر 7-4- برش آبگرم وا 73
تصویر 8-4- برش آبگرم وا 74
تصویر 9-4- است اسپای اتومیک 75
تصویر 10-4- اتاق ماساژ اسپا اتومیک 75
تصویر 11-4- اتاق ماساژ اسپا اتومیک 76
تصویر 12-4- نمای داخلی اسپای اتومیک76
تصویر 13-4- فضای ارتباطی 77
تصویر 14-4- سالن شنا 77
تصویر 15-4- سالن انتظار مجموعه اسپا ا یژن 79
تصویر 16-4- اتاق ماساژ مجموعه اسپا ا یژن 80
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
تصویر 17-4- است مجموعه ا یژن 80
تصویر 18-4- نمایی از است مجموعه ا یژن 80
تصویر 19-4- نمای هتل داریوش 81
تصویر 20-4- اتاق ماساژ هتل داریوش 81
تصویر 21-4- وان و تخت ماساژ 81
تصویر 22-4- اسپا و ماساژ تایلندی 82
تصویر 23-4- ورودی مارینا پارک هتل 83
تصویر 24-4- اتاق ماساژ مارینا پارک هتل 83
تصویر 25-4- اتاق ماساژ مارینا پارک هتل 84
تصویر 1-5- موقعیت منطقه 4تهران90
تصویر 2-5- موقعیت سایت 97
تصویر 3-5- مسیر دسترسی 97
تصویر 4-5- ابعاد و اندازه سایت98
تصویر 5-5- شیب و توپوگرافی سایت 98
تصویر 6-5- وضعیت گسل 99
تصویر 7-5- همسایگی سایت 99
تصویر 8-5- دیوار شمالی محوطه 100
تصویر 9-5- دیوار غربی محوطه 100
تصویر 10-5- دید شمال از داخل سایت 101
تصویر 11-5- دید شرق سایت 101
تصویر 12-5- دید جنوبی سایت 101
تصویر 13-5- دید غرب سایت 101
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
تصویر 14-5- پوشش گیاهی 102
تصویر 15-5- درخت های کاشته شده در محوطه 102
تصویر 16-5- جهت سایت 103
تصویر 17-5- باد و تابش خورشید 104
تصویر 1-6- حوض 108
تصویر 2-6- کانسپت 108
تصویر 3-6- حجم اولیه 109
تصویر 4-6- حجم اولیه 109
تصویر 5-6- حجم اولیه 110
تصویر 6-6- اسکیس های اولیه 110
تصویر 7-6- اسکیس های اولیه 110
تصویر 8-6- حجم های اولیه 111
تصویر9-6- حجم های اولیه 111
تصویر 10-6- طرح نهایی 112
تصویر 11-6- شماتیک طرح نهایی112
تصویر 12-6- طرح نهایی 112
تصویر 13-6- اسکیس 113
تصویر 14-6- اسکیس 113
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مرکز اسپا و ماساژ درمانی ,مطالعات,پروژه مرکز اسپا و ماساژ درمانی ,پروپوزال مرکز اسپا و ماساژ درمانی ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran ,مرکز اسپا و ماساژ درمانی ,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی مرکز اسپا و ماساژ درمانی , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی مرکز اسپا و ماس,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
مطالعات کامل مجموعه تفریحی توریستی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
مطالعات طراحی مجموعه تفریحی توریستی
رساله مطالعات مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی د ده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک
مطالعات طراحی طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار
مطالعات طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی
مطالعات طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی 165 ص فایل ورد
مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4433
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی, مرکز اسپا,و, ماساژ درمانی
 • کلمات کلیدی: تصویر ,ماساژ ,مطالعات ,طراحی ,اسپا ,مرکز ,مطالعات طراحی ,عنوان                                                                         
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران مطالعه موردی خشکه داران

 

تاریخ ایجاد 19/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 110   قیمت: 15000 تومان     تعدادمشاهده  24  


هدف کلی پژوهش حاظر بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران با تکیه به اثر طبیعی ملی خشکه داران می باشد. در اثر طبیعی ملی خشکه داران بررسی توسعه اکوتوریسم در دو بخش مطالعات اکولوژیکی و اقتتصادی اجتماعی و مطالعات پرسشنامه ای انجام گرفته است. در بخش مطالعات اکولوژیکی با تأکید بیشتر بر روی پارامترهای خاک ، شیب منابع آبی با استفاده از اطلاعات موجود وضعیت اکولوژیکی منطقه از نظر پذیرش توریسم مورد بررسی قرار گرفت.
 
در راستای اه کلی تحقیق پرسشنامه هایی تنظیم شد که به صورت تصادفی در یک نمونه ۱۰۰ نفری از بازدیدکنندگان ( مرد و زن) توزیع شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل ویژگیهای فردی ( سن و جنس و شغل و تحصیلات و… ) و جذ تهای منطقه برای مردم، کافی بودن امکانات و مدیریت منطقه و دسترسی منطقه و رضایتمندی مردم از نظر پرداخت هزینه و حد اکثر تمایل به پرداخت جهت ورودیه و استفاده از امکانات تور می باشد. در پایان با است اج داده های پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها با نرم افزار spss و آزمون مجذور کای ویژگیهای زیست محیطی واقتصادی اجتماعی منطقه مشکلات و موانع موجود جهت توسعه اکوتوریسم و را ارهای توسعه اکوتوریسم در اثر طبیعی ملی خشکه داران مورد بررسی قرار گرفته است.
 
نتایج حاصل از بررسی پارامترهای اکولوژیکی نشان داد که با توجه به بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی منطقه همچنین دارا بودن خاک هیدرومورف این منطقه برای توسعه توریسم به صورت متمرکز مناسب نمی باشد اما با اتخاذ تد ری مانند زدن تریل در منطقه و … می توان دسترسی به قسمتهایی با چشم اندازهای زیبا در و اکوتوریسم را به صورت گسترده و غیر متمرکز در منطقه توسعه داد. نتایج پرسشنامه حاکی از این بود که اغلب بازدید کنندگان فقط از موزه دیدن می کنند و به قسمت طبیعی وارد نمی شوند اکثراًبه دلایل شغلی و آموزشی به منطقه می آیند و بیشتر تمایل دارند به صورت گروهی یا خانوادگی به منطقه بروند و فاقد برنامه خاص جهت بازدید از منطقه می باشند. اکثریت امکانات موجود را برای این منطقه کافی نمی دانند و در صورت ارائه تسهیلات و خدمات لازم به پرداخت هزینه برای ورودی می باشند و مایلند مدیریت منطقه به هر دو بخش تی و خصوصی واگذار شود.


کلمات کلیدی مرتبط:
هدف کلی پژوهش حاظر بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران با تکیه به اثر طبیعی ملی خشکه داران می باشد. در اثر طبیعی ملی خشکه داران بررسی توسعه اکوتوریسم در دو بخش مطالعات اکولوژیکی و اقتتصادی اجتماعی و مطالعات پرسشنامه ای انجام گرفته است. در بخش مطالعات اکولوژیکی با تأکید بیشتر بر روی پار,

اطلاعات

مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری

 

تاریخ ایجاد 26/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 215 برگ ورد   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 4484 kb  تعدادمشاهده  107  


 
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول:
کلیات (پروپوزال)
مقدمه:
1-1- بیان مسئله
1-2- اهمیت مسئله
1-3- ضرورت انجام تحقیق
1-4- اه پژوهش
1-5- نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر:
1-6- سؤالات و فرضیه‌ها
واژه‌های کلیدی
1-7- طراحی شهری:
1-8- فضای شهری:
1-9- گردشگری:
فصل دوم:
مبانی نظری
2-1- تعاریف و مفاهیم اولیه:
2-2- نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر:
2-3- جهانگردی:
2-4- بازدیدکننده (visitor):
الف) تعریف جهانگردی خارجی:
ب) تعریف جهانگردی داخلی:
2-5- تعریف گردشگری:
2-5-1- گردشگری داخلی (یا بومی):
2-5-2- گردشگری خارجی (یا بین‌المللی):
2-5-3- معنای لغوی گردشگری:
2-5-4- انواع گردشگری:
2-5-4-1- اکوتوریسم (eco tourism):
2-5-4-2- توریسم روستایی (مزرعه‌ای) rural tourism  / farm tourism
2-5-4-3- توریسم تشویقی incentive tourism
2-5-4-4- گردشگری پایدار sustainable tourism
2-5-4-5- گردشگری با هدف مشترک common interest tourism
2-5-5 عناصر چهارگانه گردشگری:
2-5-6- ارکان صنعت گردشگری:
2-5-6-1- استراحتگاه:
2-5-6-2- بناهای تاریخی:
2-5-6-3- مهمانخانه های بین‌المللی:
2-5-6-4- تسهیلات فرهنگی و تفریحی:
2-5-6-5- خدمات حمل‌ونقل:
2-5-7- الگوهای گردشگری:
2-5-8- عوامل موثر در توسعه گردشگری:
2-6- توریسم
2-6-1- تعریف صنعت توریسم
2-6-2- مزایای توریسم:
2-6-3- اهمیت صنعت توریسم
2-7- شناسایی فرصت‌های پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه
2-8- نظریه‌های گردشگری:
2-9- تاریخ توریسم در ایران
2-10- سهم ناچیز ایران از توریست
2-11- ضرورت تغییر نگرش شهر سازان و برنامه ریزان
2-12- ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در  گردشگری
2-13- نقش مدیریت در سیستم اطلاعات توریسم و گردشگری
2-14-1- ضرورت مدیریت درسیستم اطلاعات گردشگری
2-15- صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد
2-15-1- درآمد جاری
2-15-2- اثرات اقتصادی گردشگری
2-16- اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری
2-17- اثرات توسعه گردشگری
2 - گردشگری در عصر فناوری
2-19- عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری
2-20- شناسایی فرصت‌های پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه
2-21- مشکلات جهانگردان
2-22- پیشینه و تاریخچه گردشگری:
2-23- ماهیت و فلسفه گردشگری:
2-24- پیشینه تاریخی گردشگری در ایران
2-25- توریسم و جهانگردی در ایران
2-25-1- ایران به‌عنوان یک کشور توریستی
2-25-2- سابقه ی جهانگردی در ایران
2-25-3- قبل از
2-25-3-1- ایجاد تشکیلات توریستی در ایران
2-25-4- بازارهای جهانگردی ایران
2-25-5- جاذبه‌های توریستی ایران
2-25-6- جاذبه‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی
2-26- آثار صنعت گردشگری:
2-26-1- اثرات اقتصادی گردشگری
2-26-2- اثرات اجتماعی گردشگری:
2-26-3- اثرات فرهنگی گردشگری:
2-27- موانع اصلی توسعه صنعت گردشگری در ایران
2-27-1- تبلیغات منفی علیه ایران:
2-27-2- فقدان برنامه‌ریزی و استراتژی:
2-27-3- وضیعت نامناسب بازاری و تبلیغات گردشگری:
2-27-4- فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص:
2-27-5- عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری:
2-28- ضرورت شناخت ظرفیتها و مناطق گردشگری:
2-29- تدوین استاندارد ها و ظوابط فنی:
2-30- حضور دستگاهها ی موازی در تشکیلات گردشگری:
2-31- نقش خانواده به‌عنوان بخش اصلی گردشگری:
2-32- نقش طراحان شهری در توسعه گردشگری:
2-33- نقش طراحان شهری در تأمین امکانات س تی برای گردشگران:
2-34- نقش طراحان شهری در تأمین امکانات غذایی برای گردشگران:
2-35- نقش طراحان شهری در ایجاد امکانات ارتباطی و اطلاع‌رسانی برای گردشگران:
2-36- چشم انداز آینده صنعت گردشگری در ایران:
2-36-1- بررسی تجارب خارجی:
2-36-2- تجارب داخلی:
فصل سوم:
را ارهای توسعه اکوتوریسم
3-1- مبانی نظری
3-2- موقعیت جغرافیایی
3-3- نتایج
3-3-1- قابلیت و استعدادها برای عملکرد اکوتوریستی
3-3-3- اقامت‌گاه‌های گردشگری
3-3-4- بررسی دوره پیک گردشگری در منطقه
3-3-5- دلایل و انگیزه حضور گردشگران
3-3-6- مدت‌زمان اقامت
3-3-7- شناسایی بازارهای هدف منطقه
3-3-8- تأثیر زیرساخت‌ها در توسعه اکوتوریستی منطقه
3-3-8-1- تأثیر امکانات و خدمات
3-3-8-2- تأثیر شبکه های ارتباطی
3-3-9- محدودیت ها در ارتباط با توسعه اکوتوریسم
3-3-10- نحوه همکاری و مشارکت مردم محلی در منطقه
3-3-11- بالا بردن فرهنگ افراد بومی در برخورد با گردشگران
3-3-12- فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق اکوتوریستی
3-4- نتیجه گیری
فصل چهارم
نتیجه گیری و ارائه را ارها
فصل پنجم
منابع فارسی
منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
 
فهرست شکلها
شکل 2- 1: نمودار جریان ارزی تأسیسات گردشگری
شکل 3-1: نوع شناسی توریسم
شکل 3-2: نقشه موقعیتش
شکل 3-3:
 
فهرست ج ها
ج 2-  1: رتبه اقتصاد گردشگری ایران در جهان در بین 181 کشور
ج 2-  2: رتبه اقتصاد گردشگری ایران در خاورمیانه در بین 12 کشور
ج 3-5: توزیع فراوانی نظر گردشگران در خصوص کمبود امکانات
ج 3-6: ارزی پاسخگویان از کیفیت راه دسترسی به مناطق اکوتوریستی
ج 3-7: نظر پاسخگویان در خصوص عوامل افزایش رونق اکوتوریسم


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری, مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری, پایان نامه معماری, رساله معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, پایان نامه معماری کارشناسی, رساله معماری, پو وزال معماری, پایان نامه معماری مجموعه تفریح,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی سرعین - رساله مرکز آب درمانی سرعین
رساله مجموعه توریستی تفریحی کوهستان

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4435
 • مطالب مشابه: مطالعات, مجموعه, تفریحی, و ,توریستی ,با رویکرد گردشگری
 • کلمات کلیدی: گردشگری ,توریسم ,توریستی , ,صنعت ,اثرات ,صنعت گردشگری ,رویکرد گردشگری ,معماری ,مجموعه تفریحی , پایان ,مطالعات مجموعه تفریحی ,معماری پایان ,درمان
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات مجتمع فرهنگی – تفریحی معماران جوان

 

تاریخ ایجاد 27/05/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 135   قیمت: 25000 تومان   حجم فایل: 6523 kb  تعدادمشاهده  8  


مقدمه         1
بیان موضوع وضرورت آن             2     
معرفی وانگیزه طراحی              3
فصل اول : مطالعات پایه             4
نگاهی به فرهنگ                   5
رابطه فرهنگ ومعماری              6
معماری چیست ؟                    7
معماری به عنوان یک پروسه       7
معماری به عنوان یک حرفه        8
معماری به عنوان یک سند         8
معماری ایرانی                  9
1: درونگرایی                   9
2: پرهیز از بیهودگی            10      
3: مردم واری ( محوری )         11
4: خود پسندگی                  12
5 : نیازش  14
حافظه معماری                   15 
تاثیر معماری بر جامعه          17
هشت گانه هنر                   19
رابطه نظم ومعماری              21
فلسفه معماری                   23
هنر کاربردی                    25
معماری وزیبایی شناسی            26
 
هنر معماری   26     
هدف زیبا شناسی                  27     
روش زیبا شناسی                  27     
زیبائی وحقیقت                   27     
افلاطون      28     
ارسطو       28     
تعریف هگل از زیبایی             28     
مقدمات زیب                    29     
سوررئالیست  30     
مدرنیسم     30     
پست مدرنیسم                     31     
نومدرن      32     
آموزش معماری                    33     
فصل دوم : استانداردها وبرمانه ی فیزیکی                  35     
فضاهای اصلی                     36     
رستوران     37     
کافی شاپ    39     
فست فود     40     
اداری       42     
آمفی تئاتر  44     
استانداردهای لازم برای طراحی     48     
ضوابط ومعیارهای طراحی           48     
کتابخانه    50     
میزان فضاها ی کتابخانه          50     
ابعاد واستانداردهای پیشخوان وبرگه دان               50     
استاندارد ابعاد قفسه ها وعمق قفسه ها                 50     
طول قفسه ها                     51     
ارتفاع قفسه ها                   51     
استاندارد میزها                 51     
نور پردازی  52     
تهویه ی مطبوع                   52     
گالری ها    53     
ساختار عمومی گارلری ها          53     
نور پردازی گارلری ها             53      
تنظیم شرایط محیطی               55     
تهویه مطبوع                     55     
آ تیک     55     
حریق        56     
امفی تئاتر  57     
ساختار عمومی فضاهای نمایشی      57     
شکل وانواع مختلف صحنه نمایش     57     
شیب سالن نمایش                  57     
صندلی تماشاچیان                 58     
اتاق رختکن ( تنفس بازیگران )    58     
اتاق سخنرانی                    58     
استانداردنور پردازی صحنه        58     
آ تیک     58     
ایمنی از حریق                   59     
فصل سوم : مطالعات تطبیقی        60     
فرهنگسرای نیاوران               61     
پارک معماری چین                 68
فصل چهارم : مطالعات زمینه       77
تبریز       78
معرفی تبریز                     78
وجه تسمیه تبریز                 80
مردم        82
زبان        82
فرهنگ       83
جمعیت       85
بناهای تاریخی                   87
ارگ تبریز   88
بازار تبریز                     90
کاخ شهرداری تبریز               94
ایل گلی     95
مقبره الشعرا                    98
جغرافیا     100
رودخانه ها                     101
مشخصات اقلیمی تبریز             103
موقعیت خورشید                   105
وزش باد    107
سیستم های کلی باد               107
خصوصیات وزش باد در تبریز       107
باد های موجود                  108
انرژی خورشیدی تابش یافته بر سطوح قائم               110
انرزی خورشیدی تابش یافته بر سطوح افقی              114
فرم بنا    115
ساختمانهای درون گرا با حیاط مرکزی                  115
راستفاده از ایوان وحیاط کوچک در بنا                115
پلان ، فرم بنا ونحوه قرار گیری آن                    116
اتاق های کوچک را ارتفاع کم     116
بازشوهای کوچک                  116
دیوار های نسبتا قطور           117
بام های مسطح                   117
نوع مصالح  117
آب و هوا   119
گسترش شهر  121
مکانی سایت                  122
تحلیل سایت                     124
فصل پنجم : طراحی               127
منابع      135
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مجتمع فرهنگی – تفریحی معماران جوان , ,مطالعات مجتمع فرهنگی – تفریحی معماران جوان , , پروژه مجتمع فرهنگی – تفریحی معماران جوان , ,پروپوزال رساله مجتمع فرهنگی – تفریحی معماران جوان , , پایان نامه مجتمع فرهنگی – تفریحی معماران جوان , ,پلان مجتمع فرهنگی – تفریحی معماران جوان , , پاو وینت م,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
تحقیق کامل مطالعات گردشگری , word
طرح توجیهی د ده کویرنوردی یزد - د ده توریستی کوریرنوردی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله مطالعات مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4436
 • مطالب مشابه: مطالعات, مجتمع ,فرهنگی ,تفریحی, معماران جوان
 • کلمات کلیدی: مطالعات ,معماری ,تفریحی ,طراحی ,مجتمع ,فرهنگی ,معماران جوان ,تفریحی معماران ,مجتمع فرهنگی ,مطالعات طراحی ,طراحی مرکز ,مطالعات مجتمع فرهنگی ,موز
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اسکن مطالعات پایان نامه طراحی منطقه توریستی تفریحی مهاباد

 

تاریخ ایجاد 05/07/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 410 صفحه با فرمت پی دی اف (اسکن سیاه و سفید از پای   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 11779 kb  تعدادمشاهده  60  


 اسکن مطالعات پایان نامه طراحی منطقه توریستی تفریحی مهاباد

 

 


کلمات کلیدی مرتبط:
اسکن مطالعات پایان نامه طراحی منطقه توریستی تفریحی مهاباد,

اطلاعات

مطالعات و تحلیل گردشگری و اقلیمی- طراحی یکی از فضا های مجموعه زاده شاه سلیمان علی

 

تاریخ ایجاد 02/08/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 128   قیمت: 9000 تومان   حجم فایل: 5216 kb  تعدادمشاهده  34  


فهرست
 
 گام اول :بیان موضوع طراحی  
عنوان پروژه 
بیان ضرورتهای طراحی ( کیفی – کمی ) 
بیان اه طراحی  
        منابع و ماخذ  
   مبانی نظری عام طرح 
 
گام دوم :مطالعه وتحلیل 
مرحله اول:مطالعات پایه و زمینه 
      
 2 -1-1 مطالعات پایه  
    
         2-1-1-1 تعاریف (سفر،جهانگرد،سیاح،جامعه میزبان و.....) 
       2-1-1-2 ضرورت احیاء و توسعه قطبهای زیارتی ـ سیاحتی 
 2-1-1-3 مضرات و امتیازات رونق صنعت توریست در یک منطقه 
         2-1-1-4 ضرورتها و اولویتهای زیارتی ـ تفریحی شهر  
 2-1-1-5 معماری واوقات فراغت 
         2-1-1-6 فضاهای اقامتی یکی از عناصر مهم صنعت توریسم 
         2-1-1-7 نوع اقامت 
         2-1-1-8 اه طراحی اقامتی 
2       -1-2 مطالعات زمینه 
 2-1-2-1 شناخت اسان جنوبی  
         2-1-2-2 شناخت شهرستان بیرجند  
         2-1-2-3 شناخت بخش خوسف   
         2-1-2-4 بررسی حوزه نفوذ شهرستان بیرجند  
         2-1-2-5 بررسی ویژگیهای جمعیتی  
         2-1-2-6 بررسی ویژگیهای توریستی 
      * 2-1-2-7 موقعیت و ویژگیهای طبیعی شهرستان  
        2-1-2-7-1 ویژگیهای جغرافیایی  
        2-1-2-7-2  مشخصات توپوگرافی  
        2-1-2-7-3  زمین شناسی   
         2-1-2-8 ویژگیهای اقلیمی  
      * 2-1-2-9  نتیجه تأثیر عوامل اقلیمی بر ساختمان  
      * تحلیل فصل: 
مرحله دوم: مطالعات تکمیلی وتطبیقی 
2-2-1 مطالعات تکمیلی 
 
        2-2-1-1 انواع مکانهای اقامتی (متل، سوئیت،آلاچیق) 
        2-2-1-2 تئوریهای پایه در طراحی هر یک 
        2-2-1-3 بررسی پلان های ممکن، انتخاب سیستم 
        2-2-1-4 اه در طراحی و طبقه بندی اتاقهای خواب   
        2-2-1-5 امکانات و فضاهای عمومی مورد توجه و استفاده مسافر  
2-2-1-6 امکانات و خدمات مورد استفاده مسافر  
     * 2-2-1-7  ضوابط و معیارها و  استانداردها 
                        2-2-1-8-1 بررسی ضوابط، مقررات و قوانین حاکم بر ساخت  
                        2-2-1-8-2 فضاهای اقامتی 
                       2-2-1-8-3 فضاهای خدماتی ـ پشتیبانی  
             2-2-1-8-4 فضاهای مکانیکی(موتورخانه)  
             2-2-1-8-5 امکانات بهداشتی ـ درمانی  
              2-2-1-8-6  تجاری 
             2-2-1-8-7  پارکینگ 
      *2-2-1-8  مطالعات سازه و تاسیسات و پیشنهاد نوع سیستم  
 
2-2-2 مطالعات تطبیقی 
         نمونه داخلی 
2-2-2-1 زائر سرای بزرگ اسان 
2-2-2-2 مزار کاهی واقع در شهرستان بیرجند   
        نمونه خارجی 
 
2-2-3 تحلیل و جمع بندی 
        *1  تعیین برنامه کلی پروژه  
1-1 تعریف پروژه  
1-2 بررسی اه کلی، راهبردها، سیاستهای پروژه  
        *2  تبیین کلیت فضاهای مورد نیاز مجموعه 
 
  2-2-4 مبانی طراحی معماری پروژه  
        2-2-4-1  مبانی طراحی وبررسی روابط عملکردی 
             2-2-4-2  روابط عملکردی، سازماندهی فضایی  
            2-2-4-3  مبانی واصول طراحی 
2-2-4-3  سازماندهی فضایی 
 
2-2-5 برنامه فیزیکی 
مبانی برنامه ریزی 
سیمای مخاطب 
ضوابط و مقررات بالادست 
زمین 
پروژه 
تحلیل  
ضابطه پیشنهادی 
طرح جامع فیزیکی 
معرفی حوزه ها وریز فضاهای پروژه 
ج اعداد،ارقام،نسبتها،درصدها،مقدارها 
2-2-6 قابلیت سنجی اراضی 
3-1-6-1 آنالیز سایت 
3-1-6-1-1 بررسی موقعیت مجموعه 
3-1-6-1-2  بررسی شبکه های ارتباطی(پیاده،سواره) 
3-1-6-1 -3 بررسی کالبدی محدوده طرح 
3-1-6-1-4  بررسی نشانه ها و ویژگی های بصری محدوده طرح 
                       3-1-6-1-5 چشم اندازهای مجموعه 
3-1-6-1-6  تاثیر عوامل اقلیمی در جا نمایی  توده ،فضا 
3-1-6-2 حوزه عملکردی سایت 
            3-1-6-2-1 حوزه بندی ورودی ها 
            3-1-6-2-2 آرایش حوزه های کالبدی فضایی مجموعه 
3-1-6-2-3 حوزه قرار گیری فضاهای عمومی و سبز 
3-1-6-3 جانمایی و لکه گذاری کاربری های مجموعه 
 
گام سوم: طراحی 
3-1-1-1  ایده طرح 
3-1-1-2  توضیح طرح


کلمات کلیدی مرتبط:
فهرست , , گام اول :بیان موضوع طراحی ,عنوان پروژه ,بیان ضرورتهای طراحی ( کیفی – کمی ) ,بیان اه طراحی , منابع و ماخذ , مبانی نظری عام طرح , ,گام دوم :مطالعه وتحلیل ,مرحله اول:مطالعات پایه و زمینه , , 2 -1-1 مطالعات پایه , , 2-1-1-1 تعاریف (سفر،جهانگرد،سیاح،جا,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
تحقیق کامل مطالعات گردشگری , word
طرح توجیهی د ده کویرنوردی یزد - د ده توریستی کوریرنوردی

اطلاعات

پاو وینت مطالعات پایه گردشگری

 

تاریخ ایجاد 02/08/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 48 اسلاید   قیمت: 10000 تومان     تعدادمشاهده  34  


 
مطالعات پایه گردشگری
 
فهرست مطالب
مطالعات پایه گردشگری
مطالعات پایه
تاریخچه : روند تاریخی هتل در جهان
تاریخچه هتل در ایران معاصر
تعریف هتل
مطالعات تکمیلی
بررسی روابط عملکردی
استانداردها
مطالعات پایه
لیست فضاهای هتل
ورودی
ل
نشیمن عمومی
ایستگاه پادوها
بخش اداری
بخش بازرگانی
بخش پذیرش
واحد مکاتبات و اطلاعات
رزرواسیون
صندوق
پست و تلفن
سرویس های بهداشتی
فضاهای تجاری
فضاهای تفریحی
فضاهای ورزشی
فضاهای خدماتی
اتاق ها
رستوران
کافی شاپ
دیاگرام نحوه قرارگیری فضاهای عمومی
نمودار دفتر ل
ل
راهرو
پله فرار
آشپزخانه
رستوران
فروشگاه
سالن اجتماعات
مجموعه ورزشی
نمودار مجاورت فضاهای مربوط به کارکنان
دیاگرام نواحی خدماتی دور از دید
اتاق پزشک
خانه داری و خدمات جانبی
خانه داری و خدمات جانبی
همجواری ها
دسترسی ها
دید ازدرون به بیرون
دید از بیرون به درون
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات پایه گردشگری , ,فهرست مطالب ,مطالعات پایه گردشگری ,مطالعات پایه ,تاریخچه : روند تاریخی هتل در جهان ,تاریخچه هتل در ایران معاصر ,تعریف هتل ,مطالعات تکمیلی ,بررسی روابط عملکردی ,استانداردها ,مطالعات پایه ,لیست فضاهای هتل ,ورودی ,ل ,نشیمن عمومی ,ایستگاه پادوها ,بخش اداری ,بخش بازرگانی ,بخش,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز آب درمانی
مطالعات طراحی مرکز توریستی گردشگری دزفول با رویکرد معماری ایرانی
مطالعات طراحی د ده اقامتی گردشگری با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه توریستی گردشگری ، رساله معماری مجموعه گردشگری
رساله طراحی مرکز فرهنگی تفریحی توریستی
مطالعات طراحی شهرک تفریحی اقامتی توریستی با رویکرد ارتقا صنعت توریسم در شیراز‎
رساله طراحی مجتمع تفریحی توریستی دریایی
رساله طراحی و معماری مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله کامل طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی مرکز گردشگری توریستی فراغتی جوانان با رویکرد حس تعلق به مکان
تحقیق کامل مطالعات گردشگری , word
طرح توجیهی د ده کویرنوردی یزد - د ده توریستی کوریرنوردی
مطالعات طراحی مرکز هیدروتراپی - آب درمانی - اسپا و موزیک درمانی
رساله مطالعات مرکز توریستی در کویر
مطالعات طراحی پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک
پروژه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی - word
رساله مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری
مطالعات طراحی مجتمع تفریحی توریستی واقامتی با رویکرد معماری پایدار
پروژه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گل گهر (دریاچه گهر)
پروژه مجموعه گردشگری تفریحی شمس تبریزی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4439
 • مطالب مشابه: پاو وینت, مطالعات, پایه ,گردشگری
 • کلمات کلیدی: مطالعات ,گردشگری ,طراحی ,توریستی ,پایه ,تفریحی ,مطالعات پایه ,مطالعات طراحی ,پایه گردشگری ,طراحی مرکز ,تفریحی توریستی ,طراحی مجتمع تفریحی ,رویک
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

پاو وینت و مطالعات مجتمع آبدرمانی

 

تاریخ ایجاد 08/08/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 140 برگ ورد + 100 اسلاید پاو وینت   قیمت: 17000 تومان   حجم فایل: 16948 kb  تعدادمشاهده  53  


 
تماشای آب زلال، جلای چشم است . شنیدن نغمه و موسیقی آب ، الهام بخش حیات است سپردن تن بیمار و خسته به آب حافظ سلامت جسم است و نشاط روح . صدای آب ، نوشیدن آب و نسیم آب فرح انگیز است و روح افزا .
آب از شگفتی های خلقت و هستی است و از عنــاصر اصــلی چهار گانه . که خداوند می فرماید : ما زندگانی هر چیز را از آب قرار داده ایم و بدون آب هیچ چیزی وجود نخواهد داشت هیچ جنبنده ای نتواند جنبید.
مقدمه:
امروزه مساله جهانگردی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. جهانگرد و صنعت جهانگردی جایگاه ویژه ای برای خود پیدا نموده است، تا جایی که در اکثر کشورها با مسائل مهم تی در رقابت می باشد.
در جهان امروز، مساله تبادل فرهنگی برداشته شدن مرزها و برطرف و برگردان اقتصادی بیشتر این صنعت به نسبت دیگر امور با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر طبیعی کشورها از طرف دیگر، جایگاه مهم توریست و صنعت توریسم را بهتر معرفی می نماید.
 
مطالعات مجموعه آب درمانی,رساله مجموعه آب درمانی,پایان نامه مجموعه آب درمانی,طرح نهائی مجموعه آب درمانی,برنامه فیزیکی مجموعه آب درمانی
 
امروزه برخی از آبهای زیر زمینی که وشان و جوشان از عمق و ژرفای زمین می جوشد و بیرون می آید که آنها را آبهای معدنی می گویند .
جلوه های آب متنوع و پر جاذبه است و چشمه های آب و آبهای معدنی علاوه بر شفای درد از دیدنی های طبیعت و نشان رمز و راز و شگفتی خلقت است . به همین دلیل است که آبهای معدنی در هر نقطه از دنیا وکشورها یقینا محل مراجعه مسافران است . آبهای معدنی کالایی است که مشتریان خود را از راه دور و نزدیک بسوی خود می کشاند .آب ، بخصوص آب معدنی نه تنها روح و روان را جلا می بخشد . در یام دردهای جسمی نیز موثر هست و علاج را سرعت می بخشد .
پروژ ه پیشنهادی حاضر به گوشه ای از روش آب درمانی با آبهای معدنی بر مبنای علم و تجربه بشری پرداخته است . قامی کوچک در راهی که در مقصدی معین دارد هرچند طولانی است و صبر و مداومت طلب می کند . در واقع به تعبیر دیگر تبدیل فضای نا پایدار وغیر بهداشتی سنتی به فضایی پایدار و بهداشتی مدرن در قالب یک مجموعه آبدرمانی که صرفا به مقوله درمان با آبهای معدنی می پردازد .
 
برای مشاهده توضیحات بیشتر و ید آنلاین به ادامه مطلب مراجعه نمائید….
 
 
اشاره ای مختصر به سابقه تحقیقات انجام شده درباره مو ضوع نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمی موجود اظهار داشت با توجه به نمونه هایی در داخل کشور نیاز به تحقیق در تاریخچه علم آبدرمانی در داخل و خارج کشور و همچنین استانداردهای معماری در این زمینه بوده ،همچنین استفاده از نظر کارشناسان مربوطه نیز مورد توجه قرار گرفته است .
استفاده توریستی از چشمه های طبیعی و مراکز آب درمانی بعنوان یکی از عناصر ویژه اکوتوریسم و سازماندهی فرآیند مدیریتی این عرصه طبیعی، مورد رجوع وسیع گردشگران ودست اندر کاران امر توسعه گردشگری قرار می گیرد.
تجارب کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن در زمینه بهره برداری از آبهای معدنی، نشان داده است که اگر این منابع طبیعی با برنامه ریزی درست و بطور بهینه مورد بهره برداری قرار گیرند، علاوه بر ارزشهای اقتصادی، می توانند بخشی از هزینه درمان بیماران را نیز کاهش دهند.
شهرستان سرعین وروستای بیله درق به دلیل ویژگیهای زمین ساختی، یکی از کانونهای مهم آب معدنی و آب گرم کشور است و در گوشه و کنار این منطقه، آبهای گرم معدنی متعددی با خواصی ویژه وجود دارد که سالیان سال مورد استفاده مردم محلی، توریستها و گردشگران مختلف قرار گرفته است.
موضوع مطالعه حاضر آب معدنی روستای بیله درق واقع در۳ کیلو متری شهرستان سرعین است در این مطالعات، مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
 
 
فصل اول: کلیات
۱-۱: مقدمه
امروزه مساله جهانگردی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. جهانگرد و صنعت جهانگردی جایگاه ویژه ای برای خود پیدا نموده است، تا جایی که در اکثر کشورها با مسائل مهم تی در رقابت می باشد.
در جهان امروز، مساله تبادل فرهنگی برداشته شدن مرزها و برطرف و برگردان اقتصادی بیشتر این صنعت به نسبت دیگر امور با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر طبیعی کشورها از طرف دیگر، جایگاه مهم توریست و صنعت توریسم را بهتر معرفی می نماید.
از این رو مطالعات و برنامه ریزی گسترده ای بر روی این مهم در حال انجام است تا کشورها در هر لحظه موفقترین مسیرها را پیش روی این صنعت ترسیم نمایند.
ایران از نظر دارا بودن پتانسیل جذب توریست دارای امتیازات بالایی می باشد.
این سرزمین پهناور با مساحتی در حدود ۱۶۴۸ هزار کیلومتر مربع به علت پیشینه طولانی تاریخی و خصوصیات ویژه اقلیمی از مهمترین کشورهای توریستی به شمار می رود.(خسروی،۱۳۸۸،۵۸) قدمت طولانی تاریخی، فرهنگ و تمدن غنی، کشور ما را دارای دستاوردها و آثار کرده است و از طرفی، به علت وجود چهار فصل در یک زمان از ویژگیهای خاص اقلیمی برخوردار است.
این نوع آب و هوایی تبعات زیادی را در یک زمان از ویژگی های خاص اقلیمی برخوردار است. این تنوع آب و هوایی تبعات زیادی را در بر دارد و باعث به وجود آمدن پتانسیلهای متفاوت و جذ هم از نظر طبیعی و هم بقرای جهانگردان می شود، اما بنا به مشکلات موجود جهت جذب توریست که در مباحث بعدی به آنها می پردازیم، نتوانسته ایم جایگاه واقعی خود را پیدا کنیم.
علم پزشکی در حال پیشرفتهای چشمگیری است و زمان در آن تاثیر بسزایی دارد. با توجه به حل بسیاری از دردها و امراض لاعلاج، به این نتیجه رسیده اند که داروها واین روشهای پیشگیری خود مسبب عوارض جانبی بعدی میشود. و علت آن استفاده از داروهای شیمیایی و در کل ساخته شده بشر است.(کرد بچه،۱۳۸۸،۱۳۲) اما در تحقیقات و مطالعات، امزوزه به این نکته پی برده اند که درمان از راه طبیعی بهتر بوده و این روش عوارض جانبی بعدی را به دنبال نخواهد داشت.(صفائی،۱۳۷۳،۱۲۵)
برای همین منظور است که استفاده از داروهای گیاهی (طب گیاهی) و آبهای معدنی (آبدرمانی) و دیگر روشهای طبیعی، بالخص در کشورهای توسعه یافته ای که خود صاحب بزرگترین پیشرفتهای پزشکی هستند نیز توصیه میشود. از این رو در حال حاضر کشورهایی که به نحوی دارای چشمه های طبیعی می نمایند.( ال ین سنوری.۱۳۵٫۱۳۸۵)
منطقه سرعین واقع در استان اردبیل در دامنه زیبایی رشته کوه سبلان قرار گرفته است. این شهر با چشم اندازی طبیعی و زیبا از مناطق نسبتا بکر کشورمان است که ۱۱ چشمه آبگرم معدنی را که هر کدام دارای خواص متفاوت و متنوع درمانی خاص خود می باشند در خود جای داده است. (محمدرضا غفوری ۱۳۵٫۱۳۷۸)
تاریـخ میگویـد: تمدنهای بـزرگ جـهان در کنـار آبــها و رود خـانه ها بوجـود آمدنـد.(حسین زارعی. ۶۵٫۱۳۸۱)
جغرافیا می گوید: بیشترین سطح زمین را آب تشکیل داده که فعل و انفعالات آن چرخه حیات را می سازد، از این فعل و انفعالات دریاها و دریاچه ها شکل می گیرند، چشمه ها منشا می گیرند، و در همه جای این کره خاکی، آب های گوناگون شکل می گیرد و بشر نیز استفاده های مختلف از آن می کند.(خداداد لطفی.۱۴۵٫۱۳۷۸)
امروزه برخی از آبهای زیر زمینی که وشان و جوشان از عمق و ژرفای زمین می جوشد، و بیرون می آید که آنها را آبهای معدنی می گویند.
جلوه های آب متنوع و پر جاذبه است و چشمه هایی آب و آبهای معدنی، علاوه بر شفای درد از دیدنیهای طبیعت، و نشان رمز و راز و شگفتی خلقت است، به همین دلیل است که آبهای معدنی در هر نقطه از دنیا وکشورها یقینا محل مراجعه مسافران است.
آبهای معدنی کالایی است که مشتریان خود را از راه دور و نزدیک بسوی خود می کشاند.
آب، بخصوص آب معدنی، نه تنها روح و روان را جلا می بخشد، در یام دردهای جسمی نیز موثر هست و علاج را سرعت می بخشد.
پروژه پیشنهادی حاضر به گوشه ای از روش آب درمانی با آبهای معدنی، بر مبنای علم و تجربه بشری پرداخته است. گامی کوچک در راهی که مقصدی معین دارد، هرچند طولانی است، و صبر و مداومت طلب می کند. در واقع به تعبیر دیگر، تبدیل فضای ناپایدار وغیربهداشتی سنتی، به فضایی پایدار و بهداشتی مدرن، در قالب یک مجموعه آبدرمانی که، صرفا به مقوله درمان با آبهای معدنی است می پردازد. با توجه به اشاره ای مختصر به سابقه تحقیقات انجام شده درباره مو ضوع، و نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمی موجود و با توجه به نمونه هایی در داخل کشور، نیاز به تحقیق، در تاریخچه علم آبدرمانی و استانداردهای معماری در این زمینه می باشد، البه استفاده از نظر کارشناسان مربوطه خالی از لطف نمی باشد.
 
موضوع مطالعه حاضر آبگرم بیله درق در شهرستان سرعین است در این مطالعات، زمینه های زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
الف: ویژگیهای جغرافیایی طبیعی و انسانی شامل: حدود و موقعیت منطقه، ویژگیهای زمین ساختی، منابع آب، مخاطرات طبیعی، کاربری اراضی، ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، خصوصیات عام زیست محیطی، وضعیت راهها و دسترسی ها، برق، گاز، آب و…
ب: پتانسیل ها و منابع گردشگری شامل: جاذبه های گردشگری مناطق، وضعیت بهره برداری، تسهیلات و خدمات، محدودیتها و قابلیتها، امکانات اقامتی، حمل و نقل، پذیرایی ها، نیروی انسانی شاغل گردشگری و…
ج: اقتصاد گردشگری شامل: کم و کیف تقاضای موجود، متنوع ساختن مشتریان کنونی، گردشگران آتی و…
د: تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی گردشگری مناطق شامل: جمع بندی نتایج حاصل از مطالعات فوق، بررسی و ارزی منابع انسانی و مالی مرتبط با توسعه گردشگری و تحلیل نقاط ضعف، قوت، محدودیتها و فرصتهای توسعه گردشگری هر یک از مناطق، پیشنهاد سیاستها و راهبردهای بازاری ، توسعه جاذبه ها، ساماندهی زیر ساختمانها، توسعه نیروی انسانی، کنترل اثرات، مدیریت و تشکیلات، منابع سرمایه گذاری، نظام بهره برداری، نظام مدیریت و حفظ و نگهداری و…
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
فهرست صفحه
فصل اول : کلیات
۱-۱: مقدمه ۱
۱-۲: تعریف طرح ۳
۱-۳:دلایل انتخاب طرح ۴
۱-۳-۱: هدف طرح ۴
۱-۳-۲: اهمیت و ضرورت ابدرمانی ۴
فصل دوم : مطالعات (توریسم و اکوتوریسم وآبدر مانی واصول ومبانی نظری ) ۵
قسمت اول : الف – مطالعات توریسم و اکوتوریسم ۵
۲-۱-۱: توریسم در ایران: ۵
۲-۱- ۲:اکوتوریسم (eco tourism) 6
2-1- 2:الف- عرصه طبیعت گردی (اکوتوریسم) در استان اردبیل ۶
۲-۱-۲:ب- توریسم آبهای معدنی و آبهای گرم: ۷
۲-۱- ۲:ب- ۱-توریسم آب معدنی در استان اردبیل ۷
قسمت دوم : مطالعات در مورد آبدرمانی ۸
۲-۲-۱:تاریخچه آبدرمانی ۸
۲-۲- ۱-الف:تاریخچه درمان با اب در جهان: ۸
۲-۲-۱-ب: تاریخچه درمان با اب در ایران: ۱۰
۲-۲-۲:خصوصیات آب و خواص درمانی آن ۱۰
۲-۲-۲-۱: خصوصیات فیزیکی آب و خواص درمانی آن ۱۰
۲-۲-۲-۲:روشهای هیدروتر فیزیکی بشرح زیر می باشد ۱۱
۲-۲-۲-۳:آب سرد ۱۲
۲-۲-۲-۴:آبگرم ۱۳
۲-۲-۲-۵:رادیواکتیو ۱۴
۲-۲-۲-۶:شنا ۱۴
۲-۲-۲-۷:هیدروتر ۱۵
۲-۲-۳-خصوصیات شیمیایی و خواص درمانی آن ۱۵
۲-۲-۳-۱:نمک طعام ۱۵
۲-۲-۳-۲:بتاسیم ۱۵
۲-۲-۳-۳:گاز کربنیک ۱۶
۲-۲-۳-۴:سولفات ۱۶
۲-۲-۳-۵:کادمیوم ۱۷
۲-۲-۳-۶:سرب ۱۷
۲-۲-۳-۷:بیکربنات ۱۸
۲-۲-۳-۸:آهن ۱۸
۲-۲-۳-۹:کلسیم ۱۸
۲-۲-۳-۱۰:ترکیبات کلر ۱۸
۲-۲-۳-۱۱:سایرموا دمعد نی ۱۹
۲-۲-۴-انواع آب معدنی ۱۹
۲-۲-۵ -منشا آبهای معدنی : ۲۰
قسمت سوم: اصول ومبانی نظری و فاکتور های تئوری در طراحی ۲۱
۲-۳- الف : اصول و مبانی نظری ۲۱
۲-۳-ب: فاکتورهای تئوری در طراحی ۲۲
۲-۳- ب-۱: حجم کلی ۲۲
۲-۳- ب۲ :فضای داخلی ۲۶
۲-۳- ب۳:فضای خارجی ۲۷
فصل سوم: استانداردها– شرایط و ابعادو برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی ۲۹
قسمت اول: استانداردها و شرایط وابعاد ۲۹
۳-۱-۱:مشخصات فضایی و معماری ۲۹
۳-۱-۲:انواع است ها ۲۹
۳-۱-:۳طراحی معماری است ۳۰
۳-۱-۴:اندازه و ظرفیت است ها ۳۱
۳-۱-۵:تعیین دبی آب سیر کولاسیون است : ۳۲
۳-۱-۶:گردش آب جکوزی وحوض آبسرد ۳۳
۳-۱-۷:انواع سونا ۳۴
۳-۱-۸:گرمایش فضاهای جانبی ۳۵
۳-۱-۹:تهویه فضاهای است آبدرمانی ۳۵
۳-۱-۱۰:ورودیهای است ۳۷
۳-۱-۱۱:ضد عفونی ۳۸
۳-۱-۱۲:کلرزنی ۳۸
۳-۱-۱۳:کنترل کاهش آب ۳۹
۳-۱-۱۴:جلوگیری از باشیدگی آب ۳۹
۳-۱-۱۵:معیارها، آیین نامه ها و ضوابط و پیشنهادات آب گرم بیله درق ۴۰
۳-۱-۱۶: ضوابط در طراحی است ۴۰
۳-۱-۱۷:روشهای درمان ۴۱
۳-۱-۱۸: تاسیسات است ۴۳
۳-۱-۱۹: سیستمهای گرمایش با آب و تقسیم بندی آنها ۴۴
۳-۱-۲۰:شرایط محیطی طرح ۴۵
۳-۱-۲۱:شرایط اجتماعی ۴۵
۳-۱-۲۲:عناصر مختلف آبدرمانی ۴۹
قسمت دوم : برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی ۵۳
۳-۲-۱:برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی آبدرمانی بیله درق ۵۳
۳-۲-۲:امکانات مورد نیاز مجموعه: ۵۴
۳-۲-۳: بررسی روابط و استانداردها (برنامه ریزی فیزیکی) ۵۴
۳- ۲-۴: ساختمان آبدرمانی: ۵۵
۳-۲ -۵:قسمتهای وابسته است در طراحی آبدرمانی ۵۵
۳-۲-۶:فضاهای مجتمع آب درمانی ۵۸
۳-۲ -۷:امکانات و محدودیتهای زمین طرح: ۶۰
۳-۲ -۸:ویژگیهای فنی سازه طرح پیشنهادی ۶۱
۳-۲ – ۹:مصالح ۶۲
فصل چهارم: مصادیق- نمونه های داخلی وخارجی ۶۲
قسمت اول : بررسی اجمالی مراکز آب درمانی در کشورهای مختلف ۶۲
۴-۱- ۱ -آبهای معدنی جهان ۶۳
۴-۱- ۲- فرانسه ۶۳
۴-۱- ۳ :ژاپن ۶۳
۴-۱- ۴: ۶۵
۴-۱- ۵ :ایسلند ۶۵
۴-۱- ۶:خلاصه بررسی مراکز آبدرمانی ۶۵
۴-۱-۷ :نظریه ایجاد مراکز آب درمانی ۶۵
قسمت دوم : بررسی کلی نمونه های خارجی آبدرمانی ۶۶
۴-۲-۱ مجموعه آبدرمانی کالدا galdea 66
4-2-2: مجموعه آب درمانی بادبادن در آلمان ۷۳
قسمت سوم : آبهای معدنی استان اردبیل ۷۷
۴-۳-۱:آبهای معدنی استان اردبیل ۷۷
۴-۳-۲:عناوین چشمه های آب معدنی شناسایی شده در استان اردبیل ۷۸
قسمت چهارم : آبهای معدنی شهر توریستی سرعین ۸۲
۴-۴-۱- آبگرم قره سو ۸۲
۴-۴-۲: آب گرم ساری سو ۸۲
۴-۴-۳ :آب گرم گامیش گولی ۸۲
۴-۴-۴:آب گرم ژنرال ۸۳
۴-۴-۵: آبهای گرم پهن لی ۸۳
۴-۴-۶:آب گرم یئل سویی ۸۳
۴-۴-۷: آب گرم بش باجیلار ۸۳
۴-۴-۸: مجتمع آب درمانی سبلان ۸۴
۴-۴-۹: مجتمع آبدرمانی ش ل ۸۷
۴-۴-۱۰:مجتمع آبدرمانی سردابه ۹۲
فصل پنجم: تحلیل سایت ۹۴
۵-۱: تحلیل سایت ۹۴
۵-۲:دلایل انتخاب سایت پروژه بیله درق ۹۴
۵-۳: چشمه های معدنی ویلا درق (ویله دره) ۹۵
۵-۴: بررسی سایت پلان مجتمع پیشنهادی ۹۸
۵-۵: بررسی سایت ازدیدگاه اقــــلیم: ۹۹
۵-۶: سایت پیشنهادی در طرح تفصیلی روستای بیله درق ۱۰۰
۵-۷: دلایل انتخاب سایت پیشنهادی ۱۰۰
۵-۸: شیب و توپوگرافی زمین سایت ۱۰۳
۵-۹:امکان ورود ، توزیع و نفوذ به سایت پیشنهادی ۱۰۳
۵-۱۰: دید و منظر ۱۰۳
 
 
 
فهرست جداول صفحه
ج شماره(۲-۱) اکوتوریسم دراستان اردبیل ۶
ج شماره (۳-۱)سرانه به ازای هرشناگر به مترمربع ۳۲
ج شماره (۳-۲) روشنایی ۴۶
ج شماره (۳-۳) برنامه ریزی فیزیکی مجموعه ابدرمانی ۵۶
ج شماره (۳-۴) فضای اداری و خدماتی ۵۷
ج شماره (۳-۵) فضای اقامتی ۵۸
ج شماره (۴-۱)آبهای معدنی اردبیل وسرعین ۷۸
ج شماره (۴-۲) آبهای معدنی مشکین شهر ۷۹
ج شماره (۴-۳)آبهای معدنی نیر ۸۰
ج شماره (۴-۴) آبهای معدنی کوثر- خلخال-هشتچین ۸۰
ج شماره (۴-۵) آبهای معدنی نمین ۸۱
ج شماره (۴-۶)ج مشخصات آبهای معدنی استان اردبیل ۸۱
ج شماره (۴-۷)برنامه ریزی فیزیکی مجموعه آّبدرمانی ش ل (طبقه همکف) ۹۰
ج شماره (۴-۸)برنامه ریزی فیزیکی مجموعه آّبدرمانی ش ل (طبقه اول) ۹۱
ج شماره (۴-۸)برنامه ریزی فیزیکی مجموعه آّبدرمانی ش ل (زیرزمین) ۹۲
ج شماره (۴-۱۰) ج چکیده اطلاعات ارقامی وآماری چشمه آبگرم سردابه ۹۲
 
 
 
فهرست تصاویر صفحه
تصویر (۲-۱) تصویر موج آب ۲۳
تصویر (۲-۲) تصویر موج آب ۲۳
تصویر (۲-۳) تصویر سایت مورد نظر ۲۳
تصویر (۲-۴) تصویر طرح پیشنهادی ۲۳
تصویر (۲-۵) تصویر طرح پیشنهادی ۲۴
تصویر (۲-۶)طرح پیشنهادی ورودی مجتمع اب درمانی ۲۵
تصویر (۲-۷) تصویر طرح پیشنهادی برای نور گیر منحنی سقف مجتمع آبدرمانی ۲۵
تصویر (۲-۸) تصویر لایه های زمین را نشان میدهد که بصورت لایه ای روی هم افتاده اند ۲۶
تصویر (۲-۹) تصاویرزیر مراحل مختلف در طراحی ومعماری( الهام گرفته از موج آب) ۲۷
تصویر(۳-۱) نمایی از است (ش ل ) ۳۱
تصویر(۳-۲)نمایی از است (سبلان) ۳۱
تصویر (۳-۳)محل دریچه های ورود و وج ۳۲
تصویر (۴-۱)تصاویر مختلف از فضای داخلی آب درمانی ۶۴
مجموعه آبدرمانی کالدا ۶۶galdeaتصویر(۴-۲)
تصویر (۴-۳)مجموعه آبدرمانی کالدا نمای خارجی کالدا ۷۰
تصویر (۴-۴)مجموعه آبدرمانی کالدا نمای دیگر ۷۰
تصویر (۴-۵)پلان طبقه ترازاول کالدا ۷۱
تصویر (۴-۲) پلان تراز دوم کالدا ۷۲
تصویر (۴-۶) پلان ترازسوم کالدا ۷۲
تصویر (۴-۷)مجموعه آبدرمانی کالدا فضای جانبی آن ۷۳
تصویر (۴-۸)مجموعه آبدرمانی بادن بادن تصویر ایزومتریک ۷۳
تصویر( ۴-۹)مجموعه آبدرمانی بادن بادن تصاویر مختلف از فضای مختلف آب درمانی ۷۴
تصویر (۴-۱۰)مجموعه آبدرمانی بادن بادن تصاویر مختلف از فضای خارجی وداخلی آب درمانی ۷۵
تصویر (۴-۱۱)تصاویر مختلف از فضای داخلی آب درمانی ۷۶
تصویر (۴-۱۲)مجموعه مجتمع آب درمانی سبلان ۸۴
تصویر (۴-۱۳)مجموعه آب درمانی سبلان (رختکن و سونا) ۸۵
تصویر (۴-۱۴)مجموعه آب درمانی سبلان( سالن اصلی است واست اب سرد) ۸۶
تصویر (۴-۱۵)سالن فیزیو تراپی ۸۶
تصویر (۴-۱۶) سایت پلان مجتمع آبدرمانی ش ل ۸۸
تصویر (۴-۱۷)مجتمع آبدرمانی ش ل طبقه اول ۸۸
تصویر (۴-۱۸) (( پرسپکتیو ) ۸۹
تصویر (۴-۱۹) (( رستوران )) ۸۹
تصویر (۴-۲۰) مجتمع آبدرمانی ش ل (( جکوزی )) ۸۹
تصویر (۴-۲۱) (( دوشهای عمومی )) ۸۹
تصویر (۴-۲۲)مجتمع آبدرمانی ش ل (( است )) ۹۰
تصویر (۴-۲۳) (( است )) ۹۰
تصویر (۴-۲۴) پلان آبدر مانی سردابه ۹۳
تصویر (۴-۲۵) پلان بام ۹۳
تصویر (۴-۲۶) مقطع پروفیل عرضی از گرافیک سایت ۹۴
تصویر (۵-۱)سالن است بعدازآبگیری(تابستان) ۹۶
تصویر (۵-۲) سالن است قبل از آبگیری (زمستان) ۹۶
تصویر (۵-۳)نمایی از روستای بیله درق ۹۷
تصویر (۵-۴) سایت پلان مجموعه ۹۷
تصویر (۵-۶):تاثیرباد غالب بر سایت پیشنهادی ۹۹
تصویر (۵-۷) دسترسیهای سایت پیاده وسواره ۱۰۱
تصویر (۵-۸) نماهای مختلف از سایت پلان مجتمع نقشه آبدرمانی(پیشنهادی) ۱۰۱
تصویر (۵-۹) مجتمع نقشه آبدرمانی دسترسیهای سایت پلان ۱۰۲
تصویر (۵-۱۰)تصویر کلی از دید ومنظر رو به جنوب و محل سایت پیشنهادی ۱۰۳
 
 
 
 
 
تماشای آب زلال، جلای چشم است . شنیدن نغمه و موسیقی آب ، الهام بخش حیات است سپردن تن بیمار و خسته به آب حافظ سلامت جسم است و نشاط روح . صدای آب ، نوشیدن آب و نسیم آب فرح انگیز است و روح افزا .
آب از شگفتی های خلقت و هستی است و از عنــاصر اصــلی چهار گانه . که خداوند می فرماید : ما زندگانی هر چیز را از آب قرار داده ایم و بدون آب هیچ چیزی وجود نخواهد داشت هیچ جنبنده ای نتواند جنبید.
مقدمه:
امروزه مساله جهانگردی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. جهانگرد و صنعت جهانگردی جایگاه ویژه ای برای خود پیدا نموده است، تا جایی که در اکثر کشورها با مسائل مهم تی در رقابت می باشد.
در جهان امروز، مساله تبادل فرهنگی برداشته شدن مرزها و برطرف و برگردان اقتصادی بیشتر این صنعت به نسبت دیگر امور با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر طبیعی کشورها از طرف دیگر، جایگاه مهم توریست و صنعت توریسم را بهتر معرفی می نماید.
 
مطالعات مجموعه آب درمانی,رساله مجموعه آب درمانی,پایان نامه مجموعه آب درمانی,طرح نهائی مجموعه آب درمانی,برنامه فیزیکی مجموعه آب درمانی
 
امروزه برخی از آبهای زیر زمینی که وشان و جوشان از عمق و ژرفای زمین می جوشد و بیرون می آید که آنها را آبهای معدنی می گویند .
جلوه های آب متنوع و پر جاذبه است و چشمه های آب و آبهای معدنی علاوه بر شفای درد از دیدنی های طبیعت و نشان رمز و راز و شگفتی خلقت است . به همین دلیل است که آبهای معدنی در هر نقطه از دنیا وکشورها یقینا محل مراجعه مسافران است . آبهای معدنی کالایی است که مشتریان خود را از راه دور و نزدیک بسوی خود می کشاند .آب ، بخصوص آب معدنی نه تنها روح و روان را جلا می بخشد . در یام دردهای جسمی نیز موثر هست و علاج را سرعت می بخشد .
پروژ ه پیشنهادی حاضر به گوشه ای از روش آب درمانی با آبهای معدنی بر مبنای علم و تجربه بشری پرداخته است . قامی کوچک در راهی که در مقصدی معین دارد هرچند طولانی است و صبر و مداومت طلب می کند . در واقع به تعبیر دیگر تبدیل فضای نا پایدار وغیر بهداشتی سنتی به فضایی پایدار و بهداشتی مدرن در قالب یک مجموعه آبدرمانی که صرفا به مقوله درمان با آبهای معدنی می پردازد .


کلمات کلیدی مرتبط:
تماشای آب زلال، جلای چشم است . شنیدن نغمه و موسیقی آب ، الهام بخش حیات است سپردن تن بیمار و خسته به آب حافظ سلامت جسم است و نشاط روح . صدای آب ، نوشیدن آب و نسیم آب فرح انگیز است و روح افزا . ,آب از شگفتی های خلقت و هستی است و از عنــاصر اصــلی چهار گانه . که خداوند می فرماید : ما زندگانی هر چیز ر,

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4440
 • مطالب مشابه: پاو وینت, و ,مطالعات,مجتمع, آبدرمانی
 • کلمات کلیدی: تصویر ,معدنی ,آبهای ,آبدرمانی ,درمانی ,پیشنهادی ,آبهای معدنی ,ج شماره ,مجموعه آبدرمانی ,مجتمع آبدرمانی ,برنامه ریزی ,مجتمع آبدرمانی ش ل ,مجموعه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

رساله مجموعه توریستی تفریحی ۱۱۰ صفحه – مطالعات مجموعه توریستی تفریحی ۱۱۰ صفحه

 

تاریخ ایجاد 14/08/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: ۱۱۰ صفحه ورد   قیمت: 14000 تومان   حجم فایل: 2102 kb  تعدادمشاهده  25  


مقدمه :
توریسم امروزه بـه عنوان یـک صنعت ویـک امـر سود آور در تمـام زمینــه های , اقتصادی وفرهنگی بشمار می آید و تها در برنامه های توسعه ، توجه خاصی به آن مــی نمایند ، امری که تا بحال درکشور مــا به طور خیلی جدی جا نیفتاده وبــا فراز ونشیبهای بسیاری در گیر است .
نقش واهمیت توریسم در زمینه تربیت روانی و فکری و همچنین اهمیت توریسم بـه عنوان یک صنعت درآمد زا برای ت ومردم بومی هر بخش از کشور بر ی پوشیده نیست .
جهانگردی بــا پدید آوردن تفاهـم متقابل میان ملتها بــه پیشبرد واستقرار صلــح جهانی کمکهای شایسته ای می کند .
جهانگردی به هیچ وجه یک پدیده وارداتی نیست , بلکه در دین نسبت به آن توجـه شده وایران به عنوان یک کشور توریستی دارای جاذبه های فراوانی می باشد .
 
رساله مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات مجموعه توریستی تفریحی,برنامه فیزیکی مجموعه توریستی تفریحی,نمونه موردی مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات تطبیقی مجموعه توریستی تفریحی,مطالعات کامل مجموعه توریستی تفریحی,رساله کامل مجموعه توریستی تفریحی, مطالعات مجموعه توریستی تفریحی, رساله مجموعه توریستی تفریحی, پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی,طراحی مجموعه توریستی تفریحی,طرح مجموعه توریستی تفریحی,ریزفضاهای طراحی مجموعه توریستی تفریحی,ظوابط طراحی مجموعه توریستی تفریحی
 
متأسفانه در زمینه سیاحت این خطر وجود دارد که آن دسته از کشورهای پذیرای جهانگرد کــه هنوز از رشد اقتصادی کافی برخوردار نیستند , تحت تأثیر فرهنگ وآداب جهانگـردان کشورهای توسعه یافته قرار گرفته ورفته رفته در آن فرهنگ مستحیل شده وآداب سنتی و روشهای خود را به فراموشی بسپارند .
در صنعت توریسم عصر حاضر ترتیبی برای آشنایی جهانگردان ، بــا فرهنگ جامعه میزبان شیده نشده وگاهی اوقات موسساتی که این امر بدانها محول شده بــه جهانگردی صرفاً بعنوان صنعتی پولساز می نگرند که باید اوقات فراغت جهانگردان را به دور از پیچیدگیهای فرهنگی جوامع میزبان پرکند .
صنعت گردشگری از دو طریـق مستقیم وغیـر مستقیم اشتغال ایجاد می کند زیـرا صنعت توریسم یک صنعت خدماتی محسوب می شود ومی تواند مشاغل گوناگونی در بازارهای کار عرضه کند ,در این صنعت خدماتی نیروی انسانی بیش از هر بخش دیگری اهمیت می یابد به موازات افزایش توریستها ، نیاز به نیروی انسانی بالا می رود واین بـه ویژه در کشورهای در حال توسعه مهم به نظر می رسد وتا حدودی می تواند مشکل بیکاری را در ایـن جوامع بر طرف کند .
 
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و ید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…
 
 
بخشی از مطالب:
 
جهانگردی وتوریسم را در جهان به عنوان یک صنعت بدون آلودگی و دود شناخته اند .
با اندکی توجه به شهر شیراز توجه انسان به تاریخ کهن و تمدن غنی شهر شیراز جلب میشود.حال آنکه چگونه به تاریخ وتمدن این شهر توجه شده و چگونه شهر شیراز را باید معرفی کرد؟
شهری که بستری است برای پرورش پادشاهانی بزرگ و عادل چون کوروش وشاعرانی خوش ذوق چون حافظ و سعدی.
پس باید به این شهر افتخار کردو بالید.
در سطح شهر کنونی چیزی که پیداست به نگهداری ومعرفی آثار تاریخی خیلی کم توجه شده به شکلی که حتی مکان کافی و در خور در سطح شهر برای بازدید مسافران خصوصا مسافران خارجی وجود ندارد
اکثر هتل های جهانگردی در جای نامناسبی قرار دارند.به شکلی که در آنهاو فقط شهری آلوده شلوغ و عاری از نظم را نشان میدهد
و شاید این نیاز با ساخت اقامتگاههایی مناسب تر با بستری مناسب تر کمرنگ تر شود.
 
فصل اول
مطالعات پایه
 
پروپزال:
شناخت موضوع
۱ـ‌ضرورت طرح مسئله
توسعه توریسم در سطح جهان به عنوان صنعتی که جایگاه کنونی آن از نظر درآمد جهانی ، ( بعد از نفت و ماشین سازی) سوم می باشد و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۰ به رتبه اول در این زمینه ترقی باید . از طرفی وجود امکانات و جاذبه های توریستی فراوان در کشور ایران ( جاذبه های تاریخی ، طبیعی ، فرهنگی و …) به طوری که از لحاظ امکانات بالقوه جزو ده کشور اول جهان محسوب می شود در حالی که از جنبه استفاده از این مواهب در رده هفتادم و سهمش از این درآمد جهانی کمتر از یک درصد است ، استفاده از پتانسیل ها به منظور پیشرفت و نیل به جایگاه واقعی خود را از سطح جهان را ضروری می نماید از طرفی مردم منطقه نیز با کمبود فضاهای تفریحی و فراغتی مواجه هستند و این کمبود فضایی به دلیل رشد زندگی شهر نشینی و زندگی صنعتی رو به رشد است و ایجاد مکان هایی جهت گردهم آیی مردم و دیدن یکدیگر به منزله یک موجود اجتماعی ،‌ ب آرامش فردی و تجدید آسایش روانی در فضاهایی فازغ از هیاهوی شهری به وسیله یک تفریح کوتاه مدت یا چند ساعت اقامت خارج از محیط روزمرده زندگی ، در سلامت و پویایی جامعه مؤثر به نظر می رسد . از این جهت پرداختنم به طراحی که پاسخگو به موارد فوق باشد دارای توجیه می باشد. .
شهر سازی این وظیفه را دارد که مقررات و ضوابطی مشخص برای مردم تدوین کند ، به صورتی که نه تنها سلامت جسمی آن تامین گردد، بلکه سلامتی روحی آنها نیز که لذت زندگی از آن سرچشمه می گیرد ، حفظ شود ساعاتی که اغلب هم برای عضلات و هم برای اعصاب خسته کننده است که در پی گسترش تمدن مکانیکی در ا محققاً افزایش خواهند یافت می بایست به گردش و استراحت اختصاص یابند . نگه داری یا به و جود آوردن فضاهای سبز آزاد ، یک احتیاج به شمار می رود و مسأله ای است وابسته به سلامت عمومی نوع بشر .». (‌چهارمین کنگره بین الملی معماری مدرن آتن ۱۹۹۳).
انسان موجودی اجتماعی است مردم می خواهند با یکدیگر بجوشند ، ملاقات کنند ، به یکدیگر نگاه کنن و با یکدیگر مراوده نمایند . مردم در ایام تعطیل درساعات خاصی از روز ، به دنبال سکوت و آرامش و شرایطی برای استراحت و تمدد اعصاب هستند . آنها به دنبال محیط های جذاب و دلپذیر هستند ، می خواهند تنها به حال خود باشند و ی مزاحم آنها نشود در سایر اوقات ، آنها به دنبال دیگران هستند ، به دنبال شلوغی ؛ هیاهو و سرو صدا به دنبال فرصتی می گردند تا با یکدیگر ملاقات کنند ، چند نفر را انتخاب کرده و با آنها رابطه ای دوستانه پایه ریزی کنند.
در برنامه ریزی جهانگردی ضروری است که مکان هایی برای گردهم آمدن جهانگردان پیش بینی و فراهم شود تا این نیاز مرتفع شود . بسیاری از استرحتگاه های ساحلی در مناطق مدیترانه ای در ابتدا د ده های ماهیگیری بودند . مرکز آن روستاهای قدیمی شاید با چند ساختمان ، یک میدان ، رستورانها و گردشگاهی در اطراف یک لنگر گاه، هم اکنون اساس این استراحتگاه جدید را تشکیل می دهند . عصرها در غروب آفتاب همه در این مکان گردهم می آیند . مردم قدم می زنند ، صحبت می کنند ، می نوشند ، و از شلوغی و محیط جذاب و رنگارنگ منطقه لذت می برند .
مناطق توسعه یافته در امتداد سواحل فاقد این نقطه کانونی هستند . در حاشیه این سواحل هتل هایی قرار دارند که اغلب فاصله شان از یکدیگر زیاد است ( حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر یا بیش تر ) شاید چند مرکز فعالیت در طول این نوار دیده شود ، اما همواره این گونه نیست . این امر بدین معناست که در مجموعه این محصول پیوستگی و ارتباط وجود ندارد و مردم معمولا در محدوده هتل هایشان محصور و محبوس می شوند. »(راجر داس ویل ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۵).
مردم به دنبال مردم هستند . اقامتگاه و استراحتگاه های جدید، نیازمند مکانهای گردهمایی برای تأمین این هدف مهم هستند ، این مفهومی است که اول بار ، به وسیله خوآن فوسترلارو ( فوسترلارو ، ۱۹۹۹۲، ص ۷۳) مطرح شد .»»
« هنگامی که مردم به تعطیلات می روند ، در پی ایجاد اوقات شاد و به یاد ماندنی هستند . مسافرت ، با غوطه ور مسافر در تخیلات و رویاها ، ذهن وی را از هیاهو و اضطراب زندگی روزمره دور می سازد . » ( مدیریت جهانگردی ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۰)
۲ـ اه مورد نظر
ـ حرکت به سوی ب جایگاه واقعی ایران و شیراز در زمینه توسعه توریسم
- رهایی از اقتصاد تک محصول و استفاده از ظرفیت های اقتصادی این صنعت
ـ به وجود آوردن امکانات رفاهی برای جهانگردان
ـ پرداختن به مسئله اوقات فراغت و رسیدن به زندگی اجتماعی و همچنین انسان سالم
ـ ایجاد تسهیلات تفریحی ، فراغتی برای شهروندان
ـ ایجاد اقامتگاه های موقت جهت مسافران
پیشینه موضوع
۱ـ پیشینه سفر در ایران
در دوران قبل از و همچنین قبل از حکومت آریاها سیر وسفر در ایران رونق و اعتبار ویژه ای داشته است و جهانگردان دارای حقوق و امتیازاتی بوده اند که با توجه به انگیزه و هدف مسافرت آنها این حقوق و حدود متفاوت بوده است . مسافران داخلی و خارجی عمدتأ در بین جاده های شوش و ایالات داخلی و سرزمین های خارج از آن در رفت و آمد بوده و برای رفاه حال مسافران تأسیسات رفاهی و خدماتی ایجاد شده بود .در دوره حکومت هخا ان جاده معروف به راه شاهی به طول ۲۵۰۰ کیلومتر ساخته شد .
این مسیر در زمان داریوش به بهره برداری رسید و تمامی مسافران حق استفاده و تردد از آن را داشتند . جهت اقامت و پذیرایی جهانگردان در طول مسیر شاهی بیش از یکصد کاروانسرا و چاپارخانه و ایستگاه های بین راهی تدارک دیده شده بود .در حاشیه این جاده میله های راهنمایی (تابلوها و علائم راهنمای جهانگرد) نسب گردید که مورد استفاده مسافران و جهانگردان قرار می گرفت .
هرودت ، جهانگرد و مورخ مشهور یونانی در هنگام عبور از این مسیر به توصیف آن پرداخته است . گماردن مأموران اسب سوار و شتر سوار مخصوص ،جهت تأمین امنیت جاده ، احداث پل بر روی رودخانه ها و ساخت ابنیه و تأسیسات رفاهی از جمله اقدامات دوره باستان بوده است .در دوره اشکانیان جاده معروف ابریشم به عنوان مهمترین شاهراه بازرگانی دنیای قدیم مورد استفاده جهانگردان و تجار قرار گرفت و در مسیرها جزوه ونقشه های راهنمای سفر توسط راهنمایان مستقر در کاروانسراها و پلیس سوار بیابان به جهانگردان و بازرگانان داده می‌شد .
در دوره حکومت ساسانیان گسترش جاده‌ها و ساخت کاروانسراها و منزل گاهها اهمیت بیشتری یافت و در این زمان جاده۲۵۰ کیلومتری فیروز آباد به طاهری خلیج فارس به بهره برداری رسید رباط بیستون و کاروانسرای دیر گچین از یادگارهای این دوره است .
با ظهور و خاتمه یافتن جنگها و اغت ات در سرزمینهای فتح شده امنیت آرامش مجدداً برقرار گردید و ویرانی‌های دوران جنگ مورد ترمیم و بازسازی قرار گرفت .سابقه زندگی مدنی و تجربیات حاصل از حسن خلق و مهمان نوازی ایرانیان در کنار اجرای احکام و قواعد ی به ویژه پدیده وقف ، هر چه بیشتر به تشویق و گسترش صنعت جهانگردی و تبادلات تجاری منجر شد .احداث مراکز عام المنفعه همانند درمانگاه ، مراکز اقامتی و پذیرایی، سقاخانه ها و آب انبارها و همچنین کمک به در راه ماندگان و آسیب دیدگان از سفر ، بستر لازم را برای تحقق آرمانها وفرامین الهی (( سیروا فی الارض)) آماده ساخته است . حاکمان ی جهت حمایت و برخورداری مسافران از امنیت و آرامش کافی حقوق ویژه ای را برای جهانگردان ورودی به سرزمین های ی تدوین و به اجرا گذاشتند که در کلیه سفرنامه های جهانگردان به آنها اشاره شده است.
۱-۲ اهمیت سفر و جهانگردی از نگاه قرآن کریم
سیر و سفر از سنن رایج و شایع در نظام طبیعت است ، همه مخلوقات الهی در سیر و سفر از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر ، در جهت کمال حرکت می کنند .قرآن که برای هدایت بشر نازل شده است ، در آیه های بسیاری بر سیر و سفر تأکید داشته و در خطابهای مختلف از انسان دعوت می کند به مسافرت و زمین گردی بپردازد .اهمیت و توجه قرآن کریم به موضوع جهانگردی آنگاه بیشتر روشن می شود که در مواردی دستور به سفر می دهد و بیان امری دارد.
سفر نمودن بطور مطلق چه حج باشد و چه غیر آن، شرایطی دارد که از دیدگاه و عقل انسان بی اندازه مفید و پسندیده است. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
«او آن خ است که زمین را برای شما نرم و هموار گردید. پس شما در پستی و بلندیهای آن حرکت کنید و روزی او را خورید.»
همچنین در ارزش و فضیلت مسافرت از رسول اکرم نقل شده است که فرموده اند:
«مسافرت کنید تا سالم باشید و در راه خدا جهاد کنید تا بهره مند و صاحب غنیمت گردید.»
یعنی مسافرت از دیاری به دیاری دیگر موجب می‌گردد با تغییرات جوی و آب و هوا و غذا و … تغییرات روحی در انسان به وجود آید که خود شایان اهمیت است .
۲ـ توریسم
۲ـ۱ـ تاریخچه جهانگردی
” قُلْ سیروُا فی الْاَرضِ فانْظُرُو کَیْفَ بَدَا الخَلْقَ ثُمَ اللهُ یُنْشِیُ ا لنَشاَةَ الْاخِرَة ”
(عنکبوت/۲۰ )
” بگو ، در زمین گردش کنید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرد سپس خداوند ( به همین گونه ) جهان آ ت را ایجاد می کند . ”
چنانچه بخواهیم درباره تاریخچه جهانگردی مطالعه کنیم به خاطره و سرگذشت انی برخورد می کنیم که به نقاط مختلف جهان سفر کرده و مدت زمانی کوتاه یا بلند را بین اقوام دیگر به سر برده اند و نحوه زندگی ، آثار هنری صنایع و دیگر خصوصیات ملل مختلف را از نزدیک دیده یا از زبان دیگران شنیده اند و پس از بازگشت ، دیده ها و شنیده ها خود را به رشته تحریر درآورده اند یا برای دیگران بیان کرده اند که به به نسلهای بعدی منتقل گردیده و بعضا جنبه افسانه نیز به خود گرفته است .
این آثار مکتوب و به جا مانده به شناخت تاریخ ، جغرافیای مکانی و شرایط زندگی حکومتی گذشتگان کمک می کند . علاوه بر این ، گاهی فعالیت جهانگردی در سرنوشت جوامع واقوام مختلف و حتی جهان تاثیر داشته است ، از جمله می توان به سفرهای دریایی کریستف کلمب اشاره کرد که پس از تحمل سختی ها و مرارتهای فراوان ، پا به سرزمینی نهاد که بعدها نام امریکا را به خود گرفت .
مارکوپولو نیز جهانگردی است که به همراه پدر خود به چین رفت . مارکو مدتی در چین و جزایر جنوب شرقی آسیا سیاحت کرد و پس از بازگشت به وطن ، سفرنامه ای به نام ” عجایب “منتشر نمود .
در کنار این افراد ، بزرگانی از ایران هم با سفر به نقاط مختلف جهان مجموعه ای از دیده ها و شنیده ها را جمع آوری کرده اند و کتب ارزشمندی در این زمینه به رشته تقریر در آورده اند . از جمله : دو کتاب گلستان و بوستان که نتیجه سالها جهانگردی سعدی بوده ا ست و ” تحفه النظار وغرا ئب الامصار ” که حاصل سفرهای ۲۹ ساله ابن بطوطه است.
ناصر خسرو نیز در سن چهل سالگی به جهانگردی و سیر آفاق پرداخت و سفرنامه ای را که نتیجه هفت سال گردش در حجاز ، آسیای صغیر ، و مصر است ، به رشته تقریر درآورد.
۳ـ تاریخچة جهانگردی در جهان
مردم در تمدن های ما قبل تاریخ فقط برای بدست آوردن غذا ودوری از خطر و یا نقل مکان به مناطقی که دارای آب و هوایی بهتر بود ،اقدام به سفر می د .در دوره های بعد،انگیزه تجارت و تبادل کالا به علل فوق اضافه شد .
با گسترش امپراطوری های باستان،مسافرت های رسمی تی،که حاصل از اعزام نمایندگان حکام به مکانهای دور دست،جهت جنگها و یا دریافت مخارج و مالیات بود،نیز شروع گردید.
در دوره حکومت خانواده های سلطنتی در مصر، مسافرت با قصد تجارت و تفریح انجام می شد.یونانیان باستان،با ضرب سکه و جایگزین شدن آن به جای کالا ،برای پرداخت توسط مسافران در ازای کالا و خدمات مورد نیاز و در نتیجه گسترش زبان یونانی در سراسر حوزه مدیترانه به عنوان زبان ارتباطی واحد،فعالیت قابل توجهی در گسترش مسافرت و جهانگردی می نمودند.
همینطوردر زمان اوج امپراطوری روم هم مسافرت گسترش فراوانی داشت.رومی ها برای شرکت در مراسم مذهبی و ورزشی یا دیدن مکانهای جدید و تاریخی در یونان و مصر و یا برای ید ،اقدام به مسافرت می د .
در زمان قرون وسطی(سدة پنجم تا چهاردهم میلادی)مسافرت و تجارت اهمیت و رونق خود را از دست داد و بیشترسفرها،با سفارش کلیسای ی برای زیارت انجام می شد .در سدة چهارده،مسافرت به قصد زیارت به صورت یک پدیده انبوه و سازمان یافته درآمده بود ،که شبکة بزرگی از سازمان های خیریه،مقامات و طبقات بالای جامعه آن را تشویق می د .
در نیمة دوم قرن سیزدهم ،مارکوپولواز اروپا به آسیا سفر کرد و کت دربارة آن نوشت که نخستین منبع اطلاعاتی غرب درباره زندگی شرق آن زمان است .
در دوره رنسانس (سدة چهاردهم تا هفدهم) بیشتر سفرها با اه ی نظیر ب دانش و تجربه آموزی انجام می شد ،در زمان الیزابت اول ملکه انگلستان ،برای نخستین بار، جواز مسافرت صادر شدکه تا سه سال هم اعتبار داشت.
در دوران انقلاب صنعتی(۱۷۵۰-۱۸۵۰) گردشهای دسته جمعی به مفهوم امروزی بوجود آمد .تغییرات ژرف اجتماعی و اقتصادی آن دوره ،باعث تغییرات اجتماعی و تغییر مشاغل و گسترش طبقه میانی اجتماع گردید و این طبقه امکان این را یافت تا بیشتر به مسافرت و تفریح بپردازد.
در پایان سده ۱۹ کارگران دارای تعطیلات سالیانه شدند و تعطیلات خود را در کنار دریاها می‌گذراندند، در همین دوران بود که برخی از مکان‌هایی که تا آن زمان فقط اختصاص به تفریح و گردش طبقه مرفه و ثروتمند داشت ،گسترش یافته و تاسیسات جدیدی بوجود آمد و فضای لازم، .برای مسافرت طبقات دیگر مردم فراهم گردید.
امروزه ظهور تکنولوژی های نوین ،نظیر خطوط هواپیمایی،کامپیوتر و ارتباطات ای، باعث شده است که در سدة بیست و یکم شیوه زندگی، کار، بازی و تفریح دگرگون شود .
به هر ترتیب این پیشرفت ها سبب گردیده است تا بر میزان ،مسافرت،گردش وجهانگردی توسط اقشار مختلف مردم، افزوده شود .
۳ـ۱ـ تاریخچه جهانگردی در ایران
مساله جهانگردی در ایران با نگرش جدید از سال ۱۳۱۷ ، مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در وزارت کشور اداره ای تحت عنوان ” امور جهانگردی ” سازمان یافت و در زمینه این صنعت آغاز فعالیت کرد.
در سال ۱۳۲۰ ، این اداره به ” شورای عا لی جهانگردی ” تغییر نام داد و در سا ل ۱۳۴۲ ” سازمان جلب سیاحان ” تصویب و کار خود را شروع نمود . در سا ل ۱۳۵۳ ، سازمان مذکور با سازمان اطلاعات وقت ادغام و وزارتی تحت عنوان ” و جهانگردی ” تاسیس گردید . اکنون نیز سازمان ایرانگردی و جهانگردی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد ، به امور مربوط به جهانگردی می پردازد.
جهانگردانی که امروزه به ایران سفر می کنند با افرادی که در گذشته می‌آمدند تفاوت دارند . جهانگردان امروزی معمو لا علاقمند به تبادلات فرهنگی بوده ، مجذوب آثار هنری و فرهنگی و آداب و رسوم ما ایرانیان می‌شوند ، چرا که محبت و دوستی را در مردم ما مشاهده می‌کنند.
وجود اماکن مذهبی ، ایی با آثار تاریخی کهن چون اصفهان ، یزد ، شیراز… ، مناظر طبیعی زیبا و مناطق جنگلی و ساحلی شمال ایران ، در جذب جهانگردان خارجی جایگاه ویژه‌ای دارد .
 
بحث و نتیجه گیری
ـ لازم به ذکر است که نمایندگان تی ، محلی و بخش توسعه دهندگان خصوصی نسبت به تدارک مهیا نمودن فضاهای تفرجی و خدمات مربوط به اوقات فراغت چه در ا و چه در محیط های خارج از آن ، مسئول هستند . معماران سیمای محیط و دیگر متخصصین موارد متنوع توریسم باید در تخصیص مکان ، حمایت و طراحی فضای باز ، توسعه و پیشبرد امکانات تفرجی ـ توریستی و ارزی وتجزیه و تحلیل برنامه های اجتماعی به منظور تامین و خدمات رسانی نیازهای فراغتی شهروندان و گردشگران ، نقش اولیه واصلی را ایفا کنند . آنها همچنین می باید با سایر متخصصین حرفه ای که در تشکل های تی عهده دار مسائل تفرجی و تفرجگاهی و جهانگردی می باشند و نیز با بخش های خصوصی که فرصت های فراغتی را مهیا می کنند ، همیاری و تشریک مساعی داشته باشند .» () میکائیلی ، ۱۳۷۵ ، ش ۱۱ ، صص ۴۷ـ۴۴).
از آنجا که در برنامه ریزی تفرجی ـ توریستی ، مطالعه و بررسی رفتارهای افراد در اوقات فراغتشان اطلاعات و داده های سیستماتیکی را در دسترس برنامه ریزان قرار می دهد ، این مطالعه و بررسی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . این اطلاعات وداده ها از ابتدای فرایند برنامه ریزی تا توسعه گزینه های متفاوت ـ این امکان را برای برنامه ریزان مهیا می سازد که نسبت به شرایط راحت تر و عاقلانه تر حرکت کنند . موارد اساسی این بررسی ها در رابطه با مکانی که مورد مطالعه قرار خواهد گرفت شامل : پتانسیل ؛ استفاده کنندگان ، طبقه بندی فعالیت ها ، کیفیت کاربری ها و فرایند طراحی خواهد بود . در این مرحله انتخاب صحیح تکنیکها و روش ها مطالعه و بررسی از اهمیت بالائی برخوردار می باشد .
تفرج و توریسم تحت تأثیر عناصر و عوامل متعددی است که مهمترین آنها به صورت عناصر و عوامل طبیعی ، عوامل و عنار زیربنائی ـ روبنائی و عوامل اجتماعی تفرج قابل بررسی می باشد.
 
و………………..
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
چکیده:
مقدمه :
فصل اول
شناخت موضوع
۱ـ‌ضرورت طرح مسئله
۲ـ اه مورد نظر
پیشینه موضوع
۱ـ پیشینه سفر در ایران
۱-۲ اهمیت سفر و جهانگردی از نگاه قرآن کریم
۲ـ توریسم
۲ـ۱ـ تاریخچه جهانگردی
۳ـ تاریخچة جهانگردی در جهان
۳ـ۱ـ تاریخچه جهانگردی در ایران
بحث و نتیجه گیری
۳-تعاریف و مفاهیم
۳ـ ۱ـ تعریف جهانگردی
۳ـ۲ـ تعریف جهانگردی از دیدگاه اقتصادی :
۳ـ۳ـ تعریف جهانگردی از دید فنی:
۳ـ۴ـ جهانگردی به عنوان عامل روانشناختی :
۳ـ۵ـ جهانگردی از دیدگاه کل نگر :
۴ـ‌ ‌دارایی های جهانگردی
۴ـ۱ـ منابع طبیعی
۴ـ۲ـ جاذبه های تاریخی و فرهنگی
۴ـ۳ـ دیگر جاذبه های جهانگردی
۴ـ۴ـ فعالیت های ورزشی ـ سرگرمی و تفریحی
۴ـ۵ـ تاسیسات زیربنایی
۴ـ۶ـ اسکان و پذیرایی رستوران و تسهیلات اضافی:
۴ـ۷ـ اجزای تشکیل دهنده تجربه گردشگری
۵ـ انواع توریسم
۶ـ انواع جهانگردی
فصل دوم
۷-فواید سیاحت :
۷ـ۱ـ سیاحت و فرهنگ :
۷ـ۱ـ۱ـ فعالیت های تفریحی
۸ـ تفرج (outdoor recreation)
9ـ اوقات فراغت (leisure time)
10ـ ورزش و تفریح
۱۰ـ۱ـ تعریف ورزش
۱۰ـ۲ـ روان شناسی ورزشی، رویکردی نظری
۱۰ـ۳ـ نگاهی به تعاریف مفاهیم مربوط به تفریح و تفرج
۱۰ـ۳ـ۱ـ تفریح
۱۱ـ سیاحت و جامعه شناسی :
۱۱ـ۱ـ سیاحت و سلامت :
۱۱ـ۲ـ سیاحت و اقتصاد :
۱۱ـ۳ـ سیاحت وفراغت :
۱۲ـ کلیات راجع به توریسم داخلی :
۱۲ـ۱ـ عوامل بازدارنده فرهنگی صنعت توریسم در ایران :
۱۳ـ اکوتوریسم
۱۳ـ۱ـ نیم رخ بازار اکوتوریسم
۱۴ـ صنعت جهانگردی
۱۴ـ۱ـ صنعت جهانگردی در جهان
۱۴ـ۲ـ صنعت جهانگردی در ایران
۱۴ـ۳ـ صنعت جهانگردی ایران بعد ازانقلاب
۱۴ـ۴ـ جایگاه ایران در بازار جهانی جهانگردی
۱۴ـ۵ـ جهانگردی و اشتغال
۱۴ـ۶ـ جهانگردی و امنیت اجتماعی
۱۴ـ۷ـ سیاست های ت درزمینه گسترش توریسم :
۱۴ـ۸ـ سیاست کلی در مورد صنعت توریسم :
۱۵ـ مشکلات توسعه صنعت توریسم
۱۵ـ۱ـ‌ کشور فاقد تاسیسات جامع گردشگری قابل قبول در دنیاست
۱۵ـ۲ـ هتل‌های ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارند
۱۶ـ نقش جهانگردی در استراتژی ملی :
۱۷ـ نارساییهای بهره برداری از صنعت جهانگردی :
۱۷ـ۱ـ تسلط به درآمد نفت :
۱۷ـ۲ـ نقش رس ت در توسعه جهانگردی :
۱۸ـ جاذبه های توریستی ایران
فصل سوم
نمونه های موردی
۱ـ نمونه های داخلی
۱ـ۱ـ -مجموعه اقامتی تفریحی باری (ارومیه)
۱ـ۲ـ مجموعه توریستی چاف ( لنگرود)
۲-نمونه های خارجی
۲ـ۱ـ مجموعه توریستس نخل جمیرا (دوبی)
فصل چهادم
برنامه فیزیکی
۱ـ ضوابط نظرگاه و منظره پردازی
۱ـ۱ـ منظر و فضاهای خود مجموعه
۲ـ‌فضاهای پیشنهادی یک مجموعه توریستی در ح کلی:
۳ـ فضاهای اقامتی ـ استراحتگاهی مجموعه سایت
۳ـ۱ـ خورگشت
۳ـ۲ـ کمپینگ
۳ـ۳ـ متل
۳ـ۴ـ هتل
۳ـ۵ـ نظر گاهها
۴ـ استاندارد و ضوابط
۴ـ۱ـ شاخص طراحی منظر
۴ـ۲ـ موارد استفاده بصری از آب در طراحی
۵ـ ضوابط و معیارهای پوشش گیاهی
۶ـ مطالعات طراحی هتل
۶ـ۱ـ‌استاندارد و ضوابط طراحی هتل
۷ـ زون بندی و ظرفیت مجموعه
۷ـ۱ـ شرح و تعریف انواع تأسیسات اقامتی و پذیرائی
۸ـ شرح و تعریف نمونه هایی مکانهای ورزشی
۸ـ۱ـ مانژ اسب سواری
ایده های طرح
۱ـ پیش زمینه آغازین طرح گذر از مراحل
۱ـ۱ـ خارج ساختن و آزاد نمودن فکر از نمونه های موجود
۱ـ۲ـ تدوین الفبای طرح از طریق شناخت واستفاده از توان های بالقوه
۱ـ۳ـ نتایج و پیآمدها
۲ـ احکام طراحی
۲ـ۱ـ احکام بخش اداری ـ اقامتی
۲ـ۲ـ احکام بخش فرهنگی و نمایشگاهی
۲ـ۳ـ احکام بخش تفریحی و خدماتی
۲ـ۴ـ فضاهای ادرای و نمایشگاهی
۲ـ۵ـ آب نما و فضاهای نشستن در کنار ان
۲ـ۶ـ فضاهای خدماتی و تأسیسات
سازه و تأسیسات
۱ـ اسکلت بندی
۱ـ۱ـ دیواره های باربر:
۱ـ۲ـ ساختار مد وله:
۱ـ۳ـ سیستم سازه ای پیشنهادی
۲ـ‌ شناخت شرایط داخلی و انتخاب تاسیسات:
۲ـ۱ـ سیستم های مکانیکی و الکتریکی رایج در ساختمانها عبارتند از :
۲ـ۲ـ سیستم hvac پیشنهادی در طرح مجموعه
۲ـ۳ـ آتش نشانی:
۲ـ۴ـ سیستم برق رسانی اضطراری
۲ـ۵ـ گرمایش متمرکز :
۲ـ۶ـ روشنایی:
۲ـ۷ـ مقاومت در برابر حریق
۲ـ۸ـ گسترش و پخش شعله ها
۲ـ۹ـ مقاومت مبلمان در برابر حریق:
۲ـ۱۰ـ سیستم های تشخیص آتش و آژیر خطر و اطفاء حریق:
۲ـ۱۱ـ محدودیت ارتفاع برای ساختمان و مساحت یک طبقه
۲ـ۱۲ـ وزن و بار سنگین
فصل پنجم
شناخت استان و شهرستان
۱ـ معرفی استان
۱ـ۱ـ موقعیت و وسعت:
۲ـ۱ـ ویژگیهای طبیعی:
۱- ارتفاعات شمالی
۳ـ اقلیم
۳ـ۱ـ جریان توده های هوا:
۳ـ۲ـ منابع آب :
۳ـ۳ـ پوشش گیاهی
۳ـ۴ـ جمعیت
۳ـ۵ـ زبان و فرهنگ
۳ـ۶ـ ایلات و عشایر فارس
۳ـ۷ـ ویژگیهای اقتصادی
۳ـ۸ـ کشاورزی
۳ـ۹ـ دامداری
۳ـ۱۰ـ صنعت و معدن
۳ـ۱۱ـ انرژی و سوخت
۳ـ ۱۲ـ راهها
۴ـ جغرافیا و اقلیم و فرهنگ شیراز
۵ـ زمین شناسی و ز له :
۵ـ۱ـ لرزه خیزی- خاک و پوشش گیاهی :
۵ـ۲ـ خاک و پوشش گیاهی :
۵ـ۳ـ کلیاتی در مورد فرهنگ و بافت جمعیتی :
۶ـ معرفی اجمالی منطقه ۶ شهرداری شیراز
۶ـ۱ـ ویژگی‌های عمومی و جغرافیایی منطقه
۶ـ۲ـ ویژگی‌ زیست محیطی
۶ـ۳ـ ویژگیهای جمعیتی
۶ـ۴ـ ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی
۶ـ۵ـ گیهای کالبدی- فضایی
۶- جایگاه و نقش فعلی منطقه
 
بستر طرح
۱-مکان ی و معرفی سایت پروژه
۱ـ۱ـ ویژگی‌های عمومی منطقه
۱ـ۲ـ ویژگی‌ زیست محیطی منطقه
۱ـ۳ـ موقعیت سایت پروژه
۲ـ تحلیل سایت
۲ـ۱ـ دیاگرام دسترسی ها
۲-۲-دیاگرام تابش خورشید
۲-۳- دیاگرام جهت وزش باد
منابع و ماخذ
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی مجموعه توریستی تفریحی, رساله مجموعه توریستی تفریحی, مطالعات مجموعه توریستی تفریحی, پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی, رساله مجموعه توریستی تفریحی, رساله کامل مجموعه توریستی تفریحی, ریزفضاهای طراحی مجموعه توریستی تفریحی, طراحی مجموعه توریستی تفریحی, طرح مجموعه توریست,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجموعه توریستی تفریحی آبدرمانی

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها