نقش برتر پارس

مطالعات مجتمع مس ی 85 ص.doc

 

تاریخ ایجاد 13/05/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 85   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 4451 kb  تعدادمشاهده  29  


فهرست   
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت تحقیق
اه طراحی
  مبانی طراحی

فصل اول         
  شناخت
مفهوم مسکن
تعریف س ت
اه مسکن
مشکل مسکن
الگوهای س ت
معیارهایی برای طراحی خانه معاصر
اصول طراحی مسکن
کنترل مشرفیت در واحدهای مس ی
عوامل کلی مطلوبیت مسکن
الگوهای مسکنفصل دوم
تحلیل
معرفی سایت
دلایل انتخاب سایت
نتیجه گیری

فصل سوم
آنالیز سایت
موقعیت سایت
سایت در شهر
جغرافیایی
اجتماعی
اقتصادی
همجواریها
دسترسیها
دید و منظر
اقلیم
توپوگرافی
هندسه سایت
عناصر شاخص
نتیجه گیری

فصل چهارم
مطالعات تطبیقی
بررسی مجتمع مس ی تاش
بررسی نمونه های خارجی

فصل پنجم
 ضوابط
ضوابط ساخت وساز در شهر بجستان
ضوابط اشرافیت
استانداردها
اجزاء پروژه
برنامه ریزی فیزیکی

فصل ششم
طراحی ایده اصلی شکل گیری طرح
ساختار کالبدی طرح
حوزه بندی سایت

فصل هفتم
طراحی معماری


بیان مسأله :
کشور ایران با نرخ رشد جمعیت 4/2 درصدی و جمعیت شهرنشین 61 درصدی با مشکل رشد بسیار سریع جمعیت و تمرکز جمعیتی در مراکز شهری روبروست و به تبع آن ضرورت تأمین مسکن به یک مسأله فراگیر و همگانی تبدیل شده است. توجه به این نکته ضروری است که روند فعلی تولید مسکن پاسخگوی حتی نیمی از نیاز موجود را برآورده کند.
عوامل بحران زایی مثل افزایش تقاضا برای مسکن، و نیاز به ارتقاء کیفی مسکن، ساخت بناهایی با تیپ ی ان، عدم دگرگونی در شیوه های ساخت ابنیه و قیمت بالای زمینهای شهری و رواج الگوهای ساخت غربی تأثیر عمده ای در بالا رفتن هزینه جاری ساخت مسکن شده اند. از طرفی هدف از تأمین مسکن نباید تأمین حداقل احتیاجات مردم باشد بلکه بایستی به خواسته آنها در چهارچوب احتیاجات اساسی توجه کرد و به این منظور باید به سیستم هایی توجه کرد که با حداقل هزینه حد متناسب آسایش را در محیط زندگی برای آنها تأمین کند.

•    اه طراحی:
طراحی یک مجتکع مس ی با تأکید بر تقویت روحیه جمعی نین و ایجاد و احیاء تعامل انسانی جامعه ایرانی که در راستای هدفی والاتر که ساماندهی به نحوه ساخت مجتمع های مس ی از منظر کیفی و با نگاهی به پیشینه تاریخی شهر بجستان، باز زنده سازی خاطرات بصری و حسی در مقیاس خانواده و جامعه شهری در چهارچوب نیازهای امروزی طراحی در سطح د که در مقیاس یک پروژه مس ی به ویژگیهای کلی کیفیت محیط در مجتمع های مس ی و در انتها به واحد مس ی می پردازد.

•    مبانی نظری عام طرح:

1.    سایت سبز
2.    پروژه پاسخگو
3.    انسانگر
4.    تقابل سنت با مدرنیسم


 


کلمات کلیدی مرتبط:
مجتمع مس ی ,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری, رساله معماری, پروپوزال, پروپوزال معماری, رساله مجتمع مس ی , رساله مجتمع مس ی , رساله مرکز تحقیقات, رساله مجتمع مس ی , رساله مجتمع مس ی , رساله پایان نامه معماری, مجتمع مس ی , مج,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
مطالعات طراحی برج مس ی با رویکرد معماری پایدار و استفاده از فناوری مصالح هوشمند
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی
رساله طراحی محله با رویکرد­ طبیعت­
شاخصه های الگوی مسکن پایدار با تاکید بر نقش عرصه های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع های مس ی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4210
 • مطالب مشابه: مطالعات, مجتمع ,مس ی, 85 ص.doc
 • کلمات کلیدی: مس ی ,طراحی ,مجتمع ,مطالعات ,مسکن , ,مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی ,مس ی رساله ,رساله مجتمع ,معماری ,مطالعات طراحی مجموعه ,طراحی مجموعه مس ی ,رساله مجت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
پاو وینت مطالعات عمومی مسکن

تاریخ ایجاد 02/08/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 23   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 2352 kb  تعدادمشاهده  6  

مطالعات عمومی مسکن
 
فهرست عناوین
— س ت،مسکن،حریم
— تعریف های سازمان های مختلف از مسکن
— تعریف خانه
— انواع خانه
— مسکن از لحاظ کالبدی
— ابعاد کیفی نیاز به مسکن
— اهمیت مسکن
— عوامل ایجاد تغییرات در مسکن
— مسکن مطلوب
— موقعیت و مشکلات مسکن
— معیار های حق مسکن مناسب
— تعاریف معماران از مسکن و خانه
............................................................
— مطالعات عمومی مسکن
مفهوم س ت:
تعریف مسکن:
تعریف حریم:
تعریف سازمان بهداشت جهانی از مسکن:
محیط مس ی
اصل 31 قانون اساسی درباره مسکن:
تعریف مسکن مناسب در دومین اجلاس اسکان بشر:
تعریف مرکز آمار ایران از مسکن:
فضاهای س تی
2 دسته عمومی و خصوصی
خانه فضایی خصوصی
امنیت و خلوت خصوصی:
تعریف خانه:
خانه نهاد س ت:
خانه نمادی از د:
خانه نهاد همبستگی و پدیده ای فرهنگی:
خانه نهاد رشد و پرورش فردی و اجتماعی:
خانه نمادی ازجامعه:
انواع خانه:
خانه تک واحدی مستقل:
خانه مس ی اختصاصی
مکمل زندگی خصوصی
امکان پذیری دسته بندی اتاق ها و فضاها
انواع خانه:
خانه های متصل:
خانه های حیاط مرکزی:
آپارتمان های با ارتفاع متوسط:
4 تا 8 طبقه
آپارتمان های مرتفع:
12 تا 30 طبقه
برج در فضای سبز:
محیط مس ی از لحاظ کالبدی:
کیفیت زندگی:
— ابعاد کیفی نیاز به مسکن:
— اهمیت مسکن:
— الف:مسکن به عنوان یک سر پناه
— ب:مسکن از نظر اقتصادی
— ج:مسکن از نظر اجتماعی
— د:مسکن از نظر روانی
— عوامل ایجاد تغییرات در مسکن:
— 1-نیاز به هویت
— 2-تغییرات در شیوه زندگی
— 3-امکانات تکنولوژیکی جدید
— 4-تغییرات در خانواده
— 5-رابطه همسایگی
— مسکن مطلوب چیست؟
— عوامل موثر بر مطلوبیت مسکن:
— 1-از نظر فرهنگی
— 2-از نظر اقلیم
— 3-از نظر آسایش
— 4-کنترل سر و صدا
— 5-از نظر امنیت
— 6-از نظر زیبایی
— 7-از نظر تکنولوژی
— 8-از نقطه نظر روانی
— موقعیت و مشکلات مسکن:
— مشکلات مسکن را میتوان بطور کلی به دو بخش مشکلات عام و مشکلات خاص تقسیم نمود:
— الف : مشکلات عام
— ب:مشکلات خاص
— معیارهای حق مسکن مناسب:
— تعاریف معماران از مسکن و خانه:
— تعاریف معماران از مسکن و خانه:
— منابع:

 

کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات عمومی مسکن , ,فهرست عناوین ,— س ت،مسکن،حریم ,— تعریف های سازمان های مختلف از مسکن ,— تعریف خانه ,— انواع خانه ,— مسکن از لحاظ کالبدی ,— ابعاد کیفی نیاز به مسکن ,— اهمیت مسکن ,— عوامل ایجاد تغییرات در مسکن ,— مسکن مطلوب ,— موقعیت و مشکلات مسکن ,— معیار های حق مسکن مناسب ,— تعاریف معماران از,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4200
 • مطالب مشابه: ,پاو وینت, مطالعات ,عمومی, مسکن
 • کلمات کلیدی: مسکن ,خانه ,مطالعات ,مس ی , ,تعریف ,مطالعات طراحی ,مجتمع مس ی , مطالعات ,مطالعات عمومی , تحقیق ,مطالعات طراحی مجموعه ,طراحی مجموعه مس ی ,طراحی مجتم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

پایان نامه مطالعات پایه مجتمع مس ی

 

تاریخ ایجاد 05/08/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 180   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل: 18984 kb  تعدادمشاهده  6  


 

فهرست مطالب
 
مقدمه    1
فصل اول : س ت و فراغت
مقدمه    6
1-1- تعاریف    7
1-1-1- تعاریف و مفاهیم مسکن    7
1-1-2- مفهوم س تگاه در برابر مسکن    11
1-1-3- محیط مس ی    11
1-2- پیشینه س ت و زندگی جمعی    12
1-2-1- سیر تاریخی اسکان انسان    12 
1-3- نگاه های مختلف به مسکن    15
1-3-1- ابعاد اجتماعی مسکن    15
1-3-2- ابعاد اقتصادی مسکن    17
1-3-3- مسکن حداقل     18
1-3-4- طبقه بندی نیازها    19
1-3-5- محیط مس ی    21
1-3-6- محیط اجتماعی    21
1-3-7- محیط کالبدی    22
1-3-8- محیط پیرامون مسکن    22
1-4- بررسی س ت در دیدگاههای معاصر غرب    24
1-4-1- و رگروپیوس    24
1-4-2- لوکوربوزیه و معماران جهانی    26
1-4-3- منشور آتن و س ت در ای مدرن    27
1- 5- فراغت    32
1-5-1- تعریف فراغت    32
1-5-2- ویژگی های فراغت    33
1-5-2-1- رهایی از وظایف    34
1-5-2-2- جهت نگرفتن    34
1-5-2-3- لذت ء شادمانی    34
1-5-2-4- سرگرمی     35
1-5-2-5- فراغت و شخصیت    35
1-5-2-6- حق انتخاب    35
1-5-2-7- نداشتن انیگیزه و نفع اقتصادی    35
1-5-3- کارکردهای اوقات فراغت    36
1-5-4- کاربردهای اوقات فراغت    37
1-5-5- عوامل شکل دهنده اوقات فراغت    38
1-5-6- اوقات فراغت و انواع آن    39
1-5-7- اوقات فراغت و گذر زمان    42
1-5-8- برنامه ریزی اوقات فراغت    42
1-5-9- اصول برنام ریزی اوقات فراغت    43
1-5-10- و آنچه باید به انجام رسانید    44
1-5-11- عمده فعالیت های پیش بینی شده برای بهره وری از اوقات فراغت    46
1-5-12- معماری و فراغت    48
فصل دوم - حریم و خانه
2-1- حریم و خانه    49
2-1-1- مفهوم خانه    49
2-1-2- زمینه های اجتماعی    52
2-1-3- معنادار بودن کالبد بنا    53
2-1-4- فضا در معماری مسکن    56
2-1-5- اقلیم و معماری    57
2-1-6- همجواری و مقیاس های آن    58
2-2- حریم و معماری مس ی ایران    65
2-1-2- سابقه تاریخی وجود حریم در معماری مس ی ایران    65
2-2-2- درون گرایی در معماری مس ی ایران    66
2-2-3- حیاط به عنوان حریم خانه    70
2-2-4- حریم و قلمرو    74
2-2-5- آیا وجود حریم در همه جا لازم است    79
2-2-6- تیپولوژی مسکن های شهری    79
2-2-7- اصل قلمرو در محیطهای مس ی    81
فصل سوم : مطالعات تطبیقی
3-1-1- مجتمع مس ی فیروزه    84
3-1-1-1- بررسی ویژگی های کالبدی , فضایی مجموعه    85
3-1-1-2- موقعیت شهری و کالبدی بافت پیرامون و بالافصل    86
3-1-1-3- نظام دسترسی های و الگوی حرکت سواره و پیاده    87
3-1-1-4- بررسی نحوه همگنی مجموعه با بافت اطراف و محیط    87
3-1-1-5- بررسی واحدهای مس ی و فضاهای درونی آن    90
3-1-1-6- بررسی ویژگی های اجتماعی , اقتصادی نان    91
3-1-1-7- ارتباط اجتماعی نین    92
3-1-1-8- جمع بندی    93
3-1-1-9- بررسی پلان معماری بلوک های فاز 4 مجتمع مس ی فیروزه    93
3-1-2- مجتمع مس ی هبیتات موشه سفدی    100
3-1-3- خانه های رکو    103
3-1-3-1- خانه های رکو (1) 83-1978    103
3-1-3-2- خانه رکو(2) 93-1985    154
 
فصل چهارم : ضوابط و استانداردهای طراحی
4-1- مسکن    106
4-1-1- مسکن     106
4-1-2- ورودی     108
4-1-2-1- وسایل فضای راهرو    110
4-1-2-2- روشنایی     111
4-1-2-3- مصالح    111
4-1-3- آشپزخانه    113
4-1-3-1- اقسام قفسه آشپزخانه    121
4-1-3-2- مصالح    122
4-1-3-3- تهویه    123
4-1-3-4- روشنایی    124
4-1-4- فضای نشیمن , محل گردهمایی    125
4-1-4-1- ابعاد اتاق گردهمایی    126
4-1-4-2- انواع طرحهای اتاق نشیمن    127
4-1-5- غذاخوری    132
4-1-5-1- محل قرار گرفتن غذاخوری در ساختمان    136
4-1-5-2- مصالح    138
4-1-6- اتاق خواب والدین    138
4-1-6-1- ابعاد اتاق خواب     144
4-1-6-2- تخت خواب و قفسه های اتاق خواب    145
4-1-6-3- روشنایی    146
4-1-6-4- مصالح    146
4-1-7- فضای مخصوص کودکان    146
4-1-7-1- تغییر و تبدیل فضای ویژه کودک    149
4-1-7-2- وسائل اتاق کودک    149
4-1-7-3- روشنایی     150
4-1-7-4- مصالح     151
4-1-8- فضاهای بهداشتی    152
4-1-8-1- محل قرار گرفتن فضای بهداشتی در ساختمان    161
4-1-8-2- ابعاد فضای بهداشتی    161
4-1-8-3- تو ایرانی    162
4-1-8-4- روشنایی    163
4-1-8-5- مصالح    163
4-1-9- راه پله    164
4-1-10- بالکن    164
2-4- ضوابط ساخت و ساز مجتمع مس ی درمحدود طرح    166
4-2-1- ضوابط ساختمانی مجتمع های مس ی در منطقه 12 شهرداری مشهد    167
منابع    171
 
 
 
 
مقدمه : 
نیاز اساسی هر فرد به مسکن، آن را به صورت موضوعی حیاتی در آورده است. از سوی دیگر وم فراوانی نسبی، دامنه پراکندگی وسیع و کیفیت های متصور بر آن محملی برای دل مشغولیهای بسیاری از طراحان شده است وبصورت فرایندی تخصصی چهره نموده است.
بناهای مس ی بیشترین درصد فضاهای زیست یک شهر را در بقر می گیرند و به همین نسبت در ارتباط با موضوعات دیگر، می توانند حائز اهمیت فراینده ای باشند.
در کنار ا امات جبری ملازم با این موضوع، عوامل پرکنش و جذ ت های عمیقی نیز نهفته است.
مسکن کانون سرآغازهای پرشور و گذران های سرشار از حس هایی است که در نوع خود یگانه اند.
کالبدی که به دلبستگیهای انسانی امان می دهد و آن را فراز می آورد.
در این پروژه سعی بر این بوده است که بر مبنای شناخت محیطی (کمی و کیفی) و موضوعی (مسکن) متناسب یا شرایط موجود وواقعیت عظیم شهری تاثیر گذار مسکن متعادل و معقولی شیده شود که با تحولات و تغییرات پرشتاب شهر مشهد همخوان بوده یا در روند آن مکثی قابل تامل باشد.
شهر مشهد مرکز ، اداری وسیعترین استان کشور است و حدود 30% کل جمعیت استان را در خود جای داده است. این شهر با جمعیتی در حدود2 میلیون نفر، پس از تهران دومین شهر بزرگ کشور و بزرگترین شهر در نیمه شرق ایران است و حرم مطهر حضرت رضا(ع)، یکی از مهمترین زیارتگهای شیعیان جهان، در آن قرار دارد.
مشهد با این موقعیت ممتاز، از یک سو مظهر و مصداق عدم تعادل موجود در ساختار توزیع جمعیت و فعالیت در سطح استان است و از سوی دیگر، خود به عنوان یک شهر بزرگ که در آینده نیز ناگریز در معرض رشد و توسعه سریع قرار دارد، دچار کمبودها و مشکلات و مسائلی است که همه ای بزرگ کشور با آنها دست به گریبان هستند.
با توجه به موارد مذکور، در این پروژه سعی بر این بوده که تا حد امکان در چارچوب اصول شناخته شده معماری ایرانی و صورتبندی های آشنا فضاهای خاص انگیزه شهری گذشته این سرزمین ، مجموعه ای طراحی شود که با تراکمی معقول و تعادلی پویا بین توسعه فزاینده افقی و عمودی پیشنهادی بوجود آورد تا در کنار ارائه فضاهای مطلوب زیستی، ایده هایی در جهت حفظ محیط زیست و نیز تسهیل ارائه خدمات شهری (با تمرکز گرایی) نیز بر آنها مترتب باشد.
در سازماندهی کل مجموعه تقویت سینمای شهری، تشدید حسن شهروندی، و ایجاد تعلق خاطر به محیط زندگی جهت افزایش هرچه بیشتر حس مشارکت مدنظر قرار گرفته است و در همه این موارد دیدی زیبایی شناسانه که با سیمای پرشتاب ای امروزی متناسب باشد، لحاظ شده است.
 
طرح مساله
همانگونه که می دانیم مسکن از اساسی ترین نیازهای انسان است به طوریکه مسکن و فضای مس ی بیشترین سهم را در کالبد ا به خود اختصاص می دهد. شهر مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ ایران پس از تهران با حدود 2 میلیون جمعیت به عنوان یکی از زیارتگاه های شیعیان دارای موقعیت ویژه ای می باشد.
مشهد با این موقعیت ممتاز، از یک سو مظهر و مصداق عدم تعادل موجود در ساختار توزیع جمعیت و فعالیت درسطح استان است و از سوی دیگر، خود به عنوان یک شهر بزرگ که در آینده نیز ناگریز درمعرض رشد و توسعه سریع قراردارد، دچار کمبودها و مشکلات و مسائلی است که همه ای بزرگ کشور با آنها دست به گریبان هستند.
مهمترین مساله ای که مشهد با آن مواجه است و در آینده نیز، درصورت عدم اتخاذ و اجرای تد ر لازم، وسعت وشدت بیشتری خواهد یافت. آغاز و عوارض ناشی از رشد وتوسعه سریع شهر است. این سرعت امکان هدایت و کنترل نحوه اسکان جمعیت و توسعه کالبداری شهر را به سرعت کاهش داده است.
این شهر در سه دهه گذشته با رشد بسیار سریع و فزاینده ای مواجه بوده ، به طوری که طی این دوره هر ده سال یک بار جمعیت آن دو برابر شده است و دو سوم سطح شهر نیز تنها در ده ساله 65 -55 شده است.
با توجه به مسائل ذکر شده این طور می توان گفت که راه حل بهینه و پایدار برای مشکل مسکن چه می باشد؟ چگونه میتوان با محدودیتهای اقتصادی و مشکلات اقتصادی قشر عمده از جامعه مسکنی را طراحی کرد که هم پاسخگوی نیاز س تی متقاضیان باشد و به خواسته های اقتصادی و فرهنگی آنها پاسخ صحیحی بدهد و هم به معیارها و ارزشهای معماری پایبند باشد و اصول معماری و شهرسازی به گونه ای به کار برده شود که حاصل کارمجموعه ای پویا و خاطره انگیز و کارآمد باشد؟
 
ضرورت تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق، ضرورت تحقیق را میتوان بصورت خلاصه چنین بیان کرد:
-    وم نگرش جدید به زمین به عنوان ستبر و زیر ساخت
-    اهمیت امر مسکن، رفاه وامنیت نان
-    وم حفظ بافت محلی پیرامون و عدم تناقض با آن
-    روند رو به رشد و نیاز به مسکن و عواقب ناگوار آن و وم کم سرانه های مس ی با توجه به وجود نسل جوان
-    بالا رفتن اهمیت زمان
-    افزایش امنیت درمجموعه
 
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
پایان نامه مطالعات , مطالعات پایه مجتمع مس ی ,مقدمه 1 ,فصل اول : س ت و فراغت ,مقدمه 6 ,1-1- تعاریف 7 ,1-1-1- تعاریف و مفاهیم مسکن 7 ,1-1-2- مفهوم س تگاه در برابر مسکن 11 ,1-1-3- محیط مس ی 11 ,1-2- پیشینه س ت و زندگی جمعی 12 ,1-2-1- سیر تاریخی اسکان انسان 12 ,1-3- نگاه های مختلف به مسکن 15,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی برج مس ی - تجاری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4201
 • مطالب مشابه: پایان نامه, مطالعات, پایه, مجتمع, مس ی
 • کلمات کلیدی: مس ی ,مسکن ,فراغت    ,معماری ,مسکن    ,محیط ,مجتمع مس ی ,اوقات فراغت    ,مس ی ایران    ,پایان نامه ,معماری مس ی ,پایه مجتمع مس ی ,معماری مس ی ایران
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی برج مس ی - تجاری

 

تاریخ ایجاد 11/08/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 105   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 28608 kb  تعدادمشاهده  15  


فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
مقدمه    1
فصل اول : تاریخچه 
1-1 تاریخچه ساختمان‌های بلند در جهان     6
1-2 تاریخچه ساختمان های بلند در ایران    8
فصل دوم : شناخت 
2-1 شناخت خوزستان    10
2-2 شناخت شهرستان اهواز    14
فصل سوم : مبانی نظری
3-1 مبانی نظری ساختمان‌های مرتفع    26
3-2 تسهیلات و خدمات    34
3-3 جهت استقرار ساختمان    41
3-4 ساختمان بلند و سازه نگهدارنده آن    46
3-5 ایده و کانسپت    48
3-6 نمای ساختمان؛ اه و کارکردها، بایدها و نبایدها . . .    48
فصل چهارم : استاندارد‌ها
4-1 قوانین و ضوابط     62
4-2 سایر ضوابط    65
4-3 ریز فضاها     67
4-4 سرانه    69
4-5 تجزیه و تحلیل فعالیتها    72
4-6 بررسی همجواری فضاها با یکدیگر    74
فصل پنجم : تحلیل دو نمونه داخلی و خارجی
5-1 نمونه خارجی     77
5-2 نمونه داخلی    81
فصل ششم : تحلیل سایت
6-1 معرفی سایت    89
6-2 تجزیه و تحلیل سایت    94
فصل هفتم : ارائه نقشه‌ها 
نقشه‌ها    100
فصل هشتم : پیوستها
منابع و مآخذ  
 


کلمات کلیدی مرتبط:
فهرست مطالب ,عنوان صفحه ,مقدمه 1 ,فصل اول : تاریخچه ,1-1 تاریخچه ساختمان‌های بلند در جهان 6 ,1-2 تاریخچه ساختمان های بلند در ایران 8 ,فصل دوم : شناخت ,2-1 شناخت خوزستان 10 ,2-2 شناخت شهرستان اهواز 14 ,فصل سوم : م,
مقالات مرتبط در این دسته
شاخصه های الگوی مسکن پایدار
بررسی فرایندهای توسعه مجتمع مس ی پاسارگاد با در نظر گرفتن بعد اجتماعی و فرهنگی درسنجش بقا یا عدم بقا و میزان رضایت مندی نین
رساله مجتمع مس ی با رویکرد پایداری محیطی
رساله کامل مجتمع مس ی
بررسی مسایل توسعه شهری مطالعات مسکن - با قابلیت کپی
طرح مجموعه شهری مشهد-مطالعات پایه مسکن
مطالعات طراحی مجتمع مس ی در شیراز با رویکرد معماری پایدار - ارشد معماری
پاو وینت مطالعات تطبیقی ( طرح 5 )
پاو وینت طرح 5- مطالعات تطبیقی مجتمع های مس ی(داخلی و خارجی )
پاور پوینت خانه های ایرانی
طرح مجمومه مس ی و احیا و بهسازی شهری بخشی از محله موردستان شیراز-شامل:شناسایی عناصر ارزشمند-کمبودهای عملکردی-طراحی معماری جهت برآوردن نیازهای محدوده مربوطه
پایان نامه مطالعات پایه مجتمع مس ی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی
مطالعات طراحی مجتمع مس ی پایدار (مقطع ارشد)

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4202
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی ,برج مس ی , تجاری
 • کلمات کلیدی: مس ی ,مطالعات ,مجتمع ,طراحی ,شناخت ,تاریخچه ,مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی , رساله ,مطالعات پایه ,مطالعات تطبیقی ,طراحی مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی مجت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات معماری ساختمان مس ی ( مشهد – قاسم آباد )

 

تاریخ ایجاد 14/08/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 6 فایل پاو وینت 377 اسلاید   قیمت: 17000 تومان   حجم فایل: 20709 kb  تعدادمشاهده  30  


  
 
 
 
این فایل شامل 6 فایل پاو وینت 377 اسلاید که در ادامه توضیح داده میشود.
 
 
 
 
 
الگوی س ت 60 اسلاید
 
فهرست:
 
-مقدمه
- تعاریف و مفاهیم مسکن و س ت
  نمادی از فرد
- خانه           خانه و خانواده
خانه و جامعه
- جداول
- خانه از آغاز تا دوره مدرن
- تحول معماری خانه در نیمه دوم قرن حاضر
- تحول معماری مسکن ایرانی در دوران معاصر
- مسکن حداقل
اصول معماری ایرانی
ویژگیهای خانه های درون گرا
خانه های ایرانی     انواع رون ها
اجزا و فضاهای خانه های ایرانی
 تقسیم بندی انواع خانه های ایرانی
 حوزه تاریخی
تیپولوژی مسکن 69 اسلاید
 
 
 
فهرست:
 
گونه شناسی
گونه شناسی مسکن در جهان
گونه شناسی مسکن در مشهد
گونه پیشنهادی
نتیجه گیری
مطالعات تطبیقی 82 اسلاید
فهرست :
مجتمع مس ی ششصد دستگاه
مجتمع مس ی آرمس
مجتمع مس ی نسترن
مجتمع مس ی طاش الهیه
مجتمع مس ی طاش حجاب
مطالعات اقلیمی 40 اسلاید
مطالعات تطبیقی و ضوابظ ساخت و ساز در منطقه قاسم آباد 47 اسلاید
ملاحضات طراحی – سازه ، سرمایش و گرمایش در مجتمع های مس ی 77  اسلاید


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات معماری ساختمان مس ی ( مشهد – قاسم آباد ) , مجتمع مس ی ششصد دستگاه ,مجتمع مس ی آرمس ,مجتمع مس ی نسترن ,مجتمع مس ی طاش الهیه ,مجتمع مس ی طاش حجاب ,مطالعات اقلیمی 40 اسلاید ,مطالعات تطبیقی و ضوابظ ساخت و ساز در منطقه قاسم آباد 47 اسلاید ,ملاحضات طراحی – سازه ، سرمایش و گرمایش,

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4203
 • مطالب مشابه: ,مطالعات ,معماری, ساختمان ,مس ی ,( مشهد – قاسم آباد )
 • کلمات کلیدی: مس ی ,مجتمع ,اسلاید ,مطالعات ,خانه ,مسکن ,مجتمع مس ی ,قاسم آباد ,مطالعات تطبیقی , مطالعات ,گونه شناسی , مطالعات معماری ,معماری ساختمان مس ی ,مطالع
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات مجتمع مس ی با رویکرد حریم ۱۴۵ صفحه – مطالعات ارشد معماری

 

تاریخ ایجاد 14/08/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 145 برگ ورد   قیمت: 13000 تومان   حجم فایل: 5601 kb  تعدادمشاهده  11  


فصل اول: شناخت
 
مقدمه 
اساسی ترین عاملی که بر معماری تاثیر گذاشته و به آن جهت می دهد مردمی هستند که استفاده کنندگان آنند. به همین جهت ارزش، اعتبار و موفقیت یک اثر معماری به این اصل وابسته است که این اثر معماری تا چه اندازه در تامین آسایش و راحتی مردم موفق بوده و توانسته نیازهای آنها را برآورد. بنابراین اثری که نتواند آسایش استفاده کنندگان خویش را برآورده سازد، نمی توان به عنوان معماری به شمار آورد.
باید به این نکته توجه داشت که مردم نه تنها در خصوصیات ظاهری و نژادی ، تعداد اعضای خانواده و جنس آنها، نوع ساخت ابنیه و … بایکدیگر متفاوتند؛ (که باید این اختلافها شناخته شده و در تحلیلهای معماری مورد استفاده قرار گیرند) بلکه نیازها، خواسته ها، عادات، اعتقادات، باورها و شیوه زندگی مردم نیز مانند هم نبوده و این امردر طراحیهای معماری اهمیت فوق العاده و اساسی دارد. به همین علت یکی از معتبر ترین منابع برای شناخت فرهنگ یک قوم بررسی بناها و معماری آن قوم است. این امر را در مورد تک تک افراد نیز می توان تعمیم داد، زیرا آنها برای استفاده بهینه از خانه هایشان آن را طوری می سازند و آرایش می دهند که با تمام نیازها و اعتقاداتشان هماهنگ باشد؛ به همین دلیل خانه آنها بیان کننده خصوصیات فردی صاحبانش می باشد، و بازتاب دهنده شخصیت وجودی وی است، چرا که انسانها این نیاز را حس می کنند که محیط خود را شخصی و خصوصی کنند.
 
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و ید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…
 
 بخشی از مطالب فصل اول و دوم:
 
امروزه در اکثر کشورها ما شاهد تغییراتی در معماری، در جهت نزدیک شدن به معماری سایر ملل هستیم که علت آن را می توان دو عامل مهم دانست: نخست تغییرات در شیوه زندگی که محصول تماس با سایر اقوام، ملل و افکار نوین مربوط به انسانها، جامعه و امکانات تکنولوژیکی جدید است. عامل دوم نیز شتاب پیشرفت تکنولوژی می باشد، که باعث می شود خانواده ها به سمت استفاده از وسایل منزل جدید تر سوق پیدا کنند؛ حتی قبل از آن که وسایل قبلی منزلشان کهنه و اب شود، و به سمت ی ان شدن با دیگران پیش می روند. اما تنها عاملی که همچنان باعث تفاوت بین معماری ملل مختلف می شود، نیاز به هویت است. با درک این نیاز توسط معماران و طراحان ما شاهد معماری هایی منطبق بر فرهنگ و نیازهای استفاده کنندگان خواهیم بود.
 
اهمیت مسئله
طراحی مجتمع مس ی اگر با شناخت کافی از فرهنگ و آداب و رسوم استفاده کنندگان آن همراه نباشد، ا اما باعث بروز تضاد و دوگانگی بین اداب و رسوم، باورها (فرهنگ) و کارکردهای فضای مس ی می شود. در این صورت نان تا حد ممکن می کوشند، با دست کاری و تغییر در معماری بنا، واحد مس ی را با آداب و رسوم و باورها و عقاید و ویژگیهای زیست محیطی، و در یک کلام، با نیازها و ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی خود منطبق کنند. اگر بیگانگی معماری واحد مس ی با ویژگی های مردم شناختی به حدی باشد که تغییرات و اصلاحات نتواند آن را با نیازها و ضرورتهای فرهنگی همراه کند، این معماری به تدریج در نیازها و ضرورتهای فرهنگی نان تغییر ایجاد خواهد کرد، در حقیقت می توان گفت اگر واحد مس ی با فرهنگ جامعه سازگاری نیابد، در نهایت فرهنگ جامعه ناچار از سازگاری با معماری واحد مس ی خواهد شد. در غیر این صورت زندگی در تضاد و تزاحم دائم برای نان دشوار خواهد بود.
سایت انتخ در تقاطع دو بلوار پر ترافیک قرار دارد، و در ارتباط تنگاتنگ با چندین مجتمع مس ی می باشد. این دو ویژگی سایت می تواند، مشکلاتی فرهنگی برای نان نظیر وجود اشراف و از بین رفتن حریم خصوصی آنان فراهم آورد. که بررسی و مطالعه در این زمینه را می طلبد. اما جایگاه حریم در معماری کجاست؟
از جمله مهمترین مسائل فرهنگی ما ایرانیان که تاثیر آن بر معماری غیر قابل انکار است مقوله حریم میباشد، حریم مسئله ای است که از جنبه های گوناگون دارای اهمیت و قابل بررسی است، با نگاهی به معماری گذشته خود و دیدن خانه های درونگرا که به مسئله حریم از جنبه های گوناگون پاسخ میدادند، و آن را به نحو مطلوبی به وجود می آورند. و باداشتن فضاهای مختلف برای رسیدن به بخشهای خصوصی خانه سلسله مراتب حریم را به کاملترین شکلی ایجاد می د. و از طرفی با توجه به وضعیت کنونی معماری که آنقدر به اقتصاد و ارتباط و … پرداخته که حریم را از یاد برده است. متوجه خلاء بزرگی می شویم که ناشی از نپرداختن به این مقوله بوده است، که با فرهنگ و مذهب ما عجین می باشد.
فصل دوم : مبانی نظری و مفاهیم اولیه پروژه
پیشینه معماری و مسکن
محدوده ای که امروزه بنام ایران شکل خاصی را به خودش گرفته، از سالیان پیشین در حدود مرزهای حیات داشته و مهد تمدن های چندی بوده است.
درباره نخستین خانه های قوم آریائی، نظر ویولد ادوک (نویسنده کتاب تاریخ س ت انسان) این است، که دارای ترکیبی از غار و فضاهای مس ی کنار باغ بود، با استفاده از سنگ و پوست و شاخ و برگ درختان، خانه هایی در نهایت سادگی و ابت ، که تنها یک اتاق داشته است.
خانه های یک اتاقه قوم آریائی که در آغاز «س ناه» و «جای نهضت» بود، در سیر تحولی و تکاملی خود با ویژگیهای جغرافیائی، اقتصادی، طبقاتی، ، اعتقادی و سرانجام با سنتهای قومی هر گروه اجتماعی انطباق پیدا کرد و هر که آمد بر آن مزید کرد تا بدین غایت رسید (بدین ترتیب، مسکن را به عنوان دست آویزی فرهنگی، نمی توان از مجموعه نهادهای فرهنگی دیگر جدا در نظر گرفت و به گفته آندره لورداگوران: «باکمی دقت در می ی م که نوع معماری هر منطقه حتی با لباس و ن آن قوم نیز ارتباط دارد». و با توجه به مجموعه این ارتباطها است که همواره در هر جامعه، قسمتهای مختلف یک خانه مس ی ، به شیوه ای ساخته و پرداخته
 
می شود که جوابگوی نیازهای مادی و غیر مادی خانواده باشد و مانند هر پدیده فرهنگی دیگر، در صورتی می تواند جوابگوی نیازها باشد که با دگرگونی ها و تحولات فنی، تکنیکی و اجتماعی زمان همراه باشد این تغییر از ویژگی های فرهنگی است.
 
توجه به این نکته ضروری است که معماری و نیز مسکن انسان که بخشی از معماری است در اثر عوامل چندی شکل می گیرد، این عوامل عبارتند از:
الف : بوم
به عنوان در بر گیرنده معماری و فضایی است که در اختیار معمار و خلاقیت اوست و الهام بخش معمار است. لغت بوم را با معنائی کلی برای شکل زمین، آب و هوا و دیگر عوارض طبیعی فرض می کنیم .
ب : نحوه معیشت
که منظور از آن چگونگی وضعیت مادی انسان و گذران او با استفاده از منابع طبیعی می باشد. در این رابطه تاثیر یک زندگی کشاورزی که نیازمند اسکان دائم و رابطه مستمر با زمین است با تاثیر یک زندگی کشاورزی که نیازمند اسکان دائم و رابطه مستمر با زمین است با تاثیر زندگی دامداری که لازمه اش حرکت وجستجوی مراتع تازه است، بر نوع مسکن نکته ایست که بی تردید مطرح است.
ج: ابزار و تکنولوژی
پیشرفت و پیچیدگی روز افزون زندگی بشری و پدید آمدن منابع و حرفه های دیگر خود عاملی مهم در شکل گیری معماری و مسکن بشمار می آید. به گونه ای که فن آوری در معماری توانسته است شکل و سبکی خاص در معماری هر منطقه مردمان آن پدید آورد.
د: مصالح
آنچه که در دسترس اقوام به عنوان مصالح قرار داشته، در فرم، ابعاد و همچنین سبک معماری آنها تاثیری بسزا داشته است و آنها مسکن های خود را با آنچه که در دسترس بوده بنا می کرده اند.
هـ : سنت س ت
سنت تجسم یافته، اعتقادات و باورهای انسان در فضای ذهنیت اوست. در زمینه این صفت ها باید به این پرسشها پرداخت که دو نمونه معماری که در دو ناحیه اقلیمی مشابه ساخته شده اند چرا فرق دارند ویا آدم هایی که نحوه معیشت ی ان دارند چرا در معماری خود ممکن است به اختلافات گوناگونی برسند.
 
