یکی شبیه تو...

میگم فکر کن به خودت،همین!

عجله و لجبازی رو بذار کنار،به خودت فکر کن!

تو از همه چیز و همه مهمتری!


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1050
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

بابا: چیزی شده؟

مامان: چرا تو خودتی؟

خواهر: بگو ببینیم چی شده؟

من با لبخند : چیزی نشده،یکم خسته ام،کم خو دم،زیاد راه رفتم.

برادر: ................


اطلاعات

خیلی دلم میخواد عاشق بشم..........


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1049
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

فردا ساعت ۵:۳۰ باید اداره باشم 


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1039
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

لعنت به این کودک درون....

حالم ازش بهم میخوره!

فقط آدمو ضعیف و بدبخت میکنه....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1041
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 

از کودک درون بدم میاد چون دلم به حالش میسوزه!

باعث میشه احساس بدبختی کنم


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1042
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

بهانه گیریای احمقانه داره! اگه خفه میشد میتمرگید سر جاش،خیلی راحتتر و بهتر به کارام و اطرافیانم میرسیدم!

اگه از همون اول خودم خفش می ،الان اوضاعم بهتر بود.


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1043
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

این زندگی چه ارزشی داره اگه دوستی برای خودت نداشته باشی؟

دوستی که نگرانت باشه،به فکرت باشه،دوسِت داشته باشه...

دوستی که حواسش بهت باشه وقتی حتی خودت حواست به خودت نیست...

دوستی که دلش میخواد باشی،دلت میخواد باشه...

این دوستیا زمینی نیست،آسمونیه!

از قبلِ این دنیا بوده،بعد از این دنیا هم هست...

فقط یه نکته داره!

این دوستا وقتی از هم دورن،خیلی زجر میکشن...


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1045
 • مطالب مشابه: دوستی...
 • کلمات کلیدی: دوستی ,باشه ,خودت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

بعد از ظهر ،بی حوصله و دلگیر،بی برنامه،خیابونا سرد و شلوغ...

اگه داشتمت، حتی ها یه شکل دیگه بودن....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1038
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1037
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شاید همینا که با من حرف میزنن نامتو زدن بیای۲؟!


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1026
 • مطالب مشابه: از کجا معلوم؟!
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

نمیدونم چجوری میشه ولی مطمئنم آ ش همه یکی میشیم!


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1015
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

صحنه پیوسته بجاست...

سرخوش آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.....

آ ش رو قبول ندارم!

درستش میشه : سرخوش آن نغمه که خود را شناخت....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1021
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

پوریا:من دوسش دارم میخوامش! 

شاهو: تا کِی میخوایش؟ 

پوریا:تا نداره، تا همیشه!تا اونجا که دیگه تا نباشه!

شاهو: از کجا میدونی با چه چیزایی قراره مواجه بشی؟میتونی از خودت و اون محافظت کنی؟

پوریا: بخاطر اون همه کار میکنم!

شاهو:اگه کاری که لازمه بخاطرش انجام بدی رو نتونی انجام بدی و دوتاتون ضرر کنین چی؟

پوریا: دوتامون باهم باشیم اشکال نداره.

شاهو: اگه یه قسمت ساده و کوچیک ضرر این باشه که از هم جدا میشین چی؟

پوریا: نه ، نمیشیم!

شاهو : تو از اون بهتر میدونی براتون چیکارا !به ضررتون کار ؟

پوریا: نه!

شاهو:چند بار تنها موندی،نمیتونستی کاری کنی،من جورِتو کشیدم؟!

پوریا: ......

شاهو: نمیخوام شماتت کنم،اذیتت کنم،میخوام بفهمی که نگران دوتاتونم!

من که اینجا انقدر کمکتون میکنم،نمیدونم بعدش چی میشه،فقط میدونم که سخت تر میشه!باید یاد بگیرین!دوتاتون! 

مگه از اذیت شما دوتا چی به من میرسه؟!

پوریا: چیکار کنیم خُب؟

شاهو: ببین،بشنو،فکر کن،بفهم،نتیجه گیری کن،تصمیم بگیر،عمل کن...


اطلاعات

اونی که تو این دنیا مثل انگل زندگی میکنه،حاصل دسترنج مردم رو میخوره،خونِ مردم رو میمکه،نزول خوره،ستمگره،قاتلِ،باجگیره و.....

بعد از مردنش تو زندگیه بع به شکل پشه یا زالو در میاد،خیلی حقیر و ضعیف!تو این دنیا باید روحش رو از این مرحله عبور میداد که نداد!

اونی که دنبال ه،یعنی از قدرت و پولش واسه استفاده میکنه( فقط منظورم نیست )تو زندگیه بع مثل یه خوک زندگی میکنه(یه سرچ کوچیک راجع به زندگی خوک ی میفهمی چرا )

اونایی که با ی کار ندارن و سرشون تو کار خودشونِ و هیچ هدف خاصی ندارن،فقط زندگی میکنن و به بقیه کمک میکنن و با هیچ دعوا ندارن و هرکی هر بلایی بخواد سرشون میاره و اینا هیچ کاری نمیکنن،یا اصلا نمیفهمن که بقیه چه بلایی سرشون میارن،اینا تو زندگی بع ون به عنوان و زندگی میکنن.

با این تفاسیر ببین چه آدم فوق‌العاده ای باید باشی و چه زجرهایی به جون ب ی که تازه برسی به سگ!

ببین من نمیتونم همه رو بنویسم، خودت بهش فکر کنی همه رو متوجه میشی!

اگه خواستی حرف بزنی بگو یجا قرار بذاریم حرف بزنیم،نگران نباش، از منم نترس!

از سمت من خطری تحدیدت نمیکنه!

اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1023
 • مطالب مشابه: چون شناختمت جواب سو و میدم
 • کلمات کلیدی: زندگی ,میکنن ,سرشون ,زندگی میکنن ,زندگیه بع
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

پوریا: پس عشق چی میشه؟ 

شاهو: عشق چیزی نمیشه،فقط میسوزونه!

پوریا: یعنی بهش نمیرسم؟

شاهو: تا خودتونو پیدا نکنین،به هیچی نمیرسین!

پوریا: یعنی میگی ولش کنم برم؟!

شاهو: نه،میگم همو ول نکنین ولی برین دنبال خودتون!

پوریا: چجوری آخه؟

شاهو: فقط وقتی میتونی اینکارو ی که واقعا بخوایش....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1025
 • مطالب مشابه: پس عشق چی میشه؟
 • کلمات کلیدی: شاهو ,پوریا ,پوریا یعنی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شیما،فاطمه،فایزه،پروانه،ندا،ونوس،قلندری،اکرم،غلامرضایی،لیلا،نصیبه، سلطنت و ......

با همشون حرف زدم،برام مهم نبود و نیست که فهمیدن حرفم رو یا نه، کاری که باید انجام میدادم رو دادم...

چرا نمیتونم بِکَنم برم دنبال خودم؟

نکنه یه جوری باید با این یکی، یکی بشم که بتونم برم؟!

رازِ زندگی چیه؟کاش میفهمیدم....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1011
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

کاش میشد هیچ باهات صمیمی حرف نزن! 

ینی کاش میشد ی جرأت نکنه باهات صمیمی حرف بزنه...


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/1002
 • مطالب مشابه: کاش...
 • کلمات کلیدی: باهات صمیمی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

ای وای که تک تک سلولای بدنمو عاشق خودت کردی...


اطلاعات

به تو سربسته و در بگویم

تا ی نشنود این راز گهربار جهان را

آنچه گفتند و سرودند....تو آنی!

خودِ تو جان جهانی!

گر نهانی و عیانی

تو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره نی 

توندانی که خود آن نقطه عشقی

تو خودت باغِ بهشتی...

به خود آی،به خود آی،به خود آی،به خود آی،به خود آی،به خود آی،به خود آی،به خود آی،به خود آی،به خود آی.‌‌..

 


اطلاعات

بدجور گیر !با خودم درگیرم!

میخوام همه رو با خودم ببرم،ولی نمیشه!

هرکی خودش باید بیاد!

اذیت میشم از چیزایی که میبینم!

دارم خفه میشم! 

بهم گفتن باید از این مرحله رد بشم،ولی اصلا آسون نیست!!!

میدونم هرکی بشنوه فکر میکنه دیونه شدم....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/990
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

گفت که دیوانه نه‌ای لایق این خانه نه‌ای

گفت که سرمست نه‌ای رو که از این دست نه‌ای

گفت که تو کشته نه‌ای در طرب آغشته نه‌ای

گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی

گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی

گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری

گفت که با بال و پری من پر و ب ندهم


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/992
 • مطالب مشابه: اینجا گیر !!!!!!!!!!!!!!!
 • کلمات کلیدی: نه‌ای
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آه از صدای نی که چوپان برای ا میزنه...

همه ا مست اون صدا میشن و نمیبینن که چوپان دوست صمیمیه قصابه...

آه از اون قسمی که خورده شد برای از راه به در و گمراه بچه های آدم...


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/993
 • مطالب مشابه: آه...
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

تا قبل از شناختنت نمیدونستم حسادت یعنی چی، بعد از دیدنت کاملا معنیشو درک ....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/985
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

واقعا امتحان؟ من که چیزی بلد نیستم! 

تنها میری کفش ب ی؟

باور کن همین الان دلم پیشِته!


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/984
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

دیگه نخون،موزیک آروم گوش بده،چیزای مقوی بخور، ریل کن


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/978
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آفرین،همونا کافیه

اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/980
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

کاش میشد واسه تولد چیزی که از ته دلت میخوای رو بگیری...


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/981
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

نگران نباش، استرس نداشته باش،زیاد به خودت فشار نیار،فقط تلاشتو !

اطلاعات

سوده قهری؟

نمیدونم اینا که میان هرچی میخوان میگن و میرن فازشون چیه، برام مهم نیست،فقط یه چیز!

اونی که اسم خودتو گذاشتی (خودت میدونی )!

من تورو نمیشناسم، نمیدونم کی چیکارت کرده که اوضاع روحیت انقدر ابه که خودت با خودت و  همه درگیری!

من تورو نمیشناسم،این وبلاگ ماله سودَست!

تا وقتی که سوده بخواد مینویسم،اگه نخواد یا حوصلمو نداشته باشه جمعش میکنم!

آهای خودت میدونی! انقدر خودتو ننداز وسط!


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/965
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی: خودت ,خودت میدونی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

خوبم عزیزم 

دلم برات تنگ شده، کاش میدیدمت الان....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/967
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/968
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

چه اتفاق قشنگیه یه دختر و پسر بکر همدیگرو پیدا کنن و عاشق بشن و باهم و برای هم زندگی کنن...

از وجودشون تمام اطرافیانشون به آرامش میرسن...


اطلاعات

دلم انقدر میخوادت....

داشتم مینوشتم دستم میلرزید.....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/959
 • مطالب مشابه: دل تنگتم....
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

من باشم و وی باشد و می باشد و نی

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی....


اطلاعات

خیلی حس خوبیه که یکیو داشته باشی که بدونی براش مهمی و بدونی اون برات مهمه!


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/957
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

گرگ گریست وقتی دید که سگ برای تکه استخوانی لگدهای چوپان را تحمل میکند.....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/946
 • مطالب مشابه: .....
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

خیلیا از بی پولی میترسن! از اینکه دستشون خالی بمونه میترسن!

خیلی وقتا دستم خیلی خالی میشه!خیلی خالی یعنی مثل اینکه یک هفته رو با ۱۰ هزار تومن بگذرونم! 

از بی پولی خوشم نمیاد ولی ازشم نمیترسم!

دلم زندگی میخواد...

دلم میخواست حرف بزنم یکی گوش کنه،ولی نمیشه...

از امروز میخوام بنویسم 

شاید یه روزی یه ی بخونه....


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/947
 • مطالب مشابه: بی پولی
 • کلمات کلیدی: خیلی ,خالی ,پولی ,خیلی خالی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

مگه شک داری عزیزم؟این وبلاگ و هرچی که توش مینویسم ماله خودِ خودته!

رفتارم غیر عادی شده،میدونم.

دارم دیوونه میشم(حرف روانپزشک )

یچیزی که میتونه کمکم کنه نوشته،میخوام داستان بنویسم. 

یه اسم بهم بگو.

تو داستان قرارِ تو ماله من باشی،بگو دوست داری تو اون داستان اسم من و خودت چی باشه.


اطلاعات

 • منبع: http://s00deh.persianblog.ir/post/948
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی: داستان
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

vanda و adnan 

vanda و viper

وندا و شاهو


اطلاعات

آخرین ارسال ها