تعاریف و مفاهیم مسکن
مقوله مسکن گسترده و پیچیده است و ابعاد متنوعی دارد و امروزه به عنوان مکانی فیزیکی و سر پناه، که نیاز اولیه و اساسی انسان مانند خواب، خوراک ، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی را فراهم می آورد و از لحاظ روانی نیز اطمینان خاطر درونی در شخص بوجود می آورد. با عوض شدن شیوه زندگی مفهوم و مصداق «واحد مس ی» و «اسکان» جای «خانه» و «س ت» را گرفته اند. در اینجا پنج تعریف از خانه ارائه شده است:
تعریف اول: خانه جایی است که نان آن احساس ناراحتی نکنند و اندرون خانه یا جایی که زن و پچه زندگی می کنند می بایست تنوع زیادی داشته باشد تا خستگی احساس نشود. « پیرنیا»
تعریف دوم: خانه پوششی است که در تطابق برخی از شرایط رابطه صحیحی را بین محیط خارج و پدیده های زیستی انسان برقرار می سازد. در خانه باید یک فرد و یا خانواده زندگی کنند، یعنی اینکه بخواهد راه برود، دراز بکشد، ببیند و فکر کنند. (لوکوربوزیه)
تعریف سوم: خانه مرکز جهان است برای نانش و برای محله اش شاخص ترین بنا در تحکیم مکان. (صور)
تعریف چهارم: خانه در درجه اول یک نهاد است و نه یک سازه و این نهاد برای مقاصد بسیار پیچیده ای بوجود آمده است. از آنجا که احداث یک خانه پدیده ای فرهنگی است، شکل و سازمان فضائی آن به شدت تحت تاثیر فرهنگی است که به آن بستگی دارد. حتی در آن زمان نیز که خانه برای بشر اولیه بعنوان س ناه مطرح بود، مفهوم عملکرد تنها در فایده صرف یا عملکرد محض خلاصه نمی شود. وجه س ناهی خانه بعنوان وظیفه ضمنی ، ضروری و انفعالی مطرح بود. و نکته مثبت مفهوم خانه ایجاد محیطی مطلوب برای زندگی خانواده به مثابه واحد اجتماعی بود ….
تعریف پنجم: از میان فضاهای پیرامونی، خانه بلافصل ترین فضای مرتبط آدمی است، بطور روزمره از او تاثیر می گیرد و بر او تاثیر می گذارد. اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می کند و مجموعه حواس پنج گانه سرتاسر آنرا طی می کند و در مدت کوتاهی بدان خو می گیرد. خانه تنها مکانی است که اولین تجربه های بی واسطه با فضا، در انزوا و جمع در آن صورت می گیرد و خلوت با خود، همسر و فرزندان یا دوست یا دیگران، همه و همه بی تعرض غیر در آن ممکن می گردد . بطور کلی مسکن یکی از نیازهای اساسی و اولیه انسان را تشکیل می دهد. مقوله مسکن گسترده و پیچیده است و ابعاد متنوعی دارد. از اینرو نمی توان تعریف جامع و واحدی از آن ارائه نمود. مسکن بعنوان یک مکان فیزیکی و بعنوان سر پناه نیازهای اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید. در این س ناه برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد تامین می شود مانند: خواب ، خوراک، استراحت، حفاظت در برابر شرایط جوی و امنیت و خلاصه شرایط زیست درمقابل طبیعت.
واژه س ت نیز مفهوم گسترده تری از مسکن دارد که مجموعه ای از فعالیتهای زیستی خانوار است که فعالیتهای فردی ـ جمعی را از ی و و فعالیتهای اجتماعی ـ اقتصادی از سوی دیگر در بر می گیرد و س ت گاه محلی است که خدماتی نظیر بهداشت، آموزش، فرهنگ و روابط اجتماعی و … برای خانواده فراهم می آورد. دسترسی به مسکن و بالا بردن استانداردهای زندگی بعنوان هدف های اجتماعی همواره در هر جامعه مطرح بوده است و در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است: «دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی است». در حال حاضر مسکن تنها یک س ناه نیست بلکه «مجموعه ای است که به منظور ارائه خدمات فشرده در یک مکان فیزیکی به وجود می آید». این تعریف با توجه به گوناگونی شرایط محیط اجتماعی و اقتصادی خانواده تغییر می کند. در بیان کاملتر نیازها و هدفهای کلی مسکن به مفاهیم مشخص زیر بر می خوریم:
الف ) سر پناه: س ناه مانند غذا یک نیاز اساسی و زیستی است و این حق اجتماعی هر فرد و هر خانواده است.
ب ) مسکن و خانواده: واحد مس ی کانون و محور اصلی خانواده است که باید شامل فضای کافی برای غذا خوردن، دور هم نشستن، خو دن ، فعالیتهایی از قبیل انجام تکالیف کودکان و فعالیتهای اساسی دیگر باشد. مسکن بر بهره وری کار و ثبات و رشد و تکامل خانواده سهم بسزایی دارد. علاوه بر موارد فوق حتی باید بگوئیم که تصور انسان امروز از خود و خانواده و جهان و رای آن چیزی است که در گذشته بوده و بدیهی است که خانه و مسکن به تبع آن ، دچار تغییرات خواهد شد.این مفهوم و عوامل یاد شده را باید از هدفهای کلی اجتماعی سیاستهای مسکن بشمار آورد.
ج ) مفهوم اقتصادی: مسکن در ثبات اقتصادی و بهزیستی خانواده نقش اساسی دارد. این عامل از جنبه های اجتماعی بسیار قوی برخوردار است، زیرا فقر و عدم تامین اقتصادی از وجوه عمده مسائل اجتماعی و بی ثباتی بشمار می رود. فرصتهای شغلی به دوری و مسکن، به محل کار و هزینه های رفت و آمد از عوامل اساسی، اقتصادی تاثیر گذار بر امر مسکن است و نیز مسکن به مثابه نوعی سرمایه گذاری دارد مفهوم مهم اقتصادی است.
د ) مشارکت: یکی از اثرهای مسکن مشارکت خانواده در اجتماع بزرگتر است. ایجاد روابط همسایگی برای شهرنشینان، اثرهای متقابل مهمی بجای می گذارد و رابطه اجتماعی همسایگی یکی از جنبه های پایدار زندگی شهر است.
هـ ) محیط مس ی: نیاز به احساس برخورداری از محیط مس ی مناسب و قرار گرفتن در فضایی س تی که به امکانات، تسهیلات، خدمات بهداشتی، مراکز آموزشی، مراکز ید و فروش و اماکن فرهنگی دسترسی داشته باشد از اهمیت خاصی برخوردار است.
به این ترتیب در برخورد بامسکن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. این دیدگاه ها در واقع بازتاب شرایط اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است که با توجه به امکانات آن جامعه تمامی یا بخشی از یازهای س تی را در دوره ای از تحول اجتماعی در بر میگیرد. به همین علت برخورد با مسکن در زمان و مکان و شرایط گوناگون جامعه تفاوت پیدا می کند. از اینرو باید حدود هدفهای تامین نیازهای زیستی ـ س تی بخوبی روشن و مشخص شود.
 
خصوصیات کالبدی
مسکن حافظ کیان خانواده و روابط بین اعضای آن است (ارتباط افقی) و محیط مس ی روابط همسایگی و ارتباط بین خانواده ها را در بر می گیرد (ارتباط عمودی). محیط مس ی جایی است که زمینه انطباق کودک را با اجتماع پیرامون وی فراهم می سازد و او را برای ورود به جامعه آماده میکند. از این رو ماهیت و سازماندهی محیط مس ی نباید بر خلاف فطرت انسانی باشد و بعلاوه این محیط باید تامین کننده نیازهای مادی، بهداشتی، روانی و اجتماعی افراد باشد.
یک محیط مس ی نا مناسب می تواند درست مثل یک مسکن نا مناسب بر شرایط روحی نان خود تاثیر نا مطلوب بگذارد و باعث فقدان تمرکز حواس و حافظه و انواع ناراحتیها و هیجان های عصبی گردد. چنانچه گفته شد محیط مس ی باید برآورنده نیازهای مختلف انسانی باشد. نیازهایی مانند نیاز به محافظت، داشتن ثبات و استقلال، احساس پیوستگی با طبیعت، تمایل به ابراز وجود ، نیاز به زیبایی و هماهنگی اشکال و رنگها، بهره مندی از مناظر و چشم اندازهای دلپذیر. نیازهایی واقعی هستند که نمی توان به آنها بی توجه بود و محیط مس ی باید بتواند به این نیازها پاسخی مناسب دهد.
بین حجم واحد مس ی و حجم ساختمان که آن را در بر می گیرد باید ارتباطی صحیح برقرار باشد. محیطی که محصور بین ساختمانهای غول آسا و خارج از ابعاد انسانی است، از نظر کارشناسان سلامت روانی مناسب نیست. به نظر این افراد باید ضمن مخالفت با ایجاد چنین فضاهایی بر حفظ فضاهای طبیعی برای گذران اوقات فراغت در داخل بافت شهری تاکید کرد.
مهمترین مسئله ، یک محیط مس ی، ایجاد زمینه مناسب برای انطباق طفل با اجتماع پیرامونش است، نیازهای کودکان در سنین مختلف تغییر می کند و محیط مس ی باید بتواندبه نیازهای سنین مختلف پاسخگو باشد.
برای ایجاد شرایط مناسب زیست، محله های مس ی در هیچ ح ی نباید در مناطقی ایجاد شوند که آلوده هستند، از نور کافی برخوردار نیستند، رطوبت در آنها زیاد است و یا در معرض سر و صدای شدیدی قرار دارند. این امر باید در تصمیم گیریهای مربوط به آمایش سرزمین در نظر گرفته شود چون تعیین مکانهای استقرار محله های مس ی بیشتر بعهده طرحهای آمایشی است تا سازندگان مسکن.
محیط پیرامون مسکن باید از امکانات چندی برخوردار باشد. اولین نکته وجود فضای در مجاورت مسکن است که مستقیما از آن قبل دسترسی است، این فضا می تواند روی زمین طبیعی یا به شکل ایوان یا بالکنی باشد که از نور آفتاب مناسب برخوردار می شود، ولی در معرض جریانهای هوا قرار ندارد.
نکته بعدی اینکه ، فضاهای بازی باید در جایی باشند که بچه ای کوچک برای دسترسی به آنها ناچار به عبور از مسیرهای گذر وسایل نقلیه نشوند، در عین حال این فضاها نمی باید از مسیر رفت و آمد طبیعی افراد پیاده باشد. فضاهای بازی باید تحت کنترل مستقیم و طبیعی مربیان و اشخاص بزرگسال باشند. وجود چنین فضاهایی ایجادجرگه های کوچک بچه های همبازی را آسان می سازد.
لازم است که در داخل محله های مس ی محلهای عبور پیاده جدا از عبور سواره باشد. پیاده روی که در معرض سر و صدا و خطرهای آمد وشد سریع است، نمی تواند محل مطلوبی برای ملاقات و صحبت همسایگان باشد. بجای پیاده رو میتوان مسیرهایی برای عبور پیاده ایجاد کرد که از بین فضاهای سبز عبور کرده و مسیر مطلوب و دلپذیری برای قدم زدن و ملاقات با اهل محل را بوجود آورد. البته چنین مسیری باید به طور منطقی انتخاب شود.
لازم است که در محل مکانی پیش بینی شود که امکان گردهمایی افراد محله و برقراری روابط اجتماعی را بدهد. فضای ساده چند منظوره ای برای این امر ممکن است به خوبی عمل کرده و در فضاهای باز نیز افراد می توانند گردهم آیند. این امکان می تواند برای میهمانیهای بزرگ خانوادگی که فضای محدود داخل خانه امکان آن را بوجود نمی آورد و یا اینکه فضایی برای دیگر اجتماعات محله ای است، چنین فضایی بهتر است در جوار مرکز تجاری کوچک محله باشد که نیازهای روزمره نین را برآورده می کند.
برای عبور و مرور ساده تر سواره، باید فضاهای توقفگاه و گاراژ اتومبیلها به تعداد کافی پیش بینی شود، این فضاها باید در دسترس آسان نین محله و نزدیک خانه های آنها قرار گیرد. لازم است که توقفگاه در جایی قرار گیرد که سر و صدای اتومبیلها نین را ناراحت نکند.
 
اهمیت اصل قلمرو در محیطهای مس ی
شکل دهی محیطهای مس ی و مجتمعهای زیستی در گذشته، بر اساس اصول و قواعد بسیار محکمی صورت می گرفت که به رغم آن که نه در جایی مکتوب بود و نه بطور رسمی به ی آموخته می شد، بر اساس نیازهای انسانی، رفتار فرهنگی و شرایط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی جامعه به تدریج ریشه دوانیده بود. به طوری که همه مردم، اعم از سازندگان و استفاده کنندگان بصورت دانش درونی آن را حس کرده و بکار می بردند.
تجربیات متعدد بویژه تحقیقات اسکارنیومن نشان داده است که عدم توجه به قلمرو در محیط انسان ساخت خاصه، مجتمعهای زیستی، موجب بروز انواع مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی، حتی بروز انواع جنایات در این جوامع شده است. به همین دلیل است که همواره از تاثیر بر امنیت جامعه به عنوان یکی از عملکردهای مهم قلمرو نام برده می شود.
قلمرو به معنی کامل، بخش تعمیم یافته ای از موجود زنده بشمار می رود که با علائم بصری، آوایی و بویایی مشخص می شود، بشر ابعاد تعمیم یافته مادی از مالکیت را به صورت نشانه های زمینی، مرئی و نامرئی خلق کرده است.
اغلب تحلیل گران، در بررسی رابطه انسان، فرهنگ و محیط بر جنبه های غیر بیولوژیک رفتاری انسانها در قلمرو تاکید می کنند.
من ۱۹۸۴ ، تجزیه و تحلیل رفتارهای قلمرو را با تاکید بر جنبه های اجتماعی و روانی آن بررسی می کند و معتقد است که: قلمرو پذیری ، سازمان دهنده مهم زندگی انسان در سطح اجتماعات و گروههای بزرگ و کوچک و افراد است و بدون قلمرو زندگی بی نظم خواهد بود.
لانگ ۱۹۸۷، نیز بر این باور است که رفتارهای ناشی از قلمرو دارای گرایشهای فرهنگی هستند که این گرایشها به وسیله عوامل فیزیکی و نشانه های نمادین مشخص می شوند.
به دلیل اهمیت چنین خصوصیاتی از اصل قلمرو است که گفته شده است: افراد نیز مانند ملتها باید مرزها و محدوده های مناسب و حتی منطقه بی طرف مشخص بین خود داشته باشند. (هال، ۱۳۷۶)
چرمایف و ال اند ۱۳۷۱، در این زمینه، گامی پیشتر نهاده و معتقدند که هر فعالیت باید در عرصه ای واجد مظاهر کالبدی مشخص انجام پذیرد. این دو، سپس عرصه زندگی جمعی و خصوصی را در شش سطح تفکیک می کنند.
توجه به تعاریف و مفاهیم انواع قلمرو نشان می دهد که فضاهای خصوصی فردی مانند اتاق خواب، فضاهای خصوصی خانواده همچون خانه و فضاهای خصوصی خانه، در یک گروه قرار دارد و با روندی نسبتا دائمی کنترل می شود، تا جایی که ورود غیر منتظره به این قلمرو می تواند به ع العملهای شدید دفاعی منجر شود. بالع ، در قلمروهای عمومی تر از قبیل : نمایشگاه ها ، پیاده روها و میادین، مدت زمان و میزان کنترل بر قلمروهای خصوصی و عمومی و حفظ حریمهای این دو از اهمیت خاصی در طراحی شهری و بویژه طراحی مجتمعهای مس ی برخوردار می باشد.
بدین ترتیب، اهمیت اصل قلمرو در حوزه فعالیت طراحی شهری، حداقل در سه مورد بارز میگردد:
۱ـ درک ویژگی های فرهنگی جامعه و قلمروهای ذهنی
۲ـ تشخیص مرزهای واقعی قلمروها
۳ـ نحوه تبدیل قلمروهای ذهنی به کالبد و شکل و افزایش امکان کنترل افراد بر قلمروها
بنابراین، لازم است در طرحهای شهری و مس ی، از راه حلهای مختلفی برای ایجاد قلمرو و تاکید بر آن استفاده شود. بخشی از این راه حلها، به سازماندهی محله ای شهر و برخی ، به اجزای معماری و شهری از جمله استفاده از بن بست، اختلاف سطح و یا لنگه طاق ها، ایجاد پیچ در کوچه ، هشتی ها ، عقب نشینی خانه ها و غیره تاکید کرده اند (توسلی ۱۳۶۹) همچنین، در روشهای غربی نیز از راه حلهایی چون ایجاد آستانه ها و خیابانهای جلویی فضاهای مخصوص کاشت گیاهان، عقب نشینی ورودی ها و غیره استفاده شده است (لانگ ۱۹۸۷ و الکوک، بنتلی و دیگران ۱۹۸۵).
امروزه در شرایط پدیدار تمدن فرا صنعتی که پیش بینی می شود تماما بر اساس تفاوت در تولید، کار ، رفت و آمد، س ت و بویژه نحوه میزان ب اطلاعات شکل گیرد. اهمیت اصل قلمرو بارز تری می گردد. بنابراین ، لازم است با استفاده از تجربیات بی نظیر بکار گرفته شده در ای سنتی کشورمان و همچنین بهره گیری متناسب از تجربیات غرب، مجددا برای ایجاد انواع قملروها و تاکید بر آنها در طرحهای شهری به تدبیر و جستجوی راه حل بپردازیم .
 
ویژگیهای مسکن مطلوب
یکی از موضوعات مهجور در غالب برنامه ها و طرحهای مرتبط با محیط مصنوع و از جمله مسکن مباحث کیفی و بالاخص تاثیر ارزشهای فرهنگی است. این در حالی است که امروزه توجه اصلی دست اندرکاران تهیه مسکن غالبا بر مباحث و عوامل کمی و به ویژه عوامل اقتصادی متمرکز است در حالیکه نمی توان مسکن را منفک و جدای از بقیه پدیده ها و موضوعات مرتبط با زندگی انسان مورد بررسی قرار داد و از جمله مهمترین موضوعات قابل توجه، تحقق توام عوامل کیفی و عوامل کمی در رابطه با مسکن است.
با ظهور انقلاب و افزایش جمعیت ا کمبود و بحران کیفی و کمی مسکن در جوامع شهری آغاز شد، بنحوی که موضوعات کیفی و کمی مسکن، سالهای مدیدی موضوع اصلی تحقیقات ، بررسی ها واظهار نظرهای دست اندرکاران فرهنگی و علوم مختلف از جمله معماری و شهرسازی ، علوم اجتماعی، اقتصادی و حتی بوده است.
علاوه بر افزایش تقاضا برای مسکن که عمدتا ناشی از افزایش جمعیت است، عوامل دیگری نیز بر این بحران دامن می زنند از جمله: تقاضا برای ارتقاء کیفی مسکن، دگرگونی در شیوه های ساخت ابنیه ، قیمت بالای زمین ا و استاندارد شیدن نسبت به ویژگیهای کمی مسکن، رسوخ و گسترش الگوهای زیست بیگانه، رواج مدگرایی و تهیج مصرف و به طور خلاصه تمرکز بر جنبه های مادی حیات، همه اینها موجب می گردند تا دست اندرکاران مجبور با اتخاذ تصمیماتی در جهت تامین مسکن برای درصد بالای از جمعیت جامعه با عناوین و برنامه های خاصی مثل مسکن ارزان قیمت، مسکن حداقل، مسکن بهینه، مسکن کارگری و مسکن برای اقشار کم در آمد گردند.
 
 
 
و……………………………………………….
 
*************************************************************
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
 
بخش اول
فصل اول : شناخت
مقدمه ۱
اهمیت مساله ۲
طرح مساله ۲
هدف مطالعه ۴
 
فصل دوم: مبانی عام طرح (مفاهیم اولیه پروژه)
پیشینه معماری و مسکن ۵
تعاریف و مفاهیم مسکن ۶
خصوصیات کالبدی ۸
اهمیت اصل قلمرو در محیط های مس ی ۱۰
ویژگی های مسکن مطلوب ۱۱
ویژگی های سازمان فضایی خانه های تاریخی ۱۲
ویژگی های فضاهای مس ی معاصر ۱۴
عوامل موثر بر مطلوبیت فضاهای خانه ۱۶
تقسیم بندی فضاهای خانه ۱۷
محیط مس ی ۲۲
انواع مختلف پلان ۲۳
ارزی انواع پلان ۲۳
 
فصل سوم: مبانی نظری خاص طرح (ایده پروژه)
حریم ۳۱
وجود حریم درمعماری مس ی ایران از بعد تاریخی ۳۲
درونگرایی در معماری مس ی ایران ۳۳
حیاط به عنوان حریم خانه ۳۵
حریم و جانوران ۳۷
دلائل ا ام وجودی حریم ۳۸
حریم و تجسس ۳۸
حریم بصری ۳۸
حریم شنیداری ۳۹
حریم و امنیت ۴۰
حریم و مالکیت ۴۱
حریم و قلمرو ۴۳
حریم و اقلیم ۴۴
حیا شکل بروز حریم در رفتار ۴۵
حریم و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن ۴۵
حریم وارتقاء طبقاتی ۴۷
آیا وجود حریم در همه جا لازم است؟ ۴۷
سلسله مراتب حریم ۴۸
حریم خصوصی ۵۰
حریم خصوصی و رفتار انسانها ۵۱
حریم خصوصی و طراحی محیط ۵۱
حریم خصوصی و طراحی خانه ۵۲
نمونه هایی از سابقه تاریخی مراتب حریم در کشورهای مختلف ۵۳
حریم به عنوان مفصلی بین فضاها ۵۳
تاثیر معماری بر رفتار انسانها نسبت به حریم دیگران ۵۴
کنترل مشرفیت در واحدهای مس ی ۵۵
نکاتی از حریم در طراحی ۵۷
 
فصل چهارم : مطالعات تطبیقی (پروژه های نمونه)
مجتمع فیروزه ۵۹
علت انتخاب ۵۹
بررسی ویژگی های کالبدی _ فضایی مجموعه ۵۹
موقعیت شهری و کاربری های بافت پیرامونی و بلافصل ۵۹
نظام دسترسی ها و الگوی حرکتی سواره و پیاده ۶۰
بررسی نحوه همگنی مجموعه با بافت اطراف و محیط ۶۰
بررسی واحد های مس ی و فضاهای درونی آنها ۶۱
ارتباط اجتماعی نین ۶۳
جمع بندی ۶۳
بررسی پلان ۶۴
مجتمع ۵۱۲ دستگاه ۶۶
مجتمع غدیر ۷۱
مجتمع شقایق ۷۳
برنامه های مدیریت زیست محیطی شهرداری منطقه ۲۲ تهران
کمیات فیزیکی صوت ۷۸
استانداردهای صدا ۷۹
استانداردهای مدون صدا ۸۰
شبیه سازی تست جاده ای در مورد خودروهای ساخت داخل و اندازه گیری ۸۴
ارزی و پیش بینی آلودگی صوتی ناشی از اجرای طرح جامع ۸۵
ساختمان شماره ۱ ۸۵
ساختمان شماره ۲ ۸۷
نتیجه گیری ۸۸
پیشنهادات ۸۹
بررسی را ارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا ۸۹
 
بخش دوم
فصل اول : مطالعات زمینه (ضوابط و شرایط پروژه)
مشهد از دیدگاه عام ۹۴
نگاهی به مشهد از بعد تاریخی ۹۴
نگاهی به مشهد از بعد کالبدی ۹۵
نگاهی به مشهد از بعد بافت شهری ۹۵
نگاهی به مشهد از بعد عملکردی ۹۶
نگاهی به مشهد از بعد بصری ۹۷
توسعه کالبدی شهر مشهد ۹۷
مطالعات جغرافیایی شهر مشهد ۹۸
مطالعات اقلیمی شهر مشهد ۹۸
طراحی اقلیمی در مشهد ۱۰۱
موقعیت فضاهای سبز ۱۰۱
نکاتی منطبق به گرایش حریم در طراحی مجتمع ۱۰۲
نکات اقلیمی خاص مجتمع مس ی ۱۰۲
بررسی تکنیک ساخت مسکن ۱۰۳
ضوابط طراحی مجتمع مس ی ۱۰۴
 
فصل دوم: آنالیز سایت و تعیین قابلیت اراضی
۱_ بررسی های کالبدی فضایی
ابعاد زمین ۱۱۰
بررسی سایت نسبت به مجتمع های مس ی اطراف ۱۱۱
بررسی سایت از نظر تراکم ۱۱۲
دید و منظر(خارج به داخل) ۱۱۳
دید منظر (داخل به خارج) ۱۱۴
عناصر شاخص شهر مشهد نسبت به سایت ۱۱۵
موقعیت سایت و خیابانهای اطراف ۱۱۶
بررسی سایت نسبت به کاربریهای اطراف ۱۱۷
سایت از نظر آلودگی صوتی ۱۱۸
سایت از نظر اثر باد ۱۱۹
سایت از نظر تابش آفتاب ۱۲۰
عامل های شاخص شهری کوین لینچ ۱۲۱
 
۲_ جانمایی عناصر اصلی پروژه با توجه به زمینه
محدوده امکان قرارگیری بخش مس ی ۱۲۴
محدوده امکان قرارگیری کاربری تجاری ۱۲۵
محدوده امکان قرارگیری کاربری ورزشی، فرهنگی ۱۲۷
محدوده امکان قرارگیری پارکینگ ۱۲۸
 
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
استانداردهای طراحی مجتمع مس ی با رویکرد حریم, برنامه فیزیکی مجتمع مس ی با رویکر حریم, رساله مجتمع مس ی با رویکرد حریم, طراحی مجتمع مس ی با رویکرد حریم, طرح نهائی مجتمع مس ی با رویکرد حریم, ظوابط طراحی مجتمع مس ی با رویکرد حریم, مطالعات تطبیقی مجتمع مس ی با رویکرد حریم, مطالعات مجتمع مس,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله معماری مجتمع مس ی ۱۸۹ صفحه
مطالعات طراحی مجتمع مس ی - رساله طراحی مجتمع مس ی
مطلعات مجتمع مس ی بارویکرد معماری پایدار- رساله مجتمع مس ی بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی بارویکرد معماری پایدار
رساله معماری مجتمع مس ی ۱۳۶ صفحه – مطالعات معماری مجتمع مس ی ۱۳۶ صفحه
مطالعات مجتمع مس ی ۲۰۸ صفحه + نقشه – رساله مجتمع مس ی – طرح نهایی مجتمع مس ی نقشه مجتمع مس ی
مطالعات و مبانی نظری مجتمع مس ی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی ویلایی - رساله طراحی مجموعه مس ی ویلایی
مطالعات مجتمع مس ی
رساله مجتمع مس ی
مطالعات طراحی مجتمع مس ی -طرح 5
مطالعات مجتمع مس ی با رویکرد بناهای سنتی شیراز
مطالعات مجتمع مس ی ۹۰ص
رساله مجتمع مس ی
مطالعات مجتمع مس ی ۲۰۸صفحه فایل وورد و نقشه فاز دو اتوکد
رساله و مطالعات مجتمع مس ی 3
رساله و مطالعات مجتمع مس ی با نقشه اتوکد طراحی فنی مجتمع مس ی
مطالعات مجتمع مس ی (بدون تصاویر)
رساله و مطالعات طراحی مجتمع مس ی

اطلاعات

طرح مجمومه مس ی و احیا و بهسازی شهری بخشی از محله موردستان شیراز-شامل:شناسایی عناصر ارزشمند-کمبودهای عملکردی-طراحی معماری جهت برآوردن نیازهای محدوده مربوطه

 

تاریخ ایجاد 01/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 198   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل: 9748 kb  تعدادمشاهده  4  


طرح مجمومه مس ی و احیا و بهسازی شهری بخشی از محله موردستان شیراز-شامل:شناسایی عناصر ارزشمند-کمبودهای عملکردی-طراحی معماری جهت برآوردن نیازهای محدوده مربوطه
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
فصل اول: شناخت منطقه ای 
مطالعات جفرافیایی ------------------------------------------------------------------    1
شناخت کلی استان-------------------------------------------------------------------   1
جغرافیای فارس---------------------------------------------------------------------    2
حدود و موقعیت شهر شیراز-----------------------------------------------------------   -2
آب و هوا--------------------------------------------------------------------------     2
جایگاه شهر شیراز در طرحهای بالا دست---------------------------------------------------  4
ارتفاعات ----------------------------------------------------------------------- -----5  
توپوگرافی -------------------------------------------------------------------------    5
رودخانه ها ------------------------------------------------------------------------     5
نظری به سیمای منطقه --------------------------------------------------------------    5
صنایع و محصولات ------------------------------------------------------------------    6
نگاهی به شهر------------------------------------------------------------------------  6 
ورودی های به شهر-------------------------------------------------------------------  7
برج و باروی شیراز ------------------------------------------------------------------    8
محلات شیراز----------------------------------------------------------------------     8
موقعیت پروژه درشهر---------------------------------------------------------------    10
موقعیت پروژه دررابطه با عناصر شاخص طبیعی--------------------------------------------  11
شناسایی خاک منطقه----------------------------------------------------------------   11 
لرزه خیزی شیراز-------------------------------------------------------------------    11
مطالعات اقلیمی ( اقلیم گرم وخشک)---------------------------------------------------   11
ویژگیهای معماری بومی درمناطق گرم وخشک ایران----------------------------------------  11
بافت شهری منطقه گرم وخشک--------------------------------------------------------  12 
پلان ها ونقشه ها--------------------------------------------------------------------  12
تعداد و مساحت بازشوها -------------------------------------------------------------    12
گذرها و معابر----------------------------------------------------------------------    13
فرم ابنیه در منطقه گرم و خشک-------------------------------------------------------  14
مقیاس و تناسب برای طراحی فضاهای شهری---------------------------------------------  18
مطالعات اقلیمی-------------------------------------------------------------------    19 
مطالعات تاریخی-------------------------------------------------------------------    31 
مطالعات جمعیتی – اجتماعی --------------------------------------------------------   43
مطالعات فرهنگی------------------------------------------------------------------    46 
مطالعات اقتصادی ------------------------------------------------------------------   50
مطالعات کالبدی-------------------------------------------------------------------    52
فصل دوم : طراحی شهری
طراحی در ای ایران (طراحی شهری)----------------------------------------------   -56
سازمان فضایی خانه درمعماری ایران----------------------------------------------------   57
اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مس ی----------------------------------------- 57
محصور فضا------------------------------------------------------------------    58
نظم فضایی ای تاریخی ایران-----------------------------------------------------  - 59
 
 
فصل سوم: مسیرهای ارتباطی مس ی
طراحی مسیر خیابان، ورودی یک منطقه ی مس ی---------------------------------------- 62
خیابان اصلی درمنطقه مس ی--------------------------------------------------------- 64
بافت معابر پیاده یک شهر و اتصال مقاصد مهم توسط این شبکه به هم--------------------------- 65
ترافیک پیاده- پیاده ها روها------------------------------------------------------------ 66
نوار مستحکم حاشیه خیابان-----------------------------------------------------------  67
نوار غیر مستحکم حاشیه خیابان--------------------------------------------------------- 67
خیابان فرعی مس ی ----------------------------------------------------------------  68
انواع شبکه راههای دسترسی به مناطق مس ی -------------------------------------------- 69
سلسله مراتب دسترسی---------------------------------------------------------------- 71
فصل چهارم : شکل گیری محلات
شکل گیری محلات از نظر تاریخی------------------------------------------------------- 73
بررسی اجزاء تشکیل دهنده محلات ------------------------------------------------------ 74
شکل گیری محلات به لحاظ ساختار----------------------------------------------------- 74
اصول و عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتها درکنارراهها------------------------------------- 75
فصل پنجم: شکل گیری شهر شیراز
شکل گیری شهر شیراز---------------------------------------------------------------  78
خصوصیات خانه در شیراز ------------------------------------------------------------  78
ویژگی های شهر شیراز قدیم----------------------------------------------------------- 80 
بررسی و ارزی بافت قدیم از نظر فضاهای مثبت و منفی شهری------------------------------- 81
ارزشی ساختمان های بافت قدیم شهر از نظر معماری-------------------------------------- 82
ویژگیها ی فضاهای خانه--------------------------------------------------------------- 83
بررسی شکلی نماهای خانه ها----------------------------------------------------------- 86
مشخصات و معیارهای فضای مس ی ---------------------------------------------------  88
تراکم مس ی---------------------------------------------------------------------- 92 
فصل ششم: ابعاد و استانداردهای مجتمع مس ی
استانداردهای فضاهای مس ی---------------------------------------------------------- 95
مشخصات فضاهای مس ی------------------------------------------------------------ 95
فصل هفتم :تیپولوژی مناطق مس ی اطراف سایت 
طبقه بندی بر اساس فرم بنا ---------------------------------------------------------- 145
طبقه بندی کلی -------------------------------------------------------------------  148
طبقه بندی نما--------------------------------------------------------------------- 151
طبقه بندی اروسی------------------------------------------------------------------ 160
دسته بندی بر اساس درصد پر به خالی ------------------------------------------------- 169
فصل هشتم: تحلیل نمونه های مشابه داخلی و خارجی
تحلیل و بررسی شهرک شوشتر نو----------------------------------------------- 171
فصل نهم : هدف از طراحی
منطق شکل و فضای معماری و بافت شهر در برابر مسائل آب و هوائی -------------------------- 176
اصول عمده طراحی مسکن  در اقلیم گرم و خشک ---------------------------------------- 177
مرمت در شیراز -------------------------------------------------------------------- 178
مرمت بافت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز (محور سنگ سیاه)-------------------------------- 180
فصل دهم : مراحل طراحی پروژه
ارزش بناهای اطراف سایت ----------------------------------------------------------- 183
بافت با ارزش و فاقد ارزش ------------------------------------------------------------ 184
دسترسی های سایت ---------------------------------------------------------------- 185
پروخالی های اطراف سایت ----------------------------------------------------------- 187
محدوده طراحی -------------------------------------------------------------------- 189
منابع ---------------------------------------------------------------------------- 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه :
در چند سال گذشته نه تنها بلکه در بسیاری از کشورها طرحهایی ارائه شده اند که توانسته با دو عامل (( ارجاع به بستر فرهنگی منطقه )) و (( نشان دادن آهنگی امروزی)) نظر منتقدان را به خود جلب کنند، طرحهایی که از سویی معطوف به جدال  کهنه 
(( خودی )) / (( غیر خودی )) و (( خاص گرایی )) / (( عام گرایی )) مایل به ارجاع و احترام به بستر فرهنگی خاص هستند ولی همزمان سعی در ارائه تصویری یا طعمی امروزی دارند.
این جریان در کشور ما نیز سابقه ای نه چندان دیرین دارد و تلاش دارد نوعی از معماری بیافریند که در تداوم تکاملی معماری گذشته این سرزمین کهن باشد و بتوان جایگاهی را در معماری معاصر جهان به خود اختصاص دهد. این جریان همچنان در کشور ما در حال شکل گیری است و هنوز به آن پختگی معماری کهن ما نرسیده است و نیاز به مدون دیدگاههای طراحان و خود باوری بیشتری در مورد آنچه از نیاکان به ما ارث رسیده است دارد.
 


کلمات کلیدی مرتبط:
, ,فهرست مطالب ,عنوان صفحه ,فصل اول: شناخت منطقه ای ,مطالعات جفرافیایی ------------------------------------------------------------------ 1 ,شناخت کلی استان-----------,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران

اطلاعات

مطالعات طراحی خانه ایرانی

 

تاریخ ایجاد 02/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 94   قیمت: 6200 تومان   حجم فایل: 13519 kb  تعدادمشاهده  3  


مطالعات طراحی خانه ایرانی
    تاریخچه
    اندرونی
    بیرونی
    حریم
    درون گرایی
    حریم
    هشتی
    اتاق ها
    بادگیر
    تقسیم بندی حوزه های عمومی و خصوصی
    معرفی فضاها
    معرفی دسترسی ها
    تقسیم بندی حوزه های عمومی و خصوصی
    معرفی بناها
    تقسیم بندی حوزه های عمومی و خصوصی
    برج مس ی ولنجک تهران
    آپارتمان مهر
    خانه اسد آبادی
    مجتمع جمال آبادی
    ساختمان مس ی زرین
    پروانه تهران
    خانه پدرام اصفهان
    آبکوه تهران
    رویای تهران
    بسمل کرج
    رایت
    میس ون دروهه
    فیلیپ جانسون
    چند اثر از لوکوربوزیه:
    آپارتمان مس ی مارسی united habitation
    ویلا شودان
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات طراحی خانه ایرانی , تاریخچه , اندرونی , بیرونی , حریم , درون گرایی , حریم , هشتی , اتاق ها , بادگیر , تقسیم بندی حوزه های عمومی و خصوصی , معرفی فضاها , معرفی دسترسی ها , تقسیم بندی حوزه های عمومی و خصوصی , معرفی بناها , تقسیم بندی حوزه های عمومی و,
مقالات مرتبط در این دسته

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4206
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی, خانه ایرانی
 • کلمات کلیدی: حوزه ,عمومی ,معرفی ,تقسیم ,بندی ,خانه ,بندی حوزه ,تقسیم بندی ,خانه ایرانی ,مطالعات طراحی ,طراحی خانه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

پاو وینت الگوی س ت 60 اسلاید

 

تاریخ ایجاد 02/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 60 اسلاید   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 2861 kb  تعدادمشاهده  3   
الگوی س ت 60 اسلاید
 
فهرست:
 
-مقدمه
- تعاریف و مفاهیم مسکن و س ت
  نمادی از فرد
- خانه           خانه و خانواده
خانه و جامعه
- جداول
- خانه از آغاز تا دوره مدرن
- تحول معماری خانه در نیمه دوم قرن حاضر
- تحول معماری مسکن ایرانی در دوران معاصر
- مسکن حداقل
اصول معماری ایرانی
ویژگیهای خانه های درون گرا
خانه های ایرانی     انواع رون ها
اجزا و فضاهای خانه های ایرانی
 تقسیم بندی انواع خانه های ایرانی
 حوزه تاریخی
تیپولوژی مسکن 69 اسلاید
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
, ,الگوی س ت 60 اسلاید , ,فهرست: , ,-مقدمه ,- تعاریف و مفاهیم مسکن و س ت , نمادی از فرد ,- خانه خانه و خانواده ,خانه و جامعه ,- جداول ,- خانه از آغاز تا دوره مدرن ,- تحول معماری خانه در نیمه دوم قرن حاضر ,- تحول معماری مسکن ایرانی در دوران معاصر ,- مسکن حداقل ,اصول معماری ایرانی ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی
مطالعات بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4207
 • مطالب مشابه: پاو وینت ,الگوی, س ت, 60 اسلاید
 • کلمات کلیدی: خانه ,معماری ,مس ی ,مطالعات ,طراحی , ,مطالعات طراحی ,مجتمع مس ی , مطالعات ,الگوی س ت ,مجموعه مس ی ,مطالعات طراحی مجموعه ,طراحی مجموعه مس ی ,مطالعات
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

بررسی دگرگونی‌ها، تحولات ساختار ساختمان‌های مس ی شهر متأثر از فرهنگ و اقلیم منطقه

 

تاریخ ایجاد 03/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 80   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 2103 kb  تعدادمشاهده  25  


 
چکیده:    1
مقدمه:    2
فصل اول:    3
مطالعات در مورد چگونگی نحوه تأثیر فرهنگ خوی در مجتمع‌های مس ی    3
فرهنگ چیست؟    4
ی فرهنگ، لازمه توسعه همه جانبه    5
چگونگی فرهنگ خوی؟    5
عوامل آب و هوایی منطقه خوی به دو دسته محلی و بیرونی به شرح زیر تقسیم می‌شوند:    8
مجتمع مس ی    25
علت ایجاد مجتمع‌های مس ی    25
نقش و جایگاه کنونی مجتمع‌های مس ی    27
زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در مجتمع‌های مس ی    27
نقش و جایگاه کنونی معماری خانه    28
کانسپت طراحی مجتمع مس ی:    29
نتایج مطالعات:    29
نمونه موفق مجتمع مس ی 112 واحدی در شهرک ولیعصر خوی    32
فصل دوم:    33
تهیه برنامه فیزیکی طرح و لیست کلیه فضاهای مورد نیاز و مطالعه قوانین و استانداردهای هر فضا و ارتباطات بین آنها    33
تهیه برنامه فیزیکی طرح:    34
مقدمه:    34
لیست فضای مورد نیاز:    35
مزایا    36
ضوابط و مقررات کلی احداث مجتمع‌های مس ی:    38
لیست فضای مورد نیاز یک مجتمع مس ی    40
ابعاد ارائه شده در خانه‌های مس ی    40
تعیین متراژ زیربنای مجتمع مس ی    40
متراژ فضاها بر حسب متر مربع    41
فصل سوم:    55
تجزیه و تحلیل سایت انتخ (خاماچیلار) در مقیاس د و تعیین کلیه عوامل که ممکن است به نحوی در طرح شما تأثیر گذار باشد    55
مقدمه ای بر اصول طراحی سایت های مس ی    56
•    مراحل اصلی طراحی و تجزیه و تحلیل یک سایت مس ی    56
خاماچیلار:    59
فصل چهارم:    65
روند طراحی    65
مطالعات اولیه طرح جامع و تفصیلی شهر خوی در دو مرحله شامل:    66
فرایند ایجاد مجموعه مس ی:    67
شناخت :    69
شناخت کاربران:    69
روند طراحی و پیدایش فرم:    69
تنظیم اه و سیاستهای طراحی :    70
فصل پنجم:    77
نقشه‌ها    77
 


کلمات کلیدی مرتبط:
بررسی دگرگونی‌ها، تحولات ساختار ساختمان‌های مس ی شهر متأثر از فرهنگ و اقلیم منطقه ,چکیده: 1 ,مقدمه: 2 ,فصل اول: 3 ,مطالعات در مورد چگونگی نحوه تأثیر فرهنگ خوی در مجتمع‌های مس ی 3 ,فرهنگ چیست؟ 4 , ی فرهنگ، لازمه توسعه همه جانبه 5 ,چگونگی فرهنگ خوی؟ 5 ,عوامل آب و هوایی منطقه خوی به دو دسته محل,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی- تأثیر فرهنگ بومی بر مجتمع های مس ی با طرح موردی (خاماچیلار) - رشته معماری
تأثیر فرهنگ بومی بر مجتمع های مس ی با طرح موردی (خاماچیلار)

اطلاعات

پاور پوینت خانه های ایرانی

 

تاریخ ایجاد 07/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 250   قیمت: 20000 تومان   حجم فایل: 16409 kb  تعدادمشاهده  40  


پاور پوینت خانه های ایرانی
فهرست مطالب
فهرست مطالب
ابت ترین س ناه های بشر
نمونه های موفق بناهای شرق و غرب
ایران پیش از
ورود به ایران
معیارهای سازمان ی فضا در بناهای تاریخی
خانه های معاصر
خانه های ایرانی
هادی میر میران
داراب دیبا
درون گرایی
مرکزیت
انعکاس
پیوند معماری با طبیعت
هنـــدســه
شفافیــت و تــــدوام
راز و ابهــام
تعادل مــوزون / توازن حساس
چشــم دل
کامران افشار نادری
وحدت و کثرت
درون و برون
3 نظم و بی نظمی
گونه گونی و یکنواختی
پیچیدگی و سادگی
سازه و تزئین
محمد رضا حائری
کاربرد اصول معماری خانه‏های سنتی در طراحی مسکن امروزی
ویژگیهای فضاهای س تی معاصر
گونــه‎‏ ‎‏هـای معمــاری خانه‏هـــا
سازمان فضایی خانه‏های معاصر و معیارهای پیشنهادی برای طراحی خانه
ویژگیهای خانه های درونگرا
نگه داشتن حریم خانواده از دید نامحرم
راحتی و احساس آرامش
اجزای معمول خانه های ایرانی
_تابش بند
_ارسی
_سر در
_هشتی
_راهرو
_دالان
حیاط یا میان سرا
موارد استفاده حیاط یا میان سرا
1)ارتباط دهنده ی چند فضا
2)وحدت دهنده ی عناصر خانه
3)حریم تملک
4)محیط سبز
5)تهویه
6)حریمی امن برای آسایش خانواده
7)دارای تناسب طلایی
انواع حیاط
1 )حیاط با گودال باغچه
2)حیاط مسطح
اتاق
1)سه دری
2)پنج دری
3)تالار و ....
+تابستان خانه
+اتاق سه دری
اتاق پنجدری معمولا اتاق مهمان
تالار
طارمه
زیر زمین
تهرانی
پایاب
حوضخانه
بادگیر
1)بادگیرهای عملکردی
2)بادگیرهای غملکردی
پشت بام
انواع خانه ها
1)شمالخانه های گالیپوش
2)غرب خانه های ایوان دار
3)مناطق گرمسیرایوان دار و صفه دار
خانه های دارای چند حیاط
خانه های ایوان دار
خانه های حوضخانه ای
خانه های 4 صفه
انواع اقلیم در ایران
گرم و خشک1
سرد و کوهستانی2
معتدل و مرطوب3
گرم و مرطوب4
معماری منطقه گرم و خشک
ویژگیهای معماری بومی منطقه گرم و خشک
ساختار فضایی بنا
تأثیر جریان هوا و نور خورشید
مصالح ساختمانی
مهمترین خانه های کاشان
خانه عباسیان
خانه بروجردی ها
خانه طباطبایی
خانه عباسیان
خانه عباسیان
خانه عباسیان
خانه عباسیان
خانه بروجردی ها
خانه بروجردی ها
خانه بروجردی ها
اجزای اصلی خانه بروجردی ها
دارای 9اتاق
آجرکاشیسیم گلگچ ورنگ درتزیینات
آجرکف فرش حیاطاتاق هاراهروها
کاهگل وسیم گلپوشش دیوارهای بیرونی
گچ پوشش داخلی بعضی اتاقها
رنگ روغنپوشش تالاراصلی
خانه بروجردی ها
خانه بروجردی ها
خانه بروجردی ها
خانه طباطبایی
خانه طباطبایی
معماری منطقه سرد و کوهستانی
شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی منطقه سرد
فرم بنا
ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی
استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا
پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن
اتاق های کوچک با ارتفاع کم
بازشوهای کوچک
دیوارهای نسبتا قطور
بام های مسطح
نوع مصالح
خانه های تبریز
خانه مشروطه
خانه بهنام
خانه فدکی
خانه مشروطه
خانه مشروطه
خانه مشروطه
خانه بهنام
خانه بهنام
خانه فدکی
معماری منطقه معتدل و مرطوب
اقلیم منطقه معتدل و مرطوب
چند عامل موثر برساختمانهای بومی منطقه معتدل و مرطوب
ساختار فضایی بنا
عامل موثر برساختمانهای بومی منطقه معتدل و مرطوب
تأثیر جریان هوا و نور خورشید بر بنا
مصالح ساختمانی
ویژگیهای معماری جدید منطقه معتدل و مرطوب
خانه های گیلان
منابع 

بخش دوم معماری ایرانی

و.....


کلمات کلیدی مرتبط:
پاور پوینت خانه های ایرانی ,فهرست مطالب ,ابت ترین س ناه های بشر ,نمونه های موفق بناهای شرق و غرب ,ایران پیش از ,ورود به ایران ,معیارهای سازمان ی فضا در بناهای تاریخی ,خانه های معاصر ,خانه های ایرانی ,هادی میر میران ,داراب دیبا ,درون گرایی ,مرکزیت ,انعکاس ,پیوند معماری با طبیعت ,ه,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
رساله مجتمع مس ی پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4209
 • مطالب مشابه: پاور پوینت, خانه های, ایرانی
 • کلمات کلیدی: خانه ,معماری ,مس ی ,مطالعات ,طراحی ,منطقه ,خانه بروجردی ,مطالعات طراحی ,مجتمع مس ی , مطالعات ,منطقه معتدل ,مطالعات طراحی مجتمع ,طراحی مجتمع مس ی ,
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مقاله هدف گرایی در برنامه ریزی مسکن

 

تاریخ ایجاد 09/10/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 20 برگ ورد   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل: 66 kb  تعدادمشاهده  3  
 
فهرست مطالب
 
    چکیده
    مقدمه
    ﻧﻈﺮیه اقتصادی -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﺪف ﮔﺮاﻳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺴﻜﻦ
    ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
    اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﻜﻦ
    ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮﺷﺘﺎب دوران ﮔﺬار
    اه ت دربرنامه‌های مسکن
    اه اجتماعی مسکن
    ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی-ﻓﻀﺎﯾﯽ
    ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺟﺮاﯾﯽ
    ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮای ادﻏﺎم و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎمه رﯾﺰی ﺷﻬﺮی
    ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
    ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮو هﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ
    ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
    منابع

 

بخشی از مطلب:
 
ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻤﻮاره و در ﻃﻮل دوره زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن، از اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در راه ﺗﺎﻣﯿﻦ آن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ و وﺟﻮد آورﻧﺪه ﻳﻜﻲ از پدیده های ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ به ﺷﻤﺎر می رود .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی درﺑﺎره ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ “هدف ” در برنامه ریزی ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی و ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی به ﻃﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪون “هدف” معنای بیرونی ندارد و در برنامه ریزیهایی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﻜﻦ، ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ،   آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ نیستند. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻼش ﻣﻲ شود ﺑﺮاوردی از «ﻧﻴﺎز» ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ داده ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻛﻠﻲ از نیاز نمیتواند واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﺗﺨﻤﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آن ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻗﺮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﻣﻮری داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ .ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص و ﭘﺪﻳﺪآﻣﺪن ﻃﻴﻔﻲ از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی در زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﻫﻢ از آن ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺮ ﻛﺸﻮری دارد .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ آن ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه و ﺑﻨﻴﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه آﻧﻬﺎ را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﺗﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.ﻫﺪف از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺣﻞﻣﺸﮑﻼت و اﻧﺘﺨﺎبﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪدرﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ،ﺑﺮﻣﺒﻨﺎیا دراکاﻣﮑﺎﻧﺎت وﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽوﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ادراک اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و اﯾﺠﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﮐﻢدرآﻣﺪﺗﺮ و ﺑﺨﺶ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ- اه و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی، ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋهای ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، ﺑﻮﯾﮋه ﮔﺴﺘﺮش ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ دارﻧﺪ. 
 
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
هدف گرایی در ,برنامه ریزی مسکن ,ﻧﻈﺮیه اقتصادی ,-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ , ﺑﺮ ﻫﺪف ﮔﺮاﻳﻲ ,در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺴﻜﻦ ,ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ,اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻮﻣﻲ ,ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﻜﻦ ,ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮﺷﺘﺎب دوران ﮔﺬار ,اه ت دربرنامه‌های مسکن ,اه اجتماعی مسکن ,ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮای ,روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت , ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی-ﻓﻀﺎﯾﯽ ,ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و,

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4192
 • مطالب مشابه: مقاله ,هدف گرایی ,در برنامه ریزی, مسکن
 • کلمات کلیدی: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ,ﺑﺮای ,رﻳﺰی ,اﻫﺪاف ,مسکن ,ﺗﻌﯿﯿﻦ ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ,ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ,رﻳﺰی ﻣﺴﻜﻦ ,برنامه ریزی ,ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ,ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘ
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طرح نهایی مجتمع مس ی در تهران

 

تاریخ ایجاد 15/10/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 140   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 5816 kb  تعدادمشاهده  4  


 مطالعات طرح نهایی مجتمع مس ی در تهران
فهرست مطالب :
 
1- فصل اول – مقدمه 1
1-1- اهمیت و ضرورت 3
1-2- اه 4
1-3- روش جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها 4
2- فصل دوم – مبانی نظری معماری 7
2-1- مفهوم س ت 8
2-2- تعریف مسکن 9
2-3- محیط مس ی 10
2-3-1- محیط مس ی از لحاظ کالبدی 10
2-4- مسکن مطلوب چیست ؟ 12
2-4-1- عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن 14
2-4-2- عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه 16
2-5- گونه شناسی مسکن 17
2-5-1- خانه‌های تک واحدی مستقل 17
2-5-2- خانه‌های حیاط مرکزی 18
2-5-3- خانه‌های شهری 18
2-5-4- مجموعه‌ مس ی اشتراکی 19
2-5-5- آپارتمان‌های بلند 20
2-5-6- برج‌های مس ی 26
2-5-7- مجتمع‌های مس ی با ارتفاع متوسط 27
2-5-8- ساختمان‌های چند عملکردی 30
2-6- عملکردها و تجهیزات مسکن 32
2-6-1- عرصه مشترک 32
2-6-2- عرصه والدین 32
2-6-3- عرصه فرزندان 32
2-6-4- عرصه خویشاوند 33
2-6-5- عرصه مهمان 33
2-6-6- فضاهای خدماتی 33
2-6-7- فضای ورودی و وجی 33
2-7- تراکم و نظام س ت 34
2-7-1- تراکم مس ی 34
2-7-2- تراکم خانوار در واحد مس ی 35
2-8- نمونه‌هایی از مجتمع‌های مس ی 39
2-8-1- مجموعه مس ی آتی‌ساز 39
2-8-2- آپارتمان‌های مس ی مارسی 43
2-8-3- آپارتمان‌های لیک شور درایو 46
2-8-4- مجموعه مس ی تیگل هاربر 48
2-8-5- ه تات 67 49
2-8-6- مجموعه مس ی مهرینگن 51
2-8-7- ساختمان‌های مس ی ایدونا 53
2-9- نتیجه‌گیری 55
3- فصل سوم – مطالعات تاریخی اجتماعی فرهنگی 56
 
3-1- سابقه و سن س ت 57
3-2- خانه‌های سنتی در ایران 64
3-2-1- گونه‌شناسی معماری سنتی در ایران 67
3-2-2- ویژگی‌های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی 68
3-2-3- مفاهیم نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده در خانه‌های سنتی 68
3-3- سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران 69
3-4- خانه‌های مس ی در تهران 69
3-4-1- تکوین روش‌های خانه‌سازی نوین 74
3-5- اولین آپارتمان‌های شهر تهران 75
3-5-1- ورود ساختمان‌های بلند به تهران 75
3-6- ابعاد اجتماعی مسکن 78
3-6-1- روند تحولات جمعیتی چند دهه اخیر در کشور 79
2-7- ابعاد فرهنگی مسکن 84
2-8- نتیجه‌گیری 88
4- فصل چهارم – مطالعات اقتصادی 89
4-1- سیاست توسعه مسکن 90
4-1-1- چکیده‌أی از سیاست‌های توسعه برنامه پنج‌ساله دوم 93
4-1-2- برنامه سوم توسعه مسکن 99
4-2- ابعاد اقتصادی مسکن 101
4-2-1- سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار 103
4-2-2- ارزی وضعیت موجود مسکن بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه خانوار 104
4-2-3- تاثیر مهاجرت بر اقتصاد مسکن 105
4-2-4- بررسی نظام تامین مالی مسکن در کشور 109
4-3- نتیجه‌گیری 110
5- فصل پنجم – مطالعات اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی 111
5-1- خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران 112
5-2- خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه 22 شهرداری تهران 113
5-3- وضعیت موجود محیط طبیعی منطقه 22 شهرداری تهران 117
5-4- ویژگی‌های اقلیمی منطقه 22 119
5-4-1- دما 119
5-4-2- میزان بارش 120
5-4-3- رطوبت نسبی 120
5-4-4- باد 121
5-4-5- روزهای یخبندان 123
5-4-6- ساعت آفت 123
5-4-7- روزهای برفی 124
5-5- اه زیست‌محیطی در طرح‌ریزی منطقه 22 125
5-6- جهت استقرار خانه‌ها 126
5-7- فاصله ساختمان‌ها 126
5-8- تجمیع ساختمان‌ها 127
5-9- شکل ساختمان 127
5-10- طراحی فضاهای داخلی 128
5-11- اه عمده طراحی اقلیمی 129
5-12- نتیجه‌گیری


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات طرح نهایی مجتمع مس ی در تهران ,فهرست مطالب : , ,1- فصل اول – مقدمه 1 ,1-1- اهمیت و ضرورت 3 ,1-2- اه 4 ,1-3- روش جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها 4 ,2- فصل دوم – مبانی نظری معماری 7 ,2-1- مفهوم س ت 8 ,2-2- تعریف مسکن 9 ,2-3- محیط مس ی 10 ,2-3-1- محیط مس ی از لحاظ کالبدی 10 ,2-4- مسکن,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4193
 • مطالب مشابه: مطالعات ,طرح نهایی ,مجتمع مس ی ,در تهران
 • کلمات کلیدی: مس ی ,مسکن ,مطالعات ,تهران ,مجتمع ,معماری ,مجتمع مس ی ,نهایی مجتمع ,محیط مس ی ,مطالعات طراحی , تحقیق ,نهایی مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی مجتمع ,طراحی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی مجموعه مس ی

 

تاریخ ایجاد 28/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 145   قیمت: 12000 تومان   حجم فایل: 26605 kb  تعدادمشاهده  4  


فهرست مطالب
عنوان                                             صفحه
 
بخش اول
فصل اول : شناخت 
مقدمه    1
اهمیت مساله    2
طرح مساله     2
هدف مطالعه     4
 
فصل دوم: مبانی عام طرح (مفاهیم اولیه پروژه)
پیشینه معماری و مسکن     5
تعاریف و مفاهیم مسکن     6
خصوصیات کالبدی    8
اهمیت اصل قلمرو در محیط های  مس ی     10
ویژگی های مسکن مطلوب     11
ویژگی های سازمان فضایی خانه های تاریخی     12
ویژگی های فضاهای مس ی معاصر    14
عوامل موثر بر مطلوبیت فضاهای خانه     16
تقسیم بندی فضاهای خانه     17
محیط مس ی    22
انواع مختلف پلان     23
ارزی انواع پلان     23
 
فصل سوم: مبانی نظری خاص طرح (ایده پروژه)
حریم     31
وجود حریم درمعماری مس ی ایران از بعد تاریخی     32
درونگرایی در معماری مس ی ایران    33
حیاط به عنوان حریم خانه     35
حریم و جانوران     37
دلائل ا ام وجودی حریم     38
حریم و تجسس    38
حریم بصری    38
حریم شنیداری    39
حریم و امنیت     40
حریم و مالکیت     41
حریم و قلمرو    43
حریم و اقلیم     44
حیا شکل بروز حریم در رفتار    45
حریم و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن     45
حریم وارتقاء طبقاتی     47
آیا وجود حریم در همه جا لازم است؟    47
سلسله مراتب حریم     48
حریم خصوصی    50
حریم خصوصی و رفتار انسانها    51
حریم خصوصی و طراحی محیط     51
حریم خصوصی و طراحی خانه     52
نمونه هایی از سابقه تاریخی مراتب حریم در کشورهای مختلف    53
حریم به عنوان مفصلی بین فضاها     53
تاثیر معماری بر رفتار انسانها نسبت به حریم دیگران     54
کنترل مشرفیت در واحدهای مس ی    55
نکاتی از حریم در طراحی    57
 
فصل چهارم : مطالعات تطبیقی (پروژه های نمونه)
مجتمع فیروزه    59
     علت انتخاب     59
     بررسی ویژگی های کالبدی _ فضایی مجموعه    59
     موقعیت شهری و کاربری های بافت پیرامونی و بلافصل    59
     نظام دسترسی ها و الگوی حرکتی سواره و پیاده     60
      بررسی نحوه همگنی مجموعه با بافت اطراف و محیط     60
     بررسی واحد های مس ی و فضاهای درونی آنها    61
     ارتباط اجتماعی نین     63
     جمع بندی    63
     بررسی پلان    64
مجتمع 512 دستگاه    66
مجتمع غدیر    71
مجتمع شقایق     73
برنامه های مدیریت زیست محیطی شهرداری منطقه 22 تهران 
کمیات فیزیکی صوت    78
استانداردهای صدا    79
استانداردهای مدون صدا    80
شبیه  سازی تست جاده ای در مورد خودروهای ساخت داخل و اندازه گیری     84
ارزی و پیش بینی آلودگی صوتی ناشی از اجرای طرح جامع     85
ساختمان شماره 1    85
ساختمان شماره 2    87
نتیجه گیری    88
پیشنهادات    89
بررسی را ارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا    89
 
بخش دوم
 فصل اول : مطالعات زمینه (ضوابط و شرایط پروژه)
مشهد از  دیدگاه عام     94
نگاهی به مشهد از بعد تاریخی     94
 نگاهی به مشهد از بعد کالبدی     95
نگاهی  به مشهد از بعد بافت شهری     95
نگاهی به مشهد از بعد عملکردی     96
نگاهی به مشهد از بعد بصری    97
توسعه کالبدی شهر مشهد     97
مطالعات جغرافیایی شهر مشهد     98
مطالعات اقلیمی شهر مشهد     98
طراحی اقلیمی در مشهد    101
موقعیت فضاهای سبز    101
نکاتی منطبق به گرایش حریم در طراحی مجتمع     102
نکات اقلیمی خاص مجتمع مس ی    102
بررسی تکنیک  ساخت مسکن     103
ضوابط طراحی مجتمع مس ی     104
 
فصل دوم: آنالیز سایت و تعیین قابلیت اراضی
1_ بررسی های کالبدی فضایی 
      ابعاد زمین     110
      بررسی سایت نسبت به مجتمع های مس ی اطراف    111
     بررسی سایت از نظر تراکم     112
     دید و منظر(خارج به داخل)    113
     دید منظر (داخل به خارج)    114
     عناصر شاخص شهر مشهد نسبت به سایت    115
     موقعیت سایت و خیابانهای اطراف     116
     بررسی سایت نسبت به کاربریهای اطراف     117
     سایت از نظر آلودگی صوتی    118
     سایت از نظر اثر باد    119
     سایت از نظر تابش آفتاب    120
     عامل های شاخص شهری کوین لینچ    121
 
2_ جانمایی عناصر اصلی پروژه با توجه به زمینه 
     محدوده امکان قرارگیری بخش مس ی    124
     محدوده امکان قرارگیری کاربری تجاری    125
     محدوده امکان قرارگیری کاربری  ورزشی، فرهنگی    127
     محدوده امکان قرارگیری پارکینگ    128
3_ مبانی طراحی 
     1_ نظام دسترسی و حرکتی     130
     2_ نظام فضائی _ کالبدی    131
      3_ نظام عملکردی    132
 
فصل سوم: طرح 
طراحی معماری نهایی    133
 
منابع    145
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مجموعه مس ی ,مطالعات,پروژه مجموعه مس ی ,پروپوزال مجموعه مس ی ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه مجموعه مس ی ,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی مجموعه مس ی , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی مجموعه مس ی ,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رس,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
مطالعات طراحی برج مس ی با رویکرد معماری پایدار و استفاده از فناوری مصالح هوشمند
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4194
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی, مجموعه, مس ی
 • کلمات کلیدی: مس ی ,حریم ,     ,مطالعات ,طراحی ,مجتمع ,مطالعات طراحی ,مجموعه مس ی ,طراحی مجموعه , مطالعات ,طراحی مجتمع ,طراحی مجموعه مس ی ,مطالعات طراحی مجموعه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

پاو وینت مطالعات تطبیقی ( طرح 5 )

 

تاریخ ایجاد 17/10/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 178   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل: 8596 kb  تعدادمشاهده  19  


مطالعات تطبیقی  ( طرح 5 )
 
فهرست مطالب
مجتمع مس ی شیخ سرای معمار : راج روال
مجتمع مس ی هبیتات معمار:موشه سفدی
خانه‌های روکو معمار: تادائو اندو
مجتمع مس ی فوکوکا معماران:steven holl - rem koolhaas –mark mack- osamu ishiyama- oscar tusqets- chiristian patzampark
مجتمح مس ی فرانکفورت معمار: frank o.gehry
خانه ی مس ی معمار : حسن فتحی
مجتمع مس ی زیتون اصفهان
ویلا فشم مربوط به شرکت طرح و آمایش
50 housing units معمار : نسرین سراجی
spittelau vaiducts معمار : zaha hadi
مجتمع مس ی 550 واحدی شیخ سرای
sheikh sarai housing
مجتمع مس ی هبیتات موشه سفدی
fokouka housing
fokouka/japan/1991
مجتمع مس ی زیتون اصفهان
بررسی آثار راج روال
مجموعه 500 واحدی بازی های آسیایی
asian games village
خانه‌های روکو 1 (83-1978)
کوبه، طراح تادائو اندو
 مطالعات شهری
 موقعیت شهری
 فاز دوم:
 بررسی الگوهای سواره و پیاده و نحوه تأمین دسترسی
 پیرامون – دسترسی ها
 پیرامون – کالبدی
تقسیم بندی پروژه ن وس فوکوکا
سازمان دهی
حرکت
گذر عابر پیاده از طریق کلوناد
فضای حرکت(سواره)
فضای حرکت(پیاده)
پارکینگ
پارکینگ روباز مجموعه steven holl
استقرار پارکینگ در پیلوت مجموعه ن وس فوکوکا
نظام کالبدی درون سایت
نظام توده فضا
محل قرار گیری پروژه در سایت
سایه اندازی
درون سایت
حداقل سایه اندازی
سلسله مراتب
نیمه عمومی
تیپ بندی واحدها
سیرکولاسیون
پلان طبقه همکف
پلان طبقه دوم
پلان طبقه سوم
مقاطع
بازشوها
نما
نمای اصلی مجموعه
غلبه خطوط افقی بر عمودی و تعدیل مقیاس
استفاده از رنگ های متنوع و فضاهای منفی
خط آسمان
تاثیر متفاوت سقف های داخلی مجموعه در خط آسمان
ایده طراحی
تیپ بندی پلان ها
نما
معمار: حسن فتحی
موقعیت پروژه: مصر، داهشور
مطالعات شهری
کاربری ها
دسترسی ها
مشخصات کلی پروژه
ورودی
ورودی های فرعی
دیاگرام مسیرهای حرکتی داخی سایت(پیاده)
دسترسی های سواره به پارکینگ
سطوح سبز
حیاط ها
سایه اندازی
خط آسمان (شمالی-جنوبی)
خط آسمان (شرقی-غربی)
فضاهای خیس
ارتباط عمودی
سلسله مراتب داخلی(پلان یک خوابه)
سلسله مراتب داخلی(پلان 2خوابه)
ویلا فشم:


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات تطبیقی ( طرح 5 ) , ,فهرست مطالب ,مجتمع مس ی شیخ سرای معمار : راج روال ,مجتمع مس ی هبیتات معمار:موشه سفدی ,خانه‌های روکو معمار: تادائو اندو ,مجتمع مس ی فوکوکا معماران:steven holl - rem koolhaas –mark mack- osamu ishiyama- oscar tusqets- chiristian patzampark ,مجتمح مس ی فرانکفورت مع,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4186
 • مطالب مشابه: پاو وینت, مطالعات, تطبیقی, ( طرح 5 )
 • کلمات کلیدی: مس ی ,مطالعات ,مجتمع ,طراحی ,معمار , ,مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی , مطالعات , تحقیق ,طراحی مجموعه ,مطالعات طراحی مجموعه ,طراحی مجموعه مس ی ,طراحی مجت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی مجموعه مس ی

 

تاریخ ایجاد 29/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 104   قیمت: 14000 تومان   حجم فایل: 1880 kb  تعدادمشاهده  1  

 

بخش اول 
تحقیق 
بیان موضوع و طرح مساله    1
اه     2
بخش دوم
شناخت ، مبانی نظری و مفاهیم اولیه پروژه
پیشینه مسکن
 پیشینه معماری و مسکن     3
تعاریف و مفاهیم مسکن     4
 مسکن مطلوب
 خصوصیات کالبدی مطلوب مسکن    7
ویژگی های مسکن مطلوب     9
ویژگی های کیفی مسکن     10
معماری جدید نتیجه ای از سازه جدید است    12
 ابداع و نوآوری در آینده     15
تکنولوژی 
 تکنولوژی ساختمان     17
روشهای ساختمان سازی    23
تولید صنعتی ساختمان    27
 سیستمهای پیش سازی     34
 هماهنگی م ار    42
مسکن قابل انعطاف و راحت     57
 مسکن راحت و ایده آل     59
بخش سوم 
 مطالعات تکمیلی 
مسکن و مدرنیسم    69
تغییر پذیری    73
مسکن قابل انعطاف 
مناظر قابل تغییر     75
تغییر پذیری چیست    76
تحمل در برابر تغییرات    76
دگرگونی های خانوادگی    79
تحلیل واحد 70 متری     83
ویژگی های اجزای یک فضای مطلوب    84
بخش چهارم
 مطالعات تطبیقی
چند نمونه از فضاهای قابل انعطاف     92

modular 1 house

            canal house

            zipup enclosors

            no 1 & no 2


               98
بخش پنجم
 طراحی     1

 


 
کلمات کلیدی مرتبط:
مجموعه مس ی , مطالعات مجموعه مس ی , مطالعات مجموعه مس ی , مطالعات مجموعه مس ی , مجموعه مس ی , نقشه مجموعه مس ی , نقشه مجموعه مس ی , نقشه مجموعه مس ی , نقشه مجموعه مس ی , نقشه های مجموعه مس ی , پروپوزال معماری, پروپوزال پایان نامه, پروپوزال پایان نامه معماری, پلان مجموعه مس ی ,
مقالات مرتبط در این دسته
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه مس ی به عنوان کالبد فیزیکی(با توجه به کلیه عوامل تاثیرگذار بر آن) ونیز فضایی،فرهنگی،اجتماعی، دفاعی و...
مطالعات طراحی مجموعه مس ی طبیعتگرا با رویکرد به اصول معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه های مس ی با نگرش بر تعاملات اجتماعی
مطالعات طراحی معماری مجموعه مس ی با تاملی بر مطالعه فرهنگی و اجتماعی خانه
مطالعات طراحی و معماری مجموعه مس ی با رویکرد معماری اکوتک
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد الگوی خانه ایرانی (نمونه موردی تهران)
مطالعات مجموعه مس ی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه مس ی
مطالعات مجتمع مس ی 85 ص.doc
مطالعات مجموعه مس ی
مطالعات مجموعه مس ی با رویکرد معماری پایدار( کارشناسی ارشد)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله مجتمع مس ی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4187
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی, مجموعه, مس ی
 • کلمات کلیدی: مس ی ,مطالعات ,طراحی ,معماری ,مسکن ,رویکرد ,مجموعه مس ی ,مطالعات طراحی ,طراحی مجموعه ,مطالعات مجموعه ,مس ی مطالعات ,مطالعات طراحی مجموعه ,طراحی م
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی شهرک مس ی ویلایی سبز

 

تاریخ ایجاد 29/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 188   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 9447 kb  تعدادمشاهده  7  فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بخش نخست : شناخت 
فصل اول : جزئیات طرح پایان نامه 
o    مقدمه 
•    دلایل انتخاب موضوع
•    اه پژوهش
•    موقعیت فضایی، مکانی پروژه
•    منابع پژوهش
o    نتیجه گیری 
فصل دوم :گونه شناسی مسکن شهری
o    مقدمه 
•    خانه های تک واحدی مجزا
•    خانه های حیاط دار
•    خانه های شهری متصل
•    مجموعه های مس ی بلندمرتبه
•    آپارتمان های بادسترسی مرکزی
•    ساخت وسازهای مس ی با ارتفاع متوسط 
o    نتیجه گیری 
فصل سوم: همسایگی، واحدهمسایگی ومحله 
o    مقدمه 
•    همسایگی
•    واحدهمسایگی
•    مفهوم محله دربافت سنتی ایران وروند شکل گیری آن 
•    طراحی معماری محله 
o    نتیجه گیری 
فصل چهارم: قواعد شکل گیری س ت گاه شهری 
o    مقدمه 
•    دانه بندی
•    ویژگی های توده 
•    ارتباط توده بافضای پیرامون
•    ویژگی های فضای باز
•    ویژگی های دسترسی ها وخیابان ها
•    ویژگی های پارکینگ
•    اختصاص قسمتهایی اززمین به مکان بازی بچه ها
•    جانمایی فضای سبز
o    نتیجه گیری 
فصل پنجم: نمونه شناسی مجموعه های مس ی شهری
o    مقدمه 
•    گفتار اول: نمونه های داخل کشور
•    گفتار دوم : نمونه های خارج ازکشور
o    نتیجه گیری  
فصل ششم : شناخت بسترطرح 
o    مقدمه 
گفتاراول : شناخت استان مازندران
•    موقعیت جغرافیایی 
•    تقسیمات کشوری استان
•    جمعیت
•    بعد خانوار ، اشتغال و سواد در استان
گفتاردوم : شناخت شهرستان نور و بخش مرکزی
•    موقعیت جغرافیایی 
•    آب و هوا
•    رودها
•    کوهها 
•    جمعیت 
•    خانوار
•    وضع شویی
•    وضعیت فعالیت
•    وضع سواد
•    آموزش
•    شناسایی منطقه (حوزه نفوذ - عوامل غیرفیزیکی)
•    تمایلات اجتماعی
•    انگیزه سفر
•    مناظروچشم اندازها
•    دسترسیها
گفتارسوم : شناخت محدوده ی مورد نظرطراحی 
•    موقعیت مکانی سایت
•    وسعت و ابعاد سایت
•    دسترسی ها وهمجواری ها ی اطراف سایت
•    مناظر و چشم انداز اطراف سایت
o    نتیجه گیری 
بخش دوم : طراحی 
فصل هفتم : مبانی نظری طراحی
o    مقدمه 
•    زیستگاههای شهری و وم توجه وفضای باز
•    کیفیت فضای باز
•    طراحی واحدمس ی ونقش فضای باز
•    تقسیمات اقلیمی ایران
•    ویزگی معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب
•    اقلیم استان مازندران
•    ویزگی معماری استان مازندران
•    نمونه معماری بومی استان مازندران
o    نتیجه گیری 
فصل هشتم : برنامه ریزی فیزیکی طراحی 
o    مقدمه 
•    واحدهای مس ی مورد نیاز مجموعه 
•    کاربری های عمومی مورد نیاز در داخل مجموعه 
o    نتیجه گیری  
فصل نهم : فرآینده طراحی 
o    مقدمه 
•    شروع طراحی با ایدئوگرامهای اولیه در طراحی
•    فضای تفریحی
•    طراحی واحدهای مس ی
•    کنار هم قرارگرفتن ویلاها وتشکیل محله 
•    جهت گیری مناسب ویلاها 
•    جانمایی ویلاهای جهت دار در سایت مجموعه  
•    طراحی ورودی سایت 
•    چیدمان مجدد ویلاها درسایت 
•    تعیین تعدادطبقات ویلاها وفواصل مناسب آنها 
•    طراحی دسترسی سواره  
•    طراحی دسترسی پیاده فضاهای م ن ویلاها ، منظر فضای باز عمومی وکاربری های مورد نیازمجموعه
o    نتیجه گیری 
فصل دهم: ارائه نقشه ها و تصاویر طرح  
کتابنامه


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله شهرک مس ی ویلایی سبز,مطالعات,پروژه شهرک مس ی ویلایی سبز,پروپوزال شهرک مس ی ویلایی سبز ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه شهرک مس ی ویلایی سبز,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی شهرک مس ی ویلایی سبز , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی شهرک مس ی ویلایی سبز,ن,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
رساله مجتمع مس ی پایدار

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4188
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی ,شهرک, مس ی, ویلایی سبز
 • کلمات کلیدی: •    ,مس ی ,o    ,طراحی ,مطالعات ,معماری ,o    مقدمه  ,o    نتیجه ,مقدمه  •    ,مس ی ویلایی ,شهرک مس ی ,شهرک مس ی ویلایی ,o    نتیجه گیری  ,طراحی مج
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی باغ شهر مس ی با رویکرد معماری سنتی ایران

 

تاریخ ایجاد 29/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 138   قیمت: 19000 تومان   حجم فایل: 4808 kb  تعدادمشاهده  12  


 
contents
مطالعات طراحی باغ شهر مس ی با رویکرد معماری سنتی ایران    1
مقدمه    4
خانه دیروزو امروز    6
مطالعات پایه    10
الف ـ مطالعات عمومی مسکن :    10
1ـ الف ـ اصول سازماندهی فضاهای شهری ایران :    11
1ـ1ـ الف ـ اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مس ی :    11
2ـ 1ـ الفـ اصل محصور فضا :    12
3ـ 1ـ الف ـ اصل مقیاس و تناسب    12
4ـ 1ـ الف ـ اصل فضاهای متباین    13
5 ـ 1 ـ الف ـ اصل قلمرو :    14
6 ـ 1 ـ الف ـ اصل ترکیب (کمپوزیسیون)    15
7 ـ 1 ـ الف ـ اصل آگاهی از فضا    15
2 ـ الف ـ نکته ای در حاشیه نوسازیها    16
ب ـ گونه شناسی مسکن در جهان :    17
ارزش های کیفی    18
ارزش کیفی :    19
2 ـ ب ـ فرمهای ساختمانی    19
ج ـ الگوی فرهنگ س تی :    21
1- الگوی سنتی    22
2 ـ الگوی فرنگی    23
3 – الگوی ترکیبی :    24
فضای خواب واستراحت    25
1 – الگوی سنتی    25
2 و3 ـ سیستم فرنگی ـ سیستم ترکیبی    25
1ـ الگوی سنتی    27
2 ـ سیستم اروپایی    27
3 ـ الگوی ترکیبی یا الگوی رایج :    29
3 ـ فضای بهداشتی ( و تو )    30
1 ـ استفاده از وان ؛    31
2 ـ بیده و تو فرنگی    31
4 ـ فضای پخت وپز :    32
د ) بررسی ابعاد و تناسبات جزء فضاهای س تی    33
1 ـ ج ـ رفتار ها و فعالیتهای جهانی    34
3 ـ فعالیتهای خاص خانواده های ایرانی    35
بررسی جزء فضاهای عمومی    36
غذاخوری    40
آشپزخانه    45
1 ـ فرم طرح آشپزخانه :    46
3 ـ ک نتها :    47
4 ـ سطوح روی ک نتها یا میزهای کار :    47
5ـ مصالح مصرفی :    48
اتاقهای شخصی :    56
فضاهای سرویس :    59
دستشویی :    61
، دوش ـ وان    64
انباری :    65
بالکن ها وپاسیوها :    67
سیر تاریخ پردیس های ایران زمین    68
طراحی باغ وپارک    69
برخی از خصوصیات باغ ایرانی    75
1 ـ خصوصیات کارکردی    76
1 ـ 1 ـ باغ میوه    76
1 ـ 2 ـ باغ س تگاهی    76
1 ـ 3 ـ باغ س تگاهی ـ حکومتی    77
1 ـ 4 ـ باغ حکومتی    77
1 ـ 5 ـ باغ ـ مزار    78
2 ـ خصوصیات کالبدی    79
2 ـ 1 ـ باغ واقع در محیط های هموار    79
2 ـ 2 ـ باغ واقع در روی تپه    80
2 ـ 3 باغ آبی    82
2 ـ 4 باغ ـ خانه    82
2 ـ 5 باغ واقع در کنار رودخانه    83
شناخت تاریخی شهرستان کرج    83
شهرستان کرج    83
جمعیت شهرستان کرج    88
تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر کرج    91
تعداد و بعد خانوار در جمعیت شهر کرج    92
بررسی ساختار سنی جمعیت شهر کرج    93
سطح سواد آموزش در شهر کرج    93
درصد اشتغال در شهر کرج    94
سیر تحول توسعه فیزیکی شهر    96
سیر تحول توسعه فضایی ـ کالبدی شهر    98
مطالعات جغرافیایی و اقلیمی    99
الف) مشخصات جغرافیای استان تهران    99
پستی و بلندی استان تهران    101
ب) مطالعات اقلیمی    103
مشخصات اقلیمی استان تهران    103
1 ـ بخش شمالی و شرقی    104
بخش جنوبی    105
مشخصات اقلیمی شهرستان کرج    105
دما    106
رطوبت نسبی    107
بارندگی    108
تابش    109
جمع بندی عناصر اقلیمی منطقه    110
بررسی ج بیوکلیماتیک انسانی    111
بررسی ج بیوکلیماتیک ساختمانی    112
کنترل تاثیر عوامل اقلیمی    113
بررسی تناسب و شکل و فرم بنا با توجه به اقلیم    113
جهت گیری بنا    114
برنامه ریزی فیزیکی    114
1 . واحدهای مس ی    115
2 . شبکه دسترسی    116
3 . مرکز محله    116
4 ـ 3  آموزشی    116
4 . فضای باز    117
ج ـ برنامه ریزی فضایی طرح    117
1 ـ ج واحدهای مس ی    117
فضاهای خواب :    118
فضای مهمانخانه :    118
فضای غذاخوری :    118
فضای نشمین :    118
فضای آشپزخانه :    119
فضاهای سرویسی :    119
فضای پارکینگ و انبار :    119
فضای باز :    120
2 ـ ج شکبه دسترسی    120
محورهای سواره :    120
محورهای پیاده :    121
3 ـ ج مرکز خدماتی محله    121
4 ـ ج فضای باز    121
د ـ تشریح ارتباطات فضاها و زیر فضاها    122
هـ ـ دیاگرام همجواریها    123
مبانی نظری طرح    125
مطالعات سازه    126
مقدمه    126
1 . مشخصات معماری ساختمان    126
2 . جزئیات ساختمانی    127
3 . سیستم سازه ساختمان    127
1 ـ 3 کلیات    127
ب ـ سیستم قابهای خمشی باربر    128
4 . سیستم سازه    128
5 ـ سیستم پوشش سقفها    129
6 . ضوابط طراحی    129
1 ـ 6 آئین نامه های مورد استفاده    129
7 . بارگذاری بنا    130
8 . مشخصات مصالح مصرفی    130
بررسی سیستم تأسیساتی و تجهیزات مورد نیاز    131
1- مواد اولیه ساختمانی بکار رفته درساختمان    131
2- دیوارهای جانبی ساختمانی    132
3- شیشه    132
بررسی و مطالعه تأسیسات مکانیکی    133
روش اول ـ تأسیسات گرمایش با آب داغ یا بخار بطور مرکزی    133
معایب تأسیسات گرمایش با آب داغ یا بخار بطور مرکزی    134
روش دوم ـ تأسیسات گرمایش با آبگرم بطور نیمه مرکزی    134
مزایای تأسیسات گرمایش با آبگرم    134
معایب تأسیسات گرمایش با آب گرم    135
مطالعه تأسیسات گرمایش با آب گرم    135
دیگهای چدنی    135
منبع انبساط    136
مشعل    136
سختی گیر    136
تأسیسات برودتی    136
 
 
 
 
    مقدمه 
درطول سالهای 1320 تا 1335 یعنی اوایل جنگ جهانی دوم کرج د ده کوچکی بود که در 35 کیلومتری شمال غربی تهران واقع بود و جمعیت آن بیش از 3000 نفر نبود . ولیکن به دلیل داشتن باغات سرسبز و انهار جاری خود به صورت مکانی سرسبز و مفرج به عنوان استراحتگاه و تفریحگاه مردم ای دیگر مورد استفاده قرار میگرفت . بارندگی های فراوان رودخانه پرآب کرج که از میان باغها و سرسبزی های کرج می گذشته و سر راه خورد آنها را سیراب می کرده فضایی دل انگیز با آب و هوایی مفرح برای شهر کرج که به واقع یک باغ شهر بوده را ایجاد می کرد . 
با گذشت زمان باغ شهر دیروز به دلیل جاذبه های خود و موقعیت خاص شهر از لحاظ نزدیک بودن به تهران و سرریز شدن جمعیت شهر تهران به دلایل اقتصادی ومعیشتی روزبه روز بر جمعیتش افزوده شد . در حال حاضر سرعت بالای توسعه ساخت و ساز درکرج  و بی نظمی کلی که در این روند مشهود است باعث عدم طراحی مناسب و متناسب با تراکم جمعیت و توانمندی زمینهای موجود و مختص مسکن در طرح تفصیلی مصوب گردیده است . همچنین دسترسی ها و ارتباطات درون شهری که تنها با هدف های کوتاه مدت و اضطراری و یا علل به ظاهر منطقی و البته در باطن ناسازگار با روحیات انسان و تعاملات بین او و محیط خارج از طراحی شده اند مرا برآن داشت که به عنوان نمونه یا تجربه ای ی قسمتی از سایت های مختص مسکن در شهرستان کرج را به عنوان یک پروژه جهت طراحی مجتمع مس ی به عنوان باغ شهر انتخاب نمایم. 
با توجه به این مهم که یکی از اه موضوع مسکن در چهار چوب ساختار کلی باغ سازی ایرانی به نوعی آشتی دوباره با طبیعت می باشد و از دلایل دیگر و اه پرداختن به این موضوع احیای دوباره هنر باستانی باغ سازی ایرانی و اصول سازماندهی فضاهای شهری


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله باغ شهر مس ی,مطالعات,پروژه باغ شهر مس ی,پروپوزال باغ شهر مس ی ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه باغ شهر مس ی,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی باغ شهر مس ی , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی باغ شهر مس ی,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رس,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
مطالعات طراحی برج مس ی با رویکرد معماری پایدار و استفاده از فناوری مصالح هوشمند
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی

اطلاعات

مطالعات مجموعه مس ی با رویکرد معماری پایدار

 

تاریخ ایجاد 04/10/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 60   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل: 13159 kb  تعدادمشاهده  11  


مجموعه مس ی با رویکرد معماری پایدار
 
ارزشهای زیبا شناختی و محیط ساخته شده
 
نظریه زیبایی شناسی
 
زیبایی شناسی نظری
 
هدف ها و راستاهای اعتقادی و اجتماعی
 
هدف های محیطی و کالبدی-معماری و فضا
 
طرح مناسب فضاهای باز و بسته و ایجاد رابطه مناسب بین آنها
 
 
 
فصل دوم : مطالعات اقلیمی
 
تقسیمات اقلیمی در جهان
 
تقسیمات اقلیمی در ایران
 
اقلیم سرد ( کوهستانهای غربی )
 
تحلیل عوامل جوی در شهرستان قروه
 
دمای هوا
 
میانگین حداقل های دما
 
میانگین حداکثرهای دمای هوا
 
تغییرات فصلی دمای هوا در قروه
 
تعداد روزهای یخبندان
 
رطوبت هوا
 
وضعیت رطوبت نسبی هوا در قروه
 
بارندگی های قروه
 
بارندگی های ماهانه
 
جریان وزش بادها در قروه
 
جریان وزش بادهای غالب در قروه
 
وزش بادهای شدید در قروه
 
پوشش ابری
 
ساعات آفت
 
روزهای توفانی
 
روزهای همراه با برف و یا مخلوط برف و باران
 
روزهای همراه با گرد و خاک
 
فصل سوم : تعاریف و مفاهیم
 
تعاریف و مفهوم مسکن
 
موقعیت و مشکلات مسکن
 
تعریف برنامه ریزی مسکن
 
فواید برنامه ریزی مسکن
 
ی احتیاجات اجتماعی انسان
 
مسئله برابریهای انسانی
 
تأثیر برکاربریهای آموزشی و تجاری
 
تأثیر بر برنامه های اشتغال
 
نیازهایی که توسط مسکن باید برآورده شود.
 
انواع واحدهای مس ی
 
برقراری استانداردهای مسکن و تسهیلات مربوطه
 
ضرورت طرح مسأله استاندارد مسکن
 
تعریف استاندارد
 
انواع استانداردهای مسکن
 
هدف از تدوین استانداردهای مسکن
 
زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن
 
پله فرار و آسانسور -پست برق
 
پله فرار آسانسور
 
آسانسور
 
ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ ساختمانها
 
فصل چهارم : تحلیل سایت
 
مقدمه ای راجع به شهرستان بندرگز
 
تحلیل سایت : فصل پنجم
 
برنامه فیزیکی
 
اصول کلی طراحی
 
فصل ششم : نمونه طرحهای داخلی و خارجی
 
نمونه نهائی از طراحی واحدهای مس ی در سالهای اخیر
 
مقدمه
 
مجتمع مس ی شهرک واوان
 
طراحی مجتمع مس ی در تهران( شهرک واوان)
 
مرتبه بندی و پیشرفت تدریجی ساختمان
 
معیارها و سلسله مراتب ساختی
 
مجتمع مس ی شهریور (محمودیه ،۱۳۷۶)
 
مجتمع مس ی شهریور (محمودیه ، ۱۳۷۶)
 
مجتمع مس ی آپادانا
 
مسابقه طراحی شهری پروژه مس ی یه مشهد
 
مکان مارسی- فرانسه
 
مجموعه مس ی اسکیتن
 
مجتمع مس ی خانه های آتریوم دار رومائی پارت ، بوداپست
 
مجتمع مس ی خانه های آتریوم دار – رومایی پارت- بوداپست مجارستان
 
مجتمع مس ی در ورشو ماتیسی میلوبدزکی
 
مجتمع مس ی در ورشو لهستان –ماتیسی
 
پلان های مجتمع مس ی ورشو لهستان
 
شهر نو بنیاد ستیونیج نواحی مس ی و خانه ها
 
نتیجه گیری
 


کلمات کلیدی مرتبط:
پایدار ,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی مجموعه مس ی با رویکرد معماری پایدار , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی مجموعه مس ی با رویکرد معماری پایدار ,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری, رساله معماری, پروپوزال, پروپوزال معماری,
مقالات مرتبط در این دسته
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
مطالعات طراحی برج مس ی با رویکرد معماری پایدار و استفاده از فناوری مصالح هوشمند
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی
رساله طراحی محله با رویکرد­ طبیعت­
رساله بلند مرتبه سازی با رویکرد تعاملات اجتماعی
رساله بررسی حس قلمرو در شهرک‌های مس ی
رساله طراحی تحلیل مجتمع مس ی اسمان تبریز
مطالعات طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرت ت یبی
رساله طراحی و معماری مجتمع مس ی
رساله خانه ی ایرانی با رویکرد معماری ایرانی_ ی
رساله مجتمع مس ی پایدار با رویکرد فضای باز و نیمه باز

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4190
 • مطالب مشابه: ,مطالعات ,مجموعه ,مس ی ,با رویکرد ,معماری پایدار
 • کلمات کلیدی: مس ی ,طراحی ,معماری ,مجتمع ,رویکرد ,مطالعات ,مجتمع مس ی ,مجموعه مس ی ,مطالعات طراحی ,رویکرد معماری ,معماری پایدار ,رویکرد معماری پایدار ,طراحی مج
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

بررسی بکارگیری سلول‌های خورشیدی در معماری فضاهای مس ی

 

تاریخ ایجاد 08/10/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 74   قیمت: 7000 تومان   حجم فایل: 15286 kb  تعدادمشاهده  2  


بررسی بکارگیری سلول‌های خورشیدی در معماری فضاهای مس ی
انواع انرژی
۱-۱ انرژی فسیلی
۲-۱انرژی غیرفسیلی
فصل دوم
۱-۲ انرژی خورشیدی چیست ؟
۲-۲ تابش خورشید بر سطح زمین
۳-۲ تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی
۴-۲ بهره برداری از انرژی خورشیدی
۱-۴-۲ بهره برداری مستقیم از انرژی خورشیدی
۲-۴-۲ بره برداری غیر مستقیم از انرژی خورشیدی
۱-۱-۴-۲ استفاده از انرژی حرارتی خورشید
فصل سوم
۱-۳ سیستم های فتوولتائیک
۲-۳ انواع سیستم های فتوولتائیک
۳-۳ اجزا سیستم های فتوولتائیک
۴-۳ مصارف و کاربرد سیستم های فتوولتائیک
 
فصل چهارم
۱-۴ سلول های خورشیدی چیست ؟
۲-۴ انواع سلول های خورشیدی
۳-۴ کاربرد سلول های خورشیدی
۴-۴ ساختار سلول های خورشیدی
۵-۴طرز کار سلول های خورشیدی
۶-۴ آسیب پذیری سلول های خورشیدی
۷-۴ سایت های خورشیدی
فصل پنجم
۱-۵ نمونه های استفاده از سلول های خورشیدی در معماری ایران
۲-۵ نمونه های استفاده ار سلول های خورشیدی در معاری جهان
۳-۵ تجزیه و تحلیل بهره ور بودن استفاده از انرژی خورشیدی به شکل سلول های خورشیدی در عصر حاضر
۴-۵ جایگزین سلول های خورشیدی
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
بررسی بکارگیری سلول‌های خورشیدی در معماری فضاهای مس ی ,انواع انرژی ,۱-۱ انرژی فسیلی ,۲-۱انرژی غیرفسیلی ,فصل دوم ,۱-۲ انرژی خورشیدی چیست ؟ ,۲-۲ تابش خورشید بر سطح زمین ,۳-۲ تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی ,۴-۲ بهره برداری از انرژی خورشیدی ,۱-۴-۲ بهره برداری مستقیم از انرژی خورشیدی ,۲-۴-۲ بره بردار,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله کامل مجتمع مس ی منطقه خاوران تبریز
رساله مجتمع مس ی با رویکرد پایداری محیطی
مطالعات طراحی مجتمع مس ی پایدار (مقطع ارشد)

اطلاعات

مطالعات طراحی پردیس مس ی - رساله طراحی پردیس مس ی

 

تاریخ ایجاد 10/08/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 134 برگ ورد   قیمت: 18000 تومان   حجم فایل: 12717 kb  تعدادمشاهده  12  


مطالعات پردیس مس ی
فهرست مطالب
مقدمه
چکیده
فصل اول: فصل اول : مبانی نظری
بخش اول : زیبایی شناختی
1-1-1 ارزشهای زیبایی شناسی    3
2-1-1 نظریه زیبایی شناسی    3
3-1-1 زیبایی شناسی نظری    4
4-1-1 زیبایی شناسی تجربی    4
5-1-1 رویکرد نظریه اطلاعات    5
6-1-1 رویکرد معنا شناسی    6
7-1-1 رویکرد نشانه شناسی    6
8-1-1 رویکرد روانشناسی زیست شناختی    6
9-1-1 زیبایی شناسی تجربی و نظریه طراحی محیط    6
10-1-1 رویکرد تجربی به زیبایی شناسی محیط    6
11-1-1 زیبایی شناسی فرمی    6
12-1-1 عناصر طراحی    6
13-1-1 بی‌نظمی    6
14-1-1 نظریه گشت بیان    6
15-1-1 مشکلات مدل گشت زیبایی شناسی فرمی    6
16-1-1 تحقیقات تجربی اخیر    6
17-1-1 روزآمد ساختن نظریه زیبایی شناسی فرمی    6
18-1-1 نگرش‌های متفاوت فردی به کیفیات فرمی محیط ساخته شده    6
19-1-1 نتیجه‌گیری    6
 
بخش دوم: مفاهیم تأثیرگذار و مرتبط
1-2-1 محیط ساخته شده و رفتار انسان    7
2-2-1 جبریت محیط ، جبریت کالبدی ، جبریت معماری    9
3-2-1 مفاهیم بنیادین رابطه انسان و محیط ساخته شده    10
4-2-1 نتیجه‌گیری    11
5-2-1 مدلی برای نظریه محتوایی طراحی محیط    11
6-2-1 سودمندی ماتریس دانش    13
فصل دوم: شرح مسکن و برنامه فیزیکی و استانداردها وظوابط
بخش اول : شرح فضا
1-2 مسکن    32
2-2 تعریف مسکن    32
3-2 محیط مس ی    32
4-2 محیط مس ی از لحاظ کالبدی    32
5-2 جهت و فاصله بین ساختمانها    32
6-2 نتیجه گیری برای محیط کالبدی    32
7-2 مسکن مطلوب چیست    32
8-2 عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن    32
9-2 عوامل مؤثر در مطلوبیت فضاهای خانه    32
10-2 طراحی سایت مجتمع مس ی و نحوه جانمایی صحیح فضاها    32
11-2 تنظیم اه و سیاستهای طراحی    32
12-2 تعیین فضاها – کاربردهای مورد نیاز در سایت    32
 
بخش دوم: تراکم مس ی
 
1-2-2 تعیین استاندارد تراکم مس ی – تراکم تجاری / اداری    33
2-2-2 شاخص تراکم مس ی    34
3-2-2 انواع تراکم    34
بخش سوم: اصول کلی طراحی
3-2 اصول کلی طراحی واحدهای همسایگی    39
1-3-2 عناصر اصلی طراحی واحدهای همسایگی    39
2-3-2 گونه بندی طرح یک بلوک شهری    39
3-3-2 گونه بندی طرح بن بست    39
4-3-2 گونه بندی نحوه اتصال ساختمانها    40
5-3-2 تنوع طرح گونه متصل    40
6-3-2 ترکیب گونه بندی معابر و گونه بندی طرح بلوک شهری    40
7-3-2 جهت و فاصله بین ساختمان ها    41
بخش چهارم استانداردهای حاکم و برنامه فیزیکی
1-4-2 برنامه فیزیکی    44
2-4-2 محیط مس ی از لحاظ کالبدی    47
3-4-2 فضاهای خصوصی    48
4-4-2 فضاهای‌نشیمن    49
5-4-2 ظوابط و استانداردهای ساختمان ها ی مس ی    50
فصل سوم: شناخت موقعیت شهر و منطقه مورد طراحی
بخش اول : همدان شناسی
1-1-3 موقعیت و وسعت    54
2-1-3 آب و هوای استان همدان    54
3-1-3 ناهمواریها    54
4-1-3 ز له شناسی منطقه‌همدان    55
5-1-3 تقسیمات کشوری استان همدان    55
6-1-3 منابع طبیعی و پوشش گیاهی    56
7-1-3 نتیجه‌گیری    56
بخش دوم: جهت ساختمان واقلیم
1-2-3 جهت ساختمان در رابطه با اقلیم    60
2-2-3 فشار بخار    63
3-2-3 میزان تغیرات درجه حرارت و ریزش های جوی    63
4-2-3 بادها    63
5-2-3 زاویه تابش    64
6-2-3 موقعیت و زوایای تابش    65
7-2-3 موقعیت همدان در تقسیمات حوزه اقلیمی ایران    67
8-2-3 نکات طراحی اقلیمی    67
9-2-3 پیش بینی ساختمان    68
10-2-3 ایجاد کوران در فضاهای داخلی    69
فصل چهارم : تحلیل سایت
بخش اول : تحلیل سایت
1-1-4 دلیل انتخاب‌سایت    71
2-1-4 جانمایی و وسعت    71
3-1-4 نحوه قرار گیری سایت در مقابل عوامل جوی    74
4-1-4 مسیر و محور در سایت    75
فصل پنجم : نمونه های مشابه داخلی و خارجی
 
1-5 مجتمع مس ی باغ ونک    78
2-5 مجتمع مس ی زیتون(اصفهان)    78
3-5 برج مس ی لیما    78
4-5 برج مس ی مزرعه عمو سندیگو    78
فصل ششم : نقشه ها
-1-6برج مس ی مزرعه عمو سندیگو    78
فصل هفتم : سازه
1-7 سازه    78
2-7 سیستم های سازه ای با عملکرد ارتفاعی    78
فصل هشتم : تأسیسات
1-8 تأسیسات    78
منابع و مآخذ    78
 
فصل اول:
مبانی نظری
بخش اول : زیبایی شناختی
ارزشهای زیبا شناختی و محیط ساخته شده 
1-1-1 ارزشهای زیبایی شناسی
-    واژه زیبایی شناسی را در سال 1750 ال اندر بلوم گارتن برای بیان مفهوم سلیقه در هنرهای زیبا ابداع کرد . اگرچه این واژه به مفاهیم مربوط به ادراک ربط دارد ، بلوم گارتن از آن در ادراک زیبایی شعر ، نقاشی و مجسمه سازی استفاده کرد . امروزه این واژه هم در بحث‌هایی محتوایی و هم در جنبه‌هایی رویه‌ای چون ساختمان و طراحی اثاث ، وسایل خانه و غیره به کار می‌رود . (1)
از قرن ها پیش به موازات پرداختن به زیبایی شناسی در مباحث فلاسفه ، هنرمندان و معماران ، جستجو برای تدوین علم اثباتی زیبایی شناسی نیز جریان داشته است . طی صد سال گذشته ، رشته زیبایی شناسی تجربی رشد زیادی کرده است . در این سالها در مورد زیبایی شناسی نوشته‌هایی از فلاسفه ، روان شناسان و هنرمندان و حتی افراد حرفه‌ای که با طراحی محیط سروکار دارند به جای مانده است . هدف این افراد درک موجبات لذت و چرایی آن بوده است . این جستجو مسیرهای مختلفی را طی کرده است. (1)
درک کامل مفهوم زیباشناسی مشکل است ، ‌ولی فهم اولیه عوامل مؤثر در ادراک خوش‌آیند بودن محیط امکان پذیر است. نقش این عوامل پیچیده تر از «سودمندی» یا «نتایج ابزاری» فهم محیط است. نقش فیلسوفان نظری و زیبایی شناسان تجربی در فصل هفدهم کتاب مورد بحث قرار گرفته است. بحث این فصل این است که تقسیم بندی جورج سانتایانا از زیبایی شناسی تحت عنوان زیبایی شناسی حسی ، فرمی و نمادین هنوز معتبر است(1)
در مورد زیبایی شناسی حسی دانش کمی وجود دارد. تحلیل‌های موجود بشدت ذهنی و درونی اند. تنها انی که به این موضوع علاقه نشان می‌دهند طراحان محیط یا رفتارشناسان هستند . طراحی محیط به طور سنتی با زیبایی شناسی فرمی و نمادین سروکار داشته است ، به همین دلیل به ان دو مورد در این کتاب بیشتر پرداخته شده است. این توجه، به معنای این نیست که اهمیت زیبایی شناسی حسی کمتر است ، بلکه تنها نشان دهنده عدم وجود دانش کافی در مورد آن می‌باشد. (1)
موضوع زیبایی شناسی فرمی ارزشهای اشکال  و سازه‌های محیط است . این توجه به فرم اشکال ، نوعی تجمل‌گرایی ادراکی است. این که احساس لذت از درک بعضی از الگوها ، تناسبات و اشکال مبنایی زیست شناختی دارد یا نه ، از مباحث زیبایی شناسی فرمی است. اگر این درک به جای مبنی زیست شناختی ، براساس منطق فکری خودآگاه و آزمون الگوهای محیط به دست آید ، قرار دادن نیازهای شناختی در بالاترین سطح مدل سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو ، منطقی است. (1)
در قرن بیستم میلادی مبانی اثباتی زیبایی شناسی فرمی پیشرفت زیادی داشته ولی به روشنی تدوین نشده‌ است. اساس این پیشرفت نظریه گشت ادراک بوده است . نظریه‌های جدیدتر ادراک ، از یک سو با نظریه گشت در چالش بوده‌‌اند و از سوی دیگر به غنای بیشتر آن کمک کرده‌اند. (1)
زیبایی شناسی نمادین با معانی داعی کننده و لذت بخش محیط سروکار دارد . این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه رفتارشناسان قرار گرفته است . در اعتبار تحقیقات انجام شده در این حوزه ابهاماتی وجود دارد. با این حال معرفی زمینه‌های اصلی پژوهش و تبیین نقش آنها در تدوین نظریه طراحی محیط امکان پذیر است. (1)
بعضی ا زپژوهشگران معتقدند که ، برخلاف طراحان حرفه‌ای که به زیبایی شناسی فرمی توجه بیشتری دارند ، مردم محیط را بخاطر نمادها و قابلیت تأمین فعالیت‌ها تحسین می‌کنند. بعضی از زیبایی شناسان در ضرورت مبحثی تحت عنوان زیبایی شناسی فرمی تردید دارند. در این مورد ، ممکن است طراحان ، ‌زبانی را ابداع کرده باشند که فقط طراحان دیگر و متخصصی آن را درک کنند . زیبایی شناسی نمادین با لذتی که از پیشینه ذهنی مردمی و یا ذهنیتی که از پیکره بندی و ویژگیهای محیط ساخته شده ایجاد می‌شود سروکار دارد. (1)
2-1-1 نظریه زیبایی شناسی
طراحان داخلی ،‌معماران ، معماران محیط و منظر و طراحان شهری در طول زمان زمینه تجربیات زیباشناختی را برای دیگران فراهم می‌آورند. یکی از مواردی که در طراحی امروز نیاز به موضع گیری دارد ، این است که این «دیگران» چه انی باید باشند. هم طراحان حرفه‌ای و هم افراد غیرحرفه‌ای معتقدند که ، ‌طراحان برای ب جایگاه و موقعیت مناسب در میان همکارانشان طراحی می‌کنند. باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر حفظ این جایگاه حرفه‌ای ، هدف دیگر طراحی آفرینش اثر زیبا یا خوشایند است. این که چه چیز در محیط‌های ساخته شده و طبیعی زیبا به نظر می‌رسد همیشه بحث برانگیز بوده‌است، ولی نه به شکلی که راسکین بیان کرده است:
این وظیفه زیبایی شناسی است که به شما نشان دهد ( اگر قبلاً نمی‌دانستید ) که مزه و رنگ یک هلو زیبا و دلپذیر است ؛ و ثابت کند ( اگر اثبات پذیر باشد و شما کنجکاوی دانستن آن را داشته باشید) که چرا این گونه است. (1)
با این حال هنوز این تعریف از تعاریف خوب زیبایی شناسی باقیمانده است. یکی از انگیزه‌های مطالعه‌زیبایی شناسی نسبی بودن ترجیحات و سلیقه‌های انسان است. همان گونه که مزه و رنگ هلو مورد علاقه همه نیست، در مورد بناهای ساخته شده نیز سلیقه‌های متفاوتی وجود دارد. (1)


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله پردیس مس ی,مطالعات,پروژه پردیس مس ی,پروپوزال پردیس مس ی,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه پردیس مس ی,معماری, رایگان,طراحی پردیس مس ی, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی پردیس مس ی,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معم,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
مطالعات طراحی برج مس ی با رویکرد معماری پایدار و استفاده از فناوری مصالح هوشمند
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی
رساله طراحی محله با رویکرد­ طبیعت­

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4176
 • مطالب مشابه: مطالعات ,طراحی, پردیس, مس ی , رساله ,طراحی پردیس مس ی
 • کلمات کلیدی: مس ی ,زیبایی ,طراحی ,شناسی ,محیط ,مطالعات ,زیبایی شناسی ,مطالعات طراحی ,پردیس مس ی ,مجتمع مس ی , مطالعات ,طراحی پردیس مس ی ,طراحی مجموعه مس ی ,طراح
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات رساله طراحی مجتمع مس ی

 

تاریخ ایجاد 18/01/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 153   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل: 9123 kb  تعدادمشاهده  5  


فهرست مطالب
 
پیشگفتار
مقدمه
تعریف موضوع
نتایج و پیامدهای بررسی مسکن بهینه
علت انتخاب موضوع
نین آینده  مجتمع
نحوه بهره برداری و نگهداری از مجتمع
فصل اول: مبانی  نظری  و  بسط  ایده ها
فرهنگ
روابط اجتماعی
فرهنگ و روابط اجتماعی
برآیند فرهنگ و هنر
نقش معماری در ایجاد فرهنگ

نتیجه گیری از مطالعات فرهنگی
عقلانی و مدبرانه بودن معماری
مسکن سازی با مردم
اهمیت و ضرورت مسکن
تعریف مسکن
تعاریف و مفاهیم س ت
مسکن اجتماعی
قیمت و هزینه مسکن
توان مالی خانوارها ، خط توانمندی و خط فقر مسکن
کوچک سازی  م ن
مسکن در متن سیاست عمران ملی
امکانات مسکن مناسب
استانداردهای مسکن
تاریخچه پیدایش مشکل مسکن
زیربخشهای مسکن، مسائل و مشکلات آنها
عوامل مؤثر بر ایجادمشکل مسکن افرادکم درآمد
مشکلات و محدودیت های فیزیکی و کالبدی
سیاست های ت برای رفع مشکل مسکن افراد کم رآمد
روشهای تأمین مالی مسکن کم درآمدها توسط ت..
نتیجه گیری و نکات پیشنهادی
فصل دوم: ارائۀالفبای طراحی معماری
عوامل تأثیرگذار بر روند طراحی
سنت و احراز هویت انسانی
فرآیند تصمیم گیری
مفهوم سنتی نما و سه متغییر آن
تشکیل شدن از عناصر معنی دار
موارد رعایت شده در طرح
نتیجه گیری
فصل سوم: تحلیل  نمونه های  مشابه
مجتمع مس ی مروارید  سهند
معرفی گروه انبوه سازان مسکن غرب
حوزه های فعالیت و خدمات
کیفیت ساخت ،امنیت نین ،اقتصاد خانواده
انتخاب محل مجتمع های مس ی
ارائه تسهیلات برای مشتریان جهت تأمین مسکن.
معرفی مجتمع مس ی مروارید  سهند
مشخصات عمومی واحدها
مجتمع های  مس ی  روکو 1  و  2
معماری تادائو آندو
بررسی ویژگیهای شاخص معماری آندو
مجتمع مس ی روکو 1
مجتمع مس ی روکو 2
تلفیق فرمهای هندسی و طبیعت در مجتمع های مس ی    کو 1 و 2
فصل چهارم : استانداردها و ضوابط اجرایی
سرانه و استانداردها
عملکرد و تجهیزات مسکن
فضای ورودی
عرصه مشترک خانواده (نشیمن)
عرصه والدین
عرصه مهمان( پذیرایی –  ناهار خوری)
عرصه فرزندان
فضاهای خدماتی و نگهداری وسائل و تجهیزات خانواده
پارکینگ
فضای تفریحی، ورزشی، خدماتی
فصل پنجم : ضوابط اجرایی پروژه
ضوابط کلی : ]استاندارد 2800 بند 1-4
ملاحظات ژئو تکنیکی :]استاندارد 2800 بند 1-3[..
بارهای وارد بر ساختمان
توصیه های طراحی : ] استاندارد 2800 بند 1-8 [.
مهمترین اسکلتهای رایج در کشور
اسکلت پیش ساخته
اسکلت بتن مسلح
اسکلت فولادی
پوشش سقف
مقایسه انواع سقف ها
فصل ششم : کاربری ها  و فضاهای عملکردی
تعریف فضا
شناخت عرصه های مختلف خانه مس ی
تعریف عرصه
عرصه زندگی خانوادگی
عرصه زندگی خصوصی و فردی
عرصه عمومی
عرصه خدمات و پشتیبانی
عرصه فضای باز و حیاط
دیاگرام ها
منابع و ماخذ 
 
پیشگفتار :
مسکن بحث گسترده ای است که با اقتصاد ، سیاست، فناوری ارتباطی مستقیم دارد. در طراحی مسکن عوامل زیادی دخیل هستند که راه را بر خلاقیت و احساسات می بندند . صرفه جویی در مصرف انرژی ، مقررات  ز له ، ساختمان ، شهرسازی ، آتش نشانی ، بهداشت ، استانداردهای تولید انبوه ،شبکه بهینه سازه و تاسیسات ،ابعاد مشخص فضاها ، سطوح پنجره ها  راهروها وصدها مسئله دیگر معماران را به اتخاذ راه حلهای از پیش تعیین شده سوق می دهند . راه حلهایی که از واکنش خارج از اراده مجموعه عوامل مستقل تعیین کننده پروژه  بوجود می آیند و مستقل از امیال طراحان ، بهره برداران ، سازندگان وسفارش دهندگان کار تحقق می یابند.
 
در بررسی مسئله مسکن کنکاش در نکات زیر ضروری است:
 
1-    از نقطه نظرزمانی: مسئله مسکن چون هرمسئله دیگری دارای گذشته، حال و آینده ای است. اگر بپذیریم که گذشته درحال مستقر است و آینده در حال مستتر،‌بنابراین درک این مسیرنیازی مبرم به شناخت وضع موجود مسکن دارد.
2-    از نقطه نظرمکانی: شرایط مکانی، خود از ویژگیهای عمده در مسئله مسکن است. نادیده انگاشتن این برسنج در برون افکنی آتی مسئله، بی هویتی م نی را سبب  می گردد که در آینده ب ا خواهند شد.
3-    از نقطه نظرسیستمی: مسئله مسکن تحت تأثیرعوامل متعددی است که همگی در دل نظامی قرار دارند که درآن مقوله مسکن به مسئله تبدیل گردیده است. به بیانی دیگر مسئله مسکن گهگاه به نظامی فراتر از مسائل منطقه ای و ملی وابسته است، پس لازم است که مسئله در دل این نظام مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد.
4-    از نقطه نظرفرهنگی: ابعاد فرهنگی و انسانی مسئله مسکن از عمده ترین عواملی است که می باید مورد کنکاش گسترده قرار گیرد، چه شناخت این ویژگیها برای حصول به مقصود، نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
متاسفانه گرایش روز معماری ما بیشتر معطوف به مطرح معماران به یمن خلق فرمهای ارزشمند است  و نه عینیت بخشیدن به ویژگیهای ارزشمند اجتماعی یا محیطی ، معمار در نهایت خدمتکار مردم است و واژه « هنر» در معماری به صفت « کابردی» متصف است .معمار خدمتکار است هر چند که مستخدم نیست ، هنرمندی است آزاده که به محیط پیرامون خود حساستر است .
 
اصطلاح مسکن ارزان قیمت هم به نظر نادرست می آید . بهتر است از واژه طراحی بهینه استفاده کنیم هر چند بخشهایی از آنچه در ذهنمان است با این واژه بیان نمی شود . بسیاری از شرایط پیش بایسته ای که طراحی موفقی را در این زمینه امکان پذیر می سازد در حوزه اختیارات معمار نیست، به عنوان مثال برای کاهش سطح زیر بنای عرصه های زیستی از سطوح مفید خانه رمی کنیم، در حالی که سطوح وسیعی از خانه هایمان را به فضاهای مرده اختصاص می دهیم. این کار نیازمند فرهنگ سازی است. از سوی دیگر ، در جوابگویی به نیاز مبرم جامعه به مسکن بهینه ، معمار نباید صرفا به ایده های فرمال بسنده کند .
طرح مسکن بهینه ‌ مدخلی است به کوششهای پی گیر و آگاهانه، در جهت یافتن راه حلهای منطقی و عملی برای برخورد با مسأله مسکن و درواقع درآمدی خواهد بود بر بررسیهای وسیع تر و ژرفانگر مسکن.
مقدمه :
 
تعریف موضوع :
یکی از پیامدهایی که امروزه در جوامع شهری و روستایی بوجود آمده بی هویتی در معماری وشهرسازی دوران معاصر میهن ماست. به طور مثال ساختمانهایی که هم اکنون در تبریز ، کرمان ، مشهد ، شیراز ، یزد وهمدان بنا می شوند تفاوتی با یکدیگر ندارد، در حالی که سابقا شکل ساختمانها ، بافت محله ها وساختار ا گویای ویژگیهای فرهنگی و ذوقهای بومی نان آنها بوده است . هدف از این پروژه در مرحله اول شناخت مردم یعنی شناخت فرهنگ ،سنت ،اقلیم، شیوه زندگی ، نحوه امرار و معاش و رفتارهای اجتماعی آنها می باشد و مرحله بعدی طراحی بر اساس مطالعات بدست آمده است ، به گونه ای که تمامی جوانب حتی میزان درآمد نین که موضوع اصلی بحث ماست ، در آن گنجانده شده باشد.
امروزه در ساخت و سازهایی که به صورت بساز- بفروش انجام می شود گروهی سودجو بدون توجه به مسائل مربوط به طرح و شناخت مردم و در هر نقطه از شهر که امکان بدست آوردن سود بیشتر در آنجا بیشتر باشد اقدام به برج سازی و آپارتمان سازی می کنند ولی در این طرح همانطور که گفته شد هدف اصلی شناخت مردم ، فرهنگها و نیازها و طراحی بر اساس مطالعات بدست آمده می باشد.
 
مسکن به عنوان یکی از پدیده های واقعی، از نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و همواره در تلاش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب، معقول و شیده برای آن است. این پدیده- ویا مسئله- علی رغم آن که دارای ابعاد گوناگون اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- کالبدی است، همیشه از بُعد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و از این سبب چون معضلی لاینحل رخساره می نماید. حال آنکه با برخوردی منظم، همه جانبه و به یک سخن میان رشته ای   می توان به نخستین راه حلها دست یافت.متاسفانه بخش اعظم ساخت  وسازهای شهری ما به دلیل نیاز مبرم در این گروه جای دارند و به دلیل  محدود بودن زمینه های هنری در خلق فضاهای ناب معمارانه ، حضور معماران در این عرصه کم رنگ است .شانه دادن معماران به صعوبت جوابگویی به در خواستهای جامعه و هدایت و راهبرد گام به گام آن برا ی رسیدن از  مسکن ارزان قیمت  به  مسکن بهینه و به کارگیری خلاقیت معمارانه نه فقط در زمینه های شکلی ، که در مقوله های اجتماعی ،اقتصادی ، ساختاری  ضرورتی است که می تواند در دراز مدت با ارتقای ذائقه عمومی در بهبود کالبد ایمان موثر افتد.
 
"مسکن بهینه" عبارت است از: شناخت ابعاد مختلف مسکن به منظور رسیدن به الگوها، معیارها و ضوابط متناسب و قابل قبولی برای برنامه ریزی و طراحی کاربردی مسکن حداقل شهری در ایران. انسان در برخورد با واقعیات  همواره با طرح مسئله و کشف روشهای شناخت و شیوه های تغییر یا به عبارتی رساتر ارائه راه حل کوشیده است تا شرایط نامطلوب زندگی خویش را به وضع مطلوب تغییر دهد.
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
,sazرساله مجتمع مس ی,مطالعات,پروژه مجتمع مس ی,پروپوزال مجتمع مس ی iran ,shahr,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه مجتمع مس ی,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی مجتمع مس ی , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی مجتمع مس ی,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری ,دانلو,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
رساله مجتمع مس ی پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4177
 • مطالب مشابه: ,مطالعات, رساله ,طراحی, مجتمع مس ی
 • کلمات کلیدی: مسکن ,مس ی ,مجتمع ,طراحی ,معماری ,مطالعات ,مجتمع مس ی , مطالعات ,مطالعات طراحی ,طراحی مجتمع ,مسئله مسکن ,طراحی مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی مجتمع ,طر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی برج مس ی پایدار

 

تاریخ ایجاد 21/02/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:  110 برگ ورد   قیمت: 17000 تومان   حجم فایل: 6922 kb  تعدادمشاهده  2  چکیده:
در دوران معاصر یکی از مسائلی که در مورد جامعه بشریت وجود دارد مسئله مسکن مطلوب است. اکنون به دلیل کمبود زمین و گرانی خانه افراد مجبور به بسنده به مساحتهای کوچک برای مسکن خود هستند و طبعاً فضاهای خانه تا آنجا که ممکن است باید مورد استفاده قرار بگیرد و کارایی داشته باشد. علاوه بر کارایی داشتن و قابل استفاده بودن فضا، مسکن باید از نظر استفاده کنندگان نیز کارایی داشته باشد.
مطلوب است؛ یعنی داشتن شرایطی که منطبق با نیازهای استفاده‌کنندگان است یعنی دارا بودن شرایط موارد مورد طلب فردی که از آن پدیده استفاده می‌کند. ولی به هر حال عامل مطلوبیت فضایی نیز در مطلوبیت مسکن بی‌تأثیر نیست و این در واقع وظیفه معمار است که باید وظیفه خود را به بهترین وجه در این باره انجام دهد و در واقع دانش کافی درباره عوامل مؤثر در مطلوبیت را پیدا کند. بهتر است در اینجا به چند تعریف که صاحبنظران درباره خانه داشته‌اند توجه نماییم.
 

مطالعات طراحی برج مس ی پایدار
 
فهرست
)فصل 1 ( بیان موضوع
1 - 1 تعریف طرح 1
2 - 1اه کلان 1
3 - 1 اه د. 2
4 - 1 تامین نیاز مسکن 2
5 - 1 تامین نیاز به طبیعت 2
6 - 1 اه زیست محیطی 2
7 - 1 اه کالبدی 2
8 - 1 معرفی روش و فرآیند طراحی 3
9 - 1 هدف طرح 4
)فصل 2 ( ادبیات موضوع
2 - 1 برج - 7
2 - 2 تاریخچه برج ها. – 7
2 - 3 کاربرد برج ها. – 8
2 - 4 آسمان اش - 8
2 - 5 مسکن ) خانه ( . - 9
2 - 6 باغ  - 10
2 - 8 انواع باغ و باغچه – 10
2 - 9 طراحی کاشت گیاهان در فضای سبز. - 10
2 - 10 کنار هم قرار گرفتن گیاهان – 11
2 - 11 – یسانش یی ز لوصا . .  12
2 - 12 مراقبت از باغ و باغچه . – 13
2 - 13 دسته بندی انواع باغ در طبقات - 14
2 - 14 بام سبز - 15
2 - 15 تاریخچه کاربرد بام سبز  – 17
فصل 3 مبانی نظری معماری
3 - 1 معماری سبز . - 18
3 - 1 - 1 کلیات و اه در معماری سبز. - 19
3 - 1 - 2 نگاهی به اصول معماری سبز . - 20
3 - 1 - 3 بام سبز - 30
3 - 2 انرژی صفر - 32
مزایا 35
معایب: 35
)فصل 4 ( نمونه های مورد
4 - 1 آسمان اش اتمسفر. - 38
4 - 2 آسمان اش بیونیک،تعاملی بین محیط های انسانی و طبیعی  - 40
4 - 4 مجموعه مس ی نانت؛محله پایدار - 45
) فصل 5 ( مطالعات زمینه
5 - 1 شناخت بستر طرح  - 51
5 - 1 - 1 چگونگی شکل گیری شهر تهران - 51
5 - 1 - 2 جمعیت و پراکندگی آن - 51
5 - 1 - 3 سواد - 52
5 - 1 - 4 - شزومآ . . 52
5 - 1 - 5 مشخصات جغرافیائی استان تهران. - 53
5 - 1 - 6 اقلیم و آب و هوای تهران. - 53
5 - 1 - 8 آلودگیهای شهر تهران - 54
5 - 1 - 9 وضعیت دسترسی در تهران - 55
5 - 1 - 10 ساختار خدماتی تهران - 56
5 - 1 - 11 تعداد طبقات. - 57
5 - 1 - 12 اصول و روش طراحی - 57
) فصل 6 ( استانداردها
6 - 1 تنظیم اه و سیاستهای طراحی - 60
6 - 2 اصول کلی طراحی توقفگاه خودرو در محلات مس ی - 61
6 - 3 مصالح سبز - 64
6 - 4 تأسیسات سبز - 65
6 - 5 سازه. - 67
6 - 7 بام سبز ) باغ بام ( و دیوار سبز. - 77
6 - 8 ضوابط و مقررات عمومی ساختمانی - 83
6 - 8 - 1 نورگیری فضاها. - 83
6 - 8 - 2 ضوابط زیر زمین - 83
6 - 8 - 3 ضوابط پارکینگ. - 84
6 - 8 - 4 ضوابط پلکان . - 84
6 - 8 - 5 ضوابط آسانسور - 84
6 - 8 - 6 ضوابط آتش نشانی. - 84
6 - 8 - 7 - ه تاررقم و طباوض . . 84
)فصل 7 ( برنامه فیزیکی
1 - 7 ج های فیزیکی 86
( سایت و طراحی 8 ) فصل
8 - 1 معرفی و تجزیه تحلیل سایت . 91 .
مطالعات کلی اقلیمی 91 2-8
مراحل مطالعات اقلیمی 923-8
8 - 4 دمای هوا. 94
8 - 5 رطوبت هوا. 94
میزان بارندگی. .946-8
8 - 7 مطالعات گونه های گیاهان بومی 95
انتخاب گیاهان 968-8
8 - 9 دلایل انتخاب سایت 97
موقعیت سایت 9810-8
تابش. 10111-8
نتیجه گیری و پیشنهاد کلی .10512-8
8 - 13 پلان ها. 106
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله برج مس ی پایدار,مطالعات,پروژه برج مس ی پایدار,پروپوزال برج مس ی پایدار ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه برج مس ی پایدار,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی برج مس ی پایدار , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی برج مس ی پایدار,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
مطالعات طراحی برج مس ی با رویکرد معماری پایدار و استفاده از فناوری مصالح هوشمند
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4178
 • مطالب مشابه: , مطالعات, طراحی, برج مس ی پایدار
 • کلمات کلیدی: مس ی ,مطالعات ,طراحی , ,پایدار ,معماری ,مطالعات طراحی , مطالعات ,مس ی پایدار ,مجتمع مس ی ,مجموعه مس ی , مطالعات طراحی ,طراحی مجموعه مس ی ,مطالعات طر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات پایان نامه معماری ، خانه من

 

تاریخ ایجاد 26/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 140 برگ ورد   قیمت: 18000 تومان   حجم فایل: 20379 kb  تعدادمشاهده  0  


پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : کلیات
شناخت و معرفی موضوع
عنوان طرح
علت انتخاب موضوع
هدف و ضرورت
خانه
فصل دوم : س ت،  مسکن، خانه
س ت
معانی واژه س ت
مفهوم س ت
تاریخچه س ت
فلسفه س ت
مسکن
مفهوم مسکن
محیط مس ی
مسکن مطلوب
عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن
از نظر فرهنگی
از نظر اقلیم
از نظر آسایش
از نظر امنیت
از نظر زیبایی
از نظر تکنولوژی
از نقطه نظر روانی
خانه
مفهوم خانه
سیری در تحول مفهوم خانه از دیروز تا امروز
شفافیت
حیاط
مهت
آب
ارسی
ایوان
محوریت در فضا
سلسله مراتب در فضا
تقارن در فضا
محرمیت در فضای خانه
فرهنگ خانه: ریشه ها، کارکردها و الگوها
تاثیر فرایندها و تحولات فرهنگی معــــاصر بر خـــانه و مفهوم آن
مدرنیته و تحول فرهنگ خانه
امروزی شدن خانه
عقلانی شدن خانه
جهان/محلی شدن خانه
فردی شدن خانه
دمکراتیک شدن خانه
رسانه ای شدن خانه
بوروکراتیک شدن خانه
معماری همگام با زمان
مفهوم خانه از دید من
خانه چیست؟
فصل سوم : سیمای کلی شهر شیراز
سیر تحول تاریخی شیراز
شیراز، نامی خیال انگیز
شیراز در دوران بعد از انقلاب ی
فرهنگ و بافت جمعیتی شیراز
ساخت و ساز و الگوی فیزیکی شهر شیراز
وضع عمومی ساخت و ساز در شهر شیراز
افزایش سطح زیر بنا
تراکم ساختمانی و بلند مرتبه سازی
فصل چهارم : بررسی نمونه های موردی
خانه آبشار
ویلا ساوا
خانه فولر
فصل پنجم : برنامه فیزیکی
ورودی
آشپزخانه
اتاق خواب
نشیمن
پذیرایی
تو

حیاط
پارکینگ
انباری
فصل ششم  : مطالعات اقلیمی
موقعیت طبیعی جغرافیایی ایران
وضعیت و شرایط جغرافیایی استان فارس
شرایط طبیعی استان فارس
وضعیت و شرایط جغرافیایی شیراز
شرایط طبیعی شیراز
کوه ها
آبها
زمین شناسی و ز له
خاک و پوشش گیاهی
منطقه نیمه بیابانی
ویژگی های اقلیمی شیراز
آب و هوا
تابش خورشید
دما
شدت برودت هوا در شیراز
رطوبت نسبی
بارندگی
باد
ج زیست اقلیمی ساختمانی و مشخصات اقلیمی شیراز
ویژگی های منتج از مطالعات اقلیمی
روش های کنترل حرارت خورشیدی
فصل هفتم : تجزیه و تحلیل سایت
بررسی  و تحلیل سایت
معرفی مکان طرح
دلیل انتخاب سایت
تعیین کاربری های سایت
دسترسی به سایت
فصل هشتم : طراحی
معرفی طرح
ایده طراحی
احکام طراحی
برنامه فیزیکی طرح
روند طراحی
مقیاس انسانی
کلیت
ساسله مراتب
هماهنگی
درونگرائی
تعادل
مکانی مناسب
شکل گیری خطوط اولیه
اتود های اولیه
نقشه های معماری
پلان زیرزمین
پلان همکف
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
سایت پلان
نما
برش
حجم
منابع و مآخذ
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله خانه من,مطالعات,پروژه خانه من,پروپوزال خانه من ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه خانه من,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی خانه من , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی خانه من,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری, رساله ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4179
 • مطالب مشابه: مطالعات,پایان نامه ,معماری ، خانه من
 • کلمات کلیدی: خانه ,مطالعات ,طراحی ,معماری ,شیراز , ,مطالعات طراحی , مطالعات ,پایان نامه ,مجتمع مس ی ,نامه معماری ,مطالعات طراحی مجتمع ,طراحی مجتمع مس ی ,طراحی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات خانه مس ی و ویلایی ۱۶۰ صفحه – رساله خانه مس ی – پایان نامه خانه مس ی

 

تاریخ ایجاد 29/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: ۱۶۰ صفحه   قیمت: 16000 تومان   حجم فایل: 13173 kb  تعدادمشاهده  13  


بخشی از مطالعات:
 
استانداردهای طراحی ویلا
 
مقدمه :
معماری یا مهرازی یعنی ارائه بهترین راه حل، چه استفاده از راه‌حل‌های گذشته، چه آف راه‌حل جدید برای رسیدن به هر هدفی۰
برای طی یک پروژه باید ابتدا دانش و آگهی خود را نسبت به آن پروژه بالا ببریم شناسایی فضاها و گونه های معماری در آغاز هر طرحی باید انجام گیرد. از همین روست که در هنگام انجام فاز صفر( فاز مطالعات) ، فصلی به مطالعات گونه شناسی و شناسایی اصول و مقررات و فضاهای لازم برای هر گونه، اختصاص داده می شود.لازم به یادآوری است که هراندازه دانش ما نسبت به موضوع افزایش یابد، نتیجه کار نهایی ما پخته تر شده و از ارزشی افزون تر برخوردار خواهد بود. با مطالعه و دیدن کارهای معماران بزرگ می توانیم به نقاط قوت و ضعف آنها پی برده و تکنیکهای آفرینش فضا را از آنها اقتباس نماییم.چگونگی مطالعه معماران هم شیوه ویژه خود را دارد. برای شناخت هر چیزی باید اجزای تشکیل دهنده آن را یک به یک تجزیه و از دیدگاه های مختلفی تجزیه نمود. برای شناخت یک اثر معماری لازم است افزون بر شناخت ایده آن، آن اثر را از دیدگاه های مختلفی همچون نو ردازی، هندسه، الحاق و حذف حجم ها یا سطوح و خطوط، تناسبات به کاررفته،ریتم و تکرار موجود در بنا، عناصر تک و مجرد و عناصر تکراری و…. مورد بررسی قرار دارد دانش دیگر، همانا دانش چگونگی خلق فضای معماری است. از دیگر دانش ها ,دانش هندسه است. هندسه دانشی است کهن و به غایت ورجاوند( مقدس). دانش بعدی ، همانا داشتن آگاهی و دانش نسبت به تجربه های کهن بشری و از جمله تجربه نیاکان ایرانی ما در درازای ۷۰۰۰ سال تمدن ایرانی است.
 
نور:
نور عنصری است که با آن دیدن اشیا ممکن می شود۰ نور می تواند ریتم خلاقانه ای به یک فضای داخلی ببخشد۰ بدون نور، نه فرم را احساس می توان کرد، نه رنگ را و نه بافت را۰ نو ردازی در یک فضای داخلی پیامدهای مهمی در بردارد چه بسا نو ردازی مناسب یک فضا آن فضا را خوشامد و چشم نواز کند۰ نو ردازی در کنار ابعاد زیباشناختی، بعد عملکردی هم دارد۰ نور مناسب در طول شب در یک فضای داخلی می تواند حس محدود بودن یا ابهام و هراس را بر طرف کند۰ نور مناسب یک اتاق حتی می تواند چهره آدمی را گرم و صمیمی کند۰ به کمک نو ردازی می توان یک فضای داخلی را به جزایر نورانی متنوعی تبدیل کرد۰ پس، از باب مثال، غذاخوری باید نور ملایم و گرمی داشته باشد یا بهترین نورها برای ، منابع نوری کم ولتاژ هستند۰
شناسایی فرم:
فرم، توده فیزیکی یک شیء است که سه بعدی بوده و وزن دارد.۰ فرم معمولاً به پوسته بیرونی بنا نسبت داده می شود، در حالی که فضای داخلی هم فرم خاص خود را تشکیل می دهد. معمولاً فرم فضای داخلی تابعی از عوامل مختلف است۰ هر چند نمود فرم بیشتر در پوسته بیرونی یک بنا است با این حال نمود بیرون و درون می تواند یک شکل نباشد۰
احساس فضا:
در طراحی داخلی معمولاً استفاده مؤثر از فضا و ارتباط آن با محیط، مهم است۰ مسأله ای که در رابطه با فضا مطرح می شود، رعایت ابعاد انسانی در طراحی داخلی است۰ از قرن ها پیش رویکرد عمده فیلسوفان و معماران به عنصر فضا، برجسته بوده است۰ در طی سال های اخیر هم ارتباط بین ابعاد انسانی با فضاهای داخلی به یکی از فاکتورهای مهم طراحی بدل شده که از آن تحت عنوان ارگونومی یا کار پژوهی در دید کلی و اندام سنجی در دید جزئی، یاد می شود. در طراحی داخلی می بایست رابطه درسـت انسان با فضا تعریـف شود و ابعاد بدن انسان ها برای سهولت دسترسی های فضایی مد نظر قرار گیرد۰
بافت:
بافـت مشخصـه ای از یک شیء اسـت که با لمس کـردن یا دیدن به چشـم می آید. بافت می تواند نرم یا خشن، کشیده یا برجسته، زبر یا ابریشمی باشد. در طراحی داخلی پوسته ها و سطوح فضایی معمولاً بسته به عملکرد هر فضا تغییر می کند. چه بسا طراحی داخلی یک خانه نیازمند سطوحی نرم و منعطف باشد، اما فضای داخلی یک سینما چنین سطوحی را برنتابد.
شکل:
شکل، خط بیرونی یک شیء را تشکیل می دهد. در معماری معمولاً شکل و فرم را با هم اشتباه می گیرند ۰معمولاً شکل ها یا طبیعی هستند یا غیـرقابل مشاهـده یا هندسی. در ترکیب بندی یک فضا شکل اشیـا عامل تعیین کننده ای است. طراحان داخلی به کمک این عامل می توانند ترکیبات بصری گوناگونی پدید آورند۰
رنگ:
در تعریف رنگ آن را خاصیت بصری فرم دانسته اند. در حقیقت عنصر فرم از طریق رنگ معنا می یابد. رنگ در طراحی داخلی احساس آدمی را تحت تأثیر قرار داده و روی فرم تأکید می کند، ضمن آنکه رنگ، حس مقیاس را هم موجب می شود. کاربرد رنگ هم، از یک فضای داخلی به فضای دیگر فرق می کند و در کاربرد رنگ، توجه به خصلت های روانی آدمیان ضرورت تام دارد.
استاندارد ها 
سقف:
ایزوله کف آشپزخانه به خاطر شرایط خاص آن ا امی است. می توان
برای ایجاد عایق رطوبتی از دو شیوه قیر گونی و ایزولاسیون ـ ایزوگام استفاده کرد. . در شیوه قیر گونی برای اطمینان بیشتر از دویا سه لایه قیر گونی استفاده می شود . ایزوگام لایه ای ظریف ،بدون چین و چروک واطمینان بخشی است که با استفاده از حرارت چسبانده می شود. می توان کف آشپزخانه را با سنگ ،سرامیک و کف پوش های پلاستیکی مفروش کرد ،البته گاهی اوقات درز های بین سنگ و سرامیک محل مواد غیر بهداشتی می شود . می توان برای عدم آلودگی ها در بین درزها از سنگ و سرامیک با ابعاد بزرگ استفاده کرد . اصولاً سنگها بر اساس جلوه وکارآرایی دارای قیمت های متفاوتی هستند . سنگ گوهره پر مصرف ترین سنگ در صنعت ساختمان سازی است اما این سنگ جاذب آب است و ایجاد گرد و غبار می کند .
دیوار:
دیوار آشپزخانه است . برای ایمن شدن دیوار ها در برابر رطوبت عایق
رطوبتی کف را تا ۸۰ سانتی متر از دیوار ها بالا می آورند . در دیوار پشت ک نت ها از رنگ کاشی و سنگ ارزان استفاده می شود . بعلت متغیربودن جای یخچال اجاق گازوغیره دیوار پشت آنها را با کاشی مرغوب می پوشانند. بهتر است در آشپزخانه از رنگ روغنی براق استفاده شود
سقف:
. در سقف آشپزخانه باید از مصالحی که جاذب رطوبت نبوده و قابل شستشو باشند استفاده کرد . رنگ آمیزی سقف آشپزخانه بوسیله رنگهای روغنی براق صورت می گیرد.
حرارت و برودت:
حرارت و برودت در آشپزخانه است ،که اهمیت زیادی دارد . در بعضی از اقلیم ها ممکن است فضای آشپزخانه به شوفاژ یامنبع حرارتی دیگری که از انرژی برق تغذیه می شود نیاز داشته باشدو یا برع به سرمایش نیاز داشته باشد .
پنجره:
پنجره جهت عبور و مرور نور و هواتعبیرمی شود . لذا پنجره از م ومات آشپزخانه است و طول استانداردآن نباید کمتر از دو متر باشد . برای تخلیه هوای داخل آشپزخانه از هواکش استفاده می کنند . هواکش ها به اشکال مختلف و د رفضاهای مختلف بکار می روند. برای استفاده بهتر از هواکش ها ،در بسیاری از مسیر های عبور هوا لوله های دودکش قرار می دهند و بعد از آن هواکش را نصب می کنند که هوا را بطور مستقیم به بالاترین سطح ساختمان برساند .
درب ورودی
آشپزخانه در صورتی که open نباشد دارای درب است . شکل کلی درب آشپزخانه باید دارای سطحی صاف ورنگی براق باشد اصولاً فضای آشپزخانه نباید دارای پرز یا اختلاف سطحی خاص باشد که نتوان براحتی آن را تمیز کرد .
ک نت :
از جمله وسایل موجود در آشپزخانه ،ک نت با معیار استاندارد است . به دلیل چیدمان خیلی جالب و یکنواختی که ک نت میتواند داشته باشد وسایل شخصی ، لباسشویی و غیره را داخل ک نت قرار میدهند .
ـ انواع ک نت :
ک نت به دو صورت ف ی و چوبی وجود دارد.بدلیل جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی همچنین به منظورایجاد استحکام بیشتر درساخت بدنه ک نتهای ف ی و چوبی از ف ات رنگی و صفحات مرغوب چوبی استفاده می کنند .
ابعاد ک نت :
به منظورتسلط مصرف کننده بر قفسه هاعمق بخش دیواری و زمینی ک نت به ترتیب ۶۰تا۵۰ تا ۳۰ سانتی متراست .
ـ یخچال : در آشپزخانه یخچال ، فریزر و یخچال فریزر پهلوی هم وجود دارند که نوع اخیر به برق و شبکه آب خانه وصل می شود . برای سهولت در انجام کار بهتر است یخچال چند در داشته باشد.
اتاق پذیرایی :
معمولاً از اتاق پذیرایی برای برگزاری مهمانی ، دید باز دید ، دعوت وپذیرایی از اقوام و دوستان استفاده می شود. در خانه های بزرگ اصولاًجالبترین و مناسبترین فضای ساختمان را به این مکان اختصاص می دهند . بهترین وسایل و ظروف منزل برای پذیرایی ازمیهمانان در این فضا استفاده می شود . تزیین چیدمان این اتاق بایدبه گونه ای باشدکه انگیزه وشور و شوقی برای گفتگو ایجاد نماید.نوع و فرم ظروف و وسایل مورداستفاده در اتاق پذیرایی تأثیر زیادی در ایجاد ارتباط و مراوده بین افراد دارد .
نور اتاق پذیرایی :
وجود نورطبیعی( پنجره) در محیط پذیرایی ازاهمیت زیادی برخوردار است . معمولاً زیباترین پنجره و منظره در ساختمان به اتاق پذیرایی اختصاص داده می شود . استفاده ازانواع نورهای و های مختلف نقش مؤثری در زیبایی این فضا دارد .
ارتباط اتاق پذیرایی باقسمتهای دیگرخانه :
فضای پذیرایی در ارتباط نزدیک با غذا خوری و ورودی بوده و با اتاق خواب و آشپزخانه ارتباط غیر مستقیم دارد .
کف پوش اتاق پذیرایی :
از آنجایی که معمولاً مهمانان با کفش وارد اتاق پذیرایی می شوند بهتر است کف پذیرایی بدلیل رعایت مسائل بهداشتی از سنگ یا سرامیک باشد .
استفاده از پارکت در فضای پذیرایی بدلیل مقاومت کم آن و جذب گردو غبار مناسب نیست . سنگ و سرامیک مورد استفاده در کف پذیرایی علاوه بر بزرگ بودن ،باید دارای رنگ های روشن باشندتا درز بین آنهامحل میکروب و آلودگی نشود .
تزیین فضای پذیرایی :
استفاده از گل و گیاه در تزیین این فضا بسیار اهمیت دارد . وسایل گرمازا و سرمازای مورد استفاده در این فضاباید از زیبایی لازم برخوردار باشند یا در پوششی از زیبایی قرار بگیرند. مبلمان مورد استفاده در پذیرایی باید نفیس و باارزش باشد و احتیاجی به تعویض کوتاه مدت نداشته باشد. چیدمان زاویه داریا مستقیم مبلمان ونیز رنگ آمیزی ملایم و مناسب در کاهش و افزایش وسعت این فضا تأثیر زیادی دارد . معمولاً در فضای پذیرایی ، مطالعه صورت نمی گیرد و از کتابخانه صرفاً برای تزیین فضای اتاق استفاده می شود.
اتاق نشیمن :
اتاق نشیمن محل افراد خانواده است و بیشترین اوقات افراد خانواده در این فضا می گذرد. میز و صندلی باید در این فضا بر خلاف دیگر فضاهای خانه مثل آشپزخانه بسیار راحت باشد . اتاق نشیمن بهترین فضا برای ادامه فعالیتهای روزمره بخصوص انجام تکالیف کودکان می باشد . شناخت دقیق فضای اتاق نشیمن باعث می شود وسایل و امکانات مورد نیاز برای این مکان را به صورت مطلوبی فراهم کنیم فضای نشیمن گاهی می تواند محل حضور مهمانان باشد .بهتر است که ارتباط اتاق نشیمن با
ورودی غیر مستقیم و با غذا خوری و اتاق خواب مستقیم باشد . فضای نشیمن رامی توان بوسیله پارتیشن از فضاهای دیگرخانه جدا کرد . در هنگام تزیین و چیدمان اتاق نشیمن باید دقت نمود که آرامش و تنوع در فضا حاکم شود. تزیین وسایل موجود در این فضا باید طوری صورت بگیرد که مانع عبور و مرور افراد نشود . معمولاًمحل قرار گرفتن کتابخانه در اتاق نشیمن است .
نور :
جهت تابش نور در فضای اتاق نشیمن اهمیت بسیار زیادی دارد و باید بر خلاف حرکت دست باشد . همچنین استفاده از نور طبیعی در اتاق نشیمن (پنجره و ) در این فضا مسئله مهمی است . بهتر است در فضای نشیمن از نور های متمرکز استفاده نشود. استفاده از نور های مخفی در ایجاد آرامش این فضا مناسب تر است .
کف فضای نشیمن :
کف اتاق نشیمن با سنگ ، سرامیک و یا پارکت فرش می شود. نباید محل قرار گرفتن وسایل صوتی و تصویری مثل تلویزیون در مقابل پنجره و یا پشت به آن باشد .
وسایل گرمازا:
وجود کانال کولر در اتاق نشیمن علاوه بر فضای زیاد باعث ایجاد سطوح مختلف می شود. این مسئله را می توان با کاربرد نور ورنگ در تزیین فضا خنثی کرد . در اتاق نشیمن وسایل گرمازا (بخاری و یا شوفاژ ) باید نزدیک پنجره باشند .
برای ایجاد تنوع در فضای اتاق نشیمن می توانیم از وسایل ساده و قابل تعویض مانندپارچه استفاده کنیم.همچنین می توانیم برای تزئین از وسایل تزیینی و ع های خانوادگی استفاده کنیم . با استفاده از گل و گیاه در کنار پنجره می توانیم ارتباط زیبایی بین محیط داخل و خارج خانه ایجادنماییم . بهتر است در هنگام مطالعه بجای استفاده از نورهای سقفی از چراغ مطالعه استفاده شود .
اتاق خواب :
مهمترین مسئله در فضای اتاق خواب ، گرد آوری امکانات برای ایجاد آرامش است .در ضمن باید بدانیم که عملکردهای دیگری غیر از خو دن مانند مطالعه ، نشستن و گفتگو نیز در این فضا صورت می گیرد. بهتر است هر یک از اعضای خانواده دارای اتاق خواب جداگانه ای باشند .
ارتباط اتاق خواب با فضای خانه :
ارتباط اتاق خواب باید با فضاهای دیگر خانه بخصوص ، نزدیک و راحت باشد.
نور در اتاق خواب :
تابش مستقیم خورشیدو وجود نور کافی در این فضا اهمیت فراوانی دارد . بهتر است اتاق خواب به دلیل رعایت مسائل بهداشتی در نمای جنوبی ساختمان احداث شود . معمولاً پنجره اتاق خواب دارای دو است :
توری:زمانی که فضاا از نور خورشید برخوردار نیست از آن استفاده می شود.
 
ضخیم : که مانع عبور نور شدید می شود و لذا باعث ایجاد آرامش در این فضا می شود.
تتخواب :
به دلیل رعایت مسائل پزشکی در سلامت بدن، بهتر است سطح تختخواب محکم باشد و از تخت خواب نرم کمتر استفاده شود.همچنین بهتراست ابعاد تختخواب دو نفره، ۲×۲ متر وابعاد تختخواب یک نفره ۱×۲ مترباشد .نوع ف ی تختخواب استقاوت بیشتری نسبت به نوع چوبی آن دارد . ملحفه ها و
بالش هامحفاظ خوبی برای پوشاندن بدنه تختخواب هستند . جنس این وسایل بهتر است عمدتاً از مواد اولیه طبیعی باشد نه مواد .
کمد :
کمد از وسایل وم ومات دیگر اتاق خواب است که باید فضای لازم جهت نگهداری البسه ، کیف ، کفش و غیره را داشته باشد .
دراور:
وجود میز آرایش و آینه تقریباً بزرگ در اتاق خواب بسیار ضروری است . بهتر است وسایل مورد استفاده در اتاق خواب از وسایلی باشند که به راحتی قابل تعویض هستند.
اتاق خواب کودک:
معمولًاچگونگی تزیین اتاق کودک و چیدمان وسایل در آن، به عنوان یکی از دل مشغولیها و سرگرمیهای خانم خانه قرار می گیرد و عرصه بسیار جالبی برای خواستهای عاطفی خانواده می باشد. مهمترین نکته ای که باید برای ایجاد آرامش در اتاق کودک در نظر گرفته شود این است که همان طور که کودک به تدریج رشد می کند، باید وسایل اتاقش نیز انعطاف لازم با این رشد را داشته باشند . قبلاً گفته بودیم که قد انسان را به طور متوسط ۱۷۰ سانتی متر در نظر می گیرند اما انسانی که ما در اینجابا او سر و کار داریم دراین مقوله نمی گنجد و باید این استاندارد را در مورد او فراموش کنیم . قد کودک تقریباً هر روز و هر هفته رشد می کند. بنا براین باید وسایلی که برای او تهیه می کنیم انعطاف لازم را داشته باشند.اشتباهی که گاهی بعضی از خانوادها مرتکب می شوند این است که بر اساس سلیقه و علایق خود وسایلی را تهیه می کنند که فقط برای مدت کوتاهی قابل استفاده است و یا اینکه کودک را مجبور به استفاده از وسایلی می کنند که با ابعاد فیزیکی او تناسبی ندارد . اما باید دقت شود که وسایل مورد استفاده کودک در شکل گیری شخصیت و تربیت او تأثیر به سزایی دارند و باید در انتخاب آنها دقت فراوانی مبذول شود .به طور کلی فرم و اندازه اتاق بچه باید بسته به استفاده کننده ء آن قابل انعطاف باشد . معمولاً مشکل اصلی خانواده ها این است که اتاق بچه مطابق با سلیقه پدر و مادر آماده می شود . استفاده از رنگهای متضاد در اتاق کودک ممکن است در بعضی از حالات برای او خیلی جالب
باشد اما در مواقع دیگرکودک نیاز به رنگهای آرام بخش دارد. دانستن و رعایت این مسایل مست م آن است که مادران آموزشهای لازم در این زمینه را دیده و با شخصیت و روحیات کودک خود در سنین مختلف آشنا شوند .
دمای اتاق کودک :
از مسایل مهم دیگر در اتاق کودک تعیین میزان سرما و گرمای این اتاق است . گاهی دیده شده است که وقتی پدرو مادر شخصاً احساس سرما و یا گرما می کنند تصور می کنند که کودک هم همین احساس را دارد .در صورتی که شاید این موضوع در موردکودک صدق نکند .میزان گرما و سرمای اتاق بچه باید متناسب با وضعیت جسمی خود کودک تنظیم شود .
خصوصیات کلی اتاق کودک :
اصولاً بهتر است محل استقرار اتاق کودک در نمای جنوبی ساختمان باشد تا از نور خورشید بر خوردار گردد . وسایل گرمازا در اتاق کودک نباید به هیچ وجه در دسترس او قرار داشته باشند .
میز کار ، میزبازی، وسایل بازی و تخت خواب کودک باید از مواد و وسایل طبیعی تهیه شده باشند نه ازوسایل ،زیرا بچه هابه طور مداوم در تماس مستقیم با این وسایل هستند . اصولا ً بچه ها خیلی زیاد عرق می کنند وگاهی برای مدت طولانی تن خود را به وسایل می چسبانند . گفته می شود بیماریهای سرطانی گاهی در اثر ارتباط تن کودک با وسایل و امکانات پلاستیکی و ایجاد تعریق بین آنها شکل می گیرد که ممکن است سالها بعدبروز کند. بهترین جنس برای وسایل کودک، وسایل چوبی هستند . رنگ و فرم وسایلی که بچه ها از آنها استفاده می کنند در تعیین و شکل گیری شخصیت آنها نقش مهمی دارد . با توجه به تفاوت سلیقه دختران و پسران رنگ و فرم مورد استفاده برای کودکان دختر و پسر نیز تفاوت می کند . دختران بیشتر به رنگهای صورتی و لیمویی وپسران به رنگ های آبی روشن و خا تری علاقمند می باشند . در کنار این رنگها معمولاً کودکان از دیدن رنگهای متضاد نیز خوشحال می شوند و به سمت آنها جذب می شوند . اما از آنجا که هر کودکی قیافه و خصوصیات خاص خود را دارد علایق و سلیقه های آنها نیز متفاوت است . نبایدبه اشتباه تصور شود که علایق کودکان با یکدیگر و یا با علایق ما مشترک است . در نظر گرفتن تنوع وسایل و امکانات در اتاق کودک به دلیل استفاده طولانی مدت از اهمیت بسیاری برخورداراست .
کودکان به نقاشی و حجم سازی بسیار علاقمند می باشند و دوست دارند وسایلی را که در اختیار دارند رنگی کنند ، مثل نقاشی روی دیوارهای اتاقشان .گاهی این مسئله باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در خانوده ها می شود. اما باید دقت نمود که کودکان را از انجام این کار نهی نکنیم .و فضای لازم را برای انجام این کار برای او فراهم کنیم .به طور کلی آشنایی با روانشناسی کودکان و چگونگی تزیین اتاق آنان مسئله بسیار مهمی است به طوریکه شاید بتوان گفت ارتباط بسیار زیادی بین تزیین اتاق کودک و اصلاح جامعه وجود دارد.
غذا خوری :
غذا خوری محل امتحان فعالیت کدبانوی خانه است .کدبانوی خانه در این فضا عشق و علاقه خود را بکار می بندد تا فضای مناسبی برای اعضای خانواده فراهم کند . فضای غذاخوری باید علاوه برداشتن ارتباط مستقیم با آشپزخانه دسترسی آسان و مستقلی با اتاق نشیمن و پذیرایی داشته باشد .
طراحی فضای غذاخوری :
برای طراحی مطلوب فضای غذا خوری بایدابتدا از این فضا و عملکردهای آن شناخت کافی پیدا کرد . بهتر است هنگام صرف غذا در شب، نورموجود فقط روی میز غذاخوری ت ده شود. استفاده از رنگهای لطیف و ملایم در سطوح بزرگ به زیبایی فضا کمک می کند .معمولاًمیز غذاخوری نسبت به تعداد مصرف کنندگان به صورت دایره ، مستطیل و مربع طراحی می شود . میز و صندلی این فضا باید فقط مخصوص استفاده در این فضا باشد . توصیه می شود،برای غذا خوری از مبلمان چوبی استفاده شود .
تو :
بدلیل مصرف زیاد آب در تو مسئله ایزولاسیون در آن از اهمیت زیادی برخوردار است . برای مفروش دیوارهای تو ، توصیه می شود از کاشیهای بزرگ استفاده شود.چون این کاشیها دارای درزهای کمتری هستند.
تهویه مطلوب :
نور و تهویه مطلوب در ساختمان دستشویی اهمیت فراوانی دارد . بدلیل رعایت مسائل بهداشتی ، ا اماً باید در تو از رنگهای روشن استفاده شود . زیرا که رنگ های روشن لکه ها را بهتر نشان می دهند . هدایت هوای داخل دستشویی به طرف بالا ترین بخش ساختمان از ضروریات است ، باید در ساختمان یک کانال یا لوله تهویه جداگانه برای تو وجود داشته باشد .
کاسه تو :
بهتر است که در تو از کاسه تو مستطیلی شکل و گود استفاده شود. برای استعمال این نوع کاسه باید وسعت فضای ساختمان تؤ مد نظر قرار بگیرد .
تخلیه تو :
از مسایل دیگری که بایددر تو مد نظر قرار بگیرد ، سوراخ تخلیه و نحوه قرار گرفتن آن است . تخلیه ساختمان تو با استفاده از فلاش تانک صورت می گیرد . فلاش تانک می تواند از دو جنس پلاستیکی یا ف ی بوده و در حجم های چهار، شش و یا دوازده لیتری باشد . در صورت نبودن فلاش تانک می توان از شیر تخلیه یا فلاش استفاده کرد . وجود سیفون در انتهای تو به جهت جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع بسیار اهمیت دارد .
چنانچه نان منزل به دلایل پزشکی به جای آب از دستمال کاغذی استفاده می کنند ، جای دستمال باید طوری قرار بگیرد که در معرض ترشح آب نباشد .
رنگ تجهیزات تو :
تمام وسایل داخل تو از جمله کاشی ، فلاش تانک ، شیرآلات و حتی سطل زباله باید بدلیل رعایت مسائل بهداشتی رنگ روشن داشته باشند .
محل استقرار تو :
محل استقرار تو ایرانی و فرهنگی در شمال و جنوب ساختمان نیست . این مسئله علاوه بر داشتن دلایل مذهبی به علل گوناگونی مثل نحوه گردش کره زمین ، وزش باد وجریان آب و هوا انجام نمی شود.
اصولاً در فضای تو ازوسایل گرمازا استفاده نمی شود . زیرا این فضا باید خنک باشد .
ساختمان :
بررسی استفاده از در منازل نشان می دهد که ایرانیهادر گذشته بسیار پیشتراز کشورهای پیشرفته فعلی از آن استفاده می د . باید در ارتباط نزدیک با اتاق خواب بوده و یا از طریق درب مجزا بااتاق خواب ارتباط داشته باشد . درب باید بدلیل ترشح فراوان آب ، از جنس مناسب و ضد رطوبت باشد . مسئله ایزولاسیون در قسمت کف از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و باید دقت زیادی نسبت به آن مبذول گردد .اصولاً سقف باید کوتاه باشد .برای این منظور معمولاً از سقف کاذب استفاده می شود.کوتاه بودن سقف به دو دلیل لازم و ضروری است . اول اینکه گرم آسان باشد . دوم اینکه چون معمولاً در طبقات بالای ساختمان، روی پایینی، دیگری جایگذاری شده و لوله ها از سقف آن عبور می کنند ، سقف کاذب باعث پوشش این منظره می شود .به عبارت دیگرسقف کاذب باعث پوشش لوله های مربوط به طبقه بالا شده و در هنگام و پوسیدگی آنها بسیار کارآمد است.
وجود نورو پنجره در ، به دلیل انجام عمل تهویه و وج بخار و … یکی از م ومات مهم می باشد . بر ع تو نیاز به وسایل گرمازا دارد . همچنین در ساخت تأسیسات و لوله کشی باید دقت بسیارزیادی صورت گیرد . به عنوان مثال استفاده از لوله های روکار، ضمن جالب نبودن باعث عدم رعایت مسایل بهداشتی نیز می شود.
دوش :
یکی از م ومات دوش آب سرد و گرم است که در اشکال مختلف
وجود دارد . دوش ساده دارای علم است که در آن آب بصورت موضعی ، قابل استفاده نیست . برای تسهیل این مشکل، دوش تلفنی ساخته شده که در آن علاوه بر قابل مصرف بودن آب بصورت علم ، برای شستشوی مناطق مختلف بدن یا نیز بکار می رود ، میزان ارتفاع ، فاصله و محل قرارگرفتن صابون و شامپواز دوش اهمیت زیادی دارد .
وان :
وان شامل دو قسمت سر ریز و زیر آب (محل وج آب ) می باشد.
.زیرآب قسمتی در ته وان است که محل وج آب می باشد . سرریز سوراخی نزدیک به لبه بالای وان می باشد . وان در اشکال و اندازه های مختلف ساخته شده است .جنس وان معمولاً از چوب ، ف (چدن )و پلاستیک است . بهترین نوع وان، نوع ف ی آن می باشد که البته این نوع ، علاوه بر گران بودن، در مقابل سرما و گرما نیز انعطاف ندارد. نوع پلاستیکی آن زنگ نمی زند ، اما عیب آن این است که چون آب بندی در اطراف آن صورت نمی گیرد، معمولاً با مقاومت کم پلاستیک و تحرک مصرف کننده از نظر ریزش آب مشکل بوجود می آید . میزان آب درون وان توسط وسیله ای بنام شناور کنترل می شود .
تو فرنگی :
در معمولاً تو فرنگی نیز وجوددارد ،در قسمت بالای سیفون این وسیله، مقدار زیادی آب جمع می شود که عایق بسیار خوبی برای سرایت ن بو به داخل می باشد.
 
 
 
 
 
پیشگفتار:
 
خانه ، مکانی است که می توانیم آنچه را از بیرون یداری می کنیم درآن به نمایش بگذاریم .در جریان ید، ما تبدیل به شخصی می شویم که از میان آن همه تنوع ، «چیزی خاص» را برگزیده است . ما به انسانی بدل می شویم که امکان «گزینش» خودرا آشکارا می بیند. ما ، موجودی هستیم که قادر به گزینش می باشیم و اشیاء تجلی این گزینش می شوند و معنای خودرا به واسطه ی قرار گرفتن در جهان ما بدست می آورند
درخانه ، اشیایی را می بینیم که به نمایش گذاشته شده اند ، اما نمایش گذاشتن نه به معنای آنکه اشیاء را موزه وار بچینیم و به دیدن آن ها بسنده کنیم . بلکه آنها را برمی گزینیم تا زندگی «با -آنها» را درخانه پی بگیریم . تا «در میان- آنها» زندگی روزمره را دنبال کنیم . درخانه ، کاربردی ترین رابطه ی ممکن با اشیا برقرار می شود . ما همواره به نسبت استفاده ای که از آنها می توانیم ، به آنها می نگریم
فرش را بر روی زمین پهن می کنیم تا بتوانیم بر روی زمین پای راه برویم . بتوانیم بر روی زمین بخو م . فرش ، می گذارد که سفره ای بر روی زمین پهن شده و غذا درمعیت دیگران صرف شود . فرش با همه ی این کاربری هایش بر ما رخ می نماید. اما همزمان رابطه ای پنهان بین ما و زمین برقرار می کند . رابطه ای که فضای وجودی ما را تجسم بخشیده و آن را بر روی زمین مستقر می کند . فضای وجودی ما در خانه ، سطحی افقی به نام کف می یابد که چیزی به نام فرش آن را می پوشاند
این فضا سطحی دیگر به نام دیوار هم دارد . درخانه ، تابلویی ، گلدانی ، ظرفی و … خودرا بر روی این وجه از فضا قرار می دهد . گاهی دیوار فرو می رود و این اشیا را در بر می گیرد . آیا این اشیا هم با وجه کاربر ان بر ما آشکار می شوند ؟ ما گلدان را برای زیباییش در طاقچه می گذاریم، اما حین نگاه به آن ماهیتش را درمجموعه ی اتم هایش نمی دانیم، بلکه در خاصیت زیباییش آن را می بینیم ظرفی که یادگاری است، ع ی که جای تهی یک منظره را پر می کند و… این اشیا بر روی دیوار ، روبروی خط افق دید ما جای می گیرند و ما را در پیوند بین زمین و آسمان می گذارند. دیواره ای که از زمین بر می خیزد و به سمت بالا می رود و درمرکز سقف ، چراغی آویزان می شود که از مرکز بر ما نور می بخشد . این شیء هر روزه با کارکردی که دارد بر ما آشکار می شود . جایگاه پخش روشنایی . ما به نور محتاجیم و این احتیاج را چراغی رفع می کند . اما این روشنایی از بالا گسترده می شود . ا زسقف که بر بالای سرمان قرار دارد پس این اشیا ما در نسبت با سه وجه بنیادی فضا ، یعنی ، کف، دیواره و سقف قرار دادند.
اما امروزه روزمرگی ما در کنار شی ایست که بی توجه به این نسبت ها ، فضایی مجازی خلق می کند : تلویزیون دیوار و سقف و کف ، عناصر فضایی هویت دهنده به انسان می باشند . به« فضای وجودی» تعین می بخشند و آن را تجسمی معمارانه می بخشند . اما تلویزیون از وجه سلبی هویت اقدام می کند. مهم نیست که ما کجا هستیم . دو چشم و یک صفحه برای بودن کفایت می کند . پس به تدریج همه ی آن اشیاء از اعتبار فاقد می شوند . چون ما در دنیایی مجازی ، در میان چیز ها نخواهیم بود بلکه چیزها روبروی ما قرار خواهند گرفت پس« نا کجا »شکل می گیرد . نا کجایی که ما را به هر «کجا »که خواست می برد و در فضایی تهی تنها می گذارد .
ما به خانه ” نمی رویم” ، بلکه به خانه ” باز می گردیم ” . رفتن دردل خود دوباره رفتن را در پی ندارد . رفتن یا ناظر بر جایی است که از آن جدا می شویم یا جایی که به سویش روانه می شویم و یا ناظر بر مسیری است که در حال پیمودنش هستیم . اما نشانی از تکرار در آن نیست .
رفتن نشان از روانه شدن به سوی جایی آشنا را ندارد . رفتن به هر جایی ممکن است صورت بگیرد . رفتن به مدرسه، بانک ، مغازه ، بیمارستان ، هتل ، پارک و…. اما به محض ورود به چنین جاهایی می دانیم که ممکن است دیگر بدانجا باز نگردیم ،یا آنکه مدت زمان محدودی را در آنجا سپری خواهیم کرد .
مدرسه به هر حال زمانی تمام خواهد شد و من هیچ وقت بدانجا باز نخواهم برگشت و این حقیقت از روز نخستین رفتنم به مدرسه بر من رخ می نماید .
اما خانه مکانی است از دیگر . از جنس بازگشت . زیرا هر روز و هر لحظه که از خانه خارج می شویم مکان خموشانه می گوید که دوباره باز خواهیم گشت . بنابر این آدمی گام هایش را با نیرویی متفاوت به سمت خانه بر می دارد نسبت به زمانی که به سوی مدرسه پیش می رود .
در این مقاله، به «خانه» و مفاهیم مادی و فرهنگی و تاریخی و ارزشی آن نظری می‌افکنیم و ابعاد مفهومی آن را در حد مقدور در معرض قضاوت اساتید و صاحب‌نظران معماری قرار می‌دهیم.
در پایان با کمال تشکر از خانم ساناز حائری که راهنمایی اینجانب را به عهده داشته و با ارائه نظرات صائب خود در تدوین این پایان‌نامه، راهنمایی‌های ارزشمندی نموده‌اند.
همچنین از تمامی اساتید گروه معماری که در طول این دوران نکات ارزشمندی را از ایشان آموختم، تشکر می نمایم.
مقدمه:
خانه شاید یکی از ابت ‌ترین و اصلی‌ترین گونه‌های معماری باشد. شاید بتوان پذیرفت معماری با «خانه» و س ناه آغاز شده است. جستجو برای یافتن و سپس تلاش برای شکل دادن و ساختن س ناه، از بسیاری از فرم‌های دیگر معماری قدیمی‌تر و حیاتی‌تر است. پیش از آن که معماری نیایش‌گاهی یا معماری آرام‌گاهی به وجود آید؛ یا پیش از آن که انسان‌ها مکان‌هایی را برای داد و ستد کالاهایشان طراحی کنند و فضاهای دیگری را به امور آموزشی اختصاص دهند و سپس به طراحی فضاهای شهری و عمومی بپردازند، «خانه» بوده است.
الگوی اصلی و بنیادین کلیه فضاها در طراحی، همان خانه است. موزه، خانه‌ی اشیا است، بیمارستان خانه‌ی بیماران، مسجد خانه‌ی خدا، مدرسه خانه‌ی بچه‌ها و شهر خانه‌ی مردم است. به همین ترتیب خانه‌های بی‌شماری وجود دارند. و اما خانه‌ی واقعی، خانه‌ای است که تک‌فضایی باشد. خانه‌های اولیه تک فضایی بوده‌اند. به همین دلیل برخی از معماران، ایاصوفیه را برجسته‌ترین اثر معماری جهان می‌دانند.
جای شگفتی فراوان است که بسیاری معتقدند شرایط جهان امروز و کوچک و متراکم شدن اقامت‌گاه و رواج آپارتمان‌نشینی موجب به خطر افتادن مفهوم خانه و حتی از بین رفتن آن شده است. در حالی که به هیچ وجه چنین نیست. چه بسا احساس هویت و آرامشی که یک آپارتمان‌نشین در آپارتمان خویش بدان دست می‌یابد، برای فردی که در خانه‌ای مجلل و با اتاق‌های تو در تو زندگی می‌کند، آرزویی دست‌نیافتنی باشد. در واقع تغییر ساختار فیزیکی اقامت‌گاه‌ها با توجه به شرایط زمانه، نمی‌تواند خللی بر مفهوم خانه وارد کند؛ چرا که س ت و داشتن خانه، نیاز ذاتی، روانی و همیشگی بشر است. بی‌خانمانی ما انسان‌های معاصر، ریشه در همین ناتوانی ما در خانه دارد. ما در خانه‌هایمان اتراق می‌کنیم، شب را سحر می‌کنیم، تا دوباره در جاده‌ی بی‌انتهای روزمان طی مسیر کنیم. ما مقیم خانه‌مان نیستیم. ما توان اقامت را از دست داده‌ایم. خانه‌های ما به واقع کاشانه‌هایی بی‌رمق‌اند. کالبدهایی مسطح و بی‌عمق.
اما هر خانه‌ای برای ما خانه نیست. به جرأت می‌گویم که کالبد معماری خانه، تنها بخش کوچکی از یک خانه است که امکان خانه شدن اثر معمار را فراهم می‌کند. بخش زیادی از خانه را خاطرات و آن چیزی که حال و هوای خانه می‌نامیم، برای ما می‌سازد ( لحظه‌ای به خانه مادربزرگ – پدربزرگ خود یا خانه‌ای که از آن دور هستید، فکر کنید. شاید با همه زشتی‌هایش، فقط برای شما زیبا باشد) به نظر من، معماری خانه را نان آن انجام می‌دهند ( با توجه به این که همه ما معمار دنیا آمده‌ایم و بعد فراموش کردیم) و بخش عمده این معماری، معماری داخلی است.
 
 
 
فصل اول
 
کلیات
 
۱-۱ شناخت و معرفی موضوع:
الف) عنوان طرح : 
خانه من
 
ب) علت انتخاب موضوع :
فضای مس ی که انسان در آن س ت می گزیند با دیوارها و کف وسقف و….. هویت خانه مس ی را شکل می دهند این ساختار پناهگاهی است در مقابل باد و باران و …. علاوه بر تامین نیازهای اولیه انسان همچنین مفهوم تعلق خاطر را در ذهن افراد پر رنگ تر می کند و کانونی پدید می آورد که می تواند قلب یک فضایی مس ی به حساب آید. هدف من طراحی خانه ای است که با روح و روان انسان رابطه برقرار کند و پایگاه معنوی افراد خانه بشمار آید.
 
ج) هدف و ضرورت :
مرکزیت قرار دادن کانون خانواده به عنوان یک اصل و طراحی خانه ای که نیازهای روحی و روانی تک تک افراد خانواده را تامین کند . از خداوند منان خواستارم مرا در رسیدن به این هدف یاری رساند.۰
 
 
 
۱-۲ خانه :
خانه کهن ترین ، مهم ترین و حیاتی ترین فضای زیست انسان بوده است وشاید بتوان بیان کرد که تنها فضایی است که از برخی جنبه ها برای انسان و جوامع انسانی بلکه برای سایر جانوران نیز نقشی حیاتی و ضروری داشته است وجود اشتراک لفظی و معنایی بین واژه های لانه ، خانه و کاشانه و آشیانه در زبان فارسی را نمی توان فکر نشده دانست انسان از دوران کهن می دانسته که برخی از جانوران مانند زنبور عسل و موریانه لانه هایی بسیار دقیق و پیچیده و طراحی شده می سازد و بسیاری از پرندگان با چه دقتی لانه و آشیانه خود را برفراز درختان می ساخته اند . به ویژه در گذشته که س ت گاه ها و محیط های زیست انسانی در درون یا پیوسته به بسترهای طبیعی بوده و به همین دلیل احترام به آشیانه برخی جانوران چنان بوده که ویران آن را جایز نمی دانستند.
اگر قبول کنیم که کار معماری شکل دادن به مکان زندگی انسان است. پس فعل معماری مست م توجه همزمان به دو عامل است « شکل» و « زندگی » به عبارت دیگر معماری درصد ساختن ظرف برای مظروف است ظرفی به نام بنا برای مظروفی به نام زندگی انسان است .
پیداست که توجه بیش از حد به هر یک از دو عامل شکل و زندگی و وانها دن دیگری و یا تلقی نادرست از آنها به معماری نامطلوب و ناموفق منجر می شود معماری نامطلوب معماری است که انسان ها در آن احساس زنده بودن و حیات داشتن و انسجام و آرامش نمی کنند بررسی معماری اخیر و محصولات آن به ما می گوید که توجه بیش از حد به ظرف و غفلت از مظروف باعث ایجاد فضاهای فاقد روح منجر می شود گویا معماری امروز از این نکته غافل شده است که علت وجودی ظرف جای دادن مظروف به بهترین نحو است .
برای ساختن ظرف خوب باید مظروف آن را به درستی شناخت معماری خوب مست م شناخت خصوصیات مظروف آن یعنی معیارهای زندگی بهینه است پیدا است که مقصود از زندگی کل آن است نه برخی از وجوه آن پس شرط لازم برای معماری خوب برای رسیدن به مکان هایی زنده و جاودانه شناخت زندگی است . پس معمار در معنای عام آن یعنی هر که به ساختن عمارتی اقدام می کند نه تنها باید خصوصیات آن نوع از زندگی را که قرار است در آن مکان رخ دهد بشناسد بلکه باید به تصوری از زندگی بهتر رخ دهد بشناسد.
با توجه به مطالب بالا انسانی بودن معماری مقوله ای است کاملا اثبات شده .
بدین ترتیب رابطه جایگاه طبیعی انسان یعنی خانواده با مکان اقامت او یعنی خانه را هسته مناسبی برای تاثیر فضا برانسان تشخیص دادم .
 
 
 
فصل دوم
س ت، مسکن، خانه
 
 
 
۲-۱ س ت
نیاز به مسکن دارای دو بعد کمی و کیفی است. در بعد کمی؛ نیاز به مسکن، شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود که مسئله فقدان س ناه و میزان دسترسی به آن را مطرح می‌کند، در بررسی بعد کمی مسکن، در واقع درجه پاسخگویی به نیاز مسکن بدون در نظر گرفتن کیفیت آن موردنظر است. در بعد کیفی؛ مسائل و پدیده هایی مطرح می شود که به بی‌مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی معروف هستند و آنچه مطرح است، نوع و شکل نیاز است.
احتیاج به مسکن و اتخاذ را ارهای مناسب برای تولید متناسب با نیاز آن؛ یکی از مسائل و مشکلات عمده در ای بزرگ است. نیاز به مسکن در تاریخ، همیشه دغدغه جوامع بوده و به فراخور امکانات و شرایط تاریخی، اقلیمی و تکنولوژیکی، روش‌های بدیع و متنوع تولید س ناه، به خلق الگوهای مختلف س ت منجر شده است. هرچند به نظر می‌رسد مسئله س ت به موضوع تکراری و رنگ باخته محافل معماری بدل شده ولی از آنجا که مسکن یک نیاز اجتماعی و اولویتی است مقدم بر تمام کارهای دیگر که از جانب اجتماع به معماری تحمیل می‌شود؛ معماری مدرن با محور قرار دادن موضوع مسکن و س ت، اه خود را سازماندهی کرده و زیربنای خود را شکل داده، به گونه‌ای که این مسئله همواره باعث تحسین معماری مدرن شده است.
در شرایطی که زندگی بشر هر روز بیشتر و بیشتر در مادی‌گرایی فرو می‌رود، «س ت» نیز از مفهوم کیفی خود دور می‌شود. زمانی در هویت‌ی و تعلقات مکانی نین، مفهوم س ت و انواع س ت‌گاه‌ها، عامل قابل توجهی بود ولی کم‌کم اهمیت کیفی و غیر مادی خود را از دست داد. به قولی س ت چیزی جز داشتن سقفی بالای سر و چند متر زمینی زیر پا نیست. این تعریف نشان‌دهنده دور شدن از کیفیت و مطلوبیت فضاهای س تی و توجه صرف بر بعد مادی س ت است. برای دانستن تعریف مسکن ابتدا لازم است که معنی واژه س ت را بدانیم.
اولین مفهومی که بعد از شنیدن کلمه س ت در ذهن انسان نقش می‌گیرد، ن شدن و اتراق در یک مکان است. «کریستین نوربرگ شولتز» روش‌های س ت را به چهار شیوه تقسیم می‌کند:
۱- س ت به صورت طبیعی ۲- س ت مجتمع ۳- س ت عمومی ۴- س ت خصوصی.
س ت طبیعی اولین بار در آبادی شکل گرفت. آبادی؛ محلی است که محیط طبیعی مفروضی را در برگیرد. در نتیجه؛ آبادی، صحنه رخداد س ت طبیعی است.
 
کتاب مفهوم س ت کریستیان نوربری-شولتز
با توجه به تمایل انسان برای زندگی اجتماعی، س ت‌گاه‌های جمعی شکل گرفتند. فضاهای شهری، صحنه ملاقات و دیدار است، جایی است که انسان‌ها در آن مصنوعات، شه‌ها و احساسات خود را با یکدیگر مبادله می‌کنند. بدین صورت؛ س ت مجتمع شکل گرفت. پس از شکل‌گیری س ت‌گاه‌های مجتمع، چارچوب‌های توافق بین انسان‌ها به وجود آمدند.
توافق؛ بیان‌کننده ارزش‌ها و منافع مشترک است و امکان عضویت در گروه‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند. از م ومات توافقات اجتماعی، وجود فضاهای دیدار و مشترک بین اعضای اجتماع است. این فضاها، مکان‌های عمومی هستند که ارزش‌های مشترک در آنها نگهداری می‌شوند.
س ت عمومی، پس از توافق اجتماعی و ایجاد مکان‌های عمومی معنی پیدا می‌کند. جنبه دیگر س ت، خلوت فرد است که یکی از ابزارهای شکل‌گیری و پرورش هویت فرد است. این شیوه س ت را می‌توان با توجه به فعالیت‌هایی که باید از دخ دیگران دور نگه داشته شوند، س ت خصوصی نامید. به طور کلی؛ آبادی، فضاهای شهری، فضاها و نهادهای عمومی و خانه همراه یکدیگر، محیط کل یا محل س ت (جایی که در آن س ت به صورت طبیعی، مجتمع، عمومی و خصوصی شکل می‌گیرد) را به وجود می‌آورند. س ت؛ بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض است.
 
۲-۲ معانی واژه س ت
واژه س ت به معنای اقامت و سکنی گزیدن بوده و در ادبیات ما معانی آرامش و تسکین رانیز دربردارد.
معنای این واژه در لغتنامه دهخدا چنین است:
س ت: اقامت و آرامش، س
س ت مفهومی گسترده‌تر از مسکن داشته و مجموعه‌ای از فعالیتهای فردی – جمعی از یک سو و فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی را از سوی دیگر دربر می‌گیرد.
 
مطالعات ویلا ۱۵۵ صفحه فایل وورد و  ۷۷ صفحه فایل پی دی اف و هفت نقشه اتوکد میباشد.
فهرست مطالب مطالعات ویلا و خانه های مس ی

پیشگفتار:
مقدمه:
فصل اول
کلیات

۱-۱ شناخت و معرفی موضوع:
الف) عنوان طرح :
خانه من
ب) علت انتخاب موضوع :
ج) هدف و ضرورت :
۱-۲ خانه :

فصل دوم
س ت،  مسکن، خانه

۲-۱ س ت
۲-۲ معانی واژه س ت
۲-۳ مفهوم س ت:
۲-۴ تاریخچه س ت
۲-۵ فلسفه س ت
۲-۶ مسکن
۲-۶-۱  مفهوم مسکن:
۲-۶-۲ محیط مس ی
۲-۶-۳ مسکن مطلوب
– توجه به انسان :
ـ امنیت و ایمنی :
ـ محرمیت : ـ آرامش :
ـ خلوت :
ـ امکان ارتباط با طبیعت
ـ میانه روی
ـ احترام به خانواده
۲-۶-۳-۱ عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن
الف- از نظر فرهنگی
ب- از نظر اقلیم
د- از نظر امنیت
ه- از نظر زیبایی
و- از نظر تکنولوژی
ز- از نقطه نظر روانی
۲-۷ خانه
۲-۷-۱ مفهوم خانه:
۲-۷- ۲سیری در تحول مفهوم خانه از دیروز تا امروز
-شفافیت
-حیاط
-مهت
-آبارسیایوان
-محوریت در فضا
-سلسله مراتب در فضا
-تقارن در فضامحرمیت در فضای خانه۲-۸ فرهنگ خانه: ریشه ها، کارکردها و الگوها
۲-۹ تاثیر فرایندها و تحولات فرهنگی معــــاصر بر خـــانه و مفهوم آن
۲-۹-۱ مدرنیته و تحول فرهنگ خانه
۲-۹-۲ امروزی شدن خانه
۲-۹-۳ عقلانی شدن خانه
۲-۹-۴ جهان/محلی شدن خانه
۲-۹-۵ فردی شدن خانه
۲-۹-۶  دمکراتیک شدن خانه
۲-۹-۷ رسانه ای شدن خانه
۲-۹-۸  بوروکراتیک شدن خانه
۲-۱۰ معماری همگام با زمان
۲-۱۱مفهوم خانه از دید من:
خانه چیست؟
به ر استی خانه چیست؟
۲-۱۲ نتیجه گیری فصل دوم:

 فصل سوم
 سیمای کلی شهر شیراز

۳-۱ سیر تحول تاریخی شیراز
۳-۲ شیراز در دوران بعد از انقلاب ی :
۳-۳ فرهنگ و بافت جمعیتی شیراز:
۳-۴ ساخت و ساز و الگوی فیزیکی شهر شیراز :
وضع عمومی ساخت و ساز در شهر شیراز :
افزایش سطح زیر بنا :
۳-۵ تراکم ساختمانی و بلند مرتبه سازی :

فصل چهارم
 بررسی نمونه های موردی

۴-۱ خانه آبشار
۴-۲ ویلا ساوا
۴-۳ خانه فولر

فصل پنجم:
 برنامه فیزیکی
استانداردهای طراحی ویلا

مقدمه :
نور:
شناسایی فرم:
احساس فضا:
بافت:
شکل:
رنگ:
استاندارد ها
سقف:
دیوار:
سقف:
حرارت و برودت:
پنجره:
درب ورودی
ک نت :
ـ انواع ک نت :
ابعاد ک نت :
اتاق پذیرایی :.
نور اتاق پذیرایی :
ارتباط اتاق پذیرایی باقسمتهای دیگرخانه :
کف پوش اتاق پذیرایی :
تزیین فضای پذیرایی :.
اتاق نشیمن :
نور :
کف فضای نشیمن :
وسایل گرمازا:
اتاق خواب :
ارتباط اتاق خواب با فضای خانه :.
نور در اتاق خواب :
تتخواب :
کمد :
دراور:
اتاق خواب کودک:
خصوصیات کلی اتاق کودک :
غذا خوری :
طراحی فضای غذاخوری :
تو :
تهویه مطلوب :
کاسه تو :
تخلیه تو :
رنگ تجهیزات تو :
محل استقرار تو :
ساختمان :

اطلاعات

پاو وینت خانه ای برای خانواده(درس طراحی معماری 2

 

تاریخ ایجاد 21/12/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 147 اسلاید   قیمت: 16000 تومان   حجم فایل: 4319 kb  تعدادمشاهده  1  


عرصه های مختلف در خانه
 
عرصه : به تعدادی از عملکردهای سازگار که با هم وابستگی دارند گفته می شود .
 
 با توجه به انواع نیازهای خانواده و افراد عام و تنوع فعالیتها و بخشهای مختلف، می توان خانه را به پنج عرصه تقسیم و بررسی کرد.
 
این پنج عرصه :
 
۱)عرصه زندگی خانوادگی
 
۲)عرصه زندگی خصوصی و فردی
 
۳)عرصه پذیرایی و مراسم
 
۴)عرصه خدمات
 
۵)عرصه فضاهای باز و حیاط
 
توجه: این عرصه ها ممکن است در طرح خانه از هم مستقل باشند و یا در استفاده از فضاهای موجود با هم اشتراک و تداخل داشته باشد.
 
شناخت عرصه های مختلف در خانه های مس ی
 
۱)عرصه زندگی خانوادگی :
 
شامل : فضاهای خصوصی از قبیل نشیمن خانوادگی و آشپزخانه و غذاخوری می باشد که امکان دور هم بودن را فراهم می سازد و بدون شک این عرصه مهم ترین بخش خانه و قلب زندگی خانوادگی می باشد.
 
۲)عرصه زندگی خصوصی و فردی :
 
شامل : اتاق های خواب و و کتاب خانه است و شرایط لازم برای زندگی شخصی افراد خانواده را فراهم می کند که این فضا دور از فضای پذیرایی مهمان طراحی می گردد .
 
۳)عرصه پذیرایی و مراسم :
 
شامل : اتاق پذیرایی و اتاق ناهار خوری و فضای ورودی است و برای برقراری ارتباط با فامیل و دوستان کاربرد دارد
 
۴)عرصه خدمات :
 
شامل : انباری و پارکینگ و.... می باشد وتسهیلات لازم را در اختیار سایر بخش های خانه قرارمی دهند .
 
۵)عرصه فضاهای باز و حیاط :
 
عرصه فضاهای باز و حیاط امکان زندگی در فضای باز و ارتباط با طبیعت را برای افراد خانواده تا‌مین   می کند . فضاهای باز و نیمه باز خانه بسته به اینکه در ترکیب با کدام یک از حوزه های خصوصی و خانوادگی یا عمومی قرار گیرند به دو دسته ی  عمومی و خصوصی تقسیم می شوند و بهترین راه  مواجه با دوگانگی فوق  پیش بینی یک حیاط کوچک مرتبط با حوزه های عمومی و یک حیاط بزرگ تر برای حوزه ی زندگی خصوصی و خانوادگی است .
 
 
 
این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و به صورت پاو وینت با فرمت ( ppt)به همراه تصاویر رنگی و توضیحات کامل وجامع و فهرست منابع در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )


کلمات کلیدی مرتبط:
عرصه های مختلف در خانه , ,عرصه : به تعدادی از عملکردهای سازگار که با هم وابستگی دارند گفته می شود . , , با توجه به انواع نیازهای خانواده و افراد عام و تنوع فعالیتها و بخشهای مختلف، می توان خانه را به پنج عرصه تقسیم و بررسی کرد. , ,این پنج عرصه : , ,۱)عرصه زندگی خانوادگی , ,۲)عرصه زندگی خصوصی و فردی ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی
مطالعات بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4181
 • مطالب مشابه: , پاو وینت, خانه ای, برای خانواده,(درس طراحی معماری 2
 • کلمات کلیدی: عرصه ,مس ی ,طراحی ,خانه ,مطالعات , ,مطالعات طراحی ,عرصه زندگی ,مجتمع مس ی , مطالعات ,طراحی مجموعه ,مطالعات طراحی مجموعه ,طراحی مجموعه مس ی ,طراحی م
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات پردیس مس ی

 

تاریخ ایجاد 24/10/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 120   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 17 kb  تعدادمشاهده  41  
أ

فهرست مطالب

مقدمه

چکیده

فصل اول: فصل اول : مبانی نظری

بخش اول : زیبایی شناختی

    - - 1 1 1 ارزشهای زیبایی شناسی  3

     - - 1 1 2 نظریه زیبایی شناسی  3

     - - 1 1 3 زیبایی شناسی نظری  4

     - - 1 1 4 زیبایی شناسی تجربی  4

     - - 1 1 5 رویکرد نظریه اطلاعات  5

     - - 1 1 6 رویکرد معنا شناسی  6

     - - 1 1 7 رویکرد نشانه شناسی  6

    - - 1 1 8 رویکرد روانشناسی زیست شناختی  6

   - - 1 1 9 زیبایی شناسی تجربی و نظریه طراحی محیط  6

   - - 1 1 11 رویکرد تجربی به زیبایی شناسی محیط  6

     - - 1 1 11 زیبایی شناسی فرمی  6

     - - 1 1 12 عناصر طراحی  6

     - - 1 1 13 بینظمی  6

     - - 1 1 14 نظریه گشت بیان  6

   - - 1 1 15 مشکلات مدل گشت زیبایی شناسی فرمی  6

     - - 1 1 16 تحقیقات تجربی اخیر  6

   - - 1 1 17 روزآمد ساختن نظریه زیبایی شناسی فرمی  6

ب

  - - 1 1 18 نگرشهای متفاوت فردی به کیفیات فرمی محیط ساخته شده  6

     - - 1 1 19 نتیجهگیری  6

بخش دوم: مفاهیم تأثیرگذار و مرتبط

    - - 1 2 1 محیط ساخته شده و رفتار انسان  7

   - - 1 2 2 جبریت محیط ، جبریت کالبدی ، جبریت معماری  9

   - - 1 2 3 مفاهیم بنیادین رابطه انسان و محیط ساخته شده  11

     - - 1 2 4 نتیجهگیری  11

   - - 1 2 5 مدلی برای نظریه محتوایی طراحی محیط  11

    - - 1 2 6 سودمندی ماتریس دانش  13

فصل دوم: شرح مسکن و برنامه فیزیکی و استانداردها وظوابط

بخش اول : شرح فضا

      - 2 1 مسکن  32

     - 2 2 تعریف مسکن  32

     - 2 3 محیط مس ی  32

    - 2 4 محیط مس ی از لحاظ کالبدی  32

    - 2 5 جهت و فاصله بین ساختمانها  32

    - 2 6 نتیجه گیری برای محیط کالبدی  32

     - 2 7 مسکن مطلوب چیست  32

    - 2 8 عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن  32

    - 2 9 عوامل مؤثر در مطلوبیت فضاهای خانه  32

  - 2 11 طراحی سایت مجتمع مس ی و نحوه جانمایی صحیح فضاها  32

    - 2 11 تنظیم اه و سیاستهای طراحی  32

ج

2 12 تعیین فضاها - –    کاربردهای مورد نیاز در سایت  32

بخش دوم: تراکم مس ی

2 2 1 تعیین استاندارد تراکم مس ی - - –    تراکم تجاری / اداری  33

     - - 2 2 2 شاخص تراکم مس ی  34

     - - 2 2 3 انواع تراکم  34

بخش سوم: اصول کلی طراحی

    - 2 3 اصول کلی طراحی واحدهای همسایگی  39

   - - 2 3 1 عناصر اصلی طراحی واحدهای همسایگی  39

    - - 2 3 2 گونه بندی طرح یک بلوک شهری  39

    - - 2 3 3 گونه بندی طرح بن بست  39

    - - 2 3 4 گونه بندی نحوه اتصال ساختمانها  41

     - - 2 3 5 تنوع طرح گونه متصل  41

   - - 2 3 6 ترکیب گونه بندی معابر و گونه بندی طرح بلوک شهری  41

    - - 2 3 7 جهت و فاصله بین ساختمان ها  41

بخش چهارم استانداردهای حاکم و برنامه فیزیکی

     - - 2 4 1 برنامه فیزیکی  44

    - - 2 4 2 محیط مس ی از لحاظ کالبدی  47

     - - 2 4 3 فضاهای خصوصی  48

     - - 2 4 4 فضاهاینشیمن  49

   - - 2 4 5 ظوابط و استانداردهای ساختمان ها ی مس ی  51

فصل سوم: شناخت موقعیت شهر و منطقه مورد طراحی

د

بخش اول : همدان شناسی

     - - 3 1 1 موقعیت و وسعت  54

    - - 3 1 2 آب و هوای استان همدان  54

     - - 3 1 3 ناهمواریها  54

    - - 3 1 4 ز له شناسی منطقههمدان  55

    - - 3 1 5 تقسیمات کشوری استان همدان  55

    - - 3 1 6 منابع طبیعی و پوشش گیاهی  56

     - - 3 1 7 نتیجهگیری  56

بخش دوم: جهت ساختمان واقلیم

    - - 3 2 1 جهت ساختمان در رابطه با اقلیم  61

     - - 3 2 2 فشار بخار  63

   - - 3 2 3 میزان تغیرات درجه حرارت و ریزش های جوی  63

      - - 3 2 4 بادها  63

     - - 3 2 5 زاویه تابش  64

     - - 3 2 6 موقعیت و زوایای تابش  65

   - - 3 2 7 موقعیت همدان در تقسیمات حوزه اقلیمی ایران  67

     - - 3 2 8 نکات طراحی اقلیمی  67

     - - 3 2 9 پیش بینی ساختمان  68

    - - 3 2 11 ایجاد کوران در فضاهای داخلی  69

فصل چهارم : تحلیل سایت

بخش اول : تحلیل سایت

     - - 4 1 1 دلیل انتخابسایت  71

     - - 4 1 2 جانمایی و وسعت  71

ه

   - - 4 1 3 نحوه قرار گیری سایت در مقابل عوامل جوی  74

     - - 4 1 4 مسیر و محور در سایت  75

فصل پنجم : نمونه های مشابه داخلی و خارجی

     - 5 1 مجتمع مس ی باغ ونک  78

    - 5 2 مجتمع مس ی زیتون)اصفهان(  78

     - 5 3 برج مس ی لیما  78

    - 5 4 برج مس ی مزرعه عمو سندیگو  78

فصل ششم : نقشه ها

    - - 6 1 برج مس ی مزرعه عمو سندیگو  78

فصل هفتم : سازه

      - 7 1 سازه  78

    - 7 2 سیستم های سازه ای با عملکرد ارتفاعی  78

فصل هشتم : تأسیسات

     - 8 1 تأسیسات  78

      منابع و مآخذ  78__


کلمات کلیدی مرتبط:
پایان نامه پردیس مس ی , مطالعات پردیس مس ی , رساله و پایان نامه معماری , , رایگان پایان نامه معماری، رساله معماری، طرح نهایی معماری ,چکیده ,فصل اول: فصل اول : مبانی نظری ,بخش اول : زیبایی شناختی , - - 1 1 1 ارزشهای زیبایی شناسی 3 , - - 1 1 2 نظریه زی,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4182
 • مطالب مشابه: ,مطالعات, پردیس, مس ی
 • کلمات کلیدی:      ,مس ی ,طراحی , ,مطالعات ,زیبایی ,مجتمع مس ی ,زیبایی شناسی ,مطالعات طراحی , مطالعات ,گونه بندی ,مطالعات طراحی مجموعه ,طراحی مجموعه مس ی ,مطالع
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اصول و مبانی طراحی ساختمان های مس ی

 

تاریخ ایجاد 17/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 16 برگ ورد   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 373 kb  تعدادمشاهده  13  


 چکیده:
 
امروزه ابعاد فضاهای داخلی واحدهای مس ی به‌طور کلی و بخصوص برای اقشار معینی از جامعه میل به کاهش کرده است. با کوچک شدن مسکن، بسیاری از نیازهای جاری زندگی، امکان تجلی در فضای محدود خصوصی واحد مس ی را نمی‌یابند و طبیعی است که به بیرون از این فضا سرریز ‌شوند. همین‌جاست که فضای نیمه خصوصی، نیمه عمومی و عمومی اهمیت و کارکرد جدی خود رامی‌یابند. این‌ فضاها در مجموعه‌های مس ی کوچک می‌باید از حداکثر امکانات برخوردار شوند. از آنجاییکه در اغلب موارد این امکانات وسعت منطقی مورد نیاز را نیافته، این فضا ها به‌طور جدی نیازمند تعریف مناسب خود می‌گردند. بدین منظور مقاله حاضر به تعریف مبانی و اصول طراحی فضاهای عمومی محیط مس ی می‌پردازد.
 
فضاهای عمومی بخش‌هایی از محیط مصنوع‌اند که حجم م ن کالبد ساخته شده را می‌کنند و می‌توانند از عناصر طبیعی یا تشکیل شده و چشم انداز زیبا، جذاب و دلپذیری داشته باشند. این فضاها با جلب مردم به خود سبب ایجاد تعلق‌خاطر و سرزندگی محیط می‌شوند. فضاهای عمومی می توانند به نیازهای اساسی استفاده‌کنندگان خود پاسخ دهند و در ایجاد محیط مس ی مطلوب نقش مهمی را ایفا کنند. ازآنجایی‌که اغلب در طراحی، بدون در نظر گرفتن گستره فعالیت‌های جمعی نان، صرفاٌ به خلق احجام بدون توجه به نیاز کاربران پرداخته می‌شود، فضاهای باز عمومی خالی از فعالیت هستند و به پس‌ماندة بخش‌های ساخته شده تبدیل شده‌اند. بیشتر فضاهای عمومی رضایت نان را برآورده نمی‌سازند و  برای آنان محیط هایی نا امن و ناخوشایند پدید می‌آورند.
 
چون مکان بروز فعالیت، فضای عمومی است، می‌توان با خلق فضاهای مطلوب امکان ظهور فعالیت‌های متنوع‌تری را فراهم کرد که به سرزندگی محیط مس ی بینجامند. فضاهای باز عمومی برای رفع نیازهای نان، یا استفاده‌کنندگان از آنها طراحی می‌شوند، از این‌رو در مرحله اول، به مطالعه نیازهای افراد در این فضاهاپرداخته می‌شود. پس از بررسی فعالیت‌ها در فضاهای عمومی، مکان و فضای بروز این فعالیت‌ها به بحث و بررسی گذاشته شده و مبانی برنامه‌ریزی و طراحی فضای عمومی تبیین می‌شود.
 
 
 
سایر عناوین موجود
 
 
 
واژه های کلیدی3
 
مقدمه :3
 
اصل پیوستگی فضایی :4
 
اصل همپیوندی عناصر شهری و واحدهای مس ی :4
 
اصل محصور فضا یا محصوریت :4
 
حکم اول :  فضای شهر چهارگوش (مربع) و هر چهار ضلع آن با یکدیگر برابر باشد.6
 
حکم دوم :  زمین به سه قسمت تقسیم شود.6
 
طراحی ساختمان های مس ی در چین :9
 
الگوی کلی خانه سازی lilong12
 
ورودی و نقش آن در بهبود کیفیت فضایی13
 
بررسی نظام ساختاری lilong14
 
مطالعه lilong بر مبنای تئوری مکان15
 
 
 
منابع و ماخذ :
 
 1 – ماهنامه معماری ایران و جهان ، شماره 44 ، ص36 ، گردآورنده : حسین رجبی 1388
 
2 – فصلنامه راه و ساختمان ، شماره 41 ، ص20 ، نویسنده : محمد علی عظیمی ،


کلمات کلیدی مرتبط:
چکیده: , ,امروزه ابعاد فضاهای داخلی واحدهای مس ی به‌طور کلی و بخصوص برای اقشار معینی از جامعه میل به کاهش کرده است. با کوچک شدن مسکن، بسیاری از نیازهای جاری زندگی، امکان تجلی در فضای محدود خصوصی واحد مس ی را نمی‌یابند و طبیعی است که به بیرون از این فضا سرریز ‌شوند. همین‌جاست که فضای نیمه خصوصی،,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4183
 • مطالب مشابه: اصول, و ,مبانی طراحی, ساختمان های, مس ی
 • کلمات کلیدی: مس ی ,فضاهای ,عمومی ,طراحی ,فضای ,محیط ,مجتمع مس ی ,فضاهای عمومی ,مطالعات طراحی ,محیط مس ی ,واحدهای مس ی ,طراحی مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی مجتمع ,جا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی- تأثیر فرهنگ بومی بر مجتمع های مس ی با طرح موردی (خاماچیلار) - رشته معماری

 

تاریخ ایجاد 19/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 75 برگ ورد 164 اسلاید پاور   قیمت: 20000 تومان   حجم فایل: 11420 kb  تعدادمشاهده  2  


 
فهرست مطالب
چکیده:    1
مقدمه:    2
فصل اول:    3
مطالعات در مورد چگونگی نحوه تأثیر  فرهنگ خوی در مجتمع های مس ی    3
فرهنگ چیست ؟    4
چگونگی فرهنگ خوی؟    5
مجتمع مس ی    25
علت ایجاد مجتمع های مس ی    25
نقش و جایگاه کنونی مجتمع های مس ی    27
زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در مجتمع های مس ی    27
نقش و جایگاه کنونی معماری خانه    28
نمونه موفق مجتمع مس ی 112 واحدی در شهرک ولیعصر خوی    32
فصل دوم:    33
تهیه برنامه فیزیکی طرح و لیست کلیه فضاهای مورد نیاز و مطالعه قوانین و استاندارد های هر فضا و ارتباطات بین آنها    33
مقدمه:    34
ضوابط و مقررات کلی احداث مجتمع های مس ی:    38
تعیین متراژ زیربنای مجتمع مس ی    40
متراژ فضاها بر حسب متر مربع    41
فصل سوم:    55
تجزیه و تحلیل سایت انتخ (خاماچیلار) در مقیاس د و تعیین کلیه عوامل که ممکن است به نحوی در طرح شما تأثیر گذار باشد    55
مراحل اصلی طراحی و تجزیه و تحلیل یک سایت مس ی      56
خاماچیلار:    59
فصل چهارم:    65
روند طراحی    65
مطالعات اولیه طرح جامع و تفصیلی شهر خوی در دو مرحله شامل:    66
فرایند ایجاد مجموعه مس ی:    67
شناخت :    68
فصل پنجم:    75
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات طراحی , تأثیر فرهنگ بومی , بر مجتمع های مس ی ,با طرح موردی (خاماچیلار ,) - رشته معماری3 ,مطالعات در مورد , چگونگی نحوه تأثیر , فرهنگ خوی در مجتمع های مس ی 3 ,فرهنگ چیست ؟ 4 ,چگونگی فرهنگ خوی؟ 5 ,مجتمع مس ی 25 ,علت ایجاد مجتمع های مس ی 25 ,نقش و جایگاه کنونی مجتمع های مس ی 27 ,زیب,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات پردیس مس ی
بررسی دگرگونی‌ها، تحولات ساختار ساختمان‌های مس ی شهر متأثر از فرهنگ و اقلیم منطقه
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی

اطلاعات

مطالعات طراحی و معماری ویلا

 

تاریخ ایجاد 20/10/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 110 برگ ورد   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 4953 kb  تعدادمشاهده  3  


پیشگفتار
 
1-1- مقدمه
 
1-2- بیان مسأله
 
1-3- فرضیه‌ها
 
2) علت انتخاب موضوع 
 
2-1- تعریف س ت
 
2-2- مفهوم س ت
 
2-3- فلسفه س ت
 
2-4- تعریف مسکن
 
2-5- عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن
 
2-6- تعریف خانه
 
2-6-1- خانه و خانواده 
 
2-7- تاریخچه ویلا
 
2-8- نتیجه‌گیری
 
3-1- مقدمه
 
3-2- منابعانرژی
 
3-3- سامانه فتوولتاییک
 
3-4- شیشه‌های نانو
 
3-5- چوب پنبه
 
3-6- ناودان هوشمند
 
3-7- سازه بتنی
 
4-1- بررسی ساختار خانه در معماری مدرن
 
4-2- علایق افراد و نیاز به فضاهایی که دارند
 
4-3- ج برنامه فیزیکی
 
6-1- استان مازندران :(کرانه جنوبی دریای خزر)
 
6-2- بررسی و شناخت شهرستان نوشهر به عنوان بستر طرح
 
6-3- موقعیت جغرافیایی
 
6-4- جمعیت
 
6-5- طراحیاقلیمی
 
6-6- اقلیم معتدل و مرطوب
 
6-6-1- ویژگی‌های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب
 
6-6-2-بافت شهری
 
6-6-3- جهت استقرار ساختمان
 
6-6-4- فرم کالبدی ساختمان
 
6-7- طراحی
 
6-8- سایت آنالیز
 
 
 
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله ویلا ,مطالعات,پروژه ویلا ,پروپوزال ویلا ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه ویلا ,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی ویلا , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی ویلا ,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری, رساله معماری, پرو,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4185
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی, معماری ویلا
 • کلمات کلیدی: معماری , ,مطالعات ,طراحی ,ویلا ,مس ی ,مطالعات طراحی , مطالعات ,معماری ,پایان نامه ,مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی مجتمع ,طراحی مجتمع مس ی , مطالعات طراح
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی پردیس مس ی - رساله طراحی پردیس مس ی

 

تاریخ ایجاد 10/08/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 134 برگ ورد   قیمت: 18000 تومان   حجم فایل: 12717 kb  تعدادمشاهده  10  


مطالعات پردیس مس ی
فهرست مطالب
مقدمه
چکیده
فصل اول: فصل اول : مبانی نظری
بخش اول : زیبایی شناختی
1-1-1 ارزشهای زیبایی شناسی    3
2-1-1 نظریه زیبایی شناسی    3
3-1-1 زیبایی شناسی نظری    4
4-1-1 زیبایی شناسی تجربی    4
5-1-1 رویکرد نظریه اطلاعات    5
6-1-1 رویکرد معنا شناسی    6
7-1-1 رویکرد نشانه شناسی    6
8-1-1 رویکرد روانشناسی زیست شناختی    6
9-1-1 زیبایی شناسی تجربی و نظریه طراحی محیط    6
10-1-1 رویکرد تجربی به زیبایی شناسی محیط    6
11-1-1 زیبایی شناسی فرمی    6
12-1-1 عناصر طراحی    6
13-1-1 بی‌نظمی    6
14-1-1 نظریه گشت بیان    6
15-1-1 مشکلات مدل گشت زیبایی شناسی فرمی    6
16-1-1 تحقیقات تجربی اخیر    6
17-1-1 روزآمد ساختن نظریه زیبایی شناسی فرمی    6
18-1-1 نگرش‌های متفاوت فردی به کیفیات فرمی محیط ساخته شده    6
19-1-1 نتیجه‌گیری    6
 
بخش دوم: مفاهیم تأثیرگذار و مرتبط
1-2-1 محیط ساخته شده و رفتار انسان    7
2-2-1 جبریت محیط ، جبریت کالبدی ، جبریت معماری    9
3-2-1 مفاهیم بنیادین رابطه انسان و محیط ساخته شده    10
4-2-1 نتیجه‌گیری    11
5-2-1 مدلی برای نظریه محتوایی طراحی محیط    11
6-2-1 سودمندی ماتریس دانش    13
فصل دوم: شرح مسکن و برنامه فیزیکی و استانداردها وظوابط
بخش اول : شرح فضا
1-2 مسکن    32
2-2 تعریف مسکن    32
3-2 محیط مس ی    32
4-2 محیط مس ی از لحاظ کالبدی    32
5-2 جهت و فاصله بین ساختمانها    32
6-2 نتیجه گیری برای محیط کالبدی    32
7-2 مسکن مطلوب چیست    32
8-2 عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن    32
9-2 عوامل مؤثر در مطلوبیت فضاهای خانه    32
10-2 طراحی سایت مجتمع مس ی و نحوه جانمایی صحیح فضاها    32
11-2 تنظیم اه و سیاستهای طراحی    32
12-2 تعیین فضاها – کاربردهای مورد نیاز در سایت    32
 
بخش دوم: تراکم مس ی
 
1-2-2 تعیین استاندارد تراکم مس ی – تراکم تجاری / اداری    33
2-2-2 شاخص تراکم مس ی    34
3-2-2 انواع تراکم    34
بخش سوم: اصول کلی طراحی
3-2 اصول کلی طراحی واحدهای همسایگی    39
1-3-2 عناصر اصلی طراحی واحدهای همسایگی    39
2-3-2 گونه بندی طرح یک بلوک شهری    39
3-3-2 گونه بندی طرح بن بست    39
4-3-2 گونه بندی نحوه اتصال ساختمانها    40
5-3-2 تنوع طرح گونه متصل    40
6-3-2 ترکیب گونه بندی معابر و گونه بندی طرح بلوک شهری    40
7-3-2 جهت و فاصله بین ساختمان ها    41
بخش چهارم استانداردهای حاکم و برنامه فیزیکی
1-4-2 برنامه فیزیکی    44
2-4-2 محیط مس ی از لحاظ کالبدی    47
3-4-2 فضاهای خصوصی    48
4-4-2 فضاهای‌نشیمن    49
5-4-2 ظوابط و استانداردهای ساختمان ها ی مس ی    50
فصل سوم: شناخت موقعیت شهر و منطقه مورد طراحی
بخش اول : همدان شناسی
1-1-3 موقعیت و وسعت    54
2-1-3 آب و هوای استان همدان    54
3-1-3 ناهمواریها    54
4-1-3 ز له شناسی منطقه‌همدان    55
5-1-3 تقسیمات کشوری استان همدان    55
6-1-3 منابع طبیعی و پوشش گیاهی    56
7-1-3 نتیجه‌گیری    56
بخش دوم: جهت ساختمان واقلیم
1-2-3 جهت ساختمان در رابطه با اقلیم    60
2-2-3 فشار بخار    63
3-2-3 میزان تغیرات درجه حرارت و ریزش های جوی    63
4-2-3 بادها    63
5-2-3 زاویه تابش    64
6-2-3 موقعیت و زوایای تابش    65
7-2-3 موقعیت همدان در تقسیمات حوزه اقلیمی ایران    67
8-2-3 نکات طراحی اقلیمی    67
9-2-3 پیش بینی ساختمان    68
10-2-3 ایجاد کوران در فضاهای داخلی    69
فصل چهارم : تحلیل سایت
بخش اول : تحلیل سایت
1-1-4 دلیل انتخاب‌سایت    71
2-1-4 جانمایی و وسعت    71
3-1-4 نحوه قرار گیری سایت در مقابل عوامل جوی    74
4-1-4 مسیر و محور در سایت    75
فصل پنجم : نمونه های مشابه داخلی و خارجی
 
1-5 مجتمع مس ی باغ ونک    78
2-5 مجتمع مس ی زیتون(اصفهان)    78
3-5 برج مس ی لیما    78
4-5 برج مس ی مزرعه عمو سندیگو    78
فصل ششم : نقشه ها
-1-6برج مس ی مزرعه عمو سندیگو    78
فصل هفتم : سازه
1-7 سازه    78
2-7 سیستم های سازه ای با عملکرد ارتفاعی    78
فصل هشتم : تأسیسات
1-8 تأسیسات    78
منابع و مآخذ    78
 
فصل اول:
مبانی نظری
بخش اول : زیبایی شناختی
ارزشهای زیبا شناختی و محیط ساخته شده 
1-1-1 ارزشهای زیبایی شناسی
-    واژه زیبایی شناسی را در سال 1750 ال اندر بلوم گارتن برای بیان مفهوم سلیقه در هنرهای زیبا ابداع کرد . اگرچه این واژه به مفاهیم مربوط به ادراک ربط دارد ، بلوم گارتن از آن در ادراک زیبایی شعر ، نقاشی و مجسمه سازی استفاده کرد . امروزه این واژه هم در بحث‌هایی محتوایی و هم در جنبه‌هایی رویه‌ای چون ساختمان و طراحی اثاث ، وسایل خانه و غیره به کار می‌رود . (1)
از قرن ها پیش به موازات پرداختن به زیبایی شناسی در مباحث فلاسفه ، هنرمندان و معماران ، جستجو برای تدوین علم اثباتی زیبایی شناسی نیز جریان داشته است . طی صد سال گذشته ، رشته زیبایی شناسی تجربی رشد زیادی کرده است . در این سالها در مورد زیبایی شناسی نوشته‌هایی از فلاسفه ، روان شناسان و هنرمندان و حتی افراد حرفه‌ای که با طراحی محیط سروکار دارند به جای مانده است . هدف این افراد درک موجبات لذت و چرایی آن بوده است . این جستجو مسیرهای مختلفی را طی کرده است. (1)
درک کامل مفهوم زیباشناسی مشکل است ، ‌ولی فهم اولیه عوامل مؤثر در ادراک خوش‌آیند بودن محیط امکان پذیر است. نقش این عوامل پیچیده تر از «سودمندی» یا «نتایج ابزاری» فهم محیط است. نقش فیلسوفان نظری و زیبایی شناسان تجربی در فصل هفدهم کتاب مورد بحث قرار گرفته است. بحث این فصل این است که تقسیم بندی جورج سانتایانا از زیبایی شناسی تحت عنوان زیبایی شناسی حسی ، فرمی و نمادین هنوز معتبر است(1)
در مورد زیبایی شناسی حسی دانش کمی وجود دارد. تحلیل‌های موجود بشدت ذهنی و درونی اند. تنها انی که به این موضوع علاقه نشان می‌دهند طراحان محیط یا رفتارشناسان هستند . طراحی محیط به طور سنتی با زیبایی شناسی فرمی و نمادین سروکار داشته است ، به همین دلیل به ان دو مورد در این کتاب بیشتر پرداخته شده است. این توجه، به معنای این نیست که اهمیت زیبایی شناسی حسی کمتر است ، بلکه تنها نشان دهنده عدم وجود دانش کافی در مورد آن می‌باشد. (1)
موضوع زیبایی شناسی فرمی ارزشهای اشکال  و سازه‌های محیط است . این توجه به فرم اشکال ، نوعی تجمل‌گرایی ادراکی است. این که احساس لذت از درک بعضی از الگوها ، تناسبات و اشکال مبنایی زیست شناختی دارد یا نه ، از مباحث زیبایی شناسی فرمی است. اگر این درک به جای مبنی زیست شناختی ، براساس منطق فکری خودآگاه و آزمون الگوهای محیط به دست آید ، قرار دادن نیازهای شناختی در بالاترین سطح مدل سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو ، منطقی است. (1)
در قرن بیستم میلادی مبانی اثباتی زیبایی شناسی فرمی پیشرفت زیادی داشته ولی به روشنی تدوین نشده‌ است. اساس این پیشرفت نظریه گشت ادراک بوده است . نظریه‌های جدیدتر ادراک ، از یک سو با نظریه گشت در چالش بوده‌‌اند و از سوی دیگر به غنای بیشتر آن کمک کرده‌اند. (1)
زیبایی شناسی نمادین با معانی داعی کننده و لذت بخش محیط سروکار دارد . این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه رفتارشناسان قرار گرفته است . در اعتبار تحقیقات انجام شده در این حوزه ابهاماتی وجود دارد. با این حال معرفی زمینه‌های اصلی پژوهش و تبیین نقش آنها در تدوین نظریه طراحی محیط امکان پذیر است. (1)
بعضی ا زپژوهشگران معتقدند که ، برخلاف طراحان حرفه‌ای که به زیبایی شناسی فرمی توجه بیشتری دارند ، مردم محیط را بخاطر نمادها و قابلیت تأمین فعالیت‌ها تحسین می‌کنند. بعضی از زیبایی شناسان در ضرورت مبحثی تحت عنوان زیبایی شناسی فرمی تردید دارند. در این مورد ، ممکن است طراحان ، ‌زبانی را ابداع کرده باشند که فقط طراحان دیگر و متخصصی آن را درک کنند . زیبایی شناسی نمادین با لذتی که از پیشینه ذهنی مردمی و یا ذهنیتی که از پیکره بندی و ویژگیهای محیط ساخته شده ایجاد می‌شود سروکار دارد. (1)
2-1-1 نظریه زیبایی شناسی
طراحان داخلی ،‌معماران ، معماران محیط و منظر و طراحان شهری در طول زمان زمینه تجربیات زیباشناختی را برای دیگران فراهم می‌آورند. یکی از مواردی که در طراحی امروز نیاز به موضع گیری دارد ، این است که این «دیگران» چه انی باید باشند. هم طراحان حرفه‌ای و هم افراد غیرحرفه‌ای معتقدند که ، ‌طراحان برای ب جایگاه و موقعیت مناسب در میان همکارانشان طراحی می‌کنند. باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر حفظ این جایگاه حرفه‌ای ، هدف دیگر طراحی آفرینش اثر زیبا یا خوشایند است. این که چه چیز در محیط‌های ساخته شده و طبیعی زیبا به نظر می‌رسد همیشه بحث برانگیز بوده‌است، ولی نه به شکلی که راسکین بیان کرده است:
این وظیفه زیبایی شناسی است که به شما نشان دهد ( اگر قبلاً نمی‌دانستید ) که مزه و رنگ یک هلو زیبا و دلپذیر است ؛ و ثابت کند ( اگر اثبات پذیر باشد و شما کنجکاوی دانستن آن را داشته باشید) که چرا این گونه است. (1)
با این حال هنوز این تعریف از تعاریف خوب زیبایی شناسی باقیمانده است. یکی از انگیزه‌های مطالعه‌زیبایی شناسی نسبی بودن ترجیحات و سلیقه‌های انسان است. همان گونه که مزه و رنگ هلو مورد علاقه همه نیست، در مورد بناهای ساخته شده نیز سلیقه‌های متفاوتی وجود دارد. (1)


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله پردیس مس ی,مطالعات,پروژه پردیس مس ی,پروپوزال پردیس مس ی,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه پردیس مس ی,معماری, رایگان,طراحی پردیس مس ی, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی پردیس مس ی,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معم,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
مطالعات طراحی برج مس ی با رویکرد معماری پایدار و استفاده از فناوری مصالح هوشمند
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی
رساله طراحی محله با رویکرد­ طبیعت­

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4159
 • مطالب مشابه: مطالعات ,طراحی ,پردیس, مس ی , رساله ,طراحی پردیس مس ی
 • کلمات کلیدی: مس ی ,زیبایی ,طراحی ,شناسی ,محیط ,مطالعات ,زیبایی شناسی ,مطالعات طراحی ,پردیس مس ی ,مجتمع مس ی , مطالعات ,طراحی پردیس مس ی ,طراحی مجموعه مس ی ,طراح
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی مسکن

 

تاریخ ایجاد 14/08/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 92 برگ ورد   قیمت: 9500 تومان   حجم فایل: 16401 kb  تعدادمشاهده  12  


92 صفحه فایل word به همراه شکل و نمودار
بخش اول 
بیان مساله 
هدف 
مسکن مطلوب
خصوصیات کالبدی مسکن مطلوب
ویژگی های مسکن مطلوب 
یژگی های کیفی مسکن 
معماری جدید نتیجه ای از سازه جدید است 
ابداع و نوآوری در آینده 
تکنولوژی
تکنولوژی ساختمان 
انقل ترین جنبه تکنولوژی  پویای آن است 
انواع روشهای ساختمان سازی به پنج دسته تقسیم می شود: 
ساختمان سازی معمولی یا متداول 
ساختمان سازی متداول پیشرفته 
ساختمان سازی صنعتی 
ساختمان سازی با قطعات پیش ساخته 
تولید صنعتی ساختمان 
تاریخچه پیش سازی و تولید صنعتی ساختمان
مزایای پیش سازی
معایب پیش سازی 
سیستمهای پیش سازی 
معرفی سیستم های پیش سازی 
انواع سیستم به لحاظ انعطاف پذیری در کاربرد قطعات 
الف ) سیستم پیش سازی بسته: 
ب ) سیستم پیش سازی باز : 
انواع سیستمهای پیش سازی از نظر وزن قطعات 
الف ) سیستمهای سنگین 
ب ) سیستمهای سبک: 
انواع سیستم های اسکلتی
الف ) سیستمهای قاب سطح
تاریخچه و سیر تکاملی م ه ابعاد ساختمانی و هماهنگی م ار 
تعریف هماهنگی ابعاد در ساختمان 
اهمیت م ه ابعاد و اندازه ها و کاربرد آنها در ساختمان 
اصول و قواعد هماهنگی م ار و هماهنگی ابعاد
پایه basic module 
شرایط عمومی 
شرایط محلی 
اندازه م پایه برای ایران 
وضعیت کنونی پیش ساخته ها در رابطه با م اسیون
طراحی م ار 
نتیجه گیری : 
م پایه 
م های کلان افقی 
م کلان عمودی 
م های د 
مسکن راحت و ایده آل 
بخش سوم 
مطالعات تکمیلی 
مسکن و مدرنیسم
تغییر پذیری
مسکن قابل انعطاف 
منازل قابل تغییر 
تغییر پذیری چیست؟
دگرگونی های خانوادگی 
تحلیل یک واحد 70 متری 
ویژگی اجزاء یک فضای مس ی


کلمات کلیدی مرتبط:
92 صفحه فایل word به همراه شکل و نمودار ,بخش اول ,بیان مساله ,هدف ,مسکن مطلوب ,خصوصیات کالبدی مسکن مطلوب ,ویژگی های مسکن مطلوب ,یژگی های کیفی مسکن ,معماری جدید نتیجه ای از سازه جدید است ,ابداع و نوآوری در آینده ,تکنولوژی ,تکنولوژی ساختمان ,انقل ترین جنبه تکنولوژی پویای آن است ,انواع روش,
مقالات مرتبط در این دسته
طراحی مس ی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات مجتمع مس ی با رویکرد رعایت واحدهای همسایگی
رساله طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی
پاو وینت مطالعات عمومی مسکن

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4160
 • مطالب مشابه: مطالعات, طراحی ,مسکن
 • کلمات کلیدی: مسکن ,سازی ,ساختمان ,مطالعات ,سیستم ,م ,ساختمان سازی ,مسکن مطلوب ,تولید صنعتی ,ترین جنبه ,انقل ترین ,مسکن مطلوب ویژگی ,مطلوب خصوصیات کالبدی ,مسکن
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات طراحی شهرک مس ی ۱۶۰ صفحه ،همراه با نقشه های کامل اتوکدی

 

تاریخ ایجاد 14/05/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: ۱۶۰ صفحه ،همراه با نقشه های کامل اتوکدی   قیمت: 20000 تومان     تعدادمشاهده  1  


 فصل اول:اقلیم
 
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱
 
۱-۱- تقسیمات اقلیمی ایران…………………………………………………………………………………………….. ۲
 
۱-۱-۱ پهنه بندی اقلیمی ایران………………………………………………………………………………………………… ۲
 
۱-۱-۲- گروه اقلیمی نیمه بیابانی………………………………………………………………………………………. ۲ 
 
۱-۱-۳- مشخصات اقلیمی تهران………………………………………………………………………… ۲
 
۱-۱-۴- توزیع مکانی بارش در استان تهران……………………………………………………………………………… ۲
 
۱-۱-۵- دما……………………………………………………………………….. ۳
 
۱-۱-۶- جهت استقرار ساختمان……………………………………………………………………………………….. ۳
 
۱-۱-۷ کروکی روش های طراحی بااقلیم……………………………………………………. ۳ 
 
۱-۲-۱ موقعیت جغرافیایی تهران…………………………………………………………………………….. ۳  
 
۱-۲-۲ ساختار کالبدی…………………………………………………………………………………….. ۴
 
۱-۲-۳-دما و رطوبت:………………………………………………………………………………………………………۵
 
۱-۲-۴ بارندگی:…………………………………………………………………………………………………………….۵
 
۱-۲-۵ باد:……………………………………………………………………………………………………….۶
 
۱-۲-۶ تابش:…………………………………………………………………………………………………………………………۷
 
أ‌
 
 
 
 
 
۱-۲-۷ شرایط حرارتی در فضاهای آزاد:………………………………………………………………………………………………………………………….۸
 
۱-۲-۸ شرایط حرارتی در فضاهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….۹
 
۱-۲-۹ روزهای یخبندان……………………………………………………………………………………………………..۱۰  
 
۱-۲-۱۰ بررسی و نتیجه گیری از آمار های جغرافیایی و اقلیم شهر تهران………………………………………………………………….۱۰
 
۱-۲-۱۱ تعیین جهت بنا:………………………………………………………………………………………..۱۰
 
۱-۲-۱۲ تاثیرات جهات وزش باد در استقرار ساختمان…………………………………………………………………………………………………۱۱
 
۱-۲-۱۳تاثیر زاویه ی تابش خورشید بر فاصله ی ساختمان ها از یکدیگر………………………………………………………………….۱۱
 
۱-۲-۱۴ فضاهای باز……………………………………………………………………………………۱۲
 
۱-۳-۱ موقعیت طبیعی…………………………………………………………………………………………۱۲
 
۱-۴-۱موقعیت اقلیمی…………………………………………………………………………………………………۱۲
 
۱-۴-۲ وضعیت توپوگرافی………………………………………………………………………………………………..۱۳
 
۱-۴-۳ آب های سطحی…………………………………………………………………………………………………۱۳
 
۱-۴-۴ سیمای طبیعی و کالبدی………………………………………………………………………..۱۴
 
۱-۴-۵ پهنه ی خط زمین لرزه در تهران:…………………………………………………………………..۱۶
 
۱-۵-۱ موقعیت تاریخی استان………………………………………………………………………………………………………۱۶
 
۱-۵-۲- عهد صفویان…………………………………………………………………………………………………۱۷
 
۱-۵-۳ دوره قاجاریه…………………………………………………………………………………………۱۷
 
۱-۵-۴ تغییرات جمعیتی……………………………………………………………………………………………………۱۸
 
۱-۵-۵ ساختار جمعیت……………………………………………………………………………………………………….۲۳
 
۱-۵-۶ مشخصات ایستگاه های هواشناسی تهران………………………………………………………………..۱۹
 
۱-۶-۱ معماری همساز با اقلیم(نتیجه گیری……………………………………………………………………..۲۹
 
۱-۶-۲ انتخاب فرم و جهت ساختمان در رابطه با اقلیم…………………………………………………………..۳۲
 
منابع فصل…………………………………………………………………………………………………۳۳
 
فصل دوم س ت و فراغت
 
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………۳۴
 
۲-۱- تعاریف ………………………………………………………………………………………۳۵
 
۲-۱-۱- تعاریف و مفاهیم مسکن …………………………………………………………………………………۳۶
 
۲-۱-۲- مفهوم س تگاه در برابر مسکن ………………………………..۳۷
 
۲-۳- نگاه های مختلف به مسکن …………………………………………………………….۳۸
 
۲-۳-۱- ابعاد اجتماعی مسکن …………………………………………………………………………۳۹
 
۲-۳-۲- ابعاد اقتصادی مسکن ……………………………………………………………………………………۴۰
 
۲-۳-۳- مسکن حداقل  …………………………………………………………………..41
 
۲-۳-۴- طبقه بندی نیازها ………………………………………………………………………..۴۲
 
۲-۳-۵- محیط مس ی …………………………………………………………………………………….۴۳
 
۲-۳-۶ محیط پیرامون مسکن ………………………………………………………………….۴۳
 
۲-۴- بررسی س ت در دیدگاههای معاصر غرب ………………………………………………………۴۴
 
۲-۴-۱- و رگروپیوس ………………………………………………………………………………………..۴۴
 
۲-۴-۲- لوکوربوزیه و معماران جهانی …………………………………………………………………۴۵
 
ت‌
 
 
 
۲-۴-۳- منشور آتن و س ت در ای مدرن ………………………………………….۴۶
 
منابع……………………………………………………………………………………………..۴۹
 
فصل سوم – حریم و خانه
 
۳-۱-  حریم و خانه (مقدمه) ……………………………………………………………………۵۰
 
۳-۱-۱ مفهوم خانه ………………………………………………………………………………………….۵۰
 
۳-۱-۲ زمینه های اجتماعی …………………………………………………………………۵۲
 
۳-۱-۳ معنادار بودن کالبد بنا …………………………………………………………………۵۲
 
۳-۱-۴ فضا در معماری مسکن ……………………………………………………………۵۴
 
۳-۱-۵ اقلیم و معماری ………………………………………………………………………………..۵۴
 
۳-۱-۶ همجواری و مقیاس های آن …………………………………………………………….۵۵
 
۳-۲ حریم و معماری مس ی ایران ……………………………………………………………………..۵۸
 
۳-۱-۲ سابقه تاریخی وجود حریم در معماری مس ی ایران ………………………………۵۹
 
۳-۲-۲ درون گرایی در معماری مس ی ایران ……………………………………..۶۰
 
۳-۲-۳ حیاط به عنوان حریم خانه………………………………………………………………..۶۱
 
۳-۲-۴ حریم و قلمرو …………………………………………………………………………………………۶۳
 
۳-۲-۵ آیا وجود حریم در همه جا لازم است ………………………………………………………۶۶
 
۳-۲-۶ تیپولوژی مسکن های شهری ……………………………………………………..۶۸
 
منابع………………………………………………………………………………………………………….۶۹
 
فصل چهارم : نمونه موردی
 
مقدمه………………………………………………………………….۷۰
 
۴-۱ مجتمع مس ی فیروزه……………………………………………………………………………۷۱
 
۴-۱-۱ بررسی ویژگی های کالبدی , فضایی مجموعه…………………………………………………….۷۲
 
۴-۱-۲ نظام دسترسی های و الگوی حرکت سواره و پیاده. ………………………………………………۷۳
 
۴-۱-۳ بررسی نحوه همگنی مجموعه با بافت اطراف و محیط………………………………………………۷۳
 
۴-۱-۴  بررسی واحدهای مس ی و فضاهای درونی آن …………………………………۷۵
 
۴-۱-۵ بررسی ویژگی های اجتماعی , اقتصادی نان ………………………………………………۷۵
 
۴-۱-۶ ارتباط اجتماعی نین …………………………………………………………………۷۵
 
۴-۱-۷ جمع بندی ……………………………………………………………………………۷۶
 
۴-۱-۸ بررسی پلان معماری بلوک های فاز۴ مجتمع مس ی فیروزه۹۷………………………….۷۹
 
۴-۲ مجتمع مس ی هبیتات موشه سفدی ………………………………………………………۸۲
 
۴-۳ خانه های رکو …………………………………………………………………..۸۴
 
۴-۱-۲ خانه رکو(۲) ۹۳-۱۹۸۵…………………………………………………………………………۸۵
 
منابع……………………………………………………………………………………………۸۷
 
فصل پنجم : ضوابط و استانداردهای طراحی
 
۵-۱ مسکن(مقدمه) …………………………………………………………………………………….۸۸
 
۵-۱-۱ مسکن  ……………………………………………………………………………………………..89
 
۵-۱-۲ ورودی  ………………………………………………………………………………………..89
 
۵-۲-۱ وسایل فضای راهرو ……………………………………………………………………………………..۹۰
 
۵-۲-۲ روشنایی  ………………………………………………………………………………………………..91
 
۵-۲-۳ مصالح ……………………………………………………………………………………….۹۱
 
۵۱-۳ آشپزخانه ………………………………………………………………………………………..۹۲
 
۵-۳-۱ اقسام قفسه آشپزخانه …………………………………………………………………………………۹۹
 
۵-۱-۳-۲ مصالح …………………………………………………………………………………………۱۰۰
 
۵-۱-۳-۳ تهویه ……………………………………………………………………………………۱۰۰
 
۵-۱-۳-۴ روشنایی ……………………………………………………………………………………………….۱۰۱
 
۵-۱-۴ فضای نشیمن , محل گردهمایی ……………………………………………………………۱۰۲
 
۵-۱-۴-۱ ابعاد اتاق گردهمایی …………………………………………………………………..۱۰۳
 
۵-۱-۴-۲ انواع طرحهای اتاق نشیمن ……………………………………………………….۱۰۳
 
۵-۱-۵ غذاخوری……………………………………………………………………………….۱۰۶
 
۵-۱-۵-۱محل قرار گرفتن غذاخوری در ساختمان …………………………………………………..۱۰۹
 
۵-۱-۵-۲ مصالح …………………………………………………………………………..۱۱۰
 
۵-۱-۶ اتاق خواب والدین ………………………………………………………………………….۱۱۰
 
۵-۱-۶-۱ ابعاد اتاق خواب  …………………………………………………………………………114
 
۵-۱-۶-۲ تخت خواب و قفسه های اتاق خواب………………………………………………………….۱۱۵
 
۵-۱-۶-۳ روشنایی ………………………………………………………………………..۱۱۵
 
۵-۱-۶-۴ مصالح ………………………………………………………………………………………….۱۱۵
 
۵-۱-۷ فضای مخصوص کودکان …………………………………………………………………………………………..۱۱۶
 
۵-۱-۷-۱ تغییر و تبدیل فضای ویژه کودک ………………………………………………………۱۱۷
 
۵-۱-۷-۲ وسائل اتاق کودک………………………………..۱۱۸
 
۵-۱-۷-۳ روشنایی  ……………………………………………………………………………118
 
۵-۱-۷-۴ مصالح  …………………………………………………………………………………….119
 
۵-۱-۸ فضاهای بهداشتی …………………………………………………………………………….۱۱۹
 
۵-۱-۸-۱ محل قرار گرفتن فضای بهداشتی در ساختمان …………………………………………..۱۲۵
 
۵-۱-۸-۲ ابعاد فضای بهداشتی …………………………………………………………………………………۱۲۵
 
۵-۱-۸-۳ تو ایرانی ……………………………………………………………………………………..۱۲۵
 
۵-۱-۸-۴ روشنایی …………………………………………………………………………………………..۱۲۶
 
۵-۱-۸-۵ مصالح …………………………………………………………………………………………….۱۲۶
 
۵-۱-۹ راه پله …………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
 
۵-۱-۱۰ بالکن………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
 
منابع ……………………………………………………………………………………….۱۳۲
 
فصل ششم :
 
روند طراحی……………………………………………………………………………………۱۶۰


کلمات کلیدی مرتبط:
فصل اول:اقلیم , ,مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱ , ,۱-۱- تقسیمات اقلیمی ایران…………………………………………………………………………………………….. ۲ , ,۱-۱-۱ پهنه بندی اقلیمی ایران………………………………………………………………………………………………… ۲ , ,۱-۱-۲- گروه اقلیمی نیمه بیابانی………………………………………………………………………………………. ۲ , ,۱-۱-۳- مشخصات اقل,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی

اطلاعات

رساله کامل طراحی مجتمع مس ی - مطالعات طراحی مجتمع مس ی

 

تاریخ ایجاد 18/05/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 122 برگ ورد   قیمت: 12000 تومان   حجم فایل: 7497 kb  تعدادمشاهده  37  


عنوان                                                                                                           صفحه
 
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………..د
 
فصل اول: مبانی نظری معماری………………………………………………………………………………….1
 
    مفهوم س ت………………………………………………………………………………………..2
    تعریف مسکن…………………………………………………………………………………………3
    محیط مس ی………………………………………………………………………………………..4
    محیط مس ی از لحاظ کالبدی…………………………………………………………………..4
    مسکن مطلوب چیست ؟……………………………………………………………………………5
    عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن………………………………………………………………8
    عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه…………………………………………………………10
    گونه شناسی مسکن………………………………………………………………………………..11
    خانه‌های تک واحدی مستقل…………………………………………………………………….11
    خانه‌های حیاط مرکزی…………………………………………………………………………….11
    خانه‌های شهری……………………………………………………………………………………..12
    مجموعه‌ مس ی اشتراکی………………………………………………………………………..12
    آپارتمان‌های بلند……………………………………………………………………………………13
    برج‌های مس ی…………………………………………………………………………………..14
    مجتمع‌های مس ی با ارتفاع متوسط…………………………………………………………..15
    ساختمان‌های چند عملکردی……………………………………………………………………..18
    عملکردها و تجهیزات مسکن…………………………………………………………………….19
    عرصه مشترک………………………………………………………………………………………19
    عرصه والدین……………………………………………………………………………………….19
    عرصه فرزندان………………………………………………………………………………………19
    عرصه خویشاوند……………………………………………………………………………………20
    عرصه مهمان…………………………………………………………………………………………20
    فضاهای خدماتی……………………………………………………………………………………20
    فضای ورودی و وجی…………………………………………………………………………20
    تراکم و نظام س ت………………………………………………………………………………21
    تراکم مس ی………………………………………………………………………………………21
    تراکم خانوار در واحد مس ی…………………………………………………………………..22
    پایداری؛ مفاهیم و مضامین………………………………………………………………….24
    توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی…………………………………………………….25
    معماری پایدار………………………………………………………………………………….26
 
فصل دوم – مطالعات تاریخی اجتماعی فرهنگی…………………………………………………………..36
 
    سابقه و سن س ت………………………………………………………………………………37
    خانه‌های سنتی در ایران……………………………………………………………………………37
    گونه‌شناسی معماری سنتی در ایران……………………………………………………………..38
    ویژگی‌های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی…………………………………………………40
    مفاهیم نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده در خانه‌های سنتی………………………………….41
    سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران……………………………………………………………….41
    خانه‌های مس ی در تهران………………………………………………………………………42
    تکوین روش‌های خانه‌سازی نوین………………………………………………………………44
    اولین آپارتمان‌های شهر تهران…………………………………………………………………..45
    ورود ساختمان‌های بلند به تهران………………………………………………………………..45
    ابعاد اجتماعی مسکن……………………………………………………………………………..48
    روند تحولات جمعیتی چند دهه اخیر در کشور………………………………………………49
    ابعاد فرهنگی مسکن……………………………………………………………………………….54
    نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………59
 
فصل سوم: معماری فولدینگ…………………………………………………………………………………..60
 
فصل چهارم: طراحی کلی سازه……………………………………………………………………………….73
 
    ملاحظات اولیه………………………………………………………………………………..74
    دیوارهای باربر…………………………………………………………………………………74
    ستون ها…………………………………………………………………………………………75
    تیرها……………………………………………………………………………………………..75
    صفحات مسطح……………………………………………………………………………….76
    سازه فولادی……………………………………………………………………………………77
    مقاومت در برابر خوردگی…………………………………………………………………..77
    محافظت در برابر آتش……………………………………………………………………………77
    اتصالات فولادی…………………………………………………………………………………..78
    روش های اتصال…………………………………………………………………………………..78
    اتصالات برشی و لنگری (گشتاوری) …………………………………………………………78
    اجزاء اتصالات……………………………………………………………………………………..79
    تیرچه های فولادی…………………………………………………………………………………79
    سطوح………………………………………………………………………………………………..79
    اسکلت فولادی سبک………………………………………………………………………………80
    تیرچه ها………………………………………………………………………………………………80
 
فصل پنجم: تاسیسات…………………………………………………………………………………………….82
 
    لوله کشی آب گرم………………………………………………………………………………….83
    تامین آب گرم مرکزی…………………………………………………………………………….83
    تامین موضعی آب گرم……………………………………………………………………………84
    سیلندر بدون هواکش ذخیره آب گرم تحت فشار…………………………………………..84
    های آبگرمکن موضعی…………………………………………………………………………..85
    سیستم بهداشتی کم قطر، د کننده……………………………………………………………86
 
فصل ششم: نمونه‌های مشابه……………………………………………………………………………………88
 
    مجموعه مس ی آتی‌ساز…………………………………………………………………………89
    آپارتمان‌های مس ی مارسی……………………………………………………………………94
    آپارتمان‌های لیک شور درایو…………………………………………………………………….98
 
فصل هفتم: شناخت بستر طرح……………………………………………………………………………….101
 
    دسترسی های سواره و پیاده…………………………………………………………………….102
    کاربری سایت در طرح تفصیلی……………………………………………………………….105
    همسایگی ها……………………………………………………………………………………….108
    دید و منظر…………………………………………………………………………………………111
    پوشش گیاهی و درختان موجود در سایت…………………………………………………..112
    شیب عمومی زمین……………………………………………………………………………….113
 
فصل هشتم: روند طراحی……………………………………………………………………………………..114
 
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………122


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله کامل مجتمع مس ی ,- مطالعات طراحی مجتمع مس ی ,برنامه فیزیکی مجتمع مس ی ,نمونه موردی مجتمع مس ی ,مطالعات مجتمع مس ی ,طرح پنج مجتمع مس ی ,تحقیق مجتمع مس ی ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات مجتمع مس ی با رویکرد رعایت واحدهای همسایگی
مطالعات طراحی مجتمع مس ی در شیراز با رویکرد معماری پایدار - ارشد معماری
بررسی نقش فضای واسط در پیوند بین بافت قدیم و جدید برمبنای ایجاد یکپارچگی کالبدی و اجتماعی (در قالب طراحی مجتمع مس ی )
مطالعات مجتمع مس ی ۲۰۸صفحه فایل وورد و نقشه فاز دو اتوکد
رساله و مطالعات مجتمع مس ی با نقشه اتوکد طراحی فنی مجتمع مس ی

اطلاعات

مطالعات مجتمع مس ی تجاری

 

تاریخ ایجاد 21/05/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 100 برگ ورد   قیمت: 17000 تومان   حجم فایل: 4196 kb  تعدادمشاهده  7  


مطالعات مجتمع مس ی تجاری

این محصول فقط شامل رساله است برای ید نقشه و رندر و شیت اینجا  پایان نامه مجتمع مس ی تجاری+ مطالعات +نقشه های اتوکدی+پوستر+پاو وینت  کلیک کنید

چکیده رساله
در این رساله به بررسی یکی از را ارهای طراحان و برنامه ریزان شهری جهت به نظم کشیدن و بهبود بخشیدن شرایط اقتصادی و فرهنگی کلان ا، که همان احداث مجتمع های تجاری – مس ی است، می پردازیم.از دیگر تاثیرات این مجموعه ها: بهبود کیفیت فضاهای شهری و به دنبال آن خدمات شهری که موجب نیاز روز افزون کلان ا به چنین مجموعه هایی شده است. احداث این مراکز و مجموعه ها با توجه به نیاز به تعامل با ابعاد وسیعی از عوامل تاثیر گذار شهری و همچنین نوعی نگرش و سیاست گذاری طراحان و برنامه ریزان شهری تاثیرات متفاوتی را در زمینه های مختلف خواهند داشت.پدیده هایی نظیر مجتمع های تجاری – مس ی در عصر حاضر با توجه به اهمیت روز افزون برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی می توانند به عنوان نقاط شاخص، هویت ساز و ماندگار ا محسوب شوند، به طوری که حتی تبدیل به نشان ها و نمادهای شهر در فرهنگ معاصر شهرسازی شوند. چنین مراکزی علاوه بر آنکه نقش نماد شهر را ایفا کنند می توانند باعث خوانایی شهر، جهت ی و تشخیص موقعیت، پیشرفت معماری معاصر شهر و ایجاد بستر مناسب برای اجرای طرح های بدیع و جذاب شهری گردند.
ارتباط نزدیک مراکز فرا منطقه ای مرتبط با هم که شامل کاربری های مختلفی هستند که حوزه ی کاری مشترک یا دارند. علاوه بر کاهش سفرهای درون شهری، موجب صرفه جویی در احداث زیر ساخت های فنی، تاسیساتی و ارتباطی مورد نیاز این مراکز و همچنین افزایش کیفیت ارائه خدمات آنها می شود. هر یک از مراکز شهری می توانند حداقل یکی از این بخش ها و کاربری های فرا منطقه ای و اجزا مزتبط به آن را در داخل یک مجموعه و با حداقل بعد زمانی و مکانی پوشش دهند.این مجتمع تجاری - مس ی مجموعه ای است که سایت آن در شهر تهران، واقع در ضلع جنوبی پارک لاله میباشد، که می تواند گامی مثبت در جهت هویت بخشیدن به فضای                            و بهبود انتظام فضایی آن باشد. علاوه بر این با تامینعملکردهای متنوع پاسخگوی نیازهای منطقه باشد. این مجموعه ضمن برخورداری از جاذبه بصری کافی، علاوه بر جذب مخاطب به منطقه می تواند نقش خود را به عنوان ساختمانی شاخص و نمادین در منطقه به خوبی ایفا کند و نمادی برای آن نواحی باشد.
روش پژوهش در این پروژه مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای با تکیه بر اصول معماری و شهرسازی و جامعه شناختی، جستجوهای اینترنتی و ارائه نقطه نظراتی از واقعیت های معماری موفق مشابه در ای مختلف ایران است.  
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه.............................................................................................................................1
 
فصل اول
1-1- نقش و جایگاه کنونی مجتمع های تجاری..............................................................................3
1-2- دسته بندی انواع مجتمع های تجاری...................................................................................3
1-3- زیبا شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در فضاهای تجاری............................................................4
منابع و ماخذ.....................................................................................................................5
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- تجارت....................................................................................................................6
2-1-1- جلوه های تجارت.....................................................................................................6
2-1-2- عناصر تجارت.......................................................................................................7
2-2- طبیعت....................................................................................................................8
2-3- پایداری...................................................................................................................8
2-4- فراغت....................................................................................................................9
منابع و ماخذ....................................................................................................................10
 
فصل سوم: مبانی نظری
3-1- مبانی نظری معماری...................................................................................................11
3-2- مبانی نظری عام برای یک معمار در طراحی.......................................................................11
3-3- مبانی نظری طراحی معماری.........................................................................................11
3-4- گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی..............................................................................12
منابع و ماخذ....................................................................................................................13
 
فصل چهارم: انواع مراکز ید
4-1- انواع مراکز ید از نظر وسعت و حوزه............................................................................15
4-2- انواع مراکز یداز نظر اقلیم.........................................................................................16
منابع و ماخذ....................................................................................................................17
 
فصل پنجم: بررسی اصول و ضوابط نظری فضای تجاری
5-1- تاثیر تکنولوژی در فضاهای معماری.................................................................................18
5-2- نقش استفاده کنندگان در ایجاد فرم معماری...........................................................................18
5-3- معماری، فن و هنر......................................................................................................18
5-4- فرم در معماری..........................................................................................................19
5-5- عوامل فرهنگی..........................................................................................................20
5-6- مبانی شکل گیری ایده معماری.........................................................................................21
5-7- روند رسیدن به حجم نهایی.............................................................................................21
5-8- اصول فرایند طراحی...................................................................................................23
منابع و ماخذ....................................................................................................................25
 
فصل ششم:بررسی و تحلیل نمونه های خارجی و داخلی
6-1- مجتمع بزرگ تجاری و تفریحی خلیج فارس شیراز..................................................................26
6-2-smaralind shopping center................................................................................30
منابع و ماخذ.....................................................................................................................35
 
فصل هفتم: ضوابط طراحی مجتمع های تجاری
7-1- دسترسی ها...............................................................................................................36
7-2- جداسازی انواع ترافیک.................................................................................................37
7-3- سیرکولاسیون وسایل نقلیه..............................................................................................37
7-4- سیرکولاسیون معلولان و سالمندان.....................................................................................37
7-5- طراحی شبکه دسترسی.................................................................................................38
7-6- پارکینگ..................................................................................................................38
7-7- طراحی مجموعه تجاری................................................................................................39
7-8- طرح یکپارچه و هماهنگ..............................................................................................40
7-9-طراحی معماری..........................................................................................................40
7-10- ورودی ساختمان.......................................................................................................41
7-11- طراحی داخلی..........................................................................................................41
7-12- اجزاء ارتباطی در ساختمان های تجاری............................................................................42
7-12-1-پله....................................................................................................................42
7-12-2-  انواع پله............................................................................................................42
7-12-3- ابعاد و ویژگی های پله.............................................................................................43
7-12-4- پله برقی ............................................................................................................45
7-12-5- آسانسور.............................................................................................................45
7-13- تاسیسات حرارتی و برودتی..........................................................................................46
7-13-1- سیستم منطقه ای....................................................................................................46
7-13-2- سیستم مرکزی......................................................................................................46
7-14- آب نما و فواره های تزیینی...........................................................................................47
7-15- فضای سبز.............................................................................................................47
7-16- فضاهای تفریحی.......................................................................................................48
7-17- نو ردازی.............................................................................................................48
7-17-1- ویترین ها............................................................................................................49
7 - سرویس های بهداشتی.................................................................................................49
7-19- بانک ...................................................................................................................49
7-20- رستورانها..............................................................................................................49
منابع و ماخذ....................................................................................................................50
 
فصل هشتم:مس ی
8-1- مفهوم و تعریف مسکن..................................................................................................51
8-2- بررسی اهمیت و نقش مسکن در ابعاد مختلف........................................................................52
8-2-1- س ناه..................................................................................................................52
8-2-2- مسکن وخانواده.......................................................................................................52
8-2-3- مسکن و اقتصاد......................................................................................................52
8-2-4- مسکن و مشارکت....................................................................................................53
8-3- محیط مس ی...........................................................................................................53
8-4- جنبه های کمی و کیفی مسکن..........................................................................................54
8-5- تعریف استاندارد مسکن.................................................................................................54
8-5-1- ضوابط و استانداردهای ساختمان های مس ی...................................................................54
8-5-2- تراکم...................................................................................................................54
8-5-3- ضوابط و قوانین شهرداری..........................................................................................55
8-6- عملکرد و تجهیزات مسکن.............................................................................................55
8-6-1- عرصه خصوصی....................................................................................................56
8-6-2- عرصه خانوادگی.....................................................................................................56
8-6-3- عرصه پذیرایی و مراسم.............................................................................................57
8-6-4- عرصه خدماتی و پشتیبانی...........................................................................................57
8-6-5- فضای ورودی و وجی...........................................................................................57
منابع و ماخذ....................................................................................................................58
 
فصل نهم:بررسی نمونه های موجود مجتمع های مس ی
9-1-    مجتمع مس ی ونک..........................................................................................................59
baker house - ....................................................................................................................60
منابع و ماخذ.............................................................................................................................61
 
 
فصل دهم:جغرافیای تهران
10-1- ارتفاع از سطح دریا...................................................................................................64
10-2- موقعیت استقرار تهران................................................................................................65
10-3- شیب زمین در تهران..................................................................................................65
10-4- زمین شناسی....................................................................... ...................................65
10-4-1- لرزه  خیزی.........................................................................................................65
10-5- اقلیم.....................................................................................................................66
10-5-1- آب و هوا............................................................................................................66
10-5-2- بارندگی..............................................................................................................68
10-5-3- رطوبت..............................................................................................................69
10-5-4- دما...................................................................................................................69
10-6- معماری و شهرسازی تهران.........................................................................................70
10-6-1- ضوابط ساخت و ساز در پهنه س ت...........................................................................71
10-6-2- ضوابط ساخت و ساز در پهنه فعالیت............................................................................72
10-6-3- ضوابط ساخت و ساز در پهنه مختلط.............................................................................72
10-7- نمای شهر..............................................................................................................73
10-8- فضای سبز تهران.....................................................................................................74
10-9- تقسیمات شهری........................................................................................................75
10-9-1- مناطق شهری.......................................................................................................76
10-10- اقتصاد................................................................................................................77
10-11- جمعیت تهران........................................................................................................77
10-12- محرک های جمعیتی.................................................................................................87
10-13- منابع تامین آب مورد نیاز...........................................................................................79
10-14- حمل و نقل تهران....................................................................................................79
10-14-1- مترو تهران........................................................................................................80
10-14-2- ترافیک............................................................................................................81
10-14-3- بزرگراه های تهران..............................................................................................81
10-15- آلودگی های زیست محیطی.........................................................................................81
10-15-1- آلودگی هوا........................................................................................................81
10-15-2- آلودگی صوتی.....................................................................................................82
منابع و ماخذ.....................................................................................................................83
 
فصل یازدهم:موقعیت کلی سایت در شهر
11-1- پتانسیل فروش منطقه..................................................................................................84
11-2- تحلیل جمعیتی منطقه..................................................................................................84
11-3- میزان درآمد منطقه....................................................................................................84
11-4- موقعیت و وضعیت فروشگاه های موجود..........................................................................85
11-5- ایجاد جذ ت برای مراجعه کنندگان................................................................................85
11-5-1- عوامل بصری.....................................................................................................85
 
 
فهرست جداول
آب و هوای شهر تهران.....................................................................................................................67
پارک های جنگلی مهم......................................................................................................................74
 
فهرست نمودارها
تغییرات مکانی بارش سالیانه..................................................................................................68
تغییرات مکانی تعداد روزهای همراه با بارش...............................................................................68
نمودار میانگین حداقل های دما در دوره سرد سال..........................................................................69
نمودار میانگین حداقل های دما در دوره گرم سال..........................................................................70
نمودار جمعیت تهران..........................................................................................................78
نمودار اقوام کلانشهر تهران..................................................................................................79
 
فهرست تصاویر
 
تصویر6-1 – مجتمع تجاری خلیج فارس....................................................................................26
تصویر6-2 – ورودی مجتمع.................................................................................................28
تصویر6-3 – مجتمع تجاری خلیج فارس....................................................................................30
تصویر6-4 – مجتمع تجاری …………………………………………………………smaralind shopping center...39
تصویر6-5 – سایت پلان مجتمع.............................................................................................31
تصویر6-6 – نمای داخلی مجتمع.............................................................................................32
تصویر6-7 – نما...............................................................................................................32
تصویر6-8 – پلان طبقه همکف..............................................................................................33
تصویر6-9 – پلان طبقه اول..................................................................................................33
تصویر6-10 – پلان طبقه دوم................................................................................................34
تصویر9-1 – مجتمع مس ی ونک.........................................................................................59
تصویر9-2 – مجتمع مس ی ونک.........................................................................................59
تصویر9-3 – خوابگاه دانشجویی ……………………………………………………………………………..baker house60
تصویر9-4 – خوابگاه دانشجویی ……………………………………………………………………………baker house..61
تصویر9-5- پلان طبقه همکف................................................................................................62
تصویر10-1 – ع هوایی از شهر تهران................................................................................64
تصویر10-2 – نمای شهر تهران.............................................................................................74
تصویر10-3 – نقشه شهر تهران.............................................................................................76
تصویر11-1- ع هوایی از محوطه سایت...............................................................................85
تصویر 11-2- سایت پلان مجتمع تجاری مس ی


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مس ی تجاری,مطالعات,پروژه مس ی تجاری,پروپوزال مس ی تجاری,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه مس ی تجاری,معماری, رایگان,طراحی مس ی تجاری, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی مس ی تجاری,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معم, ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
مطالعات طراحی برج مس ی با رویکرد معماری پایدار و استفاده از فناوری مصالح هوشمند

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4163
 • مطالب مشابه: مطالعات, مجتمع ,مس ی, تجاری
 • کلمات کلیدی: مس ی ,مجتمع ,تجاری ,معماری ,طراحی ,مطالعات ,مجتمع مس ی ,مس ی تجاری ,مطالعات طراحی , مطالعات ,مبانی نظری ,طراحی مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی مجتمع ,مطا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات برج های مس ی آینده ی س تگاه بشری

 

تاریخ ایجاد 24/05/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 100 برگ pdf با قابلیت کپی   قیمت: 7500 تومان   حجم فایل: 4877 kb  تعدادمشاهده  5  


آشنائی با مفهوم مسکن و درک و دریافت هر چه بهتر از محیط پیرامونی زندگی بشری در گرو شناخت مهمترین بخش از زندگی هر فرد یعنی س ت و انتخاب مسکن است. همگام با رشد امروزی جمعیت و نیاز به مسکن و کمبود زمین مناسب عرصه برای پیدایش و ظهور برج ها در زمینی کوچک اما فضاسازی در آسمان بی انتها مورد توجه بسیاری از معمارن بزرگ دنیا و نیز سیاستگذاری های کلان ت ها شده است . امروزه برج ها و آسمان اش ها نه تنها کاربرد مس ی و اداری دارد بلکه می تواند نمایش دهنده ی اوج هنری یک معمار و مونومانی بسیار قدرتمند برای نمایش فرهنگ یک جامعه و ابراز قدرت نمائی برای مردم و ت های مورد نظر باشد.

فهرست مطالب
فهرست
فصل اول
مفهوم مسکن و خانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
مفهوم س ت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
فلسفه ی س ت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
اه مسکن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
فصل دوم
شناخت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
تاریخچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
کاربردها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
آسمان اش ها و مبارزه با جاذبه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
جنبه رواشناختی اسمان اش ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
آسمان اش ها راه حلی برای فرار از بحران تهران. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
فصل سوم
مطالعات تطبیقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
بررسی نمونه داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
بررسی نممونه خارجی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
فصل چهارم
معرفی سایت و موقعیت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 46
دلایل انتخاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
شرایط اجتماعی و اقصادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
همجواری ها و دسترسی ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
فصل پیجم
ضوابط عمومی .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ضوابط ساخت و ساز شهر تهران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 54
عناصر و جزئیات استاندارها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
برنامه فیزیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
فصل ششم
ایده ی و مفهوم طراحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 92
سبک معماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
فلسفه ی طراحی معماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعریف عام خانه یا مسکن مکانی است برای استراحت زندگی آسوده . در این مکان معمولاً یک فرد و یا یک گروه که گاه تشکیل یک خانواده را می دهند زندگی می کنند و وسایل خود را در آن نگهداری می کنند. در فرهنگ سنتی و عامه به جای خانه استفاده می شو داما مفهوم دقیق مسکن؛ علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط « چهار دیواری » ایرانی گاه از اصطلاح مس ی را نیز در برمی گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهتر زیستن خانواده و طرح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن، یک واحد مس ی یا یک خانه نیست؛ بلکه شامل کل محیط مس ی می شود. به عبارت دیگر؛ مسکن چیزی بیش از یک س ناه فیزیکی است و باید تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای زندگی بهتر انسان را دارا باشد. همچنین باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده کننده آن، فراهم باشد. پرداختن به شاخصه های مسکن، به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی و تشکیل دهنده شالوده اصلی آن را، می توان از حساس ترین مراحل برنامه ریزی دانست. عرصه مسکن به منظور تأمین رشد اجتماعی، علاوه خود واحد مس ی، محیط پیرامون آن را نیز در بر می گیرد نیاز به مسکن دارای دو بعد کمی و کیفی است. در بعد کمی؛ نیاز به مسکن شناخت پدیده ها و اموری را شامل می شود که مسئله فقدان س ناه و میزان دسترسی به آن را مطرح می کند. در بررسی بعد کمی مسکن، در واقع درجه پاسخگویی به نیا مسکن بدون در نظر گرفتن کیفیت آن موردنظر است. در بعد کیفی؛ مسائل و پدیده هایی مطرح می شود که به بی مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی معروف هستند و آنچه مطرح است، نوع و شکل نیاز است. در بررسی بعد کیفی مسکن شاخص هایی مطرح می شوند که این شاخص ها عبارتند از : 1- فرم مطلوب مسکن 2- استحکام مسکن 3- امنیت مسکن 4- میزان دسترسی و نیز فاصله مناسب نان به تسهیلات و خدمات کالبدی محله 5- دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز باز 6- تأمین تجهیزات و تأسیسات (زیرساخت ها) مورد نیاز مسکن 7- هم جواری مسکن با کاربری های سازگار خانه معمولا خصوصی ترین ملک یک فرد یا یک گروه در اجتماع است که از امنیت و حریمی مشخص برخوردار است بی اغراق کلمه ”مسکن“ یا ”خانه“ یا آنچه رساننده مفهوم محل س ت خانوادهها است در همه جوامع مفهومی متعالی و مقدس دارد . انسان ها در بیرون از خانه درگیر نبردی طولانی و دائمی برای زندگی هستند . سرما و گرما و باد و باران همه بشر بیرون از خانه را به شکلی تهدید می کند . انسان فقط وقتی که در خانه و در میان عزیزان خود هست احساس آرامش  می کند


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله برج های مس ی,مطالعات,پروژه برج های مس ی,پروپوزال برج های مس ی,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه برج های مس ی,معماری, رایگان,طراحی برج های مس ی, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی برج های مس ی,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پا,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4164
 • مطالب مشابه: مطالعات, برج های ,مس ی ,آینده ی ,س تگاه ,بشری
 • کلمات کلیدی: مس ی ,مسکن ,مطالعات , ,معماری ,طراحی , مطالعات ,مطالعات طراحی ,مجتمع مس ی ,طراحی مجتمع ,معماری ,طراحی مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی مجتمع ,word مطالعات ط
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

رساله مجتمع مس ی پایدار

 

تاریخ ایجاد 29/04/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 190 برگ ورد با فهرست رفرنسی   قیمت: 19000 تومان   حجم فایل: 21487 kb  تعدادمشاهده  4  


 
چکیده :    1
جزئیات طرح:    2
الف: تعریف مسئله:    2
ب: فرضیات :    2
ج: هدف از اجزاء (شامل دلایل ضرورت انجام و کاربرد نتایج پایان نامه):    3
روش پژوهش و مراحل انجام پایان نامه:    3
الف: طراحی پایان نامه :    3
مداخله:    4
ب: نمونه برداری :    4
ج: روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات :    4
د: تاریخچه طرح و پژوهش های انجام شده در این زمینه:    4
ح: وسایل و تجهیزات مورد نیاز:    4
ر: تفکیک کار:    5
برنامه ریزی سایت    5
طراحی معماری محدوده مورد نیاز    5
ه: ج زمانی مراحل انجام و پیشرفت کار:    5
مقدمه :    5
فصل اول    7
مطالعات پایه :    7
معماری طبیعت گرا    7
1ـ معماری طبیعت (شکل، عملکرد، رشد)    8
1ـ 1ـ نسبت بین شکل و رشد در طبیعت    9
1ـ 1ـ 1ـ تفکر روی منشاء اشکال انفرادی    10
1ـ گوی کوچک و رگه‌های آبکی آن:    10
تصویر 4ـ نحوة رشد «غشای بادشونده»    11
2ـ شکل و ساختمانِ سلول    11
3ـ تقسیم؛ و تقسیم جزء به جزء سلول ها :    12
تصویر 5 ـ تقسیم جزء به جزء سلول ها    14
4ـ غشاهای بادشوندة بزرگ:    15
5ـ شکل یک موضوع:    16
در موارد زیر بطور کلی به نظریة مربوط به مواد اشاره می شود:    18
ملاحظاتِ شکلی:    18
ملاحظات در مورد مواد:    18
ملاحظاتی در ارتباط با استحکام:    18
ملاحظاتِ فرآیندِ شکل گیری:    19
تصویر 7ـ شکوفه‌ها در غشاهای بادشوندة تورمانند       

  1ـ 1ـ 2ـ شکوفه‌ها در غشاهای بادشونده تور مانند:1    20
تورهای لوله‌ای    21
       سطوح گلبرگ    23
1ـ 1ـ 3ـ تقسیم بیولوژیکی و مکانیزمهای تکثیر    26
تکثیر توسط غنچه زدن:    26
  تصویر 15 ـ تقسیم بیولوژیکی و مکانیزم تکثیر     

  نتیجه گیری:    28
1ـ 1ـ 4ـ تفکر روی رشد درختان    30
1ـ رشد عمودی تنة درخت:    34
2ـ ریشه غیر دوارِ تنة درخت از درختانِ جوزدار و برگریز در ح ی که نیروهای باد و بارها اعمال شود:    35
3ـ سرازیر شدنِ شاخه‌های درختان جوزآور و رشد افقی شاخه‌هایِ درختانِ برگریز    35
       نتیجه‌گیری:    41
1ـ 2ـ نسبت بین عملکرد و شکل در طبیعت    43
1ـ 2ـ 1ـ شیارهای انگشت و چین‌خوردگیهای پوست    43
        1ـ 2ـ 2ـ شیارهای انگشت    44
       1ـ 2ـ 3ـ عواملِ زیست مکانیکی در توسعه و رشد جنین    47
1ـ 2ـ 4ـ کروموزم ها    49
 1ـ 2ـ 5ـ تحقیق راجع به نظام حاکم بر طبیعت    50
1ـ 2ـ 6ـ آموختن از راه تجربه ساختمان های  غشایی شبکة میله‌ای تحقیقاتِ نظام یافتة طبیعی    53
1ـ 2ـ 7ـ فرهنگ لغت    54
      دیرک و پوستة مهار شدة کابلی    55
نتیجه گیری :    57
1ـ 3ـ یافته‌ها    60
1ـ 3ـ 1ـ  طبیعت مرکز هندسی را چگونه تعریف می‌کند؟    60
       1ـ 3ـ 2ـ میوة انار (م فضایی در قالبِ یک کره)    63
2ـ مسکن    65
2ـ 1ـ معماری مسکن ایرانی:    67
گونه‌شناسی برونگرا    67
تصویر 36ـ موقعیت مسیرهای منطقه‌ای نسبت به بافت انه    70
تصویر 39ـ برداشت اجمالی قسمتی از بافت روستای انه (راشتا)    73
نقشة 18 ـ برداشت از یک خانه دو طبقه با پلکان داخلی    78
نقشة 19 ـ برداشت از یک خانه دو طبقه با پلکان داخلی    79
نتیجه گیری:    80
2 ـ 1ـ 3ـ معماری معاصر ایران    81
الف ـ‌مجتمع های زیستی برونگرا با ساختمان های  منفرد:    82
ـ‌ شهر جدید بهارستان:    82
              4 ـ تفریحی: ایجاد مراکز گردشی ـ تفریحی به سبب بهارستان به زاینده‌رود    83
ب ـ مجتمع های زیستی با سیرکولاسیون خطی و حجم کشیده:    85
   2ـ 2ـ گونه شناسی گروه های  مس ی    93
ـ دسته‌بندی های زیستن و امرار معاش در گروه های  مس ی:    94
ارزی گروه های  مس ی    95
کیفیت فضاهای باز    96
خودنمایی اشکال ساختمانی    97
بهره‌برداری و توسعة سیستم های گروه های  مس ی    98
سیستم های   توسعه    98
دو جنبة ذکر شده دربارة تولید دو اصل ممکن برای یک راه حل:    98
اختصاص قسمت هایی  از زمین به مکان بازی بچه‌ها:    99
  اختصاص قسمت هایی  از زمین به فضای سبز    101
خلاصه‌ای از مذاکراتِ امروزی:    102
  بررسی و مرتب فضاهای پارکینگ:    103
خلاصه‌ای از مذاکرات:    104
       2ـ 2ـ 1ـ گروه مس ی بر روی شیب    106
ک. کیکوتیک:    107
        2ـ2ـ2ـ نمونه‌ای از واحدهای خودیار متمرکز    107
اِـ لیونزوپارتنرز: د دة سبز جدید، با مرکز ید، زیرزمین، 1969    109
2ـ2ـ3ـ نمونه‌ای دیگر از واحدهای خودیار متمرکز    111
تِ ـ کاتسِلاس همکارانِ آلِگنی، پیت‌بورگ، ایالات متحدة امریکا    111
نقشة 37ـ نمونه‌ای از طراحیِ مس ی با فضای سبز در پیرامون    112
باسیلدون کا :    113
ـ موشه سفدی:    115
        نتیجه‌گیری:    118
عملکرد    121
3ـ  بررسی نمونه‌های خارجی    122
3ـ1ـ مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو ـ نوم‌آ، کالدونیای جدیدی، رنزو پیانو، 1998 ـ 1991    122
3ـ1ـ آسمان اش با باغهای آسمانی ـ بانک تجارت فرانکفورت، نورمن فاستر    123
3ـ3ـ موزة اُکْلَند، کالیفرنیا، 1961    124
بخش دوم    128
ارائه وضع مطلوب    128
فصل اول    128
مبانی نظری    128
تمرکز و گشایش (روشی برای ارتباط منطقی بین شکل و عملکرد)    129
1ـ شة تمرکز سازه برای دست‌ی به گشایش فضای عملکردی    129
ـ شة همگن بودن سازه و م ار نمودن عملکردها    130
ـ چگونه ترکیب این دو نوع سیستم سازه‌ای امکان پذیر است؟    131
2ـ فرضیة شمارة 1    131
این فرضیه شاملِ ویژگی های  زیر می باشد:    132
فصل دوم    133
نظام طرح    133
1ـ نظام مرکزیت در طبیعت:    133
ـ مرکز هندسی چگونه قابل تعریف است؟    134
1ـ 1ـ خلاص شدن از نقطة مرکزی «یا محوریت یک جانبه»    136
2ـ‌ نظام م اسیون در طبیعت    137
ـ نظام م اسیون در میوة انار:    138
3 ـ نظامِ‌آب و خاک:    139
ـ نظامِ ‌آب و خاک در اقلیم گرم و خشک:    140
4ـ نظام طرح    142
فصل سوم    145
برنامه‌ریزی فیزیکی    145
مقدمه:    146
قسمت اول: نیازمندی ها    146
قسمت دوم: تفکیک فضایی    146
قسمت سوم: تحلیل خدماتی    146
1ـ نیازمندی ها    147
1ـ 1ـ عوامل فرهنگی:    147
1ـ 2ـ عوامل اقتصادی:    148
1ـ 3ـ ویژگی های  شهرسازی به لحاظ شکلی و عملکردی آن:    149
1ـ4ـ مسکن:    150
2 ـ تفکیک فضایی    151
2ـ 1ـ تعیین فضاهای ارتباطی در نسبت با فضاهای عملکردی:    152
2ـ2ـ فضاهای خالی چگونه با فضاهای پر ارتباط برقرار می‌سازند؟    152
2ـ 3ـ مداخله در سایت به روش هایی که بیان شد:    155
ـ تحلیل گزینه‌ ارائه شده:    157
3ـ تحلیل خدماتی    157
3ـ 1ـ سلسله مراتب دسترسی سواره:    158
3ـ 2ـ نحوة دسترسی پیاده و ارتباط آن با مسیر سواره:    158
3ـ 3ـ عملکرد خدماتی و خالص عملکردی:    159
3ـ 4ـ مقیاس های  متفاوت خدمات و عملکردهای محض:    160
3ـ 5ـ سازه و پوسته (فرم):    163
3ـ 6ـ نور و جریان هوا:    166
ـ اولویت بندی فضاها بر حسب نورگیری بیشتر    167
ـ نورگیری در مقیاسِ گروه های  مس ی    169
تصویر 75و76ـ سایه اندازی اشکال مختلف بر روی محیط اطراف و خود حجم    169
برنامه فیزیکی تحلیل سایت و طراحی مجموعه :    171
ماهیت و مقیاس موضوع:    171
ضرورت انجام موضوع:    171
اه پژوهش:    172
با توجه به تعریف مسئله اه زیر مورد نظر است:    172
فرآیند پژوهش:    172
1ـ نوع اطلاعات مورد نیاز    172
2ـ روش گردآوری اطلاعات:    172
3ـ روش داوری بر اطلاعات گردآوری شده:    172
روش بکارگیری داده‌های تولید شده در سطح مداخله و کاربرد:    172
زمان بندی انجام پژوهش:    173
مشخصات اقلیمی استان تهران    174
بخش شمالی و شرقی    174
بخش غربی    175
بخش جنوبی    175
1ـ استانداردهای شهری1    176
1ـ 1ـ سرانة مس ی     177
1ـ 2 سرانه‌های آموزشی    178
ج ِ 7ـ حوزه‌های خدماتی پیشنهادی مدارس و تعداد دانش‌آموزان در کلاس در ایران.    179
1ـ 3 سرانه‌های تجاری    179
1ـ 4 سرانه‌های تأسیسات شهری    181
1ـ مساجد و اماکن مذهبی    181
2ـ کتابخانه‌ها    181
3ـ پارک ها و فضاهای سبز:    181
4ـ تأسیسات ورزشی    182
5ـ سینما و تئاتر    182
1ـ 5 سرانه‌های درمانی و بهداشتی    182
1ـ 6 سرانه‌های تجهیزات شهری     183
1ـ 7 راه و شبکه‌های ارتباطی     184
ذیلاً به ضوابط عرض انواع معابر شهری می‌پردازیم:    184
نتیجه:    185
فهرستِ منابع فارسی :    185
فهرست منابع لاتین :    186
سایت های اطلاع رسانی :    187
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مجتمع مس ی پایدار, رساله , طرح نهایی ,مطالعات,پروژه,پروپوزال , برنامه فیزیکی , استاندارد, تحقیق ,پایان ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran,معماری, ,رایگان,طراحی , نامه, طرح نهایی ,استانداردها, اصول, تاریخچه, مبانی ,نمونه موردی, رساله ,پروژه پایانی معماری , رساله معماری, رساله مع,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
مطالعات طراحی مجتمع مس ی 193 ص فایل ورد
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
مطالعات طراحی برج مس ی با رویکرد معماری پایدار و استفاده از فناوری مصالح هوشمند
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4149
 • مطالب مشابه: ,رساله ,مجتمع, مس ی, پایدار
 • کلمات کلیدی: مس ی ,معماری ,مطالعات ,طراحی , ,های  ,مطالعات طراحی ,مجتمع مس ی , مطالعات ,گروه های  ,طراحی مجموعه ,مطالعات طراحی مجتمع ,طراحی مجتمع مس ی ,مطالعات
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مطالعات مجتمع مس ی با رویکرد رعایت واحدهای همسایگی

 

تاریخ ایجاد 20/05/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 168برگ ورد   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 4502 kb  تعدادمشاهده  1  


 
پیشنهاد طرح تحقیق    2
موضوع تحقیق و طرحی ( عنوان پروژه )    2
بیان مسئله    2
هدف : ( مجتمع مس ی )    4
مبانی نظری عام طرح    4
انتخاب سیستم    5
معرفی موضوع مجتمع مس ی    5
مهمترین خصوصیت این نوع مسکن    7
بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی    8
الف: تیپولوژی سایت (گوناگونی استقرار بلوک های مس ی) در مسکن اجتماعی (clustered housing)    9
1- بلوک های مس ی زنجیره ای خطی (linkage blocks)    9
2- بلوک های مس ی منفرد (single blocks)    10
3- بلوک های چند باله (triple & multy wings blocks)    10
4- بلوک های مس ی با حیاط داخلی پیاده (blocks with inside courtyard)    11
5- بلوک های مس ی ترکیبی (compositive blocks)    11
6- بلوک های مس ی متفرقه (miscellaneaus)    12
بررسی ضوابط و استانداردهای مسکن اجتماعی    12
الف) مساحت زمین    12
ب) جمعیت مورد نظر طرح    12
ج: تراکم جمعیتی    13
د: تعداد واحد مس ی در تار زمین مس ی    13
هـ: تناسب واحدهای یک، دو و سه خوابه و آپارتمان های مشترک در دسترسی (چند واحدی)    14
و: تعداد طبقات    15
ر: تراکم ساختمانی    15
ز: ضریب طبقه همکف    16
ضریب پارکینگ    17
کنترل مشرفیت در واحدهای مس ی:    19
سازمان خانه:    19
عملکرد و تجهیزات مسکن:    20
قسمت های تشکیل دهنده مسکن    20
عرصه مشترک:    21
عرصه والدین:    22
عرصه فرزندان:    23
عرصه خویشاوند- فرد یا افراد همراه خانواده:    24
تجهیزات    24
عرصه مهمان:    25
تجهیزات:    25
فضاهای خدماتی و نگهداری وسایل و تجهیزات خانواده:    26
2- فضاهای بهداشتی    27
3- حفظ و نگهداری البسه و پوششها (لباس، ملحفه و ...)    28
4- نگهداری وسایل اضافی    29
تجهیزات    29
عملکرد    29
1- آشپزخانه    30
2- فضاهای مراقبتهای بهداشتی    30
فضای شستشوی لباس:    31
شبکه دسترسی:    32
نتیجه گیری:    32
«محله»    33
اه کیفی محله:    35
ایجاد آرامش:    36
تأمین آسایش:    36
ایجاد حس مکان:    36
دلچسب و خودمانی بودن فضاها:    37
ایجاد هویت    38
ایجاد وحدت    38
تنوع    38
خوانایی:    39
تأثیر تغییر ارزش ها و ضوابط بر بافت های جدید مس ی:    39
تأثیر معماری بر رفتار انسان ها نسبت به حریم دیگران :    41
تأثیر معماری بر رفتار انسان ها    41
کنترل مشرفیت:    42
بخش اول : تعاریف و مفاهیم مسکن    45
مفهوم مسکن – س ت – س ت گاه    45
در بیان کامل تر نیازها و هدف های کلی مسکن ,    47
س ناه    47
مسکن و خانواده    47
مفهوم اقتصادی    48
مشارکت    48
تعریف سازمان بهداشت جهانی از مسکن    49
بخش دوم : بررسی نیازها و رفتارهای س ت    50
نیازها از دید علم جامعه شناسی    50
نحوه طبقه بندی نیازها    51
تعیین نیازهایی که در محیط مس ی می شوند    51
دورنمای تحول بعد خانوار    52
بخش سوم : مجتمع مس ی    53
سابقه زندگی در مجتمع های مس ی در ایران    53
بخش اول : جمع بندی نهایی اطلاعات    54
جمع بندی مطالعات پایه    54
مسکن :    54
س ت :    54
نحوه طبق بندی نیازها :    55
نیازهای اجتماعی و روانی    56
نیازهای فردی و جمعی :    56
سابقه زندگی در مجتمع های مس ی در ایران :    56
خانه تک واحدی مستقل :    57
خانه متصل :    57
خانه با حیاط مرکزی :    58
آپارتمان های مرتفع :    58
برج در فضای سبز :    59
آپارتمان های با ارتفاع متوسط :    59
سازمان فضایی خانه های تاریخی :    59
سازمان فضایی خانه های معاصر و معیارهای پیشنهادی برای طراحی خانه :    60
اتصال بدنه ها به کف ها    61
اه مسکن در کشورهای جهان سوم :    61
سیاست های مسکن در ایران :    61
جمع بندی مطالعات تکمیلی    62
خانه بهینه و ابعاد آن :    62
رابطه همسایگی :    63
حریم    63
مسکن و اقلیم :    63
عملکرد و تجهیزات خانه :    64
کیفیت فضایی شهری :    65
انسان و درک فضا :    65
سیمای محیط :    65
خوانایی :    66
چگونه تصویر محیط به وجود می آید ؟    66
سیمای شهر و عوامل سازنده آن :    66
روابط موجود بین عوامل سیمای شهر :    67
محیط مس ی :    67
محیط اجتماعی :    68
محیط کالبدی :    68
طراحی سایت :    69
اشراف :    69
کنترل سروصدا :    70
انواع محافظت :    70
روابط همسایگی و تأثیر آن :    71
گردش در فضا :    71
مسکن و فضای باز :    72
شکل زمین به صورت حصار :    72
فرم زمین و آسایش :    73
تأمین آسایش :    73
آب به صورت طرح :    73
اه طراحی آب :    73
گیاهان :    74
عناصر طراحی بصری :    74
... گیاهان :    75
طبقات گیاهان :    75
جمع بندی مطالعات تطبیقی :    76
جمع بندی مطالعات زمینه :    77
بخش دوم : تدوین چارچوبه کلی پروژه    77
پرسشنامه    88
بخش سوم : برنامه فیزیکی پروژه    90
مبانی برنامه فیزیکی :    90
گروه سنی زیردبستان :    91
گروه سنی 7 – 12 سال :    91
گروه سنی 12 – 20 سال :    91
گروه سنی 20 – 30 سال :    92
گروه سنی 30 – 50 سال :    92
گروه سنی 50 سال به بالا :    92
ضوابط عمومی طراحی مسکن استیجاری وزارت مسکن و شهرسازی    94
درصد پیشنهادی برای مسکن حداقل ( مرکز تحقیقات و مسکن )    95
درصد پیشنهادی برای سطوح عملکردی یک واحد مس ی    97
نقش ریاضی در طراحی عملکرد معماری:    99
الف) طراحی م ار:    99
ب) مدل سازی:    100
ایده اصلی طراحی مجتمع مس ی:    101
ایده شکل گیری واحدهای همسایگی:    102
ارتباطات حرکتی و بصری:    104
ملاحظات شهری:    105
هندسه معماری:    105
تاریخچه صنعت بتن پیش تنیده پیش ساخته:    105
موانع رشد صنعت بتن پیش ساخته:    107
سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی:    108
قاب های پیش ساخته    109
سیستم گرمایش :    109
سیستم سرمایش :    110
نمونه های موردی    111
فصل سوم : نمونه های مشابه    111
خانه های نیمه مجزا    117
طرح معماری مجتمع آپارتمانی پایدار    118
مجتمع مس ی شهرک واوان    118
طراحی مجتمع مس ی در تهران( شهرک واوان)    121
مرتبه بندی و پیشرفت تدریجی ساختمان    122
معیارها و سلسله مراتب ساختی    123
مجتمع مس ی شهریور (محمودیه ،1376)    126
مجتمع مس ی آپادانا    130
مسابقه طراحی شهری پروژه مس ی یه مشهد    132
ساختمان مس ی مارسی    132
مجموعه مس ی اسکیتن    134
مجتمع مس ی خانه های آتریوم دار    136
مجتمع مس ی در ورشو ماتیسی میلوبدزکی    140
مجتمع  مس ی در ورشو لهستان –ماتیسی    143
پلان های مجتمع مس ی ورشو لهستان    145
شهر نو بنیاد ستیونیج نواحی مس ی و خانه ها    145
نتیجه گیری    146
مجتمع مس ی ارغوان    147
مجتمع مس ی habitat    148
منابع و ماخذ:    157
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات مجتمع مس ی ,با رویکرد ,رعایت واحدهای همسایگی ,پیشنهاد طرح تحقیق ,موضوع تحقیق و طرحی ,عنوان پروژه ,هدف ,مجتمع مس ی ,مبانی نظری ,عام طرح ,انتخاب سیستم ,معرفی موضوع ,مجتمع مس ی ,مهمترین خصوصیت ,این نوع مسکن ,بررسی شاخص های ,اصلی مسکن اجتماعی ,الف: تیپولوژی سایت ( ,گوناگونی استقرار ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
رساله بررسی مجتمع مس ی با رویکرد اقلیمی
مطالعات طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به منظور جلوگیری از مهاجرت ت یبی
رساله طراحی مجتمع مس ی
رساله کامل مجتمع مس ی منطقه خاوران تبریز
بررسی فرایندهای توسعه مجتمع مس ی پاسارگاد با در نظر گرفتن بعد اجتماعی و فرهنگی درسنجش بقا یا عدم بقا و میزان رضایت مندی نین
رساله طراحی محله مس ی پایدار با رویکرد ایجاد واحدهای همسایگی
رساله مجتمع مس ی
مطالعات مجتمع مس ی پایدار(مسکن ارزان با رویکرد مصرف بهینه انرژی)
رساله پایان نامه مجتمع مس ی طرح نهایی برای اخذ درجه کارشناسی
رساله طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی
مطالعات مجتمع مس ی
مطالعات طراحی مسکن با رویکرد معماری بومی و نگرش بر مشخصات مسکن تجربی ساز - کارشناسی ارشد
مطالعات طراحی مجتمع مس ی رویکرد اجتماعی
مطالعات مجتمع مس ی
مطالعات مجتمع مس ی با رویکرد معماری ارگانیک

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4150
 • مطالب مشابه: مطالعات ,مجتمع مس ی, با رویکرد ,رعایت, واحدهای ,همسایگی
 • کلمات کلیدی: مس ی ,مجتمع ,مسکن ,طراحی ,مطالعات ,خانه ,مجتمع مس ی ,مطالعات مجتمع ,مطالعات طراحی ,طراحی مجتمع ,واحدهای همسایگی ,مطالعات مجتمع مس ی ,طراحی مجتمع
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

بررسی فرایندهای توسعه مجتمع مس ی پاسارگاد با در نظر گرفتن بعد اجتماعی و فرهنگی درسنجش بقا یا عدم بقا و میزان رضایت مندی نین

 

تاریخ ایجاد 03/06/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 70برگ ورد   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 285 kb  تعدادمشاهده  9  


بررسی های فرایندهای توسعه و مسکن سازی در مجتمع مس ی پاسارگاد با در نظر گرفتن و لحاظ بعد اجتماعی و فرهنگی درسنجش بقا یا عدم بقا و میزان رضایت مندی نین در مجتمع مس ی پاسارگاد
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق    4
1-1 مقدمه    5
1-2 بیان مسئله    6
1-3 اه گزارش    7
1-4 سوالهای گزارش    8
1-5 فرضیه های گزارش    10
1-6 ضرورت گزارش    12
1-7 پیشینه ی تحقیق گزارشی    14
1-8 روش انجام کار و گرد اوری مطالب    16
فصل دوم: یافته های تحقیق    17
2-1 مقدمه    18
2-2 مسکن و توسعه    19
2-3 مسکن وبرنامه ریزی    20
2-4 مسکن و توزیع عادلانه منابع    20
2-5 سیاستهای اساسی ت    21
2-6 تاریخچه ی تاسیس مجتمع مس ی پاسارگاد    24
2-7 خصوصیات ظاهری مجتمع مس ی پاسارگاد(مشاهده ی میدانی)    25
2-8 قرار داد پروزه مجتمع مس ی پاسارگاد    30
2-9- دستور العمل و مقررات اپارتمان نشینی در مجتمع مس ی پاسارگاد    46
2-10 شرایط تملک    52
2-11 دلایل ماندگاری نین در مجتمع مس ی پاسارگاد و دلایل علاقه مند به ترک این مجتمع از سوی نان    56
2-12 شیوه ی اداره و کنترل یک بلوک مس ی در مجتمع مس ی پاسارگاد    58
2-13 اساسنامه و مقررات س ت بلوک 21    58
فصل سوم: (مصاحبه ها و کتابنامه)    63
3-1 مصاحبه شماره 1:    64
3-2 مصاحبه شماره 2    68
3-3 سخن ا محقق و نتیجه گیری    72
3-4 کتابشناسی    73
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
بررسی های , فرایندهای , توسعه و ,مسکن سازی , در مجتمع مس ی , پاسارگاد , با در نظر گرفتن ,و لحاظ بعد , اجتماعی و فرهنگی , درسنجش بقا یا عدم ,بقا و میزان رضایت ,مندی نین ,در مجتمع مس ی ,پاسارگاد , ,فهرست مطالب ,فصل اول: کلیات تحقیق 4 ,1-1 مقدمه 5 ,1-2 بیان مسئله 6 ,1-3 اه گزارش 7 ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی
مطالعات بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران

اطلاعات

رساله کامل مجتمع مس ی منطقه خاوران تبریز

 

تاریخ ایجاد 08/06/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 220 برگ ورد   قیمت: 7500 تومان   حجم فایل: 6981 kb  تعدادمشاهده  3  


فرمت : word(قابل ویرایش)
 
این محصول شامل مجتمع مس ی مورد مطالعه : منطقه خاوران تبریز می باشد که با فهرست مطالب ذیل در اختیار شما قرار داده می شود :
 
فهرست مطالب
 
فصل اول
 
شناخت موضوع
 
مقدمه
 
طرح مسئله
 
معماری ارگانیک
 
سایت
 
فرضیات/سوالات
 
اه
 
روش گرد آوری اطلاعات
 
ابزار گرد آوری اطلاعات
 
فصل دوم
 
ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح
 
شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و مقیاس شهری
 
مسکن و ابعاد آن
 
شاخص های کیفیت مسکن
 
معماری پایدار
 
شکل خانه، حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی –فرهنگی (پایداری اجتماعی-فرهنگی)...
 
هویت از نظر راپاپورت
 
باز مبحث هویت
 
پایداری زیست-محیطی
 
پایداری اقتصادی
 
سعی در ایجاد معماری پایدار با استفاده از تکنولوژی
 
مطالعه ی موردی در اقلیم سرد و خشک
 
نمونه هایی از معماری که در آن به نوعی و تا اندازه ای پایداری رعایت شده است
 
مجتمع هبیتات، موشه سفدی
 
آپارتمانهای آردمور (ardmor)، موشه سفدی
 
آپارتمان کانچانجونگا(kanchanjunga)، چار کورآ
 
پروژه مس ی اوین
 
مسکن مدرن
 
نمونه هایی از مسکن ارگانیک و مدرن
 
ریشه ی مشکلات م ن امروزی
 
نتیجه گیری از مباحث فصل مسکن معماری ارگانیک و مدرن
 
وم پرداختن به فضای باز در م ن امروزی
 
احیای حیاط در آپارتمان های امروزی
 
برسی فضای باز در آپارتمان های امروزی
 
فصل سوم
 
شناخت وضع موجود و آنالیز سایت
 
ویژگی های اقلیم سرد
 
ویژگی های معماری بومی مناطق سرد
 
اهراف طراحی اقلیمی این اقلیم
 
اقلیم تبریز
 
شناسایی کاربری های اطراف سایت
 
شناسایی شبکه های ارتباطی اطراف سایت
 
شناسایی آلودگی های صوتی اطراف سایت:
 
بررسی عوامل اقلیمی موثر در طراحی سایت (ج ):
 
آنالیزسایت (ج )
 
فصل چهارم
 
ارائه ایده طراحی و برنامه فیزیکی طرح
 
تعریف مسکن از دید سازمان آمار ایران
 
عوامل موثر در برنامه فیزیکی
 
تراکم
 
حیاط
 
پله فرار و آسانسور
 
پخی
 
پیش آمدگی ساختمانی در گذرها
 
پیش آمدگی، بالکن ها
 
رعایت محدودیت ارتفاع
 
پارکینگ
 
عرصه های عمومی مجتمع های مس ی
 
اطول و ضوابط طراحی مجموعه
 
محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمع سازی ها
 
حداقل فضای باز
 
فاصله دو بلوک ساختمانی و سایر فضاهای باز و بازشو
 
انواع اشکال عقب نشینی بنا
 
ضوابط ساختمانی مجتمع های مس ی
 
عرصه ی زندگی خصوصی و فردی
 
عرصه ی پذیرایی و مراسم.
 
عرصه ی خدمات
 
عرصه ی فضاهای باز
 
آشنایی با فضاها و ابعاد فیزیکی فضاها
 
ورودی
 
راهرو
 
آشپزخانه
 
انواع طرح های اتاق نشیمن
 
غذاخوری
 
اتاق خواب والدین
 
فضای مخصوص کودکان
 
مراکز بهداشتی
 
مسئله نور
 
را ارهای پیشنهادی
 
راهبردها و را ارهای طراحی در معماری امروزی با توجه به مزایای معماری مدرن و با توجه به الگوهای سنتی
 
سیر تکمیلی موارد فوق الذکر در راستای رسیدن به هدف نهایی
 
رعایت نکات ذکر رفته برای پاسخگویی به اه کلی زیر
 
ضوابط و سرانه ها 1 (ج )
 
ضوابط و سرانه ها 2 (ج )
 
فصل پنجم
 
ارائه پیشنهادات و طرح نهایی
 
ریشه ی و جمع بندی
 
ارائه رناتیوها با ذکر معایب و مزایای هر کدام
 
روند طراحی سایت و پلانها (تصویر)
 
ایده کلی طرح سایت (تصویر)
 
ارائه نقشه
 
ارائه پرسپکتیو(تصویر)  
 
فهرست منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
,رساله , مجتمع مس ی , منطقه خاوران تبریز , word ,پایان ,رساله ,مجتمع مس ی ,منطقه خاوران , تبریز ,معماری ارگانیک ,سایت ,فرضیات/سوالات ,اه ,روش گرد آوری اطلاعات ,ابزار گرد آوری اطلاعات , ,فصل دوم , ,ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح , ,شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق مبانی نظری مهارتهای اجتماعی
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
تحقیق کامل طرح 5 معماری (مجتمع مس ی)
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور
مطالعات تبیین نگره ­های زندگی­ساز حکمت ی در اصول طراحی معماری مس ی – ایرانی (نمونه موردی مسکن شهر قزوین)
مطالعات کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان
تحقیق معماری مجتمع مس ی در زنجان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد امنیت روانی نان
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد همساز با اقلیم و بهره گیری از مصالح سنتی ایران
پروژه طراحی خانه مس ی ویلائی
مطالعات طراحی معماری برج های مس ی
مطالعات بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران

اطلاعات

 • منبع: http://rnbpp.persianblog.ir/post/4152
 • مطالب مشابه: ,رساله, کامل ,مجتمع ,مس ی ,منطقه ,خاوران تبریز
 • کلمات کلیدی: مس ی ,معماری ,طراحی ,مجتمع ,مطالعات , ,مجتمع مس ی ,مطالعات طراحی , مطالعات ,طراحی مجموعه ,منطقه خاوران ,منطقه خاوران تبریز ,مطالعات طراحی مجموعه ,
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها